Cmadong Chula

"กิจกรรมสมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" => ข้อบังคับสมาคม และกฎ ระเบียบ => ข้อความที่เริ่มโดย: พธู ๒๕๒๔ ที่ 27 สิงหาคม 2554, 08:40:11หัวข้อ: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: พธู ๒๕๒๔ ที่ 27 สิงหาคม 2554, 08:40:11
ด้วยคณะกรรมการชมรมนิสิตเก่าหอพักได้มีมติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554 ให้ดำเนินการจดทะเบียน สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จึงขอความคิดเห็นของพี่ ๆ น้อง ๆ และผองเพื่อน เพื่อยกร่างข้อบังคับสมาคม
 เพื่อวางระบบการบริหารจัดการ อำนาจหน้าที่ วัตถุประสงค์
 เพื่อให้สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของพวกเรา สามารถเป็นองค์กรรวมใจของพวกเราทุกคน
ตอนนี้ทางชมรมได้ตั้งคณะทำงานยกร่างข้อบังคับแล้ว
โดยมีเป้าหมายจะเสนอร่างข้อบังคับแรกให้พิจารณาภายในวันที่  3 กันยายน
และรวบรวมความเห็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการชมรมพิจารณาในการประชุมประจำเดือน กันยายน (ประมาณ 14 กันยายน)
ขอความเห็นด้วยขอรับ


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: พธู ๒๕๒๔ ที่ 27 สิงหาคม 2554, 08:49:54
ขอเชิญชวน นิสิตเก่าและนิสิตปัจุบัน
ออกแบบตราสัญญลักษณ์ สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก  หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดติดต่อที่ท่านอนุสาสก หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 28 สิงหาคม 2554, 13:36:26
ป๋าทู


ไปเอาระเบียบข้อบังคับว่าด้วยสมาคมนิสิตเก่าฯ  สมาคมนักศึกษาเก่าฯ สมาคมนักเรียนเก่าฯ ของคณะหรือโรงเรียนต่างๆ มาศึกษาดูเป็นแบบในการร่างระเบียบข้อบังคับ

ที่สำคัญคือ ประเภทสมาชิกของสมาคม และรายได้จากสมาชิก ที่จะชำระเป็นรายปี และตลอดชีพ ซึ่งจะเป็นรายได้สำหรับเลี้ยงรายจ่ายซึ่งมีตลอดปี อาทิ เงินเดือนของพนักงานของสมาคม เช่น ผู้จัดการสมาคม เจ้าหน้าที่เอกสารและงานทะเบียน เจ้าหน้าที่การเงิน รวมไปถึงค่าจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีรายปี ค่าโทรศัพท์ โทรสาร ค่าภาษีจากรายได้ต่างๆ (ถ้ามี)

ในช่วงก่อการตั้งสมาคม อาจจะขอรับบริจาคโดยพี่เก่าบริจาคเพื่อเป็นกองทุนสำหรับซื้อพันธบัตร(ทราบว่าเร็วๆนี้ รัฐบาลจะขายพันธบัตร จำนวนหลายหมื่นล้านบาท) และให้พี่เก่า(ผู้บริจาค) เป็นสมาชิกตลอดชีพไปโดยปริยาย

เงินที่ได้จากค่าสมาชิกโดยเฉพาะรายที่สมัครประเภทตลอดชีพ (ซึ่งไม่น่าจะเกินสองพันบาทต่อหนึ่งสมาชิกตลอดชีพ) ต้องรวบรวมและซื้อเป็นพันธบัตร ซึ่งให้ผลตอบแทนสูง เพื่อนำดอกผลมาเป็นค่าใช้จ่ายประจำปี (ตามวรรคสอง ข้างบน) ในส่วนของผู้สมัครสมาชิกรายปี ต้องไม่มากจนเกินเหตุและสามารถอัพเดทการจ่ายเพื่อเป็นสมาชิกตลอดชีพได้ เช่น ทะยอยจ่ายภายในสองปีครบเกณฑ์ก็สามารถเปลี่ยนเป็นสมาชิกตลอดชีพได้

รายได้จากการจัดแข่งขันกอล์ฟ โบว์ลิ่ง ประจำปี ก็เช่นกัน พยายามเก็บและรวบรวมไว้ซื้อพันธบัตร ซึ่งให้ดอกเบี้ยสูงเอาดอกผลไว้ใช้จ่ายในกิจกรรม เช่น ให้ทุนน้องหอ กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆทั้งในและนอกหอพัก ฯลฯ

เบื้องต้น ขอเสนอเรื่องสมาชิกและรายได้ของสมาคม ซึ่งสำคัญที่สุดไว้ก่อน และยอมรับความเห็็นต่างครับ


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 28 สิงหาคม 2554, 17:57:53
ขอต่อ...ประเด็นการขอจดทะเบียนสมาคม..

น่าจะเป็นปีหน้าเป็นอย่างเร็ว เพราะขณะนี้ก็จะสิ้นเดือน 8 ย่างเดือน 9 ของปี 2554 แล้ว
สมาคมจะต้องส่งรายงาน, การตรวจสอบบัญชีและเสียภาษีนิติบุคคลในเดือนพฤษภาคม ของปีถัดไป
หากจดทะเบียนสมาคมปีนี้เสร็จ จะมีเวลาเหลือเพียง 2-3 เดือน ก็จะต้องเตรียมเอกสารและจ้างผู้ตรวจสอบบัญชี
ทำให้สิ้นเปลืองและเร่งงานจดเกินเหตุ

อนึ่ง หอจะจัดงานในวันเสาร์ที่ 12 เดือน 11 ปี 2554
ใช้วันนั้นเสนอแนวทางตั้งสมาคมและขอรับบริจาค โดยจะให้ชาวหอเก่าที่บริจาคเงินเกินกว่าขั้นต่ำของอัตราสมาชิกตลอดชีพ เป็นสมาชิกตลอดชีพไปโดยปริยาย และรวมรวมเงินนั้นไว้รอซื้อพันธบัตรรัฐบาล เพื่อเป็นทุนของสมาคม โดยเบิกแต่ดอกผลไปใช้จ่าย


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 28 สิงหาคม 2554, 18:01:43
ประเด็น...ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

หากพวกเราตามหาเอกสารของบรรดาสมาคมนิสิตเก่า คณะต่างๆ ก็จะพบชื่อผู้ตรวจสอบบัญชีและค่าจ้างตรวจสอบรายปี ซึ่งต้องมีในรายงานการประชุมของทุกปี เพราะราชการกำหนดให้ระบุไว้อย่างชัดเจน

เราก็อาจจะจ้างรายนั้นในโอกาสที่เราจดทะเบียนเสร็จและสมาคมของเราดำเนินการ โดยไปติดต่อจ้างเขา ซึ่งก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด

แต่มีข้อสังเกตุครับคือ สำนักงานผู้ตรวจสอบบัญชีในเขตต่างจังหวัด จะมีค่าจ้างถูกกว่าใน กทม. ครับ


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: Preecha2510 ที่ 29 สิงหาคม 2554, 00:28:23


  สวัสดีครับเหยงและคณะกรรมการฯ

                    ผมเพิ่งเข้ามาทราบเรื่องการจัดตั้งเป็นสมาคมนิสิตเก่าหอพักฯ  อยากขอเสนอความเห็นว่า

 ก่อนจัดตั้งขึ้นมาควรที่จะถามความเห็นของชาวหอเก่าทั้งหมดก่อนดีหรือไม่? อาจจะใช้วิธีสอบถามซาวเสียงลง

 คะแนนให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ(ใช้มติเสียงส่วนใหญ่)  เพราะการจัดเป็นสมาคมฯนั้นทำไม่ยากแต่การ

 ดำเนินการต่อไปเป็นเรื่องยุ่งยากไม่ง่ายอย่างที่คิดและมีค่าใช้จ่ายมาก ผมค่อนข้างจะเห็นด้วยกับความเห็นของ

 สิงห์(ที่ถูกลบจากกระทู้ไปแล้ว )ในเรื่องนี้ จึงอยากขอให้ช่วยกันใคร่ครวญในเรื่องนี้กันอีกสักครั้งครับ!


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 29 สิงหาคม 2554, 04:54:23
หยีได้รับอีเมล์ให้ช่วยพิจารณาร่างระเบียบของสมาคมเช่นกันค่ะ    emo4:))

มีคำถามเล็กน้อย ..
การเป็นชมรมดังปัจจุบัน ติดขัดในการบริหารงานหรือดำเนินกิจกรรมอย่างไรหรือคะ?
หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 29 สิงหาคม 2554, 09:17:26
พี่แก้วครับ

ผมกำลังเขียนเกี่ยวกับการตั้งสมาคมไปเรื่อยๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาด้วยครับ
จริงๆแล้ว ข้อมูลของพี่สิงห์ที่ลบไปนั้น ถือได้ว่าเป็นตุ๊กตาที่ดี ในการหาคำตอบของการตั้งสมาคมด้วย
เพราะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมา ในช่วงก่อนหน้านี้ เราต้องรู้จุดอ่อนเสียก่อน เพื่อมิให้ปัญหาเกิดซ้ำซากครับ


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 29 สิงหาคม 2554, 09:24:37
สมาคมดีอย่างไร มีข้อเสียหรือไม่ ??

ผมเองเคยเป็นผู้ก่อการตั้งสมาคมมา 1 สมาคมคือ สมาคมการค้าพืชไร่ โดยเป็ยเลขาธิการมา 2 สมัย
ปัจจุบันเป็นกรรมการ

ให้คำปรึกษาเพื่อก่อการตั้ง 2 สมาคมคือ สมาคมโรงสีข้าวจังหวัดนครสวรรค์ และสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
ปัจจุบันเป็นสมาชิกของสมาคมขนส่งทางบกอห่งประเทศไทยเพียงอย่างเดียว


ส่วนมูลนิธิ เป็นผู้ก่อการตั้ง 1 มูลนิธิคือ มูลนิธิหลวงพ่อบุญนำ ชิตตมาโร วัดนครสวรรค์
ปัจจุบันเป็นกรรมการและเหรัญญิก


ภาพของสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย(จากในเน๊ต)

(http://www.cmadong.com/imgup/pics/cmd874129_215423_2083458_2194456photo.jpg)


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 29 สิงหาคม 2554, 09:39:09
ชมรมฯ คล่องตัว ไม่มีค่าใช้จ่ายโดยเแพาะค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำ
อาทิ "ผู้จัดการสมาคม" "จนท.การเงิน" "นายทะเบียน" ฯลฯ
ชมรมฯ เป็นองค์กรช่วยกันทำ เก็บหอมรอมริบเงินไว้ในบัญชีฝากของธนาคารไปเรื่อยๆ
เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายก้อนโตๆ มาเรียกเก็บตอนสิ้นเดือน เช่น เงินเดือนเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ

ข้อเสีย ไม่ใช่นิติบุคคล ซื้อพันธบัตรรัฐบาลไม่ได้
ขอย้ำครับ เงินที่ชมรมฯมีอยู่ ฝากได้เฉพาะสถาบันการเงิน ซึ่งดอกเบี้ยถูกมาก
ดอกเบี้ยพันธบัตรจึงเป็นรายได้ที่มากกว่า 2-3 เท่าของดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ที่องค์กรนิติบุคคลต้องการ


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 29 สิงหาคม 2554, 09:53:31
สมาคมเป็นนิติบุคคล มีนายกสมาคม อุปนายก เลขาธิการ.....ชื่อเทห์ และคนทั่วไปให้การยอมรับ
สามารถซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้ โดยเฉพาะการนำเงินค่าสมาชิกตลอดชีพไปซื้อเป็นพันธบัตร
เพื่อรับดอกเบี้ยที่ออกทุกๆ 6 เดือนมาใช้บริหารงาน ปัจจุบันดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 4.50 - 4.75 ต่อปี
แต่คาดว่าพันธบัตรที่จะออกมาใหม่ ดอกเบี้ยจะสูงขึ้นกว่านี้
ในมูลนิธิที่ผมดูแลอยู่ ซื้อพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีดอก 4.75 รับเงินทุกๆ 6 เดือน
(ขณะที่ซื้อนั้น ดอกออมทรัพย์อยู่ที่ 0.75 เท่านั้น)

แต่สมาคมมีค่าใช้จ่ายคือ ค่าจ้างพนักงานประจำ ซึ่งต้องจ่ายรายเดือน
และต้องจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีรายปี เพื่อรายงานฐานะของสมาคม และต้องเสียภาษีนิติบุคคล
สมาคมมีรายได้จากค่าสมาชิกรายปีและตลอดชีพ ซึ่งต้องหาสมาชิกเพิ่มทุกปีเพราะ
สมาชิกรายปีอาจไม่จ่ายค่าสมาชิกในปีถัดไป แต่หากได้สมาชิกตลอดชีพมากๆเป็นเรื่องดี
เพราะจ่ายให้สมาคมตั้งแต่แรกเข้าแล้ว
และสมาคนยังมีรายได้จากการหาทุนประจำปี ดังเช่นการแข่งกอล์ฟ การแข่งโยนโบว์ลิ่งหัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 29 สิงหาคม 2554, 10:20:20
มีข้อจำกัดเรื่องการซื้อพันธบัตรด้วย
หากการขายพันธบัตรในแต่ละครั้งมีเงื่อนไขห้ามสมาคม ซึ่งแม้จะเป็นนิติบุคคลซื้อ
เพราะไม่ใช่องค์กรการกุศล เช่นบรรดามูลนิธิต่างๆ ก็จะไม่มีสิทธิซื้อพันธบัตรงวดนั้นๆ ได้
สมาคมต้องนำเงินไปฝากในแบบฝากประจำ 3 ปี หรือไปฝากกับบริษัทเงินทุนที่ให้ดอกเบี้ยดีแทน
จึงต้องรู้เรื่องนี้ไว้ด้วยครับ


ซึ่งในหมวด 7 ข้อ 34 ก็ได้มีการระบุเอาไว้ถึงการฝากเงินของสมาคมกับสถาบันการเงินในชื่อของสมาคม
ซึ่งสถาบันการเงินนี้ น่าจะหมายรวมถึงการถือพันธบัตรรัฐบาลไว้ด้วยแล้ว
เพราะพันธบัตรออกโดยธนาคารชาติ หรือ ธปท. ซึ่งถือเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายอยู่แล้วครับ


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 30 สิงหาคม 2554, 02:39:45

ด้วยความเคารพ ..    

จากข้อมูลที่ได้จากร่างระเบียบสมาคม  
รวมทั้งข้อมูลจากพี่เหยง พี่แก้ว พี่ตะวัน (และแอบอ่านของพี่สิงห์มาด้วย)
บวกกับความเห็นของตนเองอีกนิดหน่อย

หยีลองนำมาวางเปรียบเทียบทีละประเด็น
อาจจะช่วยให้มองภาพได้ชัดเจนขึ้น
รบกวนช่วยพิจารณาด้วย ..

หากท่านใดมีข้อเสนออื่นอีก .. ก็มาช่วยกันปรับแก้/เพิ่ม/ลด
เพื่อให้มีความชัดเจนและเป็นประโยชน์ที่สุดในการพิจารณาก่อตั้งสมาคม

ประเด็นแรก .. เกี่ยวกับการบริหารสมาคม    emo48:)

(http://www.cmadong.com/imgup/pics/cmd960868_2730550_552201_5890352photo.jpg)


ประเด็นต่อมา .. ว่าด้วยเรื่องการเงิน การลงทุน
   emo4:))

(http://www.cmadong.com/imgup/pics/cmd411557_5259541_3768959_2822891photo.jpg)


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 30 สิงหาคม 2554, 21:13:47
ขอบใจ น้องหยี มากๆ ที่แจงเป็นตารางให้ดู ซึ่งได้ข้อเปรียบเทียบดูง่ายขึ้น
ข้อ 12 อาจจะยังไม่ชัดเจนในกรณีออกใบเสร็จรับเงิน หากไม่ใช่องค์กรการกุศลจะไช้ลดหย่อยภาษีได้เป็นบางกรณี

ที่สำคัญเห็นชัดเจนคือ สมาชิกของชมรมฯ  VS สมาคม ที่สมาชิกของสมาคมต้องชำระค่าบำรุง
จะเป็นรายตลอดชีพหรือรายปีก็แล้วแต่ ชัดเจนมากกรณีจัดทัวร์ของชาวหอ ซึ่งจัดกันเป็นประจำว่า
หากเป็นสมาคมแล้ว สมาชิกต้องได้ไปก่อน ไม่ว่าจะจองก่อนหรือหลังก็ตาม
แม้จะมีชาวหอเก่าซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิก แม้สมัครไปก่อน ก็ต้องหลีกทางให้ เพราะสิทธิของสมาชิกมีครับ

ปัญหาที่น่าจะมองเห็นคือ ชางหอเก่าที่มาทำกิจกรรม หน้าเดิมๆ ทั้งน้านนน เลย
ซึ่งเชื่อว่า ท่านเหล่านี้ยินดีจ่ายค่าสมาชิก หากชมรมฯ เปลี่ยนเป็นสมาคม

แล้วชาวหอเก่าที่จบไปจะร่วมหมื่นคนแล้ว หายไปไหน ไยไม่กลับมาบ้านหลังที่สองแห่งนี้
งานคืนสู่เหย้าหอ ผมเคยร้องขอให้ลงชื่อผู้มาร่วมงาน แต่ไม่มีคำตอบ
หากมีการลงชื่อสัก 3 ครั้ง จะสามารถให้คำตอบได้เป็นอย่างดีเลยครับ ว่าใครมาอย่างเป็นล่ำเป็นสัน
และชื่ออาจจะซ้ำกันมากทีเดียวในจำนวน 1,000 คน ที่มา, เว้นแต่ได้ตายจากไปซะก่อนเท่านั้น ?? !!

 emo47


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 30 สิงหาคม 2554, 21:17:56
เรื่องตลก
หมวดที่ 4
การขาดจากสมาชิกภาพ
      ข้อ 12. สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเมื่อ
               (1) ตาย     
สมาชิกตลอดชีพเกิดตายขึ้นมา เขาถูกลบชื่อออกจากสมาชิกภาพ แต่เงินค่าสมาชิกไม่ส่งคืนทายาท
หากสมาคมนำจำนวนนั้นไปซื้อพันธบัตร หรือฝากประจำระยะยาวกับบริษัทเงินทุน หรือธนาคาร ซึ่งให้ดอกสูง
ก็ยังจะให้ดอกเบี้ยไปเรื่อย จนกว่าฟ้าดินจะสลาย ??


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 30 สิงหาคม 2554, 21:26:20
สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาฯ จะสู้สมาคมนักเรียนเก่าฯ ไม่ได้
เพราะ
1.มีน้อยนักที่ RCU ที่มีลูกหรือหลานแล้ว สามารถส่งมาเป็นนิสิตหอได้เป็นรุ่นต่อไป แม้ลูกหรือหลานจะ entrance เข้าจุฬาฯได้ก็ตาม ชาวหอจึงมักได้เป็นชาวหอเพียงรุ่นเดียว มากกว่าร้อยละ 99...ไม่รู้เป็นเพราะอาร่าย ??

2.สมาคมศิษย์เก่าฯ หรือสมาคมนักเรียนเก่าฯ ผู้เป็นกรรมการบริหารหรือสมาชิก ยังมีสิทธิ....ลุ้นให้ลูกหรือหลานหรือเด็กฝากเข้าเรียนที่โรงเรียนนั้นต่อไปได้ แบบชั่วลูก-ชั่วหลาน-ชั่วเหลน-.....


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 30 สิงหาคม 2554, 21:34:48
ในฐานะที่เคยเป็นเลขาธิการสมาคมมาหลายสมัย บอกได้เลยว่า
สมาคมในสมัยที่ 1 ไม่เกิน 2 คือ 2-4 ปีแรก เป็นช่วงฮันนีมูน สมาชิกมากหน้าหลายตามเห่อกันพักหนึ่ง
เงินที่หาไว้หรือสมาชิกมอบไว้ให้พอมีใช้ไป....แม้ไม่พอ นายกสมาคมและกรรมการฯ ยินดีช่วยกันไป
แต่จากนั้น..มันจะเข้าสู่ยุดมืดคือ สมาชิกลดน้อยลง ไม่ยอมชำระค่าสมาชิก..ฯลฯ
ที่กล่าวมาคือสมาคมการค้านะครับ....ไม่ใช่สมาคมนิสิตเก่า
แต่อยากเล่าให้ฟัง เป็นอุททาหรณ์


ผิดกับสมาคมศิษย์เก่า หรือสมาคมนักเรียนเก่าฯ ที่สมาชิกกอดตำแหน่งแน่น สลับตำแหน่งกันอยู่อย่างเหนียวแน่น
เพราะฝากเด็กเข้าเรียน โดยไม่ต้องจับสลากได้นั่นเอง


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 30 สิงหาคม 2554, 21:52:16
ตัวอย่าง: สมาคมการค้าพืชไร่ มีสมาขิกสามัญเป็นพ่อค้าพืชไร่ โดยค้าข้าวโพด ข้าวเปลือก มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ ถั่วประเภทต่างๆ งาทุกชนิด และอื่นๆ นับร้อยคนจาก 26 จังหวัดเป็นสมาชิกสามัญ โดยมีเกษตรกรที่อยู่ในความดูแลของพ่อค้าเป็นสมาชิกวิสามัญ ค่าสมาชิกสามัญอยู่ที่ 1,000 บาทต่อปีและอาจจะได้เงินบริจาคมากพอสมควรในปีที่ทำการค้ากำไรดี ส่วนวิสามัญไม่เสียค่าสมาชิก

ทุกครั้งที่มีการประชุมจะจัดเลี้ยงอาหาร การประชุมจะจัดการประชุมหมุนเวียนไปจังหวัดต่างๆ ที่มีสมาชิกอยู่ อาทิ นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี โคราช เลย กาญจนบุรี เพชรบูรณ์ พระนครศรีอยุธยา ตาก อุทัยธานี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมไปรวมงานบวช งานแต่ง งานศพ  ของบรรดาสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เป็นการเกื้อกูลกันในสังคมไทยมาโดยตลอด

การเข้าพบรัฐมนตรีว่าการ หรือช่วยว่าการ,
หากแจ้งว่า นายกสมาคม..ขอเข้าพบ รอเพียงแป๊ปเดียวก็ได้เข้าพบ, รัฐมนตรียินดีต้อนรับและรับฟัง
ไปงานทุกงาน หากเอ่ยว่านายกสมาคม... ทุกคน สังคม ยอมรับ มีเกียรติมาก น่าภาคภูมิใจ

สมาชิกสามัญของสมาคมเริ่มลดจำนวนลง เกิดจากการเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวโพด มันสำปะหลัง และข้าวเปลือก ของรัฐบาลโดยเฉพาะในปี 2543 เป็นต้นมา เนื่องจากสมาคมจัดสรรโควต้าให้ แต่สมาชิกส่วนใหญ่อย่างได้โควต้าเยอะๆ เพราะนั่นคือรายได้เข้าครอบครัวตัวเอง สมาชิกตกลงกันไม่ได้จำนวนหนึ่ง จึงแยกตัวออกไปตั้งสมาคมใหม่กันเอง หรือไปวิ่งของานจาก จนท.รัฐโดยตรง เพื่อให้ได้สิ่งที่อยากได้มากที่สุด

ที่สุดเงินร่อยหรอลง ต้องเลิกใช้พนักงาน กรรมการที่ร่วมกันจัดตั้งสมาคมมา ต้องยอมช่วยกันจ่ายค่าจ้างตรวจสอบบัญชีและจัดทำเอกสารส่งให้ส่วนราชการที่ควบคุมสมาคมทุกปี (ภายในเดือนพฤษภาคม ของปีถัดไป) เพื่อรักษาสถานะของสมาคมไว้ เผื่อใช้ประโยชน์ได้ใหม่ในภายภาคหน้า


เรื่องจริงที่ขำไม่ออกเรื่องที่ 1


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 30 สิงหาคม 2554, 22:06:13
แสดงว่าต้องมีเรื่องที่ 2 ด้วย ..       emo4:))


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 30 สิงหาคม 2554, 22:22:38
อีกตัวอย่าง: ชมรมผู้ประกอบการขนส่งฯ รวมกลุ่มผู้มีรถยนต์บรรทุกสิบล้อ รถพ่วง เทลเลอร์ ในภาคกลาง เหนือ อิสาน จัดทำสติกเกอร์ เคลียร์เส้นทางกับ จนท.ที่เกี่ยวข้องกับถนนหลวง เพื่อให้รถแบกน้ำหนัก สรา้งความเสียหายให้กับทางหลวงแผ่นดินมากมาย ในขณะที่ผู้ประกอบการและ จนท. อู่ฟู่่ ต่างมีเงินทองเพิ่มขึ้น รวมทั้งชมรมฯ ด้วย

ถึงจุดหนึ่ง ชมรมฯ จดทะเบียนเป็นสมาคม ซื้อที่ดินได้แปลงใหญ่และสร้างอาคารสมาคมได้อย่างอลังการ์ล้านเจ็ด มีสมาชิกมากมายและสร้างรายได้ให้ จนท.ที่เกี่ยวข้องมากมายเหลือคณานับ แต่ปัญหาอยู่ตรงที่ จนท.รับแล้วรับอีก ไม่เคยพอ แถมยังมีการจับกุมและดำเนินคดีกับรถของสมาชิกที่เคลียร์กันแล้วอย่างไม่มีเหตุจะกล่าว ถี่ขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับตัวเลขเงินรายเดือนที่เรียกว่า "ส่วยสติ๊กเกอร์" ที่ต้องเพิ่มขึ้นทุกเดือนจนสมาชิกรู้สึก....เลิกเถอะ....เราสามารถประกอบการโดยไม่ต้องทำผิดกฎหมาย บันทุกสินค้าในระวางตามน้ำหนัก ถนนไม่เสียหายและไม่ถูกประชาชนต่อว่า คือที่สุดของการยุติปัญหา ตามด้วยการมองอย่างจะเอาเรื่องของ จนท.ที่เคยได้??

สมาชิกที่มีมากหลายพันคน เหลืออยู่หกร้อยเศษในปีที่ผ่านมานี้เอง แต่สมาคมยังพออยู่ได้ จากค่าสมาชิกและรายได้ที่หาตลอดทั้งปี เช่น การขายยางรถยนต์ในราคาถูกล ขายน้ำมันให้สมาคมและบุคคลภานอก, ให้เช่าสถานที่จัดงาน

ในขณะที่สมาชิกเดิมส่วนหนึ่ง ออกไปตั้งขมรมฯ สมาคมฯ เพื่อเคลียร์เส้นทางแบกน้ำหนักกันต่อ


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 30 สิงหาคม 2554, 22:28:13
เรียนพี่แก้ว พี่ตะวัน น้องหยี ป๋าทู และทุกท่านครับ

ผมไม่ได้ยกเรื่องขึ้นมาเพื่อต่อต้านการตั้งสมาคมนะครับ
ตารางที่น้องหยีแสดงไว้ ก็พอมองเห็นข้อดี-ข้อด้อย ในหลายๆเรื่อง
เสียดายที่ไปลบกระทู้ของพี่สิงห์ทิ้ง ซึ่งมันเป็นความจริงเมื่อมีการคิดจะตั้งสมาคมในช่วงหนึ่ง
เสียตายตุ๊กตา(เรื่องเล่า)ที่บอกถึงจุดอ่อนในครั้งนั้น ถ้าเราช่วยกันแก้แบบที่พี่ตะวันออก ก็จะทำให้การตั้งสมาคมมีประโยชน์


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 30 สิงหาคม 2554, 22:42:47
เราดู สนจ.(แปลว่า สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์) เป็นตัวอย่างซิครับ
เผอิญ..ผมกำลังหารายงานของ สนจ. ฉบับเก่าๆอยู่ ซึ่งเคยบอกจำนวนนิสิตเก่าที่เป็นสมาชิกวิสามัญ
(สมาชิกวิสามัญ ของ สนจ. คือ สมาชิกสามัญที่ชำระค่าสมาชิกรายปีหรือตลอดชีพแล้ว)
มีหลายคณะครับที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกวิสามัญ ของ สนจ. น้อยมาก
อาทิ คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งผมเป็นสมาชิกวิสามัญตลอดขีพอยู่คนหนึ่ง ด้วยเคยทานอาหารของทุนอาหารกลางวันมาก่อน

สนจ.มีกิจกรรมหลักคือ หาทุนวันที่ 23 ตุลา ที่เป็นงานหลัก
จัดกิจกรรมหลักคือ การแข่งขันฟุตบลประเพณี และรักนี้ประเพณี จุฬา-ธรรมศาสตร์
มีทุนอาหารกลางวันให้นิสิตทาน มาอย่างยาวนานหลายสิบปี โดยมีเศรษฐีผู้มีชื่ออุปถัมภ์
มีสถานที่สำหรับให้เช่าจัดงานมงคล และมีลานจอดรถยนต์

ที่ผมกำลังพูดถึงคือ ชาวหอที่จบไปในช่วงหลังนี้ ปีละเกือบ 800 คนทั้งหอชาย-หอหญิง
รวมแล้วน่าจะมีชาวหอเก่ากว่าหนึ่งหมื่นคนขึ้นไป แต่จัดงานครั้งหนึ่งๆ มีชาวหอมาประมาณ 800-1,000 คน
ซึ่งผมเชื่อว่าเป็นคนหน้าเดิมกว่าครึ่ง แล้วชาวหออีกกว่าร้อยละ 90 ไปอยู่ไหนกันหมดในประเทศไทย
ชาวหอเพียง 1,000 คนที่มาประจำ จะมีผู้สนใจเป็นสมาชิกสมาคมและขำระค่าสมาชิกตลอดชีพกี่คน..นี้คือประเด็น
เป็นเรื่องของรายได้ที่จะมาเลี้ยงรายจ่ายตลอดปีที่เกิดขึ้นนั่นเอง

เรายกให้ 10 รุ่นถอยหลังไปว่า ยังต้องก่อร่างสร้างตัว
เอาเป็นปี 2540 ลงไปเลยก็ได้ มางานกี่คน จากยอดอยู่หอและจบการศึกษาไป...??หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: Leam ที่ 30 สิงหาคม 2554, 23:54:17

สวัสดียามดึกครับ.......น้องป๋าทู..พี่แก้ว..พี่ตะวัน..พี่เหยง..น้องหยี และพี่น้องทุกท่าน

ขออนุญาตตามอ่านก่อนนะครับ...


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 31 สิงหาคม 2554, 00:19:25

อ้างถึงการดำรงตำแหน่งทางการบริหาร จากตารางเปรียบเทียบที่หยีทำไว้    emo9:huhu:


ระบบเดิมของชมรม .. ที่ใช้ระบบ 'ส่งไม้' ให้น้องรุ่นหลังรับหน้าที่บริหารชมรมต่อนั้น
ในความเห็นของส่วนตัว  หยีว่าเป็นเรื่องดี
เพราะเราจะได้เลือดใหม่เข้ามาทำงานอย่างสม่ำเสมอ
เมื่อถึงเวลาที่ต้องรับหน้าที่  หยีเชื่อว่า สมาชิกของรุ่นจะรวมตัวกันเข้ามาทำงานได้
และเราสามารถมองเห็นตัวคนทำงานได้ล่วงหน้า
ภาษาของ HR เรียกว่า Successor (ทายาทอสูร) ค่ะ

พี่ ๆ รุ่นเก่า รุ่นก่อน .. ก็ยังคงทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา ให้กับคณะกรรมการ
แม้จะไม่ได้มีการแต่งตั้งอย่างเป็นกิจลักษณะ
แต่พี่ทุกคนที่ผ่านงานมาแล้ว ก็ยินดีที่จะทำงานให้ชมรม (หากเขาสมัครใจ)

ด้วยวิธีนี้ เราจะได้ทั้งเลือดเก่าและเลือดใหม่เข้ามาทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืน      

...

นิสิตเก่าทุกรุ่น เขามีวาระในการพบปะสังสรรค์กันอย่างสม่ำเสมอ
แม้ว่าเราจะไม่เห็น ไม่รู้ หรือไม่มีการ post ภาพและเรื่องราวในเว็บบอร์ด
แต่หยีเชื่อว่า  เขารวมตัวกันได้ดี (เพียงแต่เราไม่รู้เท่านั้นเอง)

และเมื่อถึงวาระที่เขาต้องเป็นตัวตั้งตัวดีในการทำงาน
ด้วยวัยที่ใกล้เคียงกัน .. เขาก็จะกระตุ้น เรียกร้องให้สมาชิกในรุ่นใกล้เคียงกันเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย
ทำให้เกิดการกระจายตัวมากขึ้น

...

แต่หากใช้ระบบการเลือกตั้ง ตามระเบียบของสมาคม
แน่นอนว่า  เราได้คนที่ตั้งใจทำงานจริง อาสาตัวสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
แต่มีความเป็นไปได้มาก  ว่าเราจะได้คนกลุ่มเดิม กลุ่มเก่า วนเวียนกันเข้ามา
ซึ่งไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะคะ  เพียงแต่ (มีความเป็นไปได้ที่) เราไม่ได้เลือดใหม่ เท่านั้นเอง

...

ขอให้ช่วยพิจารณาประเด็นนี้ด้วยค่ะ
    emo30:sorry:


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 31 สิงหาคม 2554, 00:31:47
ขอต่ออีกนิด ..    emo4:))

เนื่องจากมีนิสิตจบใหม่ทุกปี
ในขณะที่การบริหารชมรม จะแต่งตั้งกรรมการดำเนินการทุก 2 ปี
ทำให้อัตราการเร่งแตกต่างกัน 1 เท่าตัว

จึงอยากเสนอให้คณะกรรมการประกอบด้วยนิสิตเก่า 2 รุ่น ทำงานร่วมกัน เพื่อ ..
1. ให้ได้คณะทำงานที่แข็งแรงขึ้น
2. ช่วยให้อัตราการเร่งเร็วขึ้นอีกนิด

ยกตัวอย่างเช่น .. เมื่อหมดจากรุ่น 16 นี้แล้ว
มอบให้เป็นหน้าที่ของรุ่น 17 และ 18 ทำงานด้วยกัน .. ดีไหมคะ?ขอเสนออีกหนึ่งประเด็นเพื่อพิจารณา ..
    emo43


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 31 สิงหาคม 2554, 01:00:28


ช่วยกันเขียนมาก็หลายประเด็นแล้ว .. emo47 .. มีใครเข้ามาอ่านบ้างไหมล่ะเนี่ย
     หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: พธู ๒๕๒๔ ที่ 31 สิงหาคม 2554, 03:32:23
อ่านและคิดตามตลอดขอรับ


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: ทราย 16 ที่ 31 สิงหาคม 2554, 07:17:15
อ้างถึง
ข้อความของ swsm เมื่อ 31 สิงหาคม 2554, 01:00:28


ช่วยกันเขียนมาก็หลายประเด็นแล้ว .. emo47 .. มีใครเข้ามาอ่านบ้างไหมล่ะเนี่ย
     อ อ อ อ่าาานค่ะ
ไอเดียดีจังค่ะ

ว่าแต่ speed จะไล่ทันมั๊ยเนี๊ย ...
กรรมการชุดหนึ่งๆประกอบด้วย 2 รุ่น/วัย
เปลี่ยนทุกๆ 2 ปี แล้วทุกๆ 2 ปี
ก็มีบัณฑิตจบ 2 รุ่น
เอ ... อยู่ที่เดิมป่าวอ่ะ
ชักงงแฮะ! น้องหะยีช่วยหน่อยค่ะ
พี่ทราย 16


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 31 สิงหาคม 2554, 07:51:42
สวัสดีค่ะ  พี่ทราย    emo6::))


ปัจจุบันนี้ คณะกรรมการที่ทำงานให้กับชมรม เราจะมอบหมายให้รุ่นใด รุ่นหนึ่ง เป็นตัวหลักสำคัญ
มีวาระการทำงาน คราวละ 2 ปี

ด้วยวิธีการนี้ เราเห็นกันชัด ๆ เลยว่า อัตราการเร่งจะไม่ทันกับอัตราการจบของนิสิต ซึ่งจบใหม่ทุกปี
ทำให้ gap ของวัย .. ระหว่างกรรมการและสมาชิกใหม่  กว้างออกไปเรื่อย ๆ


ส่วนข้อเสนอที่หยีเขียนไว้นั้น
อย่าเรียกว่า ย่ำอยู่กับที่ เลยค่ะ ..
เรียกว่า รักษาช่องว่างของวัย (ระหว่างกรรมการและบัญฑิตจบใหม่) ให้คงที่ .. จะเหมาะกว่า


ขอบคุณค่ะ  ที่พี่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกับข้อเสนอของหยี ..

   


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: Pete15 ที่ 31 สิงหาคม 2554, 08:00:25
ให้กำลังใจ คนเขียน.....อ่านอยู่  .....ha  ha  ha .....ตัวเราเองไม่ได้เขียน.......(พวกช้างเท้าหลัง)


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 31 สิงหาคม 2554, 08:08:08
อ้างถึง
ข้อความของ Pete15 เมื่อ 31 สิงหาคม 2554, 08:00:25
ให้กำลังใจ คนเขียน.....อ่านอยู่  .....ha  ha  ha .....ตัวเราเองไม่ได้เขียน.......(พวกช้างเท้าหลัง)

hahaha .. เขียนสิคะ  พี่ปี๊ด เขียนเลย      emo49:))


หรือแม้แต่เข้ามาอ่านเฉย ๆ  ก็ส่งเสียงหรือทิ้งร่องรอยไว้หน่อยก็ดี
คนเขียนจะได้ไม่รู้สึกว้าเหว่
ป๋าทูแกเปิดประเด็นไว้  เราก็ช่วยกันคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
หลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะ


ที่หยีเขียนทิ้งท้ายไว้เมื่อวาน 
เพราะรู้สึกจริง ๆ ว่าพี่เหยง พี่แก้ว พี่ตะวัน และหยีช่วยกันเขียนไว้ตั้งหลายประเด็น
แต่เหมือนเขียนเอง เออเอง .. ไม่มีใครอ่าน


แหะ แหะ .. กะว่า 'หากไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียก'
ก็จะไม่เข้ามาเขียนต่อแล้วล่ะค่ะ


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: อ้อย17 ที่ 31 สิงหาคม 2554, 08:35:57
     เพิ่งตามเข้ามา...ก็อ่านอยู่และกำลังคิดๆๆๆๆ
     จะเป็นชมรม หรือสมาคมดี...?....
     เคยคุยกันเรื่องนี้หลายครั้งอยู่...
     แล้วก็เงียบหายไป....แสดงว่าเป็นชมรมก็ดีอยู่แล้ว?...ใช่ไหม?...น่าจะใช่เนอะ
     เพราะก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลง คงเนื่องจากภาระที่มันจะต้องพันผูกจนอาจแก้ไม่ตก....
     ถ้าเป็นอย่างเดิม แต่มีรุ่นการบริหารร่วม 2 รุ่น ที่ น้องหยีเสนอ แต่ พี่ทรายว่า มันอาจไม่ทันกัน
     ก็..ถ้า ร่วมกันบริหารสักสามรุ่นต่อวาระจะเป็นอย่างไร?.... 3รุ่นนี่ก็ยังทันกันอยู่นะ ตอนเรียนน่ะ...
     เสนอไว้เช่นกันค่ะ


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: wannee ที่ 31 สิงหาคม 2554, 08:58:31
อ้างถึง
ข้อความของ swsm เมื่อ 31 สิงหาคม 2554, 01:00:28


ช่วยกันเขียนมาก็หลายประเด็นแล้ว .. emo47 .. มีใครเข้ามาอ่านบ้างไหมล่ะเนี่ย
     อ่านจ้า  น้อง(ลูก)หยี   

มีข้อจำกัด  จึงขอเป็นผู้อ่านนะคะ

พี่เสียดเองต้องรับรู้ และทราบเรื่องราวเกี่ยวกับชาวหอ อยู่แล้วค่ะ


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: สมชาย17 ที่ 31 สิงหาคม 2554, 09:28:33
 
อ้างถึง   
อ้างถึง
ข้อความของ wannee เมื่อ 31 สิงหาคม 2554, 08:58:31
อ้างถึง
ข้อความของ swsm เมื่อ 31 สิงหาคม 2554, 01:00:28


ช่วยกันเขียนมาก็หลายประเด็นแล้ว .. emo47 .. มีใครเข้ามาอ่านบ้างไหมล่ะเนี่ย
     อ่านจ้า  น้อง(ลูก)หยี   

มีข้อจำกัด  จึงขอเป็นผู้อ่านนะคะ

พี่เสียดเองต้องรับรู้ และทราบเรื่องราวเกี่ยวกับชาวหอ อยู่แล้วค่ะ

สวัสดีครับ พี่ๆ น้องๆ ทุกท่า่น

เพิ่งเข้ามาอ่านวันนี้เองครับ
จะตามอ่านต่อไป emo:(
(แต่อยากทราบว่า ชมรมปัจจุบัน มีปัญหาอะไรบ้างที่ทำให้งานเดินไปได้ไม่ดี  ถ้าเรื่องเงินผมว่าไม่ใช่ประเด็นปัญหา
ถ้าเป็นสมาคมแล้วจะแก้ไขให้ปัญหานั้นๆลุล่วงไปได้จริงๆหรือ  และจะมีปัญหาใหม่ๆตามมาอีกหรือไม่) emo4:))

เห็นด้วยกับ  น้องหยี  ที่ว่ากรรมการชุดต่อๆ ไปควร รวมกัน 2-3รุ่นอยู่ในชุดเดียวกัน(อย่างน้อย 2 รุ่น)


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: wannee ที่ 31 สิงหาคม 2554, 13:12:52
อ้างถึง
ข้อความของ swsm เมื่อ 31 สิงหาคม 2554, 00:31:47
ขอต่ออีกนิด ..    emo4:))


ยกตัวอย่างเช่น .. เมื่อหมดจากรุ่น 16 นี้แล้ว
มอบให้เป็นหน้าที่ของรุ่น 17 และ 18 ทำงานด้วยกัน .. ดีไหมคะ?ขอเสนออีกหนึ่งประเด็นเพื่อพิจารณา ..
    emo43
อ้างถึง
ข้อความของ swsm เมื่อ 31 สิงหาคม 2554, 07:51:42
สวัสดีค่ะ  พี่ทราย    emo6::))


ปัจจุบันนี้ คณะกรรมการที่ทำงานให้กับชมรม เราจะมอบหมายให้รุ่นใด รุ่นหนึ่ง เป็นตัวหลักสำคัญ
มีวาระการทำงาน คราวละ 2 ปี

ด้วยวิธีการนี้ เราเห็นกันชัด ๆ เลยว่า อัตราการเร่งจะไม่ทันกับอัตราการจบของนิสิต ซึ่งจบใหม่ทุกปี
ทำให้ gap ของวัย .. ระหว่างกรรมการและสมาชิกใหม่  กว้างออกไปเรื่อย ๆ   

เปลี่ยนใจ  ไปพิมพ์มาค่ะ

เรื่องสมาคมฯ ป๋าทูคงกำลังรวบรวมข้อมูล และดำเนินการอยู่

จะขอเล่าและพูดคุย เรื่องการส่งไม้ต่อ- การทำงาน
          พี่ๆจะบอกกันมาเป็นทอดๆว่า ให้พยายามดึงน้องๆและคนใหม่ๆเข้ามา ในรุ่นของ 2516 เราก็พยายาม มีการเชิญ และตั้งน้องหลายคนเป็นกรรมการหลัก  รวมทั้งน้องที่เป็นตัวแทนของแต่ละรุ่นก็มีชื่อเป็นกรรมการ  ซึ่งประสบความสำเร็จมากน้อย หรือมีเหตุที่เป็นอุปสรรคก็แล้วแต่  กรรมการก็ยังคงพยายามอยู่เสมอและหาสาเหตุเท่าที่เราจะคิดกันได้  ทุกครั้งที่มีน้องๆเข้ามาพี่ๆจะดีใจกัน เช่นงานวันปีใหม่สังสรรค์ประชันเพลง  เราตกลงภายในกันว่า ถ้าไม่ประสบความสำเร็จในการดึงน้องๆและคนหน้าใหม่ๆ  คงมีแต่พวกรุ่นเก่าและหน้าเดิม เราจะออกเงินกันเอง
          เรื่องรุ่น ที่มารับไม้ต่อ
                1. แต่เดิมที่ให้เป็นระยะ 2 ปีก็เพื่อให้ิรุ่นนั้นๆเติบโตในหน้าที่การงาน การขอความร่วมมือหรือการสนับสนุนจะเต็มที่กว่า เนื่องจากพอจะมีอำนาจเซ็นอนุมัติ
                2. การส่งไม้ต่อ ก็แล้วแต่ว่ารุ่นถัดไปจะจัดการอย่างไรเช่น ส่งไม้ผ่านไปเลย  หรือไปชวนรุ่นถัดๆไปมาร่วมด้วย ไม่เป็นกฎตายตัว
                           ตัวอย่างเช่น รุ่น 16 เมื่อปี 2552 เรานัดพบกันเพื่อหาคำตอบว่า จะส่งผ่านหรือจะรวมกับรุ่น 17 หรืออาจเป็นไปได้ที่ รุ่น17+18+19 เนื่องจากพี่ๆมองว่าไม่เห็นตัวคนทำงาน มีน้องๆที่มาช่วยงานในชมรมฯน้อย  อันน่าจะมีสาเหตุที่ช่วงนั้นปี 2516-2519 มีเหตุการณ์ทางการเมือง กิจกรรมของนิสิตหลายกิจกรรมถูกห้าม  ทำให้ความสนิทสนมหายไป การเป็นกลุ่มก้อนลดลงไป  ผสมกับช่วงนั้นหอจุฬาฯเกิดตึก 14 ชั้น(หอพุดตาน)ยิ่งทำให้ภายในหอ พี่ๆน้องรู้จักกันไม่ทั่วถึง
                          ฉนั้นเรื่องนี้คงต้องให้รุ่น 17 พิจารณากันเอง  แต่ต้องรีบคิดกันเพราะจะถึงเวลาส่งไม้ต่อและประกาศในวันงานคืนสู่เหย้า วันเสาร์ที่ 12 พ.ย. 54


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 31 สิงหาคม 2554, 18:43:22
อ้างถึง
ข้อความของ seree_60 เมื่อ 31 สิงหาคม 2554, 09:32:05
ข้อเสนอของน้องหยีน่าสนใจ แต่นั่นหมายความว่า เราจะยังเป็นชมรม อยู่นะครับ


ใช่ค่ะ  หยีเสนอในบริบทของการเป็น 'ชมรม' เช่นเดิมค่ะ      emo48:)


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 31 สิงหาคม 2554, 18:56:27
อ้างถึง
ข้อความของ Preecha2510 เมื่อ 29 สิงหาคม 2554, 00:28:23
  สวัสดีครับเหยงและคณะกรรมการฯ

                    ผมเพิ่งเข้ามาทราบเรื่องการจัดตั้งเป็นสมาคมนิสิตเก่าหอพักฯ  อยากขอเสนอความเห็นว่า

 ก่อนจัดตั้งขึ้นมาควรที่จะถามความเห็นของชาวหอเก่าทั้งหมดก่อนดีหรือไม่? อาจจะใช้วิธีสอบถามซาวเสียงลง

 คะแนนให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ(ใช้มติเสียงส่วนใหญ่)  เพราะการจัดเป็นสมาคมฯนั้นทำไม่ยากแต่การ

 ดำเนินการต่อไปเป็นเรื่องยุ่งยากไม่ง่ายอย่างที่คิดและมีค่าใช้จ่ายมาก ผมค่อนข้างจะเห็นด้วยกับความเห็นของ

 สิงห์(ที่ถูกลบจากกระทู้ไปแล้ว )ในเรื่องนี้ จึงอยากขอให้ช่วยกันใคร่ครวญในเรื่องนี้กันอีกสักครั้งครับ!

อ้างถึง
ข้อความของ swsm เมื่อ 29 สิงหาคม 2554, 04:54:23
หยีได้รับอีเมล์ให้ช่วยพิจารณาร่างระเบียบของสมาคมเช่นกันค่ะ    emo4:))

มีคำถามเล็กน้อย ..
การเป็นชมรมดังปัจจุบัน ติดขัดในการบริหารงานหรือดำเนินกิจกรรมอย่างไรหรือคะ?


อ้างถึง
ข้อความของ อ้อย17 เมื่อ 31 สิงหาคม 2554, 08:35:57
     เพิ่งตามเข้ามา...ก็อ่านอยู่และกำลังคิดๆๆๆๆ
     จะเป็นชมรม หรือสมาคมดี...?....
     เคยคุยกันเรื่องนี้หลายครั้งอยู่...
     แล้วก็เงียบหายไป....แสดงว่าเป็นชมรมก็ดีอยู่แล้ว?...ใช่ไหม?...น่าจะใช่เนอะ
     เพราะก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลง คงเนื่องจากภาระที่มันจะต้องพันผูกจนอาจแก้ไม่ตก....

อ้างถึง
ข้อความของ สมชาย17 เมื่อ 31 สิงหาคม 2554, 09:28:33
แต่อยากทราบว่า ชมรมปัจจุบัน มีปัญหาอะไรบ้างที่ทำให้งานเดินไปได้ไม่ดี  ถ้าเรื่องเงินผมว่าไม่ใช่ประเด็นปัญหา
ถ้าเป็นสมาคมแล้วจะแก้ไขให้ปัญหานั้นๆลุล่วงไปได้จริงๆหรือ  และจะมีปัญหาใหม่ๆตามมาอีกหรือไม่ emo4:))

อ้างถึง
ข้อความของ seree_60 เมื่อ 31 สิงหาคม 2554, 09:32:05
ผมว่าตอนนี้เราควรจะให้ความคิดตกผลึกว่า
จะเป็นชมรม ต่อไป หรือ จะเป็นสมาคม ดี

หยีว่า  กรรมการหรือผู้ริเริ่มที่จะยกระดับให้เป็นสมาคม น่าจะมีเหตุผลที่ดี ที่จะดำเนินการ
เพียงแต่ยังไม่ได้ขยายความให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน
ผู้ที่อยู่ในวงนอกอย่างเรา ๆ จึงไม่มีข้อมูล

กรรมการอาจจะพบปัญหา อุปสรรค หรือความไม่คล่องตัว ในการบริหารจัดการชมรม
จึงมีความตั้งใจที่จะทำให้เป็นสมาคม .. ใช่ไหมคะ

หากสามารถบอกเล่าเก้าสิบให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน .. ก็จะเป็นการดีค่ะ
      emo43


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 31 สิงหาคม 2554, 18:57:21
ตอนนี้กำลังนั่งอ่านวัตถุประสงค์ (อย่างละเอียด) ของการจัดตั้งสมาคมอยู่ค่ะ  พี่น้อง ..

เพื่อหาคำตอบให้ตัวเองว่า  ทำไมจึงต้องเป็น 'สมาคม' ..


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: Pete15 ที่ 31 สิงหาคม 2554, 19:00:58
อ่าน อยู่ ครับ............


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 31 สิงหาคม 2554, 19:01:54
ร่างข้อบังคับ
สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                             


ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของสมาคม คือ
( 1 ) เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อ และสื่อกลางระหว่าง นิสิตเก่า คณาจารย์ นิสิตปัจุบัน กับ หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
( 2 ) ส่งเสริมสามัคคีธรรมและสวัสดิการของสมาชิกและครอบครัว            
( 3 ) ส่งเสริมเผยแพร่วิทยาการแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
( 4 ) จัดหาทุนการศึกษาให้แก่นิสิตหอพักแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีความประพฤติดี
( 5 ) ส่งเสริมการศึกษาของนิสิตและบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
( 6 ) ส่งเสริมความเจริญให้แก่หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
( 7 ) บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และหรือสาธารณกุศล
( 8 ) ดำเนินการหรือร่วมมือกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์กรการกุศล และหรือ องค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อการศึกษา การกุศล และหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์
( 9 ) สมาคมนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับการเมืองหัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 31 สิงหาคม 2554, 19:02:37
อ้างถึง
ข้อความของ Pete15 เมื่อ 31 สิงหาคม 2554, 19:00:58
อ่าน อยู่ ครับ............

โตะจายโหมะเลย ..
    emo29:P:


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: สมชาย17 ที่ 31 สิงหาคม 2554, 19:10:12
เขาว่า กรรมการมี มติ ไปแล้วให้ดำเนินการจดเป็นสมาคม
ผมเห็นด้วยกับ พี่แก้ว  น่าจะขอประชามติจากศิษย์เก่าชาวหอ
การจดเป็นสมาคมไม่ยุ่งยาก  แต่การดำเนินการต่อยุ่งยาก มีค่าใช้จ่ายมาก

เมื่อพบความยุ่งยากในการดำเนินการ อยากยกเลิกสมาคม (กลับไปเป็นชมรมอย่างเดิม)
ยากมากๆ  ถือว่าทำไม่ได้เลยด้วยซ้ำไป (ยกเว้น ล้ม แล้วไม่ทำอีกเลย (ทั้งรูป ชมรมหรือสมาคมใหม่)
การชำระบัญชี สมาคม ถ้าต้องยกเลิก 3-4 ปี ยังไม่ชำระบัญชีไม่จบเลย ยุ่งยากมากจริงๆ

ปัญหาเรื่องการหาทุน เรื่องรายได้ ไม่น่าจะเป็นประเด็นใหญ่(โดยเฉพาะเรื่องการออกใบเสร็จ
ของ ชมรม ออกไม่ได้) เพราะเราไม่ได้ต้องการเงินมาก  ได้เงินน้อยก็ไม่เป็นไร
เราต้องการ ความร่วมมือร่วมใจ ของสมาชิก ให้มาทำกิจกรรม เพื่อความสัมพันธ์อันดี สืบต่อไปเป็นหลัก
เรื่องเงินน่าจะเป็นเรื่อง รองๆ ลงมา

ถ้าเอาเรื่องเงินเป็นปัญหาหลัก และจำเป็นต้องตั้งเป็นสมาคมเนื่องจากเรื่องเงินนี้
สมาคมหลายสมาคม จะแตกเป็น ก๊กเป็นเหล่า และมีปัญหาไม่ไว้วางใจกัน  ก็เรื่อง เงิน เงิน เงิน นี่แหละ emo5:(

ผมเอง ชอบที่จะเป็น บุคคลธรรมดา(ชมรม) มากกว่าเป็น นิติบุคคล(สมาคม)  ครับผม emo4:))

อยากให้ คณะกรรมการ ช่วยรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกด้วยครับ emo29:P:
ถึงแม้ว่าจะมี มติไปแล้วก็ตาม


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 31 สิงหาคม 2554, 19:17:31
อ้าว .. แล้วกัน .. งั้นก็ จบข่าว  สำหรับการแสดงความคิดเห็นของเรา ..


เรื่องการส่งไม้ต่อ  ก็คงต้องเลิกกันไป
อย่าไปคิดเลยว่า จะรวมกรรมการ 2 รุ่น หรือ 3 รุ่น
เพราะกรรมการของสมาคม  จะมาจากการเลือกตั้งล้วน ๆ


ขอบคุณค่ะ  พี่สมชาย
   emo4:))


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 31 สิงหาคม 2554, 19:23:46
แต่ยังไง ยังไง .. ก็ยังอยากรู้อยู่ดีว่า

มีสาเหตุสำคัญอะไร  ที่ต้องทำให้ ชมรม เป็น สมาคม .. ??


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: สมชาย17 ที่ 31 สิงหาคม 2554, 19:27:05

สวัสดีครับ น้องหยี

ผมแสดงความคิดเห็น แรงไปหรื่อเปล่าครับ


 
อ้างถึง   
อ้างถึง
ข้อความของ swsm เมื่อ 31 สิงหาคม 2554, 19:17:31
อ้าว .. แล้วกัน .. งั้นก็ จบข่าว  สำหรับการแสดงความคิดเห็นของเรา ..


เรื่องการส่งไม้ต่อ  ก็คงต้องเลิกกันไป
อย่าไปคิดเลยว่า จะรวมกรรมการ 2 รุ่น หรือ 3 รุ่น
เพราะกรรมการของสมาคม  จะมาจากการเลือกตั้งล้วน ๆ


ขอบคุณค่ะ  พี่สมชาย
   emo4:))


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 31 สิงหาคม 2554, 19:29:18
สวัสดีค่ะ พี่สมชาย

พี่น้องกัน .. ไม่มีใครตำหนิใครหรอกค่ะ
ความเห็นของพี่ ไม่แรงนะคะ ตรงไปตรงมาดีออก


หยีชอบค่ะ .. ชัดเจน ไม่ต้องแปล เข้าใจถูกต้องตรงกัน
      emo48:)


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 31 สิงหาคม 2554, 19:43:17
ขออนุญาตต่ออีกสักสี่ซ้าห้าหกกระทู้ครับ อย่าเพิ่งหยุด อย่าเพิ่งถอดใจ
เพราะที่ยกมาให้ทราบนั้น เนื่องจากไปเกี่ยวข้องกับหลายสมาคมมา เห็นจุดบอดของเขา จึงยกขึ้นอ้าง
หาก ชมรมฯ อยากจะเปลี่ยนเป็น สมาคม ก็สามารถทำได้
แต่จะต้อง COPY วัฒนธรรมของชมรมฯ ไปใช้ต่อเท่าที่ทำได้ เพื่อแสดงถึงอัตตลักษณ์ของชาวซีมะโด่งจุฬาฯ

เดี่ยวจะขอให้ข้อสังเกตุต่อครับ

   


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 31 สิงหาคม 2554, 19:50:03
ตารางของน้องหยี เป็นอุปกรณ์ที่แสดงเปรียบเทียบในหลายๆเรื่อง ของ ชมรมฯ และสมาคม

ย้อนดูตัวประธานชมรมฯ ที่ผ่านๆ มา ประธานจะมีอายุอยู่ที่ประมาณ 48-56 ปี (ประมาณนั้น)
การส่งไม้สามารถทำได้ในสมาคม คือ ให้รุ่นถัดๆไป เสนอชื่อ นายกสมาคม คนต่อไป
โดยไม่มีการเสนอตัวเพื่อแย่งตำแหน่งนายกสมาคมกัน ดังเช่นที่มีการเลือก ประธานชมรมฯ
แล้วยกสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการให้"นายกสมาคม" ไปดำเนินการเลือก เชิญแต่ละรุ่นเข้ามาเหมือนเดิม
ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ ที่ปรึกษา ก็คือ อดีตประธานชมรมฯ ผู้อาวุโส และอนุสาสก ที่เคยแต่งตั้งกันในชมรมฯ นั่นเอง

ลักษณะการกระทำดังกล่าวก็ไม่ผิดข้อบังคับสมาคมด้วย


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 31 สิงหาคม 2554, 19:55:50
มติของคณะกรรมการชมรมฯ ให้จดทะเบียนเป็นสมาคม ก็ยังคงอยู่
เพียงแต่ไม่ได้กำหนดเวลาตายตัว
เรื่องนี้ก็ให้ดำเนินการไปเรื่อยๆ จนกว่าจะ settle แล้วค่อยจดทะเบียนเป็นสมาคม
จะช้าออกไปอีกสักปี ก็คงไม่น่ามีปัญหา

และเมื่อยังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการตั้งสมาคม การเป็นชมรมฯ แบบเดิมก็ยังคงอยู่
การตั้งคณะกรรมการชมรมฯ ชุดต่อไปก็ยังคงดำเนินการไป
หากเสร็จทัน เราก็เลือกประธานชมรมฯ และกรรมการชมรมฯ ชุดนั้นเป็นนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคมไปเลย

เรื่องไม่ยากจนเกินไปสำหรับพวกเราหรอกครับ


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 31 สิงหาคม 2554, 19:59:01
ด้วยความเคารพค่ะ พี่เหยง ..       emo30:sorry:


อ้างถึง
ข้อความของ swsm เมื่อ 31 สิงหาคม 2554, 19:23:46
แต่ยังไง ยังไง .. ก็ยังอยากรู้อยู่ดีว่า

มีสาเหตุสำคัญอะไร  ที่ต้องทำให้ ชมรม เป็น สมาคม .. ??หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 31 สิงหาคม 2554, 20:19:19
ขอตั้งสมาคมตอนนี้ (เดือน ก.ย. ) อย่างไว 2 เดือนเสร็จ, พอสิ้นปี ก็ต้องผู้ตรวจสอบบัญชี ทำให้ต้องเสียเงินแล้ว
ขอตั้งตอนต้นปีหน้าหรือต้นปีโน้น ยังมีเวลาทำงานได้อีกหลายเดือน ดูจะดีกว่าแน่นอน

ค่าสมาชิกรายปี 100 บาท นำมาใช้จ่ายได้เลย มีสมาชิกรายปีกี่คน ก็คูณด้วย 100 ไป รับเงินปั๊บ-ใช้ได้ปุ๊ป
แต่สมาชิกตลอดชีพ จ่าย 900 บาท ต้องนำฝากบัญชีฝากประจำ 3 ปี ดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 เต็มที่ (อาจมีมากกว่านี้)
เงิน 900 ฝากครบปีถึงจะได้ดอกเบี้ยมา 29.25 บาทและต้องถูกหักภาษีดอกเบี้ยด้วย
เงินดอกเบี้ย 29.25 บาท นี้ จะต้องมีสมาชิกตลอดชีพกี่คนถึงจะพอค่าตรวจสอบบัญชี
ที่เขาคิดอยู่ประมาณปีละ 12,000 - 20,000 บาท (ค่าตรวจสอบบัญชีที่นำเสนอมานี้-ยังไม่แน่นอน)
หากคิดไว้ที่ 15,000 บาท ต้องมีสมาชิกตลอดชีพถึง 512 คน และฝากเงิน 900 X 512 = 460,800 บ. ครบ 1 ปีขึ้นไป
จึงจะได้เงินดอกเบี้ยพอไปจ้างเขาตรวจสอบบัญชี ยอดนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับ 


หมายเหตุ: สมาคมที่ผมเป็นผู้ก่อการตั้งขึ้นมา ซึ่งขณะนี้แทบไม่มีการเคลื่อนไหว ผู้สอบบัญชีให้พิมพ์รายงานการประชุมของสมาคมขึ้นมา บวกกับการสอบบัญชีที่แทบไม่มีเงิน ทรัพย์สินเหลืออยู่เลย ส่งไปแจ้งสรรพาการว่าเป็นนิติบุคคลที่ไม่มีเงินภาษีนำส่งประจำปี และส่งรายงานให้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะผู้กำกับสมาคมการค้า โดยเสียเงิน(ส่วนตัว)เป็นค่าตรวจสอบบัญชี ปีละ 12,000 บาท


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 31 สิงหาคม 2554, 20:22:57
จากกระทู้ข้างบน ผมเคยเรียนให้ทราบแล้วว่า
 
ในปีแรก ต้องอาศัยเงินบริจาคในการดำเนินงานของสมาคม
เพราะเงินค่าสมาชิกรายปี ได้มาไม่มากและส่วนใหญ่สมาชิกอยากจะสมัครตลอดชีพ
เงินรายปี นำไปใช้ได้เลย
แต่รายตลอดชีพ ต้องนำฝากและใช้ได้แต่ดอกเบี้ย ซึ่งต้องฝากครบและผ่านปีหนึ่งไปแล้ว

ประเด็นต่อไปคือ เงินที่ชาวหอเก่าบริจาคให้ น่าจะเกิน 900 บาท ซึ่งกำหนดไว้เป็นค่าสมาชิกตลอดชีพ
ผู้ก่อการตั้งสมาคมจะคิดอย่างไรกับเงินบริจาค ? ? ? จะจัดสรรเงินบริจาคเพื่อใช้และเพื่อฝาก
รวมทั้งให้ผู้บริจาคเป็นสมาชิกแบบใด


ย้ำชัดเจนครับว่า
การบริหารสมาคมในปีแรกๆ จะลำบากสักนิด เรื่องเงิน
เว้นแต่บรรดาสมาชิกช่วยกันบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการบริหารงานให้ปีแรก ปีที่สอง ผ่านไปให้ได้


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 31 สิงหาคม 2554, 21:57:55
อ้างถึง
ข้อความของ เหยง 16 เมื่อ 31 สิงหาคม 2554, 19:50:03
การส่งไม้สามารถทำได้ในสมาคม คือ ให้รุ่นถัดๆ ไป เสนอชื่อ นายกสมาคม คนต่อไป
โดยไม่มีการเสนอตัวเพื่อแย่งตำแหน่งนายกสมาคมกัน ดังเช่นที่มีการเลือก ประธานชมรมฯ
แล้ว ยกสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการให้ "นายกสมาคม" ไปดำเนินการเลือก เชิญแต่ละรุ่นเข้ามาเหมือนเดิม
ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ ที่ปรึกษา ก็คือ อดีตประธานชมรมฯ ผู้อาวุโส และอนุสาสก ที่เคยแต่งตั้งกันในชมรมฯ นั่นเอง

ลักษณะการกระทำดังกล่าวก็ไม่ผิดข้อบังคับสมาคมด้วย


พี่เหยงคะ

ร่างข้อบังคับของสมาคม (ข้อ 16)  กำหนดให้สมาชิกสามัญเป็นผู้เลือกกรรมการ 11 - 17 คนเข้ามาทำงาน  
แล้วกรรมการทั้งหมดจะเป็นผู้เลือกนายกสมาคม 1 คน (เลือกกันเอง)

นายกสมาคม  ไม่มีสิทธิ์เลือกกรรมการค่ะ ..
สิ่งที่นายกสมาคมทำได้ คือการแต่งตั้งกรรมการให้รับหน้าที่ต่าง ๆ emo43  ...


ร่างข้อบังคับเขียนไว้แบบนี้ ..    

      ข้อ 16. ให้สมาคมมีคณะกรรมการ โดยเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ จำนวนไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน แต่ไม่เกินสิบเจ็ดคน โดยสมาชิกสามัญในที่ประชุมใหญ่เป็นผู้เลือกตั้ง
              ให้คณะกรรมการเป็นผู้เลือกนายกสมาคมจากกรรมการคนหนึ่ง และให้นายกเป็นผู้เลือกกรรมการเพื่อแต่งตั้งให้เป็นอุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน ปฎิคม ประชาสัมพันธ์และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่ข้อบังคับหรือมติคณะกรรมการกำหนด

หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 31 สิงหาคม 2554, 21:59:37
อ้างถึง
ข้อความของ เหยง 16 เมื่อ 31 สิงหาคม 2554, 20:19:19
ขอตั้งสมาคมตอนนี้ (เดือน ก.ย. ) อย่างไว 2 เดือนเสร็จ, พอสิ้นปี ก็ต้องผู้ตรวจสอบบัญชี ทำให้ต้องเสียเงินแล้ว
ขอตั้งตอนต้นปีหน้าหรือต้นปีโน้น ยังมีเวลาทำงานได้อีกหลายเดือน ดูจะดีกว่าแน่นอน

ค่าสมาชิกรายปี 100 บาท นำมาใช้จ่ายได้เลย มีสมาชิกรายปีกี่คน ก็คูณด้วย 100 ไป รับเงินปั๊บ-ใช้ได้ปุ๊ป
แต่สมาชิกตลอดชีพ จ่าย 900 บาท ต้องนำฝากบัญชีฝากประจำ 3 ปี ดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 เต็มที่ (อาจมีมากกว่านี้)
เงิน 900 ฝากครบปีถึงจะได้ดอกเบี้ยมา 29.25 บาทและต้องถูกหักภาษีดอกเบี้ยด้วย
เงินดอกเบี้ย 29.25 บาท นี้ จะต้องมีสมาชิกตลอดชีพกี่คนถึงจะพอค่าตรวจสอบบัญชี
ที่เขาคิดอยู่ประมาณปีละ 12,000 - 20,000 บาท (ค่าตรวจสอบบัญชีที่นำเสนอมานี้-ยังไม่แน่นอน)
หากคิดไว้ที่ 15,000 บาท ต้องมีสมาชิกตลอดชีพถึง 512 คน และฝากเงิน 900 X 512 = 460,800 บ. ครบ 1 ปีขึ้นไป
จึงจะได้เงินดอกเบี้ยพอไปจ้างเขาตรวจสอบบัญชี ยอดนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับมีแต่ตัวเลข .. ตาลายเลยค่ะ .. คิดไม่ทัน
    emo20:)):)   emo20:)):)


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: wannee ที่ 31 สิงหาคม 2554, 22:00:35
เรียนพี่ปรีชา พี่ตะวัน และน้องหยี
    เรื่องสมาคมฯ จะมีอยู่ในรายงานการประชุม ที่ได้รับเมื่อ 29/8/11 ซึ่งพบว่ามีส่งให้.....  swsm@hotmail.com...... preecha@hotmail.com..... seree_60@hotmail.com   ไม่แน่ใจว่าเป็นของ พี่ปรีชา พี่ตะวัน และน้องหยี หรือไม่  และวันนี้ 31/8/11 เวลาประมาณ 9 โมงเช้า (ถ้าเทียบเวลาไม่ผิด) มีมาอีก 1 ฉบับ   ลองเช็คอีเมลนะคะ
    ในส่วนของน้องป๋าทูเป็นผู้ที่น่าจะไม่รู้เรื่องมาก่อน แต่ต้องเข้ามาติดกับในเรื่องนี้ด้วย เพราะเผอิญเป็นตัวแทนรุ่น 24 ที่ต้องเข้าประชุมในครั้งนี้ (ปกติน้องรุ่นนี้ จะส่งตัวแทนเวียนๆกันเข้าไป)  

ขอบคุณค่ะ
เสียด


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 31 สิงหาคม 2554, 22:02:51
ได้รับตั้งแต่เช้าแล้วค่ะ  พี่เสียด .. ขอบคุณค่ะ       emo48:)


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 31 สิงหาคม 2554, 22:08:01
รายละเอียดในเมล์ .. ตีความได้ว่า กรรมการชมรมจะเดินหน้าจดทะเบียนให้เป็นสมาคมต่อไป นะคะ     emo4:))

     "ทั้งนี้คณะทำงาน ได้จัดทำร่างข้อบังคับสมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เอกสารแนบ) ซึ่งคณะทำงานได้พิจารณาแก้ไขไปแล้วเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2554 และคณะทำงานจะพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 2 กันยายน 2554 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานหอพักนิสิต  หลังจากนั้น จะนำไป On Web (เข้าใจว่า นำร่างข้อบังคับของสมาคม เสนอบนเว็บไซต์ - หยี) เพื่อรับฟังความเห็นทั่วไป ก่อนสรุปเสนอที่ประชุมคณะกรรมการชมรมในการประชุมประจำเดือน กันยายน 2554 ความเห็นที่กรุณาให้สามารถส่งได้ทาง E-mail: xxxx หรือติดต่อ xxxx โทร. xxxx"


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 31 สิงหาคม 2554, 22:09:41
พี่ ๆ อย่าเพิ่งเบื่อหยีนะคะ  ที่หยีเข้ามาเขียนเยอะหน่อย

มันว่างงานค่ะ ..

หากได้คำตอบตามที่ตัวเองมีข้อสงสัยแล้ว ก็จะสลายหายตัวไปค่ะ .. อิอิอิ
หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 31 สิงหาคม 2554, 22:10:43
ด้วยความเคารพค่ะ พี่เสียด ..       emo30:sorry:


อ้างถึง
ข้อความของ swsm เมื่อ 31 สิงหาคม 2554, 19:23:46
แต่ยังไง ยังไง .. ก็ยังอยากรู้อยู่ดีว่า

มีสาเหตุสำคัญอะไร  ที่ต้องทำให้ ชมรม เป็น สมาคม .. ??หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: wannee ที่ 31 สิงหาคม 2554, 22:14:58

น้องหยีคะ
       พี่เสียดก็ไม่ทราบว่า แกนจริงๆเป็นใคร แต่เห็นว่า จะนำมา on web หลังวันที่ 2 ก.ย.   ฉนั้นเราก็ยังจะแสดงความคิดเห็นและคุยกันถึงข้อดีข้อเสีย ของการเป็นชมรมฯและสมาคมฯได้
      และจะมีการนำเข้าในที่ประชุมกรรมการหอฯ ซึ่งกำหนดแน่นอนแล้วว่า เป็นวันพุธที่ 14 ก.ย. 54  ก็น่าที่จะมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมกรรมการหอฯ เพื่อติดตามนะคะ

พี่เสียด

หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: wannee ที่ 31 สิงหาคม 2554, 22:19:08
อ้างถึง
ข้อความของ swsm เมื่อ 31 สิงหาคม 2554, 22:09:41
พี่ ๆ อย่าเพิ่งเบื่อหยีนะคะ  ที่หยีเข้ามาเขียนเยอะหน่อย

มันว่างงานค่ะ ..

หากได้คำตอบตามที่ตัวเองมีข้อสงสัยแล้ว ก็จะสลายตัว หายไปค่ะ .. อิอิอิ
ไม่ต้องสลายตัวหรอกค่ะ  

ฝีมือน้องหยี ไม่ใช่หรือ ที่ทำให้พี่เสียดต้องแหวกกฎของตัวเองว่า จะไม่ออกไปเพ่นพ่านที่ไหน


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 31 สิงหาคม 2554, 22:23:13
อ้างถึง
ข้อความของ wannee เมื่อ 31 สิงหาคม 2554, 22:14:58

น้องหยีคะ
       พี่เสียดก็ไม่ทราบว่า แกนจริงๆเป็นใคร แต่เห็นว่า จะนำมา on web หลังวันที่ 2 ก.ย.   ฉนั้นเราก็ยังจะแสดงความคิดเห็นและคุยกันถึงข้อดีข้อเสีย ของการเป็นชมรมฯและสมาคมฯได้
      และจะมีการนำเข้าในที่ประชุมกรรมการหอฯ ซึ่งกำหนดแน่นอนแล้วว่า เป็นวันพุธที่ 14 ก.ย. 54  ก็น่าที่จะมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมกรรมการหอฯ เพื่อติดตามนะคะ

พี่เสียด


พี่เสียดคะ ..

การนำ on web นั้น  หยีเข้าใจว่า .. เป็นการนำร่างข้อบังคับของสมาคม  มาเสนอเพื่อให้ช่วยกันคิด ปรับ แก้
มากกว่าที่จะเป็นการช่วยกันคิดว่า  เราควรจะเป็นชมรมเหมือนเดิม  หรือว่า เราควรจะเป็นสมาคม กันดี?

อย่างไรก็ตาม  หยีขอขอบคุณท่านที่เป็นต้นคิดในการทำให้ 'ชมรม' ของเราเป็น 'สมาคม'
เพราะแสดงถึงความคิดที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับชมรมของเราค่ะแต่ข้อท้วงติงจากพี่ ๆ ทุกท่านที่ปรากฏอยู่ ณ ที่นี้ .. ก็น่าคิดนะคะ
    emo48:)


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: somkiat2516 ที่ 31 สิงหาคม 2554, 22:23:50
เรื่องการจัดตั้งสมาคมจะมีการแจ้งความคืบหน้าจากคณะทำงานต้นสัปดาห์หน้าครับ


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 31 สิงหาคม 2554, 22:25:06
อ้างถึง
ข้อความของ wannee เมื่อ 31 สิงหาคม 2554, 22:19:08

อ้างถึง
ข้อความของ swsm เมื่อ 31 สิงหาคม 2554, 22:09:41
พี่ ๆ อย่าเพิ่งเบื่อหยีนะคะ  ที่หยีเข้ามาเขียนเยอะหน่อย

มันว่างงานค่ะ ..

แต่พอได้คำตอบตามที่ตัวเองมีข้อสงสัยแล้ว ก็จะสลายตัว หายไปค่ะ .. อิอิอิ
ไม่ต้องสลายตัวหรอกค่ะ  

ฝีมือน้องหยี ไม่ใช่หรือ ที่ทำให้พี่เสียดต้องแหวกกฎของตัวเองว่า จะไม่ออกไปเพ่นพ่านที่ไหน


เอ๋า เอ๋า เอ๋า .. ตายแล้ว เป็นความผิดของหยีหรือคะ .. ขอโต้ดค่ะ  พี่เสียด    emo30:sorry:หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 31 สิงหาคม 2554, 22:26:15
อ้างถึง
ข้อความของ somkiat2516 เมื่อ 31 สิงหาคม 2554, 22:23:50
เรื่องการจัดตั้งสมาคมจะมีการแจ้งความคืบหน้าจากคณะทำงานต้นสัปดาห์หน้าครับ


สวัสดีค่ะ  พี่กวางดำ


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: wannee ที่ 31 สิงหาคม 2554, 22:33:53
อ้างถึง
ข้อความของ swsm เมื่อ 31 สิงหาคม 2554, 22:25:06
อ้างถึง
ข้อความของ wannee เมื่อ 31 สิงหาคม 2554, 22:19:08

อ้างถึง
ข้อความของ swsm เมื่อ 31 สิงหาคม 2554, 22:09:41
พี่ ๆ อย่าเพิ่งเบื่อหยีนะคะ  ที่หยีเข้ามาเขียนเยอะหน่อย

มันว่างงานค่ะ ..

แต่พอได้คำตอบตามที่ตัวเองมีข้อสงสัยแล้ว ก็จะสลายตัว หายไปค่ะ .. อิอิอิ
ไม่ต้องสลายตัวหรอกค่ะ 

ฝีมือน้องหยี ไม่ใช่หรือ ที่ทำให้พี่เสียดต้องแหวกกฎของตัวเองว่า จะไม่ออกไปเพ่นพ่านที่ไหน


เอ๋า เอ๋า เอ๋า .. ตายแล้ว เป็นความผิดของหยีหรือคะ .. ขอโต้ดค่ะ  พี่เสียด    emo30:sorry:ไม่ใช่ความผิดค่ะ  แต่เป็นความเก่งค่ะ  emo20:)):)


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 31 สิงหาคม 2554, 22:36:43

โล่งอกค่ะ ..  ขอบคุณค่ะ  พี่เสียด
    emo9:huhu:


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 31 สิงหาคม 2554, 22:51:13
โอว .. พี่ตะวัน แวร๊ง!!     emo29:P:
ขอตัวไปทำกับข้าวเย็นหน่อยนะคะ
เสร็จแล้วจะรีบมา update ต่อ

เมนูเย็นนี้ .. ซุปไก่ และผัดถั่วงอกค่ะ


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: wannee ที่ 31 สิงหาคม 2554, 23:00:27
อ้างถึง
ข้อความของ swsm เมื่อ 31 สิงหาคม 2554, 22:10:43
ด้วยความเคารพค่ะ พี่เสียด ..       emo30:sorry:


อ้างถึง
ข้อความของ swsm เมื่อ 31 สิงหาคม 2554, 19:23:46
แต่ยังไง ยังไง .. ก็ยังอยากรู้อยู่ดีว่า

มีสาเหตุสำคัญอะไร  ที่ต้องทำให้ ชมรม เป็น สมาคม .. ??คนนำเสนอ ก็น่าจะเพราะเห็นข้อดีมากกว่า   
คนที่คัดค้านก็เพราะเห็นข้อเสียมากกว่า
ถ้าถามว่าเปลี่ยนแปลงมติได้ไหม พวกเราอยู่กันแบบพี่ๆน้องๆนะ  การทำงานก็เป็นเรื่องอาสาสมัครและเพราะรักความเป็นซีมะโด่ง พี่เสียดไม่ทราบว่ามีใครเข้ามาแอบแฝงเพื่อผลประโยชน์หรือไม่ แต่เท่าที่ทำงานมา 2 ปี ไม่เจอนะ    
แล้วน้องหยีคิดว่าจะเปลี่ยนมติได้ไหมคะถ้าเสียงส่วนใหญ่ไม่ต้องการ  emo47

เฮ้อ..พิมพ์ซะนาน  พอก่อนนะคะ  emo30:sorry:หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: wannee ที่ 31 สิงหาคม 2554, 23:15:36
อ้างถึง
ข้อความของ seree_60 เมื่อ 31 สิงหาคม 2554, 22:37:38
อ้างถึง
ข้อความของ wannee เมื่อ 31 สิงหาคม 2554, 22:00:35
เรียนพี่ปรีชา พี่ตะวัน และน้องหยี
    เรื่องสมาคมฯ จะมีอยู่ในรายงานการประชุม ที่ได้รับเมื่อ 29/8/11 ซึ่งพบว่ามีส่งให้.....  swsm@hotmail.com...... preecha@hotmail.com..... seree_60@hotmail.com   ไม่แน่ใจว่าเป็นของ พี่ปรีชา พี่ตะวัน และน้องหยี หรือไม่  และวันนี้ 31/8/11 เวลาประมาณ 9 โมงเช้า (ถ้าเทียบเวลาไม่ผิด) มีมาอีก 1 ฉบับ   ลองเช็คอีเมลนะคะ
    ในส่วนของน้องป๋าทูเป็นผู้ที่น่าจะไม่รู้เรื่องมาก่อน แต่ต้องเข้ามาติดกับในเรื่องนี้ด้วย เพราะเผอิญเป็นตัวแทนรุ่น 24 ที่ต้องเข้าประชุมในครั้งนี้ (ปกติน้องรุ่นนี้ จะส่งตัวแทนเวียนๆกันเข้าไป) 

ขอบคุณค่ะ
เสียด
ได้รับครับเมล แต่ตอนนั้นอ่านไม่ละเอียดคิดว่าขอความเห็นโดยทั่วๆไปก็มีคอมเม้นท์กลับไป
แต่มาชัดเจนจากที่พี่แก้ว และสมชาย มาชี้ว่า กรรมการลงมติไปแล้ว
ผมจึงคิดว่านี่เป็นเผด็จการที่รวบรัดในหมู่กรรมการไม่กี่คน
พวกคุณคิดว่า พวกคุณที่ประชุมกันไม่กี่คน จะมาชี้เป็นชี้ตายแทนชาวหออีกนับพันๆคนที่เขาไม่รู้เรื่องเลยหรือ
แค่คุณไม่กี่คน ก็มีการโกรธ ไม่พูดจากันไปหลายคน แล้วจะมีความสามาถมาจัดการตัดสินชตาชมรมแทนคนอีกมากมายได้หรือ โปรดไตร่ตรองให้ดี
ทั้งๆที่มีคนท้วงติง แต่พวกคุณก็เมินเสียงเรียกร้อง ให้ทบทวน ให้ออกมาชี้แจง
เสียดายวันที่ 14 กย.ผมไปต่างประเทศ ไม่งั้นจะขอเข้าไปถามให้คณะผู้ก่อการ ออกมาชี้แจงให้ได้ว่าคิดอย่างไร

กว่าชมรมจะเติบโตมาได้ขนาดนี้ พวกพี่ๆเขาได้ทุ่มเททำงานมาอย่างหนัก แล้วพวกคุณมาจากไหนที่อยู่ๆมาสลายชมรม แล้วตั้งสมาคมขึ้นมาโดยกลุ่มคนไม่กี่คน และปิดหูปิดตาไม่ฟังเลยว่า ประสบการของสมาคมต่างๆที่น้องเหยงเล่ามา แต่พวกคุณก็ดึงดัน ที่จะจัดตั้งให้ได้

และไม่เห็นมีใครมาตอบคำถามอีกเช่นเคย

แ ต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในกรณีนี้ คุณต้องตอบว่า
มีวัตถุประสงค์อย่างไรในการตั้งสมาคม
ตั้งแล้ว ทำให้การดำเนินดีขึ้นอย่างไร และมีแผนงานรองรับอย่างไร
แผนระยะสั้น ระยะกลางระยะยาวในการทำให้สมาคม ดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธฺภาพอย่างไร

ถ้าตอบคำถามพวกนี้ไม่ได้.....ก็ไปให้ไกลๆเลยครับ  แสดงว่ามั่ว และตั้งขึ้นมาเพื่อสนองตัณหาของใครช่วยบอกด้วยครับ

ณ.ตอนนี้ เสียดคงตอบ คำถามที่พี่ตะวันถามเสียดไม่ได้     เสียดทำได้ก็คือไปหาคำตอบมาให้ 

หรือใน email ที่พี่ได้รับ ซึ่งบอกว่าใครรู้เรื่องมากที่สุด  พี่โทรหาสักคนก็น่าจะได้คำตอบ 


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: wannee ที่ 31 สิงหาคม 2554, 23:21:39
อ้างถึง
ข้อความของ seree_60 เมื่อ 31 สิงหาคม 2554, 23:03:49
อ้างถึง
ข้อความของ somkiat2516 เมื่อ 31 สิงหาคม 2554, 22:23:50
เรื่องการจัดตั้งสมาคมจะมีการแจ้งความคืบหน้าจากคณะทำงานต้นสัปดาห์หน้าครับ
อ้างถึง
ข้อความของ wannee เมื่อ 31 สิงหาคม 2554, 22:14:58

น้องหยีคะ
       พี่เสียดก็ไม่ทราบว่า แกนจริงๆเป็นใคร แต่เห็นว่า จะนำมา on web หลังวันที่ 2 ก.ย.   ฉนั้นเราก็ยังจะแสดงความคิดเห็นและคุยกันถึงข้อดีข้อเสีย ของการเป็นชมรมฯและสมาคมฯได้
      และจะมีการนำเข้าในที่ประชุมกรรมการหอฯ ซึ่งกำหนดแน่นอนแล้วว่า เป็นวันพุธที่ 14 ก.ย. 54  ก็น่าที่จะมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมกรรมการหอฯ เพื่อติดตามนะคะ

พี่เสียด
อยากถามกรรมการชุดนี้ว่า รู้จักคำว่า มารยาท ไหมครับ
พวกคุณจะหมดวาระ ในอีก 2เดือนข้างหน้า รู้ตัวหรือเปล่า
แล้วคุณจะมาตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆอย่างนี้ได้อย่างไร
ถ้าคุณทำไว้ไม่ดี เท่ากับโยนขี้ ไปให้กรรมการชุดต่อไป
 คนที่มีมารยาทเขาไม่ทำกันหรอกครับ
รอให้กรรมการชุดใหม่ขึ้นมาแล้วค่อยพิจารณาไม่ดีกว่าหรือ
หรือ รอไม่ได้ เพราะตัณหาของใคร บอกว่าต้องรีบทำ
 เหมือนรัฐบาลที่ผ่านมารีบอนุมัติงบปรมาณ 100กว่าโครงการ งบเป็นแสนล้าน
กลับใจเถอะครับ  มารยาท นะคำนี้ ท่องเอาไว้
อีก2 เดือน จะหมดวาระแล้ว มาเร่งตอนนี้ทำไม อยู่มาตั้งเกือบ 2 ปี
แล้วมาเร่งเอาตอนจะพ้นตำแหน่งนี่ ขยันจริงๆนะครับ

เอาสมองไปคิดจัดงาน คืนสู่เหย้า ให้มันเข้าท่า เหมือนที่ผมทำเหมือนครั้งที่แล้ว จะสวยกว่านะครับ

พี่ตะวันคะ  แสดงอารมณ์แบบนี้ เสียดก็ขอหยุดค่ะ  emo30:sorry:


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: suriya2513 ที่ 31 สิงหาคม 2554, 23:25:28
วันศุกร์นี้ผมคงเข้าประชุมด้วยไม่ได้หงะ นัดส่งงานแบบก่อสร้างกับสถาปนิก


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: Leam ที่ 31 สิงหาคม 2554, 23:36:16

สวัสดีครับ...พี่ๆ..น้องหยี..น้องป๋าทู

ตามอ่านเป็นชั่วโมงเลยครับ....


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: Leam ที่ 31 สิงหาคม 2554, 23:40:55
อ้างถึง
ข้อความของ wannee เมื่อ 31 สิงหาคม 2554, 23:21:39
อ้างถึง
ข้อความของ seree_60 เมื่อ 31 สิงหาคม 2554, 23:03:49
อ้างถึง
ข้อความของ somkiat2516 เมื่อ 31 สิงหาคม 2554, 22:23:50
เรื่องการจัดตั้งสมาคมจะมีการแจ้งความคืบหน้าจากคณะทำงานต้นสัปดาห์หน้าครับ
อ้างถึง
ข้อความของ wannee เมื่อ 31 สิงหาคม 2554, 22:14:58

น้องหยีคะ
       พี่เสียดก็ไม่ทราบว่า แกนจริงๆเป็นใคร แต่เห็นว่า จะนำมา on web หลังวันที่ 2 ก.ย.   ฉนั้นเราก็ยังจะแสดงความคิดเห็นและคุยกันถึงข้อดีข้อเสีย ของการเป็นชมรมฯและสมาคมฯได้
      และจะมีการนำเข้าในที่ประชุมกรรมการหอฯ ซึ่งกำหนดแน่นอนแล้วว่า เป็นวันพุธที่ 14 ก.ย. 54  ก็น่าที่จะมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมกรรมการหอฯ เพื่อติดตามนะคะ

พี่เสียด
อยากถามกรรมการชุดนี้ว่า รู้จักคำว่า มารยาท ไหมครับ
พวกคุณจะหมดวาระ ในอีก 2เดือนข้างหน้า รู้ตัวหรือเปล่า
แล้วคุณจะมาตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆอย่างนี้ได้อย่างไร
ถ้าคุณทำไว้ไม่ดี เท่ากับโยนขี้ ไปให้กรรมการชุดต่อไป
 คนที่มีมารยาทเขาไม่ทำกันหรอกครับ
รอให้กรรมการชุดใหม่ขึ้นมาแล้วค่อยพิจารณาไม่ดีกว่าหรือ
หรือ รอไม่ได้ เพราะตัณหาของใคร บอกว่าต้องรีบทำ
 เหมือนรัฐบาลที่ผ่านมารีบอนุมัติงบปรมาณ 100กว่าโครงการ งบเป็นแสนล้าน
กลับใจเถอะครับ  มารยาท นะคำนี้ ท่องเอาไว้
อีก2 เดือน จะหมดวาระแล้ว มาเร่งตอนนี้ทำไม อยู่มาตั้งเกือบ 2 ปี
แล้วมาเร่งเอาตอนจะพ้นตำแหน่งนี่ ขยันจริงๆนะครับ

เอาสมองไปคิดจัดงาน คืนสู่เหย้า ให้มันเข้าท่า เหมือนที่ผมทำเหมือนครั้งที่แล้ว จะสวยกว่านะครับ

พี่ตะวันคะ  แสดงอารมณ์แบบนี้ เสียดก็ขอหยุดค่ะ  emo30:sorry:

พี่ตะวันที่เคารพ..... ผมให้เกียรติและให้การยอมรับพี่ๆน้องๆซีมะโด่งมากกว่ารัฐบาลครับ


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: suriya2513 ที่ 31 สิงหาคม 2554, 23:59:09
ลบที่ตัวเองโพสท์ไปแร๊ะ เดี๋ยวคนเขาหาว่า เข้าที่ไหน ไร้สาระที่นั่น


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: Leam ที่ 01 กันยายน 2554, 00:02:10

ผมกำลังจะโพสท์ว่า...ลูกอดีตนายกฯหลายคนเรียนจุฬานะครับ พี่ป๋อง


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 01 กันยายน 2554, 00:30:30
อ้างถึง
ข้อความของ suriya2513 เมื่อ 31 สิงหาคม 2554, 23:59:09
ลบที่ตัวเองโพสท์ไปแร๊ะ เดี๋ยวคนเขาหาว่า เข้าที่ไหน ไร้สาระที่นั่น


มาไม่ทันที่พี่ป๋อง post ค่ะ .. ใครพอจะหามาให้อ่านได้ไหมคะ ..      emo20:)):)


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: Leam ที่ 01 กันยายน 2554, 00:34:35
อ้างถึง
ข้อความของ swsm เมื่อ 01 กันยายน 2554, 00:30:30
อ้างถึง
ข้อความของ suriya2513 เมื่อ 31 สิงหาคม 2554, 23:59:09
ลบที่ตัวเองโพสท์ไปแร๊ะ เดี๋ยวคนเขาหาว่า เข้าที่ไหน ไร้สาระที่นั่น


มาไม่ทันที่พี่ป๋อง post ค่ะ .. ใครพอจะหามาให้อ่านได้ไหมคะ ..      emo20:)):)

คุณอาน้องหยี.... ครับ


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 01 กันยายน 2554, 00:37:10
ด้วยความเคารพค่ะ  พี่ตะวัน     emo30:sorry:

ตั้งหม้อซุปไก่ เปิดไฟอ่อน ๆ แต่ทำไมน้ำจึงได้เดือดพุ่งพล่าน
เพิ่งได้คำตอบว่าความร้อนแรงมาจากชายหนุ่มที่ชื่อตะวัน (The Sun) นี้เอง

แวร๊ง จริง จริง ค่ะ ..


อันที่จริง  ที่พี่เสียดออกมาสื่อสารกับเรา หยีว่าเป็นเรื่องดี
เพราะไม่เช่นนั้น ก็จะไม่มีฝ่ายกรรมการออกมาคุยกับสมาชิกเลย
หยีขอบคุณพี่เสียดค่ะ


ส่วนกรณีที่จะจัดตั้งชมรมให้เป็นสมาคม
อ่านทบทวนไปมาในรายงานการประชุมอยู่หลายรอบ  ก็มิได้แจงเหตุผลความจำเป็นไว้
เชื่อว่า พี่เสียดเองก็ไม่ทราบในรายละเอียดลึกนัก
เพราะการทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการ ใช้เสียงส่วนใหญ่เป็นตัวตัดสิน


พี่ตะวันอย่าโกรธพี่เสียดนะคะ .. นะ นะ
   emo9:huhu:หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 01 กันยายน 2554, 00:41:09
อ้างถึง
ข้อความของ wannee เมื่อ 31 สิงหาคม 2554, 23:00:27
คนนำเสนอ ก็น่าจะเพราะเห็นข้อดีมากกว่า   
คนที่คัดค้านก็เพราะเห็นข้อเสียมากกว่าใช่เลยค่ะ   พี่เสียด ..

ด้วยเหตุนี้  เราจึงรอฟังเหตุผลในส่วนที่เป็น 'ข้อดี' ไงคะ ..


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 01 กันยายน 2554, 00:48:25
อ้างถึง
ข้อความของ wannee เมื่อ 31 สิงหาคม 2554, 23:00:27
ถ้าถามว่าเปลี่ยนแปลงมติได้ไหม พวกเราอยู่กันแบบพี่ๆ น้องๆ นะ  การทำงานก็เป็นเรื่องอาสาสมัครและเพราะรักความเป็นซีมะโด่ง พี่เสียดไม่ทราบว่ามีใครเข้ามาแอบแฝงเพื่อผลประโยชน์หรือไม่ แต่เท่าที่ทำงานมา 2 ปี ไม่เจอนะ    
แล้วน้องหยีคิดว่าจะเปลี่ยนมติได้ไหมคะถ้าเสียงส่วนใหญ่ไม่ต้องการ
 emo47

กรณีนี้ .. สบม. ค่ะ

เราทำงานกันแบบคณะกรรมการ  แม้ว่ากรรมการจะมีมติไปแล้ว
ประชุมกันครั้งถัดไป .. ประธานหรือกรรมการหรือเลขานุการ สามารถเสนอให้ที่ประชุม
"ทบทวนมติคณะกรรมการจากการประชุมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554"
แล้วก็ถกกันใหม่ จากข้อมูลหรือข้อเสนอที่ได้รับเข้ามา

ซึ่งเมื่อได้ทบทวน หารือกันแล้ว .. มติจะเป็นอย่างไรก็ว่ากันไป
อาจจะคงเดิมหรือเปลี่ยนแปลงก็ได้ ไม่ผิดกติกา


มติที่ออกมาใหม่  ย่อมหักล้างมติที่ออกมาก่อนหน้าค่ะ  ..   emo4:))


หยีว่า .. ทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงมติของกรรมการชมรม
ง่ายการว่าไปจดทะเบียนสมาคมแล้วต้องมายกเลิกกันภายหลัง เยอะเลยค่ะ


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: suriya2513 ที่ 01 กันยายน 2554, 00:48:59
ออกใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี เป็นการจูงใจผู้บริจาคเงินเข้าสมาคม
เท่าที่รับรู้ รับทราบ และเห็นชอบด้วย ก็เป็นเช่นนี้แหละครับ
(พอหักภาษีคืนมาได้ ก็บริจาคกลับไปให้สมาคมอีกได้ไม่รู้จบ)


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 01 กันยายน 2554, 00:54:05
อ้างถึง
ข้อความของ suriya2513 เมื่อ 01 กันยายน 2554, 00:48:59
ออกใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี เป็นการจูงใจผู้บริจาคเงินเข้าสมาคม
เท่าที่รับรู้ รับทราบ และเห็นชอบด้วย ก็เป็นเช่นนี้แหละครับ
(พอหักภาษีคืนมาได้ ก็บริจาคกลับไปให้สมาคมอีกได้ไม่รู้จบ)ใช่ค่ะ  พี่ป๋อง ..
กรณีนี้เป็นข้อดี เพียงข้อเดียวที่เราพูดถึงกัน
ส่วนข้ออื่น ๆ ยังไม่พบ

และเมื่อนำมาชั่งน้ำหนักกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เป็นรายจ่ายประจำ
มันจะคุ้มกันไหมคะ?

พี่เหยงกรุณาแจงตัวเลขให้เห็นด้วยแล้ว ..


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: พธู ๒๕๒๔ ที่ 01 กันยายน 2554, 00:58:37
เรียนพี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ CMADONG
มีเรื่องจะเล่าให้รับฟัง
                  ๑.เมื่อการประชุมชมรมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔ (๑๗ ส.ค.๕๔) มีมติให้ตั้งคณะทำงานชุดหนึ่ง ประกอบด้วย พี่หลิว๑๔ เป็นหัวหน้า มีพี่ ๆ อีกหลายคน ร่วมเป็นคณะทำงาน โดยมีผมซึ่งจบนิติและทำงานเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนสมาคมมากที่สุดและในวันนั้นเป็นตัวแทนรุ่น ๒๕๒๔ เข้าประชุมด้วย เป็นน้องเล็กในคณะทำงาน
                     โดยก่อนหน้าที่จะมีมติ ผมได้ชี้แจงถึงความแตกต่างระหว่าง สมาคมกับมูลนิธิ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้เลือกเส้นทางเป็นสมาคม โดยให้แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างข้อบังคับสมาคมและดำเนินการจดทะเบียน  โดยไม่ได้มีนโยบายหรือแนวทางวางแนวให้ยกร่างเป็นพิเศษ

                 ๒.ได้มีการหารือและกำหนดแผนการทำงานของคณะทำงาน ดังนี้
                ๒.๑ ให้ผมยกร่างที่ ๑ โดยผมใช้ร่างข้อบังคับของสมาคมนิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์จุฬาฯเป็นหลัก และศึกษาเปรียบเทียบของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ(สนจ.) สมาคมนิสิตเก่าของคณะแพทย์ ทันตะแพทย์ อักษรศาสตร์ พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
               ๒.๒ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ได้มีการประชุมคณะทำงาน ได้มีการพิจารณา ร่าง ๑ได้พิจารณาปรับปรุงเป็นร่าง ๒ เมื่อผมปรับปรุงตามมติและเพิ่มเติมประเด็นที่ขาดตกอยู่แล้วส่ง ร่าง ๒ ไปให้พี่ ๆ น้อง ๆ ที่มี Email กับทางชมรมและรวบรวมข้อมูลที่ได้รับเบื้องต้นไปประชุมพิจารณาครั้งต่อไปในวันที่ ๒ กันยายน ๕๔ และได้เริ่มเปิดช่องทางแสดงความเห็นผ่าน cmadong.com สาเหตุที่ไม่เอาร่าง ๒ ไปวางในเวป ก็เพื่อรับฟังความเห็นทั่วไป โดยไม่มีร่างข้อบังคับ เพื่อจะได้แสดงความเห็นแบบกว้าง
              ๒.๓ คาดว่าประมาณวันที่ ๓-๔ กันยายน ร่างที่ ๓ ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะทำงานในวันที่ ๒ กันยา ผมจะแก้ไขเสร็จ เป็นร่างที่ ๓ ผมจะนำทั้งร่างไปลงเวป เพื่อรับฟังความเห็นในวงกว้าง และก่อนวันประชุมคณะกรรมการชมรมในวันที่ ๑๔ กันยายน คณะทำงานจะนำความเห็นที่ได้รับทั้งหมดมาปรับปรุงเป็น ร่างที่ ๔ เพื่อเสนอคณะกรรมการชมรมพิจารณา
            ๒.๔ หลังจากนั้นจะเริ่มกระบวนการจดทะเบียน ขออนุญาตให้สถานที่ จากท่านอธิการบดี ซึ่งต้องไปเข้าพบพร้อมร่างข้อบังคับและจดทะเบียนที่เขตปทุมวันและส่งขึ้นไปให้กรมการปกครองพิจารณาอนุญาตให้จดทะเบียน ถ้าสามารถเร่งรัดให้สำเร็จก่อน ๑๒ พ.ย.ได้จะเป็นเรื่องเยี่ยม

                 ๓ เป็นความผิดของผมเองที่เห็นว่าพี่ ๆ บางท่านแสดงความเห็นในหลายมุมมอง จึงได้ส่งร่าง ๒ ไปให้พิจารณาประกอบว่ามีคณะทำงานเริ่มศึกษาและทำงาน เพื่อจะได้แสดงความเห็นในส่วนที่แคบลงและลุ่มลึกมากขึ้น แต่กลับเป็นว่ามีความเข้าใจผิดคิดว่า ทำไมไม่สอบถามว่าอยากเป็นสมาคมหรือไม่ควบคู่กันไป

            ๔.ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ส.ค.๕๔(ก่อนหน้าไม่ได้สนใจเพราะไม่รู้ตัวว่าต้องมารับภารกิจนี้) ผมได้รับฟังความเห็นของพี่สิงห์ พี่เมา พี่หลิว และพี่ ๆ น้อง หลายคน ว่ามีกระบวนการจัดตั้งสมาคมมาโดยตลอด มีทั้งเสียงสนับสนุน และคัดค้านมาโดยตลอด โดยมีเหตุและผลที่แตกต่างกัน ผมได้โทรถามพี่ ๆ น้อง ๆ หลายคน พบว่าน้องนิติ ไม่มีใครอยากเข้ามาช่วยยกร่างเพราะไม่มีเวลา(เค้าว่า) แต่ทางชมรมก็ยังไม่มีใครออกมาชี้แจงให้ความเห็นเท่าที่ควร พี่เสียดเองก็ไม่สันทัดจึงยังชี้แจงให้ข้อมูลไม่ได้ ผมเองก้อรวบรวมข้อมูลตลอด อยากจะรับฟังให้มากกว่า

            ๕.ทำไมต้องเป็นสมาคม มีหลายคนอยากรู้ (โดยเฉพาะชาวนิเทศไฟแรง) ถ้าไม่ออกมาให้ข้อมูลบ้างเดี๋ยวจะไปกันใหญ่ จึงขอให้ข้อมูลเบื้องต้นดังนี้
            ๕.๑ การเป็นชมรมก้อสบายดี ก่อนสมัยประธานสิงห์ไม่มีเงินกองกลางของชมรมเลย ประธานต้องรับภาระหาค่าใช้จ่ายทั้งหมด พอหมดวาระก็เอาเงินที่เหลือบริจาคให้หอพัก ประธานคนใหม่ก้อมีภาระหาตังค์ต่อไป จึงหาประธานได้ยาก
                 ๕.๒ พอมายุคประธานสิงห์เป็นอยู่ ๓ สมัย ก็เริ่มมีเงินกองกลางส่งต่อให้คณะกรรมการชมรมสำรองไว้ใช้ทำกิจกรรม ปัจจุบันมีประมาณ ๑.๖ ล้านบาท ซึ่งค่อนข้างมากและเป็นภาระแก่ผู้รับผิดชอบ ที่ต้องมาเก็บรักษาดูแลอย่างไม่มีระบบใช้เกียรติยศและความเชื่อใจอย่างเดียว (ใครไม่มารับผิดชอบอาจไม่เข้าใจ)
                ๕.๓ เมื่อโลกเปลี่ยน ภารกิจของชมรมก็เปลี่ยน มีปัญหาและปัจจัยภายนอกภายในแตกต่างออกไปที่จำเป็นต้องมีนิติบุคคลมารองรับแทนบุคคล   อาทิ เวปซีมะโด่ง ผู้ที่รับผิดชอบตามกฎหมายเป็นเจ้าของเวป เป็นเอ็ดมินท์คนหนึ่งที่ต้องรับผิดตามกฎหมายแทนชมรมซึ่งไม่มีตัวตนทางกฎหมาย(รวมถึงติดตารางแทน) วันหนึ่งถ้ามีสมาชิกท่านหนึ่งโพสข้อความส่วนตัวที่ผิดกฎหมาย เจ้าของผู้จดทะเบียนโดเมนเนมนี้แหละจะติดตารางแทนหากหาผู้มารับผิดไม่ได้ แต่ถึงหาตัวได้ก้อยังไม่พ้นผิดเพราะพี่น้องเราหลายคนไม่เข้าใจคิดว่าทำได้ตามรัฐธรรมนูญ แต่มันผิดกฎหมายเฉพาะและเงื่อนไขที่ ICT กำหนด  คราวก่อนยุติการโพสห้องการเมืองชั่วคราว ก้อเป็นเรื่องใหญ่โต    หรือกรณีการบริจาคเงินให้ชมรมฯ นิติบุคคลที่บริจาคเงินให้ ไม่สามารถนำรายการบริจาคนี้ไปหักเป็นค่าใช้จ่าย/รายจ่ายของนิติบุคคลได้ และไม่สามารถหักภาษีเงินได้ได้ด้วย การบริจาคก้อนใหญ่ ๆ จึงหาได้ยาก เป็นต้น
                ๕.๔ ชมรมเหมาะกับกิจกรรมเล็ก ๆ แต่ชมรมเราเติบโตทั้งด้าน เงินทุน รายจ่ายกิจกรรมแต่ยังไม่ตอบสนองความต้องการและความจำเป็นได้ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ประกอบกับจะมีการก่อสร้างอาคารสถานที่ใหม่ในหอพัก มีการเตรียมการกันสถานทีบางส่วนไว้เป้นที่ตั้งสมาคม หากจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจะเสริมสร้างความก้าวหน้าชมรมได้ดีกว่าสถานะเป็นชมรม
               ๕.๕ เรื่องสถานที่คงไม่ต้องสร้างใหม่ อาจใช้เงินตกแต่งปรับปรุงบ้าง ส่วนค่าใช้จ่ายอาจมีค่าสาธารณูปโภคบ้าง ค่าพนักงานในเบื้องต้นคงไม่มีจนกว่าจะมีกิจกรรมมากจนต้องจ้าง หรืออาจจ้างน้องนิสิตปัจจุบันมาช่วยเป็นครั้งคราว ซึ่งไม่น่าต่างจากชมรมในปัจจุบัน
               ที่จำเป็นต้องเสียคือค่าจ้างตรวจสอบบัญชีงบดุลประจำปีของผู้ตรวจสอบบัญชี แต่ไม่น่าจะแพงมากเพราะกิจกรรมเราไม่มาก ทำอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีเรื่องแต่งบัญชีอย่างบางสมาคม ไม่มีการจ่ายใต้โต๊ะเพราะมีธุรกิจผิดกฎหมาย ไม่ต้องรับเงินจาการฝากนักเรียนแบบบางโรงเรียน อาจขอลูกน้องพี่ ๆ ที่มีสำนักงานตรวจสอบบัญชี มาช่วยแบบเอื้ออาทรได้
          ๕.๖ เรื่องภาษีนิติบุคคลของสมาคม หากไม่มีรายรับมากก้อจ่ายไม่มาก เท่าไร ว่ากันตามรายได้ครับ และถ้าเราสามารถจดทะเบียนสมาคมเป็นองค์กรการกุศลตามประมวลรัษฎากร ผู้บริจาคจะนำใบเสร็จไปหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ด้วย และถ้าได้รับรองว่าเป็นหน่วยงานเพื่อการศึกษา สามารถหักภาษีได้ ๒๐๐  % ซึ่งถือเป็นการตอบแทนเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้แก่ผู้มีอุปการคุณกับสมาคม เรื่องพวกนี้ถ้ายังเป็นชมรม ก็ลืมไปเลย  
         ๕.๗ ระบบปัจจุบันที่ให้รุ่นใดรุ่นหนึ่งเป็นแก่นนำ ก็เป็นเรื่องดี แต่ในขณะเดียวกันรุ่นหลัง ๆ ที่ยังห่างอยู่ก็ไม่มาร่วม บางครั้งแสดงความเห็นแล้วก้อไม่ได้รับการตอบสนอง บางคนอาจใช้ความเป็นพี่ปิดปากเราด้วย น้อง ๆ หลายคนที่มาก็ห่างหายไป ผมยังมีความรู้สึกเลยบางครั้งผมยังโดนเลย ดังนั้นรุ่นหลังจากผมอีก ๒๙ รุ่น เลยไม่ค่อยมากันเว้นแต่ อ.ประสาท ซึ่งอยู่ที่หอพักที่มาประจำ แต่ถ้าเราวางระบบดี ๆ อาจเปิดช่องให้น้อง ๆ ที่มีความสามารถแทรกเข้ามา มีเวทีให้น้อง ๆ แสดงความสามารถได้
        ๕.๘ ถ้าใครมีข้อมูลอื่นช่วยบอกด้วย ในเวลาจำกัดผมเล่าได้แค่นี้ แต่ก็ดีใจว่ามีพี่ ๆ น้อง ๆ จำนวนมาก Email มาให้ความเห็น สอบถามและให้กำลังใจ บางท่านบอกว่าอ่านไม่รู้เรื่องจึงไม่มีความเห็นแค่นี้ผมก้อดีใจมากแล้ว

             ๖.ส่วนท่านได้มีความเห็นแปลกแตกต่าง เราก็ไม่แตกแยก ไม่ต้องห่วง ที่ถามในเวป หรือส่งร่างให้ท่านอ่าน ก็เพื่อรับฟังความเห็น ไม่ต้องน้อยใจถ้าไม่รับฟังจะส่งไปให้ท่านอ่านเสียเวลาทำไม งุบงิบทำไม่ดีกว่าหรือ เราอยากได้ของดี แต่เวลามีไม่มาก ขอความกรุณาช่วยให้ความเห็นกันหน่อยไม่กีดกั้น ทุกประเด็น แต่อยากบอกว่า ไม่ว่าจะเป็นชมรมหรือสมาคม ก็ไม่มีใครทำให้ทุกท่านพ้นจากความเป็นชาวหอได้ ในส่วนตัวผมยังประทับจิตประทับใจในป้ายหน้าหอ ๑ เมื่อ ๓๐ ปีก่อน ที่เขียนว่า “ขอต้อนรับน้องใหม่ด้วยใจรัก สู่สำนักนามนี้ซีมะโด่ง” ไว้ได้อย่างไม่ลืม และถือเป็นบ้านเกิดหลังที่ สอง ของผมเอง
 
             ๗.ในฐานะนักเรียนกฎหมายและคนทำงานด้านความมั่นคงและองค์กร ผมเห็นว่าการยกฐานะชมรมเป็นสมาคม ย่อมมีข้อดีมากว่า โดยเฉพาะในประเด็นความรับผิดชอบ จัดระบบ(ได้ตามข้อบังคับ) และความโปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือร่วมใจของชาวหอ ทุกคน ทุกรุ่น  
             และเพื่อจะไปถึงจุดนั้น ขอความร่วมมือจาก ชาวหอทุกท่านแสดงความเห็น เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์จุฬาว่าจะร่วมกันก่อตั้งสมาคมหรือทำแท้งสมาคมร่วมกัน
                                                           Patooman64 <;)))><  ๑กันยายน ๒๕๕๔

ปล.เนื่องจากเขียนยาวใช้เวลานาน บางทีอาจมีผู้ตอบไปบ้างแล้ว ขอขอบคุณพี่เสียดในฐานะประธานขมรมที่กรุณาให้ข้อมูล ขอบคุณพี่ ๆ น้อง ๆ ทุกท่านที่แสดงความเห็น จะเป็นข้อเสนอที่จะำนำไปพิจารณา ไม่เป็นไรผมรับได้แต่ผมอาจเป็นคนชอบความตรงไปตรงมา ใช้เหตุผลมาแก้ปัญหา บางครั้งอาจทำให้พี่บางคนไม่พอใจขออภัยด้วย แต่ได้โปรดฟังในสิ่งที่ผมนำเสนอบ้าง เพราะผมทำเพื่อหอ เป็นชาวหอเหมือนทุกคนครับ                           


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 01 กันยายน 2554, 01:41:37
ป๋าทูเขียนมายาวดี .. แต่ขอสกัดเฉพาะเจตนารมณ์ ซึ่งเป็นประเด็นที่พวกเราอยากทราบ ดังนี้      emo4:))


1. เพื่อความโปร่งใสและเป็นระบบในการเก็บรักษาเงินกองกลางของชมรม
ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 1.6 ล้านบาท (ข้อ 5.2)

2. เพื่อให้การบริหารจัดการภารกิจบางอย่างของชมรมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เนื่องจากบางกิจกรรมจำเป็นต้องมีนิติบุคคลมารองรับ อาทิเช่น การดำเนินเว็บไซต์ซีมะโด่ง (ข้อ 5.3)  

3. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการขอรับบริจาคเงินก้อนใหญ่
โดยสามารถนำเงินบริจาคไปหักลดหย่อนภาษีได้ถึง 200% (ข้อ 5.3 และ 5.6)  

4. เพื่อให้สามารถรองรับกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน
ซึ่งมีขนาดและปริมาณมากกว่าที่ 'ชมรม' จะรับมือได้ (ข้อ 5.4)  

5. เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าให้กับชมรม (ข้อ 5.4)

หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 01 กันยายน 2554, 01:45:01
ต่อไปนี้คือข้อสังเกต ..      emo4:))


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 01 กันยายน 2554, 01:45:10
อ้างถึง
ข้อความของ patooman 64 เมื่อ 01 กันยายน 2554, 00:58:37
๒.๔ หลังจากนั้นจะเริ่มกระบวนการจดทะเบียน ขออนุญาตให้สถานที่ จากท่านอธิการบดี ซึ่งต้องไปเข้าพบพร้อมร่างข้อบังคับและจดทะเบียนที่เขตปทุมวันและส่งขึ้นไปให้กรมการปกครองพิจารณาอนุญาตให้จดทะเบียน ถ้าสามารถเร่งรัดให้สำเร็จก่อน ๑๒ พ.ย.ได้จะเป็นเรื่องเยี่ยม


ทำไมจึงต้องเป็น 12 พ.ย.?    emo47


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 01 กันยายน 2554, 01:51:53
อ้างถึง
ข้อความของ patooman 64 เมื่อ 01 กันยายน 2554, 00:58:37
๕.ทำไมต้องเป็นสมาคม มีหลายคนอยากรู้ (โดยเฉพาะชาวนิเทศไฟแรง) ถ้าไม่ออกมาให้ข้อมูลบ้างเดี๋ยวจะไปกันใหญ่   


ไม่ควรดึงคณะเข้ามาเกี่ยว ..

นิเทศหรือไม่นิเทศ ก็อยากทราบเหมือนกัน

แม้ว่าการแสดงออกอาจจะไม่เหมือนกัน
     


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 01 กันยายน 2554, 01:56:24
อ้างถึง
ข้อความของ patooman 64 เมื่อ 01 กันยายน 2554, 00:58:37
๕.๔ ชมรมเหมาะกับกิจกรรมเล็ก ๆ แต่ชมรมเราเติบโตทั้งด้าน เงินทุน รายจ่ายกิจกรรมแต่ยังไม่ตอบสนองความต้องการและความจำเป็นได้ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ประกอบกับจะมีการก่อสร้างอาคารสถานที่ใหม่ในหอพัก มีการเตรียมการกันสถานทีบางส่วนไว้เป้นที่ตั้งสมาคม หากจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจะเสริมสร้างความก้าวหน้าชมรมได้ดีกว่าสถานะเป็นชมรม

๕.๕ เรื่องสถานที่คงไม่ต้องสร้างใหม่ อาจใช้เงินตกแต่งปรับปรุงบ้าง ส่วนค่าใช้จ่ายอาจมีค่าสาธารณูปโภคบ้าง ค่าพนักงานในเบื้องต้นคงไม่มีจนกว่าจะมีกิจกรรมมากจนต้องจ้าง หรืออาจจ้างน้องนิสิตปัจจุบันมาช่วยเป็นครั้งคราว ซึ่งไม่น่าต่างจากชมรมในปัจจุบัน           


หมายความว่า  หากยังคงสถานะเป็น 'ชมรม' แล้วจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่ .. หรือเปล่า?
     emo47


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 01 กันยายน 2554, 01:58:11
อ้างถึง
ข้อความของ patooman 64 เมื่อ 01 กันยายน 2554, 00:58:37
๕.๔ ชมรมเหมาะกับกิจกรรมเล็ก ๆ แต่ชมรมเราเติบโตทั้งด้าน เงินทุน รายจ่ายกิจกรรมแต่ยังไม่ตอบสนองความต้องการและความจำเป็นได้ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างประกอบกับจะมีการก่อสร้างอาคารสถานที่ใหม่ในหอพัก มีการเตรียมการกันสถานทีบางส่วนไว้เป้นที่ตั้งสมาคม  หากจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจะเสริมสร้างความก้าวหน้าชมรมได้ดีกว่าสถานะเป็นชมรม


อย่างไร ?  emo47 


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 01 กันยายน 2554, 02:04:10
อ้างถึง
ข้อความของ patooman 64 เมื่อ 01 กันยายน 2554, 00:58:37
๕.๗ ระบบปัจจุบันที่ให้รุ่นใดรุ่นหนึ่งเป็นแก่นนำ ก็เป็นเรื่องดี แต่ในขณะเดียวกันรุ่นหลัง ๆ ที่ยังห่างอยู่ก็ไม่มาร่วม บางครั้งแสดงความเห็นแล้วก้อไม่ได้รับการตอบสนอง บางคนอาจใช้ความเป็นพี่ปิดปากเราด้วย น้อง ๆ หลายคนที่มาก็ห่างหายไป ผมยังมีความรู้สึกเลยบางครั้งผมยังโดนเลย ดังนั้นรุ่นหลังจากผมอีก ๒๙ รุ่น เลยไม่ค่อยมากันเว้นแต่ อ.ประสาท ซึ่งอยู่ที่หอพักที่มาประจำ แต่ถ้าเราวางระบบดี ๆ อาจเปิดช่องให้น้อง ๆ ที่มีความสามารถแทรกเข้ามา มีเวทีให้น้อง ๆ แสดงความสามารถได้            


การวางระบบเพื่อให้รุ่นน้องเข้ามาร่วมกิจกรรมได้มากขึ้น 

จะดำเนินการได้ต่อเมื่อเป็น 'สมาคม' เท่านั้นหรือ ..

ไม่สามารถแก้ไข ปรับปรุง ในสถานะของการเป็น 'ชมรม' ได้เลยหรือ?


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 01 กันยายน 2554, 02:09:06
อ้างถึง
ข้อความของ patooman 64 เมื่อ 01 กันยายน 2554, 00:58:37
๖.ส่วนท่านได้มีความเห็นแปลกแตกต่าง เราก็ไม่แตกแยก ไม่ต้องห่วง ที่ถามในเวป หรือส่งร่างให้ท่านอ่าน ก็เพื่อรับฟังความเห็น ไม่ต้องน้อยใจถ้าไม่รับฟังจะส่งไปให้ท่านอ่านเสียเวลาทำไม งุบงิบทำไม่ดีกว่าหรือ เราอยากได้ของดี แต่เวลามีไม่มาก ขอความกรุณาช่วยให้ความเห็นกันหน่อยไม่กีดกั้น ทุกประเด็น แต่อยากบอกว่า ไม่ว่าจะเป็นชมรมหรือสมาคม ก็ไม่มีใครทำให้ทุกท่านพ้นจากความเป็นชาวหอได้ ในส่วนตัวผมยังประทับจิตประทับใจในป้ายหน้าหอ ๑ เมื่อ ๓๐ ปีก่อน ที่เขียนว่า “ขอต้อนรับน้องใหม่ด้วยใจรัก สู่สำนักนามนี้ซีมะโด่ง” ไว้ได้อย่างไม่ลืม และถือเป็นบ้านเกิดหลังที่ สอง ของผมเอง


แน่นอน .. ใครก็ไม่สามารถทำให้ใครหลุดออกจากการเป็นชาวหอไปได้ ..
    emo49:))


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 01 กันยายน 2554, 02:13:21
อ้างถึง
ข้อความของ patooman 64 เมื่อ 01 กันยายน 2554, 00:58:37
๗.ในฐานะนักเรียนกฎหมายและคนทำงานด้านความมั่นคงและองค์กร ผมเห็นว่าการยกฐานะชมรมเป็นสมาคม ย่อมมีข้อดีมากกว่า โดยเฉพาะในประเด็นความรับผิดชอบ จัดระบบ(ได้ตามข้อบังคับ) และความโปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือร่วมใจของชาวหอ ทุกคน ทุกรุ่น  

และเพื่อจะไปถึงจุดนั้น ขอความร่วมมือจาก ชาวหอทุกท่านแสดงความเห็น เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์จุฬาว่าจะร่วมกันก่อตั้งสมาคมหรือทำแท้งสมาคมร่วมกัน  อืมม์ .. ก็ต้องฟังเสียงของพี่ ๆ ที่เขาอยู่ในฐานะนายกสมาคมหรือกรรมการสมาคม หลาย ๆ สมาคม

เป็นผู้มีประสบการณ์จริงในทางปฏิบัติ

เสียงทักท้วงมิใช่การต่อต้าน ..

เพียงแต่ช่วยให้มีข้อมูลมากขึ้น คิดให้รอบด้านขึ้น .. เท่านั้นเอง


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 01 กันยายน 2554, 02:18:49
ท้ายสุด ..

ขอบคุณป๋าทู  ผู้ออกมาช่วยชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมด
เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง แดงแจ๋ ว่าป๋าทูอยู่ในสถานการณ์เช่นไร
นับถือใน spirit
ออกมาแบบนี้ ถือว่าออกมารับหน้า แบบเต็ม ๆ ..
แต่เชื่อว่า เพื่อน-พี่-น้อง คงเข้าใจดี


เหมือนเจ๊แหละ อยู่ดี ๆ ก็ทะลึ่งออกมาเขียนนั่น โน่น นี่ มากมาย ..
 

ข้อสังเกตที่เขียนไป  ป๋าทูไม่ต้องตอบนะ .. เขียนเล่น ๆ สนุก ๆ ..  
   emo48:)หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: พธู ๒๕๒๔ ที่ 01 กันยายน 2554, 03:47:02
ขอบคุณยิ่ง


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: พธู ๒๕๒๔ ที่ 01 กันยายน 2554, 03:48:21
อ้างถึง
ข้อความของ swsm เมื่อ 01 กันยายน 2554, 01:51:53
อ้างถึง
ข้อความของ patooman 64 เมื่อ 01 กันยายน 2554, 00:58:37
๕.ทำไมต้องเป็นสมาคม มีหลายคนอยากรู้ (โดยเฉพาะชาวนิเทศไฟแรง) ถ้าไม่ออกมาให้ข้อมูลบ้างเดี๋ยวจะไปกันใหญ่  


ไม่ควรดึงคณะเข้ามาเกี่ยว ..

นิเทศหรือไม่นิเทศ ก็อยากทราบเหมือนกัน

แม้ว่าการแสดงออกอาจจะไม่เหมือนกัน
   
แค่พูดตามข้อเท็จจริง นะเจ้หยี หรือไฟมอดแย้ว


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 01 กันยายน 2554, 04:00:02
พอมีเหลืออยู่ .. ยังไม่มอด แต่ก็ไม่แรง ..     emo4:))


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: wannee ที่ 01 กันยายน 2554, 08:03:26

สวัสดีค่ะชาวหอ ชาวเวบ    emo6::))   
   


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: wannee ที่ 01 กันยายน 2554, 08:05:13

สวัสดีค่ะ น้องหยี ป๋าทู และน้องแหลม
      เช้านี้ขอแวะมาแป็บหนึ่ง  มาอ่านที่น้องโพสต์ เมื่อวานที่คุยกับหยีก็คุยแบบสบายๆ  หลีกเลี่ยงจะพูดถึงใครที่อาจเสียหาย  บางคำถามสามารถหาคำตอบได้ในอีเมล 
      วันนี้จะยุ่งทั้งวันและงานอาจไม่เสร็จต้องต่อถึงวันพรุ่งนี้อีกวัน  (แต่ว่ามีเวลาทานข้าวแน่นอน555 เพียงแต่ยังไม่ทราบเวลาเท่านั้น)   เรียนให้ทราบนะคะว่า น่าจะไม่มีเวลามาพิมพ์คุยค่ะ   

พี่เสียด
   


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: wannee ที่ 01 กันยายน 2554, 08:07:27


น้องหยีคะ    ต้องไปแล้วค่ะ  8 โมงเช้า แหล่ว    emo29:P:


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 01 กันยายน 2554, 08:24:40
อ้างถึง
ข้อความของ wannee เมื่อ 01 กันยายน 2554, 08:07:27


น้องหยีคะ    ต้องไปแล้วค่ะ  8 โมงเช้า แหล่ว    emo29:P:

พี่เสียด .. ขอให้สนุกกับการทำงานค่ะ
ว่างเมื่อไร เข้ามาคุยอีกนะคะ


ขณะนี้ที่ลิสบอน ตีสองครึ่งแล้ว ..
หยียังไม่หลับ
นั่งเฝ้าเว็บซีมะโด่งอยู่ค่ะ .. ฮา
หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: songkeat2515 ที่ 01 กันยายน 2554, 10:07:16
การเสนอตั้งสมาคม
 
 emo48:)เป็นการเสนอโดยสมาชิกที่ให้กับชมรมฯ มาโดยตลอด และยินดีจะสนับสนุนสมาคมต่อไป
ขอให้ทุกคนคิดบวก ในเรื่องนี้

 emo48:)การมีมติเรื่องนี้ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่มีมารยาทของกรรมการชมรมฯ การเสนอลงมติไม่ได้ขัดข้อง
แต่อยากให้พี่ปรีชา ตะวัน เข้าประชุมเสนอแนะในเย็นวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554 ที่หอพัก
 
emo48:) อธิการบดี อนุสาสก ในวาระปัจจุบันมีแนวโน้มสนับสนุนการตั้งสมาคม การเสนอการตั้งสมาคม
ถ้าทางจุฬา ฯ และหอพักฯ ไม่เห็นด้วยก็จะมีปัญหา


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: สมชาย17 ที่ 01 กันยายน 2554, 10:31:04

สวัสดีครับ พี่เสียด

ชอบความคิดเห็นพี่เสียดครับที่ว่า

1.กรรมการหอ ที่มาทำงานทุกยุค เป็นอาสาสมัครทั้งนั้น และเป็นผู้เสียสละ ไม่่มีผลประโยชน์เคลือบแฝง

เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง ทุกๆท่านเป็นผู้เสียสละจริงๆ ต้องขอบคุณกรรมการและทุกท่านที่มาช่วยงานหอ จริงๆ

2.เรื่องสมาคม. ผู้สนับสนุนให้ตั้ง เพราะเห็นเรื่องดีๆ
                    ส่วนผู้คัดค้านเพราะเห็นเรื่องที่จะสร้างความเสียหาย

 ผมเห็นเหมือนที่ พี่เสียดเขียนไว้เหมือนกัน


แต่ความคิดเห็นส่วนตัว เรื่องการตั้งสมาคม ไม่น่าจะเร่งรีบขนาดนี้

ดูปัญหา และข้อดี ข้อเสีย เอามาเปรียบเทียบกันให้ชัด และดูว่าเรามีจุดมุ่งที่จะพัฒนาคณะศิษย์เก่าหอ

ไปในทิศทางไดหัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: ดร.มนตรี ที่ 01 กันยายน 2554, 11:07:00
ขอบคุณครับ ... เบื้องต้นขอให้กำลังใจ คนทำงาน ทุกท่าน ก่อนนะครับ  ขอเวลาศึกษารายละเอียด และจะนำเสนอความเห็นครับ

อ้างถึง
ข้อความของ patooman 64 เมื่อ 01 กันยายน 2554, 00:58:37
เรียนพี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ CMADONG
มีเรื่องจะเล่าให้รับฟัง
                  ๑.เมื่อการประชุมชมรมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔ (๑๗ ส.ค.๕๔) มีมติให้ตั้งคณะทำงานชุดหนึ่ง ประกอบด้วย พี่หลิว๑๔ เป็นหัวหน้า มีพี่ ๆ อีกหลายคน ร่วมเป็นคณะทำงาน โดยมีผมซึ่งจบนิติและทำงานเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนสมาคมมากที่สุดและในวันนั้นเป็นตัวแทนรุ่น ๒๕๒๔ เข้าประชุมด้วย เป็นน้องเล็กในคณะทำงาน
                     โดยก่อนหน้าที่จะมีมติ ผมได้ชี้แจงถึงความแตกต่างระหว่าง สมาคมกับมูลนิธิ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้เลือกเส้นทางเป็นสมาคม โดยให้แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างข้อบังคับสมาคมและดำเนินการจดทะเบียน  โดยไม่ได้มีนโยบายหรือแนวทางวางแนวให้ยกร่างเป็นพิเศษ

                 ๒.ได้มีการหารือและกำหนดแผนการทำงานของคณะทำงาน ดังนี้
                ๒.๑ ให้ผมยกร่างที่ ๑ โดยผมใช้ร่างข้อบังคับของสมาคมนิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์จุฬาฯเป็นหลัก และศึกษาเปรียบเทียบของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ(สนจ.) สมาคมนิสิตเก่าของคณะแพทย์ ทันตะแพทย์ อักษรศาสตร์ พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
               ๒.๒ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ได้มีการประชุมคณะทำงาน ได้มีการพิจารณา ร่าง ๑ได้พิจารณาปรับปรุงเป็นร่าง ๒ เมื่อผมปรับปรุงตามมติและเพิ่มเติมประเด็นที่ขาดตกอยู่แล้วส่ง ร่าง ๒ ไปให้พี่ ๆ น้อง ๆ ที่มี Email กับทางชมรมและรวบรวมข้อมูลที่ได้รับเบื้องต้นไปประชุมพิจารณาครั้งต่อไปในวันที่ ๒ กันยายน ๕๔ และได้เริ่มเปิดช่องทางแสดงความเห็นผ่าน cmadong.com สาเหตุที่ไม่เอาร่าง ๒ ไปวางในเวป ก็เพื่อรับฟังความเห็นทั่วไป โดยไม่มีร่างข้อบังคับ เพื่อจะได้แสดงความเห็นแบบกว้าง
              ๒.๓ คาดว่าประมาณวันที่ ๓-๔ กันยายน ร่างที่ ๓ ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะทำงานในวันที่ ๒ กันยา ผมจะแก้ไขเสร็จ เป็นร่างที่ ๓ ผมจะนำทั้งร่างไปลงเวป เพื่อรับฟังความเห็นในวงกว้าง และก่อนวันประชุมคณะกรรมการชมรมในวันที่ ๑๔ กันยายน คณะทำงานจะนำความเห็นที่ได้รับทั้งหมดมาปรับปรุงเป็น ร่างที่ ๔ เพื่อเสนอคณะกรรมการชมรมพิจารณา
            ๒.๔ หลังจากนั้นจะเริ่มกระบวนการจดทะเบียน ขออนุญาตให้สถานที่ จากท่านอธิการบดี ซึ่งต้องไปเข้าพบพร้อมร่างข้อบังคับและจดทะเบียนที่เขตปทุมวันและส่งขึ้นไปให้กรมการปกครองพิจารณาอนุญาตให้จดทะเบียน ถ้าสามารถเร่งรัดให้สำเร็จก่อน ๑๒ พ.ย.ได้จะเป็นเรื่องเยี่ยม

                 ๓ เป็นความผิดของผมเองที่เห็นว่าพี่ ๆ บางท่านแสดงความเห็นในหลายมุมมอง จึงได้ส่งร่าง ๒ ไปให้พิจารณาประกอบว่ามีคณะทำงานเริ่มศึกษาและทำงาน เพื่อจะได้แสดงความเห็นในส่วนที่แคบลงและลุ่มลึกมากขึ้น แต่กลับเป็นว่ามีความเข้าใจผิดคิดว่า ทำไมไม่สอบถามว่าอยากเป็นสมาคมหรือไม่ควบคู่กันไป

            ๔.ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ส.ค.๕๔(ก่อนหน้าไม่ได้สนใจเพราะไม่รู้ตัวว่าต้องมารับภารกิจนี้) ผมได้รับฟังความเห็นของพี่สิงห์ พี่เมา พี่หลิว และพี่ ๆ น้อง หลายคน ว่ามีกระบวนการจัดตั้งสมาคมมาโดยตลอด มีทั้งเสียงสนับสนุน และคัดค้านมาโดยตลอด โดยมีเหตุและผลที่แตกต่างกัน ผมได้โทรถามพี่ ๆ น้อง ๆ หลายคน พบว่าน้องนิติ ไม่มีใครอยากเข้ามาช่วยยกร่างเพราะไม่มีเวลา(เค้าว่า) แต่ทางชมรมก็ยังไม่มีใครออกมาชี้แจงให้ความเห็นเท่าที่ควร พี่เสียดเองก็ไม่สันทัดจึงยังชี้แจงให้ข้อมูลไม่ได้ ผมเองก้อรวบรวมข้อมูลตลอด อยากจะรับฟังให้มากกว่า

            ๕.ทำไมต้องเป็นสมาคม มีหลายคนอยากรู้ (โดยเฉพาะชาวนิเทศไฟแรง) ถ้าไม่ออกมาให้ข้อมูลบ้างเดี๋ยวจะไปกันใหญ่ จึงขอให้ข้อมูลเบื้องต้นดังนี้
            ๕.๑ การเป็นชมรมก้อสบายดี ก่อนสมัยประธานสิงห์ไม่มีเงินกองกลางของชมรมเลย ประธานต้องรับภาระหาค่าใช้จ่ายทั้งหมด พอหมดวาระก็เอาเงินที่เหลือบริจาคให้หอพัก ประธานคนใหม่ก้อมีภาระหาตังค์ต่อไป จึงหาประธานได้ยาก
                 ๕.๒ พอมายุคประธานสิงห์เป็นอยู่ ๓ สมัย ก็เริ่มมีเงินกองกลางส่งต่อให้คณะกรรมการชมรมสำรองไว้ใช้ทำกิจกรรม ปัจจุบันมีประมาณ ๑.๖ ล้านบาท ซึ่งค่อนข้างมากและเป็นภาระแก่ผู้รับผิดชอบ ที่ต้องมาเก็บรักษาดูแลอย่างไม่มีระบบใช้เกียรติยศและความเชื่อใจอย่างเดียว (ใครไม่มารับผิดชอบอาจไม่เข้าใจ)
                ๕.๓ เมื่อโลกเปลี่ยน ภารกิจของชมรมก็เปลี่ยน มีปัญหาและปัจจัยภายนอกภายในแตกต่างออกไปที่จำเป็นต้องมีนิติบุคคลมารองรับแทนบุคคล   อาทิ เวปซีมะโด่ง ผู้ที่รับผิดชอบตามกฎหมายเป็นเจ้าของเวป เป็นเอ็ดมินท์คนหนึ่งที่ต้องรับผิดตามกฎหมายแทนชมรมซึ่งไม่มีตัวตนทางกฎหมาย(รวมถึงติดตารางแทน) วันหนึ่งถ้ามีสมาชิกท่านหนึ่งโพสข้อความส่วนตัวที่ผิดกฎหมาย เจ้าของผู้จดทะเบียนโดเมนเนมนี้แหละจะติดตารางแทนหากหาผู้มารับผิดไม่ได้ แต่ถึงหาตัวได้ก้อยังไม่พ้นผิดเพราะพี่น้องเราหลายคนไม่เข้าใจคิดว่าทำได้ตามรัฐธรรมนูญ แต่มันผิดกฎหมายเฉพาะและเงื่อนไขที่ ICT กำหนด  คราวก่อนยุติการโพสห้องการเมืองชั่วคราว ก้อเป็นเรื่องใหญ่โต    หรือกรณีการบริจาคเงินให้ชมรมฯ นิติบุคคลที่บริจาคเงินให้ ไม่สามารถนำรายการบริจาคนี้ไปหักเป็นค่าใช้จ่าย/รายจ่ายของนิติบุคคลได้ และไม่สามารถหักภาษีเงินได้ได้ด้วย การบริจาคก้อนใหญ่ ๆ จึงหาได้ยาก เป็นต้น
                ๕.๔ ชมรมเหมาะกับกิจกรรมเล็ก ๆ แต่ชมรมเราเติบโตทั้งด้าน เงินทุน รายจ่ายกิจกรรมแต่ยังไม่ตอบสนองความต้องการและความจำเป็นได้ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ประกอบกับจะมีการก่อสร้างอาคารสถานที่ใหม่ในหอพัก มีการเตรียมการกันสถานทีบางส่วนไว้เป้นที่ตั้งสมาคม หากจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจะเสริมสร้างความก้าวหน้าชมรมได้ดีกว่าสถานะเป็นชมรม
               ๕.๕ เรื่องสถานที่คงไม่ต้องสร้างใหม่ อาจใช้เงินตกแต่งปรับปรุงบ้าง ส่วนค่าใช้จ่ายอาจมีค่าสาธารณูปโภคบ้าง ค่าพนักงานในเบื้องต้นคงไม่มีจนกว่าจะมีกิจกรรมมากจนต้องจ้าง หรืออาจจ้างน้องนิสิตปัจจุบันมาช่วยเป็นครั้งคราว ซึ่งไม่น่าต่างจากชมรมในปัจจุบัน
               ที่จำเป็นต้องเสียคือค่าจ้างตรวจสอบบัญชีงบดุลประจำปีของผู้ตรวจสอบบัญชี แต่ไม่น่าจะแพงมากเพราะกิจกรรมเราไม่มาก ทำอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีเรื่องแต่งบัญชีอย่างบางสมาคม ไม่มีการจ่ายใต้โต๊ะเพราะมีธุรกิจผิดกฎหมาย ไม่ต้องรับเงินจาการฝากนักเรียนแบบบางโรงเรียน อาจขอลูกน้องพี่ ๆ ที่มีสำนักงานตรวจสอบบัญชี มาช่วยแบบเอื้ออาทรได้
          ๕.๖ เรื่องภาษีนิติบุคคลของสมาคม หากไม่มีรายรับมากก้อจ่ายไม่มาก เท่าไร ว่ากันตามรายได้ครับ และถ้าเราสามารถจดทะเบียนสมาคมเป็นองค์กรการกุศลตามประมวลรัษฎากร ผู้บริจาคจะนำใบเสร็จไปหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ด้วย และถ้าได้รับรองว่าเป็นหน่วยงานเพื่อการศึกษา สามารถหักภาษีได้ ๒๐๐  % ซึ่งถือเป็นการตอบแทนเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้แก่ผู้มีอุปการคุณกับสมาคม เรื่องพวกนี้ถ้ายังเป็นชมรม ก็ลืมไปเลย  
         ๕.๗ ระบบปัจจุบันที่ให้รุ่นใดรุ่นหนึ่งเป็นแก่นนำ ก็เป็นเรื่องดี แต่ในขณะเดียวกันรุ่นหลัง ๆ ที่ยังห่างอยู่ก็ไม่มาร่วม บางครั้งแสดงความเห็นแล้วก้อไม่ได้รับการตอบสนอง บางคนอาจใช้ความเป็นพี่ปิดปากเราด้วย น้อง ๆ หลายคนที่มาก็ห่างหายไป ผมยังมีความรู้สึกเลยบางครั้งผมยังโดนเลย ดังนั้นรุ่นหลังจากผมอีก ๒๙ รุ่น เลยไม่ค่อยมากันเว้นแต่ อ.ประสาท ซึ่งอยู่ที่หอพักที่มาประจำ แต่ถ้าเราวางระบบดี ๆ อาจเปิดช่องให้น้อง ๆ ที่มีความสามารถแทรกเข้ามา มีเวทีให้น้อง ๆ แสดงความสามารถได้
        ๕.๘ ถ้าใครมีข้อมูลอื่นช่วยบอกด้วย ในเวลาจำกัดผมเล่าได้แค่นี้ แต่ก็ดีใจว่ามีพี่ ๆ น้อง ๆ จำนวนมาก Email มาให้ความเห็น สอบถามและให้กำลังใจ บางท่านบอกว่าอ่านไม่รู้เรื่องจึงไม่มีความเห็นแค่นี้ผมก้อดีใจมากแล้ว

             ๖.ส่วนท่านได้มีความเห็นแปลกแตกต่าง เราก็ไม่แตกแยก ไม่ต้องห่วง ที่ถามในเวป หรือส่งร่างให้ท่านอ่าน ก็เพื่อรับฟังความเห็น ไม่ต้องน้อยใจถ้าไม่รับฟังจะส่งไปให้ท่านอ่านเสียเวลาทำไม งุบงิบทำไม่ดีกว่าหรือ เราอยากได้ของดี แต่เวลามีไม่มาก ขอความกรุณาช่วยให้ความเห็นกันหน่อยไม่กีดกั้น ทุกประเด็น แต่อยากบอกว่า ไม่ว่าจะเป็นชมรมหรือสมาคม ก็ไม่มีใครทำให้ทุกท่านพ้นจากความเป็นชาวหอได้ ในส่วนตัวผมยังประทับจิตประทับใจในป้ายหน้าหอ ๑ เมื่อ ๓๐ ปีก่อน ที่เขียนว่า “ขอต้อนรับน้องใหม่ด้วยใจรัก สู่สำนักนามนี้ซีมะโด่ง” ไว้ได้อย่างไม่ลืม และถือเป็นบ้านเกิดหลังที่ สอง ของผมเอง
 
             ๗.ในฐานะนักเรียนกฎหมายและคนทำงานด้านความมั่นคงและองค์กร ผมเห็นว่าการยกฐานะชมรมเป็นสมาคม ย่อมมีข้อดีมากว่า โดยเฉพาะในประเด็นความรับผิดชอบ จัดระบบ(ได้ตามข้อบังคับ) และความโปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือร่วมใจของชาวหอ ทุกคน ทุกรุ่น  
             และเพื่อจะไปถึงจุดนั้น ขอความร่วมมือจาก ชาวหอทุกท่านแสดงความเห็น เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์จุฬาว่าจะร่วมกันก่อตั้งสมาคมหรือทำแท้งสมาคมร่วมกัน
                                                           Patooman64 <;)))><  ๑กันยายน ๒๕๕๔

ปล.เนื่องจากเขียนยาวใช้เวลานาน บางทีอาจมีผู้ตอบไปบ้างแล้ว ขอขอบคุณพี่เสียดในฐานะประธานขมรมที่กรุณาให้ข้อมูล ขอบคุณพี่ ๆ น้อง ๆ ทุกท่านที่แสดงความเห็น จะเป็นข้อเสนอที่จะำนำไปพิจารณา ไม่เป็นไรผมรับได้แต่ผมอาจเป็นคนชอบความตรงไปตรงมา ใช้เหตุผลมาแก้ปัญหา บางครั้งอาจทำให้พี่บางคนไม่พอใจขออภัยด้วย แต่ได้โปรดฟังในสิ่งที่ผมนำเสนอบ้าง เพราะผมทำเพื่อหอ เป็นชาวหอเหมือนทุกคนครับ                           หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: Preecha2510 ที่ 01 กันยายน 2554, 12:22:48
อ้างถึง
ข้อความของ songkeat2515 เมื่อ 01 กันยายน 2554, 10:07:16
การเสนอตั้งสมาคม
 
 emo48:)เป็นการเสนอโดยสมาชิกที่ให้กับชมรมฯ มาโดยตลอด และยินดีจะสนับสนุนสมาคมต่อไป
ขอให้ทุกคนคิดบวก ในเรื่องนี้

 emo48:)การมีมติเรื่องนี้ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่มีมารยาทของกรรมการชมรมฯ การเสนอลงมติไม่ได้ขัดข้อง
แต่อยากให้พี่ปรีชา ตะวัน เข้าประชุมเสนอแนะในเย็นวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554 ที่หอพัก
 
emo48:) อธิการบดี อนุสาสก ในวาระปัจจุบันมีแนวโน้มสนับสนุนการตั้งสมาคม การเสนอการตั้งสมาคม
ถ้าทางจุฬา ฯ และหอพักฯ ไม่เห็นด้วยก็จะมีปัญหา


     สวัสดีครับเมา

                   ไม่ได้ทักทายกันนานแล้วคิดว่าเมาคงจะสบายดีนะครับ ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณเมาที่เชิญผม

 ไปเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 2 กันยานี้ ผมต้องขอโทษด้วยที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้เนื่องจากขณะนี้ติดงาน

 อยู่ที่ต่างจังหวัด  

                   ได้ติดตามอ่านความคิดเห็นของน้องๆชาว cmadong ในเรื่องนี้แล้วก็ค่อนข้างจะไม่สบายใจ มีทั้ง

 เห็นชอบอยากให้จัดตั้งเป็นสมาคมและมีทั้งเห็นยังไม่ควรรวบรัดรีบจัดตั้ง ผมเกรงว่าความคิดเห็นที่ต่างกันนี้จะ

 บานปลายออกไปอย่างคาดไม่ถึง จึงขอเสนอทางออกขณะนี้ดังนี้

               1)  การจัดตั้งเป็นสมาคมตามมติของกรรมการฯถ้าหากไม่เป็นเรื่องเร่งด่วนจนเกินไป(ที่ถ้าไม่รีบจัดตั้งก็

 จะเป็นผลเสียหายกับชมรมฯที่เป็นอยู่ขณะนี้) ก็ขอให้หยุดพักการเดินเรื่องชั่วคราวไปก่อน  และไม่ควรนำมาถกเถียง

 ในเว็บเพราะจะยิ่งบานปลาย

                2) เดือนพฤศจิกายน 54 ก็จะมีงานคืนสู่เหย้าชาวหอฯ จะมีพี่เก่าชาวหอฯผู้อาวุโสจำนวนมากมาในงาน

 คณะกรรมการฯที่ยกร่างจัดตั้งสมาคมก็น่าที่จะให้เกียรติพี่เก่าผู้อาวุโส ขอความเห็นจากพี่เก่าบ้าง(อย่าลืมว่าชม

 รม  cmadong เกิดมาจากพี่รุ่นเก่าๆเหล่านี้) รวมทั้งแชร์ความคิดจัดตั้งสมาคมให้ชาวหอทุกคนในงานได้ทราบ

                   3) ขอให้งานคืนสู่เหย้าเสร็จผ่านไปก่อนแล้วค่อยมาข้อสรุปกันอีกครั้งและถือเป็นมติ(โดยนำความ

  เห็นของพี่ชาวหอฯผู้อาวุโส,คณะกรรมการ,ตัวแทนชาวหอแต่ละรุ่น, มาสรุป) ก็น่าจะดูดีกว่าเป็นมติของกรรมการ

 เพียงกลุ่มเดียว

 

                

  หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 01 กันยายน 2554, 13:53:32
สวัสดีค่ะ  พี่เมา พี่สมชาย และพี่แก้ว .. ตามอ่านค่ะ     emo48:)


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: somkiat2516 ที่ 01 กันยายน 2554, 19:44:35
ในฐานะคณะทำงานคนหนึ่ง ขอชี้แจงเรื่องกรอบเวลาดังนี้

1) อ.เผ่า ในฐานะผู้ออกแบบตึกหลังใหม่ ได้กรุณาขอห้องจากจุฬาฯ  เพื่อเป็นที่ตั้งของสมาคม  
อาจารย์จะเกษียณในเดือนมีนาคม ปีหน้านี้แล้ว จึงต้องรีบทำ

2) ค่าใช้จ่ายมี แต่ไม่มาก  การตรวจสอบบัญชี มีนิสิตเก่าหอพักฯ เสนอทำให้ ฟรี

3) มีรุ่นพี่เสนอเงินบริจาคเป็นเบื้องต้น 1 ล้านบาท  เมื่อจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วหัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 01 กันยายน 2554, 21:28:54
สวัสดี สมเกียรติ John Sand Rock

ตามที่แจ้งมานับเป็นเรื่องดีครับ เป็นการแก้ปัญหาและอุปสรรค ที่ผมเคยตั้งเป็นตุี๊กตาไว้ ขอคอมเม้นต์นะครับ

ข้อ 2. ตรวจสอบบัญชีเป็นวิชาชีพที่ต้องมีค่าตอบแทนครับ ศิษญ์เก่าทำให้ฟรี นับเป็นเรื่องดีครับ แต่จะถูกเรียกไปให้ปากคำเพราะในการประชุมใหญ่จะต้องมีการเสนอดังนี้ครับ
                                 ฯลฯ
..ที่ประชุมมีมติรับรองงบการเงินประจำปี พ.ศ.....ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ได้ทำการตรวจสอบและรับรองแล้ว....
                                  ฯลฯ
และที่ประชุมอนุมัติตามที่คณะกรรมการสมาคมฯ เสนอขอแต่งตั้ง..................ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่........เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ในปี พ.ศ........โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน.........บาท
                                   ฯลฯ
(หากเล่นหุ้นจะมีรายงานประจำปีของบริษัท  หรือมีรายงานประจำปีของสหกรณ์ สมาคม มูลนิธิ ลองเปิดอ่านดูครับ ข้อนี้จะอยู่ในวาระการประชุมไม่น่าจะเกินวาระที่ 5 ของการประชุมสามัญประจำปีทั่วไปครับ)

เมื่อมีมติและกำหนดวงเงินค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีให้แล้ว แต่ไม่เบิกจ่าย ก็ผิดมติที่ประชุมใหญ่ครับ เพราะเงินจำนวนนั้นสรรพากรต้องไปเรียกเก็บในส่วนของภาษีเงินได้กับผู้ตรวจสอบบัญชี หากเป็นครั้งแรกก็จะเตือนกันให้ทำให้ถูกต้องในปีต่อไปครับ ผมโดนมาเองในเรื่องนี้ในฐานะกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิหลวงพ่อบุญนำ ชิตมาโร วัดนครสวรรค์ ครับ

หากศิษย์เก่าท่านนั้นคิดเป็นเงินไม่มาก ก็ตั้งงบจ่ายให้เลยครับ แล้วให้ท่านบริจาคคืนกลับมาให้สมาคมก็ได้ครับ (ผมใช้วิธีนี้กับมูลนิธิฯ ครับ)
ขอยกตัวอย่าง มูลนิธิ....ฯ เนื่องจากเป็นองค์กรสาธารณะกุศลทางพระพุทธศาสนา ให้ทุนพระเณร รวมทั้งออกค่ารักษาพระ เณรอาพาธ ช่วยคนชราและคนพิการ จึงมีผู้ช่วยเหลือบริจาคให้เกือบทุกขั้นตอน อาทิ ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี ค่าภาษีจากเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและพันธบัตร ฯลฯ ด้วยความดีใจ....จนวันหนึ่งมีหนังสือเรียกให้ไปให้ปากคำว่า ทำไมไม่มีการเบิกจ่ายเงินค่าตรวจสอบบัญชี เงินเสียภาษีเงินได้ของมูลนิธิ เอาเงินที่ไหนมาจ่าย เมื่อตอบไปว่า มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาค และค่าตรวจสอบบัญชีของมูลนิธิก็ไม่ต้องเสียเพราะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อ ก็โดนสวนกลับว่า เงินบริจาคต้องลงบัญชีรับก่อนแล้วเบิกจ่ายออกมาเพื่อเป็นหลักฐาน จะทำเลื่อนลอยไม่มีที่มา-ที่ไปไม่ได้ และค่าตรวจสอบตามกฎหมายไม่มีฟรี ต้องกำหนดและจ่ายออกมา แต่มีสิทธิบริจาคคืนไปเป็นรายรับใหม่ได้

ข้อ 3. มีรุ่นพี่จะบริจาคเงินให้จำนวน 1 ล้านบาทหลังการจดทะเบียนเสร็จแล้วนั้น ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ เพราะเมื่อจดทะเบียนเสร็จ ก็คือว่าสมาคมเป็นนิติบุคคลทำนิติกรรมต่างๆได้แล้ว ด้วยการที่ต้องมี จนท.ทำงานให้ และสมควรพิจารณาด้วยว่า จะรับรุ่นพี่ท่านนั้นอยู่ในฐานะสมาชิกสามัญตลอดชีพ หรือสมาชิกกิตติมศักดิ์

ทราบมาว่า ชมรมฯ มีเงินอยู่ประมาณ 1.6 ล้านบาท หากได้รับเงินบริจาค 1.0 ล้านบาท คือมี 2.6 ล้านบาท ฝากประจำ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่ 3.25 (อาจมีบางธนาคารได้ถึง 3.90) จะได้ดอกเบี้ยประมาณ 84,500 บาทเมื่อผ่าน 1 ปีไปแล้ว ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงเงินค่าสมาชิกสามัญรายตลอดชีพอีกรายละ 900 บาทที่นำมาฝากรวมได้อีก ส่วนสมาชิกสามัญรายปี รายละ 100 บาทต่อปี ใช้ได้เลย


ด้วยความจริงใจหัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: suriya2513 ที่ 01 กันยายน 2554, 22:22:45
วันนี้ในการประชุมกลุ่มย่อยที่โรงอาหาร กรมส่งเสริมการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร
โกร๋น สมชาย 2517 เสนอข้อดีอีกข้อของสมาคมว่า
เมื่อเป็นนิติบุคคลก็สามารถเป็นผู้รับผิดชอบตามกฏหมายของ ซีมะโด่งดอทคอม ได้
ทำให้เว็บมาสเตอร์คนปัจจุบันที่รับบทหนักอยู่ ไม่ต้องเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องกล่าวหาตาม พรบ. ไอที
(หากสมาชิกมีการโพสท์จาบจ้วงล่วงเกิน ใครๆ)
...
อันนี้ผมต้องเชียร์สุดลิ่มทิ่มประตู เพราะไอ่เจ้าเว็บมาสเตอร์คนปัจจุบันที่รับบทหนักอยู่นั้น คือฉันเอง


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 01 กันยายน 2554, 22:32:18
โถ .. อาป๋องของหนู    emo20:)):)


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: suriya2513 ที่ 01 กันยายน 2554, 23:23:22
อ้างถึง
ข้อความของ swsm เมื่อ 01 กันยายน 2554, 22:32:18
โถ .. อาป๋องของหนู    emo20:)):)
ขอบคุณที่ซ้ำเติม


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: ti2521 ที่ 01 กันยายน 2554, 23:47:56
อ้างถึง
ข้อความของ suriya2513 เมื่อ 01 กันยายน 2554, 23:23:22
อ้างถึง
ข้อความของ swsm เมื่อ 01 กันยายน 2554, 22:32:18
โถ .. อาป๋องของหนู    emo20:)):)
ขอบคุณที่ซ้ำเติม

.....สวัสดีครับ พี่ป๋อง นึกถึงภาพเวลาจัดหรือมีงานทีไร ได้เห็นพี่ป๋องยืนมองแถวหลังๆเงียบๆแถมเหงื่อตกทุกทีครับ.....


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: suriya2513 ที่ 02 กันยายน 2554, 00:00:35
อ้างถึง
ข้อความของ ti2521 เมื่อ 01 กันยายน 2554, 23:47:56
อ้างถึง
ข้อความของ suriya2513 เมื่อ 01 กันยายน 2554, 23:23:22
อ้างถึง
ข้อความของ swsm เมื่อ 01 กันยายน 2554, 22:32:18
โถ .. อาป๋องของหนู    emo20:)):)
ขอบคุณที่ซ้ำเติม

.....สวัสดีครับ พี่ป๋อง นึกถึงภาพเวลาจัดหรือมีงานทีไร ได้เห็นพี่ป๋องยืนมองแถวหลังๆเงียบๆแถมเหงื่อตกทุกทีครับ.....
สวัสดีครับเสี่ยตี๋
"จัด" ที่กล่าวถึง คือ "จัดเต็ม จัดหนัก" แหงๆ เลยครับ พี่ป๋องจึงได้เหงื่อตก


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 02 กันยายน 2554, 00:02:57
อ้างถึง
ข้อความของ suriya2513 เมื่อ 01 กันยายน 2554, 22:22:45
วันนี้ในการประชุมกลุ่มย่อยที่โรงอาหาร กรมส่งเสริมการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร
โกร๋น สมชาย 2517 เสนอข้อดีอีกข้อของสมาคมว่า
เมื่อเป็นนิติบุคคลก็สามารถเป็นผู้รับผิดชอบตามกฏหมายของ ซีมะโด่งดอทคอม ได้
ทำให้เว็บมาสเตอร์คนปัจจุบันที่รับบทหนักอยู่ ไม่ต้องเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องกล่าวหาตาม พรบ. ไอที
(หากสมาชิกมีการโพสท์จาบจ้วงล่วงเกิน ใครๆ)
...
อันนี้ผมต้องเชียร์สุดลิ่มทิ่มประตู เพราะไอ่เจ้าเว็บมาสเตอร์คนปัจจุบันที่รับบทหนักอยู่นั้น คือฉันเองพี่ป๋องพาดหัวข่าวแบบนี้  เดี๋ยวจะเข้าใจผิดอีกว่า
มีคณะผู้ก่อการนอกระบบ (ปฏิวัติ) แอบไปซุ่มประชุมอะไรกัน โดยที่กรรมการไม่รับรู้ รับทราบ

อันที่จริง ทราบมาว่า  
ก๊วนญวนญี-Pola Pola แก๊งนี้มีนัดดื่มกาแฟยามบ่ายกันอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว

จังหวะเหมาะ จึงได้นำเรื่องนี้เข้าสู่วงสนทนาซะด้วยเลย
   emo24:(


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: jeam ที่ 02 กันยายน 2554, 00:08:00
ตามอ่าน...  emo47  emo31:bye:


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: suriya2513 ที่ 02 กันยายน 2554, 00:08:42
วันนี้ป๋าเมา ทรงเกียรติ เข้าร่วมสัมมนาด้วยครับ
ความที่เป็นคนชอบมีปัญหา และชอบแก้ปัญหา
ป๋าเมาฟันธงเชียร์ข้างฝ่ายจัดเปลี่ยน ชมรมฯ เป็น สมาคมฯ ครับ
...
พี่ป๋องเกรงว่า ต่อไปอาจหาคนมาเป็นนายกสมาคมฯ ไม่ได้
ป๋าเมาสวนกลับทันทีว่า "ไม่มีคนยอมเป็น ผมเป็นเอง"


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: suriya2513 ที่ 02 กันยายน 2554, 00:10:20
อ้างถึง
ข้อความของ jeam เมื่อ 02 กันยายน 2554, 00:08:00
ตามอ่าน...  emo47  emo31:bye:
ยินดีครับ คุณเจียม


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 02 กันยายน 2554, 00:11:27
อ้างถึง
ข้อความของ suriya2513 เมื่อ 02 กันยายน 2554, 00:08:42
วันนี้ป๋าเมา ทรงเกียรติ เข้าร่วมสัมมนาด้วยครับ
ความที่เป็นคนชอบมีปัญหา และชอบแก้ปัญหา
ป๋าเมาฟันธงเชียร์ข้างฝ่ายจัดเปลี่ยน ชมรมฯ เป็น สมาคมฯ ครับ
...
พี่ป๋องเกรงว่า ต่อไปอาจหาคนมาเป็นนายกสมาคมฯ ไม่ได้
ป๋าเมาสวนกลับทันทีว่า "ไม่มีคนยอมเป็น ผมเป็นเอง"
ตึ่งโป๊ะ !!!     emo49:))


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: suriya2513 ที่ 02 กันยายน 2554, 00:12:40
ถาด หรือ ไม้ตีกลอง


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: ti2521 ที่ 02 กันยายน 2554, 00:14:51
.....สวัสดีครับ พี่ตะวัน น้องขออนุญาตพูดว่า ใจเย็นๆครับ 
ผมคิดว่าแต่ละคนที่มาร่วมด้วยช่วยกันพี่ๆน้องๆทั้งนั้น ต่างคนต่างมีภาระ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าด้วยความรัก ความผูกพัน ความพร้อม ที่มาจอยกัน ผมขอคารวะทุกท่านครับ 
ส่วนตัวผมเองไม่ค่อยได้ช่วยอะไรซะเท่าไร แต่ตั้งใจว่าหากมีกิจกรรมอะไรเราต้องพยายามช่วย+ร่วมให้ได้ไม่ทางใดทางหนึ่ง เพราะหลังจากได้พบปะ พูดคุย มีความสุขใจบอกไม่ถูกครับ
คืนสู่เหย้าแต่ละครั้งที่ไปมาประมวลภาพกับเพื่อน กับพี่ กับน้อง หลายท่านผมว่าทุกคนมีความสุขนะครับ
หลายคราเพื่อนที่ไม่ได้ไปยังอยากให้เล่าสู่กันฟังถึงคนนั้น ถึงคนนี้ พลอยเห็นรอยยิ้ม หัวเราะกันครับ.....
 


 
 


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 02 กันยายน 2554, 00:19:13
อ้างถึง
ข้อความของ Preecha2510 เมื่อ 01 กันยายน 2554, 12:22:48

                   ได้ติดตามอ่านความคิดเห็นของน้องๆชาว cmadong ในเรื่องนี้แล้วก็ค่อนข้างจะไม่สบายใจ มีทั้ง

 เห็นชอบอยากให้จัดตั้งเป็นสมาคมและมีทั้งเห็นยังไม่ควรรวบรัดรีบจัดตั้ง ผมเกรงว่าความคิดเห็นที่ต่างกันนี้จะ

 บานปลายออกไปอย่างคาดไม่ถึง จึงขอเสนอทางออกขณะนี้ดังนี้

               1)  การจัดตั้งเป็นสมาคมตามมติของกรรมการฯถ้าหากไม่เป็นเรื่องเร่งด่วนจนเกินไป(ที่ถ้าไม่รีบจัดตั้งก็

 จะเป็นผลเสียหายกับชมรมฯที่เป็นอยู่ขณะนี้) ก็ขอให้หยุดพักการเดินเรื่องชั่วคราวไปก่อน  และไม่ควรนำมาถกเถียง

 ในเว็บเพราะจะยิ่งบานปลาย

                2) เดือนพฤศจิกายน 54 ก็จะมีงานคืนสู่เหย้าชาวหอฯ จะมีพี่เก่าชาวหอฯผู้อาวุโสจำนวนมากมาในงาน

 คณะกรรมการฯที่ยกร่างจัดตั้งสมาคมก็น่าที่จะให้เกียรติพี่เก่าผู้อาวุโส ขอความเห็นจากพี่เก่าบ้าง(อย่าลืมว่าชม

 รม  cmadong เกิดมาจากพี่รุ่นเก่าๆเหล่านี้) รวมทั้งแชร์ความคิดจัดตั้งสมาคมให้ชาวหอทุกคนในงานได้ทราบ

                   3) ขอให้งานคืนสู่เหย้าเสร็จผ่านไปก่อนแล้วค่อยมาข้อสรุปกันอีกครั้งและถือเป็นมติ(โดยนำความ

  เห็นของพี่ชาวหอฯผู้อาวุโส,คณะกรรมการ,ตัวแทนชาวหอแต่ละรุ่น, มาสรุป) ก็น่าจะดูดีกว่าเป็นมติของกรรมการ

 เพียงกลุ่มเดียวพี่แก้วคะ ..  

หยีเคารพคำแนะนำของพี่แก้ว
ที่ว่าให้ยุติการพูดคุยเรื่องนี้ไว้ก่อนที่มันบานปลายไปกว่านี้
รอเวลาให้พี่ ๆ อาวุโสได้พูดคุย หารือ อย่างลงตัว ในวันงานคืนสู่เหย้าซะก่อน
แต่ขอนิ๊ดนึงนะคะ .. ขออีก reply เดียวค่ะ .. จะริง จะริง
     emo30:sorry:


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 02 กันยายน 2554, 00:37:51
อ้างถึง
ข้อความของ suriya2513 เมื่อ 02 กันยายน 2554, 00:08:42
วันนี้ป๋าเมา ทรงเกียรติ เข้าร่วมสัมมนาด้วยครับ
ความที่เป็นคนชอบมีปัญหา และชอบแก้ปัญหา
ป๋าเมาฟันธงเชียร์ข้างฝ่ายจัดเปลี่ยน ชมรมฯ เป็น สมาคมฯ ครับ
...
พี่ป๋องเกรงว่า ต่อไปอาจหาคนมาเป็นนายกสมาคมฯ ไม่ได้
ป๋าเมาสวนกลับทันทีว่า "ไม่มีคนยอมเป็น ผมเป็นเอง"พี่ป๋อง พี่เมาคะ ..     emo6::))


หยีตามกระทู้นี้มาตั้งแต่ต้น  
ยังไม่มีใครฟันธงว่าจะไม่ยอมให้เปลี่ยนจาก 'ชมรม' เป็น 'สมาคม' นะคะ
สิ่งที่เป็นประเด็นหลักและพูดคุยกัน ก็คือ

1. การเปลี่ยนแปลงใหญ่ขนาดนี้  น่าจะนำมาหารือร่วมกันกับสมาชิกชาวหอ .. ซะหน่อย
แทนที่จะรวบรัดดำเนินการโดยคณะกรรมการ

2. มีเหตุผลสำคัญอันใดที่กรรมการประสบพบมา
หรือเห็นว่าเป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการ 'ชมรม' ..
และจะแน่ใจได้อย่างไรว่าการปรับเปลี่ยนให้เป็น 'สมาคม' จะช่วยแก้ไขปัญหานั้นได้จริง
โดยไม่นำมาซึ่งปัญหาใหม่ให้ปวดหัวอีก

3. การเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วนั้น  ดูไม่เหมาะสมนัก
ควรใช้เวลาทบทวน เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย ในการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ให้ตกผลึกซะก่อน

...

อ่านถ้อยแถลงของป๋าทู
เจตนารมณ์ข้อ 1 และ 2 ที่ระบุว่า .. เพื่อความเป็นระบบในการเก็บรักษาเงินกองกลาง
และการเป็นนิติบุคคลเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรม (บางกิจกรรม) ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ก็มีน้ำหนักมากพอที่จะเดินหน้าได้แล้ว

แต่ด้วยความรอบคอบของพี่อาวุโส .. จึงได้ขอให้พวกเราคิดให้รอบ และคุยกันในวงกว้าง
และขอรับฟังความคิดเห็นจากพี่เก่า ๆ ๆ ๆ ๆ ประกอบด้วย

...


ปล. จริงหรือคะพี่เมา .. หากเราจดทะเบียนเป็นสมาคมแล้ว  พี่เมาจะรับตำแหน่งนายกสมาคมคนแรก
     emo47หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 02 กันยายน 2554, 00:40:51
ขอบคุณค่ะ ..       emo30:sorry:


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 02 กันยายน 2554, 00:44:19
อ้างถึง
ข้อความของ suriya2513 เมื่อ 02 กันยายน 2554, 00:12:40
ถาด หรือ ไม้ตีกลอง

ไม้พายค่ะ ..
     emo20:)):)


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: ทราย 16 ที่ 02 กันยายน 2554, 07:38:14
อ้างถึง
ข้อความของ swsm เมื่อ 02 กันยายน 2554, 00:44:19
อ้างถึง
ข้อความของ suriya2513 เมื่อ 02 กันยายน 2554, 00:12:40
ถาด หรือ ไม้ตีกลอง

ไม้พายค่ะ ..
     emo20:)):)


พี่ป๋องน่าจะได้ใช้
เพราะน้ำกำลังท่วมหนัก
ที่นครสวรรค์ใช่มั๊ยคะ
ทราย 16


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 02 กันยายน 2554, 08:07:49
อ้างถึง
ข้อความของ Jintana Yhoung-aree เมื่อ 02 กันยายน 2554, 07:38:14
อ้างถึง
ข้อความของ swsm เมื่อ 02 กันยายน 2554, 00:44:19
อ้างถึง
ข้อความของ suriya2513 เมื่อ 02 กันยายน 2554, 00:12:40
ถาด หรือ ไม้ตีกลอง

ไม้พายค่ะ ..
     emo20:)):)


พี่ป๋องน่าจะได้ใช้
เพราะน้ำกำลังท่วมหนัก
ที่นครสวรรค์ใช่มั๊ยคะ
ทราย 16


นั่นไง .. พี่ทรายเข้ามารับมุกด้วย อีกคน .. ตึ่งโป๊ะ!!    emo18:brae:


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: สมชาย17 ที่ 02 กันยายน 2554, 08:28:12
 
อ้างถึง   
อ้างถึง
ข้อความของ swsm เมื่อ 02 กันยายน 2554, 00:02:57
อ้างถึง
ข้อความของ suriya2513 เมื่อ 01 กันยายน 2554, 22:22:45
วันนี้ในการประชุมกลุ่มย่อยที่โรงอาหาร กรมส่งเสริมการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร
โกร๋น สมชาย 2517 เสนอข้อดีอีกข้อของสมาคมว่า
เมื่อเป็นนิติบุคคลก็สามารถเป็นผู้รับผิดชอบตามกฏหมายของ ซีมะโด่งดอทคอม ได้
ทำให้เว็บมาสเตอร์คนปัจจุบันที่รับบทหนักอยู่ ไม่ต้องเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องกล่าวหาตาม พรบ. ไอที
(หากสมาชิกมีการโพสท์จาบจ้วงล่วงเกิน ใครๆ)
...
อันนี้ผมต้องเชียร์สุดลิ่มทิ่มประตู เพราะไอ่เจ้าเว็บมาสเตอร์คนปัจจุบันที่รับบทหนักอยู่นั้น คือฉันเองพี่ป๋องพาดหัวข่าวแบบนี้  เดี๋ยวจะเข้าใจผิดอีกว่า
มีคณะผู้ก่อการนอกระบบ (ปฏิวัติ) แอบไปซุ่มประชุมอะไรกัน โดยที่กรรมการไม่รับรู้ รับทราบ

อันที่จริง ทราบมาว่า  
ก๊วนญวนญี-Pola Pola แก๊งนี้มีนัดดื่มกาแฟยามบ่ายกันอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว

จังหวะเหมาะ จึงได้นำเรื่องนี้เข้าสู่วงสนทนาซะด้วยเลย
   emo24:(


เป็นข้อมูลใหม่ที่ผมเพิ่งรู้ว่า  พี่ป๋องเป็นเจ้าของ เว็บ ซีมะโด่ง  ต้องรับผิดตาม พรบ คอม
(เพราะสมาชิก โพสต์กันแรงเหลือเกิน) เจ้าของเว็บรับผิดอย่างเดียว ไม่มีรับชอบ

ผมเห็นพี่ป๋องงานรับ จ๋อบ ก็มากอยู่แล้ว ส่งงานไม่ค่อยทันก็เครียด
 มาเจอ เว็บหอ ช่วงการเมือง กำลังเข้าด้าย เข้าเข็ม เดี๋ยวพี่ป๋องจะช็อคเพราะความเครียด

การตั้งสมาคม ให้สมาคมเป็นเจ้าของ เว็บซีมะโด่ง  จึงเป็นข้อดี ที่คะแนนสูงมากอันดับ ที่หนึ่่ง
เพราะทำให้ พี่ป๋อง ของผม หัวโล่ง(หายเครียด นะครับ)
emo9:huhu: emo9:huhu:


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 02 กันยายน 2554, 08:31:27
อยากจะให้พี่ป่องหัวโล่งกว่านี้อีกหรือคะ  พี่สมชาย ..     emo29:P:


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: ทราย 16 ที่ 02 กันยายน 2554, 09:15:46
อ้างถึง
ข้อความของ swsm เมื่อ 02 กันยายน 2554, 08:31:27
อยากจะให้พี่ป่องหัวโล่งกว่านี้อีกหรือคะ  พี่สมชาย ..     emo29:P:

น้องหยี & น้องสมชาย
พี่ป๋อง 'พี่ชายที่แสนดี'
ของชาวซีมะโด่งคนนี้
ยอมลงขัน 'spirit' ทุกงาน
จนโล่งยังไงๆก็ไม่ถอย
เรามีพี่ชายแบบนี้
ต้องรีบ 'คารวะ' ค่ะ
พี่ทราย 16


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: แจง-24 ที่ 02 กันยายน 2554, 09:26:01
ตามอ่านข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ของพี่ๆ และคิดตามอยู่นะคะ
ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านค่ะ


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: too_ploenpit ที่ 02 กันยายน 2554, 09:35:40
...ตามอ่านอยู่ค่ะ...ไม่ได้จะเข้ามาเสนอแนะหรือให้ความเห็นอะไรนะคะ...

...แต่จะให้สังเกตุสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯในจังหวัดที่ตู่อยู่ค่ะ...

...แต่ก่อนตอนมาทำงานที่นี่ใหม่ๆก็ยังเป็นชมรมอยู่ค่ะ...

...แต่หลังจากเปลี่ยนเป็นสมาคมแล้ว...ก็ไม่เคยมีการเก็บค่าสมาชิกเลยค่ะ...

...และไม่เคยมีจดหมายหรือเอกสารใดๆให้ต้องชำระค่าสมาชิก...

...นอกจากเรียกประชุมตอนก่อนที่จะจัดงานวันปิยะค่ะ...

...และขอบริจาคเงินหรือสิ่งของที่จะใช้แจกเป็นรางวัลในการจัดงานค่ะ...

...ส่วนรายได้ของสมาคมก็อาจมีการจัดงานโบว์ลิ่งหรือกอล์ฟการกุศลค่ะ...หรือสมาชิกบริจาคเงินค่ะ...

...เข้าใจว่าที่ไม่เก็บเงินค่าสมาชิก...เพราะปกตินิสิตเก่าที่นี่มีแต่กรรมการหรือคนรุ่นใหม่ๆเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สนใจในกิจกรรมของสมาคม...

...นิสิตเก่าทั่วๆไปจะมาสังสรรค์แค่เฉพาะวันปิยะเท่านั้นค่ะ...ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี...

...แต่อย่างตู่กับหมอ...2-3 ปี...เราจะไปกันครั้งนึงค่ะ...เพราะส่วนมากจะตรงตอนไปเมืองจีนหรือที่อื่นเกือบทุกปี...


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 02 กันยายน 2554, 12:05:15
พี่ตู่ครับ

รูปแบบของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จังหวัดชลบุรี นั้น ไม่ได้เน้นเรื่องการหาสมาชิกและการจัดเก็บค่าสมาชิก
เนื่องจากทำกิจกรรมหลักไม่เกิน 2 ครั้งคือ งานสถาปนาฯ 26 มีนาคม และงานวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม
จึงใช้วิธีหารายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟบ้าง, โบว์ลิ่งบ้าง เวลาจะจัดงานก็เรี่ยไร หรือลงขัน
ลักษณะนี้เหมือน "สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดนครสวรรค์" ใช้รูปแบบนี้เช่นกัน
มีเงินเก็บเป็นเงินก้อนหนึ่ง บวกเงินดอกเบี้ยและเงินลงขันจัดงานในแต่ละครั้ง สมาคมก็สามารถอยู่ได้ครับ


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 02 กันยายน 2554, 12:06:35
ผมขอมาต่ออีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งยังไม่ได้อธิบายให้ชัดเจนคือ เรื่องเงินบริจาคให้สมาคม
ซึ่งในเบื้องต้น คุณสมเกียรติ จอนโคกกรวด จิตรพรหมพันธ์ 16 ได้แจ้งแล้วว่า จะมีพี่เก่าชาวหอ บริจาคเงินให้สมาคม
เงินบริจาคนั้น หากผู้บริจาคไม่แจ้งในวัตถุประสงค์ว่า บริจาคเพื่ออะไร ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯพิจารณาได้เอง
โดยจะนำเงินบริจาคจำนวนนั้นใช้จ่ายทันทีก็ย่อมได้ อาทิ ใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน จ่ายเป็นทุนการศึกษา ฯลฯ
หรือพิจารณาให้ส่วนหนึ่งเป็นเงินค่าใช้จ่าย และอีกส่วนหนึ่งเก็บฝากเป็นเงินกองทุนเพื่อรับดอกเบี้ย หรือเป็นกองทุนทั้งหมด
แต่ในกรณีที่ผู้บริจาคระบุไว้ชัดเจน ต้องทำตามที่ผู้บริจาคระบุครับ เช่น ให้นำเข้าสมทบกองทุนทั้งหมด ก็ต้องทำตามนั้น

เรื่องสมมุติ;
เงิน 1 ล้านบาท หากไม่มีการระบุหรือรุ่นพี่ไม่บอก คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณา ให้เงิน 2 แสนบาทเป็นเงินใช้จ่าย, ส่วน 8 แสนบาทนำเข้าสมทบกองทุนเพื่อรับดอกเบี้ยได้ครับ จะมีผลให้ในปีแรกหลังก่อตั้งสมาคมฯ เสร็จแล้ว มีเงินจำนวน 2 แสนบาทดังกล่าวใช้จ่ายได้ตลอดปี ซึ่งอาจมีเหลือยกไปปีต่อไป และในปีต่อไป สมาคมฯ จะเริ่มได้ดอกเบี้ยจากเงินฝาก + ค่าสมาชิกรายปี + เงินบริจาค + เงินรายได้จากการจัดหาทุน ก็จะทำให้สมาคมมีความคล่องตัวและดำเนินงานไปได้อย่างราบรื่นครับ เพราะจะผ่านอุปสรรคที่ปีแรกไปได้อย่างราบรื่นครับ


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: songkeat2515 ที่ 02 กันยายน 2554, 13:54:44
ขอชี้แจงประเด็นที่พวกเราทุกคนห่วง เรื่องอนาคต 2 ประเด็นใหญ่
1.ความรับผิดชอบนายก / กรรมการ ในฐานะผู้มีอำนาจของสมาคมแล้วจะไม่มีผู้อาสามาทำ
2.ค่าใช้จ่ายที่มีไม่ว่าเจ้าหน้าที่ / ค่าทำบัญชี / ค่าสอบบัญชี

 emo48:)ตอบ ชาวหอจุฬาไม่ว่าเป็นกรรมการหรือไม่เป็น ล้วนมีวุฒิภาวะ มีน้ำใจ มีความเสียสละ
อนาคตไม่แน่นอนก็จริง แต่ผมเชื่อว่ามีคนที่พร้อมจะเป็นประธานชมรมฯ นายกสมาคมฯ อย่างแน่นอน

 emo48:)ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทางชมรมฯ / สมาคมก็สามารถประเมินค่าใช้จ่ายได้ และจะได้กำหนดกิจกรรม
เพื่อหารายได้ให้เหมาะสม เพื่อทำกิจกรรมที่เหมาะสมในอนาคต

 emo48:)สำหรับตำแหน่ง ผมตอบ พี่สุริยา ที่เป็นห่วงเรื่องตามข้อ 1 จะไม่มีผู้อาสาในอนาคต
ผมจึงตอบว่าถึงวันนั้นจริงๆ แล้ว ถ้าไม่มีทางเลือก ผมจะอาสาให้


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: อ้อย 14 ที่ 02 กันยายน 2554, 18:15:04


อ่านตั้งตะหน้า1จนหน้า6 ตื่นเต้น ลุ้น หวาดเสียว เหมือนดูหนังทรานสฟอร์มเมอร์ ทุกภาครวมกันเล้ยยยย...ค่อยๆพูดจากันเนาะ เราพี่น้องกันแท้ๆ บ้านเมืองก็ร้อนและอ่อนใจกันพอแล้ว....มาค่อยๆคุยกันดีกว่านะคะ


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 02 กันยายน 2554, 20:21:28
มาค่ะ ..     emo43


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: ดร.มนตรี ที่ 03 กันยายน 2554, 08:23:19
อ้างถึง
ข้อความของ songkeat2515 เมื่อ 02 กันยายน 2554, 13:54:44
ขอชี้แจงประเด็นที่พวกเราทุกคนห่วง เรื่องอนาคต 2 ประเด็นใหญ่
1.ความรับผิดชอบนายก / กรรมการ ในฐานะผู้มีอำนาจของสมาคมแล้วจะไม่มีผู้อาสามาทำ
2.ค่าใช้จ่ายที่มีไม่ว่าเจ้าหน้าที่ / ค่าทำบัญชี / ค่าสอบบัญชี

 emo48:)ตอบ ชาวหอจุฬาไม่ว่าเป็นกรรมการหรือไม่เป็น ล้วนมีวุฒิภาวะ มีน้ำใจ มีความเสียสละ
อนาคตไม่แน่นอนก็จริง แต่ผมเชื่อว่ามีคนที่พร้อมจะเป็นประธานชมรมฯ นายกสมาคมฯ อย่างแน่นอน

 emo48:)ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทางชมรมฯ / สมาคมก็สามารถประเมินค่าใช้จ่ายได้ และจะได้กำหนดกิจกรรม
เพื่อหารายได้ให้เหมาะสม เพื่อทำกิจกรรมที่เหมาะสมในอนาคต

 emo48:)สำหรับตำแหน่ง ผมตอบ พี่สุริยา ที่เป็นห่วงเรื่องตามข้อ 1 จะไม่มีผู้อาสาในอนาคต
ผมจึงตอบว่าถึงวันนั้นจริงๆ แล้ว ถ้าไม่มีทางเลือก ผมจะอาสาให้


สำหรับความเห็นของผมสำหรับ 2 ประเด็นนี้ ... ค่อนข้างจะสอดคล้องกับพี่เมา ครับ ... อยู่ีในวิสัยที่จะบริหารจัดการได้


โดยภาพรวมจากการศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามที่พี่ๆหลายท่านกรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะข้อมูลจากพี่เหยง ... และพี่ทู

รวมถึงการสอบถามผู้รู้ ประกอบกับอ่านข้อมูลที่ค้นคว้ามาได้ ...  ผมเห็นด้วยครับ ที่จะดำเนินการจัดตั้งสมาคมฯ


... ที่เหลือก็คงเป็นเรื่องของรายละเอียดที่พวกเราจะช่วยกันพิจารณาให้รอบคอบ อาทิ วัตถุประสงค์สมาคม แนวทางการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับ ฯลฯ ... เป็นต้นขอบคุณครับ ... และยังคงให้กำลังใจทุกท่านที่เสียสละมาช่วยงานของส่วนรวม นะครับ 


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: พธู ๒๕๒๔ ที่ 03 กันยายน 2554, 14:45:35
เรียน   พี่ ๆ น้อง ๆ ที่เคารพ ทุกผู้ทุกคน

ร่างข้อบังคับนี้ถือเป็นร่างที่ ๓ ที่ผ่านการยกร่างและพิจารณาจากคณะทำงานยกร่างเมื่อวันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔  โดยคณะทำงาน จะได้ทำคำชี้แจงประกอบร่างข้อบังคับในลำดับต่อไป ทั้งนี้คณะทำงานจะได้รวบรวมความเห็นของท่านมาปรับปรุงข้อบังคับ โดยจะรับความเห็นผ่าน บอร์ดนี้และที่ Email: danwira@msn.com จนถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการชมรมพิจารณาในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔

ทั้งนี้ ขอความกรุณาเสนอความเห็นแยกตามหมวดและแจ้งเหตุผลในข้อเสนอด้วยเพื่อความสะดวกในการพิจารณา

ขอขอบคุณยิ่ง


หัวข้อ: ร่างข้อบังคับ หมวด 1 ชื่อและวัตถุประสงค์
เริ่มหัวข้อโดย: พธู ๒๕๒๔ ที่ 03 กันยายน 2554, 14:47:12

ร่างข้อบังคับ

สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                              
( ร่างที่ 3 เพื่อขอรับฟังความเห็นผ่าน www.cmadong.com )

หมวดที่ 1
ชื่อและวัตถุประสงค์


                           ข้อ 1. สมาคมนี้ชื่อว่า “ สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ” ใช้ชื่อย่อว่า “ สหฬ. ”
                            เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ เรสซิเด็นซ์ ออฟ จุฬาลงกรณ์ ยูนิเวอร์ซิตี้ แอลัมไน แอสโซซิเอชั่น
                            เขียนเป็นอักษรอังกฤษว่า “ RESIDENCE OF CHULALONGKORN UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION ” ใช้อักษรย่อว่า “ RCU. AA. “
                           เครื่องหมายของสมาคมเป็น ... ( รอการประกวดการออกแบบ )

                          ข้อ 2. สมาคมนี้ตั้ง ณ หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254   ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

                          ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของสมาคม คือ
                                    (1) เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสาร และประสานงานระหว่าง นิสิตเก่าหอพัก คณาจารย์ นิสิตหอพักปัจจุบัน กับหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                                    (2) ส่งเสริมและหรือจัดกิจกรรม เพื่อความสามัคคี และสวัสดิการของสมาชิกและครอบครัว
                                    (3) ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่วิทยาการแก่นิสิตหอพัก สมาชิก บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป
                                    (4) จัดหาทุนการศึกษาให้แก่นิสิตหอพัก ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประพฤติดี และจัดหารางวัลแก่ นิสิตหอพักที่มีความสามารถ หรือบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม  สมควรได้รับการยกย่อง
                                   (5)  ดำเนินการหรือร่วมมือกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์กรการกุศล และหรือ องค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อการศึกษา การกุศล และหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์   
                                   (6)  บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และหรือสาธารณกุศล
                                   (7)  สมาคมนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับการเมือง


หัวข้อ: ร่างข้อบังคับ หมวด 2 สมาชิก
เริ่มหัวข้อโดย: พธู ๒๕๒๔ ที่ 03 กันยายน 2554, 14:50:40

หมวด 2  
สมาชิก


               ข้อ 4. สมาชิกของสมาคมนี้มี 4 ประเภท คือ
                        (1) สมาชิกทั่วไป ได้แก่ คณาจารย์และนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                        (2) สมาชิกสามัญ ได้แก่ สมาชิกทั่วไปที่ยื่นคำขอจดทะเบียนกับสมาคม
                        (3) สมาชิกสมทบ ได้แก่ นิสิตปัจจุบันหอพักที่ยื่นคำขอจดทะเบียนกับสมาคม
                        (4) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ซึ่งคณะกรรมการเชิญเข้าเป็นสมาชิกเพื่อเป็นเกียรติแก่ สมาคมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการที่เข้าประชุม

              ข้อ 5. การขอจดทะเบียนกับสมาคมเป็นสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสมทบ ผู้ประสงค์ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนกับสมาคม ตามแบบที่สมาคมกำหนดไว้และยื่นต่อเลขาธิการ โดยมีสมาชิกสามัญ จำนวน 1 คน หรืออาจารย์ประจำหอพักลงนามรับรองคุณสมบัติ

              ข้อ 6. ให้เลขาธิการหรือผู้ที่คณะกรรมการสมาคมมอบหมาย นำคำขอนั้นเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาในโอกาสแรกที่จะทำได้ เมื่อคณะกรรมการลงมติเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งให้ผู้สมัครทราบ

             ข้อ 7. สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ ต้องเสียค่าจดทะเบียนในการขอเป็นสมาชิกอัตราคนละ 100 บาท โดยชำระพร้อมกับการยื่นคำขอเป็นสมาชิก และมีหน้าที่เสียค่าบำรุงสมาคมดังนี้
                     (1) สมาชิกสามัญเสียค่าบำรุงปีละ 100 บาท ตลอดชีวิต 900 บาท
                     (2) สมาชิกทั่วไป สมาชิกสมทบ และสมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่เสียค่าบำรุง

              ให้คณะกรรมการ มีอำนาจกำหนด  วิธีชำระค่าบำรุง และเปลี่ยนแปลงอัตราค่ายื่นคำขอและค่าบำรุงสูงกว่าเดิมตามที่เห็นสมควรได้ แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงสมาชิกที่ ได้จดทะเบียนและชำระค่าบำรุงไว้แล้ว


หัวข้อ: ร่างข้อบังคับ หมวด 3 สิทธิและหน้าที่สมาชิก
เริ่มหัวข้อโดย: พธู ๒๕๒๔ ที่ 03 กันยายน 2554, 14:51:59
ร่างข้อบังคับ  สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย              
( ร่างที่ 3 เพื่อขอรับฟังความเห็นผ่าน www.cmadong.com )

หมวดที่ 3  
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก


                  ข้อ 8.  สมาชิกมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ใดๆ ที่สมาคมจักอำนวยให้ได้

                  ข้อ 9.  สมาชิกอาจแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคม

                  ข้อ 10. สมาชิกมีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ และประชุมใหญ่วิสามัญ ทั้งมีสิทธิขอรับทราบหรือตรวจดูกิจการ การบัญชี การเงิน การทะเบียน ของสมาคม

                  ข้อ 11. สมาชิกมีหน้าที่ดังต่อไปนี้คือ
                             (1) ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคม ข้อกำหนดของที่ประชุมใหญ่ และกฎหมาย
                             (2) ต้องรักษาคุณธรรมความดีงาม และไม่ประพฤติเสื่อมเสีย
                             (3) ช่วยส่งเสริมและร่วมมือในกิจการของสมาคมให้เจริญก้าวหน้า


หัวข้อ: ร่างข้อบังคับ หมวด 4 การขาดจากสมาชิกภาพ
เริ่มหัวข้อโดย: พธู ๒๕๒๔ ที่ 03 กันยายน 2554, 14:52:31
หมวดที่ 4  
การขาดจากสมาชิกภาพ

                        ข้อ 12. สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเมื่อ
                                   (1) ตาย         
                                   (2) ลาออก      
                                   (3) เป็นบุคคลล้มละลาย
                                   (4) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่เป็นความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                                   (5) ถูกลบชื่อจากทะเบียน โดยมติเอกฉันท์ของที่ประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามหน้าที่สมาชิก
                                   (6) ไม่ชำระค่าบำรุงติดต่อกัน 3 ปี และคณะกรรมการมีมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนด้วยจำนวนเสียงจำนวนกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
                                   (7) นายทะเบียนประกาศให้ขาดสมาชิกภาพ เนื่องจากตรวจสอบพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

                        ข้อ 13. สมาชิกผู้ใดประสงค์จะลาออกจากสมาชิกภาพก็ย่อมทำได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือไปยังเลขาธิการ

                        ข้อ 14. สมาชิกที่ได้ลาออกหรือถูกลบชื่อหรือขาดจากสมาชิกภาพ ตาม ข้อ 12 (2), (4), (5), (6), (7) นั้น มีสิทธิยื่นคำขอเป็นสมาชิกได้อีกเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ขาดจากสมาชิกภาพ    และหากคณะกรรมการได้พิจารณาคำขอและไม่ยอมรับผู้นั้นเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ผู้นั้นอาจยื่นคำขอได้อีกเพียงครั้งเดียวเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี  นับแต่วันที่คณะกรรมการวินิจฉัยไม่ยอมรับเป็นสมาชิก

                        ข้อ 15. การขาดสมาชิกภาพตามข้อ 12 ให้มีผลโดยทันที และให้นายทะเบียนปรับปรุงทะเบียนสมาชิกให้ตรงตามความเป็นจริงภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบการขาดสมาชิกภาพหัวข้อ: ร่างข้อบังคับ หมวด 5 คณะกรรมการ
เริ่มหัวข้อโดย: พธู ๒๕๒๔ ที่ 03 กันยายน 2554, 14:55:06
หมวดที่ 5
คณะกรรมการ


                      ข้อ 16. ให้สมาคมมีคณะกรรมการ โดยเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ จำนวนไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน แต่ไม่เกินสิบเจ็ดคน โดยสมาชิกสามัญในที่ประชุมใหญ่เป็นผู้เลือกตั้ง
                      สมาชิกสามัญที่จะรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการของสมาคมจะต้องเป็นผู้อยู่ในที่ประชุมใหญ่  หรือได้ยื่นความจำนงเป็นหนังสือต่อที่ประชุมใหญ่โดยได้ยื่นต่อเลขาธิการไว้แล้ว
                      ในการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการ ในกรณีที่กรรมการพ้นตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการเปิดรับสมัครสมาชิกสามัญเพื่อรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการก่อนวันที่หมดวาระไม่น้อยกว่า 60 วัน  ทั้งนี้ให้มีวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ และให้คณะกรรมการกำหนดวันประชุมใหญ่เพื่อจัดการเลือกตั้งภายหลังวันปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า 30 วัน หากกรณีเป็นการพ้นตำแหน่งตามข้อ 22 วรรคท้าย ให้เปิดรับสมัครก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 28 วัน ให้มีวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ  โดยให้นายทะเบียนสมาคมเป็นผู้ดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกผู้สมัคร เมื่อพบว่าคุณสมบัติครบถ้วนให้ออกประกาศรับสมัคร และกำหนดหมายเลขผู้สมัครเรียงตามลำดับก่อนหลังการสมัคร หากมาสมัครพร้อมกันให้ใช้จับสลากกำหนดหมายเลข ในการเชิญสมาชิกเข้าประชุมใหญ่ที่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ ให้ส่งรายชื่อผู้สมัครและประวัติโดยย่อไปพร้อมหนังสือเชิญด้วย  
                      ในช่วงเวลาหลังจากปิดการรับสมัครและก่อนเวลาการเริ่มการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ถ้าสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 50 คน เห็นว่ายังมีสมาชิกสามัญคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนที่ ไม่ได้สมัครรับเลือกตั้ง แต่สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้สมาชิกจำนวนดังกล่าวลงชื่อในหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนเพื่อเสนอชื่อสมาชิกสามัญคนหนึ่งคนใดหรือหลายคน โดยความยินยอมของผู้ถูกเสนอชื่อนั้นเข้ารับการเลือกตั้ง เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกผู้ถูกเสนอชื่อ หากพบว่าคุณสมบัติครบถ้วนให้ออกประกาศรับสมัคร และกำหนดหมายเลขผู้สมัครเรียงตามลำดับต่อจากหมายเลขผู้สมัครคนสุดท้าย
                      การลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการให้เป็นการเลือกตั้งโดยตรง โดยให้สมาชิกสามัญมีสิทธิลงคะแนนเลือกคณะกรรมการได้ไม่เกินคนละ 17 คะแนน การดำเนินการเลือกตั้งจะเป็นแบบลับหรือเปิดเผย ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม ทั้งนี้ให้ประธานในที่ประชุมตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ผู้ที่ได้รับคะแนนการเลือกตั้งสูงสุดเรียงตามลำดับคะแนนจนครบจำนวนคณะกรรมการถือว่าเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง หากมีคะแนนเท่ากันให้จับฉลากเพื่อเรียงลำดับ
                     หากเมื่อถึงเวลาเริ่มประชุมใหญ่และมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว แต่มีผู้สมัครและผู้รับการเสนอชื่อรวมกันไม่ถึง 11 คน ให้ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้ที่ประชุมใหญ่เสนอชื่อสมาชิกสามัญในที่ประชุมใหญ่เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการได้จนจำนวนผู้สมัคร ผู้ได้รับการเสนอชื่อ และผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยที่ประชุมใหญ่ รวมกันครบจำนวน  15 คน และถือว่าทั้งหมดเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นโดยไม่ต้องลงคะแนน

                    ข้อ 17. ให้คณะกรรมการเป็นผู้เลือกนายกสมาคมจากกรรมการคนหนึ่ง และให้นายกเป็นผู้เลือกกรรมการเพื่อแต่งตั้งให้เป็นอุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน ปฏิคม ประชาสัมพันธ์และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่ข้อบังคับหรือมติคณะกรรมการกำหนด
                    กรณีที่ไม่มีนายกและคณะกรรมการยังมิได้เลือกนายกคนใหม่แทนตามวรรคหนึ่ง หรือมีนายกแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้อุปนายกเป็นผู้รักษาการแทนนายก  กรณีมีอุปนายกหลายคนให้คณะกรรมการแต่งตั้งลำดับอุปนายกในการรักษาการแทนนายกทันทีหลังจากมีการแต่งตั้งอุปนายก กรณีไม่มีอุปนายกหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งรักษาการแทนนายก
                    ภายใต้อำนาจของข้อบังคับนี้ นายกอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นผู้ทำการแทนนายกในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ได้ ทั้งนี้ต้องทำเป็นหนังสือและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
                   ภายใต้บังคับในวรรคสองและสาม  สมาคมมีนายกเป็นผู้แทนนิติบุคคล   นิติกรรมใด ๆ ที่ได้กระทำขึ้นจะผูกพันกับสมาคมต่อเมื่อเป็นไปข้อบังคับและมติของคณะกรรมการ

                   ข้อ 18. นายกหรือกรรมการของสมาคม ดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ แต่จะได้รับเลือกตั้งเป็น นายกหรือกรรมการเกินกว่า 2 คราวติดต่อกันมิได้
                   ห้ามมิให้มิให้คณะกรรมการมีเงินค่าตอบแทนตำแหน่ง เบี้ยประชุมคณะกรรมการ เว้นแต่การไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมายนอกสำนักงานให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และเบี้ยเลี้ยงตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการกำหนด
                   คณะกรรมการที่พ้นตำแหน่งเนื่องจากถึงคราวออกตามวาระ ให้รักษาการในตำแหน่งไปจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการแล้ว ให้คณะกรรมการชุดเก่าส่งงานและคณะกรรมการชุดใหม่รับมอบงานให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน กรณีเป็นการพ้นตำแหน่งเฉพาะตัวให้ดำเนินการตามข้อ 16 วรรคสองและข้อ 22 ตามแต่กรณี

                   ข้อ 19. คณะกรรมการมีหน้าที่ดำเนินกิจการของสมาคมตาม วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กฎหมายและข้อกำหนดของที่ประชุมใหญ่ มีอำนาจดำเนินกิจการของสมาคม กำหนดระเบียบ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินกิจการใด ๆ ของสมาคมตามที่เห็นสมควร
                   สำหรับอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่คณะกรรมการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าทีในภารกิจของสมาคมให้มีสิทธิเบิกค่าตอบแทน ค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าที่พัก ตามที่คณะกรรมการกำหนด
                   การประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการที่มีอยู่จริง จึงเป็นองค์ประชุม โดยให้นายยกเป็นประธานในที่ประชุม

                  ข้อ 20. มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด เว้นแต่มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
                  การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ใช้วิธีชูมือ แต่ถ้ากรรมการอย่างน้อย 2 คน ร้องขอให้ลงคะแนนแบบลับ ให้ประธานในที่ประชุมดำเนินการให้ลงคะแนนแบบลับได้

                  ข้อ 21. นายกหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
                             (1) ตาย               
                             (2) ถึงคราวออกตามวาระ           
                             (3) ลาออก
                             (4) ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพ

                ข้อ 22. ถ้านายกพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งดำรงตำแหน่งแทน และให้อยู่ในตำแหน่ง ได้เท่ากำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน
                 ถ้ากรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับคะแนนถัดไปเป็นกรรมการแทน โดยให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน กรณีไม่มีผู้ได้รับคะแนนถัดไป ให้คณะกรรมการมีจำนวนเท่ากับที่มีอยู่จริงจนกว่าจะครบวาระ
                ถ้าคณะกรรมการที่มีอยู่จริงตามวรรคสองมีจำนวนน้อยกว่า 11 คน ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายใน 30 วัน เพื่อดำเนินการเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ และในกรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มีอยู่จริงที่เหลือพ้นจากตำแหน่งไปด้วย  และให้คณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่มีวาระ 2 ปีหัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: jamsai ที่ 04 กันยายน 2554, 09:50:37
ป้าแจ่มก็เป็นคนนอกที่คนซีมะโด่งเมตตารับเข้าเป็นพวกนะ
ป้าแจ่มก็เป็นคนปากร้าย กัดเก่งเล็กน้อยเพื่อความสนุกสนานนะ.....
แต่งานนี้อึ้งกิมกี่........
โอ้โฮ้.....อ้าฮ้า.............

เนื่องจากเป็นมือคู่หนึ่งที่ร่วมแรงในการปั้นบัณฑิตจุฬาฯ
เลยเข้าใจว่า เพราะคนจุฬาฯ ชอบพัฒนาสู่สิ่งที่ดีกว่าอยู่เสมอ
จึงอยากทำนั่น นี่ โน่นให้ดีขึ้น หรืออยากปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เมื่อเห็นว่ามีข้อดีเพิ่มขึ้นแม้ไม่มากนักก็ตาม
และมีข้อเสียที่ป้องกันแก้ไขได้ .....
นี่มิใช่หรือที่ทำให้ ......"เรา(จุฬาฯ)เป็นหลักอยู่แต่ละส่วน...."

ข้อความที่จะบอกใน post ต่อไป ขอให้ถือว่า เป็นคำแนะนำของอาจารย์ต่อนิสิตชาวหอจุฬาที่ รหัส 34 ขึ้นไปที่นับว่า อ.แจ่มใสเป็นอาจารย์คนหนึ่ง นะคะ เพราะไม่บังอาจพูดเช่นนี้กับชาวหอท่านอื่นๆ
หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: jamsai ที่ 04 กันยายน 2554, 10:28:54
การตั้งหรือไม่ตั้งเป็นสมาคม ฯ
คนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่างก็ หวังดี กับการเป็นสังคมซีมะโด่ง

ดังนั้นการพูดจา ถามไถ่ อภิปราย ถกประเด็นปัญหากัน เราต้องมองบวก คิดบวกไว้ก่อนเสมอ
พึงอย่าคิดว่าคนที่เห็นไม่ตรงกับเรา เป็นคนผิด เป็นคนโง่ หรือทำอะไรเพื่อแอบแฝงหาผลประโยชน์
เพราะการคิดแบบนี้ จะนำไปสู่การสื่อสาร ที่ก้าวร้าว ยกตนข่มท่าน ขาดกิริยามารยาทที่สมควร
ตลอดจนทำร้ายจิตใจของผู้อื่นที่เขาก็ตั้งใจดีต่อองค์กร เสียสละต่อองค์กร ไม่ได้น้อยไปกว่าเรา

การสื่อที่แสดงออกไปด้วยพื้นฐานจิตใจเป็นลบนั้น แม้ไม่ถึงขั้นสร้างศัตรู แต่ก็ทำลายกัลยาณมิตรได้ง่ายๆ
อย่างน่าเสียดาย เพราะอาจทำลายโอกาสที่ดีๆในชีวีตข้างหน้าได้

การเดินทางของชีวิตหากขาดกัลยาณมิตรแล้ว จะลำบากทั้งกายและใจ
ชีวิตจิตใจจะแห้งแล้ง ว้าเหว่ ไม่มากก็น้อย

ชีวิตนี้น้อยนัก พึงใช้ให้งดงาม มีสุข มีประโยชน์  และเกื้อกูลทั้งต่อจิตวิญญานตนเอง และผู้อื่น

ขอให้เธอรู้จักการคิดบวก มีวิจารณญาน มีจิตเมตตา รู้จักให้อภัยและเสียสละ  แล้วจะเป็นสุขอยู่เสมอ


ด้วยรักและหวังดี

หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: แจง-24 ที่ 04 กันยายน 2554, 10:42:01
คำสอนของ อ.แจ่มใส เย็นชื่นใจเหลือเกิน...

ขอกราบ อ.แจ่มใส งามๆ 3 ที ด้วยความเคารพรัก
และขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยคนค่ะ


 emo30:sorry:


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: wannee ที่ 04 กันยายน 2554, 11:44:09

ขอขอบพระคุณอจ.แจ่มใสค่ะ

ด้วยในหลายๆฐานะที่อจ.แจ่มใส ดำรงสถานภาพอยู่   

ข้อคิดของอจ. พวกเราที่เคยอาศัยอยู่ที่บ้านหลังที่สองแห่งนี้   ก็น่าจะนำไปคิดไตร่ตรองสิ่งที่ควรทำ และไม่ควรกระทำ


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: พธู ๒๕๒๔ ที่ 04 กันยายน 2554, 14:14:03
อ้างถึง
ข้อความของ jamsai เมื่อ 04 กันยายน 2554, 10:28:54
การตั้งหรือไม่ตั้งเป็นสมาคม ฯ
คนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่างก็ หวังดี กับการเป็นสังคมซีมะโด่ง

ดังนั้นการพูดจา ถามไถ่ อภิปราย ถกประเด็นปัญหากัน เราต้องมองบวก คิดบวกไว้ก่อนเสมอ
พึงอย่าคิดว่าคนที่เห็นไม่ตรงกับเรา เป็นคนผิด เป็นคนโง่ หรือทำอะไรเพื่อแอบแฝงหาผลประโยชน์
เพราะการคิดแบบนี้ จะนำไปสู่การสื่อสาร ที่ก้าวร้าว ยกตนข่มท่าน ขาดกิริยามารยาทที่สมควร
ตลอดจนทำร้ายจิตใจของผู้อื่นที่เขาก็ตั้งใจดีต่อองค์กร เสียสละต่อองค์กร ไม่ได้น้อยไปกว่าเรา

การสื่อที่แสดงออกไปด้วยพื้นฐานจิตใจเป็นลบนั้น แม้ไม่ถึงขั้นสร้างศัตรู แต่ก็ทำลายกัลยาณมิตรได้ง่ายๆ
อย่างน่าเสียดาย เพราะอาจทำลายโอกาสที่ดีๆในชีวีตข้างหน้าได้

การเดินทางของชีวิตหากขาดกัลยาณมิตรแล้ว จะลำบากทั้งกายและใจ
ชีวิตจิตใจจะแห้งแล้ง ว้าเหว่ ไม่มากก็น้อย

ชีวิตนี้น้อยนัก พึงใช้ให้งดงาม มีสุข มีประโยชน์  และเกื้อกูลทั้งต่อจิตวิญญานตนเอง และผู้อื่น

ขอให้เธอรู้จักการคิดบวก มีวิจารณญาน มีจิตเมตตา รู้จักให้อภัยและเสียสละ  แล้วจะเป็นสุขอยู่เสมอ


ด้วยรักและหวังดี
ชื่นใจ และชื่นชมเมตตาจิตมากขอรับ


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: Jiab16 ที่ 04 กันยายน 2554, 15:38:48

มีรูปคณะทำงานยกร่าง และร่วมกันพิจารณาปรับปรุงแก้ไข " ร่างข้อบังคับ สมาคมฯ ร่างที่ 2 " ก่อนจะออกมาเป็น " ร่างที่ 3 " ที่น้องวีระ ได้นำเสนอไว้ในหน้า 6  มาฝากด้วยค่ะ

(http://www.cmadong.com/imgup/pics/cmd352164_4746348_770235_5105269photo.jpg)

(http://www.cmadong.com/imgup/pics/cmd626702_4180322_7104090_7039912photo.jpg)

ก่อนหน้านี้ รอบ 4 โมงเย็น มีการประชุมเตรียมจัดงานคืนสู่เหย้าด้วย จึงมีผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ อยู่ร่วมฟังต่ออีก 1 งาน
(http://www.cmadong.com/imgup/pics/cmd391720_8823073_6155322_4967366photo.jpg)

(http://www.cmadong.com/imgup/pics/cmd796504_7681506_8197659_8723446photo.jpg)

(http://www.cmadong.com/imgup/pics/cmd329935_5875109_7396406_8802456photo.jpg)


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: suriya2513 ที่ 04 กันยายน 2554, 15:39:17
พี่ป๋อง อ่านแล้วครับอาจารย์ป้าแจ่ม
ไม่สบายใจขึ้นอย่างพวกน้องๆ หรอกครับ
หนักใจครับ


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 04 กันยายน 2554, 16:44:12
อ้างถึง
ข้อความของ jamsai เมื่อ 04 กันยายน 2554, 10:28:54
การตั้งหรือไม่ตั้งเป็นสมาคม ฯ
คนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่างก็ หวังดี กับการเป็นสังคมซีมะโด่ง

ดังนั้นการพูดจา ถามไถ่ อภิปราย ถกประเด็นปัญหากัน เราต้องมองบวก คิดบวกไว้ก่อนเสมอ
พึงอย่าคิดว่าคนที่เห็นไม่ตรงกับเรา เป็นคนผิด เป็นคนโง่ หรือทำอะไรเพื่อแอบแฝงหาผลประโยชน์
เพราะการคิดแบบนี้ จะนำไปสู่การสื่อสาร ที่ก้าวร้าว ยกตนข่มท่าน ขาดกิริยามารยาทที่สมควร
ตลอดจนทำร้ายจิตใจของผู้อื่นที่เขาก็ตั้งใจดีต่อองค์กร เสียสละต่อองค์กร ไม่ได้น้อยไปกว่าเรา

การสื่อที่แสดงออกไปด้วยพื้นฐานจิตใจเป็นลบนั้น แม้ไม่ถึงขั้นสร้างศัตรู แต่ก็ทำลายกัลยาณมิตรได้ง่ายๆ
อย่างน่าเสียดาย เพราะอาจทำลายโอกาสที่ดีๆในชีวีตข้างหน้าได้

การเดินทางของชีวิตหากขาดกัลยาณมิตรแล้ว จะลำบากทั้งกายและใจ
ชีวิตจิตใจจะแห้งแล้ง ว้าเหว่ ไม่มากก็น้อย

ชีวิตนี้น้อยนัก พึงใช้ให้งดงาม มีสุข มีประโยชน์  และเกื้อกูลทั้งต่อจิตวิญญานตนเอง และผู้อื่น

ขอให้เธอรู้จักการคิดบวก มีวิจารณญาน มีจิตเมตตา รู้จักให้อภัยและเสียสละ  แล้วจะเป็นสุขอยู่เสมอ


ด้วยรักและหวังดีขอบคุณค่ะ  และขอปวารณาตัวเป็นศิษย์อาจารย์ด้วยอีกคนนะคะ ..
      emo30:sorry:


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: พธู ๒๕๒๔ ที่ 04 กันยายน 2554, 20:34:41
อ้างถึง
ข้อความของ jamsai เมื่อ 04 กันยายน 2554, 09:50:37
ป้าแจ่มก็เป็นคนนอกที่คนซีมะโด่งเมตตารับเข้าเป็นพวกนะ
ป้าแจ่มก็เป็นคนปากร้าย กัดเก่งเล็กน้อยเพื่อความสนุกสนานนะ.....
แต่งานนี้อึ้งกิมกี่........
โอ้โฮ้.....อ้าฮ้า.............

เนื่องจากเป็นมือคู่หนึ่งที่ร่วมแรงในการปั้นบัณฑิตจุฬาฯ
เลยเข้าใจว่า เพราะคนจุฬาฯ ชอบพัฒนาสู่สิ่งที่ดีกว่าอยู่เสมอ
จึงอยากทำนั่น นี่ โน่นให้ดีขึ้น หรืออยากปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เมื่อเห็นว่ามีข้อดีเพิ่มขึ้นแม้ไม่มากนักก็ตาม
และมีข้อเสียที่ป้องกันแก้ไขได้ .....
นี่มิใช่หรือที่ทำให้ ......"เรา(จุฬาฯ)เป็นหลักอยู่แต่ละส่วน...."

ข้อความที่จะบอกใน post ต่อไป ขอให้ถือว่า เป็นคำแนะนำของอาจารย์ต่อนิสิตชาวหอจุฬาที่ รหัส 34 ขึ้นไปที่นับว่า อ.แจ่มใสเป็นอาจารย์คนหนึ่ง นะคะ เพราะไม่บังอาจพูดเช่นนี้กับชาวหอท่านอื่นๆ
ใช่แล้วครับ เพราะจุฬาของเราเป็นเสาหลักของแผ่นดิน


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: ดร.มนตรี ที่ 04 กันยายน 2554, 20:39:47
รับทราบครับ ... ตอนนี้เท่าที่อ่านผ่านๆ พอจะเห็นอยู่ 2-3 ประเด็น  ขอรอหมวดที่เหลือ และจะเสนอความเห็นไปทาง Email นะครับ

อ้างถึง
ข้อความของ patooman 64 เมื่อ 03 กันยายน 2554, 14:45:35
เรียน   พี่ ๆ น้อง ๆ ที่เคารพ ทุกผู้ทุกคน

ร่างข้อบังคับนี้ถือเป็นร่างที่ ๓ ที่ผ่านการยกร่างและพิจารณาจากคณะทำงานยกร่างเมื่อวันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔  โดยคณะทำงาน จะได้ทำคำชี้แจงประกอบร่างข้อบังคับในลำดับต่อไป ทั้งนี้คณะทำงานจะได้รวบรวมความเห็นของท่านมาปรับปรุงข้อบังคับ โดยจะรับความเห็นผ่าน บอร์ดนี้และที่ Email: danwira@msn.com จนถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการชมรมพิจารณาในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔

ทั้งนี้ ขอความกรุณาเสนอความเห็นแยกตามหมวดและแจ้งเหตุผลในข้อเสนอด้วยเพื่อความสะดวกในการพิจารณา

ขอขอบคุณยิ่งหัวข้อ: ร่างข้อบังคับ หมวด 6 การประชุมใหญ่
เริ่มหัวข้อโดย: พธู ๒๕๒๔ ที่ 04 กันยายน 2554, 20:40:46

หมวดที่ 6  
การประชุมใหญ่

                    ข้อ 23. การประชุมใหญ่สามัญให้คณะกรรมการจัดให้มีขึ้นปีละครั้ง การประชุมใหญ่นอกเหนือจากนั้นให้เรียกว่าประชุมใหญ่วิสามัญ

                   ข้อ 24. องค์ประชุมสำหรับการประชุมใหญ่ จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน จึงจะถือเป็นองค์ประชุม
                   หากจำนวนสมาชิกสามัญไม่ครบองค์ประชุมภายใน 1 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่กำหนดให้เริ่มประชุมตามหนังสือเรียกประชุม ให้ประธานสั่งงดประชุม และให้เรียกประชุมใหม่อีกครั้งภายใน 10 วัน  หากเรียกประชุมใหญ่ในเหตุเดียวกันเกินกว่า 3 ครั้งแต่ไม่ครบองค์ประชุม ให้คณะกรรมการถือเป็นเหตุสมควรเลิกสมาคมได้

                   ข้อ 25. ให้นายกทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่
                   ภายใต้บังคับของข้อ 16 วรรคสาม หากนายกไม่อยู่หรือไม่อาจทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ได้ ให้อุปนายกหรือกรรมการผู้อื่นทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่แทน หากไม่มีอุปนายกหรือกรรมการในที่ประชุม ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกสมาชิกสามัญผู้หนึ่งผู้ใด ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน

                   ข้อ 26. สมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมใหญ่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคนละ 1 เสียงสมาชิกทั่วไป สมาชิกสมทบ และสมาชิกกิตติศักด์ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่

                   ข้อ 27. การประชุมใหญ่สามัญ อย่างน้อยจะต้องมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
                              (1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                              (2) รับรองรายงานประชุมใหญ่ครั้งที่แล้ว
                              (3) คณะกรรมการแถลงผลงานและสถานการเงิน
                              (4) พิจารณารับรองงบดุล และเลือกตั้งผู้สอบบัญชี (รอบปีบัญชีละครั้ง)
                              (5) เลือกตั้งคณะกรรมการ (ถ้ามี)
                              (6) กิจการอื่นๆ

                   ข้อ 28. มติของประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

                  ข้อ 29. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ให้ใช้วิธีชูมือ เว้นแต่มีสมาชิกสามัญ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน ร้องขอให้เป็นการออกเสียงลงคะแนนแบบลับ ให้ประธานในที่ประชุมสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนลับ โดยให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการมาดำเนินการจัดการลงคะแนน

                 ข้อ 30. การประชุมใหญ่วิสามัญจะกระทำได้ต่อเมื่อคณะกรรมการเห็นสมควร หรือกรณีตามข้อ 22 วรรคสาม หรือกรณีมีสมาชิกสามัญซึ่งมิได้ค้างชำระค่าบำรุง จำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน ร่วมกันลงชื่อร้องขอเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการพร้อมวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เรียกประชุมเพื่อการใด  ให้คณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ตามที่ร้องขอภายในกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอนั้น
                  การประชุมใหญ่วิสามัญให้ถือองค์ประชุมเช่นเดียวกับการประชุมใหญ่สามัญ หากจำนวนสมาชิกสามัญไม่ครบองค์ประชุมภายใน 1 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่กำหนดให้เริ่มประชุมตามหนังสือเรียกประชุม ให้ประธานสั่งงดประชุม และไม่ให้เรียกประชุมใหม่ หากในกรณีนี้สมาชิกยังต้องการให้เรียกประชุมใหม่ให้ยื่นเป็นหนังสือตามความในวรรคแรกอีกครั้ง โดยให้คณะกรรมการ  เรียกประชุมใหม่ได้แต่วันประชุมต้องพ้นกำหนด 60 วัน นับตั้งแต่วันที่งดประชุม
                 การร้องขอให้จัดการประชุมใหญ่โดยสมาชิกที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันสามารถกระทำได้แต่ให้คณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ตามที่ร้องขอ  โดยกำหนดวันประชุมห่างจากการประชุมที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันไม่น้อยกว่า 180 วัน
                 การประชุมใหญ่วิสามัญให้มีระเบียบวาระการประชุมตามข้อ 27 เท่าที่จำเป็น

                ข้อ 31. หนังสือเรียกประชุมใหญ่ทุกคราว ให้ส่งทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางไปรษณีย์ไปยังสมาชิกตามที่อยู่ที่ได้จดทะเบียนไว้กับสมาคม   ก่อนวันนัดประชุมใหญ่เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 7 วัน ในหนังสือนั้นให้ระบุสถานที่ เวลาและระเบียบวาระการประชุมด้วย


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: ดร.มนตรี ที่ 04 กันยายน 2554, 20:42:10
ขอคารวะ รุ่นพี่ทุกท่าน จากใจ ครับ  emo30:sorry:

อ้างถึง
ข้อความของ Jiab16 เมื่อ 04 กันยายน 2554, 15:38:48

มีรูปคณะทำงานยกร่าง และร่วมกันพิจารณาปรับปรุงแก้ไข " ร่างข้อบังคับ สมาคมฯ ร่างที่ 2 " ก่อนจะออกมาเป็น " ร่างที่ 3 " ที่น้องวีระ ได้นำเสนอไว้ในหน้า 6  มาฝากด้วยค่ะ

(http://www.cmadong.com/imgup/pics/cmd352164_4746348_770235_5105269photo.jpg)

(http://www.cmadong.com/imgup/pics/cmd626702_4180322_7104090_7039912photo.jpg)

ก่อนหน้านี้ รอบ 4 โมงเย็น มีการประชุมเตรียมจัดงานคืนสู่เหย้าด้วย จึงมีผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ อยู่ร่วมฟังต่ออีก 1 งาน
(http://www.cmadong.com/imgup/pics/cmd391720_8823073_6155322_4967366photo.jpg)

(http://www.cmadong.com/imgup/pics/cmd796504_7681506_8197659_8723446photo.jpg)

(http://www.cmadong.com/imgup/pics/cmd329935_5875109_7396406_8802456photo.jpg)


หัวข้อ: ร่างข้อบังคับ หมวด 7 การเงินการบัญชี
เริ่มหัวข้อโดย: พธู ๒๕๒๔ ที่ 04 กันยายน 2554, 20:45:23

หมวด 7
การเงินและการบัญชี

            ข้อ 32. การเงินของสมาคมให้ดำเนินการไปตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการกำหนดระเบียบวิธีการดำเนินการไว้ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับนี้กำหนด
              สมาคมต้องไม่ดำเนินการหาผลประโยชน์มาเพื่อแบ่งปันกัน หรือเพื่อบุคลหนึ่งบุคคลใดหรือคณะบุคคล เว้นแต่เพื่อการใช้จ่ายในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของสมาคม

             ข้อ 33. ให้คณะกรรมการจัดให้มีการทำบัญชี และการเงินของสมาคมพร้อมด้วย ใบสำคัญและหลักฐานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการบัญชีและให้ตรงต่อข้อความจริง

            ข้อ 34. เงินของสมาคมให้ฝากไว้ในสถาบันการเงินในนามของสมาคม การเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากให้ดำเนินการโดยอนุกรรมการเบิกจ่ายเงินประกอบด้วย นายก เหรัญญิก และกรรมการอื่น ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากกรรมการอีกจำนวนไม่เกิน 3 คน โดยให้การเบิกจ่ายเงินดำเนินการโดยอนุกรรมการดังกล่าวลงนามไม่น้อยกว่า 2 คน พร้อมประทับตราของสมาคม
              การสั่งจ่ายเงินทุกรายการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับและมติคณะกรรมการ โดยให้มีผู้มีอำนาจสั่งจ่ายตามวงเงินดังนี้
                (1)  เหรัญญิก หรือกรรมการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
                (2) นายก หรือกรรมการที่นายกมอบหมายตามข้อ 16 วรรคสี่ ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
                (3) เหรัญญิก หรือกรรมการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และนายก หรือกรรมการที่นายกมอบหมายตามข้อ 17 วรรคสาม ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน)
                (4) หากเกินกว่า 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นอำนาจของคณะกรรมการ

             ข้อ 35. ให้คณะกรรมการจัดการให้ทำงบดุลส่งให้สมาชิกทราบทุกรอบปีการบัญชี โดยผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
            รอบปีบัญชีให้เริ่มในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ศกเดียวกัน
[/color]


หัวข้อ: ร่างข้อบังคับ หมวด 8 การตีความและแก้ไขข้อบังคับ
เริ่มหัวข้อโดย: พธู ๒๕๒๔ ที่ 04 กันยายน 2554, 20:47:25
                                        หมวด 8   การตีความและการแก้ไขข้อบังคับ

                ข้อ 36. การตีความข้อบังคับสมาคม หากเป็นที่สงสัยในประการใด ๆ โดยทั่วไป ให้ใช้มติของคณะกรรมการเป็นผู้ชี้ขาด เว้นแต่เป็นที่สงสัยในที่ประชุมใหญ่ให้ใช้มติที่ประชุมใหญ่ชี้ขาด
                 ให้นำบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยสมาคม มาใช้บังคับ   ในกรณีที่ข้อบังคับสมาคมมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
                 การแก้ไขเปลี่ยนข้อบังคับจะกระทำได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญผู้เข้าร่วมประชุม ให้คณะกรรมการส่งร่างข้อบังคับที่ขอแก้ไขไปพร้อมกับหนังสือเรียกประชุมด้วย


หัวข้อ: ร่างข้อบังคับ หมวด 9 การเลิกสมาคม
เริ่มหัวข้อโดย: พธู ๒๕๒๔ ที่ 04 กันยายน 2554, 20:47:39
                                                        หมวด 9   การเลิกสมาคม

         ข้อ 37. สมาคมนี้จะเลิกได้โดยข้อเสนอของคณะกรรมการและมีมติของที่ประชุมใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือตามกรณีตามข้อ 24 วรรคสอง โดยมติเอกฉันท์ของคณะกรรมการที่มีอยู่จริง

         ข้อ 38. เมื่อเลิกสมาคมแล้ว ให้ทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของสมาคมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่อใช้ในกิจการของหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการชำระบัญชีให้เสร็จโดยเร็วที่สุด และโอนมอบทรัพย์สินดังกล่าวใน วรรคก่อนเป็นการด่วนไม่ช้ากว่า 6 เดือน


หัวข้อ: ร่างข้อบังคับ หมวด 10 บทเฉพาะกาล
เริ่มหัวข้อโดย: พธู ๒๕๒๔ ที่ 04 กันยายน 2554, 20:48:50
                                              หมวดที่ 10 บทเฉพาะกาล

                 ข้อ 39. ให้คณะผู้เริ่มการก่อตั้งสมาคมในฐานะคณะกรรมการดังปรากฏรายชื่อในคำขอจดทะเบียนสมาคม ทำหน้าที่คณะกรรมการชุดเริ่มแรก จนกว่าจะถึงวันจัดงานคืนสู่เหย้าหอพักนิสิตฯ  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการชุดแรกต้องจัดงานคืนสู่เหย้าภายใน 2 ปี นับตั้งแต่การจัดงานคืนสู่เหย้าครั้งสุดท้าย ก่อนวันที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  
               ให้คณะกรรมการชุดแรกจัดการประชุมใหญ่เพื่อดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่  ในวันจัดงานคืนสู่เหย้าที่คณะกรรมการชุดแรกจัดตามวรรคแรก

                 ข้อ 40. เมื่อสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  ให้ถือว่า ผู้จะเป็นสมาชิกและผู้จะเป็นกรรมการของสมาคม ผู้เริ่มการทั้งหมด และสมาชิกทั่วไปที่ยื่นขอจดทะเบียนกับสมาคมแล้ว เป็นสมาชิกสามัญ และเริ่มสมาชิกภาพของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้น

                  ข้อ 41. การใด ๆ ที่ชมรมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมติของคณะกรรมการชมรม ได้ดำเนินการไปแล้ว ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการของคณะกรรมการสมาคมโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดข้อบังคับ และกฎหมาย ตั้งแต่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  

                 ข้อ 42. ทรัพย์สินและหนี้สินใด ๆ ของชมรมชมรมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้โอนเป็นของสมาคมโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดข้อบังคับ และกฎหมาย ตั้งแต่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

                ข้อ 43.ข้อบังคับฉบับนี้ ให้เริ่มใช้บังคับได้ตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นต้นไป  
                                                               *****


หัวข้อ: ร่างข้อบังคับพร้อมคำอธิบาย หมวด 1 ชื่อและวัตถุประสงค์
เริ่มหัวข้อโดย: พธู ๒๕๒๔ ที่ 04 กันยายน 2554, 22:05:19
หมวดที่ 1
ชื่อและวัตถุประสงค์
คำอธิบาย:เป็นหมวดทั่วไปจุดสำคัญอยู่ที่วัตถุประสงค์สมาคม
                         
                            ข้อ 1. สมาคมนี้ชื่อว่า “ สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ” ใช้ชื่อย่อว่า “ สหฬ. ”
                            เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ เรสซิเด็นซ์ ออฟ จุฬาลงกรณ์ ยูนิเวอร์ซิตี้ แอลัมไน แอสโซซิเอชั่น
                            เขียนเป็นอักษรอังกฤษว่า “ RESIDENCE OF CHULALONGKORN UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION ” ใช้อักษรย่อว่า “ RCU. AA. “
                           เครื่องหมายของสมาคมเป็น ... ( รอการประกวดการออกแบบ )
คำอธิบาย: เป็นรูปเครื่องหมาย

                          ข้อ 2. สมาคมนี้ตั้ง ณ หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254   ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
คำอธิบาย:เพื่อกำหนดที่ตั้ง กรณีนี้ต้องได้รับอนุญาตจากอธิการบดีก่อน
                          ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของสมาคม คือ
คำอธิบาย:เป็นขอบเขตอำนาจของสมาคม
                                    (1) เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสาร และประสานงานระหว่าง นิสิตเก่าหอพัก คณาจารย์ นิสิตหอพักปัจจุบัน กับหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คำอธิบาย:เพื่อให้สมาคมเพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสาร และประสานงานระหว่างกัน
                                    (2) ส่งเสริมและหรือจัดกิจกรรม เพื่อความสามัคคี และสวัสดิการของสมาชิกและครอบครัว
คำอธิบาย: เพื่อให้สมาคมสามารถส่งเสริมและหรือจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ ครอบครัวหมายถึงครอบครัวของสมาชิก
                                    (3) ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่วิทยาการแก่นิสิตหอพัก สมาชิก บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป
คำอธิบาย:เพื่อให้สมาคมสามารถส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่วิทยาการได้
                                    (4) จัดหาทุนการศึกษาให้แก่นิสิตหอพัก ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประพฤติดี และจัดหารางวัลแก่ นิสิตหอพักที่มีความสามารถ หรือบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม  สมควรได้รับการยกย่อง
คำอธิบาย:เพื่อให้สมาคมสามารถให้ทุนการศึกษา และรางวัลได้
                                   (5)  ดำเนินการหรือร่วมมือกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์กรการกุศล และหรือ องค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อการศึกษา การกุศล และหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์  
คำอธิบาย:เพื่อให้สมาคมสามารถ ดำเนินการเพื่อการศึกษา การกุศล และหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ได้
                                   (6)  บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และหรือสาธารณกุศล
คำอธิบาย: เพื่อให้สมาคมสามารถบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และหรือสาธารณกุศล
                                   (7)  สมาคมนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับการเมือง
คำอธิบาย:มีหลายคนเสนอให้แก้ไข แต่คณะทำงานมีความเห็นให้ยืนตามร่างเดิม เนื่องจากเป็นสมาคมนิสิตเก่า ไม่ควรไปเกี่ยวข้องแต่ไม่ห้ามสมาชิกไปเกี่ยวข้องกับการเมืองในทางส่วนตัว


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 04 กันยายน 2554, 22:07:59
ติดตามอยู่ค่ะ ..     emo48:)


หัวข้อ: ร่างข้อบังคับพร้อมคำอธิบาย หมวด 2 สมาชิก
เริ่มหัวข้อโดย: พธู ๒๕๒๔ ที่ 04 กันยายน 2554, 22:16:50

หมวด 2  
สมาชิก
 


               ข้อ 4. สมาชิกของสมาคมนี้มี 4 ประเภท คือ
                        (1) สมาชิกทั่วไป ได้แก่ คณาจารย์และนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                        (2) สมาชิกสามัญ ได้แก่ สมาชิกทั่วไปที่ยื่นคำขอจดทะเบียนกับสมาคม
                        (3) สมาชิกสมทบ ได้แก่ นิสิตปัจจุบันหอพักที่ยื่นคำขอจดทะเบียนกับสมาคม
                        (4) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ซึ่งคณะกรรมการเชิญเข้าเป็นสมาชิกเพื่อเป็นเกียรติแก่ สมาคมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการที่เข้าประชุม
คำอธิบาย: ชาวหอทุกคนถือเป็นสมาชิก แต่จะได้รับสิทธิเป็นสมาชิกสามัญต้องจดทะเบียนกับสมาคม เพื่อประโยชน์ในการจัดทำทะเบียน ติดต่อและตรวจสอบ เนื่องจากชาวหอมีมาก และไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนหากให้ชาวหอทุกคนเป็นสมาชิกสามัญ อ้างมีข้อโต้แย้งในเรื่องการแจ้งเชิญหรือร่วมทำกิจกรรมได้
              ข้อ 5. การขอจดทะเบียนกับสมาคมเป็นสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสมทบ ผู้ประสงค์ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนกับสมาคม ตามแบบที่สมาคมกำหนดไว้และยื่นต่อเลขาธิการ โดยมีสมาชิกสามัญ จำนวน 1 คน หรืออาจารย์ประจำหอพักลงนามรับรองคุณสมบัติ
คำอธิบาย:  บอกกระบวนการขอจดทะเบียน
              ข้อ 6. ให้เลขาธิการหรือผู้ที่คณะกรรมการสมาคมมอบหมาย นำคำขอนั้นเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาในโอกาสแรกที่จะทำได้ เมื่อคณะกรรมการลงมติเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งให้ผู้สมัครทราบ
คำอธิบาย:  บอกวิธีดำเนินการต่อผู้ของจดทะเบียนของคณะกรรมการ
             ข้อ 7. สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ ต้องเสียค่าจดทะเบียนในการขอเป็นสมาชิกอัตราคนละ 100 บาท โดยชำระพร้อมกับการยื่นคำขอเป็นสมาชิก และมีหน้าที่เสียค่าบำรุงสมาคมดังนี้
                     (1) สมาชิกสามัญเสียค่าบำรุงปีละ 100 บาท ตลอดชีวิต 900 บาท
                     (2) สมาชิกทั่วไป สมาชิกสมทบ และสมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่เสียค่าบำรุง

              ให้คณะกรรมการ มีอำนาจกำหนด  วิธีชำระค่าบำรุง และเปลี่ยนแปลงอัตราค่ายื่นคำขอและค่าบำรุงสูงกว่าเดิมตามที่เห็นสมควรได้ แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงสมาชิกที่ ได้จดทะเบียนและชำระค่าบำรุงไว้แล้ว
คำอธิบาย:  บอกค่าจดทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม คณะกรรมการมีอำนาจขึ้นราคาได้


หัวข้อ: ร่างข้อบังคับพร้อมคำอธิบาย หมวด 3 สิทธิและหน้าที่สมาชิก
เริ่มหัวข้อโดย: พธู ๒๕๒๔ ที่ 04 กันยายน 2554, 22:34:58
หมวดที่ 3  
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
คำอธิบาย:หมวดนี้กล่าวถึง สมาชิก

                  ข้อ 8.  สมาชิกมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ใดๆ ที่สมาคมจักอำนวยให้ได้
คำอธิบาย:สมาชิกในข้อนี้ หมายถึงสมาชิกทุกประเภท(รวมถึงครอบครัวของสมาชิกในเรื่องสวัสดิการบางอย่างด้วย(ข้อ 3(2)))
                  ข้อ 9.  สมาชิกอาจแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคม
คำอธิบาย:สมาชิกในข้อนี้ หมายถึงสมาชิกทุกประเภท
                  ข้อ 10. สมาชิกมีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ และประชุมใหญ่วิสามัญ ทั้งมีสิทธิขอรับทราบหรือตรวจดูกิจการ การบัญชี การเงิน การทะเบียน ของสมาคม
คำอธิบาย:สมาชิกในข้อนี้ หมายถึงสมาชิกทุกประเภท ส่วนสิทธิในการถอดถอนผู้บริหาร คณะทำงานเห็นว่าสมาคมอยู่ในสภาพต้องหาผู้มาเป็นกรรมการมากกว่าเป็นสมาคมที่มีคนแย่งเป็นกรรมการ เพื่อไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ และไม่เชื่อว่าผู้มาเป็นกรรมการจะทำการใดที่ต้องถอดถอน และมีกระบวนการเปลี่ยนคณะกรรมการตามข้อ 22 วรรคสามอยู่แล้ว
                  ข้อ 11. สมาชิกมีหน้าที่ดังต่อไปนี้คือ
                             (1) ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคม ข้อกำหนดของที่ประชุมใหญ่ และกฎหมาย
                             (2) ต้องรักษาคุณธรรมความดีงาม และไม่ประพฤติเสื่อมเสีย
                             (3) ช่วยส่งเสริมและร่วมมือในกิจการของสมาคมให้เจริญก้าวหน้า

คำอธิบาย:เป็นหน้าที่ของสมาชิกทุกประเภท มีแค่ 3 ข้อ


หัวข้อ: ร่างข้อบังคับพร้อมคำอธิบาย หมวด 4 การขาดจากสมาชิกภาพ
เริ่มหัวข้อโดย: พธู ๒๕๒๔ ที่ 04 กันยายน 2554, 22:44:43
หมวดที่ 4  
การขาดจากสมาชิกภาพ

                        ข้อ 12. สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเมื่อ
                                   (1) ตาย        
                                   (2) ลาออก      
                                   (3) เป็นบุคคลล้มละลาย
                                   (4) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่เป็นความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                                   (5) ถูกลบชื่อจากทะเบียน โดยมติเอกฉันท์ของที่ประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามหน้าที่สมาชิก
คำอธิบาย:ต้องมีการลงคะแนนเสียงของคณะกรรมการเป็นเอกฉันท์(ไม่มีผู้ค้าน) ด้วยเหตุที่กำหนดไว้
                                   (6) ไม่ชำระค่าบำรุงติดต่อกัน 3 ปี และคณะกรรมการมีมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนด้วยจำนวนเสียงจำนวนกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
คำอธิบาย:กรณีแค่เสียงข้างมากก็พอ
                                   (7) นายทะเบียนประกาศให้ขาดสมาชิกภาพ เนื่องจากตรวจสอบพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
คำอธิบาย:เป็นอำนาจแค่นายทะเบียนสมาคม หากพบว่าสมาชิกได้ขาดคุณสมบัติ(ไม่ใช่ชาวหอ)แค่ออกประกาศก็พ้นสถาพได้ แค่นิสัยไม่ดี เมียไม่ให้เข้าบ้าน ไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
                        ข้อ 13. สมาชิกผู้ใดประสงค์จะลาออกจากสมาชิกภาพก็ย่อมทำได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือไปยังเลขาธิการ
คำอธิบาย:บอกวิธีการลาออกแค่ประกาศว่าลาออกยังไม่มีผล
                        ข้อ 14. สมาชิกที่ได้ลาออกหรือถูกลบชื่อหรือขาดจากสมาชิกภาพ ตาม ข้อ 12 (2), (4), (5), (6), (7) นั้น มีสิทธิยื่นคำขอเป็นสมาชิกได้อีกเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ขาดจากสมาชิกภาพ    และหากคณะกรรมการได้พิจารณาคำขอและไม่ยอมรับผู้นั้นเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ผู้นั้นอาจยื่นคำขอได้อีกเพียงครั้งเดียวเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี  นับแต่วันที่คณะกรรมการวินิจฉัยไม่ยอมรับเป็นสมาชิก
คำอธิบาย:เป็นกรณีออกแล้วเข้าใหม่เพื่อไม่ให้เข้า ๆ ออก ๆ เล่น
                        ข้อ 15. การขาดสมาชิกภาพตามข้อ 12 ให้มีผลโดยทันที และให้นายทะเบียนปรับปรุงทะเบียนสมาชิกให้ตรงตามความเป็นจริงภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบการขาดสมาชิกภาพ

คำอธิบาย:เป้นผลการขาดสมาชิกภาพและหน้าที่ของนายทะเบียน


หัวข้อ: ร่างข้อบังคับพร้อมคำอธิบาย หมวด 5 คณะกรรมการ
เริ่มหัวข้อโดย: พธู ๒๕๒๔ ที่ 04 กันยายน 2554, 23:13:10
หมวดที่ 5
คณะกรรมการ

คำอธิบาย:หมวดนี้ว่าด้วยคณะกรรมการ
                      ข้อ 16. ให้สมาคมมีคณะกรรมการ โดยเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ จำนวนไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน แต่ไม่เกินสิบเจ็ดคน โดยสมาชิกสามัญในที่ประชุมใหญ่เป็นผู้เลือกตั้ง
คำอธิบาย:ผู้บริหารของสมาคมเรียกว่า คณะกรรมการ(จะได้คล้ายชมรม) มีจำนวน 11-17 คนมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสามัญในที่ประชุมใหญ่ ที่ต้องมีจำนวนยืดหยุ่น จะได้อ่อนตัวไม่ต้องเลือกกันบ่อย ๆ

                      สมาชิกสามัญที่จะรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการของสมาคมจะต้องเป็นผู้อยู่ในที่ประชุมใหญ่  หรือได้ยื่นความจำนงเป็นหนังสือต่อที่ประชุมใหญ่โดยได้ยื่นต่อเลขาธิการไว้แล้ว
คำอธิบาย:เป็นคุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้จะเป็นกรรมการ กันปฏิเสธภายหลัง
                      ในการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการ ในกรณีที่กรรมการพ้นตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการเปิดรับสมัครสมาชิกสามัญเพื่อรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการก่อนวันที่หมดวาระไม่น้อยกว่า 60 วัน  ทั้งนี้ให้มีวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ และให้คณะกรรมการกำหนดวันประชุมใหญ่เพื่อจัดการเลือกตั้งภายหลังวันปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า 30 วัน หากกรณีเป็นการพ้นตำแหน่งตามข้อ 22 วรรคท้าย ให้เปิดรับสมัครก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 28 วัน ให้มีวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ  โดยให้นายทะเบียนสมาคมเป็นผู้ดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกผู้สมัคร เมื่อพบว่าคุณสมบัติครบถ้วนให้ออกประกาศรับสมัคร และกำหนดหมายเลขผู้สมัครเรียงตามลำดับก่อนหลังการสมัคร หากมาสมัครพร้อมกันให้ใช้จับสลากกำหนดหมายเลข ในการเชิญสมาชิกเข้าประชุมใหญ่ที่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ ให้ส่งรายชื่อผู้สมัครและประวัติโดยย่อไปพร้อมหนังสือเชิญด้วย  
คำอธิบาย:เป็นวิธีรับสมัครคณะกรรมการ แบ่งตามลักษณะที่มาของการเลือกตั้ง
                     ในช่วงเวลาหลังจากปิดการรับสมัครและก่อนเวลาการเริ่มการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ถ้าสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 50 คน เห็นว่ายังมีสมาชิกสามัญคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนที่ ไม่ได้สมัครรับเลือกตั้ง แต่สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้สมาชิกจำนวนดังกล่าวลงชื่อในหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนเพื่อเสนอชื่อสมาชิกสามัญคนหนึ่งคนใดหรือหลายคน โดยความยินยอมของผู้ถูกเสนอชื่อนั้นเข้ารับการเลือกตั้ง เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกผู้ถูกเสนอชื่อ หากพบว่าคุณสมบัติครบถ้วนให้ออกประกาศรับสมัคร และกำหนดหมายเลขผู้สมัครเรียงตามลำดับต่อจากหมายเลขผู้สมัครคนสุดท้าย
คำอธิบาย:เป็นการเปิดโอกาสให้สามารถเสนอผู้เหมาะควรก่อนการประชุมใหญ่

                      การลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการให้เป็นการเลือกตั้งโดยตรง โดยให้สมาชิกสามัญมีสิทธิลงคะแนนเลือกคณะกรรมการได้ไม่เกินคนละ 17 คะแนน การดำเนินการเลือกตั้งจะเป็นแบบลับหรือเปิดเผย ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม ทั้งนี้ให้ประธานในที่ประชุมตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ผู้ที่ได้รับคะแนนการเลือกตั้งสูงสุดเรียงตามลำดับคะแนนจนครบจำนวนคณะกรรมการถือว่าเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง หากมีคะแนนเท่ากันให้จับฉลากเพื่อเรียงลำดับ
คำอธิบาย:เป็นวิธีการเลือกกรรมการ

                     หากเมื่อถึงเวลาเริ่มประชุมใหญ่และมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว แต่มีผู้สมัครและผู้รับการเสนอชื่อรวมกันไม่ถึง 11 คน ให้ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้ที่ประชุมใหญ่เสนอชื่อสมาชิกสามัญในที่ประชุมใหญ่เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการได้จนจำนวนผู้สมัคร ผู้ได้รับการเสนอชื่อ และผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยที่ประชุมใหญ่ รวมกันครบจำนวน  15 คน และถือว่าทั้งหมดเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นโดยไม่ต้องลงคะแนน
คำอธิบาย:กำหนดไว้กรณีหาผู้กล้าไม่ได้ จะได้บังคับเป็นในที่ประชุม
                    ข้อ 17. ให้คณะกรรมการเป็นผู้เลือกนายกสมาคมจากกรรมการคนหนึ่ง และให้นายกเป็นผู้เลือกกรรมการเพื่อแต่งตั้งให้เป็นอุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน ปฏิคม ประชาสัมพันธ์และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่ข้อบังคับหรือมติคณะกรรมการกำหนด
คำอธิบาย:ระบบการเลือกคณะกรรมการเป็นแบบ Parliamentary ให้กรรมการเลือกกันเองเป็นนายก แล้วให้นายกเลือกกรรมการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ
                    กรณีที่ไม่มีนายกและคณะกรรมการยังมิได้เลือกนายกคนใหม่แทนตามวรรคหนึ่ง หรือมีนายกแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้อุปนายกเป็นผู้รักษาการแทนนายก  กรณีมีอุปนายกหลายคนให้คณะกรรมการแต่งตั้งลำดับอุปนายกในการรักษาการแทนนายกทันทีหลังจากมีการแต่งตั้งอุปนายก กรณีไม่มีอุปนายกหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งรักษาการแทนนายก
คำอธิบาย:เป็นกระบวนการรักษาการแทนนายก
                    ภายใต้อำนาจของข้อบังคับนี้ นายกอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นผู้ทำการแทนนายกในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ได้ ทั้งนี้ต้องทำเป็นหนังสือและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
คำอธิบาย:ระบุถึงการมอบอำนาจของนายก
                  ภายใต้บังคับในวรรคสองและสาม  สมาคมมีนายกเป็นผู้แทนนิติบุคคล   นิติกรรมใด ๆ ที่ได้กระทำขึ้นจะผูกพันกับสมาคมต่อเมื่อเป็นไปข้อบังคับและมติของคณะกรรมการ
คำอธิบาย:ระบุถึงความผูกพันทางนิตินัยต่อสมาคม
                   ข้อ 18. นายกหรือกรรมการของสมาคม ดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ แต่จะได้รับเลือกตั้งเป็น นายกหรือกรรมการเกินกว่า 2 คราวติดต่อกันมิได้
คำอธิบาย:ระบุวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งสอดคล้องกับประเพณีจัดงานคืนสู้เหย้า
                   ห้ามมิให้มิให้คณะกรรมการมีเงินค่าตอบแทนตำแหน่ง เบี้ยประชุมคณะกรรมการ เว้นแต่การไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมายนอกสำนักงานให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และเบี้ยเลี้ยงตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการกำหนด
คำอธิบาย:จะได้ชัด ๆ ว่าไม่มีผลประโยชน์ ต้องไปทำงานจึงจ่ายค่าใช้จ่ายได้แต่ไม่เกินจ่ายจริง
                   คณะกรรมการที่พ้นตำแหน่งเนื่องจากถึงคราวออกตามวาระ ให้รักษาการในตำแหน่งไปจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการแล้ว ให้คณะกรรมการชุดเก่าส่งงานและคณะกรรมการชุดใหม่รับมอบงานให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน กรณีเป็นการพ้นตำแหน่งเฉพาะตัวให้ดำเนินการตามข้อ 16 วรรคสองและข้อ 22 ตามแต่กรณี
คำอธิบาย:ระบุถึงการส่งมอบหน้าที่
                   ข้อ 19. คณะกรรมการมีหน้าที่ดำเนินกิจการของสมาคมตาม วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กฎหมายและข้อกำหนดของที่ประชุมใหญ่ มีอำนาจดำเนินกิจการของสมาคม กำหนดระเบียบ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินกิจการใด ๆ ของสมาคมตามที่เห็นสมควร
คำอธิบาย:ระบุถึง อำนาจ คณะกรรมการ
                   สำหรับอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่คณะกรรมการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าทีในภารกิจของสมาคมให้มีสิทธิเบิกค่าตอบแทน ค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าที่พัก ตามที่คณะกรรมการกำหนด
คำอธิบาย:ใครทำงานจะมีค่าใช่จ่ายให้ กรณีไม่มีหรือไม่ต้องการเบิก ก็ไม่ต้องให้ แค่ระบุข้อบังคับให้เปิดช่องไว้
                   การประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการที่มีอยู่จริง จึงเป็นองค์ประชุม โดยให้นายยกเป็นประธานในที่ประชุม
คำอธิบาย:ระบุองค์ประชุมและประธานของคณะกรรมการ
                  ข้อ 20. มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด เว้นแต่มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
คำอธิบาย:ระบุการลงคะแนนในมติของคณะกรรมการ
                  การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ใช้วิธีชูมือ แต่ถ้ากรรมการอย่างน้อย 2 คน ร้องขอให้ลงคะแนนแบบลับ ให้ประธานในที่ประชุมดำเนินการให้ลงคะแนนแบบลับได้
คำอธิบาย:ระบุ วิธีลงคะแนนในการประชุม
                  ข้อ 21. นายกหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
                             (1) ตาย              
                             (2) ถึงคราวออกตามวาระ          
                             (3) ลาออก
                             (4) ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพ
คำอธิบาย:ระบุการพ้นตำแหน่งของนายกและกรรมการ
                ข้อ 22. ถ้านายกพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งดำรงตำแหน่งแทน และให้อยู่ในตำแหน่ง ได้เท่ากำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน
คำอธิบาย:การดำรงตำแหน่งแทนนายก
                 ถ้ากรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับคะแนนถัดไปเป็นกรรมการแทน โดยให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน กรณีไม่มีผู้ได้รับคะแนนถัดไป ให้คณะกรรมการมีจำนวนเท่ากับที่มีอยู่จริงจนกว่าจะครบวาระ
 คำอธิบาย:การดำรงตำแหน่งแทนกรรมการ
               ถ้าคณะกรรมการที่มีอยู่จริงตามวรรคสองมีจำนวนน้อยกว่า 11 คน ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายใน 30 วัน เพื่อดำเนินการเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ และในกรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มีอยู่จริงที่เหลือพ้นจากตำแหน่งไปด้วย  และให้คณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่มีวาระ 2 ปี

คำอธิบาย:หากมีกรรมการจริงไม่ถึง 11 คน เช่น มีกรรมการอยู่ 11 คน โดนกระบือขวิดเสียชีวิต(ตัวอย่างแบบที่ยากจะเป็นไปได้)ไป 1 คน เหลือ  10 คน แบบนี้ต้องเลือกตั้งใหม่ แต่ถ้ามีเกิน 11 คนยังบริหารต่อไปได้ การพ้นตำแหน่งกรณีนี้ให้พ้นยกชุด เลือกใหม่เริ่มวาระใหม่ จะได้ไม่อิหลักอีเหลื่อต่อไป


หัวข้อ: ร่างข้อบังคับพร้อมคำอธิบาย หมวด 6 การประชุมใหญ่
เริ่มหัวข้อโดย: พธู ๒๕๒๔ ที่ 04 กันยายน 2554, 23:50:59
หมวดที่ 6  
การประชุมใหญ่
คำอธิบาย:หมวดนี้ ว่าด้วยการประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่ทรงอำนาจสูงสุดในสมาคม

                    ข้อ 23. การประชุมใหญ่สามัญให้คณะกรรมการจัดให้มีขึ้นปีละครั้ง การประชุมใหญ่นอกเหนือจากนั้นให้เรียกว่าประชุมใหญ่วิสามัญ
คำอธิบาย:ประเภทการประชุมใหญ่
                   ข้อ 24. องค์ประชุมสำหรับการประชุมใหญ่ จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน จึงจะถือเป็นองค์ประชุม
คำอธิบาย:จำนวนองค์ประชุม
                   หากจำนวนสมาชิกสามัญไม่ครบองค์ประชุมภายใน 1 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่กำหนดให้เริ่มประชุมตามหนังสือเรียกประชุม ให้ประธานสั่งงดประชุม และให้เรียกประชุมใหม่อีกครั้งภายใน 10 วัน  หากเรียกประชุมใหญ่ในเหตุเดียวกันเกินกว่า 3 ครั้งแต่ไม่ครบองค์ประชุม ให้คณะกรรมการถือเป็นเหตุสมควรเลิกสมาคมได้
คำอธิบาย:องค์ประชุมไม่ครบ หาก 3 ครั้งก็เลิกสมาคมไปเถอะ
                   ข้อ 25. ให้นายกทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่
คำอธิบาย:ประธานในที่ประชุม
                   ภายใต้บังคับของข้อ 16 วรรคสาม หากนายกไม่อยู่หรือไม่อาจทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ได้ ให้อุปนายกหรือกรรมการผู้อื่นทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่แทน หากไม่มีอุปนายกหรือกรรมการในที่ประชุม ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกสมาชิกสามัญผู้หนึ่งผู้ใด ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน
คำอธิบาย:ประธานในที่ประชุมแทนนายก
                   ข้อ 26. สมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมใหญ่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคนละ 1 เสียงสมาชิกทั่วไป สมาชิกสมทบ และสมาชิกกิตติศักด์ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่
คำอธิบาย:สิทธิการลงคะแนน
                   ข้อ 27. การประชุมใหญ่สามัญ อย่างน้อยจะต้องมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
                              (1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                              (2) รับรองรายงานประชุมใหญ่ครั้งที่แล้ว
                              (3) คณะกรรมการแถลงผลงานและสถานการเงิน
                              (4) พิจารณารับรองงบดุล และเลือกตั้งผู้สอบบัญชี (รอบปีบัญชีละครั้ง)
                              (5) เลือกตั้งคณะกรรมการ (ถ้ามี)
                              (6) กิจการอื่นๆ
คำอธิบาย:วาระการประชุม
                   ข้อ 28. มติของประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
คำอธิบาย:มติที่ประชุมและการชี้ขาด
                  ข้อ 29. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ให้ใช้วิธีชูมือ เว้นแต่มีสมาชิกสามัญ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน ร้องขอให้เป็นการออกเสียงลงคะแนนแบบลับ ให้ประธานในที่ประชุมสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนลับ โดยให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการมาดำเนินการจัดการลงคะแนน
คำอธิบาย:รูปแบบการลงคะแนน
                 ข้อ 30. การประชุมใหญ่วิสามัญจะกระทำได้ต่อเมื่อคณะกรรมการเห็นสมควร หรือกรณีตามข้อ 22 วรรคสาม หรือกรณีมีสมาชิกสามัญซึ่งมิได้ค้างชำระค่าบำรุง จำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน ร่วมกันลงชื่อร้องขอเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการพร้อมวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เรียกประชุมเพื่อการใด  ให้คณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ตามที่ร้องขอภายในกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอนั้น
คำอธิบาย:เหตุการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
                  การประชุมใหญ่วิสามัญให้ถือองค์ประชุมเช่นเดียวกับการประชุมใหญ่สามัญ หากจำนวนสมาชิกสามัญไม่ครบองค์ประชุมภายใน 1 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่กำหนดให้เริ่มประชุมตามหนังสือเรียกประชุม ให้ประธานสั่งงดประชุม และไม่ให้เรียกประชุมใหม่ หากในกรณีนี้สมาชิกยังต้องการให้เรียกประชุมใหม่ให้ยื่นเป็นหนังสือตามความในวรรคแรกอีกครั้ง โดยให้คณะกรรมการ  เรียกประชุมใหม่ได้แต่วันประชุมต้องพ้นกำหนด 60 วัน นับตั้งแต่วันที่งดประชุม
คำอธิบาย:การนับองค์ประชุมใหญ่วิสามัญเท่ากับสามัญ แต่ถ้าองค์ไม่ครบไม่ต้องเรียกซ้ำ(กลัวครบ 3 ครั้ง)

                 การร้องขอให้จัดการประชุมใหญ่โดยสมาชิกที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันสามารถกระทำได้แต่ให้คณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ตามที่ร้องขอ  โดยกำหนดวันประชุมห่างจากการประชุมที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันไม่น้อยกว่า 180 วัน
คำอธิบาย:ข้อห้ามในหารจักประชุมซ้ำ
                 การประชุมใหญ่วิสามัญให้มีระเบียบวาระการประชุมตามข้อ 27 เท่าที่จำเป็น
คำอธิบาย:กำหนดระเบียบวาระการประชุม
                ข้อ 31. หนังสือเรียกประชุมใหญ่ทุกคราว ให้ส่งทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางไปรษณีย์ไปยังสมาชิกตามที่อยู่ที่ได้จดทะเบียนไว้กับสมาคม   ก่อนวันนัดประชุมใหญ่เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 7 วัน ในหนังสือนั้นให้ระบุสถานที่ เวลาและระเบียบวาระการประชุมด้วย

คำอธิบาย:กำหนดวิธีการส่งหนังสือเชิญเพื่อคุ้มครองสมาชิก


หัวข้อ: ร่างข้อบังคับพร้อมคำอธิบาย หมวด 7 การเงินการบัญชี
เริ่มหัวข้อโดย: พธู ๒๕๒๔ ที่ 04 กันยายน 2554, 23:59:07
 หมวด 7    การเงินและการบัญชี
คำอธิบาย:หมวดนี้ ว่าด้วยเงิน บัญชี งบดุล

              ข้อ 32. การเงินของสมาคมให้ดำเนินการไปตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการกำหนดระเบียบวิธีการดำเนินการไว้ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับนี้กำหนด
คำอธิบาย:อำนาจกำหนดระเบียบของคณะกรรมการ
              สมาคมต้องไม่ดำเนินการหาผลประโยชน์มาเพื่อแบ่งปันกัน หรือเพื่อบุคลหนึ่งบุคคลใดหรือคณะบุคคล เว้นแต่เพื่อการใช้จ่ายในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของสมาคม
คำอธิบาย:เป็นไปตามหลักกฎหมายฝ่าฝื่นไม่ได้
             ข้อ 33. ให้คณะกรรมการจัดให้มีการทำบัญชี และการเงินของสมาคมพร้อมด้วย ใบสำคัญและหลักฐานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการบัญชีและให้ตรงต่อข้อความจริง
คำอธิบาย:วิธีการทำบัญชี
            ข้อ 34. เงินของสมาคมให้ฝากไว้ในสถาบันการเงินในนามของสมาคม การเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากให้ดำเนินการโดยอนุกรรมการเบิกจ่ายเงินประกอบด้วย นายก เหรัญญิก และกรรมการอื่น ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากกรรมการอีกจำนวนไม่เกิน 3 คน โดยให้การเบิกจ่ายเงินดำเนินการโดยอนุกรรมการดังกล่าวลงนามไม่น้อยกว่า 2 คน พร้อมประทับตราของสมาคม
คำอธิบาย:กำหนดการฝากเงิน และการเบิกจ่ายเงิน กำหนดคนลงนามแค่ 2 คน จะได้ตามตัวง่าย
              การสั่งจ่ายเงินทุกรายการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับและมติคณะกรรมการ โดยให้มีผู้มีอำนาจสั่งจ่ายตามวงเงินดังนี้
                (1)  เหรัญญิก หรือกรรมการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
                (2) นายก หรือกรรมการที่นายกมอบหมายตามข้อ 16 วรรคสี่ ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
                (3) เหรัญญิก หรือกรรมการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และนายก หรือกรรมการที่นายกมอบหมายตามข้อ 17 วรรคสาม ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน)
                (4) หากเกินกว่า 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นอำนาจของคณะกรรมการ
คำอธิบาย:กำหนดอำนาจสั่งจ่ายเงิน
             ข้อ 35. ให้คณะกรรมการจัดการให้ทำงบดุลส่งให้สมาชิกทราบทุกรอบปีการบัญชี โดยผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
            รอบปีบัญชีให้เริ่มในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ศกเดียวกัน
คำอธิบาย:กำหนดการทำงบดุล


หัวข้อ: ร่างข้อบังคับพร้อมคำอธิบาย หมวด 8 การตีความและแก้ไขข้อบังคับ
เริ่มหัวข้อโดย: พธู ๒๕๒๔ ที่ 05 กันยายน 2554, 00:05:19
หมวด 8  
การตีความและการแก้ไขข้อบังคับ
                                     

                ข้อ 36. การตีความข้อบังคับสมาคม หากเป็นที่สงสัยในประการใด ๆ โดยทั่วไป ให้ใช้มติของคณะกรรมการเป็นผู้ชี้ขาด เว้นแต่เป็นที่สงสัยในที่ประชุมใหญ่ให้ใช้มติที่ประชุมใหญ่ชี้ขาด
                 ให้นำบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยสมาคม มาใช้บังคับ   ในกรณีที่ข้อบังคับสมาคมมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
                 การแก้ไขเปลี่ยนข้อบังคับจะกระทำได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญผู้เข้าร่วมประชุม ให้คณะกรรมการส่งร่างข้อบังคับที่ขอแก้ไขไปพร้อมกับหนังสือเรียกประชุมด้วย
คำอธิบาย:กำหนดวิธีตีความและแก้ไขข้อบังคับ


หัวข้อ: ร่างข้อบังคับพร้อมคำอธิบาย หมวด 9 การเลิกสมาคม
เริ่มหัวข้อโดย: พธู ๒๕๒๔ ที่ 05 กันยายน 2554, 00:11:27
หมวด 9   
การเลิกสมาคม


         ข้อ 37. สมาคมนี้จะเลิกได้โดยข้อเสนอของคณะกรรมการและมีมติของที่ประชุมใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือตามกรณีตามข้อ 24 วรรคสอง โดยมติเอกฉันท์ของคณะกรรมการที่มีอยู่จริง
คำอธิบาย:เงื่อนไขการเลิกสมาคม
         ข้อ 38. เมื่อเลิกสมาคมแล้ว ให้ทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของสมาคมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่อใช้ในกิจการของหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการชำระบัญชีให้เสร็จโดยเร็วที่สุด และโอนมอบทรัพย์สินดังกล่าวใน วรรคก่อนเป็นการด่วนไม่ช้ากว่า 6 เดือน
คำอธิบาย:วิธีชำระบัญชี ไม่ตกเป็นของหอพักโดยตรงเนื่องจากไม่เป็นนิติบุคคล


หัวข้อ: ร่างข้อบังคับพร้อมคำอธิบาย หมวด 10 บทเฉพาะกาล
เริ่มหัวข้อโดย: พธู ๒๕๒๔ ที่ 05 กันยายน 2554, 00:21:24
หมวดที่ 10
บทเฉพาะกาล
คำอธิบาย:หมายถึงใช้เฉพาะช่วงเปลี่ยนผ่านจากชมรมเป็นสมาคม
                                           
                 ข้อ 39. ให้คณะผู้เริ่มการก่อตั้งสมาคมในฐานะคณะกรรมการดังปรากฏรายชื่อในคำขอจดทะเบียนสมาคม ทำหน้าที่คณะกรรมการชุดเริ่มแรก จนกว่าจะถึงวันจัดงานคืนสู่เหย้าหอพักนิสิตฯ  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการชุดแรกต้องจัดงานคืนสู่เหย้าภายใน 2 ปี นับตั้งแต่การจัดงานคืนสู่เหย้าครั้งสุดท้าย ก่อนวันที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
คำอธิบาย:กำหนดให้ผู้เริ่มการเป็นคณะกรรมการชุดแรก ตามระบบการจัดตั้งสมาคม ในทางปฏิบัติได้แก่คณะกรรมการชมรมจะเป็นผู้เริ่มการ
               ให้คณะกรรมการชุดแรกจัดการประชุมใหญ่เพื่อดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่  ในวันจัดงานคืนสู่เหย้าที่คณะกรรมการชุดแรกจัดตามวรรคแรก
คำอธิบาย:เป้นการบังคับให้จัดการเลือกตั้งใหม่
                 ข้อ 40. เมื่อสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  ให้ถือว่า ผู้จะเป็นสมาชิกและผู้จะเป็นกรรมการของสมาคม ผู้เริ่มการทั้งหมด และสมาชิกทั่วไปที่ยื่นขอจดทะเบียนกับสมาคมแล้ว เป็นสมาชิกสามัญ และเริ่มสมาชิกภาพของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้น
คำอธิบาย:เพื่อให้ครบโครงสร้างทันทีที่เป็นนิติบุคคล
                  ข้อ 41. การใด ๆ ที่ชมรมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมติของคณะกรรมการชมรม ได้ดำเนินการไปแล้ว ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการของคณะกรรมการสมาคมโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดข้อบังคับ และกฎหมาย ตั้งแต่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
คำอธิบาย:เพื่อเชื่อมต่อชมรมกับสมาคม
                 ข้อ 42. ทรัพย์สินและหนี้สินใด ๆ ของชมรมชมรมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้โอนเป็นของสมาคมโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดข้อบังคับ และกฎหมาย ตั้งแต่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
คำอธิบาย:เพื่อเชื่อมต่อชมรมกับสมาคม
                ข้อ 43.ข้อบังคับฉบับนี้ ให้เริ่มใช้บังคับได้ตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นต้นไป 
                                                               *****

คำอธิบาย:จะไปใช้ก่อนเป็นได้อย่างไร ดังนั้นปัจจุบันยังไม่ใช้จนกว่าจะได้รับการจดทะเบียน แสดงว่ายังแก้ไขได้จนไม่อยากแก้


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: Pete15 ที่ 05 กันยายน 2554, 07:07:07
ขอบคุณ น้้อง patooman 64 ที่ได้อาษา -เสีย สละ ทั้ง แรงกาย แรงใจ ให้งานก่อตั้งสมาคม สามารถเดินหน้าทางด้านกฎหมาย
ทีนี้ ขึ้นอยู่กับ พี่ๆ น้องๆ พวกเรา....  ใครมีความเห็น ต่าง หรือเพิ่ม เติมเช่นไร ก็ แสดงความคิด เห็นออกมา หรือไม่ ถ้ามีมาก มาแรง ก็แบ่งเวลา ส่วน ตัว มาเข้าร่วมประชุม ด้วย ก็จะยิ่งดี .......เพื่อสิ่งที่ดีทีสุด และส่วนรวม ครับ


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 06 กันยายน 2554, 15:12:20
พี่ปี๊ด ป๋าทู

ผมขอร่วมให้กำลังใจคณะทำงานเพื่อเปลี่ยนชมรมฯ ให้เป็นสมาคม ครับหัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 06 กันยายน 2554, 15:15:59
วันนี้เช่นกัน ได้รับหนังสือ "ชุมนุมจุฬาฯ ๒๕๕๓"
ซึ่งจัดส่งให้โดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นรายงาของสมาคมฯ ระหว่างเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔


(http://www.cmadong.com/imgup/pics/cmd955421_3452302_13520_4115874photo.jpg)หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 06 กันยายน 2554, 15:55:32
เป็นรายงานประจำปี หน้า 82 หน้าไม่รวมปก มีครบ ตอบโจทก์ได้ครับ
แม้แต่เรื่องข้อบังคมสมาคมที่ทบทวนและจดทะเบียนใหม่เมื่อ 23 ส.ค. 2553 อยู่ในภาคผนวกท้ายเล่ม


(http://www.cmadong.com/imgup/pics/cmd664341_768906_9801628_2238996photo.jpg)หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 06 กันยายน 2554, 15:58:32
ป๋าทู

มีหนังสือ "ชุมนุมจุฬาฯ ๒๕๕๓" แล้วหรือยัง ??

อจ.เผ่า และ อจ.เพ็ญพรรณ อนุสาสกทั้งสองหอ
เป็นกรรมการโดยตำแหน่งโครงการอาหารกลางวันและทุนจุฬาฯของ สนจ.

น่าจะมีทั้งสองท่านครับ เผื่อต้องนำมาใช้เปรียบเทียบหรือชี้แจงที่ประชุม

 


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 07 กันยายน 2554, 09:43:23
ขอยกเป็นตัวอย่างครับ

เป็นจดหมายน้อยจาก สนจ. ที่แนบไปกับหนังสือ "ชุมนุมจุฬาฯ ๒๕๕๓"

เขาทำตามข้อบังคับเปรี๊ยะเลย ?? !!


(http://www.cmadong.com/imgup/pics/cmd536852_3766796_4595369_9383895photo.jpg)


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: แจง-24 ที่ 07 กันยายน 2554, 20:59:35
สวัสดีค่ะ พี่เหยง

ตัวอย่างมีประโยชน์มากเลยค่ะ
ขอบพระคุณนะคะ


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: เอมอร 2515 ที่ 10 กันยายน 2554, 12:13:54
สวัสดีคะ
ให้ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบค่ะ
 เป็นสมาชิกของสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ค่ะ
 ที่นั่นเก็บค่า สมาชิกสามัญตลอดชีกคนละ ๑๐๐๐ บาท
 การดำเนินการนอกจากกรรมการแล้ว ที่คณะฯมีห้องที่ทำการให้โดยมีนิสิตปัจจุบันดูแล
โดยสมาคมต้องจ้างนิสิตปัจจุบัน จำนวน ๒ คน ช่วยประจำที่ห้อง และทำงานตามที่คณะกรรมการสมาคมฯ มอบหมาย
โดยจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนค่ะ  เป็นนิสิต ปี ๓ ค่ะ 


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 10 กันยายน 2554, 21:06:30
ผมเขียนมาก็เยอะ แต่ก็เพื่อเป็นตุ๊กตาและเป็นเรื่องจริง เพราะได้เคยจดทะเบียนตั้งสมาคม ตั้งมูลนิธิ รวมทั้งได้เป็นผู้บริหารทั้งสมาคม และมูลนิธิ มาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน รวมทั้งยังต้อง make ดาต้าและจ่ายค่าตรวจสอบบัญชี เพื่อส่งรายงานให้นายทะเบียนสมาคมอยู่ทุกปี จึงไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น

แต่การเขียนก็อาจกระทบความรู้สึกของชาวหอเก่า ทั้งที่เป็นพี่ เป็นเพื่อน และน้องๆ ด้วย
ขอเอาธรรมะวันหยุด เรื่อง ความโกรธ จาก นสพ.ข่าวสด มาลงให้อ่านครับ..


วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2554 ปีที่ 21 ฉบับที่ 7590 ข่าวสดรายวัน

ธรรมะวันหยุด


ความโกรธ
พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ. 9) เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร www.watdevaraj.com

ความโกรธเริ่มจากน้อยไปหามาก เกิดขึ้นตามลำดับ คือ บางครั้งความโกรธเพียงแค่ทำให้ใจขุ่นมัว แต่ไม่ถึงกับทำให้หน้างอ บางครั้งทำให้ถึงกับหน้างอ แต่ไม่ถึงกับปากสั่นคางสั่น บางครั้งทำให้ปากสั่นคางสั่น แต่ไม่ถึงกับพูดจาหยาบคาย

บางครั้งเป็นเพียงพูดจาหยาบคาย แต่ยังไม่ถึงกับเหลียวดูทิศต่างๆ บางครั้งทำให้เหลียวมองดูทิศต่างๆ แต่ไม่ถึงกับจับท่อนไม้หรืออาวุธ บางครั้งเพียงแค่เงื้อท่อนไม้หรืออาวุธขึ้น แต่ไม่ถึงกับทำร้ายกัน

บางครั้งก็ทำให้ถึงกับเลือดตกยางออก แต่ไม่ถึงกับให้เสียชีวิต และเมื่อความโกรธรุนแรงมากกว่านั้น ก็ทำให้ศัตรูเสียชีวิต และก็ทำตนให้เสียชีวิต มันจะรุนแรงขึ้นตามลำดับอย่างนี้

เหตุที่ทำให้ความโกรธเกิดขึ้นนั้น มี 10 ประการ คือ

  1. ความโกรธเกิดขึ้นเพราะคิดว่า คนคนนั้น ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก ได้พูดคำอันไม่เป็นที่ชอบใจแก่เรามาก่อน

  2. ความโกรธเกิดขึ้นเพราะคิดว่า คนคนนั้น กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก กำลังพูดคำอันไม่เป็นที่ชอบใจแก่เรา

  3. ความโกรธเกิดขึ้นเพราะคิดว่า ในวันข้างหน้า คนคนนั้น จะทำสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก หรือพูดคำอันไม่เป็นที่ชอบใจ เป็นทุกข์ใจแก่เรา

  4. ความโกรธเกิดขึ้นเพราะคิดว่า คนคนนั้น ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก ได้พูดคำอันไม่เป็นที่ชอบใจแก่ คนที่เราเคารพรัก

  5. ความโกรธเกิดขึ้นเพราะคิดว่า คนคนนั้น กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก กำลังพูดคำอันไม่เป็นที่ชอบใจแก่ คนที่เราเคารพรัก

  6. ความโกรธเกิดขึ้นเพราะคิดว่า ในวันข้างหน้า คนคนนั้น จะทำสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก หรือพูดคำอันไม่เป็นที่ชอบใจแก่ คนที่เราเคารพรัก

  7. ความโกรธเกิดขึ้นเพราะคิดว่า คนคนนั้น ได้ทำสิ่งที่เป็นที่รัก ได้พูดคำอันเป็นที่ชอบใจแก่ คนที่เราไม่รัก ไม่เคารพ ไม่นับถือ

  8. ความโกรธเกิดขึ้นเพราะคิดว่า คนคนนั้น กำลังทำสิ่งที่เป็นที่รัก กำลังพูดคำอันเป็นที่ชอบใจแก่ คนที่เราไม่รัก ไม่เคารพ ไม่นับถือ

  9. ความโกรธเกิดขึ้นเพราะคิดว่า ในวันข้างหน้า คนคนนั้น จะทำสิ่งที่เป็นที่รัก หรือพูดคำอันเป็นที่ชอบใจแก่ คนที่เราไม่รัก ไม่เคารพ ไม่นับถือ

10. ความโกรธเกิดขึ้นในอัฏฐานะ หมายความว่า โกรธด้วยเหตุผลที่ไม่สมควรแก่ความโกรธ เช่น เดินไม่ระวังไปสะดุดก้อนหินก็โกรธ เดินไม่ระวังตกบันไดก็โกรธ เดินไปชนฝาหรือประตูก็โกรธ การโกรธในลักษณะดังกล่าวมานี้ ชื่อว่าโกรธในอัฏฐานะ

หน้า 31

 emo30:sorry:


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 10 กันยายน 2554, 21:19:20
เช่นกันครับ ทางพระมีพุทธบัญญัติไว้ครับว่า หากพระสงฆ์เกิดการแตกสามัคคี และสามารถคืนดีกันได้
ก็สามารถลงโบสถ์สวดปาฏิโมกข์ร่วมกันได้ แม้จะไม่ใช่วันพระก็ตาม  emo20:)):)

เฉกเช่นชาวหอเก่าเรา ห่างกันมานาน ขุ่นข้องหมองใจ เสร็จศึกหน้าเว็ปก็จัดงานคืนสู่เหย้า สังสรรค์สมานสามัคคีได้ครับ  emo49:))

ดังที่จะนำบทความจาก นสพ. ข่าวสด มาลงให้อ่านกันครับ

วันที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2554 ปีที่ 21 ฉบับที่ 7583 ข่าวสดรายวัน

ลงโบสถ์-ฟังปาฏิโมกข์

คอลัมน์ ศาลาวัด

การลงอุโบสถ คือ การที่พระภิกษุสงฆ์ร่วมประชุมกันที่พระอุโบสถเพื่อฟังปาฏิโมกข์ตามพระวินัย เป็นการทบทวนศีล 227 ข้อ ของพระภิกษุ โดยจะมีการสวดทุก 15 วัน คือ ในวันขึ้น 15 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ ในเดือนเต็ม หรือวันแรม 14 ค่ำ ในเดือนขาด

นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้ทำอุโบสถเป็นพิเศษในคราวที่ภิกษุแตกความสามัคคี เมื่อภิกษุกลับมาสามัคคีกันอีกครั้ง แม้จะยังไม่ถึงวันปาฏิโมกข์ ก็ให้สวดปาฏิโมกข์ได้ เรียกว่า สามัคคีอุโบสถ

ปาฏิโมกข์นั้นมี 2 อย่าง คือ

1.โอวาทปาฏิโมกข์ คือ หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เป็นหลัก พระพุทธเจ้าแสดงด้วยพระองค์เอง

2.อาณาปาฏิโมกข์ คือ ข้อห้าม ข้อบัญญัติ หรือพระวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเป็นหลัก ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์สาวกแสดง

โอวาทปาฏิโมกข์ เป็นหลักการทางพระพุทธศาสนาอย่างกว้าง ที่ทรงแสดงไว้ให้พระสาวกยึดเป็นแนวทางในการสั่งสอนประชาชน

โอวาทปาฏิโมกข์นั้นพระพุทธเจ้าแสดงด้วยพระองค์ ท่ามกลางที่ประชุมพระสงฆ์สาวก 1,250 รูป ณ พระเวฬุวันวิหาร หลังตรัสรู้ได้ 9 เดือน วันนั้นเป็นวันมาฆบุรณมี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 พระจันทร์เต็มดวงเสวยมาฆฤกษ์ ภิกษุทั้ง 1,250 รูปมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ภิกษุที่ร่วมประชุมในครั้งนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ และเป็นภิกษุที่พระพุทธเจ้าบวชให้ทุกรูป

เรียกวันนั้นว่า วันจาตุรงคสันนิบาต

ในวันนั้น พระองค์ได้ทรงแสดงหลักการแห่งพระพุทธศาสนา เรียกว่า โอวาทปาฏิโมกข์ ดังนี้

"ขันติ คือ ความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสพระนิพพานว่าเป็นยอด ผู้ยังทำร้ายผู้อื่นอยู่ ไม่ชื่อว่าบรรพชิต ผู้ยังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ ไม่ชื่อว่าสมณะการไม่ทำบาปทั้งปวง 1 การทำกุศลให้ถึงพร้อม 1 ความยังจิตให้ผ่องแผ้ว 1 ธรรม 3 ประการนี้ เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย การไม่ว่าร้าย 1 การไม่ทำร้าย 1 ความสำรวมในพระปาฏิโมกข์ 1 ความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะ 1 การอยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงัด 1 การประกอบความเพียรในการพัฒนาการจิตให้ยิ่ง 1 ธรรม 6 ประการนี้ เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย"

การแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ของพระพุทธเจ้า ได้มีขึ้นครั้งนี้เพียงครั้งเดียว หลังจากนั้นพระองค์ก็ไม่ได้แสดงอีก แต่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ประชุมสงฆ์กันเองทุก 15 วัน ต่อมาภายหลัง เมื่อทรงบัญญัติสิกขาบทแล้ว ทรงอนุญาตให้พระสาวกที่อยู่ร่วมกัน 4 รูปขึ้นไป นำสิกขาบท 227 ข้อมาสวดทบทวนท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์ ในวันอุโบสถ จึงเกิดอาณาปาฏิโมกข์

เป็นแบบแห่งการลงอุโบสถเพื่อฟังปาฏิโมกข์ถึงปัจจุบัน

หน้า 29หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: jamsai ที่ 12 กันยายน 2554, 11:10:32
 emo7:(: emo7:(:
 
อ้างถึง   
พี่ป๋อง อ่านแล้วครับอาจารย์ป้าแจ่ม
ไม่สบายใจขึ้นอย่างพวกน้องๆ หรอกครับ
หนักใจครับ

 emo7:(: emo47 emo4

คิดมา เกือบ ๑๐ วันแล้ว ก็ยังไขไม่ออก ว่าท่านปุโรหิต พี่ป๋อง หนักใจเรื่องไร

ช่วยด้วยค่ะ ปริศนานี้ยากยิ่งนัก
 emo7:(:


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: พธู ๒๕๒๔ ที่ 13 กันยายน 2554, 01:27:33
เมื่อวานเย็นคณะทำงานยกร่างได้ดำเนินการปรับปรุงร่าง ๓ ผมได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วเพื่อส่งให้คณะกรรมการชมรมฯ พิจารณาในวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ขอรับ


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: พธู ๒๕๒๔ ที่ 13 กันยายน 2554, 01:37:06
ร่างข้อบังคับ
สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                             
(ร่างที่ 4 เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการชมรมนิสิตเก่าหอพักนิสิตฯ)


 หมวดที่ 1   ชื่อและวัตถุประสงค์

    
      ข้อ 1. สมาคมนี้ชื่อว่า “สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ใช้ชื่อย่อว่า “สนหจ.”
      เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “เรสซิเด็นซ์ ออฟ จุฬาลงกรณ์  ยูนิเวอร์ซิตี้  อะลัมไน แอสโซซิเอชั่น“
      เขียนเป็นอักษรอังกฤษว่า “RESIDENCE OF CHULALONGKORN UNIVERSITY    ALUMNI   ASSOCIATION” ใช้อักษรย่อว่า “RCUA.“
      เครื่องหมายของสมาคมเป็น ...
                                  (รอการประกวดการออกแบบ)


    ข้อ 2. สมาคมนี้ตั้ง ณ หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254   ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

    ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
    “หอพัก”       หมายถึง หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   “นิสิต”         หมายถึง นิสิตปัจจุบันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         “นิสิตเก่า”     หมายถึง นิสิตเก่าหอพัก
    “นิสิตหอพัก” หมายถึง นิสิตปัจจุบันหอพัก
   “คณาจารย์”  หมายถึง อนุสาสก ผู้ช่วยอนุสาสก และหรืออาจารย์ปกครองหอพัก
   “สมาคม”     หมายถึง สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   “คณะกรรมการ”หมายถึง คณะกรรมการสมาคม
   “กรรมการ”   หมายถึง กรรมการสมาคม
    “นายก”       หมายถึง  นายกสมาคม
         “อุปนายก”   หมายถึง  อุปนายกสมาคม
         “นายทะเบียน” หมายถึง  นายทะเบียนสมาคม
 
   ข้อ 4. วัตถุประสงค์ของสมาคม คือ
               (1) เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่าง   คณาจารย์นิสิตเก่า และนิสิตหอพัก  กับหอพัก
         (2) ส่งเสริมและหรือจัดกิจกรรม เพื่อความสามัคคี และสวัสดิการของสมาชิกและครอบครัว            
                     (3) ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่วิทยาการแก่นิสิตหอพัก สมาชิก บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป
            (4) จัดหาทุนการศึกษาให้แก่นิสิตหอพักที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประพฤติดี และจัดหารางวัลแก่  นิสิตหอพักที่มีความสามารถ  หรือบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม หรือผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ สมควรได้รับการยกย่อง
       (5)  ดำเนินการหรือร่วมมือกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์กรการกุศล และหรือ องค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อการศึกษา การกุศล และหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์   
       (6)  บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และหรือสาธารณกุศล
(7)  สมาคมนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับการเมือง
             
หมวด 2  สมาชิก

      ข้อ 5. สมาชิกของสมาคมนี้มี 4 ประเภท คือ
               (1) สมาชิกทั่วไป       ได้แก่ คณาจารย์และนิสิตเก่า
         (2) สมาชิกสามัญ      ได้แก่ สมาชิกทั่วไปที่ยื่นคำขอจดทะเบียนกับสมาคม
               (3) สมาชิกสมทบ      ได้แก่ นิสิตหอพักที่ยื่นคำขอจดทะเบียนกับสมาคม
               (4) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ซึ่งคณะกรรมการเชิญเข้าเป็นสมาชิกเพื่อเป็นเกียรติแก่ สมาคมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการที่เข้าประชุม

      ข้อ 6. การขอจดทะเบียนกับสมาคมเป็นสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสมทบ ผู้ประสงค์ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนกับสมาคม ตามแบบที่สมาคมกำหนดไว้และยื่นต่อเลขาธิการ โดยมีสมาชิกสามัญ จำนวน 1 คน หรือคณาจารย์ ลงนามรับรองคุณสมบัติ

               ให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายนำคำขอนั้นเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาในโอกาสแรกที่จะทำได้ เมื่อคณะกรรมการลงมติเป็นประการใด  ให้แจ้งให้ผู้สมัครทราบ

      ข้อ 7. สำหรับสมาชิกทั่วไป และนิสิตหอพัก ในการขอจดทะเบียนกับสมาคม ต้องเสียค่าจดทะเบียนอัตราคนละ 100 บาท โดยชำระพร้อมกับการยื่นคำขอจดทะเบียน และมีหน้าที่เสียค่าบำรุงสมาคมดังนี้
                    (1) สมาชิกสามัญเสียค่าบำรุง อัตราปีละ 100 บาท อัตราตลอดชีพ 900 บาท
                  (2) สมาชิกทั่วไป สมาชิกสมทบ และสมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่เสียค่าบำรุง
             ให้คณะกรรมการ มีอำนาจกำหนด  วิธีชำระค่าบำรุง และเปลี่ยนแปลงอัตราค่ายื่นคำขอและค่าบำรุงสูงกว่าเดิมตามที่เห็นสมควรได้ แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงสมาชิกที่ ได้จดทะเบียนและชำระค่าบำรุงไว้แล้ว


หมวดที่ 3   สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

      ข้อ 8. สมาชิกมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ใดๆ ที่สมาคมจักอำนวยให้ได้

      ข้อ 9. สมาชิกอาจแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคม

      ข้อ 10. สมาชิกมีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ และประชุมใหญ่วิสามัญ ทั้งมีสิทธิขอรับทราบหรือตรวจดูกิจการ การบัญชี การเงิน การทะเบียน ของสมาคม

        ข้อ 11. สมาชิกมีหน้าที่ดังต่อไปนี้คือ
               (1) ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคม ข้อกำหนดของที่ประชุมใหญ่ และกฎหมาย
               (2) ต้องรักษาคุณธรรมความดีงาม และไม่ประพฤติเสื่อมเสีย
               (3) ช่วยส่งเสริมและร่วมมือในกิจการของสมาคมให้เจริญก้าวหน้า
 
หมวดที่ 4   การขาดจากสมาชิกภาพ

      ข้อ 12. สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเมื่อ
               (1) ตาย         
         (2) ลาออก      
         (3) ถูกลบชื่อจากทะเบียน โดยมติเอกฉันท์ของที่ประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามหน้าที่สมาชิก
          (4) ไม่ชำระค่าบำรุงติดต่อกัน 3 ปี และคณะกรรมการมีมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนด้วยจำนวนเสียงจำนวนกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
               (5) นายทะเบียนประกาศให้ขาดสมาชิกภาพ เนื่องจากตรวจสอบพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
      

      ข้อ 13. สมาชิกผู้ใดประสงค์จะลาออกจากสมาชิกภาพก็ย่อมทำได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือไปยังเลขาธิการ

      ข้อ 14. สมาชิกที่ได้ลาออกหรือถูกลบชื่อ นั้น มีสิทธิยื่นคำขอเป็นสมาชิกได้อีกเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ขาดจากสมาชิกภาพ และหากคณะกรรมการได้พิจารณาคำขอและไม่ยอมรับผู้นั้นเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ผู้นั้นอาจยื่นคำขอได้อีกเพียงครั้งเดียวเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี  นับแต่วันที่คณะกรรมการวินิจฉัยไม่ยอมรับเป็นสมาชิก

       ข้อ 15.  การขาดสมาชิกภาพตามข้อ 12 ให้มีผลโดยทันที และให้นายทะเบียนปรับปรุงทะเบียนสมาชิกให้ตรงตามความเป็นจริงภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบการขาดสมาชิกภาพ

หมวดที่ 5 คณะกรรมการ

   ข้อ 16. ให้สมาคมมีคณะกรรมการ โดยเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ   จำนวนไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน แต่ไม่เกินสิบเจ็ดคน โดยสมาชิกสามัญในที่ประชุมใหญ่เป็นผู้เลือกตั้ง
      สมาชิกสามัญที่จะรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการของสมาคมจะต้องเป็นผู้อยู่ในที่ประชุมใหญ่   หรือได้ยื่นความจำนงเป็นหนังสือต่อที่ประชุมใหญ่โดยได้ยื่นต่อเลขาธิการไว้แล้ว
      ในการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการ  ในกรณีที่กรรมการพ้นตำแหน่งตามวาระ  ให้คณะกรรมการเปิดรับสมัครสมาชิกสามัญเพื่อรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการก่อนวันที่หมดวาระไม่น้อยกว่า 60 วัน  ทั้งนี้ให้มีวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ  และให้คณะกรรมการกำหนดวันประชุมใหญ่เพื่อจัดการเลือกตั้งภายหลังวันปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า 30 วัน  หากกรณีเป็นการพ้นตำแหน่งตามข้อ 22 วรรคท้าย ให้เปิดรับสมัครก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 28 วัน ให้มีวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ   โดยให้นายทะเบียนสมาคมเป็นผู้ดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกผู้สมัคร เมื่อพบว่าคุณสมบัติครบถ้วนให้ออกประกาศรับสมัคร และกำหนดหมายเลขผู้สมัครเรียงตามลำดับก่อนหลังการสมัคร  หากมาสมัครพร้อมกันให้ใช้จับสลากกำหนดหมายเลข ในการเชิญสมาชิกเข้าประชุมใหญ่ที่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ ให้ส่งรายชื่อผู้สมัครและประวัติโดยย่อไปพร้อมหนังสือเชิญด้วย 
     ในช่วงเวลาหลังจากปิดการรับสมัครและก่อนเวลาการเริ่มการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ถ้าสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 50 คน เห็นว่ายังมีสมาชิกสามัญคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนที่ ไม่ได้สมัครรับเลือกตั้ง แต่สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้สมาชิกจำนวนดังกล่าวลงชื่อในหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนเพื่อเสนอชื่อสมาชิกสามัญคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนโดยความยินยอมของผู้ถูกเสนอชื่อนั้นเข้ารับการเลือกตั้ง เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกผู้ถูกเสนอชื่อ หากพบว่าคุณสมบัติครบถ้วนให้ออกประกาศรับสมัคร และกำหนดหมายเลขผู้สมัครเรียงตามลำดับต่อจากหมายเลขผู้สมัครคนสุดท้าย
   การลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการให้เป็นการเลือกตั้งโดยตรง โดยให้สมาชิกสามัญมีสิทธิลงคะแนนเลือกคณะกรรมการได้ไม่เกินคนละ 17 คน ๆ ละ 1 คะแนน การดำเนินการเลือกตั้งจะเป็นแบบลับหรือเปิดเผย ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม ทั้งนี้ให้ประธานในที่ประชุมตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ผู้ที่ได้รับคะแนนการเลือกตั้งสูงสุดเรียงตามลำดับคะแนนจนครบจำนวนคณะกรรมการถือว่าเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง หากมีคะแนนเท่ากันให้จับฉลากเพื่อเรียงลำดับ
   หากเมื่อถึงเวลาเริ่มประชุมใหญ่และมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว แต่มีผู้สมัครและผู้รับการเสนอชื่อรวมกันไม่ถึง 11 คน ให้ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้ที่ประชุมใหญ่เสนอชื่อสมาชิกสามัญในที่ประชุมใหญ่เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการได้จนจำนวนผู้สมัคร ผู้ได้รับการเสนอชื่อ และผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยที่ประชุมใหญ่ รวมกันครบจำนวน 15 คน และถือว่าทั้งหมดเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นโดยไม่ต้องลงคะแนน

              ข้อ 17. ให้คณะกรรมการเป็นผู้เลือกนายกจากกรรมการคนหนึ่ง และให้นายกเป็นผู้เลือกกรรมการเพื่อแต่งตั้งให้เป็นอุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน ปฏิคม ประชาสัมพันธ์และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่ข้อบังคับหรือมติคณะกรรมการกำหนด
    กรณีที่ไม่มีนายกและคณะกรรมการยังมิได้เลือกนายกคนใหม่แทนตามวรรคหนึ่ง หรือมีนายกแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้อุปนายกเป็นผู้รักษาการแทนนายก  กรณีมีอุปนายกหลายคนให้คณะกรรมการแต่งตั้งลำดับอุปนายกในการรักษาการแทนนายกทันทีหลังจากมีการแต่งตั้งอุปนายก   กรณีไม่มีอุปนายกหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งรักษาการแทนนายก
    ภายใต้อำนาจของข้อบังคับนี้ นายกอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นผู้ทำการแทนนายกในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ได้ ทั้งนี้ต้องทำเป็นหนังสือและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
        ภายใต้บังคับในวรรคสองและสาม  สมาคมมีนายกเป็นผู้แทนนิติบุคคล   นิติกรรมใด ๆ ที่ได้กระทำขึ้นจะผูกพันกับสมาคมต่อเมื่อเป็นไปข้อบังคับและมติของคณะกรรมการ

   ข้อ 18. นายกหรือกรรมการของสมาคม ดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ แต่จะได้รับเลือกตั้งเป็นนายกหรือกรรมการเกินกว่า 2 คราวติดต่อกันมิได้
   ห้ามมิให้คณะกรรมการมีเงินค่าตอบแทนตำแหน่ง เบี้ยประชุมคณะกรรมการ เว้นแต่การไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมายนอกสำนักงานให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และเบี้ยเลี้ยงตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการกำหนด
         คณะกรรมการที่พ้นตำแหน่งเนื่องจากถึงคราวออกตามวาระ ให้รักษาการในตำแหน่งไปจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการแล้วและให้คณะกรรมการชุดเก่าส่งงานและคณะกรรมการชุดใหม่รับมอบงานให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน กรณีเป็นการพ้นตำแหน่งเฉพาะตัวให้ดำเนินการตามข้อ 16 วรรคสองและข้อ 22 ตามแต่กรณี        

      ข้อ 19. คณะกรรมการมีหน้าที่ดำเนินกิจการของสมาคมตาม วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กฎหมายและข้อกำหนดของที่ประชุมใหญ่ มีอำนาจดำเนินกิจการของสมาคม กำหนดระเบียบ และแต่งตั้ง ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินกิจการใด ๆ ของสมาคมตามที่เห็นสมควร
     สำหรับอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่คณะกรรมการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  ในภารกิจของสมาคมให้มีสิทธิเบิกค่าตอบแทน ค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าที่พัก ตามที่คณะกรรมการกำหนด
   การประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการที่มีอยู่จริง จึงเป็นองค์ประชุม โดยให้นายกเป็นประธานในที่ประชุม

    ข้อ 20. มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด เว้นแต่มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
            การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ใช้วิธีชูมือ แต่ถ้ากรรมการอย่างน้อย   2 คน ร้องขอให้ลงคะแนนแบบลับ ให้ประธานในที่ประชุมดำเนินการให้ลงคะแนนแบบลับได้

      ข้อ 21. นายกหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
               (1) ตาย              
         (2) ถึงคราวออกตามวาระ          
         (3) ลาออก
               (4) ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพ

      ข้อ 22. ถ้านายกพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งดำรงตำแหน่งแทน และให้อยู่ในตำแหน่ง ได้เท่ากำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน
            ถ้ากรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับคะแนนถัดไปเป็นกรรมการแทน โดยให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน กรณีไม่มีผู้ได้รับคะแนนถัดไป ให้คณะกรรมการมีจำนวนเท่ากับที่มีอยู่จริงจนกว่าจะครบวาระ
      ถ้าคณะกรรมการที่มีอยู่จริงตามวรรคสองมีจำนวนน้อยกว่า 11 คน ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายใน 30 วัน เพื่อดำเนินการเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ และในกรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มีอยู่จริงที่เหลือพ้นจากตำแหน่งไปด้วย  และให้คณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่มีวาระ 2 ปี

หมวดที่ 6    การประชุมใหญ่

      ข้อ 23. การประชุมใหญ่สามัญให้คณะกรรมการจัดให้มีขึ้นปีละครั้ง การประชุมใหญ่นอกเหนือจากนั้นให้เรียกว่าประชุมใหญ่วิสามัญ
      ข้อ 24. องค์ประชุมสำหรับการประชุมใหญ่ จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน จึงจะถือเป็นองค์ประชุม
        หากจำนวนสมาชิกสามัญไม่ครบองค์ประชุมภายใน 1 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่กำหนดให้เริ่มประชุมตามหนังสือเรียกประชุม ให้ประธานสั่งงดประชุม และให้เรียกประชุมใหม่อีกครั้งภายใน 10 วัน  หากเรียกประชุมใหญ่ในเหตุเดียวกันเกินกว่า 3 ครั้งแต่ไม่ครบองค์ประชุม ให้คณะกรรมการถือเป็นเหตุสมควรเลิกสมาคมได้

                     ข้อ 25. ให้นายกทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่
               ภายใต้บังคับของข้อ 17 วรรคสองและสาม หากนายกไม่อยู่หรือไม่อาจทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ได้ ให้อุปนายกหรือกรรมการผู้อื่นทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่แทน หากไม่มีอุปนายกหรือกรรมการในที่ประชุม ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกสมาชิกสามัญผู้หนึ่งผู้ใด ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน

      ข้อ 26. สมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมใหญ่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคนละ 1 เสียงสมาชิกทั่วไป สมาชิกสมทบ และสมาชิกกิตติศักดิ์ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่

      ข้อ 27. การประชุมใหญ่สามัญ อย่างน้อยจะต้องมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
               (1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                     (2) รับรองรายงานประชุมใหญ่ครั้งที่แล้ว
               (3) คณะกรรมการแถลงผลงานและสถานการเงิน
               (4) พิจารณารับรองงบดุล และเลือกตั้งผู้สอบบัญชี (รอบปีบัญชีละครั้ง)
               (5) เลือกตั้งคณะกรรมการ (ถ้ามี)
               (6) กิจการอื่นๆ

                   ข้อ 28. มติของประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

      ข้อ 29. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ให้ใช้วิธีชูมือ เว้นแต่มีสมาชิกสามัญ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน ร้องขอให้เป็นการออกเสียงลงคะแนนแบบลับ ให้ประธานในที่ประชุมสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนลับ โดยให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการมาดำเนินการจัดการลงคะแนน

      ข้อ 30. การประชุมใหญ่วิสามัญจะกระทำได้ต่อเมื่อคณะกรรมการเห็นสมควร หรือกรณีตามข้อ 22 วรรคสาม หรือกรณีมีสมาชิกสามัญซึ่งมิได้ค้างชำระค่าบำรุง จำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน ร่วมกันลงชื่อร้องขอเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการพร้อมวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เรียกประชุมเพื่อการใด  ให้คณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ตามที่ร้องขอภายในกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอนั้น
            การประชุมใหญ่วิสามัญให้ถือองค์ประชุมเช่นเดียวกับการประชุมใหญ่สามัญ หากจำนวนสมาชิกสามัญไม่ครบองค์ประชุมภายใน 1 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่กำหนดให้เริ่มประชุมตามหนังสือเรียกประชุม ให้ประธานสั่งงดประชุม และไม่ให้เรียกประชุมใหม่ หากในกรณีนี้สมาชิกยังต้องการให้เรียกประชุมใหม่ให้ยื่นเป็นหนังสือตามความในวรรคแรกอีกครั้ง โดยให้คณะกรรมการ  เรียกประชุมใหม่ได้แต่วันประชุมต้องพ้นกำหนด 60 วัน นับตั้งแต่วันที่งดประชุม
       การร้องขอให้จัดการประชุมใหญ่โดยสมาชิกที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันสามารถกระทำได้แต่ให้คณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ตามที่ร้องขอ  โดยกำหนดวันประชุมห่างจากการประชุมที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันไม่น้อยกว่า 180 วัน
       การประชุมใหญ่วิสามัญให้มีระเบียบวาระการประชุมตามข้อ 27 เท่าที่จำเป็น

      ข้อ 31. หนังสือเรียกประชุมใหญ่ทุกคราว ให้ส่งทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางไปรษณีย์ไปยังสมาชิกสามัญตามที่อยู่ที่ได้จดทะเบียนไว้กับสมาคม   ก่อนวันนัดประชุมใหญ่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ในหนังสือนั้นให้ระบุสถานที่ เวลาและระเบียบวาระการประชุมด้วย

หมวด 7  การเงินและการบัญชี

        ข้อ 32. การเงินของสมาคมให้ดำเนินการไปตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการกำหนดระเบียบวิธีการดำเนินการไว้ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับนี้กำหนด
      สมาคมต้องไม่ดำเนินการหาผลประโยชน์มาเพื่อแบ่งปันกัน หรือเพื่อบุคลหนึ่งบุคคลใดหรือคณะบุคคล เว้นแต่เพื่อการใช้จ่ายในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของสมาคม

       ข้อ 33. ให้คณะกรรมการจัดให้มีการทำบัญชี และการเงินของสมาคมพร้อมด้วย ใบสำคัญและหลักฐานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการบัญชีและให้ตรงต่อข้อความจริง
 
      ข้อ 34. เงินของสมาคมให้ฝากไว้ในสถาบันการเงินในนามของสมาคม การเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากให้ดำเนินการโดยอนุกรรมการเบิกจ่ายเงินประกอบด้วย นายก เหรัญญิก และกรรมการอื่น ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากกรรมการอีกจำนวนไม่เกิน 3 คน โดยให้การเบิกจ่ายเงินดำเนินการโดยอนุกรรมการดังกล่าวลงนามไม่น้อยกว่า 2 คน พร้อมประทับตราของสมาคม
        การสั่งจ่ายเงินทุกรายการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับและมติคณะกรรมการ โดยให้มีผู้มีอำนาจสั่งจ่ายตามวงเงินดังนี้
(1)    เหรัญญิก หรือกรรมการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท
(ห้าพันบาทถ้วน)
(2)   นายกหรือกรรมการที่นายกมอบหมายตามข้อ 17 วรรคสาม ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
(3)   เหรัญญิก หรือกรรมการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และนายก หรือกรรมการที่นายกมอบหมายตามข้อ 17 วรรคสาม ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน)
(4)   หากเกินกว่า 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นอำนาจของคณะกรรมการ

ข้อ 35. ให้คณะกรรมการจัดการให้ทำงบดุลส่งให้สมาชิกสามัญทราบทุกรอบปีการบัญชี โดยผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
            รอบปีบัญชีให้เริ่มในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ศกเดียวกัน

หมวด 8  การตีความและการแก้ไขข้อบังคับ

      ข้อ 36. การตีความข้อบังคับสมาคม หากเป็นที่สงสัยในประการใด ๆ โดยทั่วไป ให้ใช้มติของคณะกรรมการเป็นผู้ชี้ขาด เว้นแต่เป็นที่สงสัยในที่ประชุมใหญ่ให้ใช้มติที่ประชุมใหญ่ชี้ขาด
       ให้นำบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยสมาคม มาใช้บังคับ   ในกรณีที่ข้อบังคับสมาคมมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
       การแก้ไขเปลี่ยนข้อบังคับจะกระทำได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญผู้เข้าร่วมประชุม
            ให้คณะกรรมการส่งร่างข้อบังคับที่ขอแก้ไขไปพร้อมกับหนังสือเรียกประชุมด้วย

หมวด 9  การเลิกสมาคม

      ข้อ 37. สมาคมนี้จะเลิกได้โดยข้อเสนอของคณะกรรมการและมีมติของที่ประชุมใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือตามกรณีตามข้อ 24 วรรคสอง โดยมติเอกฉันท์ของคณะกรรมการที่มีอยู่จริง

      ข้อ 38. เมื่อเลิกสมาคมแล้ว ให้ทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของสมาคมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในกิจการของหอพัก
            ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการชำระบัญชีให้เสร็จโดยเร็วที่สุด และโอนมอบทรัพย์สินดังกล่าวใน วรรคก่อนเป็นการด่วนไม่ช้ากว่า 6 เดือน

หมวดที่ 10 บทเฉพาะกาล

      ข้อ 39. ให้คณะกรรมการชมรมนิสิตเก่า เป็นผู้เริ่มการก่อตั้งสมาคมในฐานะคณะกรรมการดังปรากฏรายชื่อในคำขอจดทะเบียนสมาคม ทำหน้าที่คณะกรรมการชุดเริ่มแรก จนกว่าจะถึงวันจัดงานคืนสู่เหย้าหอพัก ทั้งนี้ให้คณะกรรมการชุดแรกต้องจัดงานคืนสู่เหย้าภายใน 2 ปี นับตั้งแต่การจัดงานคืนสู่เหย้าครั้งสุดท้าย ก่อนวันที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
       ให้คณะกรรมการชุดแรกจัดการประชุมใหญ่เพื่อดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่  ในวันจัดงานคืนสู่เหย้าที่คณะกรรมการชุดแรกจัดตามวรรคแรก

   ข้อ 40. เมื่อสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  ให้ถือว่า ผู้จะเป็น กรรมการ ผู้เริ่มการทั้งหมด และที่มีคุณสมบัติเป็นสมาชิกทั่วไปที่ยื่นขอจดทะเบียนกับสมาคมแล้ว เป็นสมาชิกสามัญ และเริ่มสมาชิกภาพของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้น

    ข้อ 41. การใด ๆ ที่ชมรมนิสิตเก่าโดยมติของคณะกรรมการชมรม ได้ดำเนินการไปแล้ว ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการของคณะกรรมการโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดข้อบังคับ และกฎหมาย ตั้งแต่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

   ข้อ 42. ทรัพย์สินและหนี้สินใด ๆ ของชมรมชมรมนิสิตเก่า  ให้โอนเป็นของสมาคมโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดข้อบังคับ และกฎหมาย ตั้งแต่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 
       ข้อ 43. ข้อบังคับฉบับนี้ ให้เริ่มใช้บังคับได้ตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นต้นไป 

                                               ลงชื่อ                             ผู้จัดทำข้อบังคับ


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: Pete15 ที่ 13 กันยายน 2554, 07:06:14
สวัสดี ครับ น้องป๋าทู 64 ขอบคุณมาก


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: ดร.มนตรี ที่ 30 ธันวาคม 2554, 09:45:36
วันนี้ได้รับเมล์ แจ้งข่าว ...


ชมรมนิสิตเก่า เอ็มบีเอ จุฬาฯ ของพวกผม ....   ก็จัดตั้งเป็นสมาคมฯ  เหมือน ซีมะโด่ง ของเรา  ^_^


(http://www.cmadong.com/imgup/pics/cmd514637_8046089_2943169_3890906photo.jpg)

หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: โจ้2543 ที่ 30 ธันวาคม 2554, 16:29:58
มาลงชื่อติดตามครับผม


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: พธู ๒๕๒๔ ที่ 31 ธันวาคม 2554, 00:33:22
เมื่อวาน ไปยื่นตั้งสมาคม RCU.AA.ที่เขตปทุมวัน โดยทั่วไปจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ ๖๐ วัน แต่กรณีนี้อาจใช้เวลาแตกต่างจากปกติโดยไม่มีการแก้ไขเอกสาร อาจเสร็จก่อน ๑๑ ก.พ.๕๕ ซึ่งเป็นวันคืนสู่เหย้า


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: ดร.มนตรี ที่ 31 ธันวาคม 2554, 07:03:33
อ้างถึง
ข้อความของ พธู ๒๕๒๔ เมื่อ 31 ธันวาคม 2554, 00:33:22
เมื่อวาน ไปยื่นตั้งสมาคม RCU.AA.ที่เขตปทุมวัน โดยทั่วไปจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ ๖๐ วัน แต่กรณีนี้อาจใช้เวลาแตกต่างจากปกติโดยไม่มีการแก้ไขเอกสาร อาจเสร็จก่อน ๑๑ ก.พ.๕๕ ซึ่งเป็นวันคืนสู่เหย้า

ขอบคุณครับ พี่ทู  ...    emo6::))


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: suriya2513 ที่ 31 ธันวาคม 2554, 09:53:49
อ้างถึง
ข้อความของ พธู ๒๕๒๔ เมื่อ 31 ธันวาคม 2554, 00:33:22
เมื่อวาน ไปยื่นตั้งสมาคม RCU.AA.ที่เขตปทุมวัน โดยทั่วไปจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ ๖๐ วัน แต่กรณีนี้อาจใช้เวลาแตกต่างจากปกติโดยไม่มีการแก้ไขเอกสาร อาจเสร็จก่อน ๑๑ ก.พ.๕๕ ซึ่งเป็นวันคืนสู่เหย้า
มหาดไทย conspilazy


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: kingkarn boonchuay ที่ 07 มกราคม 2555, 23:54:34
ขอบคุณพี่มากๆค่ะ


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: kengkeng ที่ 13 มกราคม 2555, 01:12:32
สวัสดีพี่ๆน้องๆซีมะโด่งทุกคนค่ะ
พึ่งอ่านเสร็จ8หน้าแบบตาลายเลยค่ะ เข้าใจบ้าง ตามประสาคนความรู้น้อย..
เป็นสมาชิกเวปนี้เมื่อไม่นานมานี้เองค่ะ เลยลองเข้ามาอ่านดู โดยส่วนตัวตั้งแต่จบออกมาจากหอ
ไม่ค่อยได้ทำประโยชน์อะไรให้หอพักเลยค่ะ จึงขอชื่นชมรุ่นพี่ทุกคนที่เสียสละมาทำงานให้พวกเรา ครอบครัวหอ
รวมทั้งผู้ที่มีความคิดเห็นต่างกัน ได้ประโยชน์ดีมากเลยค่ะ แต่อยากให้ติเพื่อก่อ เห็นต่างเพราะเหตุผล
หรือติงแบบประสาพี่น้องคุยกันอ่ะ..
ขอบคุณ คนทำงาน จากใจค่ะ
เค้ง ครุ รุ่น ดร.มนตรี29


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: พธู ๒๕๒๔ ที่ 13 มกราคม 2555, 07:46:52
อ้างถึง
ข้อความของ kengkeng เมื่อ 13 มกราคม 2555, 01:12:32
สวัสดีพี่ๆน้องๆซีมะโด่งทุกคนค่ะ
พึ่งอ่านเสร็จ8หน้าแบบตาลายเลยค่ะ เข้าใจบ้าง ตามประสาคนความรู้น้อย..
เป็นสมาชิกเวปนี้เมื่อไม่นานมานี้เองค่ะ เลยลองเข้ามาอ่านดู โดยส่วนตัวตั้งแต่จบออกมาจากหอ
ไม่ค่อยได้ทำประโยชน์อะไรให้หอพักเลยค่ะ จึงขอชื่นชมรุ่นพี่ทุกคนที่เสียสละมาทำงานให้พวกเรา ครอบครัวหอ
รวมทั้งผู้ที่มีความคิดเห็นต่างกัน ได้ประโยชน์ดีมากเลยค่ะ แต่อยากให้ติเพื่อก่อ เห็นต่างเพราะเหตุผล
หรือติงแบบประสาพี่น้องคุยกันอ่ะ..
ขอบคุณ คนทำงาน จากใจค่ะ
เค้ง ครุ รุ่น ดร.มนตรี29
สนใจเข้ามาช่วยงานสมาคมไหม หากสนใจติดต่อพี่ 08-3606-5806 ต้องการคนมีใจช่วยอยู่พอดี


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: wannee ที่ 13 มกราคม 2555, 09:40:43
อ้างถึง
ข้อความของ พธู ๒๕๒๔ เมื่อ 13 มกราคม 2555, 07:46:52
อ้างถึง
ข้อความของ kengkeng เมื่อ 13 มกราคม 2555, 01:12:32
สวัสดีพี่ๆน้องๆซีมะโด่งทุกคนค่ะ
พึ่งอ่านเสร็จ8หน้าแบบตาลายเลยค่ะ เข้าใจบ้าง ตามประสาคนความรู้น้อย..
เป็นสมาชิกเวปนี้เมื่อไม่นานมานี้เองค่ะ เลยลองเข้ามาอ่านดู โดยส่วนตัวตั้งแต่จบออกมาจากหอ
ไม่ค่อยได้ทำประโยชน์อะไรให้หอพักเลยค่ะ จึงขอชื่นชมรุ่นพี่ทุกคนที่เสียสละมาทำงานให้พวกเรา ครอบครัวหอ
รวมทั้งผู้ที่มีความคิดเห็นต่างกัน ได้ประโยชน์ดีมากเลยค่ะ แต่อยากให้ติเพื่อก่อ เห็นต่างเพราะเหตุผล
หรือติงแบบประสาพี่น้องคุยกันอ่ะ..
ขอบคุณ คนทำงาน จากใจค่ะ
เค้ง ครุ รุ่น ดร.มนตรี29
สนใจเข้ามาช่วยงานสมาคมไหม หากสนใจติดต่อพี่ 08-3606-5806 ต้องการคนมีใจช่วยอยู่พอดี

เชิญชวนน้องเค้งเช่นกันค่ะ  emo4:))


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: พธู ๒๕๒๔ ที่ 13 มกราคม 2555, 17:02:55
เรื่องการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม
ยื่นเีรื่องไปที่สำนักงานเขตปทุมวันเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2555
เลขรับที่ 49/2554 ลว.30 ธ.ค2554 มีคุณหนู ศรัญญา เป็นเจ้าของเรื่อง
เขตปทุมวันได้ส่งเรื่องมาที่ กทม.ตามหนังสือเขตปทุมวัน
ที่ กท 4401/156 ลงวันที่ 12 มกราคม 2555
ขณะนี้เรื่องอยู่ที่ สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานปลัด กทม.
ส่วนบริหารการทะเบียน เจ้าของเรื่องชื่อ คุณสุทธิเดช คาดว่าจะเสนอให้
ปลัด กทม.(ป.กทม.)ลงนามส่งให้กระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ 18 มกราคม 2555
ต่อไปจะส่งให้กรมการปกครอง ซึ่ง ดร.อลงกต วรกี ผอ.ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย
สำนักสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ซึ่งรับผิดชอบการจดทะเบียนสมาคม
ขอเวลาอีก 10  วันที่จะทำคลอดออกมาได้
เมื่อคำนวณค่าความผิดพลาดแล้ว ก่อนวันคืนสู่เหย้า สมาคมจะจุติค่อนข้างแน่ขอรับ
ทั้งนี้ต้องขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ช่วยกันขับเคลื่อน


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 13 มกราคม 2555, 17:45:26
มาเอาใจช่วยครับ

ป๋าทู ให้ข้อมูลขนาดนี้ สมาคมฯ คงเสร็จทันงานคืนสู่เหย้าฯ
ขอให้กำลังใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนครับ


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: kengkeng ที่ 16 มกราคม 2555, 11:53:36
สนใจเข้ามาช่วยงานสมาคมไหม หากสนใจติดต่อพี่ 08-3606-5806 ต้องการคนมีใจช่วยอยู่พอดี
[/quote]

เชิญชวนน้องเค้งเช่นกันค่ะ  emo


ขอบพระคุณในความไว้วางใจและความเมตตากรุณา(หวานไปมั้ยเนี่ย) emo2:)ของพี่ๆนะค่ะ
ถ้าน้องเค้งว่าง..ยินดีรับใช้พี่ๆและครอบครัวเราแน่นอนค่ะ(ถ้าเป็นประโยชน์และพี่ๆคิดว่าคิดถูกแล้ว emo20:)):)
งานคืนสู่เหย้าปีนี้เค้งคิดว่าจะชวนเพื่อนไป แล้วน้องเค้งจะแวะไปสวัสดีพี่ๆนะค่ะ 084-4583434


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: wannee ที่ 16 มกราคม 2555, 19:40:59

ไม่ว่ายุคสมัยหรือเวลาใดๆ  ต้องการชาวหอมาช่วยงานของชมรมฯ หรือสมาคมฯ อยู่เสมอค่ะน้อง

ถ้าช่วงที่ยังมีภาระหน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบ อย่างน้อยก็มาร่วมกิจกรรม หรือให้การสนับสนุนชมรมฯ หรือสมาคมฯ ก่อนก็ได้


วันคืนสู่เหย้า..อย่าลืมเข้ามาทักทายกันให้ได้นะคะน้องเค้ง


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: kengkeng ที่ 17 มกราคม 2555, 15:31:14
อ้างถึง
ข้อความของ wannee เมื่อ 16 มกราคม 2555, 19:40:59

ไม่ว่ายุคสมัยหรือเวลาใดๆ  ต้องการชาวหอมาช่วยงานของชมรมฯ หรือสมาคมฯ อยู่เสมอค่ะน้อง

ถ้าช่วงที่ยังมีภาระหน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบ อย่างน้อยก็มาร่วมกิจกรรม หรือให้การสนับสนุนชมรมฯ หรือสมาคมฯ ก่อนก็ได้


วันคืนสู่เหย้า..อย่าลืมเข้ามาทักทายกันให้ได้นะคะน้องเค้ง
ยินดีเป็นอย่างยิ่งเจ้าค่ะพี่เสียด และพี่พธูด้วยค๊า....(ขออนุญาติเรียกตามในเวปนะค่ะ)
ถ้ารู้ว่าพี่ๆยืนตรงไหนนู๋เค้งจะรีบไปหา..555


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: ดร.มนตรี ที่ 17 มกราคม 2555, 20:55:34
เพื่อนฉัน ... มาวิ่งซนอยู่แถวนี้นี่เอง emo20:)):)


ขอบคุณเค้งมาก ... ถือว่าเป็นตัวแทนของรุ่น เลยนะครับ (อุ๊บอิ๊บ)  emo43


เราและเพื่อนๆ ยินดีสนับสนุน นะ สู้สู้
    emo4:))


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: kengkeng ที่ 17 มกราคม 2555, 23:55:10
อ้างถึง
ข้อความของ ดร.มนตรี เมื่อ 17 มกราคม 2555, 20:55:34
เพื่อนฉัน ... มาวิ่งซนอยู่แถวนี้นี่เอง emo20:)):)


ขอบคุณเค้งมาก ... ถือว่าเป็นตัวแทนของรุ่น เลยนะครับ (อุ๊บอิ๊บ)  emo43


เราและเพื่อนๆ ยินดีสนับสนุน นะ สู้สู้
    emo4:))

อย่าพึ่งอุ๊บอี๊บสิจ๊ะ..เรามีความลับมาบอกโอ๊ะด้วย..ว่าเราคิดอยู่ว่ามีประโยคไหนน้า..ที่เราบอกว่าเราจะเข้าไปช่วย(ซน)555
ในชมรมนิสิตเก่า แต่ด้วยความน่ารักของพี่ๆที่ตั้งใจชวนเราอ่ะ..เราเลยรู้สึกเกรงใจพี่ๆเค้ามากเลย.ว่างไม่ว่างยังไงถ้าได้ไปงาน
ก็ต้องไปทักทายฝากตัวกับพี่เค้าตามลำดับอวุโส..ก่อนฮิฮิฮิ....(ตอนนี้คงไม่เป็นความลับแล้วหละ)


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: ดร.มนตรี ที่ 18 มกราคม 2555, 23:00:07
อ้างถึง
ข้อความของ kengkeng เมื่อ 17 มกราคม 2555, 23:55:10
อ้างถึง
ข้อความของ ดร.มนตรี เมื่อ 17 มกราคม 2555, 20:55:34
เพื่อนฉัน ... มาวิ่งซนอยู่แถวนี้นี่เอง emo20:)):)


ขอบคุณเค้งมาก ... ถือว่าเป็นตัวแทนของรุ่น เลยนะครับ (อุ๊บอิ๊บ)  emo43


เราและเพื่อนๆ ยินดีสนับสนุน นะ สู้สู้
    emo4:))

อย่าพึ่งอุ๊บอี๊บสิจ๊ะ..เรามีความลับมาบอกโอ๊ะด้วย..ว่าเราคิดอยู่ว่ามีประโยคไหนน้า..ที่เราบอกว่าเราจะเข้าไปช่วย(ซน)555
ในชมรมนิสิตเก่า แต่ด้วยความน่ารักของพี่ๆที่ตั้งใจชวนเราอ่ะ..เราเลยรู้สึกเกรงใจพี่ๆเค้ามากเลย.ว่างไม่ว่างยังไงถ้าได้ไปงาน
ก็ต้องไปทักทายฝากตัวกับพี่เค้าตามลำดับอวุโส..ก่อนฮิฮิฮิ....(ตอนนี้คงไม่เป็นความลับแล้วหละ)


จ๊ะ    emo20:)):)


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: iamfrommoon ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2555, 17:11:56
มาให้กำลังใจผู้ที่ร่วมทำงานในทุกภาคส่วนค่ะ

พบกันเสาร์หน้านะคะ


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: Pete15 ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2555, 18:50:20
อ้างถึง
ข้อความของ iamfrommoon เมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2555, 17:11:56
มาให้กำลังใจผู้ที่ร่วมทำงานในทุกภาคส่วนค่ะ

พบกันเสาร์หน้านะคะ

เสาร์หน้าเชียวหรือ? กว่าจะได้พบกัน ไม่คิดถึงกันแย่หรือ? มาที่กระทู้ ซีมะโด่งไง! เจอกันได้ ทู๊กกกก วัน... emo20:)):) emo20:)):) emo20:)):)


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: wannee ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2555, 22:35:47
อ้างถึง
ข้อความของ Pete15 เมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2555, 18:50:20
อ้างถึง
ข้อความของ iamfrommoon เมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2555, 17:11:56
มาให้กำลังใจผู้ที่ร่วมทำงานในทุกภาคส่วนค่ะ

พบกันเสาร์หน้านะคะ

เสาร์หน้าเชียวหรือ? กว่าจะได้พบกัน ไม่คิดถึงกันแย่หรือ? มาที่กระทู้ ซีมะโด่งไง! เจอกันได้ ทู๊กกกก วัน... emo20:)):) emo20:)):) emo20:)):)

ง่ายกว่ากันเยอะเลยใช่มั้ย  emo6::))


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: wannee ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2555, 22:39:19

ขออนุญาติ copy จากหมอตุ่นมาแปะที่นี่ด้วย (จากห้อง 2525)
เป็นข้อมูลที่ตุ่น ปชส.ให้เพื่อนและน้อง 2525 -2550 ทราบเพื่อเตรียมตัวมางานค่ะ

การประชุมย่อยของชมรมซีมะโด่ง ที่จามจุรีสแควร์ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ผมไม่ได้เข้า เนื่องจากติดอีกงานที่จังหวัดนนทบุรี ถ้าวิ่งรอกจากนนทบุรี ไปจุฬาฯ แล้วกลับจากจุฬาฯ ไปนนทบุรี อาจทำให้เสียงานทั้งสองที่ไปเลยก็ได้ ผมจึงได้ฝากเรื่องที่ผมต้องเกี่ยวข้อง ไปกับพี่หลิว พี่เสียด และเพื่อนใหม่ โดยการประสานงานกันทางโทรศัพท์ และทราบว่า คืนนั้นประชุมกันจนทางร้านต้องมาไล่ ให้กลับบ้านกันได้แล้ว และพี่เสียดก็ได้โทรกลับมาคุยกับผมในตอนดึกเกือบ 5 ทุ่ม ว่าเรื่องที่ฝากเข้าประชุมเรียบร้อยดี

ขณะนี้คณะกรรมการจัดงาน 94 ปี ซ๊มะโด่งกำลังทำงานในช่วงสุดท้ายกันอย่างขะมักเขม้น โดยเฉพาะฝ่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้ทำการประชาสัมพันธ์ในหลายรูปแบบ ทั้งผ่านสื่อ ผ่านอินเตอร์เน็ต และSMS ทางโทรศัพท์มือถือ แต่ที่สำคัญและได้ผลที่สุด ก็คือการชักชวนกันมาระหว่างเพื่อนพี่น้องที่สนิทสนมกัน สายใยที่มี ความสัมพันธ์ที่แนบแน่น จะทำให้มีโอกาสตัดสินใจมาร่วมงาน แม้แต่ในนาทีสุดท้าย ด้งนั้น ใครที่ตัดสินใจมาแล้ว อย่าลืมโทรชวนเพื่อนสนิทของเรามาด้วย การมาพบกันในบรรยากาศแบบนี้

นอกจากอบอุ่นแล้ว ยังเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันของชาวซีมะโด่ง เพราะเป็นวันที่เราจะเปิดตัวสมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาฯเป็นครั้งแรก
 

การได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯในวันเปิดตัว ก็น่าสนใจ และจะเกิดความภาคภูมิใจไปมิรู้ลืม ในวันงาน เราได้เตรียมเสื้อสีชมพูปักโลโก้สมาคมฯไว้ 300 ตัว สำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมฯแบบตลอดชีพ โดยชำระค่าแรกเข้า 100 บาท ค่าบำรุงแบบตลอดชีพอีก 900 บาท รวมเป็น 1000 บาท งานนี้คงต้องแย่งกันน่าดู ใครไปก่อนได้ก่อนนะครับ

ท่านที่มาร่วมงาน อย่าลืมลงทะเบียนให้เรียบร้อย เมื่อลงทะเบียน ท่านจะได้สูจิบัตรเป็นปฏิทินสีชมพู ซึ่งบันทึกเรื่องราว ที่มีความผูกวันในวันเก่าๆ เมื่อสมัยอยู่หอพักจุฬาฯ แค่ได้รับสูจิบัตรนี้ก็คุ้มแล้ว นอกจากนี้ ยังมีหมวกสวยเก๋ ติดไม้ติดมือเป็นที่ระลึก และถ้าใครอยากได้เสื้องาน 94 ปี ก็ยังพอมีให้เลือกซื้อกัน จ่ายค่าบัตรเพียง 300 บาท ได้คูปองอาหาร 5 ใบ แลกอาหารได้ 5 อย่าง มีอาหารอร่อยให้เลือกมากมาย มีสำรองไว้เกือบ 5 พันจาน นอกจากอิ่มอร่อยแล้ว ยังได้เสพบรรยากาศกันเองแบบน้องพี่ ในโทนสีชมพูแบบย้อนยุค ทั้งบนเวที ทั้งบนฟลอร์ น้องพี่ซีมะโด่งจะช่วยกันร้อง ช่วยกันเต้น แบบไม่ต้องอายใคร

อย่าลืมเตรียมตัวมาสมาชิกสมาคมฯ ด้วยนะคะ จะมีการตั้งโต๊ะใกล้ๆกับโต๊ะลงทะเบียนค่ะ 


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: ดร.มนตรี ที่ 06 กุมภาพันธ์ 2555, 08:36:06
สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ ด้วยคนครับ ... แต่ช่วงงานคืนสู่เหย้าฯ ผมติดภารกิจ ที่อังกฤษ ... กลับมาหลัง 18 ก.พ.  สมัครได้ที่ไหน อย่างไรครับ ...ปล.


ถ้าเปิดให้สมัคร แบบออนไลน์ ก็จะดีไม่น้อย ... หรือแบบง่ายๆ ก็ให้ดาวน์โหลดใบสมัคร ส่งทาง ปณ. ก็น่าจะสะดวกกับ นิสิตเก่า อีกหลายๆ ท่านนะครับ


หัวข้อ: เป็นสมาคมแล้วครับพี่น้อง
เริ่มหัวข้อโดย: พธู ๒๕๒๔ ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2555, 22:37:13
(http://www.cmadong.com/imgup/pics/cmd289901_9491962_1072680_9353214photo.jpg)

(http://www.cmadong.com/imgup/pics/cmd788623_4585990_3533708_1801764photo.jpg)


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2555, 22:56:10
ขอชมเชยน้องพธู และคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดแรกทุกท่าน ที่สามารถดำเนินการจดทะเบียนสมาคมนิสิตเก่าฯ ได้เป็นที่เรียบร้อย และทันก่อนมีงานคืนสู่เหย้า


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: kengkeng ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2555, 12:14:11
ขอปรบมือให้พี่น้องทุกท่านค่ะ..ขอแสดงความยินดีค๊าา..


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: wannee ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2555, 09:32:19
สวัสดีค่ะพี่น้องชาวหอ

copy มาจากหมอตุ่น 2525

ใครที่ไม่เคยมาร่วมงานคืนสู่เหย้าหอซีมะโด่ง ไม่ควรพลาดโอกาสเลยในครั้งนี้
เพราะครั้งนี้ เป็นการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ ไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น คือการยกฐานะจากชมรมฯ เป็นสมาคมฯ
เราจะเป็นนิติบุคคล เราจะมีสำนักงาน เราจะมีฐานทางทะเบียนที่สมบูรณ์ เราจะสื่อสารกันอย่างใกล้ชิด
เราจะร่วมมือกัน ทำกิจกรรมเพื่อชาวหอ ทำกิจกรรมเพื่อสถาบันจุฬาฯ และทำกิจกรรมเพื่อสังคมไทยหัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: wannee ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2555, 09:34:12

มีภาพการประชุม(8/2/12)พร้อมบรรยายให้ชม

ที่  http://www.cmadong.com/board/index.php/topic,16410.200.html


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: ตุ๋ย 22 ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555, 18:10:52
เสื้อสมาคมสวยดีครับ  สมัครสมาชิกตลอดชีพไปแล้วครับ


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: พธู ๒๕๒๔ ที่ 26 มีนาคม 2555, 23:11:38
(http://www.cmadong.com/imgup/pics/cmd15224_9451747_9757674_5969996photo.jpg)
ตราสมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ออกแบบโดย อ.แนน จักรพงษ์ สุวรรณกร
( jakaporn suwannakorn)

      เครื่องหมายของสมาคมประกอบด้วย ตราพระเกี้ยว อันเป็นเครื่องหมายราชการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประดิษฐานอยู่เหนือวงกลมสองชั้น ภายในเป็นรูปศาลาซีมะโด่ง ตั้งอยู่บนฐานที่เป็นเลขไทย “๒๕๕๕” อันเป็นปีก่อตั้งสมาคม พื้นที่วงแหวนมีอักษรด้านบนว่า “สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิต”   มีอักษรด้านล่างว่า  “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” นอกวงกลมมีลายกนกมารองรับ ตราพระเกี้ยวและเปลวรัศมีรอบยอดพระเกี้ยว  สีของลายเส้นเครื่องหมายเป็นสีชมพูหรือดำตามความเหมาะสม   ในกรณีเป็นภาพสีอาจใช้สีอื่นเป็นสีพื้นและหรือสีลายเส้นประกอบเครื่องหมายของสมาคมได้ตามที่เห็นสมควร  เว้นแต่สีของหมอนรองพระเกี้ยวให้ใช้เฉพาะสีชมพู


หัวข้อ: Re: สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: พธู ๒๕๒๔ ที่ 31 มกราคม 2562, 15:44:21
(http://www.cmadong.com/imgup/pics/cmd289901_9491962_1072680_9353214photo.jpg)

(http://www.cmadong.com/imgup/pics/cmd788623_4585990_3533708_1801764photo.jpg)
สุขสันต์วันเกิด 7 ขวบ สนหจ.