Cmadong Chula

เรือนประจำรุ่น อบอุ่นทุกสมัย => รุ่น 2520 => ข้อความที่เริ่มโดย: เริง2520 ที่ 03 สิงหาคม 2557, 19:14:04หัวข้อ: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 03 สิงหาคม 2557, 19:14:04
ตามครูไปเที่ยว มีความขัดข้องบางประการ จึงมี "ตามครูไปเที่ยวอีก"


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 03 สิงหาคม 2557, 19:19:05
ไปกาญจนบุรี

(http://www.cmadong.com/picup/201401/3994614070683264214715561.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7949814070684806780861360.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/9060114070697654506100933.jpg)

หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 03 สิงหาคม 2557, 19:38:24
ได้ไปที่นี่

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8601214070694137143897050.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/9922814070695828997056670.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/931614070699413972458117.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/355314070702077367978743.jpg)

ทุกวันนี้ คนลาดหญ้ายังระลึกถึง มีกิจกรรมต่างๆ แม้ผ่านไปไม่น้อยกว่า ๒๒๙ ปี

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4412214070749623586796717.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 03 สิงหาคม 2557, 19:54:49
ในสงคราม ๙ ทัพที่ทุ่งลาดหญ้า กาญจนบุรี

สงครามเก้าทัพจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สงครามเก้าทัพ เป็นสงครามระหว่างอาณาจักรพม่ากับราชอาณาจักรไทย หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เป็นราชธานีแห่งใหม่ เวลานั้นบ้านเมืองอยู่ในช่วงผ่านศึกสงครามมาใหม่ ๆ ประจวบทั้งการสร้างบ้านแปลงเมือง รวมทั้งปราสาทราชวังต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2328 พระเจ้าปดุง กษัตริย์พม่า หลังจากบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์อังวะแล้ว ต้องการประกาศแสนยานุภาพ เผยแผ่อิทธิพล โดยได้ทำสงครามรวบรวมเมืองเล็กเมืองน้อยรวมถึงเมืองประเทศราชให้เป็นปึกแผ่น แล้วก็ได้ยกกองกำลังเข้ามาตีไทย โดยมีจุดประสงค์ทำสงครามเพื่อทำลายกรุงรัตนโกสินทร์ให้พินาศย่อยยับเหมือนเช่นกรุงศรีอยุธยา[1  


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 03 สิงหาคม 2557, 19:57:34
สมเด็จพระอนุชาธิราช พระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ได้ยกกองทัพไปถึงเมืองกาญจนบุรี [2] ตั้งรับทัพอยู่บริเวณทุ่งลาดหญ้า เชิงเขาบรรทัด สกัดกั้นไม่ให้ทัพพม่าได้เข้ามารวบรวมกำลังพลกันได้ นอกจากนี้ยังจัดกำลังไปตัดการลำเลียงเสบียงของพม่าเพื่อให้กองทัพขาดเสบียงอาหาร แล้วยังใช้อุบาย โดยทำเป็นถอยกำลังออกในเวลากลางคืน ครั้นรุ้งเช้าก็ให้ทหารเดินเข้ามาผลัดเวร เสมือนว่ามีกำลังมากมาเพิ่มเติมอยู่เสมอ เมื่อทัพพม่าขาดแคลนเสบียงอาหารประจวบกับครั้นคร้ามคิดว่ากองทัพไทยมีกำลังมากกว่า จึงไม่กล้าจะบุกเข้ามาโจมตี สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทเมื่อสบโอกาสทำการโจมตีกองทัพ 8-9 จนถอยร่นพระเจ้าปดุงเมื่อเห็นว่าไม่สามารถบุกโจมตีต่อได้ประจวบทั้งกองทัพขาดเสบียงอาหารจึงได้ถอยทัพกลับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 03 สิงหาคม 2557, 20:02:00
คำตรัสของพระราชวังบวรสุรสีหนาท ก่อนเข้าตีค่ายพม่าที่ทุ่งลาดหญ้า

 " พวกเจ้าเป็นไพร่หลวง ข้าเป็นพระราชวงศ์ แต่เจ้ากับข้าเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง นั่นคือเราเป็นคนไทย เป็นเจ้าของแผ่นดินเหมือนกัน รบวันนี้เราจะแสดงให้ผู้รุกรานเห็นว่าเราหวงแหนแผ่นดินแค่ไหน รบวันนี้เราจะไม่กลับมาค่ายนี้อีกจนกว่าจะขับไล่ศัตรูไปพ้นชายแดน ข้าจะไม่ขอให้พวกเจ้ารบเพื่อใคร นอกจากรบเพื่อแผ่นดินของเจ้าเอง แผ่นดินที่เจ้ามอบให้ลูกหลานของเจ้าได้อยู่อาศัยอย่างเป็นสุขสืบไป "

และเมื่อชนะศึกครั้งนี้ ทำให้มีวัดชนะสงครามที่บางลำภู

วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร
มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากรัชกาลที่ 1 ทรงแต่งตั้งพระราชาคณะฝ่ายรามัญเป็นผู้ดูแล คนทั่วไปจึงเรียกตามภาษามอญว่า "วัดตองปุ" เมื่อสมเด็จฯ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ทรงกรีฑาทัพกลับพระนครหลังจากทรงมีชัยในสงคราม 9 ทัพ ทรงทำพิธีสรงน้ำ และเปลี่ยนเครื่องทรงตามพระราชพิธีโบราณที่วัดแห่งนี้ก่อนเสด็จเข้าพระบรมมหาราชวัง จึงทรงโปรดฯ ให้บูรณะพระอารามใหม่ในปี 2330 จากนั้นรัชกาลที่ 1 ได้ทรงพระราชทานนามว่า "วัดชนะสงคราม"

วัดชนะสงคราม ในสมัย ร. ๕

                                   (http://www.cmadong.com/picup/201401/8241614076806995760422591.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 03 สิงหาคม 2557, 20:10:56
ไปสมรภูมิทุ่งลาดหญ้า ตอนนี้จัดเป็นอุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2307714070714389000996621.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/5872814070715543642755011.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/364531407075126158451958.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3815114070752494658255465.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/8427614070754574750342881.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: ผู้ดูแล ที่ 03 สิงหาคม 2557, 23:13:24
 emo20:)):)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 04 สิงหาคม 2557, 17:40:12
คั่นรายการครับ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีโครงการรินน้ำใจเพื่อซ่อมแซมหอประชุมจุฬาฯ ครับ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4520614071483457337671415.jpg)

(http://www.cmadong.com/picup/201401/850114071483456862353594.jpg)

(http://www.cmadong.com/picup/201401/5105214071483463001672928.jpg)

(http://www.cmadong.com/picup/201401/6256214071484044038047729.jpg)

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4237314071484047949406774.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 04 สิงหาคม 2557, 19:08:28
(http://www.cmadong.com/picup/201401/3783514071540872877073725.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/610914071541968023463715.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/2327314071543608642971678.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/9662414071544892485634479.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 04 สิงหาคม 2557, 19:18:10
พื่นทีโดยรอบ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4073114071546226504265097.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4551014071552245049907821.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3400614071548044328354517.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/8077614071549063459230740.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 04 สิงหาคม 2557, 19:31:14
ออกมาแล้ว กลับลาดหญ้า

(http://www.cmadong.com/picup/201401/9233914071558768238686136.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4442214071556333120094691.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 05 สิงหาคม 2557, 04:32:59
และมานั่งรับลมที่แม่น้ำแควใหญ่

(http://www.cmadong.com/picup/201401/371741407187956758941578.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7109014071880459256210443.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: Dtoy16 ที่ 05 สิงหาคม 2557, 10:30:20
              น้องเริง ตามครูมาเที่ยวอีก หาจนเจอ ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ดีทีเดียวสร้างในทำเลที่สวย
             พี่ต้อยชอบสถานที่ในเชิงท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์แบบนี้มากจะลองหาภาพสถานที่
             ยกพลขึ้นบกที่นอร์มังดี world war มาโพสดู


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: Dtoy16 ที่ 05 สิงหาคม 2557, 15:55:38
           (http://www.cmadong.com/picup/201401/6622814072286382657593353.jpg)
         (http://www.cmadong.com/picup/201401/38163140722863961664171.jpg)
           (http://www.cmadong.com/picup/201401/6313014072286399620501687.jpg)
                ที่ตั้ง ภูมิทัศน์ ติดมหาสมุทร สถานที่จริงค่ะ เดินเข้าไปเห็นทางเข้าอาคาร ทำได้ดีมาก
             ของใช้ทหาร หุ้นจำลอง อาวุธก็ยังเก็บไว้แสดง


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: Dtoy16 ที่ 05 สิงหาคม 2557, 16:00:37
                (http://www.cmadong.com/picup/201401/6921914072291633000960177.jpg)
                (http://www.cmadong.com/picup/201401/6464414072291638361229603.jpg)
                (http://www.cmadong.com/picup/201401/4927514072291645740568516.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: Dtoy16 ที่ 05 สิงหาคม 2557, 16:08:31
          (http://www.cmadong.com/picup/201401/3241814072296369736156407.jpg)
         (http://www.cmadong.com/picup/201401/8281514072296365628328439.jpg)
          (http://www.cmadong.com/picup/201401/1611814072296378523894199.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 05 สิงหาคม 2557, 16:15:30
ครับ  สวยมาก  

ที่กาญจนบุรีมีอีกแห่งคือพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาดที่ออสเตรเลียสร้างร่วมกับไทย

ผ่านด้วยนะแต่เคยแวะแล้ว มีในตามครูไปเที่ยวหน้าแรกๆครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 05 สิงหาคม 2557, 18:45:47
บางภาพที่กาญจนบุรี มีในตามครูไปเที่ยวหน้า ๒ แล้ว

(http://www.cmadong.com/picup/201401/5589314072399338582073226.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6036714072391187606559414.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7918114072405584757792563.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 05 สิงหาคม 2557, 18:50:13
(http://www.cmadong.com/picup/201401/885914072410756670236065.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/2807514072411078594672861.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3237114072408195934302532.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/880471407239877438140835.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7997314072394019522266411.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6185114072394548934559952.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/66301140723950491838976.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4554714072395557819508919.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 05 สิงหาคม 2557, 19:25:58
กลับจากทุ่งลาดหญ้า รุ่งขึ้ันไปน้ำตกห้วยแม่ขมื้น  ห่างออกไป ๘๕ กม.

ไปเส้นน้ำตกเอราวัณ ที่ผ่านทุ่งลาดหญ้าอีกครั้ง เส้นทางนี้ไปถึงอำเภอศรีสวัสดิ์ ได้

(http://www.cmadong.com/picup/201401/3004714073608928696697247.jpg)

พักดึ่มกาแฟร้านที่อยู่กลางทุ่ง

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8595914072414451935807890.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3368314072416526721337400.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/861614072417404138595703.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 05 สิงหาคม 2557, 19:38:22
(http://www.cmadong.com/picup/201401/155551407242278732178878.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3999114072425943947216779.jpg)

บ่ายกลับแล้ว.  ถึงที่พัก

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2010614072444937329926206.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 08 สิงหาคม 2557, 19:05:46
และไปทะเลสาบเหนือเขื่อนวชิราลงกรณที่ทองผาภูมิ  มีภาพด้วยจากแพชื่อวีไอพี  

(http://www.cmadong.com/picup/201401/9268514074989788924350072.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3180614075023396360831186.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 09 สิงหาคม 2557, 18:44:46
ไปบางกอกน้อยโดยเรือด่วนเจ้าพระยา  รับลมเย็นๆทั้งไปและกลับ ชมวิวเพลินด้วย

(http://www.cmadong.com/picup/201401/6528914075845646016437648.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1659714075850322669132743.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/9177714075864918025267855.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/8559014075851639328578370.jpg)
หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 09 สิงหาคม 2557, 18:56:58
(http://www.cmadong.com/picup/201401/5453414075859019251471804.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4263614075860345265577454.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7681114075862348131546457.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 09 สิงหาคม 2557, 19:37:32
นางาซากิรำลึก 69 ปีถูกสหรัฐทิ้งระเบิดนิวเคลียร์

By สำนักข่าวไทย TNA News | 9 ส.ค. 2557 14:12 | 44 views | View Comment

 (http://www.cmadong.com/picup/201401/2485914075878075875996132.jpg)

โตเกียว 9 ส.ค. - เมืองนางาซากิของญี่ปุ่น รำลึกวันครบรอบ 69 ปีที่ถูกสหรัฐทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตทันทีและเสียชีวิตหลังจากนั้นหลายเดือนหลายปี รวมกว่า 70,000 คน

พิธีรำลึกจัดขึ้นใกล้กับจุดที่ถูกทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ ท่ามกลางกระแสลมแรง เพราะอิทธิพลของไต้ฝุ่นหะลองที่กำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้ามาทางตอนใต้ของญี่ปุ่น ผู้ร่วมงานหลายหมื่นคน ประกอบด้วย ผู้รอดชีวิตวัยชรา ญาติพี่น้องผู้เสียชีวิต เจ้าหน้าที่รัฐบาล และผู้แทนต่างชาติ รวมทั้งนางแคโรไลน์ เคนเนดี เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่น สงบนิ่งขณะเสียงระฆังดังขึ้นเมื่อเวลา 11.02 น. วันนี้ ตามเวลาท้องถิ่น ตรงกับเวลา 09.02 น. วันนี้ ตามเวลาในไทย ซึ่งเป็นเวลาที่กองทัพสหรัฐทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ “แฟตแมน” ถล่มเมืองนี้ในวันนี้ เมื่อปี 2488 ทำให้ญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามในอีก 6 วันต่อมา เป็นการยุติสงครามโลกครั้งที่ 2


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 09 สิงหาคม 2557, 19:47:10
คนไทยกับระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมา 6 สิงหาคม 2488   ระเบิดลูกแรก ก่อนจะมีลูกที่สองทีนางาซากิ ตามข่าวข้างต้น
  
กว่า 60 ปีมาแล้ว ที่เหตุการณ์ระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมา และนางาซากิ ในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2 ได้เกิดขึ้นบาดแผลทางร่างกายและจิตใจของผู้คนที่เกิดทันเหตุการณ์ในครั้งนั้นคงจางหายไปตามกาลเวลา แต่สำหรับรองศาสตราจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์ จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ถึงแม้ว่าจะเกิดไม่ทันในเหตุการณ์ครั้งนั้น แต่กลับสนใจเหตุการณ์โศกนาฏกรรมการระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิ จากการอ่านหนังสือ “นิทานชาวไร่” ของนาวาเอกสวัสดิ์ จันทนี และนี่คือจุดเริ่มต้นของการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมา จนมาสู่การเล่าเรื่องให้ผู้คนได้รับทราบในการบรรยายทางวิชาการในชื่อเรื่อง “คนไทยกับระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมา” ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2550 ค้นคว้าเพราะหลงไหลเป็นการส่วนตัว


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 09 สิงหาคม 2557, 19:51:33
                                          (http://www.cmadong.com/picup/201401/4389814075892721376033700.jpg)
ในหนังสือ นิทานชาวไร่ เล่มที่11 น.อ.สวัสดิ์ ได้เขียนเล่าให้ฟังว่าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลทหารเรือ ย่านฝั่งธน บังเอิญได้นอนเตียงข้างๆ กับนายทหารเรือคนหนึ่ง (คุณอุรา หรือ คุณ ณรัฐ วิโรจน์เพชร) โดยคุณอุราเล่าให้น.อ.สวัสดิ์ฟังเมื่อครั้งไปฝึกงานที่เมืองเล็กๆในญี่ปุ่นชื่อคุเระ ซึ่งห่างจากเมืองฮิโรชิม่าประมาณ 40 กิโลเมตร โดยในวันที่ 6 สิงหาคม 2488 ซึ่งเป็นวันที่ระเบิดปรมาณูลงที่ฮิโรชิมานั้น คุณอุรากำลังทำงานอยู่ที่เมืองคุเระ ในห้องทดลองและออกมาได้เห็นดอกเห็ดปรมาณูที่ฮิโรชิมา รศ.ฉลองกล่าวว่า เมื่ออ่านบันทึกนั้นรู้สึกประทับใจและรู้สึกว่า นายทหารเรือผู้นี้อาจจะเป็นคนไทยเพียงคนเดียวที่มีโอกาสเห็นดอกเห็ดปรมาณูที่ฮิโรชิมา จึงได้พยายามตามหานายทหารเรือคนนี้ แต่ก็หาไม่พบ จนกระทั่งในปี2548 รศ.ฉลองมีโอกาสรวมกลุ่มทำงานวิจัยเพื่อระลึกถึงการสิ้นสุดลงของระเบิดปรมาณู ปรากฏว่ามีผู้คนสนใจในการหาข้อมูล จนในที่สุดจากการช่วยเหลือของเพื่อนๆจึงทำให้ได้หนังสือพระราชทานเพลิงศพคุณอุรา โดยได้จากลูกชายของคุณอุรา ทั้งหมดนี้อาจกล่าวได้ว่าได้รับการช่วยเหลือข้อมูลจากเพื่อน

การคัดเลือกเมืองของอเมริกา

จากจุดเริ่มต้นดังกล่าว รศ.ฉลองจึงเริ่มทำการค้นคว้าประกอบการทำงานวิจัยถึงเรื่องการระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมา รศ.ฉลองกล่าวว่า เมืองที่อเมริกาคัดเลือกที่จะใช้ระเบิดปรมาณูในตอนแรกมีทั้งหมด 5 เมือง คือ เกียวโต ฮิโรชิมา นางาซากิ นิคาตะ และโคคุระ แต่เป้าหมายของการทิ้งระเบิดของอเมริกาคือต้องเป็นเมืองที่ยังไม่ถูกทำลาย มีประชากรหนาแน่น เพื่อการประเมินผลระเบิดปรมาณูและความเป็นระบบทางการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ในขั้นแรกอเมริกาตัดเมืองเกียวโตออกเพราะเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นเพราะหากทิ้งระเบิดไปอาจสร้างความแค้นใจให้กับชาวญี่ปุ่นมาก ต่อมาจึงตัดเมืองนิคาตะออกอีกหนึ่งเมืองเนื่องจากเป็นเมืองชนบทและเป็นเมืองทำนาผลิตข้าวประชากรไม่หนาแน่น จึงเหลือเพียงสามเมืองเท่านั้น ที่จะทิ้งระเบิดคือ ฮิโรชิมา นางาซากิ และโคคุระ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 09 สิงหาคม 2557, 19:53:36
คนไทยคนเดียวที่มีโอกาสได้เห็นระเบิดปรมาณูตอนที่ระเบิด

อุรา หรือ ณรัฐ วิโรจน์เพชร คือคนไทยคนเดียวที่มีโอกาสได้เห็นระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมา (คุณอุรา หรือคุณ ณรัฐ วิโรจน์เพชร เป็นลูกชายของพลตรีพระรณรัฐวิภาคกิจ (อุณห์ วิโรจน์เพชร) ซึ่งเป็นเจ้ากรมแผนที่ กับคุณหญิงผัน วิโรจน์เพชร คุณอุราเกิดวันที่ 2 กันยายน 2461 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา8 จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ เมื่อเรียนจบอยากเข้าโรงเรียนนายเรือ แต่มีปัญหาทางกายภาพเลยไม่ผ่านเกณฑ์โรงเรียนนายเรือ แต่คุณพ่อส่งไปเรียนที่ญี่ปุ่นเพื่อมารับราชการทหารเรือในเมืองไทย ได้รับปริญญาตรีในปี 2484 จาก คิริว คอลเลจ ออฟ เทคโนโลยี และเรียนปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยวิศวกรรมโตเกียว โดยเป็นนักเรียนทุนของกองทัพเรือทางด้านโลหะ เมื่อกลับเมืองในในปี 2489 จึงรับราชการที่กรมอู่ทหารเรือจนถึงแก่กรรมในปี 2518 เผยแพร่บนเว็บไซต์ วันที่ : 13 มิถุนายน 2550)  และเป็นที่มาและประเด็นที่จุดประกายให้ รศ.ฉลอง สนใจที่จะศึกษาเรื่องระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมา ในหนังสือ นิทานชาวไร่ เล่มที่ 11หน้า 132 – 162 มีการกล่าวถึงการระเบิดที่ฮิโรชิมา โดยกล่าวถึงการทำงานของคุณอุราในญี่ปุ่น ข้อความบางตอนที่คุณอุราเล่าให้คุณสวัสดิ์ผู้เขียนหนังสือ นิทานชาวไร่ คือ

“ ตอนนั้นอยู่ในห้องทดลองโลหะที่โรงงานฐานทัพเรือของญี่ปุ่นที่เมืองคุเระ ห่างจากฮิโรชิมาไป 40 กิโลเมตร ในเวลา 8.15 น. เห็นแสงแปล๊บผ่านทางช่องลม ในใจคิดว่าคงมีไฟฟ้าลัดวงจร จึงสั่งให้ตัดสวิทช์ใหญ่เสีย ขณะนั้นก็เกิดเหตุการณ์แผ่นดินสะเทือนประมาณครึ่งนาที ประกอบกับหูอื้อพร้อมกัน ทุกคนจึงวิ่งออไปข้างนอก เมื่อมองไปทางเมืองฮิโรชิมาซึ่งห่างออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ก็แลเห็นความสีเทารูปเรียวเป็นลำตาลไม่มียอด ลอยคว้างเป็นกลางอากาศ (ยังไม่ใช่รูปเห็ด) ตกบ่ายจึงเห็นเป็นรูปเห็ดสีเทาลอยคว้างอยู่กลางหาว พอรุ่งเช้าก็มองไม่เห็นแล้ว”

(http://www.cmadong.com/picup/201401/3990614075898833914778879.jpg) นาฬิกาข้อมือที่ค้นพบในซากปรักหักพัง
หยุดเดินบันทึกเวลาระเบิดเอาไว้ เวลา 8 นาฬิกา 15 นาที


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 10 สิงหาคม 2557, 18:07:06
วันหยุดไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 10 สิงหาคม 2557, 18:37:36
กลับบ้านที่นครปฐมครับ

พรุ่งนี้นัดทำสุกี้เลี้ยงแม่ตอนเย็น พร้อมหน้ากันทั้งหมด


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 10 สิงหาคม 2557, 18:39:00
วันนี้มีเท่านี้ครับ

ทั้งหมด: 8 (แสดงตัว: 6, ซ่อนตัว: 2)
เหยง 16, เริง2520, Lawyervat, kumpolcomcai, Pete15, Manop Klabdee


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 10 สิงหาคม 2557, 18:55:58
ครับผม ดีจังพร้อมหน้ากันหมด

พวกเราใช้วันหยุดยาวกับครอบครัว จึงมากันเท่านี้.. ๕ ๕


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 11 สิงหาคม 2557, 17:48:56
ไปวัดบวรนิเวศฯ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/201161407754104461607077.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/5301414077544073857014034.jpg)

พระอุโบสถ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2491914077546907006702674.jpg)

ตำหนักจันทน์

(http://www.cmadong.com/picup/201401/5669814077638188307816111.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 11 สิงหาคม 2557, 19:56:02
รอยพระพุทธบาท

(http://www.cmadong.com/picup/201401/9945614077617386589654749.jpg)

บางส่วนของ "อับเฉา" ทีมากับเรือสำเภาค้าขายที่กลับจากจีน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2178614077618695689646298.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/966461407761994775702083.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/9625814077620851924682892.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 11 สิงหาคม 2557, 20:04:43
และเหตุสำคัญที่มาวัดนี้ ในวันนี้

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7295014077639583861017082.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4867714077622614882837510.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3643414077624945600316906.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/8769114077625982902974756.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7671114077627137217424116.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 11 สิงหาคม 2557, 20:16:04
ออกจากวัด ผ่านมาบางลำภู

ดอกมะลิวันแม่

(http://www.cmadong.com/picup/201401/6880714077629394612293741.jpg)

ร้านปลาท่องโก๋

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8387614077630636561822355.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/5438114077632269199424018.jpg)

ภาพในร้าน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/5388214077633974640476116.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 11 สิงหาคม 2557, 21:15:05
ยังไปกันต่อ...ครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 11 สิงหาคม 2557, 23:26:04
ผมจะพยายามมาทุกวันครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 12 สิงหาคม 2557, 07:03:58
ครับผม ยินดีมากๆเลย


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 12 สิงหาคม 2557, 19:16:36
เลยไปถึงวังหน้า ติดถนนพระจันทร์

(http://www.cmadong.com/picup/201401/1292414078485238245278466.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/2346314078486073290748381.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4989014078487244082958386.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1867614078457715634466335.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/9882214078458658532507652.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 12 สิงหาคม 2557, 19:20:18
จนสุดถนนเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8056214078460001594346291.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/2797414078460824568312969.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 12 สิงหาคม 2557, 19:25:11
และหาซื้อขนมก่อน เจอขนมจากกุฎีจีน "หลานแม่เป้า" ที่เคยไปมาแล้วด้วย

(http://www.cmadong.com/picup/201401/1159414078462856460720649.jpg)

แต่ซื้อเพียงขนมนี้ อย่างเดียว

(http://www.cmadong.com/picup/201401/9308814078464544009749027.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 13 สิงหาคม 2557, 14:12:01
ตึกนี้จะกลับมางามเช่นเดิม  

โปรดสังเกตุ     ในภาพแรก  ยอดเสาจะเป็นธงช้าง  และเข้าใจเองว่าน่าจะเป็นการรับเสด็จ ร. 5 เสด็จฯกลับจากประพาสยุโรปครั้งที่ 1  พ.ศ. 2440 ครับ ด้วยข้อความ"รับเสด็จดัวยความยินดี"
 
อดีต
(http://www.cmadong.com/picup/201401/3355814079374064213743070.jpg)

ปัจจุบัน
(http://www.cmadong.com/picup/201401/619814079150787475131284.jpg)

อนาคต
(http://www.cmadong.com/picup/201401/7102014079358351341794156.jpg)

นายชาญณัฏฐ์ กล่าวถึงกรณีที่ราชพัสดุโรงภาษีร้อยชักสาม ซอยเจริญกรุง 36 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่กรมธนารักษ์ เคยมีข้อตกลงในสัญญาร่วมทุนเพื่อพัฒนาพื้นที่ ภายใต้การดำเนินงานของกิจการค้าร่วม คือ บริษัท แนเชอรัล พาร์ค หรือ N-PARK ว่า ล่าสุดทาง N-PARK หลังจากที่กลุ่มมาลีนนท์เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แสดงความต้องการที่จะเดินหน้าโครงการนี้ต่อ โดยยอมตกลงเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการขนย้ายที่พักของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและตำรวจน้ำ ที่มีมูลค่าราว 8-10 ล้านบาท รวมถึงจ่ายค่าภาษีโรงเรือนที่ค้าง กทม.อยู่ 4 ปี โดยมีเงื่อนไขว่าขอให้การส่งมอบคืนพื้นที่ภายในเวลา 30 ปีให้กรมธนารักษ์ จะขอให้เริ่มนับใหม่หลังเข้าดำเนินการ

นายชาญณัฏฐ์กล่าวว่า ที่ผ่านมา N-PARK ทำข้อตกลงกับกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 เป็นสัญญาการเช่าพื้นที่มีระยะเวลา 30 ปี โดยจะปรับปรุงซ่อมแซมอนุรักษ์อาคารโบราณสถานเพื่อพัฒนาเป็นกิจการโรงแรมระดับ 6 ดาว จำนวน 33 ห้อง มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้นำระดับประเทศ ผู้บริหารองค์กร ภายใต้ชื่อ โครงการอามันรีสอร์ท แต่เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการส่งมอบพื้นที่ของหน่วยงานดับเพลิงบางรัก ทำให้ไม่สามารถพัฒนาโครงการตามแผน และระงับการจ่ายค่าเช่าตั้งแต่ปี 2553 แม้จะมีการลงทุนกับโครงการไปเป็นจำนวนกว่า 250 ล้านบาท แล้วก็ตาม....
 
ที่มา:มติชนรายวัน 13 สิงหาคม 2557


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 13 สิงหาคม 2557, 19:28:47
ตามข่าวนี้อยู่พอดี

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8907014055182912723737154.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: Dtoy16 ที่ 13 สิงหาคม 2557, 20:14:53
                ชอบชอปปิ้งที่บางลำพูค่ะ วัดบวรก็เข้าบ่อยอยู่ แต่ตามน้องเริงเที่ยวสนุกกว่า
                เหมือนได้มีเวลาหยุดดูสถานที่สวยๆนานนาน


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 14 สิงหาคม 2557, 18:37:06
ครับ ไปกันต่อ...

ไปซ่อมสุขภาพที่นี่

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8832714080162048718237667.jpg)

อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงสะพานพระปิ่นเกล้า ฝั่งธนบุรี

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2545514080163873790143886.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4634814080166143828758667.jpg)หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 15 สิงหาคม 2557, 08:44:06
ไปจันทบุรี 2 วันกลับ มีภาพมาให้ชมด้วยแน่


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 15 สิงหาคม 2557, 08:59:05
รอชมครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 15 สิงหาคม 2557, 17:13:25
สุนัขฮีโร่ นำทางคนไปช่วยเจ้านายน้อยวัย 3 ขวบ ออกจากป่าได้สำเร็จ หลังหลงป่าไปพร้อมกัน 11 วันเต็ม ๆ

                       (http://www.cmadong.com/picup/201401/3602314080977738994514294.jpg)

          วันที่ 11 สิงหาคม 2557 เว็บไซต์มิเรอร์ มีรายงานว่า เด็กหญิงคารินา ชิคิโตวา ได้รับการช่วยเหลือออกจากป่าได้สำเร็จ หลังหลงป่าอยู่นาน 11 วัน โดยเธอออกจากบ้านในหมู่บ้านโอลอม เขตโอลโยกมินสกี้ ในพื้นที่ปกครองซาก้า (Sakha) ของรัสเซีย ตามพ่อเข้าป่าไปโดยที่เขาไม่รู้ตัว ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยมีสุนัขที่ครอบครัวเลี้ยงไว้ตามไปด้วย จนอีก 4 วันให้หลัง แม่ของเธอติดต่อกับสามีได้จึงได้ทราบว่าลูกสาวไม่อยู่กับเขา
          ภารกิจออกตามหาเด็กหญิงเริ่มต้นขึ้นด้วยความช่วยเหลือของชาวบ้านและเจ้าหน้าที่กว่า 100 คน พร้อมการตามหาทางเฮลิคอปเตอร์ แต่ก็เป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากในป่าเต็มไปด้วยต้นหญ้าขึ้นสูง
          การตามหาดำเนินไปหลายวันแต่ไม่ประสบความสำเร็จ จนอีก 7 วันต่อมา มีคนเจอสุนัขของเธอเดินออกมาจากป่า มันได้นำทางหน่วยสืบค้นให้ไปพบกับรอยเท้าของเด็กหญิง จนนำไปสู่การสะกดรอยไปจนพบตัวเธอในที่สุด
          เด็กหญิงอยู่ในสภาพอิดโรยซุกตัวอยู่ในพงหญ้า เนื้อตัวมีแผลยุงกัดและร่องรอยขีดข่วนเล็กน้อย โดยที่ไม่มีรองเท้าและสวมเสื้อผ้าเพียงชั้นเดียว ในขณะที่อากาศบริเวณนี้หนาวเย็นแตะ 6 องศาเซลเซียสเวลากลางคืน ซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าเธอคงนอนกอดกับสุนัขคู่ใจเพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่ตัวเอง และประทังความหิวด้วยการกินลูกเบอร์รีป่าและดื่มน้ำจากแม่น้ำ
          แม่ของเด็กหญิงเผยว่า ตอนที่เห็นสุนัขที่เลี้ยงไว้เดินออกมาจากป่าตัวเดียว เธอคิดว่าความหวังที่ลูกสาวจะมีชีวิตรอดคงริบหรี่แล้ว แต่สุดท้ายก็โชคดีที่กลับมาพาให้คนไปช่วยเหลือเจ้านายตัวน้อยของมันออกมาด้วย ตอนนี้เด็กหญิงปลอดภัยดีและถูกส่งไปพักฟื้นที่โรงพยาบาลแล้ว

           (http://www.cmadong.com/picup/201401/9943214080978424284378960.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 15 สิงหาคม 2557, 18:20:34
                                                                    (http://www.cmadong.com/picup/201401/1133814081017117522883205.jpg)

หมาใจบุญ  วิดน้ำหวังช่วยชีวิตปลา วันที่13ส.ค. กลายเป็นน้องหมาที่คนกล่าวขวัญถึงมากที่สุดบนโลกออนไลน์ในขณะนี้ เมื่อชาวเน็ตจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นชื่นชม น้องหมาใจประเสริฐ ที่พยายามใช้จมูกวิดน้ำที่มีอยู่น้อยนิดบนพื้น.......   


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 16 สิงหาคม 2557, 15:47:43
ยังไม่ถึงจันทบุรีเลย. แค่รังสิต. ภาพจันทบุรียังไม่มีนะท่าน


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 17 สิงหาคม 2557, 21:14:23
แสดงความยินดีด้วย

(http://www.cmadong.com/picup/201401/1255714082848265156812826.jpg)

การแข่งขันฟุตซอล ไมโลซีเรียล แชมเปี้ยนส์ 2014 เมื่อวันที่ 17 ส.ค. โดยมี มร.เวย์น อิงแลนด์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเนสท์เล่ ภูมิภาคอินโดไชน่า ร่วมในพิธีปิดการแข่งขัน ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รอบชิงชนะเลิศ ผลปรากฎว่า รร.ทวีธาภิเศก A เอาชนะ พบพระเคหะภัณฑ์ จ.ตาก 2-1 คว้าแชมป์พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท ไปครอง


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 18 สิงหาคม 2557, 13:39:04
สืบเนื่องวันที่ ๑๑ สค.ไปวัดบวรฯ และได้เห็นถนนสิบสามห้างที่ใกล้กับวัดบวรฯ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7674914083439168247294044.jpg)

ถนนสิบสามห้าง สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5
ถนนเป็นทางสัญจรแบบใหม่ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นำแบบอย่างจากชาติตะวันตก มาใช้ หลังจากกลับจากการเสด็จประพาสยุโรป ถนนสายแรกๆ ที่พระพุทธเจ้าหลวง ทรงดำริให้สร้างนั้น เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าคือ ถนนเจริญกรุง บำรุงเมือง เฟื่องนคร ตามลำดับ เป็นที่น่าสังเกตว่า ถนนสายแรกๆ ที่อ้างขึ้นมานี้ มีชุมชนอันหนาแน่นของชาวจีนอาศัยอยู่ ทั้งนี้ได้มีการสันนิษฐานว่า ในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงริเริ่มทางสัญจรใหม่นี้บนย่านการค้า เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของพระนคร
เมื่อถนน 3 สายแรกสร้างเสร็จ และเห็นผลของการก่อสร้างไปในทางบวก ถนนสายอื่นๆที่ต่อติดกับถนนสายแรกๆ ก็ตามมามากมาย เช่นถนนที่อยู่ในชุมชนชาวจีน และอยู่ใกล้กับอารามหลวงที่ชื่อ วัดบวรนิเวศวรวิหารอีกด้วย ถนนที่ว่านี้มีชื่อเก๋ๆ ว่า “ถนนสิบสามห้าง” ถนนสิบสามห้างเป็นเพียง ถนนสายสั้นๆ ในย่านบางลำพู มีที่มาจากกลุ่มพ่อค้าชาวจีนกวางตุ้งที่มาตั้งห้างร้านอยู่บนถนนสายนี้รวมทั้งหมด 13 ห้าง  


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 18 สิงหาคม 2557, 13:45:12
 สิบสามห้างจากเมืองจีน มาเป็นชื่อถนนสิบสามห้างที่เมืองไทยได้อย่างไร มีอยู่ ๒ คำตอบที่น่าเชื่อถือ

๑. หนังสือ “ตำนานวัดบวรนิเวศวิหาร” พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส มีตอนหนึ่งกล่าวถึง "สิบสามห้าง" ดังนี้

"...ด้านตะวันตกพ้นตกพ้นคลองคูวัดออกไปมีตึกก่ออิฐถือปูนชั้นล่าง ขัดแตะถือปูนชั้นบนแถวสหนึ่ง เรียกว่า สิบสามห้าง คำว่า สิบสามห้าง นั้น ได้ยินว่าไม่ได้หมายเอาจำนวนส่วนแห่งตึกนั้นที่ทำเป็นมุขยื่นออกมา (แต่) หมายเอาตึกชนิดนี้อันมีในเมืองจีนแห่งใดแห่งหนึ่ง (ซึ่ง) มีจำนวนเท่านั้น ดังมีรูปในกรอบกระจกติดฝา อันส่งเข้ามาขายดื่นในครั้งนั้น...”

ตึกสิบสามห้างนี้สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๔ ถนนผ่านหน้าตึกจึงเรียกกว่าถนนสิบสามห้าง ต่อมาปลาย ๆ รัชกาลที่ ๕ ได้รื้อลงสร้างขึ้นใหม่

ตามตำนานวัดบวรฯ ว่าเดิมข้างวัดมีคลองคูจึงน่าจะเข้าใจว่า ต่อมาคลองคูนี้คงจะถมเป็นถนน โดยคงต้นไม้ริมคลองเอาไว้ ถนนสิบสามห้างจึงกลายเป็นถนนกว้าง มีต้นไม้อยู่กลางถนน กลายเป็นเกาะกลางถนนทุกวันนี้ เมื่อมีรถราง รางรถเลี้ยวโค้งขวาตัดหัวถนนไปตามถนนข้างกำแพงวัดที่เคยเป็นคลองคูดังกล่าว

ข้อมูลจาก บทความเรื่อง ถนนสิบสามห้าง "ศรีสำราญ" โดย จุลลดา ภักดีภูมินทร์

๒. หนังสือ "กรุงเทพเมื่อ ๗๐ ปีก่อน" เขียนโดย ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) เขียนถึงที่มาของชื่อถนนสิบสามห้างไว้ว่า

"...ที่เรียกว่าถนนสิบสามห้างนั้น จะมีห้าง ๑๓ ห้างหรือไม่ไม่ทราบ แต่เคยพบในหนังสือฝรั่งกล่าวถึงเมืองกวางตุ้ง ว่ามีแหล่งการค้าหนึ่งมีห้างอยู่ ๑๓ ห้าง ซึ่งภาษาฝรั่งเรียวกว่า Guild (กิลด์) แปลว่าเป็นสมาคมการค้าที่ทำการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้ยินว่าที่ถนนสิบสามห้างของเรานี้ เดิมมีตึกรูปร่างเหมือน Guild ในกวางตุ้งที่มี ๑๓ ห้อง ก็เลยเรียกชื่อถนนว่าถนนสิบสามห้าง ตึกเก่านั้นคงรื้อเสียนานแล้ว แต่ชื่อสิบสามห้างยังคงอยู่จนบัดนี้..."

ข้อมูลจาก  ท้องถิ่นบางลำพู

คลองวัดบวรฯก่อนที่จะทำเป็นเกาะกลางถนน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/9952114083442935851721484.jpg)

หลังจากถมคลองแล้ว เมื่อมีสงคราม ได้สร้างหลุมหลบภัย ( มุมซ้ายล่าง ) และร้านค้าอยู่ด้านนี้ด้วย  

(http://www.cmadong.com/picup/201401/353314083446997359051895.jpg)

และต่อมาในปัจจุบันทำป็นห้องน้ำเกาะกลาง ทางเดินลาดลงไปมีราวให้จับ ใช้บริการมาแล้วด้วย ๕ ๕ ๕ ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7402014083485509095142576.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 18 สิงหาคม 2557, 13:54:27
กลุ่มตึกแถวระบุว่าเป็นแนวถนนสิบสามห้าง ในสมัยต้นรัชกาลที่ ๗ ในวันบรมราชาภิเษก ทรงเสด็จฯเลียบพระนครมาวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งน่าจะเป็นอาคารแนวเดียวกัน ทั้งสองภาพ

  โปรดสังเกต ภาพแรกมีข้อความเชิญดึ่มน้ำยาอุทัย

(http://www.cmadong.com/picup/201401/5348014083447877348086987.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/8924214083452104985973183.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 23 สิงหาคม 2557, 11:21:55
ช่วงนี้ฟ้าฝนไม่อำนวยให้ไปเที่ยวเลยเนาะ  อยู่ในที่ตั้งครับ.


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 24 สิงหาคม 2557, 20:28:02
ตามมาชมแล้วครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 25 สิงหาคม 2557, 14:47:20
(http://www.cmadong.com/picup/201401/4984914089528257908796421.jpg)

ดีมากๆเลย

"อีจีเอ-ทีโอที" ผนึก กศน.หนุนการศึกษาภาคเหนืออีจีเอ ทีโอที กศน.และม. พะเยา ผนึกกำลัง หนุนภาคการศึกษา เดินหน้าพัฒนาดิจิตอลคอนเทนต์ผ่าน อีจีเอสมาร์ทบ็อกซ์ นำร่อง 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เตรียมขยายผลทั่วประเทศเชื่อมโยงหมายเลขบัตรประชาชน

วันจันทร์ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 12:40 น.

วันนี้ (25 ส.ค.) ที่ โรงแรมเซ็นทรา คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ เปิดเผยว่า อีจีเอ ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยพะเยา บันทึกความร่วมมือทางวิชาการใน “โครงการพัฒนาศูนย์บริการเชื่อมโยงข้อมูลประชาชนด้านการจัดการศึกษา Digital Content” เพื่อร่วมมือในการพัฒนาโครงการการใช้อีจีเอ สมาร์ท บ็อกซ์ (EGA Smart Box) เพื่อการสื่อสารข้อมูลภาครัฐและข้อมูลการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตลอดชีวิตโดยใช้โครงข่าย GIN

สำหรับโครงการดังกล่าวจะทดลองนำร่องพื้นที่ 4 จังหวัด ใน กศน.ภาคเหนือตอนบน คือ จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เพื่อให้นักเรียน กศน. รวมถึงประชาชนในชุมชนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้และได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ อาทิ ข้อมูลข่าวข้อมูลเศรษฐกิจ ข้อมูลทางการเกษตร ร่วมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ได้ใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ สามารถใช้ประโยชน์จาก Smart Card ได้อย่างเต็มรูปแบบนี้

สมาร์ท บ็อกซ์ ของอีจีเอ จะเชื่อมโยงกับระบบคลาวด์การศึกษาของทีโอที ซึ่งมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้านการศึกษา โดยสถาบันนวัตกรรมทีโอทีที่จับมือร่วมกับ 3 สำนักพิมพ์ใหญ่ ในการทำวิจัยค้นคว้าเทคโนโลยีด้านดิจิตอลคอนเทนต์ให้กับ กศน.ตำบล โดยมี มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การสนับสนุนด้านบุคคลากรทางการศึกษาและนิสิตอาสมัครในการลงพื้นที่ร่วมกับ กศน.ตำบล และร่วมรณรงค์ส่งเสริมชุมชนให้สามารถใช้บริการข้อมูลของภาครัฐโดยผ่าน อีจีเอ สมาร์ท บ็อกซ์ และข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ผ่านระบบโครงข่ายและระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์เพื่อผลักดันให้ จังหวัดพะเยาและอีก 3 จังหวัดเป็นประตูสู่เออีซีและผู้นำอาเซียนในด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยสู่ความเป็นสมาร์ทเอ็ดดูเคชั่น

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริม การผลิตพัฒนาและวิจัยสื่อการเรียนรู้ทั้งเนื้อหาสาระในรูปแบบดิจิตอลคอนเทนต์เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ยิ่งไปกว่านั้นทั้ง 4หน่วยงานยังได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯโดยวางเป้าหมายหลังการทดลองโครงการนำร่องประสบความสำเร็จ ในการเตรียมการขยายผลโครงการฯและเตรียมการพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นและเนื้อหาในการบูรณาการร่วมกับระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อขยายผลไปยัง กศน.ตำบล ของภาคเหนือตอนบน จำนวน 200 ศูนย์และขยายผลไปยัง กศน.ตำบล และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ กว่า 10,000 ศูนย์การเรียนรู้ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ.


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 28 สิงหาคม 2557, 10:57:10
ต้องไปแน่

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2361714091981756516660447.jpg)หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: lek_adisorn ที่ 28 สิงหาคม 2557, 14:51:40
น่าจะเป็นงาน meeting ของรุ่น20 แน่นอน ยืนยันครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 28 สิงหาคม 2557, 15:31:00
และพบปะสังสรรค์ของรุ่นอื่นๆด้วย

เพียงแต่บุตรชายท่านอยู่รุ่นนี้ มีครูหยุย (สนช.) กมล (เลขาฯการศึกษาพื้นฐาน ) แจ๋ว (ผู้กำกับละคร) และท่านอื่นๆ ส่งข่าวแจ้งกันแล้วครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 31 สิงหาคม 2557, 08:09:39
มาตามครูไปเที่ยวต่อครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 02 กันยายน 2557, 07:42:38
ที่แม่กลอง ฝนตกดี

อุทัยธานี ระยองและชลบุรีที่จะไปคงไมีมีฝนแล้วเนาะ

มีแต่ภาพมาใหัชม


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 02 กันยายน 2557, 08:19:06
ข้อมูลที่นครสวรรค์,

วันศกร์ที่ 29 ส.ค.ตกช่วงเย็นไปถึงแจ้งของวันรุ่งขึ้น รวมน้ำฝนทั้งหมดประมาณ +2 จาก +4
วันเสาร์ที่ 30 ตกช่วงแรก 14.00 น.ประมาณ 20 นาที, ช่วงที่สอง เริ่ม 19.00 ตกประมาณ 30 นาที
วันอาทิตย์ที่ 31 ส.ค. ตกช่วง 07.30 - 9.00 น. บ่ายแดดออกเต็มที่

วันจันทร์ที่ 1 ก.ย.ตก 2 ช่วง ตีสาม-เช้า, ช่วงที่สอง 07.15 น. - 10.00 น. บ่านแดดออกเต็มที่
วันอังคาร 2 ก.ย. (วันนี้) เมื่อคืนมีฝนตกช่วงตีสาม แรงระดับ +2 จาก +4 น่าจะได้น้ำมากพอสมควร


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: lek_adisorn ที่ 02 กันยายน 2557, 10:24:36
สถานีโทรทัศน์จีนจัดทำสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

http://www.youtube.com/watch?v=nsrSds9l2r4


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 02 กันยายน 2557, 13:02:41
พระองค์ท่านได้เสด็จเยือนทุกมณฑลของจีนแล้วด้วย


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 07 กันยายน 2557, 08:28:49
สมุทรสงคราม

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7397814100533072600038414.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/9308214100534172275334792.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/470781410053516599868958.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6924914100536287951313322.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 07 กันยายน 2557, 08:36:52
ที่พักครับ ไม่ใช่วัด

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2899914100542747902411608.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7953014100537936007460043.jpg)

กล้วย และกล้วย

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8157814100539862375156218.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/617471410054152586414369.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 07 กันยายน 2557, 08:50:44
ต่อด้วย... อุทัยธานี  ตอน ๑

อดีตและปัจจุบัน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/413314100546237565409103.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/5868414100548154512171726.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/2762814100549565889266887.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/5892314100551211879044584.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 07 กันยายน 2557, 09:01:01
(http://www.cmadong.com/picup/201401/3476314100557002774534961.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1371514100965398597523751.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7322914100552297985137817.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/888991410055469229176720.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/542201410081557620165048.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 07 กันยายน 2557, 09:14:05
เขาสะแกกรัง

(http://www.cmadong.com/picup/201401/3263414100561415862589455.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/2536814100814243549489388.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/9369614100564161110255881.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/9978914100565334485112498.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7491914100566408434300133.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/488714100568488758752876.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6133514100572723698656037.jpg)หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: Dtoy16 ที่ 07 กันยายน 2557, 11:36:56
             สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะน้องเริง ตามมาเที่ยวอุทัยธานี เมืองที่ตั้งแต่สมัยแม่พี่เล่าให้ฟังว่ามีแม่น้ำเวลาเดินทาง
            จากแปดริ้ว ช่วงไหนไม่ทราบแม่จะไปเลี้ยงหลานที่อุทัย ขณะนั่งอยู่บนเรือ เรือเกิดล่ม ดีที่แม่ว่ายน้ำเป็นและ
            จนบัดนี้พี่ก็ยังไม่เคยไปอุทัยธานีเลยค่ะ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 07 กันยายน 2557, 11:59:54
วัดสังกัสฯ ต้องระวังหมาไว้สักนิด
มันเห่าไล่มาทีละนับสิบตัว อย่าเข้าไปใกล้พวกมันที่นอนกันเป็นฝูงเด็ดขาดครับ
มีเจอมาแล้ว มันจำเฉพาะคนในพื้นที่


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 07 กันยายน 2557, 13:17:28
ครับ พี่ต้อย
 
อุบัติเหตุเหมือนกับรถยนต์

หลายชีวิต หนังสือแต่งของท่านคึกฤทธิ์

ก็เกี่ยวกับอุบัติเหตุทางเรือแต่ไม่รอดสักคน

ได้เคยตามไปชมท่าเรือบ้านแพนหรืออำเภอเสนาที่อยุธยาด้วย

ที่สมมุติเป็นท่าเรือที่หลายชีวิตนั่งเรือมาด้วยกันและจากไปพร้อมกัน

มีภาพใน เที่ยวไปในวันว่าง ด้วยครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 07 กันยายน 2557, 13:26:30
พี่เหยง
เกือบไปแล้ว  มีตัวเก่ง  ๑ ตัว  


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 07 กันยายน 2557, 14:23:41
ตอนที่ ๒ วัดอุโปสถาราม  ริมแม่น้ำสะแกกรัง

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8856814100745987104005734.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4460714100746991420050361.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4540514100748363998782965.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 07 กันยายน 2557, 14:33:34
(http://www.cmadong.com/picup/201401/8564114100751988756825546.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4681114100752874092750069.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/5793914100760785592274595.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: suriya2513 ที่ 07 กันยายน 2557, 14:34:02
อ้างถึง
ข้อความของ Dtoy16 เมื่อ 07 กันยายน 2557, 11:36:56
             สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะน้องเริง ตามมาเที่ยวอุทัยธานี เมืองที่ตั้งแต่สมัยแม่พี่เล่าให้ฟังว่ามีแม่น้ำเวลาเดินทาง
            จากแปดริ้ว ช่วงไหนไม่ทราบแม่จะไปเลี้ยงหลานที่อุทัย ขณะนั่งอยู่บนเรือ เรือเกิดล่ม ดีที่แม่ว่ายน้ำเป็นและ
            จนบัดนี้พี่ก็ยังไม่เคยไปอุทัยธานีเลยค่ะ

ก่อนอื่น ต้องขอบคุณครูเริงที่นำเสนอเรื่องนี้ขึ้นมา ในฐานะที่พี่ป๋องมีภูมิลำเนาอยู่อุทัยธานี
สำหรับน้องต้อย ยังไม่สายไปครับ ให้รุ่น 2516 จัดทัวร์ไปอุทัยธานีแบบที่รุ่น 2514 กำลังจะไป 19-21 กย.นี้
พี่ป๋อง สุริยา 2513 ยินดีจะไปร่วมทัวร์ด้วยเช่นกันครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 07 กันยายน 2557, 14:36:54
ครับผม ยินดีด้วย

อุทัยธานีงาม สงบ ประทับใจมากครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 07 กันยายน 2557, 14:40:37
ขวาพระอุโบสถ เปิดทุกวัน ซ้ายพระวิหารเปิดวันเสาร์และวันอาทิตย์

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2404214100755367966172718.jpg)

พระวิหาร ข้างในน่าจะงามมาก

(http://www.cmadong.com/picup/201401/691714100759665471753794.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7132714100762372561235106.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6773714100763481957746213.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 07 กันยายน 2557, 14:58:22
ขัางในพระอุโบสถ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4168714100766715508435419.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1733914100768012944389348.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3573114100769088414046876.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7553614100771179633657871.jpg)หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 07 กันยายน 2557, 15:13:31
พักที่นี่ ริมแม่น้ำ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/9238414100777189110599798.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3456614100781233043962870.jpg)

ไปที่น่าสนใจใกล้มาก  ร่มรื่นตลอดทาง

(http://www.cmadong.com/picup/201401/803714100778414507719539.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/8998314100819854267495656.jpg)

มีต่อตอน ๓ อีกนะ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: suriya2513 ที่ 07 กันยายน 2557, 15:37:23
RCU 2514 ที่จะไปทัวร์อุทัย ราวๆ 30 คน 19-21 กย.2557 นี้
ก็จะพักที่นี่ หนึ่งคืนเช่นเดียวกันครับ ครูเริง


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 07 กันยายน 2557, 19:57:38
พี่ป๋อง


ให้รุ่นพี่ 2514 จัดนำไปก่อนครับ
รุ่น 2516 ช่วงนี้หงอยเป็นพิเศษ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร ??
เงียบเหงาจริงๆ งาน CU 2516 ยกมหา'ลัย ถูกเลื่อนไป 28 ธันวาคม 2558 ทีเดียว


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 07 กันยายน 2557, 20:32:20
ตอน ๓ ชุมชนอุทัยธานี

อาหารอุดม

(http://www.cmadong.com/picup/201401/1412414100967151837878399.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/8157414100968254977429113.jpg)

ชมย่านการค้า

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4937414100972296159145678.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1978814100974492075146203.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3796014100975569978739689.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7942914100976705791783551.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 07 กันยายน 2557, 20:50:28
พาไปวัดท่าซุง

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2823214100978083475141669.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4548714100979167216229024.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/396314100980218673292277.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 07 กันยายน 2557, 20:56:00
มุ่งไปชมสินค้ามีชื่อ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8011814100981369124596789.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 07 กันยายน 2557, 20:58:21
กลับก่อนที่จะได้ชมอาคารเก่าของหน่วยราชการและพิพิธภัณฑ์ที่เลียบแม่น้ำ ถนนศรีอุทัย

                    (http://www.cmadong.com/picup/201401/627014100987959942198512.jpg)

บ้านของพระสหายของสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์ ซึ่งด้านหลังติดแม่น้ำ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/871614100997731006440930.jpg)

ถนนคนเดิน ตรอกโรงยา มีค่ำวันเสาร์

ในทุกวันเสาร์เรามีนัดกันที่ ตรอกโรงยา ถนนคนเดินจังหวัดอุทัยธานี ถนนสายเล็กเล็กที่นักท่องเที่ยวต่างพากันมาเดินเที่ยว กินอาหารอร่อยๆขึ้นชื่อของอุทัย มีการเปิดบ้านโชว์ของชาวจีนสมัยก่อนหลายหลัง มีการเล่าถึงประวัติของตรอกโรงยาในสมัยก่อนให้คนรุ่นหลังฟัง แถมเรายังได้ช๊อบของฝากเล็กๆน้อยๆกลับมาฝากคนรู้ใจที่บ้านอีกด้วยจ้า ที่ตั้ง : บริเวณถนนอุทัยใหม่ (ตรอกโรงยา)

          (http://www.cmadong.com/picup/201401/7821514101009385634216745.jpg)หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 07 กันยายน 2557, 21:03:30
น้องเริง


ตลาดอุทัย มีเห็ดโคนขายน่ะ ช่วงนี้เป็นช่วงเก็ดออกซะด้วยซี


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 07 กันยายน 2557, 21:26:28
พี่เหยง
ไปตลาดตอนสาย ตลาดวายแล้วครับ  


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: Dtoy16 ที่ 07 กันยายน 2557, 21:38:13
              น้องเริง พี่ป๋องเจ้าขา และคุณเหยง อยากไป้อยากไปเมืองอุทัย ดูแล้วเพลิดเพลิน
              แม่น้ำอะไรชื่อไพเราะจัง สะแกกรัง คงจะอุดมสมบรูณ์ไปด้วยปลา ดูจากตลาดซิ วางขายน่าซื้อ
              ว่างๆชวนน้องกับแม่ไประลึกความหลัง จะถามว่าเรือไปล่มที่แม่น้ำนี้ไหม เฮ้อ ไม่ถามหรอกเรื่องนี้
               คุยความหลังกับคนแก่ หาเรื่องหนุกหนานให้ท่านฟังจะดีกว่า
                                  หาเรื่องยุใครจัดไปทัวร์อุทัยธานีดีหนอ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: suriya2513 ที่ 08 กันยายน 2557, 01:40:58
อ้างถึง
ข้อความของ Dtoy16 เมื่อ 07 กันยายน 2557, 21:38:13
              น้องเริง พี่ป๋องเจ้าขา และคุณเหยง อยากไป้อยากไปเมืองอุทัย ดูแล้วเพลิดเพลิน
              แม่น้ำอะไรชื่อไพเราะจัง สะแกกรัง คงจะอุดมสมบรูณ์ไปด้วยปลา ดูจากตลาดซิ วางขายน่าซื้อ
              ว่างๆชวนน้องกับแม่ไประลึกความหลัง จะถามว่าเรือไปล่มที่แม่น้ำนี้ไหม เฮ้อ ไม่ถามหรอกเรื่องนี้
               คุยความหลังกับคนแก่ หาเรื่องหนุกหนานให้ท่านฟังจะดีกว่า
                                  หาเรื่องยุใครจัดไปทัวร์อุทัยธานีดีหนอ
เสี่ยเหยง พิเชษฐ์ 2516 เหมาะสุดสุดครับ น้องต้อย


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 08 กันยายน 2557, 10:05:05
เตะลูกออกครับ.....
ต้องเริ่มที่ กทม.ครับ
อุทัยธานีเป็นปลายทางนั้น พอรับได้


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 08 กันยายน 2557, 10:07:59
จริงๆแล้ว RCU 2516 มีผู้ที่คุ้นกับอุทัยธานีมากๆ เพราะเคยอยู่อุทัยธานี.....

พ.ต.อ.ราชันย์ อินทร์สิงห์ รัฐ16 เกษียณแล้ว เคยเป็น ผกก.สภ.ทัพทัน
ก่อนย้ายไป สภ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์, สภ.โพทะเล จ.พิจิตร
                           และเกษียณที่ สภ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ในเดือน ก.ย. 2556
ปจบ.มีบ้านพักอยู่ในอำเภอเมืองนครสวรรค์ครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 08 กันยายน 2557, 10:26:19
พี่ต้อย

ดร.ประพจน์   คณะอักษรศาสตร์ ท่านจบประถมศึกษาตอนปลายที่อุทัยธานี ครับ  


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 08 กันยายน 2557, 11:07:46
ค้นภาพมาแล้ว จาก เที่ยวไปในวันว่าง หน้า 25

ท่าเรือบ้านแพน ฉากสมมุติ จากหลายชีวิต  ที่นั่งเรือกลางคืนมาตามแม่น้ำน้อยเพื่อมาบางกอก 

เคยเป็นโรงแรมที่พักค้างคืนของผู้โดยสาร

(http://www.cmadong.com/picup/201401/3737114101491612583571933.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/139631410149216554680940.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 08 กันยายน 2557, 11:11:27
บ้านเรือนของชุมชนริมน้ำ ที่ยังไม่มีรถยนต์

(http://www.cmadong.com/picup/201401/9224214101493759366222545.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7047414101494178134141820.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เอมอร 2515 ที่ 08 กันยายน 2557, 14:04:16
สวัสดีค่ะ น้องเริง ห่างหายจากการตามน้องเริงไปเที่ยวเสียนาน ตามอ่านอย่างสนุกสนานค่ะ
ที่สมุทรสงครามเราพักที่เดียวกันเลยค่ะ ห่างกันแค่อาทิตย์เดียว  พี่ซื้อจากงานไทยเที่ยวไทยค่ะ
ที่ตลาดอุทัย มีร้านยาหอมทับทิม ขึ้นชื่อนะคะ
ตามน้องเริงเที่ยวได้ความรู้ด้วย สนุกด้วยค่ะ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 08 กันยายน 2557, 19:30:09
ครับ เชิญมาอ่านเรื่อยๆ  มีไประยองและหาดจอมเทียน ตามมาติดๆครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: ติ๋ม จันทร์ฉาย ที่ 08 กันยายน 2557, 21:36:19
น่าสนใจติดตามน้องเริงเที่ยวมากๆค่ะ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 09 กันยายน 2557, 20:45:37
ไประยองกันต่อ

ห้ามไปย่านเก่าโบราณไม่ได้ ทั้งที่ไปก็หลายครั้งแล้ว ครั้งนี้มีภาพน้อย

(http://www.cmadong.com/picup/201401/1768914102703189763727150.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/5712214102704216758232442.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4393114102705204301981246.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 09 กันยายน 2557, 20:50:47
(http://www.cmadong.com/picup/201401/1622414102706327283507408.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7390614102707117203317494.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4609614102708011798614971.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 09 กันยายน 2557, 20:55:18
(http://www.cmadong.com/picup/201401/3367614102709052939308518.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4466714102709807812295430.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7638814102710688425699728.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: Dtoy16 ที่ 10 กันยายน 2557, 12:24:44
         สวัสดีค่ะน้องเริง ตามมาเที่ยวตอนพักเที่ยง พี่เพิ่งทราบว่า ดร.ประพจน์เรียนที่อุทัยธานี
         เมืองนี้มีแต่คนเก่งๆ พี่ป๋องก็คนอุทัยเช่นกัน  ตอนปีหนึ่งเพื่อนบอกว่าดร.ท่องดิกเชนารี
         ได้ทั้งเล่ม พี่ตกใจแทบแย่ ดีที่อยู่หอได้หาเรื่องสนุก สนุก หลากหลายหายกลัวคนเก่ง


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 10 กันยายน 2557, 12:58:22
ขออนุญาตครับ

                                                      (http://www.cmadong.com/picup/201401/2120814103290235833453461.jpg)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ เกิดที่จังหวัดอุทัยธานี เป็นนักภาษาศาสตร์และนักอักษรศาสตร์ชาวไทย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณคดีบาลีและภาษาสันสกฤต พระไตรปิฎกฉบับภาษาจีน และพระพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 10 กันยายน 2557, 13:06:23
ประวัติการศึกษา

จบชั้นประถมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเมืองอุทัยธานี
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนวัดราชบพิธ มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สำเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาบาลี-สันสกฤต จากภาควิชาภาษาตะวันออกคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้คะแนนเฉลี่ยระดับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จากคณะอักษรศาสตร์ สาขาเดียวกัน
ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล ไปศึกษาต่อด้านพุทธศาสน์ศึกษา ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา จนสำเร็จดุษฎีบัณฑิต ด้านพุทธศาสน์ศึกษา(PhD in Buddhist Studies)
ก่อนไปทำปริญญาเอกที่อเมริกา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์เคยไปค้นคว้าวิจัยด้านพุทธศาสน์ศึกษาที่มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส และหลังจากสำเร็จปริญญาเอกก็ได้ทุนไปทำวิจัยเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 10 กันยายน 2557, 20:16:46
จอมเทียน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/9923514103549872205438781.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/510811410355091126844043.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7351514103558384056380884.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 10 กันยายน 2557, 20:20:40
หาดจอมเทียน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7351714103552226690177447.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/5029714103553283740338827.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3716514103554755470203086.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6246914103556064123121923.jpg)หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 12 กันยายน 2557, 20:07:24
มาอุทัยธานี กันต่อ ยังขาดส่วนที่สำคัญไป

เมื่อ ร. ๕ ได้เคยเสด็จประพาสต้นที่นี่

(http://www.cmadong.com/picup/201401/3106114105287383868304565.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/5725314105289048145597223.jpg)

แพโบสถ์น้ำ  พระครูอุทัยธรรมนิเทศ (จัน) สร้างขึ้นเพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ครั้งเสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือ เมื่อ ร.ศ. 120 (พ.ศ. 2444) เดิมเป็นแพแฝด 2 หลัง มีช่อฟ้าใบระกาเหมือนอุโบสถทั่วไป หน้าบันมีป้ายสีแดงเป็นวงกลม จารึกเป็นภาษาบาลีว่า " สุ อาคตํ เตมหาราชา " แปลว่า มหาราชาเสด็จฯ มาดี สมัยต่อมาซ่อมแซมปรับปรุงให้กว้างขวางขึ้น แต่ยังเป็น 2 หลัง มีช่อฟ้าใบระกา อย่างเดิม ในปี พ.ศ. 2519 ได้ซ่อมแซมบูรณะใหม่เป็นหลังเดี่ยวยกพื้น 2 ชั้น แบ่งเป็นสัดส่วน มีอาสนะสงฆ์สำหรับพระสงฆ์ และพื้นนั่งสำหรับฆราวาส หลังคาทรงปั้นหยา และย้ายป้ายวงกลมมาไว้หน้าจั่วตรงกลาง ปัจจุบันแพโบสถ์น้ำทางวัดใช้ประกอบกิจกรรมตามประเพณี เช่น ลอยกระทง และใช้ในโอกาสวันสำคัญๆ ของจังหวัด และนอกจากนี้ยังให้ชาวแพขอยืมไปใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น แต่งงาน บวชนาค ทำศพ และทำบุญต่างๆ นับว่าเป็นแพที่มีประวัติความเป็นมาที่ดีงาม มีคุณประโยชน์ต่อชาวอุทัยธานีเป็นอย่างมาก


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 12 กันยายน 2557, 20:43:37
งานฉลอง ๑๐๐ ปี เสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ ๕ เมื่อ ๘ ปีก่อน

                                    (http://www.cmadong.com/picup/201401/3022614105295851681165033.jpg)
 
 20 สิงหาคม 2549  ค่ำคืนนี้ที่ริมฝั่งแม่น้ำสะแกกรังบริเวณหน้าศาลากลางวังหวัดอุทัยธานีดูคึกคักไปด้วยผู้คนที่ออกมายืนชมเรือโบราณหลายลำที่ประดับไฟระย้าจอดรายเรียงเป็นขบวนอยู่หน้าศาลากลาง  ห่างออกไปทั้งซ้ายและขวาไม่ไกลนักมีดวงไฟลอยเรี่ยผิวน้ำเป็นระยะๆ ดูเหมือนกระทงสาย   เสียงเพลงเห่เรือดังเจื่อยแจ้วมาจากเรือลำหน้า  ถัดมาเป็นเรือลำขนาดย่อมมีชายใส่ชุดทหารมหาดเล็กโบราณยืนถือดาบอยู่เต็มลำ ตามด้วยเรือลำใหญ่ที่มีผู้โดยสารแต่งชุดไทยรัตนโกสินทร์อยู่เต็มลำ มีท่านผู้ว่าจังหวัดอุทัยธานีและรองผู้ว่าและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดนั่งอยู่ด้านหน้า ตามไปด้วยเรือของผู้ร่วมงานที่แต่งตัวย้อนยุคอีกสามลำ ขบวนเรือล่องช้าๆ ไปตามลำน้ำสะแกกรังจากหน้าศาลากลางจังหวัดเพื่อไปยังวัดอุโปสถารามหรือวัดโบสถ์ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน “ ฉลองครบรอบ 100 ปี เสด็จประพาสต้นรัชกาลที่๕ “ วันนี้เมื่อ 100 ปีที่แล้วพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ ๕  ทรงเสด็จประพาสต้นเมืองอุทัยธานี   ทรงเสด็จมาทางชลมาค ( ทางเรือ ) มาตามแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงอำเภอมโนรมย์เมืองชัยนาทก็แยกเข้าสู่แม่น้ำสะแกกรังแล้วมาขึ้นที่วัดอุโปสถารามแห่งนี้    ทางจังหวัดอุทัยธานีโดยมีท่านผู้ว่าฯ ปรีชา  บุตรศรี   เป็นแม่งานจัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี เสด็จประพาสต้นรัชกาลที่ ๕ ขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาทิคุณที่ทรงมีต่อประสกนิกรชาวอุทัยธานี และจะจัดขึ้นทุกปีเพื่อเป็นงานประจำปีของอุทัยธานี  
 
 
 


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: Dtoy16 ที่ 12 กันยายน 2557, 21:16:44
              น้องเริง เสด็จประพาสต้นทุกที่พี่ชอบมาก ซึ่งแต่ละที่มีรายละเอียดให้ใครไปมาได้อ่านจะดี
               ขอบคุณข้อมูลของดร.ประพจน์ ตอนนี้กำลังได้รับเชิญไปสอนศาสนาที่ประเทศ....ไม่แน่ใจ
              แต่เป็นประเทศทางตะวันตก


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 14 กันยายน 2557, 08:56:50
ครับ แต่ละแห่งน่าสนใจมาก

วันนี้อากาศดี น่าไปชมวัดเก่านะ5. 5


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: Dtoy16 ที่ 14 กันยายน 2557, 09:52:04
               (http://www.cmadong.com/picup/201401/33550141066277252064363.jpg)
            (http://www.cmadong.com/picup/201401/8851114106628798470977493.jpg)
           (http://www.cmadong.com/picup/201401/2767614106628799089431110.jpg)
          (http://www.cmadong.com/picup/201401/6589114106628791952931387.jpg)
              วัดที่มีศาลาการเปรียณ บริเวณเพดานมีศิลปะมอญสวย งาม เพื่อนส่งมาให้ดูก่อนจะไปบอกชาวบ้าน
             อย่ารื้อเลยควรอนุรักษ์ไว้ ชื่อวัดไปหาก่อนค่ะน้องเริง


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 14 กันยายน 2557, 13:40:01
คุณต้อย  emo47

อ้าว...แล้วกัน อนุรักษ์ไว้ทำไม ??
เก่ามากแล้ว เดี๋ยวหลังคาก็รั่ว เครื่องไม้บนหลังคาก็จะผุ สีก็ถลอกไปมากแล้ว !!

รื้อแล้วสร้างหลังใหม่ คนงานก่อสร้างมีงานทำ คนเขียนแบบมีงานทำ
ต้องซื้อวัสดุก่อสร้าง หิน ปูน เหล็ก ทราย สี กระเบื้องมุงหลังคา เครื่องเขียน เครื่องไฟเพดาน จิปาถะ
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ปั๊ม GDP ให้เพิ่มขึ้น เพื่อให้ต่างชาติมั่นใจ

สร้างเสร็จมีงานฉลอง คนบันเทิงมีงานทำ ร้านออกงานขายของได้
เงินสะพัดอีกหลายรอบ ประชาชนทั่วทิศไปเที่ยวงาน มีความสุขถ้วนทั่วถึงลูกเด็กเล็กแดง

รื้อเถอะ....ขอบอก...เชื่อมั๊ย ??  emo49:))


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 14 กันยายน 2557, 17:30:42
งามมาก ภาพวิถีชีวิตการทำมาหากิน ลายก็สวย พอเห็นบ้างในลายผ้าปักปัจจุบัน

วัดมอญก็ต้องที่จังหวัดปทุมธานี ชื่อวัดอะไรครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 14 กันยายน 2557, 17:38:52
ไปชมวัดเก่ามาแล้วครับ ในเขตกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีมาก่อนกรุงศรีอยุธยา แต่ยังคงอยู่ สวยด้วยนะ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 15 กันยายน 2557, 07:44:36
วัดนี้ครับ หันหน้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา  วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร หรือ วัดราชาธิวาสวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2310 (กองพุทธสถาน)

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7731014107419874818253163.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/5337114107420925888053947.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4620014107418537043620147.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 15 กันยายน 2557, 07:50:47
(http://www.cmadong.com/picup/201401/5628114107422066548057934.jpg)

หมายเหตุ รัชกาลที่ ๕ ทรงพระราชวิจารณ์ว่าคำว่า "สมอ" มาจากคำเขมร "ฌมอ" ซึ่งแปลว่าหิน จึงทรงแปลว่า วัดศิลาราย

ต้องชมพระอุโบสถ  ภาพจิตรกรรมภายใน และศาลาการเปรียญ เป็นพิเศษ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 15 กันยายน 2557, 07:53:51
น้องเริง

เคยอยู่ที่ตรอกสุเหร่า หน้าวัดเวฬุราชิน ช่วงเข้ามาติวเพื่อสอบเอ็นทร๊านซ์ มศ.4 และ มศ.5
เดินไปตลาดวงเวียนใหญ่ ตลาดพูล สถานีรถไฟ และอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินเท่านั้นครับ
ที่เห็นจากการนำเสนอของน้อง กว้างไกลเหลือเกิน
เสียแต่ตอนนี้ไม่มีที่พักตรงนั้นซะแล้ว เพราะญาติย้ายออกไปอยู่ที่อื่น
คงต้องหาเวลากลับไปเยี่ยมโดยใช้วิธีนั่ง BTS ไปเยี่ยมช่วงเช้า แล้วกลับช่วงบ่ายแทน


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 15 กันยายน 2557, 07:56:42
ครับ แถวนั้นน่าไปชมมาก ผู้คนยังเป็นมิตร ได้ถามเส้นทางท่านยินดีให้คำตอบ

ผมคงไปแถวนั้นอีกสองรายการครับ ไปวัดนางชีวันออกพรรษา มีงานแห่พระบรมสารีริกธาตุ และวันพระเจ้าตากสินเดือนธันวาคม ไปที่วัดบางยี่เรือใต้หรือวัดอินทาราม


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 15 กันยายน 2557, 08:02:08
พระอุโบสถ

พระอุโบสถของวัดเป็นทรงขอมคล้ายนครวัด ออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์  

(http://www.cmadong.com/picup/201401/9221314107429094123210720.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3755914107453825451002554.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7193214107438699741498068.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 15 กันยายน 2557, 08:25:05
เยื้องกันมีต้นโพธ์ที่ร. ๒ ทรงปลูกไว้เมื่อพระองค์ทรงจำพรรษาที่นี่

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2869214107442593430353528.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4910714107452501414788747.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 15 กันยายน 2557, 09:22:33
ภายในพระอุโบสถ มีสามห้อง (มีภาพเฉพาะตอนห้องแรก) คือ ห้องหน้าเป็นระเบียง ห้องกลางเป็นห้องพิธี มีพระสัมพุทธพรรณีเป็นพระประธาน มีนพปฎลมหาเศวตฉัตร (ร. 5 หล่อพระราชทาน) หลังพระประธานเป็นซุ้มคูหา และมีภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในแสดงเรื่องพระเวสสันดรชาดกทั้ง 13 กัณฑ์  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงเป็นผู้ร่างภาพ และ ศ. ซี. ริโกลี (C. Rigoli) จิตรกรชาวอิตาเลียน(ผู้เขียนภาพบนเพดานโดมในพระที่นั่งอนันตสมาคม) เป็นผู้เขียนด้วยการใช้สีปูนเปียก (Fresco)

(http://www.cmadong.com/picup/201401/1621414107478789109325329.jpg)

เบื้องบนพระประธานเป็นภาพพระพุทธเจ้าอยู่เหนือเมฆกำลังตอบปัญหาของพระสารีบุตรและพระอินทร์ ที่ใกล้พระประธานมีรูปศากยกษัตริย์พระประยูรญาติมาเฝ้าอยู่เบื้องหลัง

หลังพระประธานเป็นซุ้มคูหา เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันออกกับตะวันตกได้อย่างลงตัว ซึ่งซุ้มคูหานี้ได้ออกแบบเป็น "พระราชลัญกรประยุกต์" ในรัชกาลที่ 1-5 โดยที่ยอดบนสุดแทนรัชกาลที่ 1 เป็นรูปมหาอุณาโลม ซึ่งคำว่าอุมีลักษณะเป็นม้วนกลม คล้ายลักษณะความหมายของพระนามเดิมว่า "ด้วง"

ถัดลงมาเป็นรูปครุฑจับนาค แทนรัชกาลที่ 2 เนื่องจากพระนามเดิมคือ "ฉิม" ซึ่งตามความหมายของวรรณคดีไทยเป็นที่อยู่ของพญาครุฑ อีกด้านเป็นรูปมหาปราสาท แทนรัชกาลที่ 3 เพราะพระนามเดิมคือ "ทับ" ซึ่งหมายถึงที่อยู่หรือเรือน

ถัดลงมาอีกเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎ แทนรัชกาลที่ 4 ตามพระนามเดิมคือ "เจ้าฟ้ามงกุฎ" ส่วนอีกด้านเป็นรูปพระพิฆเนศ ถือพระจุลมงกุฎหรือพระเกี้ยว ซึ่งเป็นรูปที่มีความหมายคล้ายพระนามเดิมของรัชกาลที่ 5 นั่นเอง


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 15 กันยายน 2557, 09:35:10
ภาพจิตรกรรม สีจะไม่สด ซึ่งเป็นไปตามแนวช่างวาดจากชาติตะวันตก

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4141314107484287738056913.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/8091814107489635109889460.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3619814107490803255927250.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/191114107655573069559717.jpg)
หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 15 กันยายน 2557, 09:50:26
(http://www.cmadong.com/picup/201401/1674614107493971978973206.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/5698514107573709936489863.jpg)
หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 15 กันยายน 2557, 09:55:46
ศาลาการเปรียญตั้งอยู่หน้าวัด เป็นศาลาการเปรียญสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงให้สร้างเลียนแบบจากศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี ถือเป็นศาลาการเปรียญที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสำหรับ ๑๐๐๐คน ตอนนี้เปิดเฉพาะวันพระ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7164141074972316736979.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 15 กันยายน 2557, 09:57:05
ยังมีต่อ ๕ ๕


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 16 กันยายน 2557, 19:55:14
 ศาลาหลวงพ่อนาค

(http://www.cmadong.com/picup/201401/3119314108720818905300735.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/5864714108722723425522204.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4214814108723521196460868.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7409914108724399997626692.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 16 กันยายน 2557, 20:03:11
พระบรมสารีริกธาตุในศาลานี้

(http://www.cmadong.com/picup/201401/5935314108725677802120028.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 16 กันยายน 2557, 20:05:01
อาคารสร้างในปี พ.ศ. ๒๔๔๖

(http://www.cmadong.com/picup/201401/9300514108726807580499555.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7388514108727746997272754.jpg)

อาคารที่สร้างในปี พ.ศ. ๒๔๔๔

(http://www.cmadong.com/picup/201401/6485614108730349536172370.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/906714108729364817468323.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 16 กันยายน 2557, 20:13:08
อาคารเก่าสวยๆอื่นๆ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2043414108731636700102374.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/2428114108732676440800493.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/940721410873351792469820.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 16 กันยายน 2557, 20:18:26
(http://www.cmadong.com/picup/201401/4969714108734921432094234.jpg)

กลับล่ะ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2824614108737713507372708.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 18 กันยายน 2557, 17:35:12
 ปีนี้ วัดนางชี  เขตภาษีเจริญ จะจัดงานแห่พระบรมสารีริกธาตุระหว่างวันทึ 7 ถึง 9 พย.

วันเสาร์ที่ 8 มีพิธีแห่ทางน้ำเป็นประเพณีโบราณสืบทอดกันมา 200 ปีแล้ว

วัดนางชีเป็นวัดที่สันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา สาเหตุที่สร้างเนื่องมาจาก ลูกสาวของเจ้าพระยาพิชิตชัยมนตรีป่วยโดยไม่รู้สาเหตุจนกระทั่งชีปะขาวมาเข้าฝันเจ้าพระยาพิชิตชัยมนตรีให้แก้บนโดยการให้ลูกสาวบวชชี ดังนั้นเมื่อลูกสาวหายจึงให้ลูกสาวบวชชี และได้สร้างวัดนี้ขึ้น ต่อมา ได้กลายเป็นวัดร้างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ่อค้าชาวจีนดชได้เป็นผู้บูรณะ ปฏิสังขรณ์ใหม่และแก้ไขดัดแปลงให้เป็นอุโบสถและวิหารแบบจีน มีการประดับ ประดาด้วยตุ๊กตาหินแบบจีน และได้ถวายให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระนามว่า วัดนางชีโชติการาม ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์อีกครั้ง

(http://www.cmadong.com/picup/201401/607741411040029195656260.jpg)

ประเพณีแห่พระบรมสารีริกธาตุวัดนางชี ทางวัดจะนำพระบรมสารีริกธาตุมาให้สรงน้ำกันในตอนเช้า หลังจากนั้นก็จะเคลื่อนขบวน โดยมีเรือที่คอยลากจูงเรือพระที่เป็นเรือใหญ่ตั้งบุษบกและตกแต่งสวยงาม และมีวงปี่พาทย์บรรเลง ในสมัยต่อมาให้เรือยนต์เป็นเรือประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเรือที่ตามขบวนเป็นเรือหางยาวและชาวบ้านไม่ได้มาร่วมขบวนเหมือนสมัยก่อน แต่จะนั่งดูขบวนแห่ตามริมคลอง ในขบวนมีการละเล่น ร้องรำทำเพลงเมื่อถึงวัดไก่เตี้ยก็จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานให้ชาวบ้านได้สักการะบูชา

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7321814110400647933877543.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 18 กันยายน 2557, 20:07:12
และวันที่ ๒๘ ธันวาคม ที่น่าจะไปฝั่งธนบุรี ที่วัดอินทาราม นอกจากวันแห่ฯที่วัดนางชีแล้วครับ

วันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี ที่พระเจ้าตากสินมหาราช ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์แรกและพระองค์เดียวแห่งแผ่นดินกรุงธนบุรี


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 18 กันยายน 2557, 21:15:13
จำแม่นๆ อยู่แล้วครับ 28 ธ.ค.
หากเป็นปีคู่ จะเป็นวันพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์รามาธิบดีครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 20 กันยายน 2557, 20:02:25
พรุ่งนี้ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กย. อากาศดี ไปวัดอีกแล้ว เบื่อไหมเนี่ย

วัดที่ริมคลองบางกอกน้อย (แม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิม) มีภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถสวยด้วย หากเปิดมีภาพให้ชมแน่


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 21 กันยายน 2557, 17:59:12
วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร หรือชื่อเดิม วัดทอง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/9421214112971196065229880.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 21 กันยายน 2557, 18:01:28
ข้ามคลองบางกอกน้อยไปฝั่งธนบุรี ย่านบางขุนนนท์

(http://www.cmadong.com/picup/201401/491414112974907333694412.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3426714112972684328086292.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/5668614112973935293761659.jpg)

กวีโบราณได้กล่าวถึงวัดนี้ เมื่อเดินทางมาตามคลองบางกอกน้อยและผ่านวัดนี้ไป

(http://www.cmadong.com/picup/201401/3455014112976593751478060.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 21 กันยายน 2557, 18:11:17
รัชกาลที่ ๙ ได้เคยเสด็จฯถวายผ้าพระกฐิน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8268214112978582346854596.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1779314112979364615830690.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 21 กันยายน 2557, 21:04:43
ตามครูมาเที่ยวในวันนี้แล้วครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 21 กันยายน 2557, 21:17:20
ครับผม พรุ่งนี้มีต่อวัดนี้อีก

วันก่อนไป ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล ด้านหลังเป็นสถานีรถไฟ เพิ่งเคยไปสวยดีครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 22 กันยายน 2557, 14:28:12
(http://www.cmadong.com/picup/201401/579861411370867948633151.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/9853714113806693593958136.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/9526414113709767285565440.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1381914113715108093773783.jpg)
หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 22 กันยายน 2557, 14:49:43
(http://www.cmadong.com/picup/201401/5976014113721663247973881.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/2229814113723653030875441.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/27121411372493488967234.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 22 กันยายน 2557, 16:48:45
ภาพจิตรกรรม

(http://www.cmadong.com/picup/201401/316291411379413605869251.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/5820114113795329248854960.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/9731314113796603938854872.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1595714113797543078627958.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 22 กันยายน 2557, 16:58:52
ออกมาผ่านหอระฆัง  อับเฉา และพักรับลมริมน้ำ รพ.ศิริราชขวาสุด

(http://www.cmadong.com/picup/201401/894801411379889484795966.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/9561914113800109271037210.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/745614113801552067312323.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/368241411380275588414361.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 22 กันยายน 2557, 17:07:00
และข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ไปต่อ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/493221411380400895056724.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 23 กันยายน 2557, 20:02:11
ไปย่านบางลำภู เลยมานิด ใกล้กับป้อมพระเมรุ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/9932714114772695230528269.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3766014114774225781616251.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 23 กันยายน 2557, 20:09:54
มีร้านค้าโบราณ ขายหลายอย่าง ห้าง ต.เง็กชวน  ที่รู้จักกันดีคือ แผ่นเสียงตรากระต่าย ของ ต.เง็กชวน ปัจจุบันขายขนมเบื้องไทย"แม่ประภา"ซะแล้ว

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8781614114777698423536727.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7988314114778496830386831.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4926914114779111089051947.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/75514114784024688304453.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3091714114781255037163901.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 23 กันยายน 2557, 20:24:24
แล้ว ต.เง็กชวน ท่านเป็นใครกัน


ได้ยินเสียงเพลงแล้วคิดถึงกระต่าย
?ต.เง็กชวน
กระต่ายตัวนี้ มีเสียงเพลง
นายยางสน..คนบางขวาง

ย้อนเวลากลับไปในสมัยแผ่นดินของพระพุทธเจ้าหลวง ราวปี พ.ศ.2437 ในค่ำคืนหนึ่ง ที่ตำบลบ้านใหม่ เมืองฉะเชิงเทรา มณฑลปราจีนบุรี

คืนนั้น จักจั่นเรไรที่เคยกรีดก้องพ้องเสียงยามเมื่อคล้อยแสงแห่งทิวาส่งบรรเลงเป็นทิพย์สำเนียงเพลงธรรมชาติ มิอาจทานทัดและจำต้องยินยอมสยบศิโรราบด้วยเสียงมหรสพสมโภชประโคมแข่งในงานบุญรื่นเริง วาระของการโกนจุกเด็กน้อยผู้เป็นแก้วตาดวงใจของสองผู้เฒ่าตายาย ผู้มั่งคั่ง ด้วยการประกอบสัมมาชีพในด้านการซื้อขายแลกเปลี่ยนทองรูปพรรณ? จนเป็นที่รู้จักมักคุ้นกันดีในชาวบ้านละแวกตลาดบน ในชื่อ ตาเตียงและยายหมา

เมื่อ? ?บ้านนี้มีงาน? และยิ่งเป็นบ้านผู้มีอันจะกิน จึงถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐของชาวบ้านทั่วไปที่จะได้เพลิดเพลินเจริญใจกับสิ่งบันเทิงที่สามารถเลือกทัศนาตามแต่ความนิยมชมชอบหลากหลายประเภท โดยที่ไม่ต้องเสียอัฐเสียสตางค์ ทั้งที่เคยชินหู ชินตา กันมาบ้างแล้ว? หรือแม้แต่ ของแปลก ของแหกตา สารพัด ที่ว่าจ้างจัดกันมาแต่เมืองหลวง???

หน้าบ้านตาเตียงและยายหมา ได้ปลูกโรงขึงผ้า ยกแคร่ขึ้นง่ายๆ อุปโลกกันด้วยประชามติที่เป็นเอกฉันท์ของผู้ชม สมยอมให้เป็นเป็นท้องพระโรง เป็นป่า มหาสมุทร สุดตามแต่ท้องเรื่องจะพาไป ที่นั่นเป็นการแสดงลิเกของ คณะนายสุ่ม ซึ่งในสมัยนั้นใช้ผู้แสดงเป็นชายล้วน ตัวนางก็เป็นชาย (เพียงร่างกายหรือจะมีใจปฏิพัทธ์เป็นทุนด้วยก็มิอาจยืนยัน) จึงต้องเอาผ้าขาวม้ายัดโน่นยัดนี่ ให้เกิดเส้นสายองค์เอวที่น่ามอง สมจริงสมใจมากขึ้น

ในบริเวณใกล้เคียงก็เป็นคณะละครรำของขุนหลี โดยมีแม่ปุ่ยสาวงามเป็นนายโรงจับเรื่องร้องรำกับแม่สินผู้ซึ่งรับบทนางยักษ์ได้อย่างสนิทสนม แม้เธอจะมองเห็นโลกด้วยตาเพียงข้างเดียวก็ตาม

หากแต่การแสดงของทั้งสองคณะมีชาวบ้านสนใจดูเพียงหยิบมือเพราะเป็น ?ของตาย? เคยเห็น เคยฟังกันอยู่ หนำซ้ำนักแสดงทั้งหลายยังเป็นคนกันเองที่มีพำนักถิ่นฐานอยู่ในตำบลนั้นเข้าให้อีก ซึ่งดูจะผิดแผกกับการแสดงงิ้วที่ลานดินกว้างหน้าโรงบ่อน (อัครสถานแห่งความบันเทิงที่ผู้นิยมการวัดดวงสิงสถิตย์กัน) ที่เนืองแน่นไปด้วยฝูงชน ไทย จีน ลาว แขก ทุกเพศทุกวัย มุงดูกันมืดมิด จนมองไม่เห็นตัวนักแสดงที่กำลังวาดลวดลายอยู่ มีเพียงเสียงปี่ ซอจีน ม้าฬ่อ และเครื่องดนตรีต่างๆดังลอดออกมาเท่านั้น

หนึ่งในนั้นก็คือเด็กชายเตีย วัย 5 ขวบ ลูกชายหมอยาจีน สมญา ?ซินแสส่ง? รวมอยู่ด้วย


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 23 กันยายน 2557, 20:36:55
จากเพลง งิ้ว เพลงเป๋ (เพลงฉ่อย) แหล่เทศน์ การร้องส่งพิณพาทย์ เครื่องสาย? เป็นเสียงที่ช่างไพเราะและเป็นภาพที่ ติดตาตรึงใจ เหลือเกินในความรู้สึกของเด็กชายน้อยๆผู้นั้น ..

หากแต่เขาจะรู้หรือไม่ว่า 41 ปีให้หลัง นับแต่วันที่เขาได้เห็นและได้รับความสุขที่จาก ?กระบอกเสียง? เครื่องนั้น เขาจะได้กลายเป็นผู้ที่แบ่งปันมอบความสุขจากเสียงดนตรีให้เข้าไปขับบรรเลงในบ้านเรือนของผู้คนอีกมากมายนับร้อยพัน? พร้อมๆทั้งฝากชื่อของเขาให้เป็นเรื่องราวเล่าตำนาน ให้ชนรุ่นลูกหลานรู้จักในชื่อ ?ต.เง็กชวน?

ต.เง็กชวน หรือ เตีย เง็กชวน เป็นบุตรของ นายยิ่งเกี๊ยด หมอยามีชื่อ ที่ชาวบ้านตลาดใหม่เรียกว่า ?ซินแสเส่ง?? และนางเหลี่ยม เกิดเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2432 ที่ตำบลตลาดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

??????????????? ร่ำเรียนหนังสือขั้นต้นที่โรงเรียนเทพนิมิตร ตำบลบ้านใหม่ จนกระทั้งย่างเข้าวัยหนุ่มอายุ 17 ปีจึงย้ายเข้ามาทำงานในบางกอก แม้ความรู้น้อยแต่เป็นคนหนักเอาเบาสู้ ไม่เลือกงาน จึงไปเด็กรับใช้ ได้เงินเดือน 12 บาท และด้วยความรักฝังใจในเรื่องของดนตรีและการแสดง นายเตียจึงแสวงหาโอกาสให้ตัวเองได้เข้าสู่ถนนสายบันเทิง โดยเริ่มจาก การรับจ้างเป็นผู้ควบคุมออกสายหนังเร่ขายยา โดยนำภาพยนตร์จากโรงหนังพัฒนาการไปเร่ฉายในหลายจังหวัดภาคใต้? ก่อนที่จะไต่เต้าไปเป็นผู้จัดการโรงหนังบางรัก ย้ายไปบางกระบือ ข้ามไปปีนัง และมาจบลงที่บางลำพู ตามลำดับ

??????????????? เมื่อว่างจากงานภาพยนตร์ก็รับหนังสือมาขาย จนกระทั่งคิดการใหญ่พิมพ์หนังสือความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์.และบทเพลงต่างๆที่ตนเองมีความสนใจด้วยทุนรอนส่วนตัว ซึ่งว่ากันว่าน่าจะเป็นหนังสือประเภทดาราภาพยนตร์ นักร้อง ฉบับแรกของเมืองไทยด้วยซ้ำไป??? ซึ่งปรากฏว่าขายดี เป็นเทน้ำเทท่า จนสามารถลงทุนเปิดร้านของตัวเองขายของเบ็ดเตล็ดที่สี่แยกบางลำพู บริเวณหน้าโรงหนังบางลำพูได้ (ประมาณ พ.ศ.2465) และหนึ่งในสินค้าที่รับมาขายก็คือแผ่นเสียงที่ไปซื้อมาจากร้านรัตนมาลา บีกริม ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าโอ่อ่า ทันสมัย ในยุคนั้น มาจำหน่ายอีกต่อหนึ่ง

?ขณะเดียวกัน ในใจของ นายเตีย ก็กำลังคิดการใหญ่เสียยิ่งกว่าการลงทุนพิมพ์หนังสือในครานั้นมากมายนัก?เขาเริ่มมีความคิดที่จะทำในสิ่งที่ยังตรึงอยู่ในใจของเขาตลอดมา?.นั่นคือการอัดแผ่นเสียง นั่นเอง

กระทั่งในปี พ.ศ.2468 ห้างสุทธาดิลก ได้จ้างฝรั่งเข้ามาทำการบันทึกเสียง นายเตีย จึงเข้าไปเจรจาให้นายช่างผู้นั้นบันทึกเสียงให้ตนด้วย โดยการบันทึกขณะนั้นยังไม่ใช้ระบบไฟฟ้า เป็นการร้องและเล่นดนตรีให้เสียงผ่านเข้าไปในดอกลำโพง ให้คลื่นเสียงไปขูดเป็นร่องบนแผ่นขี้ผึ้ง ในครั้งแรกนั้นได้บันทึก เพลงรับร้องด้วยวงดนตรีประเภทต่างๆ เช่น แตรวง พิณพาทย์? และเครื่องสาย เมื่อบันทึกเสียงเสร็จแล้วก็ส่งกระบอกขี้ผึ้งไปยังต่างประเทศเพื่อทำเป็นแผ่นเสียงกลับมา โดยนายเตียได้ออกแบบเครื่องหมายการค้าตรา ?กระต่าย? อันเป็นปีเกิดของตน ปิดทับตราเครื่องหมายการค้าของฝรั่งเสียอีกทีหนึ่ง

ในการบันทึกเสียงครั้งที่ 2 พ.ศ.2471 บันทึกเสียงเพลง เขมรไทรโยค แทนบทร้องเดิมที่หลวงเสียงเสนาะกรรณ (พัน มุกตะวาภัย) ร้องไว้จากเรื่อง วั่งตี่ เริ่มบันทึกละครร้อง ละครปราโมทัย (ปรีดาลัย)? ขณะเดียวกันก็พยายามหาความรู้จากการสังเกต ซักถาม ช่างฝรั่ง จนฝรั่งหวงวิชาระแวงไม่กล้าให้เข้าไปดูการทำงานของ ซาววด์เอ็นจิเนียร์ในห้องเครื่อง


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 23 กันยายน 2557, 20:39:08
ในช่วงก่อนสงครามมหาเอเซียบุรพา ได้เริ่มบันทึกเสียงวงสุนทราภรณ์ โดยครูเอื้อ สุนทรสนาน วินัย จุลบุษปะ ร้องเพลงทาษน้ำเงินเป็นเพลงแรก และเมื่อสงครามเริ่มก่อตัวขึ้น กองทัพลูกพระอาทิตย์ก็ยาตราเข้าสยามประเทศในปี พ.ศ.2484 เกิดการสูญเสียทุกหัวระแหงทั้งชีวิตและทรัพย์สิน?การบันทึกเสียงหยุดชะงัก โรงงานแผ่นเสียงที่เยอรมันถูกทำลาย รวมถึงภรรยาของนายเตียก็เป็นหนึ่งในผู้เคราะห็ร้ายในสงครามครั้งนั้น

เมื่อสงครามสงบ นายเตียได้กราบบังคลทูลขอพระบรมราชานุญาต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 นำเพลงพระราชนิพนธ์ สายฝน ยามเย็น ชะตาชีวิต และใกล้รุ่ง มาบันทึกเสียง โดยปันผลกำไรส่งไปบำรุง โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี

(http://www.cmadong.com/picup/201401/63914117352595962170199.jpg)

หลังจากนั้นยังมีการบันทึกเสียงต่ออีกหลายครั้ง แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้น เทปบันทึกเสียงเริ่มเข้ามาครองตลาดผู้บริโภคด้วยความสะดวกในการใช้งานและราคาที่ถูกกว่า แผ่นเสียงจึงค่อยๆลดความนิยมและค่อยๆเลือนหายไปจากสังคม

??????????????? กระทั่ง นาย ต.เง็กชวน ถึงแก่กรรม ในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2513 ( 81 ปี)

ปัจจุบันบริเวณสี่แยกบางลำพู??? บ้านเลขที่ 100-102 ริมถนนพระสุเมรุ ห้าง ต.เง็กชวน ยังคงยืนสงบนิ่งมั่นคงอยู่ท่ามกลางสังคมเมืองที่รีบเร่ง? และก็นับว่าเป็นข่าวดีที่อีกไม่นาน ห้าง ต.เง็กชวน จะเปิดตัวขึ้นอีกครั้ง เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมสิ่งของเครื่องที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเล่นแผ่นเสียง ผลงานเพลงที่บันทึกเสียง ภาพถ่ายศิลปินในสังกัด และอื่นๆอีกมากมายที่บอกเล่าเรื่องราวเส้นทางการเดินทางของแผ่นเสียงตรากระต่าย ให้ได้ชื่นชมกัน

หาก แต่ในวันนี้ ถ้ามีโอกาสเดินผ่าน ขอเชิญขวนลองแวะเข้าไปชิมขนมเบื้อง ?แม่ประภา? ฝีมือลูกหลานนายเตีย แล้วค่อยๆซึมซับบรรยากาศ รอบๆตัว

ไม่แน่คุณอาจจะได้ยินเสียงกระต่ายน้อยตัวนี้ร้องเพลงอยู่ก็ได้?..

Posted: ตุลาคม 22nd, 2009
Categories: ศิลปวัฒนธรรม


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 25 กันยายน 2557, 08:27:30
อยู่หัวหิน ไม่มีฝน ฟ้าใส วิวดี ครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 25 กันยายน 2557, 18:00:11
นครสวรรค์-ฝนตกตลอดคืนที่ผ่านมา และพรำๆ จนถึงเที่ยง
บ่ายสาม ฟ้าเริ่มเปิด
เพิ่งทราบตามปฎิทินจันทรคดิ
ปีนี้มีเดือนเก้า 2 หน (ในรอบ128 ปี-มี 2 ครั้ง)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 26 กันยายน 2557, 14:26:42
ไปหัวหิน มา ๒ วัน

หาดเขาตะเกียบ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/3984614117164648658193424.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/871714117173317111836513.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7505314117175036991160968.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/9272514117182574888652507.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: Dtoy16 ที่ 26 กันยายน 2557, 16:31:33
         น้องเริง คุณเหยง ตามครูมาเที่ยว เที่ยววัดไม่เบื่อหรอกค่ะเพิ่งทราบประวัติต.เง้กชวนเป็นชาวแปดริ้ว
          กลับจากหัวหิน หรือลงใต้ต่อค่ะน้องเริง


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 26 กันยายน 2557, 21:20:26
กลับปทุมธานีครับ

ยังมีต่อด้วยไปวัดทึ่หัวหิน และภาพเก่าๆที่สถานีรถไฟที่นั่นด้วย


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 27 กันยายน 2557, 16:09:21
องค์ใหม่

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2156314118088983162966552.jpg)

องค์เดิม ต้นแบบปี ๒๕๔๕

(http://www.cmadong.com/picup/201401/876214118090509890767633.jpg)

ความสำคัญที่สร้างองค์ใหม่

(http://www.cmadong.com/picup/201401/317014118095837283287355.jpg)

เพิ่มพลังศรัทธา พระเจ้าตากสินมหาราช

(http://www.cmadong.com/picup/201401/452014118091913412640299.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4844214118093631424274621.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 27 กันยายน 2557, 16:23:42
ห้ามไปที่นี่ยากมาก

(http://www.cmadong.com/picup/201401/9466214118098044016968994.jpg)(http://www.cmadong.com/picup/201401/2402114118101869651932246.jpg)(http://www.cmadong.com/picup/201401/838814118099329358771839.jpg)(http://www.cmadong.com/picup/201401/5125114118104876570893479.jpg)(http://www.cmadong.com/picup/201401/249814118103823832163629.jpg)(http://www.cmadong.com/picup/201401/4855314118106495360857644.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 27 กันยายน 2557, 16:41:36
ชมภาพเก่า ที่นำเสนอเพียงบางส่วน ทั้งหมดมีมาก ที่ห้องสมุดฯ
 
(http://www.cmadong.com/picup/201401/8454114118108734694959167.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4635514118126798693191776.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3178114118109856092526819.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/277571411811326144280581.jpg)
หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 27 กันยายน 2557, 16:51:16
(http://www.cmadong.com/picup/201401/7196614118114571384357595.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/2109814118115643899760483.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/8720114118121371554804812.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4384214118118914115304504.jpg)หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 27 กันยายน 2557, 17:00:39
(http://www.cmadong.com/picup/201401/2632214118124231011739098.jpg)(http://www.cmadong.com/picup/201401/3195214118120234778867913.jpg)(http://www.cmadong.com/picup/201401/632591411812554346401650.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 28 กันยายน 2557, 17:12:36
ชมตลาด ไม่ได้ไปถนนแถวริมทะเล ที่มีบ้านไม้สองชั้น

(http://www.cmadong.com/picup/201401/494814118989845593793820.jpg)

ร้านอาหารขายสามเวลา เช้า กลางวันและเย็น  ช่วงเย็นยังไม่เปิด คิวยาว มาช้าอด ผู้มาขายทั้งสามช่วงเวลา ต้องเช่าพื้นที่ เจ้าของขายเครื่องดึ่มอย่างเดียว กาแฟเจ็กเปี๊ยะ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2516914118995375646088295.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/449821411899670261730118.jpg)หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 28 กันยายน 2557, 17:29:22
ภาพตอนเช้า ก่อนกลับ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4287414119002443656204761.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/393031411900107949031100.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3723114119003801462966850.jpg)

ภาพนี่คล้ายภาพวาดเขียน ตอนเรียนชั้นประถมศึกษา มีทะเล ภูเขาและต้นมะพร้าว ขาดแต่เรือและนกกำลังบิน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8454414119005112085833614.jpg)
หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 29 กันยายน 2557, 09:39:44
เห็นชื่อ สปช. เป็นชาวหอจุฬาฯ มา 3 ชิ่อครับ

ด้านการศึกษา - นายกมล รอดคล้าย

ด้านบริหารราชการแผ่นดิน -นางเบณจวรรณณ สว่างนิทร

ด้านปกครองส่วนท้องถิ่น - นายจรัส สุวรรณมาลา
หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 29 กันยายน 2557, 18:31:59
ครับสองท่านแรก ครุศาตร์ เลขาฯสพฐ. และอดีตเลขาฯกพ. นอกจากนั้นชาวหอฯที่รู้จักคือครูหยุย. สนช. สองครั้งแล้ว

หอจุฬาฯสร้างคนเก่งและคนดีครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 30 กันยายน 2557, 20:19:38
ไปอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่นี่มี“เมืองโบราณอู่ทอง” ที่เป็นต้นกำเนิดประวัติศาสตร์และอารยธรรมแห่งสุวรรณภูมิ อีกทั้งยังเป็นเมืองท่า เมืองศูนย์กลางการค้าของอาณาจักรทวารวดี รวมไปถึงเป็นจุดที่พระพุทธศาสนาเดินทางเข้าประดิษฐานเป็นแห่งแรกของเมืองไทย ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช
       
แต่ยังไม่ได้เดินให้ทั่ว และไม่ได้ชมพิพิธภัณฑ์  มีภาพเพียงเจดีย์องค์ที่ ๒ จาก ๑๓ องค์ที่อยู่ริมคูเมืองโบราณ ใกล้ศูนย์ราชการเท่านั้น

(http://www.cmadong.com/picup/201401/3216914120831552135427854.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 30 กันยายน 2557, 20:21:20
ที่นี่เป็นแหล่งลูกปัดโบราณ

สร้อยและกำไล เจ้าของอนุญาตให้ถ่ายภาพได้ นำลูกปัดประดับด้วยทอง

(http://www.cmadong.com/picup/201401/5652114120833717092280583.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/98510141208360663446066.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1711214120837126403107182.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 30 กันยายน 2557, 20:31:33
สร้อยลูกปัดทวาราวดี ที่ยังมีจำหน่าย

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4046814120838752161199082.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/2545514120839798234232096.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7740314120840632544095613.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4112914120844411000316087.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6045114120841648879017252.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 30 กันยายน 2557, 20:39:21
ลูกปัด"สุริยเทพ"จาก อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

(http://www.cmadong.com/picup/201401/74593141208434089576118.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 30 กันยายน 2557, 21:05:18
ลูกปัดทั้งที่อำเภออู่ทอง และลูกปัดสุริยเทพ ของจริงยังมี

แต่ในตลาดจะมีของทำเทียมจนแยกไม่ออก นำมาขายเต็มไปหมดเหมือนกัน

ผู้ซื้อมีความเสี่ยง อาจได้ของเทียมเลียนแบบ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 30 กันยายน 2557, 21:42:51
ไดัมา 1 เส้น จะนำสุริยเทพ 5 เม็ดมาร้อยเพิ่ม  เสร็จแล้วจะมีภาพครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 01 ตุลาคม 2557, 13:38:22
เดี่ยวตามมาชมครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 01 ตุลาคม 2557, 15:29:54
นำแผ่นแบนๆออกไปใส่ สุริยเทพ ๕ เม็ด แทน พลาดจากกระบี่ได้ที่ อู่ทอง

(http://www.cmadong.com/picup/201401/1892114121521526657984131.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/9584114121523269440404376.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 01 ตุลาคม 2557, 15:40:00
ไปวัดเขมาภิรตาราม ฯ นนทบุรี

ชมพระที่นั่งมูลมณเฑียร และตำหนักแดง

เดิมพระที่นั่งมูลมณเฑียรเป็นพระตำหนักไม้ชั้นเดียว สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๒ บริเวณเขตพระราชฐานชั้นนอก โดยใช้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าชายมงกุฎ ภายหลังจากที่ทรงโสกันต์ (โกนจุก) แล้ว เพราะตามธรรมเนียมจะเสด็จประทับอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในไม่ได้อีก เมื่อทรงออกผนวชพระตำหนักหลังนี้คงได้รับการรักษาไว้สำหรับวชิรญาณภิกขุ เพราะเป็นที่ประทับเพียงแห่งเดียวข...องพระองค์ โดยมิได้จัดเป็นที่ประทับของเจ้านายพระองค์อื่นจนตลอดรัชกาลที่ ๓ ต่อมาเมื่อเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาพระราชนิเวศน์ขึ้นใหม่ตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก ในบริเวณสวนขวา ภายในพระบรมมหาราชวัง พระราชทานนามว่า “พระอภิเนาว์นิเวศน์” จึงโปรดเกล้าฯ ให้รื้อพระตำหนักของพระองค์มาแก้ไขเป็นตึกปลูกขึ้นใหม่ มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบอาคารทรงไทยสองหลังแฝดก่ออิฐฉาบปูนทาสีขาว ระหว่างพระที่นั่งภานุมาศจำรูญ กับบริเวณพระพุทธนิเวศน์ ขนานนามว่า “พระที่นั่งมูลมณเฑียร” ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้รื้อพระที่นั่งมูลมณเฑียรไปปลูกในวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นวัดที่สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๒ และสมเด็จพระบรมราชชนนีในรัชกาลที่ ๔ ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ทรงอุทิศให้เป็นโรงเรียนและใช้เป็นสถานที่เรียนปัจจุบันไม่ได้ใช้เป็นที่เรียนแล้ว


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 01 ตุลาคม 2557, 15:43:14
พระที่นั่งมูลมณเทียร

(http://www.cmadong.com/picup/201401/158451412152974774797131.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/9455714121530777895220397.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1117914121533562322269729.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/2114121536504369889022.jpg)
หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 01 ตุลาคม 2557, 15:58:41
ตำหนักแดง
พระตำหนักแดง สร้างขึ้นภายในพระบรมมหาราชวังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เพื่อพระราชทานเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ พระพี่นางพระองค์น้อยในพระองค์ ต่อมา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงรื้อพระตำหนักฝ่ายในภายในเขตพระราชฐานชั้นในเพื่อเปลี่ยนเป็นตำหนักตึกทั้งหมด ดังนั้น จึงโปรดให้รื้อตำหนักแดงไปปลูกที่พระราชวังเดิม เพื่อเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์ โดยตำหนักแบ่งออกเป็นสองส่วน

ส่วนแรกนั้นเป็นที่ประทับสมเด็จพระศรีสุริเยนทรา ปัจจุบัน ตำหนักส่วนนี้ได้ถูกรื้อไปปลูกเป็นกุฏิเจ้าอาวาสวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1646614121539039792261170.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4662514121540469640310541.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6932914121546816764823757.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/8480614121555288743634973.jpg)

 ส่วนที่สอง พระตำหนักแดงภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร

                     (http://www.cmadong.com/picup/201401/60346141216802813390672.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 01 ตุลาคม 2557, 16:29:30
และวัดเขมาภิรตารามฯ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/9060514121557422551688952.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/5280014121559243506277534.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 02 ตุลาคม 2557, 12:04:22
ตัวตำหนักที่ทำด้วยไม้ ยังคงความสวยงามและมั่นคงแข็งแรง
ไม่ผุพัง หรือกร่อนลงเลยแม้แต่น้อย ทั้งที่ผ่านมานับร้อยปีเศษแล้วก็ตาม


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: ประทาน14 ที่ 02 ตุลาคม 2557, 20:04:07
อ้างถึง
ข้อความของ เริง2520 เมื่อ 01 ตุลาคม 2557, 15:29:54
นำแผ่นแบนๆออกไปใส่ สุริยเทพ ๕ เม็ด แทน พลาดจากกระบี่ได้ที่ อู่ทอง

(http://www.cmadong.com/picup/201401/1892114121521526657984131.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/9584114121523269440404376.jpg)

น้องเริงครับ....
ลูกปัดอู่ทองเสันนี้สวยมากครับ แต่ลูกปัดสุริยเทพพี่ไม่เคยเห็นมาก่อน คงหายากน่าดู


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 04 ตุลาคม 2557, 10:37:37
ครับ ลูกปัดบางเม็ดยังมีทรายที่รูร้อย ต้องเขี่ย แช่น้ำก่อนร้อยก็มี

คนแก่เล่าว่า เมื่อก่อนเวลาฝนตก ซะหน้าดิน มีมากนำมาเล่นปากัน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/3448614123940342990236552.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 05 ตุลาคม 2557, 07:09:52
ไปจันทบุรี

ศาลากลางหลังเดิม ปัจจุบันเป็นหอจดหมายเหตุจันทบุรี

(http://www.cmadong.com/picup/201401/1055514124679092982519036.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/2884014124676976890954570.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4055914124688401823832713.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/8646814124690837471100203.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7504114124700833856784994.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 05 ตุลาคม 2557, 07:19:29
(http://www.cmadong.com/picup/201401/720514124683347908477140.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/5771614124685062870863755.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/5485314124687241122098038.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 05 ตุลาคม 2557, 07:34:31
เลยไปหนองบัว

(http://www.cmadong.com/picup/201401/1165014124692561637841318.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3424214124693756881003957.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1877414124695335059523717.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7782614124697156440278831.jpg)


มูลนิธิฯ โดย ดร.พิชนี โพธารามิก มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

(http://www.cmadong.com/picup/201401/6039914124698813910641507.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: Dtoy16 ที่ 05 ตุลาคม 2557, 15:11:02
                 อ่าวนาง ฝนตกทั้งวัน ที่สุด ในรอบปีเชียวค่ะเมื่อวานยังออกเลกันได้
                สู้เที่ยวกับ  ตามครูมาเที่ยว  ไม่ได้ ไม่มีวันหยุด ตามเที่ยวได้ทุกวัน


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 05 ตุลาคม 2557, 18:00:49
 มีตามไปเที่ยวเรื่อยๆ  


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 05 ตุลาคม 2557, 18:20:44
ไปทำบุญตักบาตรด้วย

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2172714125080161213332843.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6852914125081401829360523.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/849451412508240842622467.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 05 ตุลาคม 2557, 18:30:07
ทิวทัศน์โดยรอบ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/682681412508568225060093.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6252314125086811258489768.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 10 ตุลาคม 2557, 17:03:58
ไประยอง อีกสองวันมีภาพครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 11 ตุลาคม 2557, 15:13:19
(http://www.cmadong.com/picup/201401/7089814130151715535748917.jpg)

เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยแพร่หนังสือจากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ถึงกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีเรียกค่าสินไหมทดแทนจากเหตุเพลิงไหม้โครงการเซ็นทรัลเวิลด์ หลังจากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนาฯ ได้ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหาย.  อันเนื่องมาจากเหตุเพลิงไหม้โครงการเซ็นทรัลเวิลด์จาก บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด และศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้เทเวศประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่บริษัท

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาฯ ระบุว่า เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2557 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้น ทำให้เทเวศประกันภัยไม่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่บริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทจะยื่นฎีกาต่อศาลฎีกาภายใน 1 เดือน ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาล


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 12 ตุลาคม 2557, 14:12:39
กลับมาแล้ว ไม่มีภาพทึ่ระยอง มีภาพทึ่อื่นแทน 555


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 13 ตุลาคม 2557, 08:18:36
สวัสดีในเช้าวันจันทร์

ตามมาชม


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 13 ตุลาคม 2557, 18:24:07
จากระยอง พักรถและพักคนที่ทางด่วนพิเศษระหว่างเมือง

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7952114131994151874527288.jpg)

ขนมพื้นบ้าน ใช้ใบ ลำต้น มาห่อและมาใส่

(http://www.cmadong.com/picup/201401/9922014131996561182771516.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 13 ตุลาคม 2557, 18:31:14
ถึงที่คุ้นเคยแล้ว

(http://www.cmadong.com/picup/201401/6804514131998555826572556.jpg)

นักเรียนมาใช้ความสามารถ หารายได้ช่วงปิดภาคเรียน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2183714132000062695606476.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 13 ตุลาคม 2557, 18:36:06
ที่นี่ในอดีต

(http://www.cmadong.com/picup/201401/5446614132001479004103457.jpg)

ชิมอาหารประจำถิ่นของที่นี่ด้วย

(http://www.cmadong.com/picup/201401/5499014132003118317679241.jpg)

จากสามนำมารวมเป็นหนึ่ง ..อร่อย

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7807414132004903903221352.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7303614132006006675300211.jpg)หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 13 ตุลาคม 2557, 18:45:15
องค์ภาฯเคยเสด็จฯที่นี่ หลายครั้ง

(http://www.cmadong.com/picup/201401/6701914132006975770625807.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 14 ตุลาคม 2557, 14:21:03
อากาศเริ่มเย็น น่าไปทางอิสาน คงเป็นสัปดาห์หน้า


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 17 ตุลาคม 2557, 10:27:02
ป้อมวิชัยประสิทธิ์...อ่านให้สนุกจนเบื่อไปเลย.....เลย

(http://www.cmadong.com/picup/201401/3382714135191389948128256.jpg)

เมื่อสมเด็จพระนารายณ์ฯ ทรงทราบ จึงส่งคณะทูตชุดที่ ๒ ซึ่งประกอบด้วยขุนพิชัยวาทิต และออกขุนพิชิตไมตรีไปฝรั่งเศสอีกครั้งใน พ.ศ.๒๒๒๗ เพื่อสืบข่าวของคณะราชทูตชุดแรกและกระชับสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น คณะทูตชุดนี้เดินทางกลับมาถึงอยุธยาในต้น พ.ศ. ๒๒๒๘ พร้อมกับคณะราชทูตชุดแรกของพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ คือ เชอวาลิเยร์ เดอ โชมองต์ (Chevalier de Chaumont) และคณะ ”

การสร้างป้อมปราการที่เมืองธนบุรีทั้งสองฝั่งนั้น เชอวาเลียร์ เดอ โชมองต์ เป็นหัวหน้าคณะ เดอ ลามาร์ (de Lamare) เป็นวิศวกร ฟอร์บัง (Claude de Forbin) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ควบคุมดูแล โดยมีวิชเยนทร์เป็นแม่กอง (ธีระชัย และคณะ , 2532 : 40)

“… เป็นที่น่าสังเกตว่า แผนผังการสร้างป้อมใหม่ที่บางกอกฝั่งตะวันออก ซึ่งมีสำเนาตกทอดมาจนถึงปัจจุบันนั้น ฝรั่งเศสได้ออกแบบสร้างอย่างมั่นคงและใหญ่โตมาก และเป็นแผนผังที่เขียนไว้ตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช ๑๖๗๗ หรือพุทธศักราช ๒๒๒๐ ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่ราชทูตฝรั่งเศสชุดนายเชอวาลิเอร์ เดอโชมองต์จะเข้ามาเมืองไทยถึง ๘ ปี แผนผังนี้เขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า Plan du project de la fortification de Bancocq ออกแบบเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม คริสต์ศักราช ๑๖๗๗ …”
( http://www.ekrungthep.com/Content/ShowContent.asp?ContentID=33, 30/11/47)

ธีระชัย และคณะ (2532 : 13-16) กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “ วิชเยนทร์และฟอร์บังได้วางผังวาดรูปป้อมปราการมีหอรบเป็นรูปห้าเหลี่ยม … และได้สร้างขึ้นทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาคือ ตรงที่เป็นป้อมวิชัยประสิทธิ์ในปัจจุบันป้อมหนึ่ง ส่วนอีกป้อมหนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามคือบริเวณโรงเรียนราชินี โดยมีสายโซ่ขึงขวางแม่น้ำระหว่างป้อม

การก่อสร้างป้อมดำเนินไปอย่างล่าช้า เพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกวันและไม่มีทางป้องกันได้ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้งานล่าช้า เนื่องจากคนไทยเดินเท้าเปล่า คนงานที่ขุดดินจึงมักถูกงูกัด งูชนิดนี้ตัวเล็กสีเทายาวคืบเศษ พิษของมันร้ายแรงมาก คนที่ถูกกัดจะชักภายใน ๑ ชั่วโมง ถ้าแก้ไขไม่ทันจะตายภายใน ๒๔ ชั่วโมง ”

“สาเหตุอีกประการหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้โดยนายเซเบเรต์ เมื่อคราวที่ เดอ ลาลูแบร์ได้ไปชมการก่อสร้างป้อม เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๒๓๐ เป็นป้อมบางกอกฝั่งตะวันออก ซึ่งกำลังสร้างใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ (ตั้งอยู่ระหว่างวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และปากคลองตลาดในปัจจุบัน) คือ “ พื้นที่ดินในป้อมนี้เป็นเลนเป็นโคลน ถูกแดดหน้าก็แห้งแข็งเหมือนจะเป็นดินแข็งไปทั้งหมด แต่ครั้นขุดลงไปลึก ๖ ฟุตเท่านั้นก็เป็นเลนเป็นตมไปหมด เมื่อเอาท่อนเหล็กยาวตั้ง ๒๐ - ๒๕ ฟุตแทงลงไป ก็ไม่พบดินแข็งเลย ซึ่งพื้นที่ดินเป็นเช่นนี้ก็ต้องนับว่าเป็นพื้นที่เลวอย่างที่สุด ครั้นแล้วเราจึงได้กลับข้ามฟากไปที่ป้อมฝั่งตะวันตกที่ได้พักนอนเมื่อคืนนี้ …

… ป้อมบางกอกฝั่งตะวันออกนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๒๓๑” (http://www.ekrungthep.com/Content/ShowContent.asp?ContentID=33, 30/11/2547)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 17 ตุลาคม 2557, 10:32:49
บันทึกลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและ เหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่อง กับป้อม 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ดังนี้

พ.ศ.2229 กบฏมักกะสัน สาเหตุมาจากพวกกบฏ (แขกมักกะสัน ที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ ) อ้างว่า สมเด็จพระนารายณ์จะทรงเข้ารีต และศาสนาคริสต์มีทีท่าว่าจะครอบงำทัศนคติไทย เป็นเหตุให้ต้องก่อการกบฏป้องกันไว้ก่อน

พ.ศ.2230 ฝรั่งเศสสะสมกำลังคิดจะเอาสยามเป็นเมืองขึ้น (ปรากฏตามประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๒๗ เล่ม ๑๖ หน้า ๒๐๕ – ๒๐๗) โดยส่งกองกำลังทหารจำนวนหนึ่งเข้ามาประจำที่บางกอก (ที่ป้อมเมืองธนบุรี ) และมะริด

พ.ศ.2231 พระเทพราชาทำรัฐประหาร ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์ และต้องการขับทหารฝรั่งเศสออกจากป้อมเมืองธนบุรีที่ประจำอยู่ที่ป้อมมาตั้งแต่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ฯ ผลปรากฎว่าป้อมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับความเสียหายอย่างหนัก ทหารฝรั่งเศสถูกขับออกไป

(http://www.cmadong.com/picup/201401/1377114135197671835378236.jpg)

ข้อมูลกรุงเทพมหานคร จากเว็บไซต์ อี กรุงเทพ ดอทคอม ได้กล่าวถึงเรื่องราวในช่วงนี้ว่า “… เกิดเหตุการณ์ยุ่งยากขึ้นเมื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชใกล้เสด็จสวรรคต สมเด็จพระเพทราชาทรงควบคุมพระราชอำนาจไว้ได้ ไม่โปรดให้มีกองทหารฝรั่งเศสมาตั้งอยู่ในราชอาณาจักรไทย จึงได้ส่งทหารไปขับไล่ฝรั่งเศสออกจากป้อมบางกอก กองทหารฝรั่งเศสต้องถอนกำลังออกจากป้อมบางกอกฝั่งตะวันตก มารวมกันอยู่ที่ป้อมฟากตะวันออก ข้างทหารไทยก็เข้ายึดป้อมฝั่งตะวันตกไว้ เกิดต่อสู้กัน เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ป้อมบางกอกฝั่งตะวันออก ซึ่งเพิ่งจะสร้างเสร็จได้ใช้ประโยชน์ในการสู้รบ จดหมายเหตุของคณะบาทหลวงฝรั่งเศส (ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๓๕ จดหมายเหตุของคณะบาทหลวงฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาครั้งสมัยรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) ได้บันทึกไว้ว่า “ทหารฝรั่งเศส … ได้ระเบิดปืนใหญ่ในป้อมฝั่งตะวันตก ๑๓ กระบอก และปืนกระบอกใดที่ระเบิดไม่ได้ ก็เจาะรูเสียทุกกระบอก แล้วขนอาวุธลูกกระสุนดินดำซึ่งอยู่ในป้อมนี้ ย้ายไปอยู่ป้อมฝั่งโน้น (ฝั่งตะวันออก) พอพวกฝรั่งเศสออกจากป้อมแล้ว พวกไทยก็เข้าไปยึดป้อมไว้ พอนายพลเดฟาร์ชเห็นว่าไทยเข้าไปอยู่ในป้อมแล้ว ก็ได้สั่งกองทหารฝรั่งเศสให้ไปตีเอาป้อมคืนมาจากไทย กองทหารไทยและฝรั่งเศสได้สู้รบกันช้านาน ทหารฝรั่งเศสสู้ไม่ได้ จึงได้ถอยเข้าไปอยู่ในป้อมฝั่งตะวันออก และได้กระทำการร้ายต่าง ๆ เป็นอันมาก ฝ่ายพระเจ้ากรุงสยามทรงพระราชดำริว่า พระเจ้ากรุงฝรั่งเศสคงจะไม่ทรงทราบว่านายพลกับกองทหารได้ทำการอย่างไร ทรงเห็นว่า ถ้าจะให้กองทหารไทยทำการสู้รบโดยเต็มฝีมือ ก็จะเกิดบาดหมางในพระราชไมตรี จึงเป็นแต่มีพระราชโองการสั่งให้ทำป้อมเล็ก ๆ และคูรอบป้อมใหญ่ และให้ทหารรักษาไว้ให้มั่นคง ทั้งทางบกและทางเรือ และให้คอยป้องกันอย่าให้พวกฝรั่งเศสออกจากป้อมได้ …

… นายพลเดฟาร์ชกับกองทหารกลับสานตะกร้าขึ้นวางบนเชิงเทินรอบป้อม แล้วเอาดินใส่ตะกร้า และทำสนามเพลาะในป้อมอีกชั้นหนึ่ง สนามเพลาะนี้ทำด้วยต้นตาลต้นใหญ่ๆ และคล้ายกับป้อมอีกป้อมหนึ่งต่างหาก และกองทหารก็ได้เอาปืนใหญ่เข้าบรรจุตามที่ยกพื้นขึ้นสำหรับวางปืนได้สองชั้นซ้อนกัน แล้วได้ระดมยิงปืนใหญ่ทำลายธง ทำลายโรงไว้ดินปืนด้วย ฝ่ายข้างไทยก็ได้จัดทหารรักษาป้อมฝั่งตะวันตก สำหรับยิงปืนและโยนลูกแตกเข้าไปในป้อมฝรั่งเศส แต่เกรงว่าจะไปถูกคนไทยด้วยกัน ทั้งเป็นการไม่สมควรทางพระราชไมตรี จึงเป็นแต่คอยยิงตอบโต้กับพวกฝรั่งเศสเท่านั้น


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 17 ตุลาคม 2557, 10:37:19
… ต่อมาเมื่อนายพลเดส์ฟาร์ชและสมเด็จพระเพทราชาสามารถเจรจาสงบศึกกันได้ กองทหารฝรั่งเศสก็ยินยอมถอนตัวออกไปจากเมืองไทยโดยสิ้นเชิง ครั้นแล้วสมเด็จพระเพทราชาโปรดให้รื้อป้อมบางกอกฝั่งตะวันออกเสีย ด้วยทรงเห็นว่าสร้างใหญ่โตเกินกำลังทหารไทยจะรักษาไว้ได้ คงเหลือแต่ป้อมบางกอกฝั่งตะวันตก ซึ่งต่อมาเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “ป้อมวิไชเยนทร์” (http://www.ekrungthep.com/Content/ShowContent.asp?ContentID=33, 30/11/2547) หรือ "ป้อมวิชเยนทร์" และได้ใช้นามนี้อยู่ตลอดเวลาจนกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าข้าศึก (กรมยุทธศึกษาทหารเรือ, ม.ป.ป. : 32)

เหตุการณ์ในช่วงนี้ แคมเฟอร์ บรรยายสภาพของป้อมบนฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (ป้อมวิไชเยนทร์) ภายหลังการต่อสู้ระหว่างทหารไทยกับฝรั่งเศสว่า “ เราแลเห็นป้อมใหญ่ ซึ่งฝรั่งเศสสร้างขึ้นบนฝั่งขวาของแม่น้ำ ป้อมนี้เสียหายมาก เหนือเมืองบางกอกมีผู้คนอาศัยหนาแน่นทั้งสองฝั่ง มีย่านเรือนตั้งอยู่เป็นหมู่บ้าน ” (ดร . แคมเฟอร์ เป็นนักวิชาการที่มีคุณวุฒิสูงกว่าฝรั่งทุกคนที่เข้ามาสยามในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้โดยสารเรือของฮอลันดาเข้าเขตน่านน้ำสยาม เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2233 และเดินทางกลับในวันที่ 23 กรกฎาคมปีเดียวกัน อยู่ในสยามเพียง 57 วัน) (ธีระชัย และคณะ , 2532 : 21)

จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและฝรั่งเศสต้องหยุดชะงักลง จนเสียกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ.2310 (ปรีดี พิศภูมิวิถี , 2544 :  27) และป้อมแห่งนี้อยู่ในความสงบเป็นเวลาติดต่อกันเกือบ 80 ปี

พ.ศ.2309 พระเจ้ามังระกรีธาทัพเข้าตีกรุงศรีอยุธยา
พ.ศ.2310 กรุงศรีอยุธยาแตก พม่าแต่งตั้งคนไทยชื่อ นายทองอินเป็นผู้รักษาเมืองธนบุรี คอยริบทรัพย์จับเชลยส่งไปให้สุกี้พระนายกองที่โพธิ์สามต้น

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7578414135198935970422914.jpg)

พ.ศ.2314 สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงสถาปนาเมืองธนบุรีขึ้นเป็นราชธานี และทรงดัดแปลงป้อมวิชเยนทร์ ซึ่งตั้งอยู่ในที่ใกล้เคียงพระราชวัง (โดยโปรดเกล้าให้เกณฑ์ไพร่พลมาปรับปรุงพระนคร (เมืองธนบุรี) โดยตั้งค่ายทำด้วยไม้ทองหลางทั้งต้น ล้อมพระนครทั้งสองฝั่ง โดยทำเพียงฝั่งละสามด้าน ปล่อยด้านที่อยู่ริมแม่น้ำว่างไว้ … เอาแม่น้ำไว้หว่างกลางเหมือนอย่างเมืองพิษณุโลก) และพระราชทานนามใหม่ว่า “ ป้อมวิชัยประสิทธิ์ ”

พ.ศ.2317 สมเด็จพระเจ้าตากสิน สั่งให้ตัดหัวพระเทพโยธาเสียบประจานไว้ที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์

พ.ศ.2324 พระยาสรรค์เป็นกบฏ เข้ากราบทูลให้สมเด็จพระเจ้าตากสินสละราชสมบัติและเสด็จออกผนวช

วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2325 สมเด็จพระเจ้าตากสิน ถูกนำไปสำเร็จโทษที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์  หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 17 ตุลาคม 2557, 11:03:21
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ขึ้นครองราชสมบัติ จึงทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีไปตั้ง ณ ฝั่งพระนคร ในระยะเวลาที่สร้างพระราชวังใหม่ยังไม่เรียบร้อย พระองค์ยังคงประทับที่พระราชวังเดิมประมาณ 2 เดือนเศษ เมื่อเสด็จไปประทับ ณ พระราชวังใหม่ พระราชวังเดิมจึงว่างลง แต่ยังคงเป็นสถานที่สำคัญ เพราะมีป้อมปราการสำหรับรักษาพระนคร (กรมยุทธศึกษาทหารเรือ, ม.ป.ป. : 15 )

(http://www.cmadong.com/picup/201401/6057614135199928008123678.jpg)

พ.ศ.2328 ทรงให้รื้อป้อมวิไชเยนทร์ (ป้อมวิชเยนทร์) ฝั่งตะวันออกเพื่อขยายพระนคร

“ ลุศักราช 1147 ปีมเสงสับดศกนั้น ทรงพระกรุณาให้ตั้งกองศักเลขไพร่หลวงสมกำลังแลเลขหัวเมืองทั้งเดิมขึ้นศักหลังมือทั้งสิ้น แล้วให้เกณฑ์เลขหัวเมืองขึ้นทั้งไทยลาวเขมรทั้งปวง กับเลขไพร่หลวงสมกำลังเกณฑ์ทำอิฐจะก่อกำแพงสร้างพระนครใหม่ ให้รื้อป้อมวิไชเยนทร์แลกำแพงเมืองเก่าฟากตะวันออกเสีย ขยายพระนครให้กว้างออกไปกว่าเก่า ...” ( พระราชพงษาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา ภาค 3, ม.ป.ป. : 184) และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าฟ้ากรมหลวงธิเบศร์บดินทร์ พระราชโอรสองค์กลางของสมเด็จพระพี่นางเธอพระองค์ใหญ่เสด็จไปประทับ ครั้นเจ้าฟ้ากรมหลวงธิเบศร์บดินทร์ สิ้นพระชนม์ (วันจันทร์ เดือน 8 ขึ้น 12 ค่ำ ปีมะเส็ง พ.ศ.2328 ตรงกับวันที่ 18 กรกฎาคม 2328) จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตั้งแต่ดำรงพระราชอิสริยยศเป็น สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร เสด็จไปประทับที่พระราชวังเดิม

พ.ศ.2347 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพ ณ พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2347 แต่เมื่อสมเด็จพระชนกนาถ ดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย) และเจ้าฟ้าบุญรอด (สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี) (มหากษัตราธิราช : จากวันพระราชสมภพถึงสวรรคต, 2544 : 315)

และเมื่อ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทรได้รับ พระราชทานอุปราชอภิเษกเป็นพระมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรฯ แล้ว ก็ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประทับอยู่ที่พระราชวังเดิมต่อมาจนสิ้นรัชกาลที่ 1 (วันจันทร์ เดือน 7 ขึ้น 7 ค่ำ ปีมะเมีย พ.ศ.2352 ตรงกับวันที่ 7 กันยายน 2352)

ในสมัยรัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมหลวงพิทักษ์มนตรี เสด็จไปประทับที่พระราชวังเดิม ครั้นเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีสิ้นพระชนม์ (วันจันทร์ เดือน 7 ขึ้น 7 ค่ำ ปีมะเมีย พ.ศ.2365 ตรงกับวันที่ 27 พฤษภาคม 2365) จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวังเดิมให้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในขณะนั้นดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จฯ เจ้าฟ้ามงกุฎฯ

ในรัชกาลที่ 3 ขณะที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงผนวชอยู่ตลอดรัชกาลนั้น สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี (ทรงเฉลิมพระปรมาภิไธยเป็นกรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทรา มาตย์ในสมัยรัชกาลที่ 4) เสด็จออกไปประทับอยู่ที่พระราชวังเดิมพร้อมด้วยพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อยังทรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์ และสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี เสด็จสวรรคตที่พระราชวังเดิมนั้น


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 17 ตุลาคม 2557, 11:09:03
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้ย้ายพระตำหนักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตำหนักทอง มาไว้ที่วัดระฆังโฆษิตาราม (ปัจจุบันเป็นกุฏิเจ้าอาวาส) แต่สุนิสา มั่นคง (2545 : 217) กล่าวว่า “ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดให้รื้อมาปลูกที่วัดระฆังทางด้านใต้พระอุโบสถ เพื่อให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช (สี) ”

ในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับบวรราชาภิเษกแล้วเสด็จไปประทับ ณ พระบวรราชวัง กรมหมื่นบวรวิไชยชาญ (กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5) พระราชโอรสของพระองค์ได้เสด็จประทับต่อมา จนเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างวังพระราชทานแล้ว กรมหมื่นบวรวิไชยชาญได้เสด็จไปประทับที่วังใหม่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงโปรดเกล้าฯ โปรดให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิท เสด็จไปประทับที่พระราชวังเดิมต่อมาสิ้นพระชนม์ (วันพุธ เดือน 10 ขึ้น 6 ค่ำ ปีมะเมีย พ.ศ.2413 ตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2413)

พ.ศ.2416 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ทรงพระราชทานที่อยู่ให้หมอบรัดเลเช่า ณ ริมคลองบางกอกใหญ่ นอกกำแพงพระราชวังเดิม (อยู่ด้านหลังและห่างจากป้อมวิชัยประสิทธิ์ออกไปไม่กี่สิบเมตร เอกสารของกองประวัติศาสตร์ กรมยุทธการทหารเรือ ระบุว่า มีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา) เพื่อทำกิจการด้านการแพทย์ มิชชันนารี และตั้งโรงพิมพ์

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4935114135200523050230.jpg)

ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ์เสด็จไปประทับ ณ พระราชวังเดิม ครั้นเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระจักรพรรดิพงศ์ สิ้นพระชนม์ พระราชวังเดิมจึงว่างลง ในครั้งแรกทรงมีพระราชดำริไว้ว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้พระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์มาประทับที่พระราชวังเดิม

เมื่อพลเรือโท พระชลยุทธโยธินทร์ ผู้บัญชาการกรมทหารเรือได้หารือกับกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ถึงเรื่องจะขอพระราชทานพระราชวังเดิมเป็นที่ตั้งโรงเรียนนายเรือเพราะเป็นที่ดินติดกับแม่น้ำ กับทั้งยังเป็นที่ใกล้เดินไปมาถึงกันกับที่ว่าการกรมทหารเรือ (ขณะนั้นอยู่พระราชนิเวศน์เดิม) ซึ่งจะทำให้ดูแลได้อย่างทั่วถึงและด้านหน้าพระราชวังเดิมจะใช้เป็นที่จอดเรือฝึกหัดได้ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัยทรงเห็นด้วยและได้นำความขึ้นกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นชอบตามคำกราบบังคมทูล จึงทรงตัดสินพระทัยเปลี่ยนพระราชดำริเดิมให้เป็นที่ตั้งโรงเรียนนายเรือตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2443 และทรงขอให้รักษาซ่อมแซมของที่ปลูกสร้างที่มีมาแต่เดิม ได้แก่ ท้องพระโรง พระตำหนักเก๋งของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลเจ้าตาก ศาลศีรษะปลาวาฬ

ป้อมวิชัยประสิทธิ์จึงอยู่ในความดูแลของทหารเรือตั้งแต่นั้นมา ป้อมนี้เป็นที่ตั้งเสาชักธงผู้บัญชาการทหารเรือ และใช้เป็นที่ยิงปืนเที่ยง ยิงปืนพระราชพิธี และยิงปืนสลุต จนถึงปัจจุบัน

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2449 ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ

และได้เสด็จประพาสวัดแจ้งที่อยู่ติดกันก่อนหน้านั้น

(http://www.cmadong.com/picup/201401/1494914135475304442932698.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 19 ตุลาคม 2557, 16:10:52
ไปดูแข่งเรือพายที่ท่าน้ำนนท์

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4131214137098223029720233.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1546214137099357955125635.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/9958414137100614013744583.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/111081413710449467150365.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/2543714137105608304128577.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 19 ตุลาคม 2557, 16:26:24
นั่งเรือต่อไปวัดระฆังฯ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8400414137194232698659314.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1377014137195281184089616.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/5065114137196204724948606.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 19 ตุลาคม 2557, 18:55:53
(http://www.cmadong.com/picup/201401/9696514137197395609856899.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3819414137199858925963351.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7863514137200917839643652.jpg)

พระปรางค์องค์ใหญ่ รัชกาลที่ ๑ ทรงมีพระราชศรัทธาสร้างพระปรางค์ พระราชทานร่วมกุศลกับสมเด็จพระพี่นางพระองค์ใหญ่ (สมเด็จเจ้าฟ้าหญิง กรมพระยาเทพสุดาวดี พระนามเดิม สา)  ได้รับการยกย่องจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ว่า เป็นพระปรางค์ที่ทำถูกแบบที่สุดในประเทศไทย พระปรางค์องค์นี้จัดเป็นพระปรางค์แบบ สถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ยุคต้น     


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 19 ตุลาคม 2557, 19:04:10
(http://www.cmadong.com/picup/201401/7580314137202328934859237.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3429614137203484335168590.jpg)

ตำหนักแดง เป็นเรือนไม้สักฝาปะกน กรมพระราชวังบวรสถานพิมุขทรงยกถวายวัดระฆังโฆสิตารามเพื่อปลูกเป็นกุฏิสงฆ์
ปัจจุบันอยู่ภายในบริเวณคณะ ๒ เชื่อกันว่าเป็นตำหนักสำหรับทรงกรรมฐานของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (พระเจ้าตากสิน) สันนิษฐานจากพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งได้ตรัสกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ เมื่อเสด็จมาทอดพระเนตรกุฏินี้ว่า นี้เป็นตำหนักปรกของพระเจ้ากรุงธนบุรี หลักฐานที่นำมาอ้างอิงคือฝาประจันที่ใช้กั้นห้องภายในตำหนักเดิม เขียนรูปอสุภต่างๆ ชนิด และมีภาพพระภิกษุเจริญกรรมฐาน ซึ่งสอดคล้องกับพระอุปนิสัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แต่ปัจจุบันภาพเหล่านี้ลบเลือนหายไปหมดสิ้นแล้ว  

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2955314137223302292883098.jpg)

 ต้นโพธิ์ลังกา เป็นต้นโพธิ์พันธุ์ลังกา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับมาในรัชสมัยของพระองค์ และโปรดเกล้าฯ ให้นำไปปลูกตามพระอารามหลวงต่างๆ ตามประวัติกล่าวว่า ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปลูกต้นโพธิ์ที่วัดระฆังโฆสิตารามนี้ด้วยพระองค์เอง  

 


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 19 ตุลาคม 2557, 19:11:03
(http://www.cmadong.com/picup/201401/9858214137213298895570267.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/8374714137205971787667833.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4976014137214491530148074.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 19 ตุลาคม 2557, 19:27:44
หอพระไตรปิฎก เคยเป็นเรือนเก่าของ ร .๑ เมื่อครั้งเป็นพระราชวรินทร์

(http://www.cmadong.com/picup/201401/6283014137216418251090310.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/2020414137225695684366766.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 20 ตุลาคม 2557, 10:11:16
จะพาชมอาคารนี้ต่อไป


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 20 ตุลาคม 2557, 19:44:14
 ผ่านประตูเข้าไปจะพบไม้สลักแผ่นใหญ่สองแผ่น ที่ห้องโถง


เป็นด้านขวา ด้านหลังจะเปิดโล่งเป็นห้องที่สอง

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8355514138105587716500503.jpg)

เป็นด้านซ้าย ด้านหลังจะเป็นห้องหนึ่ง


(http://www.cmadong.com/picup/201401/664591413810785432674656.jpg)


 ด้านซ้าย ห้องที่หนึ่ง นอกจากตู้พระไตรปิฎกแล้ว ผนังมีภาพวาด พื้นเป็นไม้กระดานแผ่นใหญ่ เข้าใจเองว่าน่าจะเป็นห้องนอนประตู 1 บาน หน้าต่างมิดชิด

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2964214138104183469871855.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/8452314138089655563286566.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3739514138092323252898841.jpg)

ห้องที่สอง  ผนังมีภาพวาดเช่นกัน เข้าใจเองอีกว่าน่าจะเป็นห้องนั่งเล่นและรับแขก ประตู หน้าต่างเปิดกว้าง รับลมเย็นๆ​

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2883214138099129868252510.jpg)
หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: Dtoy16 ที่ 21 ตุลาคม 2557, 08:36:36
        ภาพสวยหาชมยากน่ะค่ะ น้องเริง ใกล้วันที่23ต.ค น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน
         ไว้หา
เวลาชื่นชมภาพเซตนี้ต่อ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 21 ตุลาคม 2557, 18:57:23
ครับ พี่ต้อย

หอพระไตรปิฎกนี้ อยากจะนั่งชื่นชมสักครึ่งวัน

ข้อสังเกต  เสาแนวกั้นระเบียง ในสมัยโบราณ ใครๆมาก็จับ  มีรอยสึกหรอ ทองหายไปหมดแล้ว

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7066414138926185680631422.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 21 ตุลาคม 2557, 19:00:02
ออกมาผ่านศาลาการเปรียญที่ตอนนี้ไม่ได้ใช้งานแล้ว

(http://www.cmadong.com/picup/201401/3238914138927775859613190.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1103914138928607092499034.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6313414138929896464776904.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 21 ตุลาคม 2557, 19:08:17
และนั่งเรือกลับผ่านปากคลองบางกอกน้อยด้วย

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2241114138931483237900347.jpg)

มีความตั้งใจที่จะนั่งเรือจากปากคลองบางกอกน้อยไปจนถึงปากคลองบางกอกใหญ่ (แม่น้ำเจ้าพระยาเดิม)สักครั้ง

ปากคลองบางกอกใหญ่

(http://www.cmadong.com/picup/201401/5094814139537574118536650.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 22 ตุลาคม 2557, 10:27:01
๒๓ ตุลาคม เป็นวันปิยมหาราช

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7611414139483971312340316.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 22 ตุลาคม 2557, 10:42:29
จดหมายฉบับที่ ๘

บ้านถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ร.ศ. ๑๓๑

ถึง พ่อประดิษฐ์

         ด้วยเมื่อศก ๑๒๓ ฉันไปตามเสด็จประพาสต้น ได้มีจดหมายเล่าเรื่องประพาสต้นครั้งนั้นไปยังพ่อประดิษฐ์เป็นจดหมาย ๗ ฉบับ จดหมายเรื่องนี้ได้ลงพิมพ์ในหนังสือทวีปัญญารายเดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน ร.ศ. ๑๒๕ เดือนละฉบับจนจบเรื่อง บัดนี้คิดจะรวมจดหมายเรื่องประพาสต้นเข้าพิมพ์เป็นเล่มเดียวกัน ฉันเที่ยวหาต้นฉบับทั้งที่ลงในหนังสือทวีปัญญา และที่มีต้นร่างอยู่รวบรวมได้จดหมายแต่ ๖ ฉบับ หาต้นฉบับไม่ได้จึงต้องมีจดหมายฉบับนี้มายังพ่อประดิษฐ์ ขอให้ช่วยค้นต้นฉบับจดหมายเหล่านั้น ถ้ายังมีอยู่ที่พ่อประดิษฐ์ ขอจงสงเคราะห์คัดสำเนาจดหมายฉบับที่ ๓ ทิ้งไปรษณีย์ส่งมาให้ด้วยถ้าได้สำเนาดังประสงค์ ฉันจะขอบคุณพ่อประดิษฐ์เป็นอันมาก

         บางทีพ่อประดิษฐ์ได้เห็นจดหมายฉบับนี้ จะนึกฉงนว่าจดหมายเรื่องประพาสต้นก็ได้ลงพิมพ์เป็น ๕ -๖ ปีมาแล้ว เหตุใดจึงพึ่งจะมาคิดรวมเป็นเล่ม ต่อเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จสวรรคตล่วงไปแล้ว คำอธิบายในข้อนี้ขอชี้แจงว่า เมื่อพิมพ์เรื่องประพาสต้นลงในหนังสือทวีปัญญารายเดือน ผู้อ่าน โดยเฉพาะผู้ที่ได้ตามเสด็จไปด้วยในคราวนั้น พากันชอบว่าเป็นหนังสืออ่านสนุกดี มีผู้อยากจะให้พิมพ์รวมเป็นเล่มแต่ครั้งนั้นแล้ว เพราะเรื่องประพาสต้นเป็นเรื่องที่สำหรับเล่ากันเล่นอยู่เรื่องหนึ่ง แต่ฉันไม่เห็นสาระพอถึงแก่ควรจะพิมพ์ใหม่ จึงได้เพิกเฉยเลยมา

         ครั้นเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จสวรรคตแล้ว เรื่องราวต่างๆในรัชกาลที่ ๕ กลายเป็นเรื่องเก่า "เมื่อกระนั้น" สำหรับชอบเล่าชอบคุยกัน เรื่องประพาสต้นนี้เป็นเรื่องหนึ่ง ซึ่งกลับเป็นเรื่องชอบเล่ากันขึ้น มีเพื่อนฝูงชักชวนให้พิมพ์รวมเป็นเรื่องขึ้นใหม่มากกว่าแต่ก่อน ฉันใคร่ควรดูมาคิดเห็นว่า เรื่องประพาสต้น แม้จดหมายเดิมแต่งเป็นเรื่องสำหรับอ่านเล่นสนุกๆก็จริง แต่ถ้าได้อ่านในเวลานี้โดยตั้งใจใคร่ครวญก็อาจจะแลเห็นความกว้างขวางออกไป เป็นต้นว่าเหตุใดสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจึงเป็นที่รักใคร่ของอาณาประชาราษฎรทั่วหน้า สมกับที่ได้ถวายพระนามจารึกไว้ในฐานพระบรมรูปทรงม้าว่า "ปิยมหาราชาธิราช" ที่จริงพระองค์ทรงรักใคร่ในไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน เหมือนกับบิดารักบุตร พอพระราชหฤทัยที่จะคุ้นเคยคบหา และถึงเล่นหัวกับอาณาประชาราษฎรโดยมิได้ถือพระองค์ ยกตัวอย่างดังจะเห็นได้ในเรื่องประพาสต้นนี้เป็นพยาน

         การที่พระองค์ทรงสมาคมกับราษฎร ไม่ใช่สักแต่ว่าเพียงจะรู้จัก หรือสนทนาปราศรัยให้คุ้นเคยกันเท่านั้น ย่อมทรงเป็นพระราชธุระไต่ถามถึงความทุกข์สุข และความเดือดร้อนที่ได้รับจากผู้ปกครองอย่างใดๆบ้างทุกโอกาส ผู้ที่เคยตามเสด็จย่อมเคยได้ยินและทราบความอันนี้ ฉันได้เคยเห็นบางทีราษฎรกราบทูลร้องทุกข์ เป็นข้อความซึ่งทรงพระราชดำริเห็นว่า เป็นความทุกข์ร้อนจริงทรงรับธุระมาต่อว่าเอาเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เสนาบดีลงมา ได้ความรำคาญใจหลายคราว บางทีถึงต้องผลัดเปลี่ยนพนักงานปกครองก็มีบ้าง เป็นเหตุให้การเสด็จประพาสเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ความสุขสำราญของราษฎรที่ได้อีกเป็นอันมาก           ใช่แต่เท่านั้น บรรดาราษฎรที่ได้เสด็จไปทรงคุ้นเคย ในเวลาเสด็จประพาส พระองค์มิได้ทรงละลืม ในเวลาต่อมาเมื่อคนเหล่านั้นเข้ามากรุงเทพฯ จะเข้าเฝ้าแหนก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานโอกาสให้เข้าเฝ้าได้ตามความปรารถนา บางทีถึงรับสั่งให้เข้าไปรับพระราชทานเลี้ยงในพระราชวัง รับสั่งเรียกพวกที่คุ้นเคยเหล่านี้ว่า "เพื่อนต้น" มีอยู่ทั้งชายหญิงแทบทุกหัวเมืองที่ได้เสด็จประพาส เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรป ร.ศ. ๑๒๖ ได้ทรงหาของฝากมีไม้เท้าเป็นต้น เข้ามาฝากพวกเพื่อนต้น เมื่อพวกเหล่านี้ได้ข่าวว่าเสด็จกลับ เข้ามาเฝ้าเยี่ยมก็ได้พระราชทานของฝาก ไม้เท้าพระราชทานจึงเป็นเครื่องยศสำหรับพวกเพื่อนต้นถือเข้าเฝ้า ทั้งเวลาเข้ามาในกรุงเทพฯ และเข้าเฝ้าตามหัวเมืองเวลาเสด็จประพาสไม่ว่าที่ใดๆ

         เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันนี้ ทรงเคารพต่อพระราชนิยมของสมเด็จพระบรมชนกนาถ พระราชทานอนุญาตให้พวกเพื่อนต้นเข้ามาทำบุญให้ทานในงานพระบรมศพ และถวายพระเพลิงเหมือนกับเป็นข้าราชการ และยังพระราชทานเครื่องประดับไม้เท้าสลักอักษรพระนาม จ.ป.ร. ให้ติดไว้เป็นที่ระลึก ทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เฝ้าแหนเพ็ดทูลพระองค์ได้ต่อไป เหมือนครั้งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทุกประการ ส่วนราษฎรซึ่งพระองค์ได้ทรงคุ้นเคยมาในเวลาเสด็จประพาสแต่ยังเสด็จดำรงพระเกียรติยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชก็ได้รับพระราชทานไม้เท้า และพระบรมราชานุญาตเหมือนกับพวกเพื่อนต้น ในรัชกาลนี้อีกหลายคน ฉันเข้าใจว่าธรรมเนียมประพาสต้น และเพื่อนต้นจะยังมีต่อไปในรัชกาลนี้เหมือนกับรัชกาลที่ล่วงแล้ว

         ตั้งแต่เสด็จประพาสต้นคราว ร.ศ. ๑๒๓ แล้ว สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงยังเสด็จประพาสทำนองเดียวกันอีกหลายคราว บางทีเสด็จประพาสในจังหวัดกรุงเทพฯนี้เองบ้าง ประพาสตามมณฑลหัวเมืองบ้าง ครั้งหนึ่งใน ร.ศ. ๑๒๔เสด็จขึ้นไปประพาสเมืองสระบุรี แล้วขึ้นมาทางลำแม่น้ำใหญ่ไปจนถึงเมืองกำแพงเพชร คราวนี้สนุกพอใช้ แต่พ่อประดิษฐ์ออกไปอยู่เสียหัวเมือง ฉันจึงไม่ได้จดหมายรายการบอกไปให้ทราบ อีกคราวหนึ่งใน ร.ศ. ๑๒๗ เสด็จประพาสเมืองนครสวรรค์ ขากลับล่องลงทางคลองมะขามเฒ่า มาเมืองสุพรรณบุรี บ้านผักไห่ อ่างทอง แล้วเสด็จกลับทางบางแล้วเข้ากรุงเก่า อีกคราวหนึ่งในศกเดียวกันนั้นเสด็จทางคลองรังสิตไปประพาสถึงเมืองปราจีน แล้วกลับออกทะเลมาเข้าปากน้ำเจ้าพระยา

         แต่ประพาสคราวหลังๆนี้ ความขบขันน้อยไปกว่าคราวแรกๆ ด้วยเหตุ ๒ ประการ คือราษฎรรู้เสียมากว่าพระเจ้าอยู่หัวโปรดเสด็จอย่างคนสามัญ ถ้าเห็นใครแปลกหน้าเป็นผู้ดีชาวบางกอก ก็ชวนจะเข้าใจไปเสียว่าพระเจ้าอยู่หัว บางทีมหาดเล็กเด็กชาพากันไปเที่ยว ไปถูกราษฎรรับเสด็จเป็นพระเจ้าอยู่หัวก็มี เพราะฉะนั้นในตอนหลังจะหาใครไม่รู้จักพระองค์สนิทอย่างนายช้าง ยายพลับ ไม่มีอีก อีกประการหนึ่งตั้งแต่เสด็จกลับจากยุโรปคราวหลัง มีเรือยนตร์เข้ามาใช้ในกระบวนเสด็จ ประพาสด้วยเรือยนต์เสียโดยมาก เมื่อเสด็จประพาสด้วยเรือยนต์แล้วก็ต้องเป็นอันรู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวอยู่เอง จึงไม่ใคร่มีเรื่องขบขันอย่างคราวแรก

         วันนี้เป็นวันทำบุญถวายสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ในวันตรงกับวันสวรรคตครบ ๒ ขวบปี ดูคนในกรุงเทพฯตั้งแต่เจ้านายตลอดลงจนราษฎร ทำบุญให้ทานกันมาก ที่สำคัญนั้นฉันเห็นว่า ที่พากันถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้าที่หน้าพระลาน ไม่ว่าใครต่อใคร ดูผู้คนล้นหลามตั้งแต่เช้าจนกลางคืน เห็นจะเป็นธรรมเนียมปีดังนี้เสมอไป

         ที่จริงพระบรมรูปทรงม้าองค์นี้ควรนับว่าเป็นของวิเศษได้ ไม่เฉพาะแต่ที่เป็นของงดงามสง่าพระนคร หรือเป็นพระบรมรูปสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเท่านั้น ถ้าผู้รู้เรื่องราวของพระบรมรูปนี้ว่า เป็นของชาวสยามทุกชั้นบรรดาศักดิ์ทั่วทุกหนแห่งได้เข้าเรี่ยรายตามกำลังและใจสมัคร อย่างต่ำคนละ ๑๐ สตางค์ก็มี สร้างขึ้นด้วยความรักใคร่เป็นใจเดียวกันถวายสมโภชสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง รวมเงินได้กว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เกินราคาพระบรมรูปนี้สัก ๕ เท่า ใช่แต่เท่านั้น พระบรมรูปนี้ได้แล้วสำเร็จทันถวายพระองค์ได้ทรงอนุโมทนาและประจักษ์แก่พระราชหฤทัยว่า ความรักใคร่สวามิภักดิ์ของคนทั้งหลายมีมากมายกว้างขวางทั่วไปเพียงใด ผู้ใดรู้เรื่องที่กล่าวมานี้ก็จะเข้าใจได้ว่าพระบรมรูปทรงม้านี้ผิดกับอนุสาวรีย์ หรือวัดวาที่จะสร้างถวายเฉลิมพระเกียรติยศ เมื่อพระองค์ล่วงลับไปเสียแล้ว อันจะเป็นที่ระลึกและปรากฏแต่แก่ผู้อื่น แต่ส่วนพระองค์เองมิได้ทันทอดพระเนตรเห็น

         ฉันได้ไปถวายบังคมพระบรมรูปแล้ว กลับมาก็เขียนจดหมายฉบับนี้ มาเกิดนึกขึ้นว่า บางทีการพิมพ์หนังสือเรื่องประพาสต้นครั้งนี้ จะมีส่วนกุศลบ้างกระมังเพราะเหตุที่จะให้ผู้อ่านเจริญความระลึกถึงในพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ถ้าจะมีส่วนกุศลเพียงไรในการพิมพ์หนังสือเรื่องนี้ ฉันตั้งใจอุทิศส่วนกุศลนั้นถวายสนองพระเดชพระคุณ แด่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงตามสติกำลัง ขอให้พ่อประดิษฐ์จงอนุโมทนาด้วยเทอญฯ


                                                                                       นายทรงอานุภาพหัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 22 ตุลาคม 2557, 11:05:20
                    (http://www.cmadong.com/picup/201401/8972114139506806885944213.gif)

  เสด็จประพาสต้น เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพหนึ่งในผู้ตามเสด็จโดยทรงพระนิพนธ์ในรูปแบบ จดหมายจำนวน 8 ฉบับถึงนายประดิษฐ์ ซึ่งนายประดิษฐ์ก็คือเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) พระสหายสนิทของพระองค์ ส่วนพระองค์ทรงใช้พระนามแฝงว่า นายทรงอานุภาพ หุ้มแพรโดยคราวเสด็จประพาสครั้งที่ 1 เมื่อร.ศ.123 (พ.ศ. 2447) รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จเยี่ยมบ้านเกิดของท่านเจ้าพระยายมราชที่จ.สุพรรณบุรีและพระราชทานชื่อเล่นให้บ้านหลังนี้ว่า สุขุมาราม
  หลังจากสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์เสร็จก็โปรดให้ตีพิมพ์และต่อมาได้มีการตีพิมพ์มาอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 22 ตุลาคม 2557, 12:46:52
จดหมายเหตุ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   ทรงพระประชวรจนถึงสวรรค

พระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ บันทึกเรียบเรียง     (http://www.cmadong.com/picup/201401/647414139575045876323548.jpg)

                เมื่อปลายปี ร.ศ.125 (พ.ศ. 2449) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระชนมายุได้ 53 พรรษา บังเกิดพระโรคเบียดเบียน ไม่เป็นที่ทรงพระสำราญ ด็อกเตอร์เบอร์เมอร์ นายแพทย์ของกรมทหารเรือ ซึ่งเป็นผู้ถวายการอภิบาล ได้ตรวจพระอาการ ลงสันนิษฐานว่าพระโกฎฐาส ภายในพระวรกาย ไม่เป็นไปสม่ำเสมอ พระโรคเช่นนี้ ไม่ถูกกับอากาศชื้น เช่น ในฤดูฝนชุก และร้อนจัด เช่น ฤดูคิมหะ ประเทศที่จะรักษา พระโรคเช่นนี้ ได้เหมาะดีที่สุด ก็มีแต่ยุโรปเท่านั้น จึงกราบบังคมทูลถวายคำแนะนำ เพื่อเสด็จประพาสยุโรป บำรุงพระวรกาย ให้คืนเป็นปกติ แต่ในเวลาที่พระโรคยังไม่ทันจะเจริญขึ้น
               โดยคำแนะนำ ของนายแพทย์นี้ จึงได้เสด็จประพาสยุโรป ออกจากพระมหานคร เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2449 เสด็จกลับมาถึงพระนคร เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2450 ขณะประทับอยู่ที่เมืองซันเรโม ประเทศอิตาลี ได้มีนายแพทย์เยอรมัน และอังกฤษ ชั้นโปรเฟสเซอร์ รวม 3 นาย ได้ประชุมตรวจพระอาการเห็นว่า พระอวัยวะทุกส่วนยังเป็นปรกติ ไม่มีสิ่งใดแสดงว่า จะเป็นไปในทางที่ร้ายแรง ได้ถวายคำแนะนำการเสวย และการบรรทมให้มากพอ และลดทรงการงานให้น้อย ให้งดการงานที่เป็นการหนักทุกอย่าง ได้มีการทำนายซึ่งทางลับว่า ถ้าพระอาการเป็นเช่นนี้ จะทรงพระชนม์ไปได้สัก 3 ปี แต่หมอก็ถวายการรับรองต่อพระองค์ว่า ถ้าผ่อนงานให้น้อย และบรรทมให้มากขึ้นอีก จะดำรงพระชนมายุไปได้ถึง 80 เว้นแต่ จะมีพระโรคอื่นใดมาแทรกแซง               เมื่อเสด็จกลับสู่พระมหานครแล้ว ดูทรงพระสำราญดีกว่า เมื่อก่อนเสด็จประพาสยุโรป จะมีที่ไม่ปรกติเล็กน้อย ก็ในเรื่องพระนาภี เพราะพระบังคนหนักไปไม่สะดวก ต้องทรงใช้พระโอสถ ระบายอยู่เสมอๆ แต่การประชวรที่เรียกกันว่า ถึงล้มหมอนนอนเสื่อนั้นไม่ปรากฎเลย ตลอดมาจนกระทั่งวันที่ 16 ตุลาคม ร.ศ.129 (พ.ศ. 2453) ในวันนั้นได้ทรงขับรถไฟฟ้า เสด็จออกประพาสทอดพระเนตร การเลี้ยงไก่พันธุ์ต่างประเทศที่พญาไท แต่มิได้เสด็จลงจากรถพระที่นั่ง มีรับสั่งว่า "ท้องไม่ค่อยจะสบายจะรีบกลับ" แล้วก็ทรงขับรถพระที่นั่ง กลับยังพระที่นั่งอัมพรทีเดียว
               วันที่ 17-18-19 ตุลาคม มีงานบำเพ็ญพระราชกุศล ประจำปีถวายรัชกาลที่ 4 ในพระบรมมหาราชวัง แต่เนื่องด้วยพระนาภียังไม่เป็นปรกติ จึงได้โปรดฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ มกุฎราชกุมาร เสด็จไปแทนพระองค์
               วันที่ 19 ตุลาคม เวลาค่ำมีรับสั่งให้มหาดเล็กไปเชิญ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทวะวงศ์วโรปการ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดำรงราชานุภาพ พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช และเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) ขึ้นไปเฝ้าบนพระที่นั่งอัมพรสถาน ชั้น 3 ในที่พระบรรทม สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนครสวรรค์วรพินิต เสด็จมาทีหลัง ตามขึ้นไปเฝ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังตรัสราชการ และตรัสเล่นกับผู้ไปเฝ้า เหมือนเวลาทรงพระสำราญ
               วันที่ 20 ตุลาคม เวลา 3 โมงเช้า คุณพนักงานออกมาบอกว่า สมเด็จพระบรมราชินีนาถ มีรับสั่งให้มหาดเล็ก ไปตามหมอเบอร์เกอร์ หมอไรเตอร์ และหมอปัวซ์ ให้รีบมาเฝ้าโดยเร็ว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จออกมารับสั่ง แก่ข้าพเจ้า (พระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ) ให้จัดอาหารเลี้ยงหมอ และจัดที่ให้หมออยู่ประจำ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เมื่อหมอมาเฝ้าตรวจพระอาการกลับลงมา ข้าพเจ้าได้ถามพระอาการ หมอไรเตอร์ตอบว่า เป็นเพราะพระบังคนหนักคั่งอยู่นาน เมื่อเสวยพระโอสถปัดพระบังคนหนักออกมา จึงอ่อนพระทัย พระกะเพาะอาหารอ่อน ไม่มีแรงพอที่จะย่อยพระอาหารใหม่ ควรพักบรรทมนิ่ง อย่าเสวยพระอาหาร สัก 24 ชั่วโมง ก็จะเป็นปรกติ หมอฉีดมอร์ฟีนถวายหนหนึ่ง
               สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการมาฟังพระอาการ มากด้วยกัน ตั้งแต่ 5 ทุ่มได้บรรทมหลับเป็นปรกติ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนสรรพสิทธิประสงค์ หมอฝรั่ง หมอไทย และมหาดเล็ก อยู่ประจำพรักพร้อมกันตลอดทุกเวลาหัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 22 ตุลาคม 2557, 12:50:49
วันที่ 21 ตุลาคม ย่ำรุ่งบรรทมตื่นตรัสว่า พระศอแห้ง แล้วเสวยพระสุธารสเย็น คณะแพทย์ไทยถวายพระโอสถ แก้พระเสมหะแห้ง รับสั่งว่าอยากจะเสวยอะไรๆ ให้ชุ่มพระศอ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ถวายน้ำผลเงาะคั้นผล 1 พอเสวยได้สักครู่ ทรงพระอาเจียนออกมาหมด สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ตกพระทัยเรียกหมอทั้ง 3 คนขึ้นไปตรวจพระอาการ หมอกราบบังคมทูลว่า ที่เสวยน้ำผลเงาะ หรือเสวยอะไรอื่นในเวลานี้ไม่ค่อยจะดี เพราะพระกระเพาะว่าง และยังอักเสบ เป็นพิษอยู่ เพราะฉะนั้น เมื่อเสวยพระกระยาหาร หรือพระโอสถ จึงทำให้ทรงพระอาเจียนออกมาหมด และเสียพระกำลังด้วย สู้อยู่นิ่งๆ ดีกว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกริ้วหมอว่า อาหารก็ไม่ให้กิน ยาก็ไม่ให้กิน ให้นอนนิ่งอยู่เฉยๆ จะรักษาอย่างไรก็ไม่รักษา มันจะหายอย่างไรได้ และตรัสต่อไปว่า เชื่อถือหมอฝรั่งไม่ได้ ประเดี๋ยวพูดกลับไปอย่างโน้นอย่างนี้ ไม่แน่นอนเป็นหลักฐานอะไรได้ เมื่อหมอกลับลงมาแล้ว มีรับสั่งกับสมเด็จพระบรมราชินีนาถว่า ให้ไปตามใครๆ เขามาพูดจา ปรึกษากันดูเถิด สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จลงมารับสั่งกับข้าพเจ้า ให้มหาดเล็กไปเชิญ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทวะวงศ์ฯ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดำรงฯ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนครสวรรค์ฯ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงนริศรานุวัดติวงศ์ ในเวลาย่ำรุ่งนั้น สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จลงมาเล่าพระอาการให้เจ้านายทั้ง 4 พระองค์ฟัง แล้วเจ้านายซักถามหมอๆ ก็ยืนยันว่าไม่เป็นอะไร บรรทมอยู่นิ่งๆ ดีกว่า เจ้านายพากันเห็นจริง ตามหมอไปหมด รวมกันถวายความเห็นว่า ที่หมอรักษาอยู่เวลานี้ถูกต้องแล้ว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จขึ้นไปกราบบังคมทูลว่า เจ้านาย 4 พระองค์เสด็จมาแล้ว ได้ซักถามหมอ และเห็นด้วยตามที่หมอชี้แจง ทรงนิ่งอยู่มิได้รับสั่งอะไร               เวลาที่เลี้ยงเครื่องอาหารเช้าเจ้านาย และหมอนั้น มีพระอาเจียนอีกครั้งหนึ่ง เป็นน้ำสีเขียวเหมือนข้าวยาคู ประมาณ 1 จานซุบ หมอว่าสีเขียวนั้นเป็นน้ำดี ตั้งแต่นี้ต่อไป ก็มีพระอาการซึม บรรทมหลับอยู่เสมอ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จลงมารับสั่งเล่าว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรัสว่า "การเจ็บครั้งนี้จะรักษากันอย่างไร ก็ให้รักษากันเถิด" ตามที่รับสั่งเช่นนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกใจหาย ให้หวั่นหวาดหนักใจไปเสียจริงๆ
               ตอนเที่ยงเจ้านายและหมอ ขึ้นไปเฝ้าตรวจพระอาการ ข้าพเจ้าก็ตามขึ้นไปด้วย กลับลงมาได้ความว่า มีแต่พระอาการเซื่องซึม บรรทมหลับอยู่ตลอดเวลา มีพระบังคนเบาครั้งหนึ่ง ประมาณ 1 ช้อนกาแฟ สีเหลืองอ่อน สังเกตดูกิริยาอาการของหมอและเจ้านาย ยังไม่สู้ตกใจอะไรมากนัก สมเด็จพระบรมราชินีนาถ รับสั่งให้เจ้านาย ผลัดเปลี่ยนกันประจำ ฟังพระอาการอยู่เสมอไป
               ตอนบ่ายมีความร้อนในพระองค์ปรอท 100 เศษ 4 แต่เป็นเวลาทรงสร่าง เพราะมีพระเสโท ตามพระองค์บ้าง มีพระบังคนเบาเป็นครั้งที่ 2 ประมาณ 1 ช้อนกาแฟเหมือนคราวก่อน ในเรื่องพระบังคนเบาน้อยเป็นครั้งที่ 2 นี้ เจ้านายออกจะสงสัย ทรงถามหมอๆ ก็ให้การว่า เป็นเพราะไม่ได้เสวยอะไร เสวยแต่พระสุธารสชั่ว 2-3 ช้อนเท่านั้น ก็ซึมซาบไปตามพระองค์เสียหมด เพราะฉะนั้น พระบังคนเบาจึงน้อยไปไม่เป็นไร เมื่อเสวยพระกระยาหาร และพระสุธารสได้มากแล้ว พระบังคนเบาก็คงจะมีเป็นปรกติ แต่พระอาการเซื่องซึมบรรทมหลับ ยังมีอยู่เสมอ
  ตอนเย็นเมื่อเจ้านายและหมอ ขึ้นไปเฝ้าตรวจพระอาการ ข้าพเจ้าได้ยินรับสั่ง กับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนครสวรรค์ฯ ว่า "การรักษาเดี๋ยวนี้เป็นอย่างใหม่เสียแล้ว" แล้วก็ไม่ตรัสสั่งอะไรอีก เมื่อเจ้านายและหมอ กลับลงมาคราวนี้ พากันรู้สึกพระอาการมาก ไม่ใช่ทางพระธาตุพิการอย่างเดียว เป็นทางพระวักกะ (คิดนี) เครื่องกรองพระบังคนเบาเสียด้วย มีพระบังคนเบาอีกเป็นครั้งที่ 3 ประมาณ 1 ช้อนกาแฟ ตอนนี้หมอและเจ้านาย แน่ใจทีเดียวว่าเป็น พระวักกะพิการ หมอได้รีบประชุมกัน ประกอบพระโอสถบำรุงพระบังคนเบา และเร่งให้มี พระบังคนเบาโดยเร็ว และในที่สุดใช้เครื่องสวนพระบังคนเบา แต่ไม่ได้ผล เพราะไม่มีพระบังคนเบาเลย
               ตอนค่ำสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนครสวรรค์ฯ และหมอ ขึ้นไปเฝ้าตรวจ พระอาการ ข้าพเจ้าก็ขึ้นไปด้วยเช่นเคย เห็นพระพักตร์แต่ห่างๆ เข้าไปใกล้พระแท่นไม่ได้ เพราะข้างในอยู่เต็มไปหมด ได้ยินเสียงหายพระทัยดัง และยาวๆ มาก บรรทมหลับอยู่ ถ้าจะถวาย พระโอสถ พระอาหาร หรือพระสุธารส ก็ต้องปลุกพระบรรทม หมอกลับลงมาได้ความว่า การหายพระทัย และพระชีพจรยังดีอยู่ ความร้อนในพระองค์ลดลงแล้ว เห็นจะไม่เป็นไร หมอประชุมกัน ตั้งพระโอสถแก้พระบังคนเบาอีก ประมาณ 1 ทุ่มเศษ มีพระบังคนเบาเป็นครั้งที่ 4 ประมาณ 1 ช้อนเกลือ และเป็นครั้งสุดท้ายด้วย
               ค่ำวันนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อย มาฟังพระอาการเต็มไปทั้งพระที่นั่ง เจ้านายก็ยังเชื่อกันว่าพระบังคนเบา คงจะมีออกมามากแน่ ตั้งแต่ยามหนึ่งแล้ว มีพระบังคนหนัก 3 ครั้ง เป็นน้ำสีดำๆ หมอฝรั่ง หมอไทย ตรวจดูก็ว่าดีขึ้น คงจะมีพระบังคนเบาปนอยู่ด้วย วันนี้เสวยน้ำซุบไก่เป็นพักๆ ละ 3 ช้อนบ้าง 4 ช้อนบ้าง พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนสรรพสิทธิประสงค์ ชงน้ำโสมส่งขึ้นไปไว้ถวาย ให้ทรงจิบเพื่อบำรุง พระกำลัง หมอฝรั่ง หมอไทย ไม่คัดค้านอะไร คืนนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการ กลับดึกกว่าคืนก่อนๆ
               วันเสาร์ ที่ 22 ตุลาคม เวลาเช้า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนครสวรรค์ฯ และหมอฝรั่ง 3 คน ขึ้นไปเฝ้าตรวจพระอาการ ข้าพเจ้าก็ขึ้นไปด้วยตามเคย เมื่อกลับลงมาเห็นกิริยา ท่าทางของหมอ และเจ้านายไม่สู้ดี ได้ความว่า พระอาการหนักมาก พระบังคนเบาที่คาดว่าจะมีก็ไม่มี พิษของพระบังคนเบาซึม ไปตามเส้นพระโลหิตทั่วพระองค์ จึงทำให้เป็นพิษเซื่องซึมบรรทมหลับ อยู่เสมอ หมอตั้งพระโอสถถวาย เร่งให้มีพระบังคนเบาแรงขึ้นทุกที
               พวกหมอฝรั่งประชุมกัน เขียนรายงานพระอาการยื่นต่อเจ้านาย เสนาบดีว่าพระอาการมาก เหลือกำลังของหมอ ที่จะถวายการรักษาแล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนพิษณุโลกประชานาถ และพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จมาแต่เช้า ได้ทอดพระเนตรรายงาน พระอาการที่หมอทำไว้ ทรงปรึกษาหารือเห็นพร้อมกันว่า ควรให้ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ มาเฝ้าตรวจพระอาการดูด้วย ข้าพเจ้าจึงให้ นายฉันหุ้มแพร (ทิตย์ ณ สงขลา) รีบเอารถยนต์ไปรับมาทันที พระองค์เจ้าสายฯ ขึ้นไปเฝ้าตรวจพระอาการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว น้ำพระเนตรไหลแต่ไม่ตรัสว่าอะไร พระองค์เจ้าสายฯ กลับลงมายืนยันว่า พระอาการยังไม่เป็นไร เชื่อว่าที่บรรทมหลับเซื่องซึม อยู่นั้น เป็นด้วยฤทธิ์ พระโอสถต่างๆ พอฤทธิ์พระโอสถหมดแล้ว ก็คงจะทรงสบายขึ้น เพราะพระชีพจรก็ยังเต้นเป็นปรกติดี พระองค์เจ้าสายฯ กลับไปนำพระโอสถมาตั้งถวาย แก้ทางพระศอแห้ง ขึ้นไปเฝ้าตรวจพระอาการ อีกครั้งหนึ่ง ครั้งนี้ตรัสทักว่า "หมอมาหรือ" ได้เท่านั้นแล้วก็ไม่ได้รับสั่งอะไรอีกต่อไป
               พระอาการตั้งแต่เช้าไปจนเย็น ไม่มีพระบังคนหนัก และเบาเลย พระหฤทัยอ่อนลงมาก ยังบรรทมหลับเซื่องซึมอยู่เสมอ เวลาย่ำค่ำสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนครสวรรค์ฯ และหมอฝรั่งขึ้นไปเฝ้าตรวจพระอาการ ข้าพเจ้าได้ขึ้นไปด้วย และเห็นหายพระทัยดังยาวๆ และหายพระทัยทางพระโอษฐ์ พ่นแรงๆ จนเห็นพระมัสสุไหวได้แต่ไกล สังเกตดูพระเนตร ไม่จับใครเสียแล้ว ลืมพระเนตรคว้างอยู่อย่างนั้นเอง แต่พระกรรณยังได้ยิน สมเด็จพระบรมราชินีนาถ กราบทูลว่าเสวยน้ำ ยังทรงพยักพระพักตร์รับได้ และกราบทูลว่าพระโอสถแก้พระศอแห้ง ของพระองค์เจ้าสายฯ ก็ยังรับสั่งว่า "ฮือ" แล้วยกพระหัตถ์ขวาและซ้าย ที่สั่นขึ้นเช็ดน้ำพระเนตร คล้ายทรงพระกันแสง พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี ซับเช็ดพระเนตรด้วยผ้าซับพระพักตร์ ชุบน้ำถวาย หมอฉีดพระโอสถถวาย ช่วยบำรุงพระหฤทัยให้แรงขึ้น
 ตั้งแต่เวลานี้ต่อไป หมอฝรั่งนั่งประจำคอยจับพระชีพจร ตรวจพระอาการผลัดเปลี่ยนกัน ประจำอยู่ที่พระองค์ การหายพระทัยค่อยเบาลงๆ ทุกที พระอาการกระวน กระวายอย่างหนึ่งอย่างใด ไม่มีเลย คงบรรทมหลับอยู่เสมอ เจ้านายจะขึ้นไปเฝ้าอีกครั้ง ก็พอหมอรีบลงมาทูลว่า เสด็จสวรรคตเสียแล้วด้วยพระอาการสงบ เมื่อเวลา 2 ยาม 45 นาที
               สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ พระเจ้าลูกยาเธอ และ พระเจ้าน้องยาเธอ พร้อมกันเสด็จขึ้นไปเฝ้ากราบถวายบังคม ด้วยความเศร้าโศกอาลัย ทรงกรรณแสง คร่ำครวญสอึกสอื้นทั่วกัน ข้าพเจ้าก็อยู่ที่นั้นด้วย กราบถวายบังคมมีความเศร้าโศก อาลัยแสนสาหัส ร่ำร้องไห้มิได้หยุดหย่อนเลย
               ในที่พระบรรทม และตามเฉลียงเต็มไปด้วยฝ่ายใน และฝ่ายหน้า ร้องไห้คร่ำครวญอยู่ระงม เซ็งแซ่และทุ่มทอดกายทั่วไป ประดุจต้นไม้ใหญ่ที่ถูกลมพายุใหญ่ พัดต้นและกิ่งก้านหักล้มราบไป ฉันใด บรรดาฝ่ายใน และฝ่ายหน้าทั้งหมด ล้มกลิ้งเป็นลมไปตามกันฉันนั้น ด้วยความเศร้าโศกาอาดูร เป็นอย่างล้นเหลือที่จะรำพันให้สิ้นสุดได้
               ข้าพเจ้าต้องวิ่งลงไปตามหมอ ขึ้นไปแก้ท่านที่ประชวรพระวาโยกันเป็นการใหญ่ และต้องเชิญเสด็จสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ขึ้นพระเก้าอี้หามกลับไปส่ง ที่พระตำหนักสวนสี่ฤดู เพราะประชวรพระวาโย และทรงชักกระตุกด้วย เจ้านายพระองค์อื่น และเจ้าจอมมารดา ที่เป็นลม ก็มีผู้ช่วยพากันไปส่งตำหนักที่อยู่กันเรื่อยๆไป ส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี ซึ่งประชวรพระวาโย บรรทมอยู่ที่เก้าอี้ปลายพระแท่นนั้น ก็ต้องใช้เก้าอี้หามเชิญเสด็จ ไปยังพระตำหนักของพระองค์ท่าน
               เวลานั้น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมพระภานุพันธุวงศ์วรเดช ทูลเชิญเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ให้เสด็จกลับลงไปชั้นล่าง ประทับห้องแป๊ะเต๋ง พร้อมด้วย พระบรมวงศานุวงศ์ เสนาผู้ใหญ่ องคมนตรี และข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อย ซึ่งทรงกรรณแสง และร้องไห้กัน เสียงระงมเซ็งแซ่ทั่วไป ทั้งพระที่นั่ง


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 22 ตุลาคม 2557, 12:53:06
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมพระภานุพันธุวงศ์วรเดช ทรงคุกพระชงฆ์ ลงกราบถวายบังคมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ อัญเชิญเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระเจ้าแผ่นดิน สืบสนองพระองค์สมเด็จพระชนกาธิราช ต่อไป พระบรมวงศานุวงศ์ เสนาบดี ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อย ก็กราบถวายบังคมทั่วกัน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงเรียกประชุมพร้อมกันในเวลานั้น เพื่อหารือที่จะจัดการสรงน้ำพระบรมศพ และเชิญไปประดิษฐาน ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในวันพรุ่งนี้ และออกประกาศข่าวการสวรรคต และอื่นๆ
               ในระหว่างที่ประชุมกันอยู่นี้ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนสรรพสิทธิ์ฯ และข้าพเจ้า พร้อมกับ เจ้าหมื่นสรรพเพธภักดี (เพิ่ม ไกรฤกษ์) เจ้าหมื่นเสมอใจราช (อ้น นรพัลลภ) ขึ้นไปกราบถวายบังคม แล้วได้ฉลองพระเดชพระคุณ ช่วยกันเชิญพระองค์เลื่อนขึ้นไปหนุนพระเขนย จัดตกแต่งพระเขนย และผ้าลาดพระที่ ทั้งจัดแต่งพระองค์ให้เรียบร้อย แล้วพระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนสรรพสิทธิ์ฯ กับข้าพเจ้าถวายพระภูษา คลุมพระบรรทมคนละข้าง พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี ประทับเป็นประธานอยู่ด้วย ครั้นจัดเรียบร้อย ปิดพระวิสูตรแล้วกราบถวายบังคมลากลับ ลงไปข้างล่าง พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อย เพิ่งเสร็จการประชุม และกลับไปเมื่อจวนสว่าง ในคืนนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ประทับแรมอยู่ที่ห้องพระบรรทมขาว พระที่นั่งอัมพรสถาน มีตำรวจหลวง และทหารมหาดเล็ก ล้อมวงรักษาการ ตามราชประเพณีตลอดคืน
               วันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม เวลาเช้า ข้าพเจ้าได้ขึ้นไปเฝ้า กราบถวายบังคมพระบรมศพ อีกครั้งหนึ่ง พร้อมด้วยเจ้าหมื่นสรรพเพธภักดี เจ้าหมื่นเสมอใจราช และหลวงศักดิ์นายเวร (ม.ร.ว. ลภ อรุณวงศ์) พร้อมกันเชิญพระบรมศพจากพระแท่นที่พระบรรทม ไปประทับพระแท่นสำหรับสรง แล้วรื้อพระแท่นที่พระบรรทมออก สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี ประทับเป็นประธาน ในการถวายน้ำสรงพระบรมศพ เป็นส่วนฝ่ายใน ครั้นแล้ว จึงเชิญพระบรมศพ ขึ้นพระแท่นที่จัดไว้ใหม่สำหรับพระเกียรติยศ เพื่อถวายน้ำสรงพระบรมศพ เป็นพระราชพิธีตอนบ่าย
               ในเวลานี้ ข้าพเจ้าได้กราบถวายบังคมที่พระบาทยุคล ถวายน้ำหอมสรงพระบาท และซับพระบาทด้วยผ้าเช็ดหน้า ไว้เป็นที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นที่สักการบูชา ได้พิศดูพระพักตร์ในเวลานี้ เหมือนกำลังบรรทมหลับ พระพักตร์ยิ้มน้อยๆ ดูสง่างามเหลือเกิน กระทำให้ตื้นตันใจ ต้องร้องไห้ด้วยความอาลัยเศร้าทวียิ่งขึ้น มิใคร่จะจากพระบาทยุคลไปได้เลย ได้ทำหน้าที่ไปพลาง ร้องไห้คร่ำครวญไปพลาง จนแล้วเสร็จ
               กราบถวายบังคมลากลับลงไปข้างล่าง
               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 พระชนมายุ 58 พรรษา ดำรงสิริราชสมบัติมาได้ 43 พรรษา

               จบหมายเหตุบันทึกตอนทรงพระประชวร และสวรรคตเพียงนี้....จากหนังสือเล่มนี้

(http://www.cmadong.com/picup/201401/9293314139734081593823656.jpg)

  


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 22 ตุลาคม 2557, 17:21:50
จากบันทึกของมจ.พูนพิศมัย ดิศกุล

เมื่อ ๑๐๐ ปีก่อนนั้น  เหตุการณ์วันสวรรคต รัชกาลที่ ๕ ครั้งนั้นมีความเล่าจากความจำของมจ.พูนพิสมัย ดิศกุล ไว้ตอนหนึ่งว่า

"กำหนดสรงน้ำพระบรมศพที่พระนั่งอัมพรสถานในที่พระบรรทม แล้วเชิญพระบรมศพลงพระโกศทองเชิญเสด็จขึ้นพระยานุมาศ เคลื่อนกระบวนจากพระราชวังดุสิตไปสู่พระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง เวลาค่ำ ๗.๐๐ น. เศษ

เสด็จพ่อทรงสั่งราชการพลาง ทรงพระกรรณแสงพลางอยู่ที่วังตอนเช้าวันอาทิตย์ พวกพี่น้องของข้าพเจ้าเขาก็พากันกลับเข้าวังหมดแทบทุกคน ข้าพเจ้ายังมีไข้เข้าไปช่วยในวังไม่ได้ พอเสด็จพ่อทรงเครื่องเต็มยศใหญ่เข้าไปสวนดุสิตแล้ว ข้าพเจ้าก็ไปคอยเฝ้าพระบรมศพที่ริมถนนราชดำเนินแถวโรงเรียนนายร้อนทหารบก พวกราษฎรเอาเสื่อไปปูนั่งกันเป็นแถวตลอดสองข้างทาง จะหาหน้าใครที่จะยิ้มก็ไม่มีสักผู้เดียว ทุกคนแต่งดำน้ำตาไหลอย่างตกอกตกใจด้วยไม่รู้รส อาการมืดครึ้มมีหมอกขาวลงจัดเกือบถึงหัวคนเดือนทั่วไปผู้ใหญ่เขาบอกว่านี่แหละคือ "หมอกธุมเกตุ" (หมอกธุมเกตุนี้ ตามตำราโบราณว่า เป็นหมอกที่มีสีประดุจควันไฟดอกไม้เพลิง จะเห็นได้ตั้งแต่เช้าไปจนเที่ยง หรือตั้งแต่เที่ยงไปจนบ่ายหนึ่งบ่างสองโมง ถือว่าเป็นหมอกที่ร้ายนัก นัยว่าเกิดเพราะเพระเกตุสำแดงเหตุให้ปรากฏ ...ผู้เรียบเรียง) ที่ในตำราเขากล่าวถึง ว่ามักจะมีในเวลาที่มีเหตุใหญ่ๆ เกิดขึ้น

ไม่ช้าก็ได้ยินเสียงปี่ในกระบวนเสียงเย็นใสจับใจมาแต่ไกลๆ แล้วได้ยินเสียงกลองรับเป็นจังหวะใกล้เข้ามาในความมืดเงียบสงัด ที่มืดเพราะต้องตัดสายไฟฟ้าบางตอนให้กระบวนผ่านไปได้ และที่เงียบก็เพราะไม่มีใครพูดจากันว่ากระไร ข้าพเจ้าเคยได้ยินเสียงปี่เสียงกลองมาแล้ว เคยได้เห็นแห่พระศพเจ้านายมาแล้วหลายองค์ แต่คราวนี้ตกใจสะดุ้งทั้งตัว เมื่อเห็นพระมหาเศวตฉัตรกั้นมาบนพระบรมโกศสีขาวกับสีทองเป็นสง่า ทำให้รู้ทันทีว่า พระบรมศพ แล้วร้องไห้ออกมาโดยไม่ทันรู้ตัว เหลียวไปดูทางอื่น เห็นแต่แสงไฟจากเทียนที่จุดถวายสักการะอยู่ข้างถนนแวมๆ ไปตลอด ในแสงเทียนนั้นมีแต่หน้าเศร้าๆ หรือบิดหน้าอยู่เราหมอบลงกราบกับพื้นปฐพี พอเงยหน้าก็เห็นทหารยืนถือปืนเอาปลายลงดิน ก้มหน้าลงบนปืนอยู่ข้างหน้าเราเป็นระยะไปตลอด ๒ ข้างถนนนั้น น้ำตาของเขากำลังหยดลงแปะๆ อยู่บนหลังมือของเขาเอง ทหารซึ่งอยู่ในยูนิฟอร์มอันแสดงว่ากล้าหาญ ยังร้องไห้เพราะเสียดายประมุขอันล้ำเลิศของเขา"

กระบวนเกียรติยศอัญเชิญพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากพระที่นั่งอัมพรสถาน อัญเชิญเสด็จกลับสู่ พระบรมมหาราชวัง โดยผ่านถนนราชดำเนินไปอย่างช้าช้านั้น แตรวงทำเพลงพญาโศกนำขบวนพระบรมศพ ราษฎรทั้งสองข้างถนนที่มารอเฝ้ากราบพระบรมศพอยู่แน่นขนัด แสงเทียนในมือส่องสว่างเป็นแถวยาวเหยียด เมื่อพระโกศทรงพระบรมศพผ่านมาถึงตอนใด เสียงร้องไห้กระซิกสะอื้นไห้อยู่นั้น ก็พลันเปลี่ยนเป็นเสียงโฮอย่างสุดเสียง เป็นเช่นนี้ไปตลอดทาง แม้แต่ทหารที่ยืนนิ่งระวังเหตุอยู่สองข้างถนนก็อดไม่ได้ที่ร้องไห้ และเมื่อขบวนพระบรมศพผ่านมา เหล่าทหารได้ถวายความเคารพ น้ำตาก็หลั่งไหลอาบแก้ม ทั้งๆ ที่พยายามอดกลั้นมิให้เสียงสะอื้นออกมาจากปาก

เมื่อพระโกศพระบรมศพ อัญเชิญขึ้นประดิษฐานบน พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทันทีนั้นได้เกิดพายุอื้ออึง ฝนตกอย่างหนัก สายฟ้าฟาดเปรี้ยงๆ แปลบปลาบอย่างน่ากลัว ราวกับว่าฟ้าจะพิโรธและโศกเศร้าที่กรุงสยามต้องสูญเสียพระราชาผู้เป็นที่รักของประชาชนทั้งแผ่นดิน


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 23 ตุลาคม 2557, 10:29:33
วันปิยมหาราชที่จังหวัดนนทบุรี

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8836314140349482215916947.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7954914140350661537250936.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4916414140351673335350109.jpg)หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 23 ตุลาคม 2557, 17:07:59
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนของโรงเรียนทวีธาภิเศก

(http://www.cmadong.com/picup/201401/3839714140588612531558885.jpg)

“ประเพณีการถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้า” หรือประเพณีการถวายบังคมและวางพวงมาลาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เริ่มขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายหลังจากที่พระบรมชนกนาถผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยเสด็จสวรรคต ได้มีพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้า เพื่อแสดงความจงรักภักดี ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2455 ซึ่งตรงกับวันพระราชพิธีฉัตรมงคลของพระองค์

ปีต่อมา มีพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนวันถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้ามาเป็นวันที่ 23 ตุลาคม และถือเป็นประเพณีที่ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน
หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 25 ตุลาคม 2557, 12:09:34
เริง

เตรียมซื้อตั๋ว ดอนเมือง-เชียงราย ไป/กลับ
หากไปเที่ยวเช้า (พี่หลายคนไปเที่ยวนี้) มีรายการทัวร์เมืองเชียงรายด้วย
(พี่ไปเที่ยว 11.15 น.)
ขากลับส่วนใหญ่กลับเที่ยว 19.55 น.
อย่าลืมส่งเงินมัดจำ, สำเนาบัตรและรูป รวม 3 ชุดให้พี่หลั่นอย่างด่วน


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 26 ตุลาคม 2557, 10:39:12
ครับ

ดำเนินการบางเรื่องแล้ว

ไปเชียงตุงครั้งนี้เป็นครั้งทึ่สอง คงสนุกไม่น้อยกว่าครั้งที่หนึ่งแน่นอน


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 27 ตุลาคม 2557, 11:23:51
ชวนตามไปเที่ยวเชียงตุงอีกครั้งอีกครั้งนะ เข้มข้นกว่าเดิมแน่ และไปถึงเมืองลาด้วยครับครั้งนี้ emo20:)):)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 28 ตุลาคม 2557, 18:34:49
ไปศรีราชา แวะสวนสาธารณะริมทะเล

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4409414144960438756439853.jpg)

ต้นคูนในหน้าฝน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/525651414496149569634023.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 29 ตุลาคม 2557, 20:26:24
สวนแห่งนี้ไม่ได้ไปมาเกือบสิบปีแล้ว

มุ่งเน้นวันหยุดทางชะอำ หัวหิน เป็นส่วนใหญ่

เมื่อสงกรานต์ เพิ่งเข้าสวนผึ้งเป็นครั้งแรก ร้อนตับแตกเลย


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 30 ตุลาคม 2557, 10:46:04
ประเทศสยาม

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายไว้ดังนี้ (๑)

แต่ชาวนานาประเทศทั้งปวงเรียกนามประเทศที่เราอยู่ว่า "ประเทศสยาม" มาแต่โบราณ มีในจดหมายเหตุจีนแต่โบราณนี้ว่า เดิมทีเดียว ประเทศนี้มีสองอาณาจักรเป็นอิสระแก่กัน อาณาจักรข้างใต้เรียกว่า "หลอฮกก๊ก" (ละโว้) อาณาจักรข้างเหนือเรียกว่า "เสียมก๊ก" (สยาม) ต่อมา สองอาณาจักรนั้นรวมเป็นอาณาจักรเดียวกัน จีนจึงเรียกนามรวมกันว่า "เสียมหลอฮกก๊ก" ต่อมา ละคำ "ฮก" ออกเสีย คงเรียกแต่ว่า "เสียมหลอก๊ก" มาจนตราบเท่าทุกวันนี้ พิเคราะห์ความตามที่ปรากฏในจดหมายเหตุจีนซึ่งกล่าวมา สันนิษฐานว่า เดิมทีเดียว ชาวต่างประเทศเห็นจะเรียกประเทศนี้ว่าสยามทั้งหมด ครั้นพวกขอมขยายอาณาเขตเข้ามาถึงประเทศนี้ มาตั้งเมืองลพบุรีเป็นราชธานี จึงปรากฏนามอาณาเขตขอมที่ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาว่า อาณาเขตละโว้ ตามนามเดิมของเมืองลพบุรี ดินแดนอันมิได้อยู่ในอาณาเขตละโว้พวกชาวต่างประเทศก็ยังคงเรียกว่าสยามอยู่อย่างเดิม ครั้นพระร่วงตั้งราชอาณาจักรสุโขทัยขึ้นเป็นอิสระ ชาวต่างประเทศจึงเรียกราชอาณาจักรสุโขทัยตามนามเดิมว่า "สยามประเทศ" ครั้นเมื่อตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแล้วรวมราชอาณาจักรสุโขทัยเข้าเป็นอาณาจักรอันเดียวกัน จึงเป็นเหตุให้จีนเปลี่ยนนามเรียกว่า "เสียมหลอฮกก๊ก"

จิตร ภูมิศักดิ์อธิบายเพิ่มเติมว่า (๒)

ในจดหมายเหตุพงศาวดารแห่งราชสำนักจีนสมัยราชวงศ์หยวนหรือหงวน (พ.ศ. ๑๗๔๙-๑๙๑๑), ซึ่งจดเรื่องราวของเสียมกับละโว้ไว้ว่า เป็นประเทศสองประเทศคู่กันในภูมิภาคแหลมทองนี้  เรื่องในจดหมายเหตุจีนที่จดไว้นั้นหลังจารึกนครวัดราว ๒๐๐ ปี  จารึกนครวัดจึงเป็นเครื่องยืนยันได้ดีว่า  เสียม  ได้มีมาก่อนที่จีนจะจดไว้มานานตั้งแต่ราวพ.ศ. ๑๖๕๐ ซึ่งสร้างนครวัดแล้ว

เรามาลองดูจดหมายเหตุจีนกันสักหน่อย :

จดหมายเหตุจีนเรียก เสียม (สฺยำ) ว่า เซียน และเรียกละโว้ว่า หลอหู   เรื่องของเซียนเพิ่งปรากฏเป็นครั้งแรกในจดหมายเหตุพงศาวดารจีนเมื่อพ.ศ. ๑๘๒๕
หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 30 ตุลาคม 2557, 10:47:34
ตามจดหมายเหตุจีนนั้นกล่าวว่า เมื่อกุบไลข่านได้ครองจีนแล้ว ก็ส่งทูตลงมาติดต่อกับประเทศทางทิศใต้, ในจำนวนนี้มีประเทศเซียน (อ่านสำเนียงแต้จิ๋วว่า เซี้ยม หรือ เสี่ยม) และประเทศหลอหู (อ่านสำเนียงแต้จิ๋วว่า หล่อฮก หรือ ล่อฮก), สองประเทศนี้โดยการเดินทางมาทางเรือ  ส่วนประเทศที่อยู่เหนือเซียนขึ้นไปนั้น, คณะทูตเดินทางมาโดยทางบก, ติดต่อกับประเทศ ปาไป่ซีฟู และประเทศเช่อหลี่

ประเทศ ปาไป่ซีฟู ที่อยู่เหนือเซียนนั้น เป็นชื่อที่จีนเรียก, แปลว่า "สนมแปดร้อย", มีคำอธิบายไว้ด้วยว่าที่เรียกชื่อนี้ก็เพราะประมุขของรัฐมีสนมแปดร้อยคน, ประชาชนชาวเมืองเองเรียกชื่อประเทศของตนว่า จิ่งไม่, ประเเทศนี้คือ เชียงใหม่ ของกษัตริย์เมงราย  ส่วนประเทศเช่อหลี่นั้น ได้แก่อาณาจักรเชียงรุ้งในสิบสองปันนา, ซึ่งต่อมาเรียกว่า เชอหลี่ และยังคงเรียกเช่นนนั้นมาจนบัดนี้ (คำว่า เชอหลี่ มิใช่การถอดเสียงออกมาจาก เชียงรุ้ง  หลี่ นั้นคือ ลื้อ อันหมายถึงพวกไตลื้อ ซึ่งจีนเรียกว่า หลี่ มาแต่โบราณ ส่วน เชอ นั้นคือ เชียง)

เซียนกับหลอหูนั้น อยู่ใต้เชียงรุ้งและเชียงใหม่ลงมา ประวัติศาสตร์ราชวงศ์หยวนใหม่ เล่มที่ ๒๕๒ ซึ่งเรียบเรียงในสมัยราชวงศ์หมิง ได้เขียนเล่าเรื่องเซียนและหลอหูไว้มีใจความดังนี้ :

เซียน  อยู่ติดกับประเทศปาไป่ซีฟู ซึ่งอยู่นอกมณฑลยุนนาน, ทิศตะวันออกของเซียนติดต่อกับอันหนาน (คืออันนัมหรือเวียตนามกลางบัดนี้) ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดต่อกับประเทศเหมี่ยน (คือม่าน,ได้แก่พม่า)  ประเทศเซียนนี้ที่ดินไม่อุดมสมบูรณ์ ปลูกข้าวไม่ได้ผล ต้องอาศัยพิ่งพิงหลอหูในทางเศรษฐกิจ

หลอหู  อยู่ใต้ประเทศเซียนลงมา, อาณาเขตติดริมทะเลคือทางทิศใต้เป็นอ่าวใหญ่ มีแม่น้ำใหญ่สายหนึ่งไหลผ่านจากเซียนลงมาถึงหลอหู, แล้วไหลออกทะเลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ  ประเทศนี้ในฤดูร้อนมีน้ำไหลท้นจากอ่าวขุ่นเป็นสีโคลน  น้ำจะไหลท้นเข้าคลองเล็กคลองน้อยทั่วพื้นที่จึงทำนาได้ผลดีมาก  ข้าวราคาถูก

ต่อมาเซียนได้เข้ารวมกับหลอหูเป็นประเทศเดียวในระหว่างพ.ศ. ๑๘๙๐-๑๙๑๐ ทางจีนจึงเรียกประเทศนี้โดยรวมนามเข้าด้วยกันเป็น เซียนหลอ, (ซึ่งเป็นชื่อเรียกประเทศไทยสืบมา)

ตามจดหมายเหตุจีนนี้  เซียน คืออาณาจักรสุโขทัย และ หลอหู ก็คือ อาณาจักรศรีอยุธยา แรกตั้ง ซึ่งจีนยังคงเรียกว่า หลอหู ตามชื่อของแคว้นละโว้ที่จีนเคยรู้จักดีมาแล้ว

(๑) อธิบายเบ็ดเตล็ดในเรื่องพงศาวดารสยาม อธิบายเรื่องนามประเทศสยาม

(๒) "ความเป็นมาของคำสยาม, ไทย, ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ"


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 31 ตุลาคม 2557, 10:31:00
ครับ พี่เหยง

ยิ่งเย็นมากในช่วงหนาว ช่วงร้อนก็ไม่เว้นครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 31 ตุลาคม 2557, 13:07:59
ประเทศสยาม(ต่อ)
อธิบายเบ็ดเตล็ดในเรื่องพงศาวดารสยาม
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ
ทรงพระนิพนธ์

 "สยาม" นั้นเป็นภาษาสันสกฤต แปลนัยหนึ่งว่า คล้ำ หรืออีกนัยหนึ่งแปลว่า ทอง เมื่อใช้เรียกเป็นนามประเทศว่า "สยามประเทศ" จึงหมายความว่า เป็นประเทศที่อยู่ของมนุษย์จำพวกผิวคล้ำ หรือมิฉะนั้น หมายความว่า เป็นประเทศที่เกิดทองคำ ความอย่างข้างหลังสมด้วยเรื่องประวัติพระพุทธศาสนาซึ่งแต่งในภาษามคธกล่าวว่า พระเจ้าอโศกมหาราชให้พระโสณะกับอุตตระเชิญพระศาสนามาประดิษฐานใน "สุวรรณภูมิ" ประเทศ คือ ประเทศ "อู่ทอง" คำที่เรียกว่า สยามประเทศจะหมายความว่ากระไรก็ตาม แต่เป็นคำภาษาสันสกฤต ข้อนี้เป็นหลักฐานว่า เป็นนามที่ชาวมัชฌิมประเทศเรียกก่อน จะเป็นพวกที่อยู่ในอินเดียหรือพวกที่มาได้เป็นใหญ่อยู่ในเมืองขอมเรียกก่อนก็ได้ทั้งสองสถาน พิเคราะห์ดูเห็นมีเค้าเงื่อนว่า พวกชาวมัชฌิมประเทศที่มาเป็นใหญ่ในเมืองขอมจะบัญญัติขึ้น ด้วยมีอักษรจารึกที่รูปภาพในพระนครวัดแห่งหนึ่งว่า "รูปชาวสยาม" ดังนี้

แต่ชาวนานาประเทศทั้งปวงเรียกนามประเทศที่เราอยู่ว่า "ประเทศสยาม" มาแต่โบราณ มีในจดหมายเหตุจีนแต่โบราณนี้ว่า เดิมทีเดียว ประเทศนี้มีสองอาณาจักรเป็นอิสระแก่กัน อาณาจักรข้างใต้เรียกว่า "หลอฮกก๊ก"[1] (ละโว้) อาณาจักรข้างเหนือเรียกว่า "เสียมก๊ก"[2] (สยาม) ต่อมา สองอาณาจักรนั้นรวมเป็นอาณาจักรเดียวกัน จีนจึงเรียกนามรวมกันว่า "เสียมหลอฮกก๊ก" ต่อมา ละคำ "ฮก" ออกเสีย คงเรียกแต่ว่า "เสียมหลอก๊ก" มาจนตราบเท่าทุกวันนี้ พิเคราะห์ความตามที่ปรากฏในจดหมายเหตุจีนซึ่งกล่าวมา สันนิษฐานว่า เดิมทีเดียว ชาวต่างประเทศเห็นจะเรียกประเทศนี้ว่าสยามทั้งหมด ครั้นพวกขอมขยายอาณาเขตเข้ามาถึงประเทศนี้ มาตั้งเมืองลพบุรีเป็นราชธานี จึงปรากฏนามอาณาเขตขอมที่ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาว่า อาณาเขตละโว้ ตามนามเดิมของเมืองลพบุรี ดินแดนอันมิได้อยู่ในอาณาเขตละโว้พวกชาวต่างประเทศก็ยังคงเรียกว่าสยามอยู่อย่างเดิม ครั้นพระร่วงตั้งราชอาณาจักรสุโขทัยขึ้นเป็นอิสระ ชาวต่างประเทศจึงเรียกราชอาณาจักรสุโขทัยตามนามเดิมว่า "สยามประเทศ" ครั้นเมื่อตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแล้วรวมราชอาณาจักรสุโขทัยเข้าเป็นอาณาจักรอันเดียวกัน จึงเป็นเหตุให้จีนเปลี่ยนนามเรียกว่า "เสียมหลอฮกก๊ก"

ในเรื่องคำว่า "เมืองไทย" กับคำว่า "ประเทศสยาม" ที่อธิบายมานี้ มีความจริงที่ประหลาดอยู่อย่างหนึ่ง คือ คำว่า "เมืองไทย" เป็นคำพวกไทยเรียก แต่ชาวประเทศอื่นเขาไม่เรียก ส่วนคำว่า "สยาม" นั้นเป็นคำที่ชาวต่างประเทศเรียก แต่ไทยเองหาเรียกไม่ เป็นเช่นนี้มาแต่โบราณ ในศิลาจารึกครั้งราชวงศ์พระร่วงเป็นใหญ่ เมื่อจะกล่าวถึงนามประเทศนี้ ก็เรียกว่า "กรุงสุโขทัย" มาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา มีพระราชสารหรือทำหนังสือสัญญากับต่างประเทศ เมื่อจะกล่าวนามประเทศนี้ก็ใช้แต่ว่า "กรุงศรีอยุธยา" มีสำเนาตัวอย่างหนังสือครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแลทำหนังสือสัญญากับพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ กรุงฝรั่งเศส ฝ่ายฝรั่งเศสใช้คำว่า "สยาม" แต่ฝ่ายไทยก็ใช้คำว่า "กรุงศรีอยุธยา" ทุกแห่ง แม้จนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นี้ ในรัชกาลที่ ๑ รัชกาลที่ ๒ แลรัชกาลที่ ๓ ก็ยังคงใช้นามประเทศในภาษาไทยว่า "กรุงศรีอยุธยา" ต่อมา มีตัวอย่างอยู่ในหนังสือสัญญาซึ่งทำกับอังกฤษ (ครั้งเฮนรี เบอร์นี เป็นทูตเข้ามา) เมื่อปีจอ พ.ศ. ๒๓๙๓ ยังใช้คำว่า "กรุงศรีอยุธยา" เป็นนามประเทศ

ไทยเราพึ่งมาใช้คำ "สยาม" เป็นนามของประเทศในทางราชการต่อในรัชกาลที่ ๔ กรุงรัตนโกสินทร์ (ข้าพเจ้าไม่มีเวลาพอที่จะสอบให้รู้แน่ว่า เริ่มใช้มาแต่ปีใด) เข้าใจว่า ดูเหมือนจะใช้เมื่อทำหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีกับอังกฤษเมื่อปีเถาะ พ.ศ. ๒๓๙๘ เป็นเดิมมา เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริเห็นว่า ที่ใช้คำว่า "กรุงศรีอยุธยา" เป็นแต่นามราชธานีเก่า ไม่ตรงกับนามประเทศ แลนานาประเทศเรียกนามอยู่ว่า "ประเทศสยาม" ทั่วกันแล้ว จะใช้นามอื่นหาเหมาะไม่ จึงได้ใช้นามว่า "ประเทศสยาม" ในทางราชการแต่นั้นมา

1.กระโดดขึ้น ↑ "หลอฮกก๊ก" สำเนียงกลางว่า "หลัวโวกั๋ว" (羅渦國, Luó Wō Guó)
2.กระโดดขึ้น ↑ "เสียมก๊ก" สำเนียงกลางว่า "เซียนกั๋ว" (暹國, Xiān Guó)[color]


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 31 ตุลาคม 2557, 18:57:38
หนังสือน่าสนใจอีกเล่ม  

ลูกผู้ชายชื่อนายหลุยส์

ชีวิตและการผจญภัยของ หลุยส์ เลโอโนเวนส์ ที่สามารถนำพาเราทุกคนย้อนอดีตไปสู่มิติอื่นๆ ที่สำคัญในปูมประวัติศาสตร์แห่งสยามและล้านนา

ผู้เขียน จิระนันท์ พิตรปรีชา  

                                  (http://www.cmadong.com/picup/201401/9222914147569614873874643.jpg)


 "หลุยส์ เลโอโนเวนส์" บุตรชายของแหม่ม "แอนนา" ผู้บันทึกเรื่องราวต่างๆ ในราชสำนักสยามในสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งถูกเล่าขานไปทั่วโลก แต่กลับส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนคนไทย เนื่องเพราะเรื่องราวเหล่านั้นได้บิดเบือนจากความเป็นจริง อักทั้งยังตกแต่งเพิ่มเติมจนกลายเป็นเรื่องราวที่สนุกสนานในสายตาของชาวต่างชาติ หลุยส์ได้เดินทางเข้ามาราชอาณาจักรสยามพร้อมมารดาเมื่อครั้งยังเด็ก และเขาได้ย้อนกลับมายังแผ่นดินสยามอีกครั้งด้วยสองมือเปล่า วิถีชีวิตที่พลิกผัน ทำให้เขากลายเป็นเศรษฐีจากการทำอุตสาหกรรมป่าไม้ทางภาคเหนือของบ้านเราในยุคนั้น

    นอกจากนี้ยังได้เจาะลึกเบื้องลึก ปูมหลังของชีวิตหลุยส์และแหม่มแอนนาไปพร้อมๆ กัน "ลูกผู้ชายชื่อนายหลุยส์" หนังสือสารคดีชีวประวัติเล่มนี้นับว่าเป็นงานค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่ายิ่งเพราะนอกจากอ่านสนุกแล้ว ยังได้ทราบการดำเนินชีวิตของคนไทยและความเป็นไปของเหตุการณ์ต่างๆ สมัยนั้นได้เป็นอย่างดี

สารบัญ
- นำร่อง
- "คิงมงกุฎ" กับฝรั่งมิชชันนารี
- ปอกเปลือก "แอนนา"
- ท่องโลกวัยเยาว์
- สยามผลัดแผ่นดิน
- ผจยภัยในแดนลาว
- เรื่องวุ่นๆ ที่เชียงใหม่
- ขุมทรัพย์เมืองเหนือ
- "หมอชิตกับมิตซ่าหลุย"
- มรสุมชีวิต
ฯลฯ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 31 ตุลาคม 2557, 19:11:01
“ลูกผู้ชายชื่อนายหลุยส์”   เป็นหนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์มาแล้ว 3 ครั้ง ซึ่งก็ได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดี จนกระทั่งในปีนี้  สำนักพิมพ์ สยามบันทึก ได้จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 4 ในวาระครบรอบ 155 ปีของ นายหลุยส์   เลโอโนเวนส์ และถือว่าเป็นการจัดพิมพ์โดยทิ้งเวลาห่างจากการพิมพ์ครั้งที่ 3 ยาวนานถึง 10 ปี จึงเห็นควรว่าน่าจะจัดพิมพ์ขึ้นมาอีกครั้ง  เขียนโดย จิระนันท์  พิตรปรีชา 

หนังสือสารคดีชีวประวัติเรื่อง “ ลูกผู้ชายชื่อนายหลุยส์ ” เป็นบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ไทยจากสายตาชาวต่างชาติที่เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลในเขตภาคเหนือของไทยเมื่อครั้งอดีต นามว่า “ หลุยส์ เลโอโนเวนส์ ”   บุตรชายของ “แหม่มแอนนา” ผู้บันทึกเรื่องราวต่างๆในราชสำนักสยามในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

                                 (http://www.cmadong.com/picup/201401/74139141475787772481818.jpg)

ช่วงชีวิตต่างๆของนายหลุยส์ ได้บันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเอาไว้อย่างเข้มข้น  เจาะลึกเบื้องลึก ปูมหลังของชีวิต “ หลุยส์ เลโอโนเวนส์ ” และ “ แหม่มแอนนา ” ไปพร้อมๆกัน  อีกทั้งสำนวนการเรียบเรียงของผู้เขียนยังสนุก ชวนให้อ่านอย่างถอนตัวไม่ขึ้น แม้เป็นหนังสือประวัติศาสตร์แต่ก็มันส์ไม่แพ้นิยายขายดีเลยทีเดียว  นอกจากความสนุกแล้วยังเปี่ยมสาระ และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปในคราวเดียว คงไม่เกินเลยนักที่จะบอกว่าหนังสือเล่มนี้ นักอ่านไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงหัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 31 ตุลาคม 2557, 19:23:59
ผู้เขียนพูด

"เพราะตอนทำหนังสือเล่มนี้ยังไม่มีลิขสิทธิ์อะไรที่เข้มงวดมากมาย แต่เราหวังดีอยากจะให้ได้เผยแพร่ ก็คือว่าหลังจากเรียนประวัติศาสตร์จนช่ำชองมาในระดับหนึ่ง เรารู้สึกว่าสิ่งที่ประเทศไทยต้องการและมีคนทำน้อย คือ แนวประวัติศาสตร์สมัครเล่นที่ข้อมูลแน่น ส่วนใหญ่นักประวัติศาสตร์สมัครเล่นของเราจะพูดในประเด็นเล็กประเด็นน้อย เช่น สำรับกับข้าว ชื่อบ้านนามเมือง ชีวิตในวัง เป็นเรื่องจุกจิก ซึ่งก็ดี

แต่เรื่องที่เห็นภาพใหญ่โดยผ่านประสบการณ์เล็กๆแทบไม่มีเลย ซึ่ง "นายหลุยส์" เป็นตัวอย่างที่ดี ประสบการณ์ของคนคนหนึ่งที่สะท้อนยุคสมัย ความเปลี่ยนแปลงและปัญหาทางการเมืองของสยามในยุครัชกาลที่ 5 ที่สำคัญ นายหลุยส์คืออดีตพระสหายของรัชกาลที่ 5 สมัยเด็กๆ เพราะเป็นลูกของแหม่มแอนนาที่ย้ายเข้ามาอยู่ในวังด้วยกัน พอย้ายไปกับแม่ ก็ร่อนเร่ แสวงโชคไปเรื่อย แต่ความผูกพันกับสยามลึกๆ ในที่สุดก็กลับมารับราชการ ตั้งกรมทหารม้ารักษาพระองค์ และอาศัยบารมี เงินทุน ทรัพย์สิน เขาก็ตั้งบริษัท ค้าขายไปเรื่อย ระหว่างที่ขายก็ผจญภัยตั้งแต่กรุงเทพฯ มีเหตุการณ์ที่เขาเมามายชกต่อยหน้าโอเรียนเต็ล ซึ่งทำให้เราได้รู้ว่า โอเรียนเต็ลคือสถานที่ไฮโซในยุคแรกๆเลย"

เธอยังเล่าย้อนไปถึงเรื่องในเล่มอีกว่า ชีวิตของนายหลุยส์นั้นน่าสนใจมาก เพราะหลังจากนั้นก็ขึ้นเหนือไปทำไม้ ซึ่งฝรั่งนักแสวงโชคตอนนั้นเขามองแต่เรื่องไม้สักพม่า ล้านนา เพราะว่ารวยเร็วและอาศัยความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายปกครองจากการไม่ทำ อย่างกรุงเทพฯ ก็บอกว่ามณฑลล้านนาเป็นหัวเมืองแต่ระบบการปกครองยังไม่ลงตัว รัฐบาลอังกฤษอยู่ในอินเดียมาบริหารพม่าซึ่งเป็นติ่งหนึ่งของบริติชอินเดีย คือจะเอา จะยึดดีหรือไม่ดี พวกพ่อค้าก็ลุยก่อนแล้ว รัฐบาลก็คิดว่าดีหรือไม่ดี คุ้มหรือไม่คุ้ม ต้องใช้กำลังรบอีก ต้องอะไรอีก ซึ่งนั่นเป็นแค่ติ่งหนึ่งของอินเดีย

"คิดดูว่าทรัพย์สินของอินเดียมันขนาดไหนแล้ว เพราะฉะนั้นช่องว่างอำนาจตรงนี้ทำให้คนอย่างแมร์หลุยส์ซึ่งมี back up จากกรุงเทพฯเข้าไปก็ไปตั้งตัวได้เลยแล้ว back up 3 ประเทศก็ไปเจรจากับเจ้าเมืองเหนือขอเช่าสัมปทาน ซึ่งเจ้าตอนนั้นก็ถูกปราบจนหงอแล้ว ถูกกำราบ ก็ต้องมาทำสัญญากับรัฐบาลสยามอยู่ดี สมัยก่อนเจ้ามีสิทธิ์ปล่อยเช่าเองแล้วเจ้าเชียงใหม่บางทีก็ติดการพนัน ปล่อยเช่า มันทับซ้อน ไม่มีรังวัด ก็เกิดเรื่อง ฝรั่งก็ตีกันเอง มาฟ้องกรุงเทพฯ แมร์หลุยส์ก็อาศัย back up ราชสำนักกรุงเทพฯไปทำธุรกิจของตัวเอง"


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 01 พฤศจิกายน 2557, 20:23:36
และเมื่อหลุยส์จากไป  เขาได้ทำพินัยกรรมมอบทรัพย์บางส่วนให้แผ่นดินสยามที่เขาได้มาใช้ชีวิตในวัยเด็กกับแหม่มแอนนา ผู้แม่และประกอบอาชีพในบางช่วงของชีวิต

เขาได้มอบอะไรบ้าง?

เห็นที่ต้องวันที่ 3 พย.   จึงมีรายละเอียดครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 03 พฤศจิกายน 2557, 19:01:27
หน้าท้ายๆของหนังสือ ผู้เขียนว่าไว้


(http://www.cmadong.com/picup/201401/2389914150165001247147051.jpg)
(http://www.cmadong.com/picup/201401/1025714150160642431914941.jpg)
(http://www.cmadong.com/picup/201401/28214150162472019997732.jpg)
(http://www.cmadong.com/picup/201401/745214150163352414014455.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 04 พฤศจิกายน 2557, 10:23:24
เพิ่มเติมอีกเล็กน้อย

หลุยส์ โทมัส กุนนิส เลียวโนเวนส์ เดินทางมาถึงกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2405 เมื่ออายุได้เพียง 7 ปี หลุยส์ได้รับการศึกษาเบื้องต้นจากมารดาพร้อมกับพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวภายในพระบรมมหาราชวัง

จนกระทั่งได้เดินทางกลับไปศึกษาต่อในยุโรปจนจบการศึกษา และต่อมาในปี พ.ศ. 2424 หลุยส์ซึ่งขณะนั้นอายุ 27 ปี ได้เดินทางกลับมายังแผ่นดินสยามอีกครั้งและได้รับราชการเป็นหัวหน้ากองทหารม้า และได้เคยไปซื้อม้าถึงประเทศออสเตรเลีย ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภายหลังลาออกจากราชการในปี พ.ศ. 2427 หลุยส์ได้เข้าทำงานในบริษัทบอร์เนียว โดยทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการบุกเบิกกิจการป่าไม้สักในภาคเหนือของสยาม หลังจากลาออกจากบริษัทบอร์เนียวในปี พ.ศ. 2429 หลุยส์ ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกับ บริษัทบอมเบย์เบอร์มา เทรดดิ้ง ในการจัดการสัมปทานไม้สัก ก่อนที่จะร่วมกับหุ้นส่วนชาวอเมริกันจัดตั้งบริษัทของตนเองขึ้นในปี พ.ศ. 2432

หลุยส์ได้นำผลประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจในส่วนของตนเองทั้งหมดมาเปิดบริษัทหลุยส์ โทมัส เลียวโนเวนส์ ขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2448


ต่อมาในปี พ.ศ. 2454 บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมกับบริษัท Denny, Mott & Dickson จากประเทศอังกฤษจัดตั้งโรงเลื่อย ท่าเรือ รถยก และ โกดังสินค้าริมน้ำที่กรุงเทพฯ ภายใต้ชื่อบริษัทหลุยส์ ตี เลียวโนเวนส์ จำกัด

แม้ว่าหลุยส์จะมีบทบาทในบริษัทของตนเองน้อยลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2449 เป็นต้นมา แต่หลุยส์ก็ยังคงมีบทบาทเป็นอย่างสูงในสังคมกรุงเทพฯ

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2456 เมื่อเขาเดินทางออกจากสยามและถึงแก่กรรมที่ประเทศอังกฤษในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ในปี พ.ศ. 2462

ปี พ.ศ. 2529 บริษัทหลุยส์ ตี เลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รวมกิจการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Getz และได้ปรับเปลี่ยนแนวทางดำเนินธุรกิจมาเป็นดังเช่นในปัจจุบัน

"บริษัท หลุยส์ ตี. เลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือช่าง ประเภท กระดาษทราย ผ้าทราย เครื่องมือประเภทต่างๆ เครื่องเหล็กและปั๊มประเภทต่างๆ เคมีภัณฑ์ และเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ก่อตั้งในประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนานกว่า 103 ปี "


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 04 พฤศจิกายน 2557, 10:28:30
อนุสรณ์แห่งมรดกทางวัฒนธรรม

เสาชิงช้าซึ่งใช้ในพระราชพิธีตรียัมปวาย เพื่อบวงสรวงพระอิศวร ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของไทย

                  (http://www.cmadong.com/picup/201401/717814150814791012958902.jpg)

บริษัทฯ ได้บริจาคไม้สักในการบูรณะเสาชิงช้าเมื่อปี พ.ศ. 2463 เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่หลุยส์ โทมัส เลียวโนเวนส์ ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ที่ถึงแก่กรรมในปี พ.ศ. 2462 แม้ว่าพระราชพิธีดังกล่าวจะถูกยกเลิก ไปเมื่อปี พ.ศ. 2476 แต่เสาชิงช้าก็ยังคงเป็นอนุสรณ์แห่งมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทฯจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

                       


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 04 พฤศจิกายน 2557, 10:31:56
โรงแรม “137 Pillars House”

(http://www.cmadong.com/picup/201401/886414150734737986953700.jpg)

ย้อนอดีตไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว ในสมัยที่เชียงใหม่ยังอุดมไปด้วยป่าไม้สัก และมี “บริษัทอีสบอร์เนียว จำกัด” ของต่างชาติมารับสัมปทานทำป่าไม้

ในเชิงพาณิชย์โดยถูกกฎหมาย บริษัทอีสบอร์เนียวฯ ได้มาสร้างออฟฟิศแห่งแรกในเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2432(ค.ศ. 1889)

ในปีเดียวกันนี้บ้าน 137 เสา(ดั้งเดิม) ก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นบ้านพักของ “คุณหลุยส์ ลีโอโนเว่นส์”

เหตุที่บ้านหลังนี้ได้ชื่อว่า บ้าน 137 เสา ก็เพราะบ้านนี้มีเสามากถึง 137 ต้นด้วยกัน

   บ้าน 137 เสา ถูกใช้เป็นบ้านพักของผู้จัดการบริษัทอีสบอร์เนียวฯ มาจนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2470(ค.ศ. 1927)

กองทัพญี่ปุ่นได้เข้ามาควบคุมเชียงใหม่ ทำให้ผู้จัดการบริษัทอีสบอร์เนียวฯในยุคนั้นต้องหลบหนีไปอยู่พม่า และปล่อยบ้านทิ้งไว้

                            (http://www.cmadong.com/picup/201401/4723914150741224695171075.jpg)

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 คุณวิลเลี่ยม เบน(บิดาของลุงจรินทร์(แจ็ค) เบน ผู้เป็นหัวแรงสำคัญในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์วัดเกด ได้เข้ามาซื้อบ้านหลังนี้ และสร้างครอบครัวอยู่ที่นี่

ผ่านมาในปี พ.ศ. 2545 (ค.ศ.2002) “คุณพนิดา วงศ์พันเลิศ” ได้เดินทางมาพักผ่อนในเชียงใหม่และได้พบกับบ้านหลังนี้  จึงทำการขอซื้อบ้านหลังนี้  ที่ขณะนั้นเป็นที่รู้จักกันในนาม“บ้านดำ” เพื่อปรับปรุง พร้อมสร้างอาคารเพิ่มเติมเพื่อเป็นที่พัก

(http://www.cmadong.com/picup/201401/5915414151612561925163613.jpg)

และได้เปลี่ยนชื่อจาก "บ้าน 137 เสา" เป็น “137 Pillars House”

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7697714150850851665658471.jpg)

                  

                            


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 04 พฤศจิกายน 2557, 12:57:05
                             (http://www.cmadong.com/picup/201401/9681314150805955287429797.jpg)

วันนี้(3พ.ย.)ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กทม. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธาน ในงาน “วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 26 และในวาระครบ 40 ปีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว คณาจารย์ พร้อมพระสหายร่วมรุ่นขณะทรงศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ มศว เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ซึ่งในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงบรรยายเรื่อง “อดีตเพื่ออนาคต : การศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ” ตอนหนึ่งว่า คนในอดีตที่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างดีคือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ที่ปฏิรูปการศึกษา และจัดการศึกษาเพื่อมวลชน โดยพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสว่า ไม่ว่าใครจะเป็นลูกใคร หรือเป็นพระโอรสพระธิดาของพระองค์เอง หรือเป็นลูกใครที่ไหนในประเทศไทย ต้องจัดให้มีโอกาสด้านการศึกษาเท่าเทียมกันทุกคน เพื่อให้อ่านออกเขียนได้ รู้หนังสือรู้วิชาชีพ และทำงานเพื่อประเทศชาติได้ ซึ่งคำพูดนี้ต่อไปในอนาคตอาจต้องขยายให้กว้างขึ้นมากกว่าเดิม โดยต้องไม่ใช่เฉพาะคนในประเทศไทยเท่านั้น แต่ต้องเป็นทุกคนที่อยู่ในไทย และนอกประเทศ ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นหน้าที่ของทั้งรัฐบาลและเอกชน ที่ต้องร่วมจัดการศึกษาให้แก่ทุกคนทั้งที่อยู่ในประเทศและนอกประเทศ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงบรรยายต่อไปว่า ในอนาคตประชากรวัยเด็กจะลดลง และจำนวนผู้สูงอายุจะมากขึ้น เพราะการคุมกำเนิดได้ผล ทำให้โรงเรียนที่เคยเปิดให้การศึกษาทุกชั้นปี กลายเป็นเปิดปีเว้นปี จนกระทั่งมีการปิดโรงเรียนไป เพราะเราเชื่อนักเศรษฐศาสตร์กันมากว่า การมีเด็กน้อยจะไม่คุ้มกับการจัดการเรียนการสอน ผลของปรากฎการณ์นี้ทำให้เห็นชัดเจนว่า มีเด็กจำนวนหนึ่งขาดโอกาสทางการศึกษา เพราะไม่มีโรงเรียนใกล้บ้าน บางคนกว่าจะเดินทางไปถึงโรงเรียนก็เย็น ซึ่งเด็กเรียนมา 4 ปี ปรากฏว่า ไม่รู้หนังสือเลย โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่พบเจอด้วยตนเอง ที่ผ่านมาปัญหานี้ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงแก้ปัญหาด้วยการใช้ระบบไอซีที การเรียนการสอนทางไกล และศูนย์การเรียนชุมชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะได้ผลมากน้อยเพียงใดยังไม่ทราบ แต่เมื่อถามเด็กว่าทำไมถึงคะแนนไม่ดี เด็กก็ตอบว่าจะเอาอะไรกับหนู เพราะหนูเรียนกับทีวี ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า โรงเรียนในเมืองกลับมีนักเรียนห้องละ 50-60 คน นั่งเบียดเสียดกัน ต้องเสียแป๊ะเจี๊ยะเป็นแสนๆ ซึ่งไม่สมดุลกันระหว่างห้องเรียนในเมืองกับชนบท

ดังนั้นปัญหาเรื่องเด็กน้อยหรือมาก จึงเป็นเรื่องของประชากรศาสตร์ที่ผู้เกี่ยวข้องต้องติดตามตัวเลขอัตราการเกิด เพื่อวางแผนการจัดการศึกษาให้เหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ จากการได้คุยกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพบว่า ขณะนี้มีเด็กตั้งครรภ์ไม่พร้อมจำนวนมาก และในอนาคตอาจมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นจึงเป็นปัญหาที่ต้องมาคิดว่าจะจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กกลุ่มนี้อย่างไร โดยต้องคำนึงถึงสภาพจิตใจทั้งตัวเด็กและเด็กที่ถูกทิ้ง ซึ่งสภาพจิตใจจะแย่มาก ดังนั้นต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาดูแลว่าจะประคับประคองดูแลอย่างไรเพราะบางทีสิ่งที่เขาคิดเราก็คาดไม่ถึง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงบรรยายอีกว่า อีกเรื่องสำคัญที่ต้องเน้นในอนาคตคือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือเศรษฐกิจสีเขียว โดยต้องสอนให้คนรุ่นใหม่รู้จักรักสิ่งแวดล้อม เพราะปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเป็นปัญหาหนัก ซึ่งต้องสอนเด็กไม่ให้ตัดต้นไม้ทำลายป่า รู้จักประหยัดเชื้อเพลิง ประหยัดไฟ และพลังงานทางเลือก นอกจากนี้ ต้องเน้นย้ำให้ทุกคนรู้จักเศรษฐกิจพอเพียงทั้งระดับบุคคล ชุมชน และประเทศ ไม่อยากให้คิดว่าเรื่องนี้ต้องใช้สื่อการเรียนการสอนที่แพงๆ เพราะสามารถนำสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ ทั้งนี้การเรียนรู้ในอนาคตจะเรียนรู้อย่างเดียวไม่พอ ควรต้องให้เด็กเรียนรู้หลายอย่างจึงจะอยู่รอดได้ เช่นเดียวกับผู้สูงอายุที่ขณะนี้คนมีอายุยืนขึ้น ดังนั้นต้องให้ผู้สูงอายุสามารถเรียนได้ในทุกหลักสูตร และทุกระดับ โดยเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถทำงานได้ต่อ หรือเรียนเพื่อความเพลิดเพลินก็ได้

“เป็นการยากที่จะรู้ว่าอนาคตของการศึกษาจะเป็นอย่างไร แต่ก็การคาดเดาได้ ดังนั้นผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาควรต้องคำนึงถึงประเด็นโลกยุคใหม่ โดยเฉพาะยุคโลกาภิวัตน์ เพราะขณะนี้เราพูดกันแต่ประชาคมอาเซียน แต่ขณะที่ประเทศอื่นๆ ไม่คำนึงถึงเรื่องนี้แล้ว เพราะเขาก้าวข้ามไปถึงโลกาภิวัตน์แล้ว ดังนั้นครู และนักเรียนต้องรู้ภาษาต่างประเทศให้มากขึ้น เพื่อจะได้ใช้สื่อสารกับนานาชาติได้ นอกจากนี้ต้องให้เด็กเป็นสมาชิกชุมชนนานาชาติ เพราะต่อไปต้องทำมาหากินให้ได้ในทุกสถานการณ์ ไม่รังเกียจงาน และที่สำคัญต้องเอื้อเฟื้อต่อกัน ไม่ใช่หวงวิชาความรู้ ไม่สนใจคนอื่น ต้องสนใจซึ่งกันและกัน สิ่งใดดีแล้วก็ไม่ควรเปลี่ยน แต่อาจเสริมเรื่องสื่อ และวิธีการสอนแทน”สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงบรรยาย


ข่าวเดลินิวส์   วันจันทร์ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 17:49 น.
หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 06 พฤศจิกายน 2557, 13:43:31
วันนี้ 6 พย. เป็นวันลอยกระทง

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4092514152560721839341027.jpg)

งานลอยกระทงที่ “วัดอรุณราชวราราม” ซึ่งความพิเศษของที่นี่ อยู่ที่เป็น งานลอยกระทงปลอดเหล้า – บุหรี่ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงโรคร้ายและส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่ผู้มาร่วมงาน

นอกจากนี้เสน่ห์สำคัญที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวพากันมาร่วมงานที่นี่มาจาก บรรยากาศของวัดเก่าริมน้ำ ที่มีความงดงาม  ให้ความรู้สึกเหมือนได้ย้อนไปในอดีต  ภาพบรรยากาศพระปรางค์วัดอรุณยามค่ำคืนริมฝั่งเจ้าพระยาที่มีความงดงาม  และสิ่งที่ขาดไมได้คือบรรดาร้านค้าต่างๆที่พากันมาออกร้านจำหน่ายสินค้า ทั้งอาหารคาว – หวาน , ของเล่น , เสื้อผ้า และอื่นๆ รับรองได้ว่า ไปงานนี้งานเดียว เที่ยว ชิม และช้อป  


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 07 พฤศจิกายน 2557, 09:03:46
แชร์เยอะ ! ภาพนักเรียนก้มกราบนักศึกษาฝึกสอนทั้งห้องเรียน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/1421614153257685348712829.jpg)

แชร์เยอะ ! ภาพน.ร.ก้มกราบ นศ.ฝึกสอนทั้งห้องเรียน  เมื่อ 6 พ.ย. 57 14:24:39 17,873views

ภาพประทับใจที่แชร์กันในโลกออนไลน์เยอะมาก ภาพนักเรียนทั้งห้องก้มลงกราบนักศึกษาฝึกสอน ที่กำลังจะเสร็จสิ้นภารกิจกับหน้าที่เป็นอาจารย์สอนในโรงเรียนนี้ เป็นภาพที่ทำให้รู้ซึ้งถึงคำว่า ครู จริงๆ

ยินดีกับนักศึกษาฝึกสอนคนนี้ด้วย เค้ากำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นครู อย่างแท้จริง  


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 08 พฤศจิกายน 2557, 14:11:02
ฝรั่งเศสเผยภาพหายาก "ทหารสยามในสงครามโลกครั้งที่1"
05 พฤศจิกายน 2557 เวลา 20:16 น.....

สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจะจัดงานรำลึก "1ศตวรรษการเริ่มสงครามโลกครั้งที่ 1"  ในวันที่ 11 พ.ย. นี้ ณ ทำเนียบสถานเอกอัครราชทูตฯ (ข้างโรงแรมโอเรียนเต็ล) โดยในงานจะมีการเปิดเผยภาพเก่าแก่และภาพยนตร์หายากของทหารสยามที่เข้าร่วมรบในที่ประเทศฝรั่งเศส  แม้กองกำลังที่ฝ่ายไทยส่งไปเป็นทหารฝ่ายสนับสนุนเช่น ทหารช่าง หมอ และพยาบาล แต่ก็มีบางส่วนเช่นกันที่ได้เข้ามีส่วนร่วมในการรบในแนวหน้า และเข้าไปเป็นกองกำลังประจำขณะฝ่ายสัมพันธมิตรยึดครองเยอรมนี

  บรรยายภาพประกอบ : ในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 ราชอาณาจักรสยามประกาศสงครามต่อเยอรมนี เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 1917 และตัดสินใจส่งกองทหารอาสา ทั้งจากกองทหารบกรถยนต์และกองบินทหารบกจำนวน 1,284 นาย ไปประเทศฝรั่งเศส
  
กองกำลังสยามเดินทางมาถึงเมืองมาร์เซย์ และเมืองอิสต์รส์ (ราว ส.ค. 1918)....


(http://www.cmadong.com/picup/201401/9550914154306905497301197.jpg)

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2759314154308237119139116.jpg)

คณะนายทหารสยามเยี่ยมชมโรงเรียนการรถยนต์ดูร์ดอง ในแคว้นเอสซอนน์ ทางใต้ของกรุงปารีส ซึ่งทหาร พยาบาลและแพทย์เข้าร่วมการฝึกอบรมกับคณะผู้สอนชาวฝรั่งเศสและอังกฤษ ....  

(http://www.cmadong.com/picup/201401/1904814154308729619559245.jpg)หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 08 พฤศจิกายน 2557, 16:05:12
(http://www.cmadong.com/picup/201401/70714154377053735703551.jpg)

วัดนางชี เขตภาษีเจริญ จัดงาน'แห่พระบรมสารีริกธาตุวัดนางชี'  ๗ -๙ พย. นี้   

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4281714154374897450003386.jpg)

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดนางชี เขตภาษีเจริญ ได้จัดงานสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม งานประเพณี “ชักพระวัดนางชี ซึ่งในปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นงาน 'แห่พระบรมสารีริกธาตุวัดนางชี' ซึ่งขบวนเรือเคลื่อนเวลาประมาณ 09.00น. จากวัดนางชีตามเส้นทางคลองด่าน เข้าคลองบางกอกใหญ่ เข้าคลองชักพระ แล้วอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นที่สำนักงานเขตตลิ่งชัน (ตลาดน้ำตลิ่งชัน ) เพื่อให้ประชาชนได้สักการะเพื่อเป็นสิริมงคล และเวลาประมาณ ๑๓ .๐๐ น.จะอัญเชิญกลับวัดนางชี ประชาชนร่วมสักการะบูชาได้ถึงวันที่ ๙ พย. .

(http://www.cmadong.com/picup/201401/3302214154375485423542358.jpg)

ข่าวเดลินิวส์


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 09 พฤศจิกายน 2557, 12:33:41
(http://www.cmadong.com/picup/201401/706314155111982144516897.jpg)

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่9 พ.ย.ว่าเยอรมนีเริ่มการเฉลิมฉลองครบรอบ25 ปีการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินโดยมีการจัดแสดงคอนเสิร์ตและนิทรรศการหลากหลายในเมืองซึ่งมีนางอังเกลา แมร์เคิลนายกรัฐมนตรีหญิงเมืองเบียร์เข้าร่วมฉลองในงานปาร์ตี้กลางแจ้งที่ยิ่งใหญ่ที่บริเวณประตูชัยบรันเดนเบิร์กลูกโป่งสีขาว 7,000ลูกที่เรียงไปตามความยาวของกำแพงจะถูกปล่อยเพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์การสูญหายไปของกำแพงโดยกำแพงเบอร์ลิน ถูกสร้างขึ้นในปี2504เพื่อป้องกันประชาชนไม่ให้อพยพจากเยอรมันตะวันออกซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์เข้ามายังเยอรมันตะวันตกซึ่งเป็นฝั่งโลกเสรีแต่การทำลายกำแพงในปี 2532กลายเป็นสัญลักษณ์ที่ทรงอิทธิพลของการสิ้นสุดสงครามเย็น

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8135914155227794651478328.jpg)  (http://www.cmadong.com/picup/201401/2463314155229344117186530.jpg)

นางแมร์เคิลจะเข้าร่วมงานฉลองนี้พร้อมกับนายเลชวาเลซา อดีตผู้นำสหภาพการค้าชาวโปแลนด์และมิคาอิล กอร์บาชอฟผู้นำโซเวียตคนสุดท้าย

กำแพงเบอร์ลินซึ่งมีความยาว 155กิโลเมตร ตั้งยาวผ่านกรุงเบอร์ลินแต่วันนี้ เหลือเป็นเพียงอนุสรณ์เตือนใจเพียง3 กิโลเมตรเท่านั้น

หลังการพังทลายของกำแพงเบอร์ลิน1 ปี เยอรมนีซึ่งถูกแบ่งแยกประเทศหลังแพ้สงครามโลกครั้งที่2ก็กลับมารวมกันเป็นประเทศเดียวอีกครั้ง

จะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า1 ล้านคนทะลักเข้าสู่กรุงเบอร์ลินเพื่อเฉลิมฉลองในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งจุดสำคัญที่สุดของงานนี้จะอยู่ที่ประตูชัยบรันเดนเบิร์ก ซึ่งหันหน้าไปทางเยอรมันตะวันออกเดิม ในช่วงบ่ายวันอาทิตย์....  ข่าวเดลินิวส์


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 09 พฤศจิกายน 2557, 21:24:22
น้องเริง

วันนี้เห็นกูเกิ้ลออกรูปกำแพงเบอร์ลิน
ในขณะที่มีข่าวว่า จะมีคนนับล้านคน ออกมาร่วมงานในครั้งนี้
แต่ก็มีคอมเม้นต์ว่า สองฝั่งยังมีรายได้ไม่ทัดเทียมกัน
"ตะวันตก"ยังรุ่มรวยกว่า"ตะวันออก"


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 10 พฤศจิกายน 2557, 09:01:58
ยังมีข่าวตามมา"กอร์บาชอฟ" อดีตผู้นำโซเวียต เตือน! โลกกำลังเข้าสู่สงครามเย็นอีกครั้ง

นายมิคาอิล กอร์บาชอฟ อดีตผู้นำของอดีตสหภาพโซเวียต  (http://www.cmadong.com/picup/201401/662014155852608810842358.jpg)   ซึ่งจะเข้าร่วมฉลองวันครบรอบ 25 ปีการทำลายกำแพงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีในคืนวันนี้ (9 พฤศจิกายน)ได้ให้ปาฐกถาเมื่อเช้าวานนี้ โดยได้เตือนว่าโลกกำลังเข้าสู่สภาวะเสี่ยงที่เกิดสงครามเย็นรอบใหม่ และวิจารณ์ประเทศตะวันตกอย่างรุนแรงว่าเป็นผู้บ่มเพาะเชื้อแห่งความขัดแย้งอันก่อให้เกิดวิกฤติการณ์ต่างๆในขณะนี้

"แทนที่เราจะสร้างกลไกหรือองค์กรอะไรขึ้นมาเพื่อสร้างความมั่นคงและนำไปสู่การลดการใช้กำลังทหารในการเมืองภาคพื้นยุโรป ตะวันตก โดยเฉพาะสหรัฐฯ กลับประกาศชัยชนะในสงครามเย็น ความเบิกบานใจในชัยชนะพลุ่งพล่านในหัวเหล่าผู้นำตะวันตกอาศัยจังหวะที่รัสเซียกำลังอ่อนแอ อ้างความเป็นผู้นำผูกขาดทิศทางการเมืองโลก การขยายพื้นที่ของนาโต เหตุการณ์ในโคโซโว โครงการต่อต้านอาวุธนำวิถี และสงครามในตะวันออกกลาง นำไปสู่การสิ้นความไว้วางใจระหว่างกัน กล่าวโดยเปรียบเทียบแผลถลอกที่เคยมีกำลังกลายเป็นแผลใหญ่ที่เรื้อรัง" กอร์บาชอฟ ในวัย 83 ปี ผู้อยู่เบื้องหลังโครงการกลาสนอสต์เปเรสตรอยก้าของอดีตสหภาพโซเวียตกล่าว  


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 10 พฤศจิกายน 2557, 09:49:19
กอร์บาชอฟ  ผู้อยู่เบื้องหลังโครงการกลาสนอสต์ เปเรสตรอยก้าของอดีตสหภาพโซเวียต ที่ทั่วโลกต่างชื่นชม

"กอร์บาชอฟประสบผลสำเร็จในการนำนโยบายทั้ง 2 มาใช้ปฏิรูปการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น มีการจัดตั้งสมัชชาผู้แทนประชาชนขึ้นในพ.ศ.2532 ประกอบด้วยสมาชิก 2,250 คน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกตั้งบุคคลที่ตนเชื่อมั่นและศรัทธา ให้สิทธิเสรีภาพแก่สื่อ มวลชน ให้เสรี ภาพในการชุมนุม และเลือกนับถือศาสนา ปล่อยนักโทษการเมือง ที่สุดสมัชชา ลงมติด้วยเสียงข้างมากให้กอร์บาชอฟเป็นประธานาธิบดีที่มีอำนาจบริหารอย่างกว้างขวาง เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตต่างๆ ของประเทศ

นโยบายกลาสนอสต์ได้นำผลกระทบมาสู่โซเวียตโดยปริยาย โดยประเทศคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออก 6 ประเทศ คือ โปแลนด์ ฮังการี บัลแกเรีย เชโกสโลวะเกีย โรมาเนีย และเยอรมนีตะวันออก ซึ่งได้ถือโอกาสนี้ทำลายกำแพงเบอร์ลิน โดยเปิดและปรับตนเองเช่นกัน ทำให้ระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในยุโรปล่มสลาย ทั้งยังเกิดปัญหาเชื้อชาติในโซเวียตติดตามมา เนื่องจาก 15 สาธารณรัฐอันประกอบเป็นสหภาพโซเวียตนั้นประกอบด้วยประชาชนที่มีความแตกต่างกันทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม แต่ที่ตลอดเวลาสามารถอยู่ร่วมกันได้ก็ด้วยกลไกการ บริหารและควบคุมที่เคร่งครัดเฉียบขาดของพรรคคอมมิวนิสต์ ครั้นเมื่อรัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงออกได้ ความรู้สึกเกลียดชังระหว่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมจึงปะทุขึ้นอย่างเปิดเผย

นอกจากนี้ สาธารณรัฐต่างๆ บนชายฝั่งทะเลบอลติกยังพากันเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชและขอแยกตัวเป็นอิสระจากการปกครองของโซเวียต ได้แก่ ลิทัวเนีย เอสโตเนีย และลัตเวีย

ท้ายที่สุดในวันที่ 25 ธันวาคม 2534 กอร์บาชอฟได้เห็นชอบโอนอำนาจการบริหารทั้งหมดจากประธานาธิบดีแห่งสหภาพโซเวียตให้กับประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย และในคืนนั้นธงชาติสหภาพโซเวียตได้ถูกเชิญลงจากยอดเสาที่เครมลิน อันเป็นการสิ้นสุดสหภาพโซเวียตอย่างสมบูรณ์"  


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 10 พฤศจิกายน 2557, 10:28:03
ครับ พี่เหยง

ยังคงไม่เท่าเทียมกัน หลังจากรวมชาติแล้ว ๒๕ ปี

๑๕ ปีก่อนที่ได้ไปเยอรมนี พักด้านตะวันออก ๑ เดือน ได้เห็นอย่างชัดเจน
คนด้านตะวันออกพูดภาอังกฤษไม่ได้ เพราะในวัยเด็กโรงเรียนไม่ได้สอนตามผู้ปกครองคือรัสเซียไม่ให้สอน
อาคาร วิถีชีวิตยังคงไม่ทันสมัยเท่าอีกด้านที่ปกครองโดยอีกกลุ่ม
เชื่อว่าผู้ที่ถูกแบ่งประเทศเป็นเวลา ๒๘ ปี ยังจำอะไรๆได้แน่นอน ยากที่จะลืม


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 10 พฤศจิกายน 2557, 13:13:02
ในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 ราชอาณาจักรสยามประกาศสงครามต่อเยอรมนี เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 1917 และตัดสินใจส่งกองทหารอาสา จำนวน 1,284 นาย ไปประเทศฝรั่งเศส

แล้วกลุ่มทหารเหล่านี้ เป็นใครกันบ้างและไปฝรั่งเศสได้อย่างไร ?

-กระทรวงกลาโหมได้ประกาศรับสมัครทหารอาสาและคัดเลือกจนเหลือ 1,284 นาย แบ่งเป็น 3 หน่วย คือกองทหารบกรถยนต์ กองบินทหารบก และกองพยาบาล

กองทหารอาสาทั้งหมดออกเดินทางจากท่าราชวรดิฐ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2461 โดยเรือกล้าทะเลและเรือศรีสมุทรเพื่อไปขึ้นเรือแอมไพร์ ซึ่งฝรั่งเศสส่งมารับที่เกาะสีชังเพื่อเดินทางต่อไปสิงคโปร์ ลังกา สุเอซ ถึงเมืองมาร์แชลล์ ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2461

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4766114156001498558382946.jpg)

ทหารอาสาของไทย โดยเฉพาะกองทหารบกรถยนต์ได้มีโอกาสเข้าร่วมปฏิบัติการรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารฝรั่งเศสอย่างกล้าหาญและได้รับคำชมเชยอย่างมาก

กระทั่งวันที่ 6 พฤศจิกายน 2461 เยอรมนีได้ติดต่อฝ่ายสัมพันธมิตรขอเจรจาสงบศึก จากนั้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2461 ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในสัญญาสงบศึกบนรถไฟ ณ เมืองคองเปียน ประเทศฝรั่งเศส


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 10 พฤศจิกายน 2557, 13:25:13
การกลับสู่มาตุภูมิของวีรบุรุษไทยแห่งสงครามเป็นไปอย่างอบอุ่นและสมเกียรติ โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกล่าวต้อนรับกองทหารอาสาเสร็จแล้วทรงประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีพระราชทานแก่ธงชัยเฉลิมพล และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญที่ระลึกในราชการสงครามทวีปยุโรปแก่ทหารอาสาทุกนายเพื่อบำเหน็จความชอบ

นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 บริเวณด้านตะวันตกเฉียงเหนือของสนามหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานระลึกถึงเกียรติประวัติทหารอาสาของไทย รวมทั้งเป็นที่บรรจุอัฐิทหารที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติการรบจำนวน 19 นาย ซึ่งพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาคารวะดวงวิญญาณของทหารกล้าของชาติด้วยพระองค์เอง

                        (http://www.cmadong.com/picup/201401/6166314156007981185538326.jpg)

 เรื่องและภาพ....เดลินิวส์


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 11 พฤศจิกายน 2557, 14:25:39
ข่าวจากออสเตรเลีย..โดย มติชน

ยิ่งกว่าละคร! ฮือฮา หญิงแต่งกับ"ผู้บริจาคอสุจิ"ผู้เป็นพ่อของลูก ดั้นด้นตามหา ก่อน"ตกหลุมรัก"

(http://www.cmadong.com/picup/201401/53911415690720392581932.jpg)

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า หญิงออสเตรเลียรายหนึ่ง เตรียมแต่งงานกับผู้บริจาคอสุจิผู้เป็นพ่อของลูกเธอ ภายหลังได้ตามหาเขาและตกหลุมรักชายผู้นี้ ขณะที่ฮอลลีวุดเล็งจะนำเรื่องราวคล้ายละครนี้สร้างเป็นภาพยนตร์

รายงานระบุว่า นางอมินาห์ ฮาร์ท วัย 45  ปี ได้รับการบริจาคอสุจิเพื่อนำไปผสมเทียมให้กำเนิดลูก จากผู้บริจาคปริศนารายหนึ่ง หลังจากเธอมีเคยมีลูกกับสามีเก่า 2 คนแต่เสียชีวิตทั้งหมด เพราะเธอมีเชื้อพาหะของโรคทางพันธุกรรมบางประเภทที่จะส่งผลกระทบต่อลูกที่เป็นผู้ชาย โดยเธอได้เลือกอสุจิของผู้บริจาครายหนึ่งซึ่งศูนย์บริจาคระบุข้อมูลว่าเป็นโค้ชฟุตบอลและนักเพาะพันธุ์วัว 

ต่อมา เธอได้พยายามค้นหาตัวชายเจ้าของอสุจิจากการสืบค้นทางอินเตอร์เนท เพื่อหาชื่อของชายผู้นี้ จากข้อมูลที่เธอได้จากศูนย์บริจาคอสุจิ   และเธอได้ส่งรูปลูกสาวของเธอให้แก่ชายผู้นี้ ซึ่งปรากฎว่าเขารู้สึกซาบซึ้งผูกพันมาก เพราะหน้าตาของเด็กหญิงน้อยคล้ายกับเขามาก และทั้งสองได้พบกันครั้งแรกที่เมืองเมลเบิร์นหลัง 4 วันที่เธอให้กำเนิดลูกสาว ซึ่งชื่อว่า"ไลล่า"ก่อนที่ทั้งคู่จะตกหลุมรักซึ่งกันและกัน ก่อนประกาศหมั้นและเตรียมจะวิวาห์แต่งงานกัน  
 หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 11 พฤศจิกายน 2557, 15:26:47
นับเป็นเรื่องมหัศจรรย์จริงๆ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 11 พฤศจิกายน 2557, 15:29:32
กรณีพระราชสงครามยุโรป (สงครามโลก ครั้งที่ 1)
มีเหรียญที่ระฤกออกมาด้วยครับ
แต่ราคาแพง เนื่องจากหายากมาก
ได้แต่เฝ้ามองครับ ตกเหรียญละเกือบ 40,000 บาท
เพราะถือว่า ไปแล้วได้กลับ เป็นเหรียญปลอดภัยเหรียญหนึ่งทีเดียว


เพิ่มในห้องนี้ครับ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/9553014157585269705943018.jpg)

(http://www.cmadong.com/picup/201401/669514157585262842377512.jpg)

เหรียญรูปเสมา มีห่วงด้านบน
ด้านหน้า : รูปพระมหามงกุฎ มีตัว ร ประดับด้วยฉัตร 7 ชั้น

ด้านหลัง : มีข้อความ
                              "พระราชทาน
                                สำหรับงาน
                             พระราชสงคราม
                                   ๒๔๖๐"
เป็นเงิน ขนาด กว้าง 25.25 มิลลิเมตร ยาว 32 มิลลิเมตร

ส่วนภาพเหรียญที่เป็นเครื่องราชอิศริยาภรณ์ - ดูกระทู้ต่อไปของน้องเริงครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 11 พฤศจิกายน 2557, 19:59:42
พี่เหยง

ใช้เหรียญนี้ไหม ฯ

เหรียญงานพระราชสงครามยุโรป

                                (http://www.cmadong.com/picup/201401/1524814157108089082719911.jpg)

ใช้อักษรย่อว่า ร.ส. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2461 สำหรับพระราชทานแก่ ผู้ไปพระราชสงครามในทวีปยุโรป คือสงครามโลกครั้งที่1
ลักษณะเป็นเหรียญเงินทรงกลม  ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระพักตร์เสี้ยว มีอักษรที่ริมขอบว่า รามาธิปติสฺยามินฺโท วชิราวุธวิสฺสุโต  ด้านหลังมีรูปวชิราวุธมีรัศมี พานรองสองชั้น มีฉัตรสองข้าง และมีอักษรที่ริมขอบว่า  งานพระราชทานสงครามในทวีปยุโรป  พระพุทธศักราช 2461 ห้อยกับแพรแถบสีเลือดหมู มีริ้วสีดำสองข้าง กว้าง 3.5 เซนติเมตร เหรียญนี้มีชั้นเดียว ไม่มีประกาศนียบัตร ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย.

 แต่ไม่มีภาพด้านหลังของเหรียญครับ  


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 12 พฤศจิกายน 2557, 08:54:10
(http://www.cmadong.com/picup/201401/5283714157572388163071400.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 12 พฤศจิกายน 2557, 08:58:17
จากอุโมงค์ใต้กำแพงเบอร์ลิน สู่อุโมงค์ในกรุงเทพฯ   

                ราล์ฟ คาบิช ตัดสินใจว่าเขาต้องทำอะไรบางอย่างหลังจากเขาและครอบครัวเดินทางกลับจากเมืองกอร์ลิตซ์ ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ในเยอรมันตะวันออกติดกับชายแดนประเทศฮังการี ในราวเดือนพฤษภาคม 1964

                ในยุคนั้นถึงแม้เยอรมันถูกแยกออกเป็นสองส่วนแล้วก็ตาม แต่ชาวเยอรมันตะวันตกยังได้รับอนุญาตให้เดินทางไปเยี่ยมญาติพี่น้องในฝั่งตะวันออกได้ด้วยการใช้หนังสือเดินทางพิเศษ แต่ชายแดนสู่ตะวันตกถูกปิดตายสำหรับชาวบ้านฝั่งตะวันออก

                “ด้วยความเป็นอยู่ที่แร้นแค้น ไร้เสรีภาพ และเต็มไปด้วยการกดขี่ ญาติพี่น้องผมไม่มีทางมีชีวิตรอดได้เลยถ้ายังอยู่ในฝั่งตะวันออกต่อไป”  ราล์ฟยังจำความรู้สึกตัวเองขณะนั้นได้

                สิ่งแรกที่ราล์ฟทำหลังจากเดินทางกลับมาเบอร์ลินตะวันตกคือการหาใครก็ตามที่สามารถช่วยญาติพี่น้องของเขาได้ โชคชะตาพาให้ราล์ฟไปพบกับนักศึกษาคนหนึ่งที่เป็นแกนหลักในขบวนการช่วยเหลือชาวเยอรมันตะวันออกลี้ภัยมาฝั่งตะวันตก “ผมไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใคร แต่ทันทีที่ผมเอ่ยปาก เขาตอบทันทีว่า ผมคิดว่าผมสามารถทำอะไรบางอย่างที่ช่วยคุณได้” ราล์ฟยังจำครั้งแรกของการพบปะกับนักศึกษากลุ่มนี้ได้

                ไม่กี่วันหลังจากนั้นราล์ฟก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนักศึกษาประมาณ 20-25 คน ที่ร่วมกันสร้างวีรกรรมที่ถูกจารึกเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์กำแพงเบอร์ลินมาจนถึงทุกวันนี้


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 12 พฤศจิกายน 2557, 08:59:35
แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ราล์ฟและเพื่อนจะช่วยญาติๆ ให้ออกจากเบอร์ลินตะวันออกด้วยการหนีข้ามกำแพง มันสูงกว่าสามเมตร เป็นกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กที่วิ่งตลอดแนวแบ่งเขตแดนเกือบ 160 กม. แถมยังกั้นด้วยรั้วลวดหนาวอีกชั้น และยังมีป้อมยามและยามรักษาการณ์ตลอดแนว   มีชาวเยอรมันตะวันออกนับสิบแล้วที่กลายเป็นศพขณะพยายามหนีข้ามกำแพง

                เพราะฉะนั้นราล์ฟและเพื่อนจึงต้องคิดค้นวิธีที่ฝั่งตะวันออกนึกไม่ถึง นั่นคือการหนีด้วยการลอดใต้กำแพง และทางเดียวก็คือการขุดอุโมงค์

                เกือบหกเดือนเต็มๆ ระหว่างเดือนเมษายนถึงตุลาคม 1964 นักศึกษาหนุ่มกว่า 20 คน ช่วยกันใช้เครื่องมือทุกอย่างขุดอุโมงค์ลอดใต้กำแพงจากฝั่งเบอร์ลินตะวันตกไปสู่ฝั่งตะวันออก

                เป็นที่รู้กันดีว่าทุกความเคลื่อนไหวของชาวเบอร์ลินจะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากตำรวจลับของรัฐบาลเยอรมันตะวันออกที่สร้างเครือข่ายการข่าวไว้ในทุกวงการ เพราะฉะนั้นราล์ฟและเพื่อนตระหนักดีว่าจะต้องทำให้ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นความลับมากที่สุด  แต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย

                ปฏิบัติการนี้เริ่มจากการหาจุดที่จะเป็นปากอุโมงค์ ซึ่งโชคดีที่สามารถได้ร้านทำขนมปังเก่าร้านหนึ่ง ซึ่งอยู่ห่างจากกำแพงไม่มากนัก แต่ที่ยากคือการหาจุดที่จะเป็นปลายอุโมงค์ที่อยู่ฝั่งตะวันออก แต่ในที่สุดด้วยการประสานงานกับผู้ร่วมขบวนการในฝั่งตะวันออก ก็ได้บ้านเช่าหลังหนึ่งที่ดูแล้วน่าจะปลอดภัย

                ราล์ฟเล่าให้ฟังว่า การขุดอุโมงค์ต้องทำในเวลางกลางคืนเท่านั้น เพราะกลางวันทุกคนต้องไปเรียนและพบปะผู้คนตามปกติเพื่อไม่ให้เกิดความสงสัย ที่สำคัญตำรวจลับฝั่งตะวันออกจะเฝ้ามองด้วยกล้องส่องทางไกลมายังฝั่งตะวันตกตลอดเวลาเพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวที่น่าสงสัย เวลาจะเข้าไปในบ้านก็ต้องแยกกันเข้าเป็นกลุ่มเล็กๆ ทีละสองสามคนเพื่อให้ดูเหมือนกับว่ากำลังเข้าบ้านเลี้ยงสังสรรค์กัน


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 12 พฤศจิกายน 2557, 09:00:48
“อุโมงค์ที่เราขุดมีขนาดพอที่จะให้คนรอดผ่านได้ เพราะถ้าขุดใหญ่เกินไป เราก็ไม่รู้ว่าจะเอาดินและทรายที่ขุดขึ้นมาไปทิ้งที่ไหน” ราล์ฟเล่าถึงปฏิบัติการ ซึ่งในระหว่างนั้น ดินและทรายจากการขุดอุโมงค์ต้องเอาไปเก็บไว้ในตู้ลิ้นชัก และเครื่องอบขนมปังเก่า

                หลังจากขุดลงไปลึกประมาณ 12 เมตรและเจอะน้ำ ทีมงานก็เริ่มขุดเส้นทางตรงลอดใต้กำแพงไปยังจุดเป้าหมายฝั่งตะวันออก ในที่สุดในกลางเดือนตุลาคมปฏิบัติการขุดอุโมงค์ความยาวทั้งสิ้น 145 เมตรก็สำเร็จ ราล์ฟและเพื่อนกำลังเข้าสู่ปฏิบัติการขั้นที่สอง ที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง

                ผู้ร่วมขบวนการในฝั่งตะวันออกเริ่มส่งสัญญาณไปยังผู้ที่เตรียมตัวจะเป็นผู้ลี้ภัย ราล์ฟและทีมงานได้เตรียมรายชื่อของทุกคนไว้หมดแล้ว แต่การเคลื่อนไหวต้องทำด้วยความระมัดระวังเพราะตำรวจลับที่นั่นหูตาเป็นสับปะรด 

                บ้านเลขที่ 55 คือจุดนัดพบ เป็นจุดที่อุโมงค์จากฝั่งตะวันตกโผล่ขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางหลบหนี

                “ผู้ลี้ภัยทุกคนจะได้รับการนัดแนะเวลาเพื่อเดินทางไปที่จุดนัดพบ เมื่อถึงหน้าบ้านเลขที่ 55 ก็จะเคาะประตู พร้อมเอ่ยรหัสลับ คือคำว่า โตเกียว” ราล์ฟยังจำรายละเอียดทุกอย่างได้เป็นอย่างดี

                มีคำถามแน่นอนว่าทำไมต้องเป็นคำว่า “โตเกียว” 

                “ปีนั้นเป็นปีที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิก โดยจัดขึ้นที่กรุงโตเกียว  เพราะฉะนั้นเราจึงเอาคำที่จำง่ายที่สุด เพราะอย่าลืมว่าในภาวะแบบนั้น ทุกคนจะอยู่ในภาวะกดดันและตื่นเต้น เราต้องเอารหัสลับที่ไม่ซับซ้อนเกินไป”  ราล์ฟเฉลย

                สองคืนเต็มๆ ที่ชาวเยอรมันตะวันออก 50 คน ซึ่งมีทั้งเด็ก ผู้หญิง คนหนุ่มสาว และผู้สูงอายุ ค่อยๆ ทยอยกันลอดใต้อุโมงค์ไปสู่เสรีภาพฝั่งตะวันตก ทุกอย่างดูจะเป็นไปตามแผนหมด แต่ในคืนที่สามเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงก็เกิดขึ้น


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 12 พฤศจิกายน 2557, 09:05:06
ตำรวจลับของเยอรมันตะวันออกค้นพบแผนการหลบหนี และบุกเข้าไปในบ้านเลขที่ 55 ขณะที่ผู้ลี้ภัยกลุ่มสุดท้ายกำลังหย่อนตัวลงไปในอุโมงค์ เกิดการต่อสู้กันขึ้น นักศึกษาคนหนึ่งยิงใส่ตำรวจเยอรมันตะวันออก

                “ตำรวจคนนั้นได้รับบาดเจ็บ แต่วันรุ่งขึ้นรัฐบาลเยอรมันตะวันออกประโคมข่าวว่าเพราะถูกนักศึกษายิงเสียชีวิต แต่การสอบสวนภายหลังพบว่าเขาตายเพราะลูกหลงจากตำรวจด้วยกันเอง” ราล์ฟเล่าถึงนาทีตื่นเต้น

                ราล์ฟทราบภายหลังว่า ที่ตำรวจลับล่วงรู้ถึงปฏิบัติการนี้ก็เพราะมีสายลับแฝงตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มผู้ร่วมขบวนการนี้ด้วย

                เหตุการณ์ในคืนนั้นทำให้ปฏิบัติการของราล์ฟและเพื่อนต้องปิดฉากลง   “แต่ยังดีที่เราได้ช่วยญาติๆ และเพื่อนๆ 57 คน ให้ได้พบกับเสรีภาพ” ราล์ฟพูดถึงจำนวนคนที่ช่วยออกมาได้

                ถึงแม้เหตุการณ์นั้นจะผ่านมาแล้วถึง 50 ปี แต่คนเยอรมันก็ไม่เคยลืมวีรกรรมอันกล้าหาญของเด็กหนุ่มกลุ่มนั้น ถึงแม้จะไม่เหลือเค้าโครงเดิม บ้านเลขที่ 55 ก็ยังได้รับการรักษาไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจคนรุ่นหลัง

                ทุกวันนี้ ปฏิบัติการ “อุโมงค์ 57” ก็ยังเป็นชื่อที่นักประวัติศาสตร์ใช้เรียกขบวนการของราล์ฟและเพื่อน และยังเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการกลางแจ้งเกี่ยวกับความโหดร้ายของกำแพงเบอร์ลิน


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 12 พฤศจิกายน 2557, 09:06:10
ไม่น่าเชื่อว่าหลังเหตุการณ์นั้น 38 ปี ราล์ฟยังต้องมาขุดอุโมงค์อีกครั้ง   แต่คราวนี้เป็นอุโมงค์ในกรุงเทพฯ และไม่ใช่เพื่อการหลบหนี แต่เพื่อเป็นเส้นทางรถไฟใต้ดิน

                “เมื่อมองย้อนกลับไป ผมถือว่าการขุดอุโมงค์ลอดใต้กำแพงเบอร์ลินเป็นการฝึกงาน” ราล์ฟเล่าติดตลก    

                ราล์ฟใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ สองปีระหว่าง 2002-2004 ในฐานะวิศวกรโยธาดูแลฝ่ายปฏิบัติของบริษัทซีเมนส์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทที่สร้างระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน เพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจถ้าเขาจะรู้จักเส้นทางรถไฟใต้ดินของบ้านเรามากกว่าคนไทยทั่วไป

                ราล์ฟ ซึ่งปัจจุบันอายุ 72 ปี และครอบครัวยังกลับมาเที่ยวเมืองไทยเป็นระยะๆ เขาหลัก จ.พังงา เป็นสถานที่เที่ยวที่ราล์ฟโปรดปรานมากที่สุด

                เขาไม่เคยรู้สึกเบื่อหน่ายที่ต้องเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตเมื่อ 50 ปีที่แล้วให้ทุกคนที่สนใจฟัง เพราะราล์ฟเชื่อว่ามันจะช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงความเลวร้ายของสงครามและการปกครองประเทศแบบเผด็จการ เพื่อที่ความเลวร้ายแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีก

---------------------------------------------

(หมายเหตุ : จากอุโมงค์ใต้กำแพงเบอร์ลิน สู่อุโมงค์ในกรุงเทพฯ  : เทพชัย หย่อง รายงาน)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 12 พฤศจิกายน 2557, 09:20:59
ภาพเหรียญ อยู่ด้านบนครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 12 พฤศจิกายน 2557, 14:01:11
หนังสือเล่มนี้น่าสนใจนะครับ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/3367614157756535023265513.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 12 พฤศจิกายน 2557, 14:42:04
ภาพสมัยที่ยังไม่มีอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ด้านประตูชุมพล

         (http://www.cmadong.com/picup/201401/2321814157780977463522367.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 12 พฤศจิกายน 2557, 18:10:30
ต้องตามไปชิม....ไม่ไกลจากบ้านนัก

 ฮือฮา ก๋วยเตี๋ยวปทุมธานีชามละ 6 บาท คนแน่นร้านทุกวัน เผยขายได้วันละไม่ต่ำกว่า 800 ชาม เสาร์-อาทิตย์ ไม่ต่ำกว่า 1,000 ชาม

(http://www.cmadong.com/picup/201401/6754214157906092214072356.jpg)

          วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2557) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบก๋วยเตี๋ยวในราคา 6 บาท แม้ราคาสินค้าต่าง ๆ จะขึ้นราคาตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันก็ตาม ทราบชื่อเจ้าของร้านคือ น.ส.มานัส บุญตา อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 ซอยสมประสงค์ 8 ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ซึ่ง น.ส.มานัส บอกว่า ตนขายก๋วยเตี๋ยวมา 18 ปีแล้ว เมื่อ 3 ปีก่อนตนขายในราคา 5 บาท เพราะอยากให้เด็ก ๆ ซื้อหารับประทานได้

          ต่อมาปี 2554 เกิดน้ำท่วมใหญ่ จึงเพิ่มราคาเป็น 6 บาท เพราะราคาสินค้าแพงขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม ก็ยังสามารถขายได้กำไรอยู่ ปริมาณวัตถุดิบที่ใส่ในแต่ละชามก็ยังคงเท่าเดิมไม่ได้ลดน้อยลงแต่อย่างใด และมีลูกค้ามาอุดหนุนมากทุกวัน ซึ่งทุกวันนี้ขายได้วันละไม่ต่ำกว่า 800 ชามต่อวัน หากเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ จะขายได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ชาม


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 12 พฤศจิกายน 2557, 23:43:09
มีคนเปรียบเทียบให้ฟังครับ.........

เขาบอกว่า กาแฟรถเร่ (จยย.สองล้อเครื่องมีข้างอีก 1 ล้อ) แก้วละ 20 บาท กำไรครึ่ง/ครึ่ง
แล้วกาแฟสตาร์บั๊ค, กาแฟนกแก้ว อเมซอน แก้วละ 55 - 65 บาท กำไรเท่าไหร่ ??
emo47


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 13 พฤศจิกายน 2557, 08:18:33
(http://www.cmadong.com/picup/201401/6675914158414997359395744.jpg)

สมเด็จพระเทพฯ‘ เสด็จฯ ตลาดเช้าอุทัยธานี พสกนิกรปลื้มปิติ

วันนี้(12 พ.ย.) บนโลกสังคมออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพจากสมาชิกเฟซบุ๊คชื่อ ทหารไทยไจกล้า ซึ่งได้โพสต์ภาพพร้อมระบุว่า “สมเด็จพระเทพฯ ทรงเดินซื้อของตลาดเช้าที่ จ.อุทัยธานี และทรงทำบุญใส่บาตรพระที่ตลาดห้าแยก โดยมีพสกนิกร รอเฝ้ารับเสด็จอย่างมากมาย ”
ทั้งนี้หลังจากภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่มีชาวสังคมออนไลน์แชร์ภาพต่อออกไปเป็นจำนวนมากพร้อมกับโพสต์ข้อความว่า ‘ทรงพระเจริญ’

(http://www.cmadong.com/picup/201401/5383614158416247221859223.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 14 พฤศจิกายน 2557, 20:49:47
พรุ่งนี้ไปงานหอฯช่วงภาคกลางคืน


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 16 พฤศจิกายน 2557, 16:13:15
เสาร์ที่ ๑๕ พย.ไปร่วมงานหอของเรา..อยู่ที่ถนนพญาไท

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7536114161291497872569151.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/857514161292896377241145.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/2108514161293654136585085.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 16 พฤศจิกายน 2557, 16:20:37
(http://www.cmadong.com/picup/201401/923014161295977186125023.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/5153914161298043639886053.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6373414161297169229079466.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/2681914161298991120096258.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 16 พฤศจิกายน 2557, 16:32:34
(http://www.cmadong.com/picup/201401/2194214161302972792702484.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3366314161305979810304790.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3020314161307526269170874.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1215514161308646121665523.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 16 พฤศจิกายน 2557, 16:43:04
(http://www.cmadong.com/picup/201401/3027514161309647494930545.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6151214161311274563811086.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 16 พฤศจิกายน 2557, 16:47:33
(http://www.cmadong.com/picup/201401/2635014161312386824247222.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/392761416131351621700929.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/152214161339447823922624.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4133614161315842941975495.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 16 พฤศจิกายน 2557, 16:56:25
(http://www.cmadong.com/picup/201401/2076614161317629860111754.jpg)
หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 17 พฤศจิกายน 2557, 18:38:21
อดีต..ที่ไม่หวลคืน ...มีแต่จะก้าวหน้าอย่างมั่นคง

หอพักนิสิตจุฬาฯ  

จุดประสงค์ของการสร้างหอพักสำหรับนิสิตนั้น นอกจากจะเป็นที่พักอาศัย ให้ความสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางไกล ให้ความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ในการศึกษาเล่าเรียนแล้ว จุดประสงค์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม ได้รับการอบรมส่งเสริมจริยธรรม เพื่อให้นิสิตสามารถบรรลุเป้าหมายแห่งการเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยจึงได้เล็งเห็นความสำคัญ โดยจัดหอพักในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือนิสิตที่มีความจำเป็น ในด้านที่พักรวมถึงต้องการให้หอพักเป็นสถานที่เพิ่มพูนความรู้และช่วยพัฒนาบุคคลให้มากที่สุด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อ พ.ศ.2459 การศึกษาในสมัยแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการจัดแบบ Residential College หรือเป็นการศึกษาและอยู่กินในมหาวิทยาลัย หอพักนิสิตจุฬาฯ จึงถือกำเนิดขึ้นพร้อมๆกับการมีมหาวิทยาลัย

ที่พักของนิสิตที่เป็นลักษณะหอพักเริ่มแรก ตั้งอยู่ในบริเวณ “วังวินเซอร์” ซึ่งเป็นวังของสมเด็จเจ้าฟ้าวชิรุณหิศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารในรัชกาลที่ 5 ครั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชองค์นี้ทิวงคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงรับรัชทายาท เป็นสมเด็จพระโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารแทน เมื่อทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงทรงโปรดเกล้าฯพระราชทานวังวินเซอร์ให้อยู่ในบริเวณของมหาวิทยาลัย

วังวินเซอร์เป็นที่ตั้งของคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2461 ห่างจากวังประมาณ 60 เมตร มีหอพักสำหรับนิสิต เรียกว่า “หอวัง” เนื่องจากตั้งอยู่ในบริเวณวัง เป็นเรือนไม้ จัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม แบ่งเป็นเรือน ก ข ค และ ง หอวังนี้รับนิสิตได้ 30 คน ซึ่งเป็นนิสิตชาย ในชั้นต้นมี ขุนสมิทธิ อนุสรณ์ (เซี้ยง สูยวณิช) เป็นผู้ปกครองหอคนแรก ครั้นถึง พ.ศ. 2465 ตำแหน่งนี้เปลี่ยนชื่อเป็น “อนุสาสก” ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีมาจนถึงปัจจุบันนี้ ใน พ.ศ. 2479 หอวังถูกรื้อเพื่อสร้างสนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ

จากการที่หอวังรับนิสิตได้เพียง 30 คน ทำให้ไม่เพียงพอกับจำนวนนิสิตที่กำหนดให้ทุกคนต้องอยู่หอพัก ดังนั้น ในปี พ.ศ.2465 จึงได้สร้างหอพักขึ้น 2 หลัง สามารถรับนิสิตชายได้ 40 คน เรียกว่า “หอใหม่” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนจุฬา ซอย 1

เนื่องจากมหาวิทยาลัยเห็นว่า มีนิสิตหญิงจำนวนมากที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดและไม่มีที่พักอาศัยที่เป็นหลักแหล่ง ต้องไปอยู่อาศัยตามหอพักเอกชน บางแห่งไม่มีระเบียบและไม่ปลอดภัย นิสิตไม่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนด้วยตนเองโดยสงบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้พิจารณาวางโครงการก่อสร้างหอพักนิสิตหญิงขึ้นโดยเฉพาะ เช่นเดียวกับการสร้างหอพักนิสิตชาย

เมื่อปี พ.ศ. 2492 ท่านเจ้าจอมสมบูรณ์ในรัชกาลที่ 5 ได้บำเพ็ญกุศลทำบุญฉลองอายุครบหกรอบ โดยบริจาคเงินจำนวน 120,000 บาท ให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ที่จะให้สร้างหอพักนิสิตหญิง ต่อมาท่านได้รวบรวมเงินจากบรรดาญาติมิตรบริจาคสมทบเป็นจำนวนเงิน 3,911 บาท ครั้นปี พ.ศ. 2493 ในงานฉลองรัฐธรรมนูญ ณ สวนอัมพร ท่านเจ้าจอมฯได้มอบเงินสมทบให้อีกเป็นจำนวนเงิน 260 บาท รวมเงินที่ท่านเจ้าจอมฯได้บริจาคให้สามครั้ง เป็นจำนวนเงิน 124,171 บาท ประกอบกับชุมนุมนิสิตหญิงได้มอบเงินสมทบอีก 283.50 บาท ทำให้เงินบริจาคมีจำนวนทั้งสิ้น 124,454.50 บาท นับว่าท่านเจ้าจอมฯเป็นผู้ริเริ่มให้อุปการะคุณแก่นิสิตหญิงของมหาวิทยาลัยที่ขาดแคลนที่พักอาศัยเป็นอันดับแรก

(http://www.cmadong.com/picup/201401/1535914165717974642100841.jpg)

ในปี พ.ศ. 2493 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างหอพักนิสิตหญิงเป็นจำนวนเงิน 1,105,560 บาท และได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2493 เมื่อสร้างตัวอาคารหอพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านเจ้าจอมสมบูรณ์ได้กรุณาให้เตียงนอนประจำห้องอีก 75 ชุด เมื่ออาคารสร้างเสร็จ ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดให้นิสิตหญิงเข้าพำนักในต้นปีการศึกษา 2495 แต่ทำพิธีเปิดอาคารในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2496 สามารถรับนิสิตหญิงเข้าพักได้ทั้งหมด 75 คน มี ม.ร.ว.สลับ ลดาวัลย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอนุสาสกหอพักนิสิตชาย (หอใหม่) ในขณะนั้น รักษาการในตำแหน่งอนุสาสกหอพักนิสิตหญิง โดยมี อาจารย์ ม.ร.ว.แสงโสม เกษมศรี เป็นผู้ช่วยอนุสาสก เมื่อทำการรับนิสิตเข้าหอและวางระเบียบข้อบังคับเรียบร้อยแล้ว จึงได้มอบหมายให้ ม.ร.ว.แสงโสม เกษมศรี เป็นอนุสาสก และอาจารย์สุรางค์ โค้วตระกูล เป็นผู้ช่วยอนุสาสก

อาคารหอหญิงเมื่อสร้างเสร็จ มี 2 อาคาร คือ อาคารด้านทิศเหนือ (หอเหนือ) และอาคารด้านทิศใต้ (หอใต้) รับนิสิตได้ 71 คน ต่อมามีการสร้างอาคารกลางเชื่อมหอเหนือและหอใต้ จึงรับนิสิตได้ทั้งหมด 152 คนสำหรับค่าบำรุงหอพักในขณะนั้น แบ่งเป็นประเภทห้องเดี่ยวและห้องคู่ คือ ประเภทห้องเดี่ยวหอเหนือและหอใต้ ค่าพำนักวันละ 5 บาท หอกลางค่าพำนักวันละ 10 บาท ส่วนประเภทห้องคู่ หอเหนือและหอใต้ ค่าพำนักวันละ 3 บาท ส่วนหอกลางค่าพำนักวันละ 5 บาท สำหรับค่าอาหารจัดให้ 2 มื้อ คือ เช้าและเย็น คิดค่าอาหารวันละ 5 บาท  

           (http://www.cmadong.com/picup/201401/6093714162246391546295224.jpg)หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 19 พฤศจิกายน 2557, 12:36:22
วันก่อนไปวัดชลอ ริมคลองบางกรวย

อุโบสถก่อนได้รับการบูรณะ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/5545114163753617365985591.jpg)

งามแล้ว

(http://www.cmadong.com/picup/201401/9364714163761767159805721.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7452414163762513854820374.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/2548414163763366183007913.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 19 พฤศจิกายน 2557, 12:55:08
ท่าเรือ..๕๗ ปีมาแล้ว

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4160514163764797570298542.jpg)

ทางลาด ไม่ใช่ ๕๗ ปี  ใต้ทางลาดเป็นบันได สมัยก่อนใช้ขึ้น ลงทางบันไดนี้

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2968514163765733546255500.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/2373614163773003329097121.jpg)
หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 19 พฤศจิกายน 2557, 13:04:50
มีเรือผ่านไปมาตลอด

(http://www.cmadong.com/picup/201401/9528714163770667912141843.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4766514163771486851509683.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: Dtoy16 ที่ 19 พฤศจิกายน 2557, 14:28:03
     น้องเริง แม้จะไปร่วมงานหอทั้งสองช่วงแต่ก็สู้มาดูในเวป ตามครูไปเที่ยวไม่ได้ เห็นภาพตึกหอใหม่และๆอาคารอื่น ดีจริง
      วัดชลอ ชื่อนี้มีความหมาย ที่มาอย่างไรค่ะดูจากอายุวัดตั้ง257 ปีมาแล้ว


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 19 พฤศจิกายน 2557, 14:45:46
ครับ

ประวัติวัดชลอ
วัดชลอ ตั้งอยู่ที่ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ริมถนนบางกรวย-ไทรน้อย วัดนี้มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อพ.ศ. ๒๓๐๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้เสด็จทางชลมารคมาตามลำน้ำเจ้าพระยาผ่านเมืองนนทบุรีเรื่อยมาทางคลอง "ลัด" ในปัจจุบันเรียกว่า "คลองบางกรวย" พระองค์ทรงเห็นว่า ที่ตรงนี้น่าจะมีการสร้างวัดขึ้นมาสักวัดหนึ่ง แต่เนื่องจากบริเวณนั้นในอดีตเคยมีเรือสำเภาจากเมืองจีนล่มและจมลง มีลูกเรือล้มตายมาก มีความเชื่อว่าเป็นที่อาถรรพ์ ในระหว่างการก่อสร้างก็มีอุปสรรคนานัปการ จึงทรงเสี่ยงสัตยาธิษฐานกับเทพยดาและมีพระสุบินนิมิตไปว่า ชายจีนชรามากราบทูลว่า ต้องสร้างโบสถ์เป็นรูปเรือสำเภาเพื่อการแก้เคล็ด จึงทรงสร้างโบสถ์เป็นรูปเรือสำเภา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์ได้พระราชทานนามวัดดังกล่าวว่า "วัดชลอ" วัดชลอถูกปล่อยให้รกร้างว่างเปล่ามาโดยตลอด เพิ่งจะมีพระภิกษุมาจำพรรษาในรัชกาลที่ 3 หรือรัชกาลที่ 4

หมายเหตุ อุโบสถแอ่นเป็นท้องเรือสำเภา


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 19 พฤศจิกายน 2557, 18:39:49
ฮิตเลอร์ ในด้านอื่นที่เป็นไปได้ ?

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7150914163969866201437362.jpg)

จากหนังสือพิมพ์ M2F วันที่ 19พย.
 หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 20 พฤศจิกายน 2557, 18:18:20
(http://www.cmadong.com/picup/201401/8308214164822849855328970.jpg)

 สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557  รัฐบาลไทย โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้รับคืนโบราณวัตถุของไทย จำนวน 554 ชิ้น จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โดยสำนักงานอัยการกลางแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเดิมเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ Bowers เมืองซานตาอานา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย มาเก็บรักษาไว้ ณ คลังกลาง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ประกอบด้วย เครื่องปั้นดินเผา 222 รายการ เครื่องประดับสำริด 197 รายการ เครื่องมือเครื่องใช้สำริด 79 รายการ ลูกปัดทำด้วยวัสดุต่างๆ 35 รายการ เครื่องมือหินและขวานหิน 11 รายการ และแม่พิมพ์หินทราย 10 รายการ ส่วนมากเป็นโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ จากแหล่งโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียง และมาจากภาคกลางบางส่วน มีโบราณวัตถุสมัยประวัติศาสตร์อีกเล็กน้อย ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการซ่อมสงวนรักษาตามหลักวิชาการอนุรักษ์

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2862414164823296460078214.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/260514164823762202740521.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 20 พฤศจิกายน 2557, 18:24:33
ภาพนี้ ภาชนะซ้ายมือสวยและสมบูรณ์มาก

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7381014164825824803101364.jpg)

นี่ก็สวย แต่แตก

(http://www.cmadong.com/picup/201401/240431416483130369011978.jpg)

 กรมศิลปากรโดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ได้รับหีบห่อเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 โดยเก็บรักษาไว้ ณ คลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ​กรมศิลปากร โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพโบราณวัตถุ พบว่าภาชนะดินเผาส่วนใหญ่ชำรุด แตกต่อไว้ เครื่องมือเครื่องใช้โลหะประเภทสำริดยังไม่ได้รับการอนุรักษ์ มีคราบดินและสนิมกัดกร่อน หลายชิ้นชำรุดแยกออกจากกัน จำเป็นต้องได้รับการซ่อมสงวนรักษา โดยนักวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ และจากการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นโดยนักโบราณคดีทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พบว่าน่าจะเป็นโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมบ้านเชียง ประมาณร้อยละ 60-70  จากแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์อื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ประมาณร้อยละ 25-30 และโบราณวัตถุสมัยประวัติศาสตร์ ประมาณร้อยละ 5-10 ​โบราณวัตถุเหล่านี้แม้ว่าส่วนใหญ่จะไม่ทราบแหล่งที่พบแน่นอนแท้จริง แต่ก็สามารถศึกษารูปแบบศิลปะ เทคนิควิธีการทำ เนื้อวัตถุหรือส่วนผสม รวมทั้งกำหนดอายุสมัยได้ จึงยังคงมีคุณค่าและประโยชน์ทางวิชาการ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2884714164827494431441486.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/9112514164828829027655166.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 21 พฤศจิกายน 2557, 18:59:10
กศน.ไคโรจัดโครงการ'ศพยิ้มได้'
เปิดโลกการศึกษามุสลิม ตอน: กศน.ไคโรจัดโครงการ'ศพยิ้มได้'

             ในรั้วสถาบัน “อัลอัซฮัร”  สถานสอนศาสนาที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ซึ่งยังมีนักศึกษาอีกหลายร้อยคนที่ไม่จบการศึกษาสามัญมาจากเมืองไทย ส่วนใหญ่จะจบสูงสุดแค่ชั้นประถมปีที่ 6 และมัธยมต้นโดยเฉพาะนักศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้ ที่เน้นหนักทางด้านศาสนา แต่ไม่ใช่ทางของตัวเองที่จะศึกษาด้านสามัญ พวกเขาจึงต้องพึ่งพา "ศูนย์การเรียนทางไกล” อีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญสำหรับนักศึกษาไทยในประเทศอียิปต์ ที่เดินทางมาศึกษาด้านศาสนากว่า 2,000 คน

             แต่เมื่อมีการเปิดการศูนย์การศึกษานอกระบบ หรือที่เราเรียกติดปากกันว่า “กศน.” ได้มาเปิดที่ไคโร ประเทศอียิปต์ ทำให้มีนักศึกษาเข้ามาศึกษาในระดับประถมจำนวนมาก เพราะมีนักศึกษาไทยซึ่งถือกำเนิดในต่างประเทศ ที่พูดไทย และเขียนไทยไม่ได้ การเปิดศูนย์การเรียน กศน. จึงเปิดโอกาสให้เด็กสัญชาติไทยในต่างแดนได้ศึกษาภาษาไทยทั้งการเขียน การพูด และการจัดกิจกรรม กศน.จึงเป็นหนึ่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษาได้ดีทีเดียวในประเทศอียิปต์

             เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีโอกาสไปร่วมการทำกิจกรรมของกศน. ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญในพิธีกรรมด้านศาสนา งานนี้ "พีรศักย  จันทวรินทร์" เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร และข้าราชการ ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดพิธี “การสาธิตการอาบน้ำศพในศาสนาอิสลาม” หรือเราเรียกกันว่า “ศพยิ้มได้” ซึ่งเป็นการสอนเรื่องการอาบน้ำให้ศพ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเข้าสู่วิธีการฝัง จากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้โดยเฉพาะ ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก

(http://www.cmadong.com/picup/201401/634014165711055312666269.jpg)

"กิตติพร ฤทธิ์โต" นักศึกษามัธยมตอนปลาย บอกว่า รู้สึกได้เลยว่าวันนี้ได้รับความรู้เรื่องศาสนาอีกเรื่องหนึ่งอย่างละเอียด และเป็นความรู้ที่ดูไปพร้อมการปฏิบัติ โครงการดีๆ และมีประโยชน์ต่อสังคมในวันข้างหน้า ขอบคุณ กศน. ที่จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ นอกจากได้รับความรู้แล้ว ยังทำให้ความคิดเปลี่ยนไป ในเรื่องการดำเนินชีวิตที่จะต้องระวังให้มาก เพราะอนาคตที่แท้จริง ที่เราทุกคนต้องพบคือ วันตาย ซึ่งต้องทำความดีในทุกวันให้ตัวเองและสังคม ขอบคุณโครงการศพยิ้มได้ ที่ทำให้ผมเองยิ้มได้ในวันนี้

             กศน.แม้จะเป็นการเปิดเรียนให้สำหรับผู้ที่ไม่มีโอกาสได้เรียนในชั้นเรียนแบบเต็มหลักสูตร แต่เนื้อหาสาระไม่ต่างจากการเรียนเต็มหลักสูตรแม้แต่น้อย ที่สำคัญจะทำให้ก้าวหน้าและเป็นคนดีได้เช่นกัน


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 23 พฤศจิกายน 2557, 08:46:23
ขุดเจอโครงกระดูก 19 ร่าง

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8222114167071626111110490.jpg)

เกิดเรื่องประหลาดในหมู่บ้านที่ชัยบาดาล จ.ลพบุรี วิญญาณมนุษย์โบราณทยอยมาเข้าฝันให้ชาวบ้านขุดหลุม บอกอยู่มานาน 2,700 ปี แล้วอยากไปผุดไปเกิด แปลกที่ขุดไปตามฝันตรงไหนก็เจอตรงนั้น จนมีโครงกระดูกแล้วถึง 19 โครง

(http://www.cmadong.com/picup/201401/81014167072686473177471.jpg)

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังหมู่บ้านสำราญชัย ม.8 ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี หลังจากว่ามีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์สมัยโบราณจำนวนมาก พบชาวบ้านหลายสิบคนกำลังเดินดูโครงกระดูกมนุษย์ที่อยู่ในหลุม ความลึกประมาณ 2 เมตร   ..ข่าวไทยรัฐ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 25 พฤศจิกายน 2557, 20:23:17
ไปงานนี้

ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัดขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารสำนักงาน กศน.ทุกระดับ ตระหนักถึงความสำคัญ และสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้แก่ครู นักศึกษา กศน.และประชาชนอย่างถูกต้อง ในการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันอภิปรายเรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย และความเป็นเอกราชของชาติไทย และเรื่องความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


วิทยากรบรรยาย

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8430214169217028066929331.jpg)หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 26 พฤศจิกายน 2557, 15:20:43
โอ้โอ!  ใช้เงินลงทุนเยอะจัง

"ยักษ์ใหญ่ "เซ็นทรัล" เดินหน้าสร้างความฮือฮาให้กับแวดวงธุรกิจเมืองไทยอีกครั้งเมื่อบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ฉายภาพแผนการลงทุนที่จะเกิดขึ้นใน 3 ปีนับจากนี้ถึง 8 สาขา รวมเงินลงทุนถึง 5.3 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าการลงทุนครั้งนี้เซ็นทรัลได้ให้ความสำคัญกับโคราช หัวเมืองสำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่แพ้กรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีกำลังซื้อมหาศาล เดินเกมยึดตลาดเต็มรูปแบบ ด้วยการตัดสินใจลงทุนรองรับอนาคตบนที่ดินทั้ง 2 แปลงยักษ์

(http://www.cmadong.com/picup/201401/9154114169901302584662958.jpg)

ในช่วงต้นปี "กลุ่มเซ็นทรัล" ได้ประกาศแผนลงทุน 7,000 ล้านบาท เปิดโครงการเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา บริเวณถนนบายพาสเส้นเลี่ยงเมือง บนพื้นที่ 52 ไร่ และกำหนดเปิดให้บริการในต้นปี 2559 ต่อมาในเดือนเมษายนเซ็นทรัลได้กว้านซื้อที่ดินแปลงใหม่ 70 ไร่บนถนนมิตรภาพ ทำเเศรษฐกิจหลักของโคราช ย้ายพื้นที่การก่อสร้าง มาอยู่บนถนนเส้นเดียวกันกับเดอะมอลล์ เทอร์มินอล 21 แม็คโคร และบิ๊กซี"


เขาใจดีให้ทุนการศึกษา แต่ต้องทำงานกับเขา

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 500 ทุน

หลังจากสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร นักศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หรือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต และมีงานในกลุ่มธุรกิจ CRC รองรับทันทีที่สำเร็จการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สนใจ
1. อายุไม่เกิน 25 ปี มีบุคลิกภาพดี
2. สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6, ปวช., ปวส, (มหาวิทยาลัยบูรพา รับเฉพาะสายวิทย์-คณิต และศิลป์-คำนวณเท่่านั้น)
3. เกรดเลี่ยสะสมตั้้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
4. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
5. สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดหลักสูตร

สถาบันอุดมศึกษา 12 แห่งที่เข้าร่วมโครงการกรุงเทพฯ และปริมณฑล
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
- มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
- มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ต่างจังหวัด
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.centralsmartjobs.com และสมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ หรือส่ง E-mail : youngretailer@central.co.th หรือส่งไปรษณีย์มาที่ ศูนย์บริการการศึกษา (สมัครรับทุนเรียนฟรี) บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เลขที่ 306  อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 28 พฤศจิกายน 2557, 09:03:56
ซีมะโด่ง คนนี้ก็ไม่เบาเลย

(http://www.cmadong.com/picup/201401/6367914171413465287674283.jpg)

พฤกษาฯผุดโรงงานพรีคาสท์แห่งใหม่

(http://www.cmadong.com/picup/201401/157141417140037279110018.jpg)

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท เปิดเผยว่า เพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และจะก่อให้เกิดการกระจายตัวของที่พักอาศัยของพี่น้องประชาชน บริษัทฯ จึงได้ลงทุนรวม 2,300 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงงานพฤกษาทีนวนคร

(http://www.cmadong.com/picup/201401/6397714171862344213172546.jpg)

สำหรับโรงงานใหม่ทั้ง 2 โรง ได้เริ่มต้นการผลิตแล้วบางส่วนเมื่อเดือนก.ย. ที่ผ่านมา โดยมีกำลังการผลิตบ้านได้ประมาณ 480 หลังต่อเดือน และเมื่อรวมกับโรงงานเดิมจำนวน 5 โรงงาน ที่ลำลูกกา ซึ่งมีกำลังผลิต 640 หลังต่อเดือน จะทำให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตรวมสูงถึง 1,120 หลังต่อเดือน ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนการเปิดโครงการใหม่ และแผนการส่งมอบบ้านให้กับลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี

จะเห็นได้ว่า ทองมา นั้นไม่เบาเลยจริงๆครับ  ๕๕๕หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 29 พฤศจิกายน 2557, 07:05:17
                            (http://www.cmadong.com/picup/201401/8314514172194947633749586.jpg)

เศรษฐีหน้าใหม่ใจป้ำ ควักเงิน 200 ล้าน พัฒนาบ้านเกิด เปลี่ยนกระท่อมเก่าโทรมเป็นทาวน์โฮมหรูอยู่สบาย แล้วให้ชาวบ้านเข้าอยู่ฟรี ตอบแทนที่เคยช่วยเหลือครอบครัวและตัวเขามาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็ก

          นายเซี่ยง ชุยหัว นักธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็กวัย 54 ปี จากจีน ผู้ฝ่าฟันชีวิตลำเค็ญวัยเด็กจนประสบความสำเร็จรวยล้นเป็นเศรษฐี หันหน้ากลับบ้านเกิดในหมู่บ้านเซียงเกียง เมืองซินหยู ทางตอนใต้ของจีน กว้านซื้อที่ดินในหมู่บ้านมาพัฒนา โดยตามรายงานจากเว็บไซต์เดลี่เมล เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ระบุว่า นายชุยหัวกว้านซื้อที่ดินในหมู่บ้านไปเมื่อ 5 ปีก่อน และอีกไม่กี่ปีถัดมาเขาก็เริ่มโครงการเปลี่ยนถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อโคลนตมให้เป็นถนนลาดยาง เปลี่ยนกระต๊อบไม้ที่สร้างไว้แค่พออยู่ได้ ให้กลายเป็นหมู่บ้านทาวน์โฮมหน้าตาทันสมัย รวมมูลค่าการก่อสร้างกว่า 200 ล้านบาท แล้วก็ให้ชาวบ้าน 72 ครอบครัวเข้าอยู่อาศัยฟรี ๆ และในตอนนี้อีก 18 ครอบครัว ที่มีบุญคุณกับเขาก็กำลังย้ายเข้าไปอยู่เพิ่มเติม ซึ่งนอกจากบ้านฟรีแล้ว เศรษฐีกตัญญรายนี้ยังจัดให้มีอาหารฟรี 3 มื้อ สำหรับผู้เฒ่าผู้แก่และคนที่มีรายได้น้อยอีกด้วย

(http://www.cmadong.com/picup/201401/715701417219694531332460.jpg)

นายชุยหัว ซึ่งตั้งตัวจากธุรกิจรับเหมาก่อนผันไปทำอุตสาหกรรมเหล็กจนประสบความสำเร็จ ระบุว่า ตอนเด็ก ๆ  เขาและครอบครัวได้รับความกรุณาช่วยเหลือจากชาวบ้านที่หมู่บ้านนี้ไว้มากมาย ในเมื่อตอนนี้เขาทำงานและประสบความสำเร็จดีแล้ว และเงินที่มีก็มากเสียจนไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรอีก เลยต้องการกลับมาตอบแทนชาวบ้านที่มีบุญคุณกับครอบครัวของเขา

(http://www.cmadong.com/picup/201401/5158314172195541790275261.jpg)

          "ผมไม่อยากจะลืมรากเหง้าของตัวเอง ผมชดใช้หนี้ของผมเสมอ และผมก็อยากจะแน่ใจว่าชาวบ้านที่มีกรุณาต่อครอบครัวผมและต่อตัวผมสมัยยังเด็กจะได้รับการตอบแทนที่ดี" นายชุยหัวกล่าว

          ด้านผู้เฒ่าวัย 75 ปี จากหมู่บ้านแห่งนี้เผยว่า "ฉันจำพ่อแม่เขาได้ดีทีเดียว เป็นคนที่มีจิตใจดีมาก เอาใจใส่คนอื่นอยู่เสมอ และมันก็ดีเหลือเกินที่ลูกชายของพวกเขาได้รับถ่ายทอดจิตใจที่ดีงามนั้นมาด้วย"


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 30 พฤศจิกายน 2557, 20:21:37
ไปบางลำภู

มีร้านขายเสื้อเหลือง

(http://www.cmadong.com/picup/201401/670514173536707047732379.jpg)

พระเตรียมตกแต่งวัด เพือวันที่ ๕ ธันวาคม

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4092314173538199442805633.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 30 พฤศจิกายน 2557, 20:26:55
ผ่านถนนข้าวสาร

(http://www.cmadong.com/picup/201401/895441417353982943419733.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/8261814173542607002328010.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/5333314173543913072136933.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4426014173544693208010867.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 30 พฤศจิกายน 2557, 20:37:58
ผ่านสถานีตำรวจฯชนะสงคราม

(http://www.cmadong.com/picup/201401/6227814173546582078393818.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/8130614173547527773271696.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 30 พฤศจิกายน 2557, 20:45:12
และวัดชนะสงคราม

วัดชนะสงคราม เป็นวัดโบราณสร้างในสมัยอยุธยา ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้าง เดิมเรียกว่าวัดกลางนา

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี มีพระราชประสงค์ที่จะสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นให้คล้ายคลึงกับกรุงศรีอยุธยามากที่สุด วัดที่ตั้งอยู่ใกล้พระบรมมหาราชวังได้ทรงปฏิสังขรณ์ใหม่ ตลอดจนเปลี่ยนชื่อวัดให้เหมาะสม โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อวัดกลางนาเป็นวัดตองปุ และให้เป็นวัดพระสงฆ์ฝ่ายรามัญ เช่นเดียวกับวัดตองปุที่กรุงศรีอยุธยา เพื่อเทิดเกียรติทหารชาวรามัญในกองทัพสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้กับพม่าในสงครามเก้าทัพที่ทุ่งลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อ พ.ศ. 2328  และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดชนะสงคราม

(http://www.cmadong.com/picup/201401/6275414173550946819197321.jpg)หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 03 ธันวาคม 2557, 14:22:11
ปีนัง.
จาก..เดลินิวส์

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4281614175912611099010556.jpg)

“ปีนัง” เดิมชื่อ “เกาะหมาก” เป็นส่วนหนึ่งของรัฐปีนัง 1 ใน 13 รัฐของมาเลเซีย ดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งตะวันออก” เพราะเป็นรัฐที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวเป็นอันดับต้น ๆ ของมาเลเซีย  มีเมืองหลวงเป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกอย่าง “จอร์จทาวน์”

เสน่ห์ของเมืองจอร์จทาวน์ อยู่ที่ความโดดเด่นทางวัฒนธรรม อาหาร และสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ เป็นแหล่งรวมผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ ทั้งจีน มาเลย์ อินเดีย และกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ โดยสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้มากที่สุดคือการตามหา “สตรีตอาร์ต” ภาพวาด 3 มิติ ที่แฝงอยู่บนถนนแทบทุกเส้นในเมืองจอร์จทาวน์ ผลงานของ นายเออร์เนสต์ ซาคาเรวิก ศิลปินชาวลิทัวเนีย เป็นภาพวาดตามผนังกำแพงและศิลปะเหล็กดัดในรูปแบบภาพ 3 มิติ สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น

ความโดดเด่นของจอร์จทาวน์ คือสถาปัตยกรรมอายุร้อยกว่าปี อาคาร บ้านเรือนแบบคลาสสิกสไตล์ชิโนโปรตุกีสคล้ายเมืองภูเก็ต ซึ่งหากลองนั่งพาหนะท้องถิ่นเป็นสามล้อถีบพื้นเมืองก็จะได้อารมณ์ไปอีกแบบในการชมความงามของทัศนียภาพเมืองเก่าที่มีเสน่ห์แปลกตา

มนต์เสน่ห์ของเมืองมรดกโลกปีนังเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่ยากจะอธิบาย ทำให้ปีนังกลายเป็นสถานที่สุดพิเศษหลากอารมณ์ เหมาะสำหรับการเที่ยวชมเก็บความทรงจำ สัมผัสมนต์ขลังที่จะไม่มีวันลืม “ปีนัง"


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 04 ธันวาคม 2557, 13:20:49
ทรงพระเจริญ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/817614176740306107004685.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 04 ธันวาคม 2557, 18:22:03
พระเจ้ากรุงธนบุรี

"ในปัจจุบันพระราชวังเดิมเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเรือและผู้บริหารพิพิธภัณฑ์คือมูลนิธิสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีซึ่งมีการบริหารจัดการที่ทันสมัย เช่นมีของที่ระลึกจำหน่ายตามแบบพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ทั่วไป ตัวพระราชวังเดิมมีความร่มรื่น ได้รับการดูแลภูมิทัศน์อย่างดี เป็นอีกแห่งที่น่าเข้าเยี่ยมชม

(http://www.cmadong.com/picup/201401/5135514176924261701452499.jpg)

อาคารท้องพระโรง:เป็นทรงไทยก่ออิฐถือปูน ประกอบด้วยพระที่นั่งองค์ทิศเหนือและองค์ทิศใต้เชื่อมต่อกัน ปัจจุบันเป็นสถานที่จัดงาน ประกอบพิธีสำคัญ รับรองบุคคลสำคัญและห้องประชุม


ผู้เขียนตั้งข้อสังเกตว่าพิพิธภัณฑ์ใดจะได้รับการดูแลที่ดีขึ้นอยู่กับหน่วยราชการที่สังกัดซึ่งมีงบประมาณและบุคลากรเพียงพอคอยดูแลอย่างเช่น พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีแห่งนี้ ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ หรือวังจิตรลดาในบริเวณวังปารุสกวันซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ในที่นี้ว่า __วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี___ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม ในวันอื่นๆ หากต้องการเข้าชมต้องทำจดหมายเป็นหมู่คณะถึงกองทัพเรือ

ผู้ที่เข้าไปชมพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีและอ่านข้อมูลต่างๆจะค่อยๆซึมซับคุณูปการของพระเจ้ากรุงธนบุรีที่มีต่อชาติไทยทุกวันนี้ การทำศึกตลอดระยะเวลายาวนาน 15 ปีเพื่อรักษาและขยายอาณาเขตของไทยเพื่อส่งต่อให้กับราชวงศ์จักรี

ในสมัยของพระองค์อาณาเขตของประเทศไทยทิศเหนือจรดอาณาจักรล้านนาทิศใต้จรดเมืองไทรบุรี ทิศตะวันออกจรดญวณใต้ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือจรดเวียงจันท์ หัวเมืองพวน และหลวงพระบาง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ จรดเมืองพุทไธมาศ ทิศตะวันตกจรดมะริดและตะนาวศรี ออกมหาสมุทรอินเดีย

จุดเด่นของพระเจ้ากรุงธนบุรีคือความเป็นนักรบ แต่จุดด้อยคือความเป็นนักปกครอง และจุดอ่อนอีกประการหนึ่งคือชาติกำเนิดซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จุดด้อยและจุดอ่อนสองประการหลังนั้นได้พาท่านไปสู่จุดจบของแผ่นดิน

ความเป็นนักรบความกล้าหาญและความเสียสละของท่านทำให้พระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นวีรบุรุษในดวงใจของคนไทย แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่น่าสรรเสริญยิ่งคือการรู้จักเวลาของตนเอง " ..จากหนังสือศิลปวัฒนธรรม


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 04 ธันวาคม 2557, 18:36:28
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ธันวาคม ปีนี้ หากไม่มีภารกิจ จะไปเยี่ยมชมวัดแจ้งและพระราชวังเดิมแห่งนี้


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 04 ธันวาคม 2557, 18:51:25
บูรณะวัดแจ้ง

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4890014176936841973248030.jpg)

วันนี้(4ธ.ค.)พระศากยปุตติยวงศ์ (ต่อศักดิ์ สุนฺทรวาที) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม กล่าวว่า วัดอรุณฯได้รับงบประมาณโครงการบูรณะศาสนสถานภายในวัดที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้การสนับสนุนจากทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ดำเนินการบูรณะพระอุโบสถวัดอรุณฯ ซึ่งมีความทรุดโทรม โดยขณะนี้ทางวัดได้ดำเนินการบูรณะเครื่องชุดประกอบบนหลังคาพระอุโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางวัดจึงใช้โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.2557 จัดพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดอรุณฯ

ทั้งนี้พระอุโบสถวัดอรุณฯ เคยมีการบูรณะครั้งใหญ่มาแล้ว 1 ครั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 และครั้งนี้ถือเป็นการบูรณะครั้งใหญ่อีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 9 โดยงบฯที่ทางสำนักงานทรัพย์สินฯ จะนำมาดำเนินการบูรณะศาสนสถานตามโครงการดังกล่าวนั้น คาดว่าจะต้องใช้งบฯ 400 ล้านบาท โดยจะนำไปบูรณะพระอุโบสถ พระวิหารหลวง หอไตร 2 หลัง มณฑปพระพุทธบาทจำลอง และประตูซุ้มยอดมงกุฏ ตลอดจนการปรับภูมิทัศน์โดยภาพรวม จะเริ่มจากการบูรณะพระอุโบสถก่อน

ในส่วนขององค์พระปรางค์วัดอรุณฯนั้น ทางกรมศิลปากรได้เข้ามาดำเนินการบูรณะ โดยรัฐบาลอนุมัติงบฯในการดำเนินการบูรณะ 150 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ในระหว่างการบูรณะองค์พระปรางค์ประกอบซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2558 จากนั้นในปี 2559 จะมีการบูรณะองค์พระปรางค์หลักต่อไป..ข่าวเดลินิวส์


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 04 ธันวาคม 2557, 23:21:17
วันนี้

ช่วงเช้า อยู่ที่ ตลาดซอย 2 เมืองนครปฐม (ถนนทิพากร ซอย 2)
วันนี้ถือเป็นวันสุกดิบ ของการซื้อเสื้อเหลือง
พรุ่งนี้ 5 ธ.ค. ใส่เสื้อเหลืองทั้งประเทศ

พบผู้คนเลือกซื้อเสื้อเหลืองหลายรูปแบบ เสียดายที่ถ่ายแบตฯของกล้องหมดพอดี)
สินค้าเสื้อสีเหลืองหลายหลาก ขายดี แถมราคาค่อนข้างแพงด้วย


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 05 ธันวาคม 2557, 17:25:56
พี่เหยง น่าจะเลยแถวนี้ไปเนาะ ซอย ๒

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8052814177752649204751849.jpg)

ชื่อคลองเจดีย์บูชา และประวัติของคลอง น่าสนใจครับ

คลองเจดีย์บูชา
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

 คลองเจดีย์บูชา เป็นคลองที่ถูกขุดขึ้นตั้งแต่ สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดฯให้ขุดคลองจากแม่น้ำเมืองนครชัยศรี เข้าไปจนถึงบริเวณพระปฐมเจดีย์เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและการไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ โดยเริ่มขุด ในปี พ.ศ.2401 ปากคลองอยู่ท้ายบ้านท่านา ปลายคลองจดพระปฐมเจดีย์นั้น พระราชทานนามว่า คลองเจดีย์บูชา เมื่อวันศุกร์ เดือน 5 ขึ้น 12 ค่ำ ปีมะเมีย นพศก ตรงกับพ.ศ.2401[1]เหตุที่พระราชทานชื่อนี้ เพราะได้ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ 600 ชั่ง  ดำเนินการเสร็จในปี พ.ศ.2405 [2]

ลำคลองเจดีย์บูชา กว้างราวๆ 15-20 เมตร ยาว 12 กิโลเมตรใช้เป็นเส้นทางต่อไปยังแม่น้ำแม่กลองที่จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรีได้ [3] ลำคลองไหลผ่านตามความยาวของพื้นที่เทศบาลนครนครปฐม  ผ่านหน้าวัดพระงาม ตลาดนครปฐม ลอดกำแพงองค์พระปฐมเจดีย์ หักออกนอกเขตเทศบาล ต่อกับห้วยจระเข้ และตัดตรงไปจดแม่น้ำท่าจีนที่บ้านตลาดต้นสน ตำบลท่านา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม[4]

 คลองนี้ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญมากตลอดรัชสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงกับให้สร้างพระราชวังปฐมนครขึ้นเพื่อประทับแรม[5] นอกจากนี้ในสมัยรัชกาลที่ 5 ก็ได้เสด็จประพาสพระปฐมเจดีย์ผ่านทางคลองนี้อีกด้วย

(http://www.cmadong.com/picup/201401/3099214177758137629750813.jpg)

 ในปัจจุบันคลองเจดีย์บูชาไม่ได้ใช้งานเป็นเส้นทางสัญจรแล้ว

                                


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 05 ธันวาคม 2557, 19:46:51
(http://www.cmadong.com/picup/201401/980631417783575154040115.jpg)

ชวนเที่ยว จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2557 แหล่งเรียนรู้เกษตรเชิงวัฒนธรรมที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบถิ่นอีสาน วันที่ 13 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2558

          เรียกได้ว่ากลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หลาย ๆ คนรอคอยก็ว่าได้ สำหรับ "จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์" เพราะจะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวปีละ 1 ครั้งเท่านั้น แถมแต่ละครั้งก็อลังการงานสร้างไปกับแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของจิม ทอมป์สัน อีกทั้งที่นี่ยังท่องเที่ยวได้ทั้งครอบครัว

                    (http://www.cmadong.com/picup/201401/118141417783793668277917.jpg)

                                     สำหรับ จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2557 เปิดฟาร์มให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมสัมผัสความความงามตามธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และวัฒนธรรมหมู่บ้านอีสาน ในงาน "จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2557" ภายใต้แนวคิด "ม่อน มอน สะออนหลาย" ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ณ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 06 ธันวาคม 2557, 08:16:00
วันที่ ๔ และ ๕ ธันวาคม

ไปโรงเรียนที่ลูกชายเรียน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/5740814178285405356698171.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3277114178286322048868592.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/2494414178287655969043485.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/2629314178288824766854690.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1404114178292004451539916.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 06 ธันวาคม 2557, 08:29:30
ศูนย์ราชการ นนทบุรี

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4499214178293428316147266.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/8672914178294465277407602.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4062114178295843764008088.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6516214178300385241658301.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 06 ธันวาคม 2557, 08:57:49
โลกโซเชียลแชร์ภาพพระอาทิตย์ทรงกลด เหนือพระสาทิสลักษณ์ในหลวง ครูถ่ายภาพได้สุดปลื้ม!
                              (http://www.cmadong.com/picup/201401/306771417831047278149214.jpg)

 วันที่ 5 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ในโลกออนไลน์ เฟซบุ๊กชมรมคนรักมวลเมฆ ได้แชร์ ภาพพระอาทิตย์ทรงกลด เหนือพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู้หัว ในโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ กันเป็นจำนวนมาก โดยบันทึกถ่ายภาพได้ในวันเฉลิมพรรรษา 87 พรรษา  


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 06 ธันวาคม 2557, 10:57:18
อ้างถึง
ข้อความของ เหยง 16 เมื่อ 04 ธันวาคม 2557, 23:21:17
วันนี้

ช่วงเช้า อยู่ที่ ตลาดซอย 2 เมืองนครปฐม (ถนนทิพากร ซอย 2)
วันนี้ถือเป็นวันสุกดิบ ของการซื้อเสื้อเหลือง
พรุ่งนี้ 5 ธ.ค. ใส่เสื้อเหลืองทั้งประเทศ

พบผู้คนเลือกซื้อเสื้อเหลืองหลายรูปแบบ เสียดายที่ถ่ายแบตฯของกล้องหมดพอดี)
สินค้าเสื้อสีเหลืองหลายหลาก ขายดี แถมราคาค่อนข้างแพงด้วย


อ้างถึง
ข้อความของ เริง2520 เมื่อ 05 ธันวาคม 2557, 17:25:56
พี่เหยง น่าจะเลยแถวนี้ไปเนาะ ซอย ๒

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8052814177752649204751849.jpg)

ชื่อคลองเจดีย์บูชา และประวัติของคลอง น่าสนใจครับ

คลองเจดีย์บูชา
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

 คลองเจดีย์บูชา เป็นคลองที่ถูกขุดขึ้นตั้งแต่ สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อครั้งโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) เป็นแม่กองปฏิสังขรณ์พระปฐมเจดีย์ ได้โปรดฯให้ขุดคลองจากแม่น้ำเมืองนครชัยศรี เข้าไปจนถึงบริเวณพระปฐมเจดีย์เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและการไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ โดยเริ่มขุด ในปี พ.ศ.2401 ปากคลองอยู่ท้ายบ้านท่านา ปลายคลองจดพระปฐมเจดีย์นั้น พระราชทานนามว่า คลองเจดีย์บูชา เมื่อวันศุกร์ เดือน 5 ขึ้น 12 ค่ำ ปีมะเมีย นพศก ตรงกับพ.ศ.2401[1]เหตุที่พระราชทานชื่อนี้ เพราะได้ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ 600 ชั่ง จ้างชาวจีนให้ขุดชคลองขึ้น ต่อมาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ถึงแก่พิราลัย ขณะที่การยังค้างอยู่ จึงโปรดให้เจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค) ดำเนินการต่อจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2405 [2]

ลำคลองเจดีย์บูชา กว้างราวๆ 15-20 เมตร ยาว 12 กิโลเมตร ปลายคลองด้านตะวันตกไหลจากตัวเมืองไปออกคลองวังตะกู และคลองทัพหลวง ซึ่งใช้เป็นเส้นทางต่อไปยังแม่น้ำแม่กลองที่จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรีได้ [3] ส่วนด้านตะวันออก ลำคลองไหลผ่านตามความยาวของพื้นที่เทศบาลนครนครปฐม โดยผ่านเข้ามาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านหน้าวัดพระงาม ตลาดนครปฐม ลอดกำแพงองค์พระปฐมเจดีย์ หักออกนอกเขตเทศบาล ต่อกับห้วยจระเข้ และตัดตรงไปจดแม่น้ำท่าจีนที่บ้านตลาดต้นสน ตำบลท่านา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม[4]

 คลองเจดีย์บูชาได้ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญมากตลอดรัชสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงกับให้สร้างพระราชวังปฐมนครขึ้นเพื่อประทับแรม[5] นอกจากนี้ในสมัยรัชกาลที่ 5 ก็ได้เสด็จประพาสพระปฐมเจดีย์ผ่านทางคลองนี้อีกด้วย

(http://www.cmadong.com/picup/201401/3099214177758137629750813.jpg)

 ในปัจจุบันคลองเจดีย์บูชาไม่ได้ใช้งานเป็นเส้นทางสัญจรแล้ว

                                 (http://www.cmadong.com/picup/201401/6094514177758751244341540.jpg)

ใกล้เคียงครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: Dtoy16 ที่ 06 ธันวาคม 2557, 13:21:12
           ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อตัวอย่างค่ะน้องเริง  ชอบรูปพิธีต่างๆจัง เลือดข้าราชการยังเข็มอยู่ พี่ต้อยน่ะ
           วันมหามงคล 5 ธ.ค กลางวันพระอาทิตย์ทรงกลด กลางคืนพระจันทร์ก็ทรงกลดด้วย


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 06 ธันวาคม 2557, 17:41:25
ครับ พี่เหยง  พี่ต้อย

ยังไม่อยากจบเรืองคลองเจดีย์บูชา ๕ ๕

ร. ๔ ได้ทรงขุดคลองมหาสวัสดิ์จากกรุงเทพฯเพื่อย่นระยะทางและเวลาจากกรุงเทพฯไปองค์พระปฐมเจดีย์ด้วยเช่นกัน

มีรายละเอียดตามที่ค้นคว้ามาว่า

                              (http://www.cmadong.com/picup/201401/7249114178626455215587620.jpg)

"คลองมหาสวัสดิ์ หรือ คลองชัยพฤกษ์ เป็นคลองที่เริ่มต้นจากคลองลัดบางกรวยหรือคลองบางกอกน้อย ใกล้วัดชัยพฤกษมาลา ไหลผ่านเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี กับเขตตลิ่งชันและเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ผ่านอำเภอพุทธมณฑล ไปออกแม่น้ำท่าจีนที่ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รวมความยาว 28 กิโลเมตร

คลองสายนี้เริ่มขุดตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2402 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อย่นระยะทางไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ หลังจากที่ทรงให้ขุดคลองเจดีย์บูชา เมื่อ พ.ศ. 2401 โดยจากแม่น้ำนครชัยศรีไปจนถึงองค์พระปฐมเจดีย์แล้ว"

อาจกล่าวได้ว่าเป็นโครงการ 1 และ 2  ต่อกันไปเลยครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 09 ธันวาคม 2557, 17:45:44
เที่ยวคลอง

ไปพื้นที่อำเภอบางกรวย นนทบุรี ที่เป็นรอยต่อ กรุงเทพฯ และนครปฐม เพียงข้ามคลองมหาสวัสดิ์

ซ้ายบางกรวย ขวาทวีวัฒนา

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4931214181220052211358994.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4024414181223054336886201.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 09 ธันวาคม 2557, 17:58:19
แวะร้านก๋วยเตี๋ยวฝั่งบางกรวย มีแปลงผัก หลังคาจาก ลมพัดเย็น

(http://www.cmadong.com/picup/201401/6922414181226274649460893.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/717714181227648907272466.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 09 ธันวาคม 2557, 18:03:23
คลองบางแม่นาง

พายเรือกลับจากขายต้นไม้ หน้าบ้านมีถนน แต่ขี่มอเตอร์ไซด์ไม่ได้  จึงใช้เรือที่ถนัดมาตั้งแต่เด็ก

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2881414181229811582572450.jpg)

คลองกว้างเหลือเพียงเท่านี้ สะพานของหมู่บ้านจัดสรรสร้างขายทั้งสองฝั่งคลอง


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6072214181232868589257160.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 09 ธันวาคม 2557, 18:11:48
คลองบางไกรในที่ติดกับวัด

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2628614181234381112400069.jpg)

มีเรือขายขนม

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4194014181236357195456321.jpg)

มีคนซื้อ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/6464114181238222369640055.jpg)

มีคนตั้งท่าถ่ายรูป.. ฮ่า ฮ่า

(http://www.cmadong.com/picup/201401/5118514181240626000686627.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 09 ธันวาคม 2557, 18:27:59
พายเรือขายของ
อย่าให้หมดไป..เด็ดขาด
เป็นวิถีชีวิตที่ยังคงอยู่


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 09 ธันวาคม 2557, 18:35:32
สายๆจะมีเรือขายก๋วยเตี๋ยวด้วยครับ

นอกจากนั้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์  อำเภอบางกรวยที่เป็นชุมชนใหญ่ จะมีเรือหางยาวโดยสารจากคลองมหาสวัสดิ์ที่กำหนดเวลาเช้า และเย็นไปและกลับท่าช้างที่กรุงเทพฯด้วย ไม่ได้ถ่ายภาพมา


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 10 ธันวาคม 2557, 13:56:09
ไปร้านนี้ ..ที่เคยนำเสนอแล้ว

(http://www.cmadong.com/picup/201401/3629214181945487268459787.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/153614181946467178622996.jpg)

เท่านี่ก็อร่อย และอิ่ม

(http://www.cmadong.com/picup/201401/12843141819482167785768.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 12 ธันวาคม 2557, 19:18:40
จันทบุรีอากาศเย็น ลมพัดสดชื่นดี


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 14 ธันวาคม 2557, 16:18:54
ที่ท่าเรือของชุมชน เรือกลับจากจับกุ้งปลามาตอนเช้ามืดแล้ว คืนนี้จะไปจับกุ้ง ปลาที่โพงพางอีก

(http://www.cmadong.com/picup/201401/774914185487019784569623.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 14 ธันวาคม 2557, 16:20:59
ถนนในชุมชน สงบดี

(http://www.cmadong.com/picup/201401/3590314185488353477981695.jpg)

ร้านค้าที่มีมานานกว่า หกสิบปี ..ยังมีอยู่ต่อไป

(http://www.cmadong.com/picup/201401/339031418548969814645765.jpg)

สินค้าท้องถิ่น ..มาจากท่าเรือนั้นแหละ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/153614185490988055987069.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1940414185491835388726480.jpg)

แต่นี่ไม่ใช่  มาจากที่อื่นแต่มาขายที่นี่

(http://www.cmadong.com/picup/201401/5543614185494092600823366.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 14 ธันวาคม 2557, 16:33:45
ผักที่นี่ปลูกเฉพาะช่วงอากาศเย็นๆ..มีทุกปี

(http://www.cmadong.com/picup/201401/9907914185496083864777158.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/5849614185496805674155717.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 14 ธันวาคม 2557, 16:37:36
มีก๋วยเตี๋ยวพื้นบ้าน ..เน้นน้ำต้มจากสมุนไพร

(http://www.cmadong.com/picup/201401/39787141854981793414238.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7560814185499135607443917.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 14 ธันวาคม 2557, 16:42:26
ผ่านโครงการผันน้ำจากแม่น้ำจันทบุรีไม่ให้ไหลผ่านตัวเมือง  โดยขุดคลองขึ้นมาใหม่  จะใช้การได้แล้วและมีถนนใหญ่เลียบคลอง

(http://www.cmadong.com/picup/201401/9018414185501159328792584.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4414514185502173859543497.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/8126214185502959367693695.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 14 ธันวาคม 2557, 16:49:51
 คลองติดกับที่พักนี้ และที่ดิน (จัดสรร) ทุกแปลงติดคลองซอย

(http://www.cmadong.com/picup/201401/3386514185505615765028102.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/17081418550664446790806.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/271611418550764245528575.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 15 ธันวาคม 2557, 18:40:03
จุฬาฯ แจงเหตุ สั่งนิสิตหอพักออกทั้งหมด เพราะต้องจัดกีฬานักเรียนสาธิตฯ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/318714186441714088611421.jpg)

กรณีที่มีกระทู้พันทิปตั้งคำถามถึงกรณีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศให้นิสิตหอพักของมหาวิทยาลัยเก็บของเเละย้ายออกจากหอพัก เนื่องจากทางโรงเรียนสาธิตจุฬา ได้เป็นเจ้าจัดงานกีฬาสาธิตสามัคคี วันที่ 17 - 28 ธันวาคมจึงทำให้ต้องมีนักกีฬาจำนวนจากโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศไทยมาพักที่จุฬา ซึ่งได้ใช้หอพักของนิสิตจุฬาเป็นที่พักแก่นักกีฬาทั้งหมดถึง 3,800 คน ซึ่งจากเหตุการณ์นี้ ทำให้มีนิสิตที่เดือดร้อนเป็นจำนวนมากเพราะว่าไม่มีที่อยู่ โดยทางหอพักประกาศให้นิสิตที่สามารถอยู่หอได้คือนิสิตที่ฝึกงานหรือติดการฝึกสอนอยู่เท่านั้น และให้อยู่รวมกันห้องละ 7 คน จากปกติที่สามารถรองรับได้เพียง 4 คน โดยจากคำสั่งดังกล่าวทำให้ นิสิตจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน เพราะต้องขนของออกจากหอนำไปเก็บไว้ที่อื่น ซึ่งนิสิตหอพักส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัด หลายคนไม่มีญาติในกรุงเทพฯ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7339314186447147577714514.jpg)
 
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ศูนย์สื่อสารองค์กร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ ชี้แจง ปัญหาดังกล่าว โดยระบุว่า การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งนี้เป็นความจำเป็น เเละถือเป็นศักดิ์ศรีความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย โดยนักกีฬาฯของโรงเรียนสาธิตฯทุกคนที่จะเข้าร่วมถือเป็น "แขกคนสำคัญฯ" ของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ หอพักของมหาวิทยาลัย ถือเป็นสวัสดิการของนิสิตจุฬาฯ และในกระบวนการคัดเลือกก็มีเงื่อนไขระบุชัดเจนว่า นิสิตต้องปฏฺบัติตามระเบียบของหอพัก และต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตในด้านต่างๆ รวมถึงนิสิตจะต้องย้ายออกจากหอพักนิสิตในวันถัดจากวันปิดภาคการศึกษา โดยนิสิตที่จะสมัครเข้าหอพักต้องยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวอยู่แล้ว

หากไม่สามารถปฏฺบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ ก็ต้องออกไปอยู่อาศัยในหอพักเอกชนที่ไม่เคร่งครัดกับระเบียบดังกล่าวเพื่อ เปิดโอกาสให้นิสิตอีกจำนวนมากที่ต้องการได้รับสวัสดิการนี้    นอกจากนี้ทางหอพักยังได้เเจ้งให้กับนิสิตหอพักทราบเพื่อเตรียมตัวย้ายออกจากหอพักล่วงหน้ากว่า 2 เดือนแล้ว ....ข่าวมติชน


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: Dtoy16 ที่ 15 ธันวาคม 2557, 20:24:26
              ช่วงนั้นปิดเทอมมหาวิทยาลัยหรือค่ะ จริงซิเดี๋ยวนี้ปิดตามอาเซียน สมัยเราปิดเทอมก็กลับบ้านทิ้งหอเหมือนกัน
              บางคนไม่กลับก็ได้    อาทิตย์ที่ผ่านมาพาแขกแวะไปธารโบกอ่าวลึก แบบตามครูไปเที่ยวพอได้เห็น ส.ก บนแผ่นหิน
               ครั้งในหลวง ราชินีเสด็จ นานจริงๆ2502


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: Dtoy16 ที่ 15 ธันวาคม 2557, 20:31:10
(http://www.cmadong.com/picup/201401/1400814186501729033551774.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: Dtoy16 ที่ 15 ธันวาคม 2557, 20:34:31
          อ้าวรูปธารโบกอยู่ในเครื่องมือถือ   นี่คือแหลมสัก ตำบลหนึ่งของอ่าวลึก เงียบๆเหมาะกับคนชอบทิวทัศน์ที่มองเห็นเกาะเล็กเกาะน้อย


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 16 ธันวาคม 2557, 19:57:34
ภาพต้นไม้ชายทะเลหลังฝนดูดีได้ครับ.  ฝีมือดี


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: Dtoy16 ที่ 18 ธันวาคม 2557, 13:02:15
(http://www.cmadong.com/picup/201401/1766914188823433916547549.jpg)
หลายที่หลายจุดที่น่าสนใจในมุมของความเป็นอยู่ผู้คนแหลมสัก พี่ไม่ได้เก็บภาพมาค่ะน้องเริง ต้องใช้สายตาครูเริง
เวลาออกไปข้างนอกบ้าน


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: Dtoy16 ที่ 18 ธันวาคม 2557, 13:04:57
(http://www.cmadong.com/picup/201401/9836214188825906563319982.jpg)
เล่นน้ำได้ แต่เก็บตังส์ค่าเข้า เลยมีแต่วิว


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 19 ธันวาคม 2557, 13:59:44
ที่ไหนเนี่ย

ยังมีน้ำเยอะอยู่เลย


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: Dtoy16 ที่ 21 ธันวาคม 2557, 14:50:36
     ธารโบกขรณีค่ะเหยง ก็คือน้ำตกน่าจะเป็นน้ำตกที่ไม่ต้องปีนป่าย ดั้นด้นเหมือนที่อื่น เป็นอุทยาน น้ำน่าเล่นมาก


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: Dtoy16 ที่ 21 ธันวาคม 2557, 14:52:06
(http://www.cmadong.com/picup/201401/8914614191482843845022493.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: Dtoy16 ที่ 21 ธันวาคม 2557, 14:54:02
(http://www.cmadong.com/picup/201401/5065314191483813652334078.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 21 ธันวาคม 2557, 21:13:35
มาอยู่หัวหิน 5 วัน. ถึงวันศุกร์ที่26 นี้ คงมีภาพตามมาครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 22 ธันวาคม 2557, 20:29:34
ช่วงปีใหม่จะไปพักที่ชะอำแกรนด์คอนโดเทลครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 23 ธันวาคม 2557, 16:28:29
ช่วงนี้ห้วหินอากาศเย็น ลมแรง คลื่นสูงครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 24 ธันวาคม 2557, 07:59:04
และยังคงเป็นเช่นนี้มาสี่วันแลัว ...คงเป็นเพราะทะเลเดียวกันที่ต่อมาจากทางใต้


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 24 ธันวาคม 2557, 20:33:44
ภาคใต้และรัฐกลันตันยังจมน้ำอยู่เลยครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 25 ธันวาคม 2557, 20:00:57
หัวหินลมแรง อากาศเย็น และไม่มีแสงแดดเอาซะเลย

(http://www.cmadong.com/picup/201401/201614195124376106028240.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/857414195125169605495086.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/5703814195126163671045238.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 25 ธันวาคม 2557, 20:20:16
แล้ว ม้า นี้ พวกเขามาอยู่หัวหินได้อย่างไร

(http://www.cmadong.com/picup/201401/6818114195135886874021133.jpg)

การอพยพม้าครั้งใหญ่จากพระนครไปหัวหินของหญิงชาวเยอรมันนามว่า ลี โรเดส ผู้รักม้าและการขี่ม้าเป็นชีวิตจิตใจ เธอเดินทางมาพำนักในพระนครเพราะติดตามบุพการีที่เข้ามาทำธุรกิจ คุณลีมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการเลี้ยงและขี่ม้า เพราะเธอได้รับการศึกษาทางด้านนี้โดยตรงจากประเทศเยอรมนี

      ในเวลานั้นเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์อันตึงเครียดในพระนคร หัวหินจึงกลายเป็นเป้าหมายของบรรดาเจ้าขุนมูลนายและผู้มีอันจะกินทั้งหลายเพื่อใช้หลบภัยสงคราม คุณลีก็เช่นกัน เธอขนม้าเทศสายพันธุ์ดีจากคอกม้าบริเวณถนนวิทยุ ขึ้นรถไฟสายใต้มุ่งไปยังเมืองชายทะเลที่มีนามว่าหัวหิน โดยเช่าบ้านจำนวน 5 หลังริมหาดบริเวณชุมชนบ้านหนองแกเป็นที่พำนัก

      คุณลีเริ่มกิจการคอกม้าแห่งใหม่ของเธอที่นี่แต่ด้วยความแร้นแค้นในช่วงสงคราม ทำให้ขาดแคลนอาหารและหญ้ามาเลี้ยงม้า บางครั้งต้องไปหาซื้อถึงปราณบุรีหรือตลาดมืดในราคาแพงลิบลิ่ว ทำให้เธอต้องคิดทำอะไรสักอย่างเพื่อความอยู่รอดของตัวเองและม้าจำนวนมาก

 (http://www.cmadong.com/picup/201401/258214195144471965184444.jpg)

      โชคดีที่บรรดาลูกศิษย์ขี่ม้าของคุณลีจากพระนครได้อพยพมาอยู่ที่หัวหินหลายสิบคน เธอจึงรวบรวมและชวนนักเรียนเหล่านั้นให้มาเรียนขี่ม้าต่อที่นี่จึงพอมีรายได้จุนเจือมากขึ้น กระนั้นก็ยังไม่พอกับรายจ่าย เธอจึงหารายได้เพิ่มด้วยการทำรถโดยสารเทียบม้าบริการชาวบ้าน จนเป็นที่ถูกอกถูกใจและมีผู้มาใช้บริการมากมาย

      ด้วยเหตุนี้ ชาวบ้านจึงได้เห็นภาพนักเรียนขี่ม้ากับคนเลี้ยงม้าบนชายหาดและถนนเพชรเกษมจนชินตา และครั้งหนึ่งชาวบ้านได้ขอให้คุณลีนำม้าเข้าร่วมขบวนแห่นาค เป็นการเริ่มต้นกิจการม้าเช่าครั้งแรกของเธอ จนกลายเป็นที่นิยมในเวลาต่อมา กระทั่งสงครามสงบ คุณลีพร้อมครอบครัวได้ย้ายคอกม้าของเธอออกจากหัวหินไปดำเนินกิจการต่อที่จังหวัดกาญจนบุรี

      หลังจากนั้นมีชาวหัวหินนามว่า ผูก บวบหอม ได้รับแรงบันดาลใจจากคุณลี จึงหันมาเลี้ยงม้าและเริ่มนำออกม้าให้ชาวพระนครเช่าขี่บนชายหาดค่าบริการเริ่มต้นที่ชั่วโมง 1 บาท ได้รับความนิยมมากจนกระทั่งได้กลายมาเป็นอาชีพม้าเช่าบนชายหาดที่สร้างรายได้ให้แก่คนหัวหิน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/6926014195136916263950690.jpg)

      ปัจจุบันก่อตั้งเป็นชมรมม้าเช่าหัวหินที่มีสมาชิกม้าทั้งสิ้น 61 ตัว โดยไม่มีการเพิ่มจำนวนป้ายตัวเลขที่ติดตัวม้า แต่ใช้วิธีเปลี่ยนมือจากรุ่นสู่รุ่น หรือให้เช่าหมายเลข เพื่อจำกัดจำนวนม้าและสงวนสิทธิ์ให้สมาชิกชมรมหัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 26 ธันวาคม 2557, 08:49:07
ผ้าโขมพัสตร์  ผ้าดั่งเดิมของหัวหิน เริ่มเมื่อ ๖๖ ปีก่อน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2907714195585273709445460.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1202314195586233378592515.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/9870114195587267532463250.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 26 ธันวาคม 2557, 08:53:41
โรงทอผ้า

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4529514195588784885336537.jpg)

ร้านขาย

(http://www.cmadong.com/picup/201401/9313114195594532156932787.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/2954414195590071580885308.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3922914195591465512527660.jpg)

อีกร้านที่ขายผ้าโขมพัตร์ ในตลาดหัวหิน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/6576314195592977378490483.jpg)

และที่กรุงเทพฯ ถนนนเรศ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7634914195631173638172294.jpg)
ภาพของท่านอื่น


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 26 ธันวาคม 2557, 10:09:04
เมื่อวานนี้

อากาศเริ่มอบอุ่นขึ้นแล้ว ฝนในภาคใต้ลดลง
แต่น้ำฝนสะสมอาจไหลลงมาท่วมในหลายพื้นที่


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 26 ธันวาคม 2557, 11:11:51
ภาพเก่าของหัวหิน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/70311419567078634501278.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7210914195672078504123394.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/580871419567396924215791.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1631214195675282796895657.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4611214195679113808932793.jpg)หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 26 ธันวาคม 2557, 11:30:14
ภาพถ่ายที่เป็นต้นแบบภาพวาด

(http://www.cmadong.com/picup/201401/1762314195681943363663819.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/5153414195682932161580515.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 26 ธันวาคม 2557, 11:36:22
ชาวหัวหิน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/9722814195685352430582055.jpg)

อ่านได้เฉพาะประโยคแรก

(http://www.cmadong.com/picup/201401/6327914195686634063180559.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 26 ธันวาคม 2557, 16:22:23
                                 (http://www.cmadong.com/picup/201401/7901314195857078081539482.jpg)

โผน กิ่งเพชร (12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 — 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2525) ชื่อจริงว่า มานะ สีดอกบวบ ชื่อเล่น "แกละ" เป็นแชมป์

โลกชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ โผนเป็นนักมวยรูปร่างผอมบาง มีช่วงขาที่ยาว ถนัดขวา และเป็นแชมป์โลกชาวไทยคนแรกที่ได้ครองแชมป์โลก

ถึง 3 สมัย  โผนถือเป็นตำนานของวงการมวยสากลคนหนึ่งของไทย วันที่โผนชิงแชมป์โลกได้ถูกกำหนดให้เป็นวันนักกีฬาไทย

 และมีการสร้างอนุสรณ์สถานของเขาที่หัวหิน  หลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้ว 10 ปี


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 26 ธันวาคม 2557, 16:29:20
การชิงแชมป์โลกของโผนได้กระทำต่อหน้าพระพักตร์ กับ ปาสคาล เปเรซ แชมเปี้ยนชาวอาร์เจนตินา ณ เวทีมวยลุมพินี เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2503 โดยในครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรด้วย


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 26 ธันวาคม 2557, 16:32:20
ก่อนถึงวันชก มีการโปรโมตตามสถานที่ต่าง ๆ มีการแต่งเพลงเชียร์โผนเป็นการเฉพาะหลายต่อหลายเพลง เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุทั่วประเทศและตามรถแห่ เช่น เพลงเชียร์โผนที่ร้องโดยทำนองเพลงกราวกีฬาว่า

"....วันที่ 2 เมษา มหาฤกษ์
ชาวไทยเอิกเกริกกันทั่วหน้า
โผนจะได้ชิงมงกุฎสุดโสภา
เป็นมิ่งขวัญประชาชาติไทย
ฮึม..ฮึม..ฮึม..หึ่ม..ฮึม...." (เลื่อนมาชกวันที่ ๑๖ เมษายน )

นอกจากนั้น คุณสุรพล โทณะวณิก ยังแต่งเพลงเชียร์โผนเป็นทำนองเพลงมาร์ชปลุกใจให้ฮึกเหิม โดยมี คุณมีศักดิ์ นาครัตน์ เป็นผู้ขับร้อง โดยมีเนื้อเพลงบางช่วงคือ...

"....เราเชียร์โผน...เราเชียร์โผน...
เราเชียร์โผน..โผน...โผน...โผน...โผน
เปเรซจะแข็งอย่างไร แต่โผนเลือดไทย....
ต้องเชียร์ไว้ดีกว่า....."

แต่ก็มีเด็ก ๆ ไปแปลงเนื้อเป็น " โผน กิ่งเพชร เปเรซกิ่งไผ่ โผนมือไว  ต่อยไข่เปเรซ"

เด็กๆอย่างเราเมื่อ ๕๐ ปีก่อนก็พอจำได้อยู่  ๕๕๕


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 26 ธันวาคม 2557, 20:19:09
ช่วงนั้นพวกเราอายุยังไม่ได้ 5-6 ขวบ
แต่มีการถ่ายเป็นภาพยนต์ 16 มิล เก็บไว้ฉาย
ทั้งฉายในโรงและฉายหนังกลางแปลง


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 27 ธันวาคม 2557, 07:17:51
ครับ.  ตอนนี้หากพิมพ์คำว่าโผน.  กิ่งเพชร. ในกูเกิ้ล. จะเจอการชกครั้งนั้นจากยูทูปด้วย


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 27 ธันวาคม 2557, 18:06:15
พรุ่งนี้ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ธันวาคม..จะไปวัดแจ้งและเยี่ยมชมพระราชวังเดิม

วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี___ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม ในวันอื่นๆ หากต้องการเข้าชมต้องทำจดหมายเป็นหมู่คณะถึงกองทัพเรือ

ผู้ที่เข้าไปชมพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีและอ่านข้อมูลต่างๆจะค่อยๆซึมซับคุณูปการของพระเจ้ากรุงธนบุรีที่มีต่อชาติไทยทุกวันนี้ การทำศึกตลอดระยะเวลายาวนาน 15 ปีเพื่อรักษาและขยายอาณาเขตของไทยเพื่อส่งต่อให้กับราชวงศ์จักรี

ในสมัยของพระองค์อาณาเขตของประเทศไทยทิศเหนือจรดอาณาจักรล้านนา ทิศใต้จรดเมืองไทรบุรี ทิศตะวันออกจรดญวณใต้ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือจรดเวียงจันท์ หัวเมืองพวน และหลวงพระบาง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ จรดเมืองพุทไธมาศ ทิศตะวันตกจรดมะริดและตะนาวศรี ออกมหาสมุทรอินเดีย

จุดเด่นของพระเจ้ากรุงธนบุรีคือความเป็นนักรบ แต่จุดด้อยคือความเป็นนักปกครอง และจุดอ่อนอีกประการหนึ่งคือชาติกำเนิดซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จุดด้อยและจุดอ่อนสองประการหลังนั้นได้พาท่านไปสู่จุดจบของแผ่นดิน

ความเป็นนักรบความกล้าหาญและความเสียสละของท่านทำให้พระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นวีรบุรุษในดวงใจของคนไทย แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่น่าสรรเสริญยิ่งคือการรู้จักเวลาของตนเอง " ..จากหนังสือศิลปวัฒนธรรม


รอชมภาพนะครับ   emo28:win:


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 27 ธันวาคม 2557, 19:19:38
อาคารไม้ที่หัวหินบางส่วน ไม่ใช่ของเดิมซะทีเดียว มีการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี บางส่วนเปลี่ยนไปบ้างเท่าที่จำเป็น

(http://www.cmadong.com/picup/201401/6396414196827323201110772.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/600401419682849506206592.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/5479214196829543814298659.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/5888914196830608837134619.jpg)หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 27 ธันวาคม 2557, 19:26:45
(http://www.cmadong.com/picup/201401/457611419683173353268925.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3622614196832742622315441.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/654814196833688860054095.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7908614196834712058876021.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6443714196835818926623766.jpg)

และจบที่เปลือกหอย

(http://www.cmadong.com/picup/201401/5529814196837319147482714.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 27 ธันวาคม 2557, 20:38:51
ช่วงนี้คงไปเดินบริเวณนี้ไม่ได้
ที่จอดรถไม่มี คนเดินกันเยอะมาก-แน่นอน


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 28 ธันวาคม 2557, 15:45:40
(http://www.cmadong.com/picup/201401/5676314197563276899323770.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 28 ธันวาคม 2557, 15:50:30
(http://www.cmadong.com/picup/201401/4678414197564165334849143.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7183914197572101311357477.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/5548714197574702535611558.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6062314197567819018467296.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/47221419756611585249424.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6374514197568756373249860.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 28 ธันวาคม 2557, 15:59:02
(http://www.cmadong.com/picup/201401/6934914197570549074376462.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/5064514197575842498376839.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1165714197576698621681635.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/8719414197577685784936314.jpg)

ภายในอาคารถ่ายภาพไม่ได้  ต่อมาไปที่พระบรมราชานุสาวรีย์ฯและป้อมวิไชยประสิทธิ์ ตรงปากคลองบางกอกใหญ่

(http://www.cmadong.com/picup/201401/6879314197581387721712854.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 28 ธันวาคม 2557, 18:36:13
คั่นเวลา..โผน  กิ่งเพชร จากไทยโพสต์ 28 ธันวาคม 57


เฟซบุ๊ก ต่อตระกูล ยมนาค" ไอ้แกละ.....ในหลวงมาแล้ว!......... "

ปี 2506 ในหลวงทรงฝ่าฝูงชนเข้าไปเชียร์ โผน กิ่งเพชร ป้องกันแชมป์โลก มวยรุ่นฟลายเวท

" ไอ้แกละ.....ในหลวงมาแล้ว!......... " พี่เลี้ยงโผนตะโกนจากข้างเวที

โผน ตอนนั้นผ่านมา 6 ยกแล้ว กำลังถูก ฮาราด้า นักชกหนุ่มจากญี่ปุ่นไล่ชกจนเกือบจะล้มลงกับพื้น เมื่อได้ทราบว่าในหลวงเสด็จมาแล้ว กลับมีกำลัง

ใจมหาศาล.......เรี่ยวแรงคืนมา กลายเป็น โผนกิ่งเพชรคนเก่าที่มีจังหวะและฝีมือที่เหนือกว่าหลอกล่อชกใบหน้าฮาราด้า จนแทบจะเป็นผู้ชกอยู่ข้าง

เดียว จนครบ15ยก จึงชนะคะแนนไป

คุณพ่อ ของผมซึ่งเป็นตำรวจราชองครักษ์ติดตามเสด็จในวันนั้นเล่าให้ผมฟังว่า......ความจริงทั้งในหลวงและสมเด็จฯ เสด็จมาก่อนตามกำหนดแล้ว

 แต่ไม่สามารถเข้ามาถึงเวทีมวยได้ เพราะฝูงชนแห่กันมาเต็มสนามและล้นออกมารอบๆจนแทบจะเกิดจลาจล

ในหลวงจึงพาสมเด็จฯกลับไปส่งที่สวนจิตรลดา แล้วเสด็จกลับมาใหม่พระองค์เดียว....... แจ้งมาให้คุณพ่อผม นำเปิดทางท่านให้เข้าไปนั่งใน

ยิมเนเซียม 1 และไม่ต้องเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี เวลาเสด็จเข้ามา ทรงเข้ามาเงียบๆและได้ที่นั่งธรรมดาๆ อยู่แวดล้อมไปด้วยแฟนมวย ในกลาง

ยกที่7 ....  หมายเหตุ สามปีต่อมาจากการชกกับเปเรซ ซึ่งชกที่เวทีมวยลุมพีนี


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 28 ธันวาคม 2557, 21:25:19
วันนี้ 28 ธันวาคม วันตากสินมหาราช
วันนี้ปกติจะเป็นวันพระราชทานเหรียญรามาธิบดี เฉพาะปีเลขคู่


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 29 ธันวาคม 2557, 08:13:09
ค่ำนี้มีภาพต่อๆไป


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: Dtoy16 ที่ 29 ธันวาคม 2557, 14:02:12
            ภาพหัวหินทุกยุค จนปัจจุบันน่าดูและมีเรื่องราว ชอบค่ะ ให้ดูซ้ำๆได้อย่างภาพร้านโขมพัตร ม้าที่ชายหาด


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 29 ธันวาคม 2557, 18:41:47
ครับ พี่ต้อย

 ฝีมือคนไทยที่น่าภูมิใจ มีทุนทรัพย์ มีสมองและสองมือ สำเร็จได้

"โขมพัสตร์" สานตำนานผ้าพื้นเมืองของหัวหิน

              (http://www.cmadong.com/picup/201401/7586214198533814535185205.jpg)

 ถ้าเอ่ยถึงชื่อร้าน โขมพัสตร์ หลายคนคงจะคุ้นเคยกันดี ในฐานะที่เป็นร้านขายผ้าฝ้ายพื้นเมือง เก่าแก่ตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และแม้จะผ่านเลยไปกี่ทศวรรษ "โขมพัสตร์" ก็ยังคงยืนหยัด อยู่คู่อำเภอหัวหินมาทุกยุคทุกสมัย โดยปัจจุบันได้แตกหน่อออกยอดเติบใหญ่ขึ้นอย่างงดงามน่าภูมิใจ

ม.ร.ว.ภรณี รอสส์

"คุณ กจง-อัสสยา คงสิริ ทิมบลิค" ทายาทรุ่นที่สามของราชสกุลกฤดากร ซึ่งเข้ามาช่วยสืบสานตำนานร้านโขมพัสตร์ให้ดูทันยุคทันสมัยขึ้น และเป็นผู้ดูแลโครงการโขมพัสตร์ วิลล่า มาร์เก็ต บริเวณใจกลางเมืองหัวหิน ซึ่งเปิดให้บริการเมื่อปี 2551 เล่าถึงประวัติเก่าแก่ของร้านว่า "โขมพัสตร์" ถือกำเนิดตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยท่านตาคือ พลเอกพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช และท่านยายคือ หม่อมเจ้าหญิงผจง–รจิตร กฤดากร ได้ทรงสร้างโรงงานย้อมและพิมพ์ผ้าขึ้นที่หัวหิน บนพื้นที่ผืนเดียวกับที่ตั้งร้านปัจจุบัน แต่เป็นโรงงานเล็กๆมีคนงานเพียง 20 คน จำลองรูปแบบมาจากโรงงานที่ทรงเคยทำสมัยลี้ภัยการเมืองไปประทับที่ไซง่อน ประเทศเวียดนาม ทรงเลือกหัวหิน เพราะทรงมีที่ดินอยู่ แล้ว และทรงมีเจตนาให้ชาวบ้านมีงานทำ มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น

คุณกจง

สำหรับ ลายผ้าที่สวยงามมีเอกลักษณ์นั้น "คุณกจง" เล่าว่า ตั้งแต่แรกเริ่ม "โขมพัสตร์" จะเน้นการพิมพ์ลายไทยลงบนผ้าฝ้ายเป็นหลัก โดยท่านตาและท่านยายได้ ทรงศึกษาเรื่องลายไทยโบราณจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมัยก่อนทุกอย่างต้องเขียนด้วยมือทั้งหมด ท่านตาก็เป็นคนแรกๆของเมืองไทย ที่ประยุกต์นำระบบซิลค์ สกรีน พรินติ้ง มาใช้พิมพ์ลายผ้า เริ่มจากพิมพ์ลายไทยเพียงอย่างเดียว แล้วจึงทดลองพิมพ์ผ้าพันคอเป็นรูปภาพเมืองไทยต่างๆ เช่น ลายวัดอรุณ, เรือหงส์, บ้านชาวนา ปรากฏว่าขายดีมาก เลยดัดแปลงทำผ้ารองจานอาหาร กระทั่งท่านตาสิ้นพระชนม์ในปี 2496 ท่านยายได้รับสืบทอดกิจการต่อพร้อมขยายกิจการ และปรับปรุงโรงงานให้ดีขึ้น ขณะเดียวกัน ก็ได้ประยุกต์ลายผ้าพิมพ์ และคิดค้นลวดลายใหม่ๆขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ต่อ มา เมื่อท่านยายอายุมากขึ้นได้ทรงมอบหมายให้ลูกสาวทั้ง 3 คน คือ คุณป้า ม.ร.ว.ภรณี รอสส์, คุณแม่ ม.ร.ว.อัจฉริยา คงสิริ และคุณน้า ม.ร.ว.วิภาสิริ วุฒินันท์ ช่วยดูแลกิจการต่อ โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ ของผ้าพิมพ์ลายไทยของหัวหินไว้ จากวันนั้นจนถึงวันนี้ เรามีคนงานเพิ่มจาก 20 คน เป็น 80 คนแล้ว แต่ทุกอย่างก็ยังผลิตด้วยมือตั้งแต่ต้นจนจบ เริ่มจากการผสมสี, ทำกรอบเขียนลาย, ถ่ายลงกรอบ, ใช้มือพิมพ์ ยกเว้นขั้นตอนฟินิชชิ่ง คือซักรีดและอบผ้า ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย

"คุณ กจง" ยืนยันว่า สินค้าของร้านเราอาจจะไม่ เพอร์เฟกต์ทุกชิ้น แต่ก็เป็นงานฝีมือเก่าแก่ที่หาได้ยาก ในยุคปัจจุบัน โดยลวดลายไทยโบราณ และลายพิมพ์ดั้งเดิมส่วนใหญ่ยังคงได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลาย เช่น ลาย ดอกจิก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของร้าน, ลายเทพนม, ลายหัวโขน และลายผ้าเกี้ยวพิมพ์ทอง ที่นำไปใช้ตกแต่ง พระที่นั่งวิมานเมฆ ขณะเดียวกัน ก็มีการคิดค้นลวดลายและสีสันใหม่ๆออกมาต่อเนื่อง รวมถึงปรับปรุงสินค้า ให้หลากหลายขึ้น   นอกเหนือจาก ผ้าตัดเสื้อ, ผ้าม่าน, ผ้าตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อประจำร้าน ในอนาคตตั้งใจว่าจะออกโปรดักส์ไลน์ใหม่ ที่ดูวัยรุ่นขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เด็กรุ่นใหม่หันมาใช้ผ้าฝ้ายของไทย ลองแล้วจะติดใจ เพราะยิ่งซักยิ่งนุ่มใส่สบาย ไม่หนาเทอะทะเหมือนสมัยก่อน แถมยังมีความยูนิคไม่ซ้ำใคร.....ไทยรัฐ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 29 ธันวาคม 2557, 18:53:51
พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2251414198538946825158805.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3237514199401227353955572.jpg)


ป้อมวิไชยประสิทธิ์ เป็นป้อมสำคัญที่ใช้ป้องกันข้าศึกตามริมแม่น้ำเจ้าพระยา ปากคลองบางหลวง (คลองบางกอกใหญ่) สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เดิมชื่อ ป้อมบางกอก หรือ ป้อมวิไชยเยนทร์  ต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี ได้ทรงสร้างพระราชวังขึ้นบริเวณป้อมนี้ พร้อมกับปรับปรุงป้อม พระราชทานนามว่า "ป้อมวิไชยประสิทธ์"

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7832214198549967213268498.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/622814198554875828948025.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/9468414198553734682288342.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/606761419855619657538506.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/8869314198595142435913356.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: Dtoy16 ที่ 29 ธันวาคม 2557, 19:41:05
(http://www.cmadong.com/picup/201401/1840914198365989055155199.jpg)
ของใหม่ อย่างจังซีลอน ป่าตองภูเก็ตก็ทำจำลองจากเรือเก่าสมัยโบราณ ให้คนนึกถึง


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 30 ธันวาคม 2557, 09:23:39
เริง

มีภาพกำแพงวังเดิมที่กองทัพเรือจะรื้อไหม?


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 30 ธันวาคม 2557, 09:45:39
นี่เป็นกำแพงและประตู สร้างในสมัย  ร.๕ พ.ศ .๒๔๔๙ ถึงจะเป็นกำแพงโรงเรียนนายเรือ  ก็ไม่สมควรรื้อ

ผบ.ทร.ย้ำกำแพงรั้วสร้างยุคร.5 มิใช่ยุคพระเจ้าตาก
"ผบ.ทร." ยืนยัน "กำแพงรั้ว" ที่เป็นประเด็นปัญหาคือ "กำแพงรร.นายเรือ" สร้างในสมัยร.5  ไม่ใช่กำแพงที่สร้างในยุคพระเจ้าตากสิน ลั่นอยู่ "ทร." มานาน รู้ดีอันไหนเป็น-ไม่เป็น จี้ "กรมศิลปากร" ชี้ให้ชัด ว่าใช่โบราณวัตถุหรือไม่ เผยเหตุต้องการปรับปรุง เพื่อใช้ต้อนรับแขก-สวนสนามตรวจพล

 เดลินิวส์..วันจันทร์ 1 ธันวาคม 2557 เวลา 11:53 น.

จากด้านนอก (http://www.cmadong.com/picup/201401/8954014199209892046182295.jpg)

จากด้านใน (http://www.cmadong.com/picup/201401/800314199210549040768612.jpg)

แนวกำแพง ภาพของท่านอื่น (http://www.cmadong.com/picup/201401/4015814199082354783662813.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 30 ธันวาคม 2557, 14:57:08
จังซีลอน สวยนะครับ น่าจะมีคนสนใจกันมาก


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 30 ธันวาคม 2557, 14:59:07
เที่ยวชมพระราชวังเดิม..จบแล้ว
 
(http://www.cmadong.com/picup/201401/4718914199264824026022767.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4070314199265905295983785.jpg)


เที่ยววัดแจ้ง ..จะตามมา


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 31 ธันวาคม 2557, 07:10:53
สวัสดีปีใหม่ทุกๆท่าน...ด้วยดอกไม้ที่บ้าน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/6650414199846334610114898.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 31 ธันวาคม 2557, 08:02:06
วัดแจ้ง เดิมเป็นวัดประจำพระราชวังแต่เมือได้รื้อกำแพงพระราชวัง จึงไม่ใช่แล้ว ทำให้มีพระประจำพรรษาได้

พระแก้วมรกตได้เคยประดิษฐานที่วัดนี้ ก่อนจะย้ายไปวัดพระแก้วในเวลาต่อมา... ตามนี้

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2090314199876726536504388.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 31 ธันวาคม 2557, 08:06:33
พระปรางค์และพระอุโบสถ..งามจริง

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2702214199879111513801738.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/5625114199882076583668538.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 31 ธันวาคม 2557, 08:16:11
(http://www.cmadong.com/picup/201401/6374514199885495941876666.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1212814199889051102072363.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 31 ธันวาคม 2557, 08:24:12
(http://www.cmadong.com/picup/201401/1823914199890357992487796.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6636514199891285830615763.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/9092214199892346819441.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 31 ธันวาคม 2557, 08:29:55
บางส่วนของอับเฉา ด้านนอก

(http://www.cmadong.com/picup/201401/345741419989368394463120.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4075414199894925013359235.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4780614199896267770705521.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 31 ธันวาคม 2557, 08:36:55
อุโบสถน้อยในวัด ..คนเยอะ  ถ่ายได้เท่านี้ ถ่ายพระแท่นบรรทมของพระองค์ท่านไม่ได้

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8768714199897335142470481.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 31 ธันวาคม 2557, 09:35:34
ในวัด ผ่านสถานที่เคยเป็นที่ตั้งโรงเรียนทวีธาภิเศก

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4672614200878793313216050.jpg)
มีพระปรางค์ด้านหลัง


 ต่อมาย้ายไปที่ปัจจุบัน ที่นี้จึงเป็นโรงเรียนประถม ใช้ชื่อและใช้ตรา "ทวีธาภิเศก" เดียวกัน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8124014199934746054949327.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/174714199933018645366369.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/8503114200220666770543488.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/863961420022115235862219.jpg)

ทั้งนี้เป็นเพราะวันนั้น "...ควรแปลงให้เป็นโรงเรียนสำหรับอารามนี้สักแห่งหนึ่ง..."

(http://www.cmadong.com/picup/201401/362614200321338905390133.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 01 มกราคม 2558, 06:59:52
ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัดขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารสำนักงาน กศน.ทุกระดับ ตระหนักถึงความสำคัญ และสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้แก่ครู นักศึกษา กศน.และประชาชนอย่างถูกต้อง ในการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันอภิปรายเรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย และความเป็นเอกราชของชาติไทย และเรื่องความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2479214200703696579104918.jpg)

วิทยากรท่านนี้ ได้เล่าความจริงในประวัติศาสตร์ว่า พระเจ้าตากสินได้ตรัสกับร. ๑ ว่าจะทรงแกล้งเป็นบ้า และ ร. ๑ ไม่ได้ทรงประหาร

ชีวิตพระเจ้าตากสินพระองค์จริง นั่นตัวปลอม พระองค์จริงทรงไปผนวชที่ขุนเขาพนม นครศรีธรรมราช

เมื่อมีสงครามเก้าทัพ พระภิกษุพระเจ้าตากสินได้มาที่กรุงเทพฯ ร่วมบัญชารบด้วย

วิทยากรได้เล่าว่าบรรพบุรุษท่านเป็นมอญ ประวัติศาสตร์มอญได้บันทึกไว้อย่างนั้น(เฉพาะตอนช่วยบัญชาการรบ ว่ามีพระภิกษุอยู่ในเหตุการณ์นั้น)

หลังจากสงครามสิ้นสุด ท่านได้กลับนครศรีธรรมราช ได้ลาสิกขาบท และมีครอบครัวที่นั่น  และสืบเชื้อสายเป็นผู้ใช้นามสกุล ณ นคร ในเวลาต่อมา

ที่วิทยากรได้เล่าเพราะต้องการให้ไปเล่าต่อความจริงในประวัติศาสตร์  แต่ที่ต้องบันทึกไปอย่างนั้นเพราะมีความจำเป็นรวมทั้งปลดหนี้จากเมืองจีนที่

เปลี่ยนแผ่นดินแล้ว หนี้ย่อมหมดไปด้วย


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 01 มกราคม 2558, 11:36:09
เดินซะเหนื่อย..ก่อนกลับ มาที่ร้านเก่าแก่ อยู่ต้นซอยถนนอรุณอัมรินทร์ ๑๓ ที่ไปถึงถนนอิสรภาพได้

 เป็นสองถนนที่นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศกมาโรงเรียนได้

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8451914200869469823357043.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1981142008713775127794.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/110461420087336203162063.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 02 มกราคม 2558, 09:49:10
เช้า ๓๑ ธันวาคม หมู่พระสงฆ์เดินบาตรหน้าบ้าน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8197314201668253477798001.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/8071514201670552392751034.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 02 มกราคม 2558, 13:02:37
ส่ง สคส.ปีใหม่ ให้ศักดิ์ชัย เพื่อนที่เหมือนเดิมโดยตลอด

(http://www.cmadong.com/picup/201401/1227914201785381712861778.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/8631414201786013206895752.jpg)

ภาพเก่า ๔๐ ปีก่อน ฮ่า ฮ่า

(http://www.cmadong.com/picup/201401/3578514201795172893565641.jpg)

และอีก ๓๘ ปี่ ต่อมา

(http://www.cmadong.com/picup/201401/5040214201804285858759712.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 04 มกราคม 2558, 14:01:42
ปิดท้ายวันหยุดยาว โดยการไปรังสิตกินอาหารพื้นเมือง..ก๋วยเตี๋ยวเรือธรรมดาๆ อีกแล้ว๕ ๕

(http://www.cmadong.com/picup/201401/6485814203544421294334121.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/2835114203549645636863745.jpg)

สมัยเตี่ยขายในเรือ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/782114203550963328888043.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 06 มกราคม 2558, 11:40:00
เตรียมเที่ยวด้วยภาพ "เชียงใหม่ เชียงราย เชียงตุง มกรา ๕๘"  ปลายเดือนนี้

         (http://www.cmadong.com/picup/201401/8277514205507092573611843.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1811614205541596522447271.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 07 มกราคม 2558, 19:20:47
เป็นเชียงใหม่ เชียงราย ๒๓ มกราคม และเชียงตุง ๒๔ - ๒๗ มกราคม ๕๘


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 08 มกราคม 2558, 20:26:27
วันนี้และพรุ่งนี้อยู่แปดริ้ว.  ภาพจะตามมาครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 09 มกราคม 2558, 14:50:07
อาคารเก่า  ศาลจังหวัด สร้างพ.ศ.๒๔๕๐

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8789414207897623608134058.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3941114207899151432005944.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/57948142079006516951719.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/2666814207901742556480150.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6058114207945824914649813.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/354714208024129404682219.jpg)


ปัจจุบันเป็นที่ทำการพุทธสมาคม


(http://www.cmadong.com/picup/201401/122061420794782249592550.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 09 มกราคม 2558, 16:18:51
ศาลากลางหลังเดิม ถูกไฟไหม้บางส่วนและซอมแซมแล้ว ปัจจุบันเป็นสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7848214207950115521894232.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1052014208012105873277587.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 09 มกราคม 2558, 18:13:05
อดีตโรงแรมไม้ ๒ ชั้น ริมแม่น้ำบางปะกง เป็นที่พักชั่วคืนสำหรับพ่อค้าเร่ทางเรือ ปัจจุบันเป็นร้านอาหาร

"ร้านอาหารริมน้ำ ที่นำบ้านไม้เก่าแก่ มาปรับปรุง ดัดแปลงเป็นร้านอยู่ริมแม่น้ำบางปะกง มีเสน่ห์ที่ตรึงใจ จนใครๆก็อยากมา"
บ้านไม้แห่งนี้เมื่อในอดีตคือโรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งในแปดริ้ว สมัยอากงอาม่ารู้จักกันดีและยังคงจำได้ในชื่อของ "โรงแรมเย็นใจ"

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ความเจริญต่างๆผ่านเข้ามา ก็เปลี่ยนแปลงบูรณะจากโรงแรมเก่าในอดีต จากบ้านไม้เก่าอายุกว่า 70ปี กลายเป็นร้านอาหารบรรยากาศอบอวลและอบอุ่นไปด้วยร่องรอยของอดีตที่น่าจดจำ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพเก่า เฟอร์นิเจอร์ไม้ของแท้และดั้งเดิม โอ่งดินเผาที่หาดูได้ยาก ของเก่าเก็บสะสมจากบรรพบุรุษ และทุกอย่างทำจากไม้"


(http://www.cmadong.com/picup/201401/624314208019584489915035.jpg)
เจ้าของ


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3607214208025926207147957.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 09 มกราคม 2558, 18:16:33
เสาไฟฟ้าต้นแรกๆของฉะเชิงเทรา สังเกตหัวเสาครับ ใกล้ๆกันเป็นโอ่งน้ำเก่าจากอยุธยา

(http://www.cmadong.com/picup/201401/6844014208020889750752029.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/473714208023006564884120.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 10 มกราคม 2558, 16:24:39
ชันล่างมีเครื่องเรือนเก่า

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8056214208819412263799491.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6547114208820551992035768.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1782514208821594713549423.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 10 มกราคม 2558, 16:31:54
เช่นเดียวกับชั้นบน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/832714208822975860804384.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4529114208823991683119302.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/213611420882505557800750.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 10 มกราคม 2558, 16:37:52
ร้านริมน้ำจริงๆ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2591814208826409560202406.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/5089714208827392194914361.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1661814208828389179243948.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/8592314208829747242535450.jpg)

และจบที่ร้านนี้ด้วยข้าวผัด ๑ จาน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/507114208831359110871269.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 11 มกราคม 2558, 07:48:53
ตรงข้ามร้านนี้เป็นตลาดสดแห่งแรกของฉะเชิงเทรา ตอนนี้ไปคึกคักที่อื่นแล้ว

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7831214209373116078738491.jpg)

รอบๆตลาด

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2659214209374593729700352.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1710214209376963371490421.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 11 มกราคม 2558, 08:00:30
ในตลาดมีอาหารขาย

(http://www.cmadong.com/picup/201401/5348714209380086995088807.jpg)

ในบรรยากาศที่นั่ง โต๊ะ เก้าอี้โบราณ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/3806114209385673216350935.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/8962414209383061806520721.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/2195614209384528627176787.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 11 มกราคม 2558, 19:39:31
อาคารและร้านค้าที่น่าชม

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2878314209799427045264090.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/5173214209837146018463596.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7812314209842318124209847.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1087614209853148442028015.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3594114209845377624166887.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 11 มกราคม 2558, 21:13:08
(http://www.cmadong.com/picup/201401/9579714209855729003774523.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/2667214209857227232686714.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1661714209858576037257676.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4440114209860064941646917.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 11 มกราคม 2558, 21:22:49
ของทันสมัยก็มี  พระอุโบสถสร้างด้วยสแตนเลส

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7305014209861518899780837.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/2575514209863219240387915.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7672514209865235215725763.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 11 มกราคม 2558, 21:32:06
และแม่น้ำบางปะกง

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8706814209867084755238438.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/8567014209868216450405763.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 12 มกราคม 2558, 11:11:02
ตามชมครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 12 มกราคม 2558, 11:13:55
ไป แปดริ้ว-ฉะเชิงเทรา ก็ไปแต่วัดหลวงพ่อโสธร
และรถมักแน่นวัด การเดินทางไม่ค่อยจะสะดวก
การไปวัดอื่น, ตลาด 100 ปี หรือโบราณสถานจึงเป็นเรื่องยากไปเลย


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 12 มกราคม 2558, 17:20:41
ที่แปดริ้วมีทีน่าสนใจหลายที่ครับ. คราวนี้ได้มาแค่นี่ก่อน


วันนี้ถึงวันพฤหัสฯมาระยอง.......แต่ไม่มีภาพตามมาด้วย


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 12 มกราคม 2558, 19:36:20
ไม่มีวาสนาอยู่เรื่องหนึ่ง

เข็มที่ระลึกงานพระราชทางเพลิงศพ วัดสามป่าง่าม ปี 2493

เห็นแล้วไม่เชื่อตาตัวเอง ว่ายังจะมีเหลืออยู่ในฉะเชิงเทรา

จึงลอยไปอยู่ในมือคนอื่นเลย ??!!


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: Dtoy16 ที่ 12 มกราคม 2558, 19:39:17
        น้องเริงไปแปดริ้วเดินเกือบถึงบ้านพี่ต้อย ตรงตลาดทรัพย์สิน ที่ประกาศเช่าเจ็ดร้อยต่อเดือน
         ผู้หญิงเสื้อแดงกำลังผัดหอยทอดก็อร่อยน่ะค่ะ รูปแจ่มชัดได้อารมณ์nostalgie คิดถึงบ้านเยาว์วัย
         ปัจจุบันตัวบ้านที่ดินรฟท.กำลังไล่ที่เพื่อพัฒนาที่ดินให้บริษัทที่ได้รับสัมปทานมาดำเนินก่าร
         มีน้องชายกับคุณอาอยู่ ส่วนคุณแม่น้องสาวมาอยู่กทม.
          ถ่ายภาพได้บรรยากาศมากและเก่งที่ได้เข้าถึงจุดที่ไม่ค่อยมีใครแวะ มักจะข้ามไปตลาดน้ำ
         หรือวัดหลวงพ่อโสธรกัน      ดูภาพให้ฟินอีกทีค่ะ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 12 มกราคม 2558, 20:13:01
ครับผม

ภาพยังมีอีกชุดครับ หากพี่ต้อย  พี่เหยงชอบ.

. กลับจากระยอง ขอลงภาพอีกนะ ทีเดียวกัน แต่ถ่ายหลากหลาย

อารมณ์ครับ.

ขอลงอีกครั้ง  ฮ่าฮ่า


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 12 มกราคม 2558, 20:19:41
งั้นพี่ต้อยก็รู้จักโรงแรมไม้นั้น

และพี่เคยเดินตามแม่ไปตลาดนั้นด้วย

เยี่ยมเลย

ภาพต่างๆในอดีตผุดขึ้นมาอย่างแน่นอน

ดีใจด้วยครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 12 มกราคม 2558, 20:42:27
พี่ต้อย. วันนั้นเดินจากตลาด. (ใช่ตลาดบางบัว หรือบ่อบัว ไหม  

จำไม่ได้  แต่ถ่ายภาพไว้ด้วย) แล้วเลี้ยวขวาทางที่ตรงไปสี่แยกและ ขวาไปถนนพานิชครับ

แต่ผมเลี้ ยวซ้ายขี้นสะพาน จึงเห็นโรงแรมไม้  

ก่อนที่เดินใต้สะพานมาตลาดเก่า


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: Dtoy16 ที่ 13 มกราคม 2558, 20:06:35
            น้องเริง บรรยายได้เหมือนตามครูไปเที่ยวเลย
             ตลาดนั้นชื่อตลาดบ่อบัว สะพานวรรณยิ่งที่อยู่ใกล้โรงแรมไม้
            อีกสะพานก็มิตรสัมพันธ์เพราะมีร.รชื่อเดียวกันอยู่
             ว่าแต่สมัยเด็กน้องเริงพูดเหมือนเคยมาหรือค่ะ
              ตลาดเก่าที่ว่าคือตลาดทรัพย์สินค่ะ
             คงมีภาพมาแชร์ค่ะ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 13 มกราคม 2558, 20:19:00
ผมทำงานที่ระยอง 20 ปี ไปแปดริ้วบ่อย

 ตัวเมืองขยายไปสถานีขนส่งแล้ว หน้าโรงเรียนเบญจมฯ เงียบไปเลย  

ตอนนี้สำนักทรัพย์สินฯ เร่งสร้างอาคาร ขนส่งเดิมรื้อแล้ว แต่ยังไม่ทำอะไร

ชอบใจสวนหมากยังมีเยอะอยู่

โดยรวมแปดริ้วยังสงบ อุดมไปด้วยอาหาร และปลาตัวใหญ่ทำริ้วได้ถึงแปดเหมือนเดิมครับ ฮ่า ฮ่า


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 15 มกราคม 2558, 13:02:52
อากาศเย็น. พักสักสองสามวัน. ค่อยเที่ยวต่อ.  
  
แต่จะมีภาพแปดริ้วเพิ่มอีกซักหน่อย


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 15 มกราคม 2558, 15:26:28
แปดริ้ว แปดริ้ว

เริ่มที่ตลาดบ่อบัว น่าจะมีต่อจากตลาดทรัพย์สินฯที่อยู่ริมน้ำบางปะกง เมื่อไม่ใช้เรือกันแล้ว จึงย้ายมาที่นี่

(http://www.cmadong.com/picup/201401/3022414213102257391827059.jpg)


ตลาดทรัพย์สินฯที่ว่า และร้านค้าที่มีพร้อมกัน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/323541421310618179662844.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/162414213108947060493147.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1385514213111353948824433.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 15 มกราคม 2558, 15:43:47
เดินเล่นริมน้ำและร้านค้า

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2800514213113802902268487.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4822914213115263077756906.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/9015814213117399194669215.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4818114213118914541590069.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 15 มกราคม 2558, 15:54:03
ไปวัดสมาน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/1336514213120191538105052.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/9380014213121355991646703.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6500414213122761794358673.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6899914213124296194128524.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 15 มกราคม 2558, 16:05:25
กลับล่ะ..ผ่านประตู่กั้นน้ำจืดและน้ำเค็ม

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2993214213126815107945231.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 16 มกราคม 2558, 21:33:13
เดี๋ยวนี้รูปหล่อหลวงพ่อต่างๆ หล่อได้ทั้งเรซิน ปูน ส่วนทองเหลืองไม่นิยมเพราะมีราคาแพง

ทำให้หลายวัด หลายสถานที่ใช้เป็นแหล่งรับบริจาคเงินกัน

ทั้งๆที่วัดดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้อง

ดังเช่นภาคเหนือ หล่อหลวงพ่อทวด ซึ่งน่าจะเป็นของภาคใต้

ที่ประจวบคีรีขันธุ์หล่อครูบาศรีวิชัย ซึ่งท่านเป็นพระล้านนา

เหมื่อนหนังคนละเรื่อง-คนละม้วนเลย


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 17 มกราคม 2558, 06:23:48
วัดรับแลกเหรียญบาทชุดละยี่สิบบาทเพื่อใส่บาตรพระเกจิต่างๆ ตามรูปหล่อๆของท่าน


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 17 มกราคม 2558, 17:31:23
(http://www.cmadong.com/picup/201401/9322514214906659580257749.jpg)

โคลงยอพระเกีรยติพระเจ้ากรุงธนบุรี มีผู้เขียนเป็นบุคคลที่ร่วมเหตุการณ์ โดยรับราชการเป็นมหาดเล็กของราชสำนักกรุงธนบุรี และเนื้อหากล่าวถึงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในช่วงต่างๆ เช่น เมืองปัตตานีถวายดอกไม้เงิน ดอกไม้ทองต่อกรุงธนบุรี, เจ้าหัวเมืองต่างๆ ถวายธิดาเป็นพระสนม, การให้ความช่วยเหลือพระรามาธิบดีจากกัมพูชาที่มาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ฯลฯ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/6477514214907329193059927.jpg)

หากในพื้นที่อันจำกัดนี้ ขอยกเรื่องของ "การปราบดาภิเษก" ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่กล่าวถึงสถานการณ์ก่อนเสด็จขึ้นครองราชสมบัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ไม่ได้สืบเชื้อสายจากกษัตริย์กรุงศรีอยุธยา จึงมีทั้งการยอมรับและไม่ยอมรับจาก ประชาชน, ขุนนาง, เจ้าเมือง ฯลฯ บางกลุ่มก็รวมกลุ่มตั้งก๊กไม่ยอมรับอำนาจสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แต่ก็ไม่สามารถต้านทานแข็งเมืองได้ ดังนี้

ใครอาตมตั้ง              ตัวผจญได้ฤๅ
พ่ายพระกุศลพล        ทั่วท้าว
ปราบดาภิเษกบน       ภทรบิฐ บัวแฮ
สมบัติสมบูรณ์ด้าว      แด่นฟ้ามาปาน
ใครที่โมหะมืดไหม้      สะเทือนฤทธิ์
รอยว่าเวรตามปลิด     ชีพม้วย
ที่แข็งแข่งอิทธิฤทธิ์    ภูวนารถ
ย่อมระยำยับด้วย         ปิ่นเกล้าธรณี

ส่วนเนื้อหาอื่นๆ ขอท่านได้โปรดอ่านใน "ศิลปวัฒนธรรม" เดือนมกราคม ๒๕๕๘ ว่า พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในฐานะพระมหากษัตริย์ที่บันทึกในวรรณคดีเรื่องโคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรีจากการบอกเล่าของราชสำนักธนบุรีเป็นอย่างไร
   


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 17 มกราคม 2558, 18:57:13
(http://www.cmadong.com/picup/201401/3207214215458158470489862.jpg)

ฮือฮาไม่น้อยเมื่อ "นิวคาสเซิ่ล เจ็ตส์" สโมสรชั้นนำในศึก เอลีก ออสเตรเลีย ยื่นข้อเสนอยืมตัว "เกริกฤทธิ์ ทวีกาญจน์" ปีกซ้ายตัวจี๊ดของ ชลบุรี เอฟซี ไปร่วมทัพด้วยสัญญายืมตัว 3 เดือน

"นิวคาสเซิ่ล เจ็ตส์" ทีมดังใน เอลีก ออสเตรเลีย แสดงความสนใจในตัว “ก้อง” เกริกฤทธิ์ ทวีกาญจน์ ปีกซ้ายตัวเก่งทีมชาติไทยของ “ฉลามชล” ชลบุรี เอฟซี ที่โชว์ฟอร์มสะเด่าต่อเนื่องนับตั้งแต่เอเชียนเกมส์ จนล่าสุดในทัวร์นาเม้นต์ เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2014 ที่ผ่านมา ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอให้ ชลบุรี พิจารณา ด้วยสัญญายืมตัวระยะสั้น 3 เดือน ให้บอร์ดฉลามชลพิจารณา

โดยมีรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าทาง นิวคาสเซิล เจ็ตส์ เสนอทุ่มค่าเหนื่อยให้ "เจ้าก้อง" ถึงเดือนละ 3 แสนบาท ซึ่งตอนนี้บอร์ดบริหารของทีม ชลบุรี ได้รับข้อเสนอเรียบร้อยแล้ว และกำลังพิจารณา รวมไปถึงสอบถามความต้องการของตัว เกริกฤทธิ์ เองด้วยว่าพร้อมไปแสดงฝีเท้าที่ออสเตรเลียหรือไม่


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 18 มกราคม 2558, 15:13:29
18 มกราคม วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

                                (http://www.cmadong.com/picup/201401/7708414215687515147314905.jpg)

“ วันยุทธหัตถี ” หรือที่เรียกว่า “ วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ” หมายถึง วันที่ระะลึกที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะ ต่อสมเด็จพระมหาอุปราชาของพม่า เมื่อ วันจันทร์ เดือน 2 แรม 2 ค่ำ จุลศักราช 954 อัน ตรงกับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2135 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 กำหนดให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็น “ วันยุทธหัตถี ” (แทนวันที่ 25 มกราคม เนื่องจาก นายประเสริฐ ณ นคร ราชบัณฑิต ได้คำนวณแล้วพบว่าการนับวันทางจันทรคติของวันกระทำยุทธหัตถีเดิมที่ตรงกับวันจันทร์ เดือน 2 แรม 2 ค่ำ จุลศักราช 954 ที่กำหนดเป็นวันที่ 25 มกราคมนั้น คลาดเคลื่อน จึงได้มีการเปลี่ยนใหม่ให้ตรงกับความเป็นจริง) และถือวันนี้เป็นวันรัฐพิธี โดยให้มีการวางพานพุ่มสักการะ แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ                             


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 24 มกราคม 2558, 06:02:50
24_27 มค.  เที่ยวเชียงตุง


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: Dtoy16 ที่ 24 มกราคม 2558, 15:12:03
         ตามน้องเริงมาเที่ยวแปดริ้วแล้วค่ะ เมื่อวานแวะไปทำเรื่องที่ดินแล้วแวะตลาดทรัพย์สิน
          เพื่อขอเช่าให้อาแล้วพาอาๅปเที่ยววัดสมาน ตามเส้นทางตามครูไปเที่ยวเปี๊ยบเลย


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: Dtoy16 ที่ 24 มกราคม 2558, 15:13:39
        เที่ยวเชียงตุงให้สนุกน่ะน้องเริง  เปิดดูภาพเหยงโพสมาแล้วค่ะ
       แต่ละท่านเบิกบานดีจัง


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: Dtoy16 ที่ 24 มกราคม 2558, 15:16:18
(http://www.cmadong.com/picup/201401/1647514220873065172650972.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: Dtoy16 ที่ 24 มกราคม 2558, 15:19:52
(http://www.cmadong.com/picup/201401/967011422087690176136279.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: Dtoy16 ที่ 24 มกราคม 2558, 15:26:24
        สีสันของแปดริ้ว ย่านเก่าแก่เมื่อห้าสิบปีที่แล้วที่ทิ้งร่องรอยในวันนี้
        ยังมีของกินอร่อยๆอยู่มากมาย


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 25 มกราคม 2558, 18:01:04
ไปสามเชียง เชียงใหม่ เชียงรายและเชียงตุงภาพจะตามมา หลังภาพของท่านอื่นๆครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 28 มกราคม 2558, 09:31:21
สามเชียง..... เชียงใหม่ เชียงรายและเชียงตุง ๒๒-๒๗ มค.๕๘

นอนไปกับรถไฟที่ไปเชียงใหม่

(http://www.cmadong.com/picup/201401/157014224121892967170793.jpg)

ตื่นเมื่อเลยลำปางแล้ว

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7836714224123819380116718.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3364914224126241210041409.jpg)
หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 28 มกราคม 2558, 09:39:24
ใกล้ถึงเชียงใหม่

(http://www.cmadong.com/picup/201401/1882814224127397071067965.jpg)

สถานีปลายทาง...เชียงใหม่

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7314314224130523448219043.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 28 มกราคม 2558, 09:47:35
ไปต่อ..เชียงราย

รถตู้พักระหว่างทาง

(http://www.cmadong.com/picup/201401/6303614224132345755600123.jpg)

คนก็พักด้วย

(http://www.cmadong.com/picup/201401/6539414224135464741539582.jpg)

เดินชมรอบๆ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/5729014224134281824910151.jpg)ฃฃ


(http://www.cmadong.com/picup/201401/5492014224136786354676587.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/865131422533423804913784.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 28 มกราคม 2558, 09:58:16
พักรถอีกครั้งเมื่อใกล้ถึงแม่สาย

(http://www.cmadong.com/picup/201401/1360014224138757703408561.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6662214224140012239390658.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7058214224141593886390221.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4986514224146631984815052.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 28 มกราคม 2558, 10:07:35
ตอนเช้าแม่สายอากาศดี

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8597814224144229762809718.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6295914224145457313474877.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 28 มกราคม 2558, 10:13:47
ไปเชียงตุง.... สามคืน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7640914224148078775659385.jpg)

ผ่านด่านนี้

(http://www.cmadong.com/picup/201401/811891422414950510931950.jpg)

มีแม่น้ำแบ่งเขตไทยและเมียนมาร์..ซ้ายไทย - ขวาเมียนมาร์

(http://www.cmadong.com/picup/201401/1220114224151424930768846.jpg)

แผ่นดินเมียนมาร์ที่ท่าขี้เหล็ก

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8934714224152716772229103.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 28 มกราคม 2558, 10:25:04
รถคันนี้พาไปเชียงตุงและพากลับแม่สาย

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2572914224154831659371932.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1326614224155859111477741.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 28 มกราคม 2558, 14:30:43
เส้นทางไปเชียงตุง มีด่านเก็บค่าธรรมเนียม

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4761514224302233120858217.jpg)

ไปเรื่อยๆ มีพักรถบ้าง

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7595114224304063409669119.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7720714224305729800315345.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/8352214224306816153124235.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3353714224307988190567279.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 28 มกราคม 2558, 14:43:21
 ๑๖๕ กม.ถึงเชียงตุง และพักที่นี่สามคืน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/5465014224309514511201628.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/767561422431109717067094.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 29 มกราคม 2558, 18:36:20
สิ่งแรกคือเดินเล่น ชมบ้านเรือนกันก่อน

แบบแรกสร้างใหม่ มีทั้งบ้านเดียวสองชั้น และมีอาคารสูงไม่เกินสี่ชั้นเช่นโรงแรมนี้ และโรงแรมนิวเชียงตุง

(http://www.cmadong.com/picup/201401/5485814225313594040255537.jpg)

บ้านด้านขวา

(http://www.cmadong.com/picup/201401/120131422531955461065466.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/717461422531651202603433.jpg)หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 29 มกราคม 2558, 18:50:40
แบบที่สอง สร้างมาหลายปี จะมีระเบียงหน้าบ้าน หลังคากระเบื้องโบราณ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2195314225321915354073643.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3632114225323419956304319.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6224314225325966987928217.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/376211422532776552460681.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/9885114226226184744724109.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1161514225329384545419132.jpg)
หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 29 มกราคม 2558, 19:05:57
บ้านหลังนี้เคยเป็นโรงพิมพ์ แม่เฒ่าท่านนี้อายุ ๙๕ ปี ผ่านเหตุการณที่เชียงตุงมามาก ลูกชายไปแล้ว อยู่กับหลานชายอายุ ๔๑ ปี

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2158214225331388294019862.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/2599514225332681389605789.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 29 มกราคม 2558, 19:15:08
และอีกแบบ วันนี้พอมีให้เห็น นับวันจะมีน้อยลงทุกที

(http://www.cmadong.com/picup/201401/3668014225336873854567725.jpg)

หลังกลาง

(http://www.cmadong.com/picup/201401/1555514225338593381664273.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6686914226214944706668271.jpg)


ตรงข้ามประตูเมืองชื่อประตู่ป่าแดงมีสวยสองหลัง ไม่ได้ถ่ายภาพมา


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 29 มกราคม 2558, 19:22:47
ภาพนี้ถ่ายจากเนินร้านเครื่องเขิน เห็นอาคาร

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8867814225341438239149856.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/172214225342832379479845.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 29 มกราคม 2558, 19:26:42
และภาพนี่ใช่ถนนสายเดียวกันไหมหนอ  สุดถนนมีวัดเดียวกัน

ผมว่าใช่ เป็นมุมเดียวกัน. ขวามือเป็นที่ตั้งโรงแรมที่พัก. ซ้ายม่ือเป็นอาคารโรงพิมพ์

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7200014225345096135749202.jpg)

"๕   มิถุนายน  ๒๔๘๕  (http://www.cmadong.com/picup/201401/2159314225348434737103544.jpg)

          เวลา    ๐๘๐๐    กองพลที่  ๓  จัดขบวนยาตราทัพ จากดอยเหมย เข้าเมืองเชียงตุง  ระยะทางประมาณ  ๒๐  กิโลเมตร "  


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 29 มกราคม 2558, 19:42:17
ตอนต่อไป เดินตลาด


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 30 มกราคม 2558, 19:55:20
ตลาดเมืองเชียงตุงที่มีคู่กับหนองตุงมานาน

จากภาพโบราณ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/6884614226225008376548774.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 30 มกราคม 2558, 20:04:56
(http://www.cmadong.com/picup/201401/2220114226231641750424257.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/5976914226230658670511315.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3721514226234518616095543.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/588991422623552769895710.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/9297514226237613696233048.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 30 มกราคม 2558, 20:23:28
(http://www.cmadong.com/picup/201401/5941214226241511771927392.jpg)

มะพร้าวลูกละ ๕๐ บาท หากจัดให้เป็นสีทอง ลูกละ ๒๐๐ บาท

(http://www.cmadong.com/picup/201401/6696714226243628908255551.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/511021422624515273851407.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 30 มกราคม 2558, 20:33:35
(http://www.cmadong.com/picup/201401/8371514226503293832418625.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4240014226247889404013860.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/2551814226249562316960403.jpg)

โรตีโอ่ง นำแป้งไปแปะที่โอ่งร้อนๆ  นำมาทานกับเครื่องที่เตรียมไว้

(http://www.cmadong.com/picup/201401/68453142262531448014936.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/2459014226254488832496218.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/5466414226257309969568420.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 30 มกราคม 2558, 20:51:57
. ออกจากตลาด ไปชมกำแพงเมืองเชียงตุงกันต่อ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2626914226258825961273019.jpg)หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 31 มกราคม 2558, 03:51:20
กำแพงเมืองเชียงตุง อยู่ตรงรอบๆต้นไม้ใหญ่ในภาพ เป็นพื้นราบตั้งอยู่บนที่สูง การโจมตีทำได้ยาก ในสมัยร. ๔ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท เคยมาแล้วสองครั้ง แต่ไม่สามารถ

ภาพของท่านอื่น

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8858114226510576488199126.jpg)

ต้นไม้ใหญ่เป็นต้นยางนาทีมีอายุมากกว่า ๒๕๐ ปี เป็นไม้ทีปลูกโดยเจ้าฟ้าเชียงตุง ไม่ได้มีขึ้นเอง ในอดีตหากใครกลับเมืองไม่ถูกให้หมายต้นไม้นี้ไว้ มาให้ถึง จะถึงเมืองแน่

(http://www.cmadong.com/picup/201401/1854114226518178279573395.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/5320314226520939870969518.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 31 มกราคม 2558, 04:18:23
แนวกำแพงเมืองที่ยังคงอยู่ในสภาพดี ยังพอมีให้เห็นนิดหน่อย

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2860814226525148501136181.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4648614226529589427881320.jpg)

 มือถือก้อนอิฐเก่า. ชอบจัง ๕ ๕

(http://www.cmadong.com/picup/201401/431514226532749539715317.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/816471422655007477225724.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 31 มกราคม 2558, 04:36:49
เริ่มจากด้านนอกกำแพง ขุดเป็นคูน้ำที่ลึก ปัจจุบันต้องใช้สะพานข้ามคู (ทีไม่ม่ีน้ำแล้ว) ไปยังอีกด้านที่เป็นทางลาดลงเขา

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7798114226537896014107824.jpg)

ถัดมาเป็นกำแพง เห็นจากด้านใน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/5446114226547669903752803.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/5573914226556638574359989.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7113414226559552545355129.jpg)
หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 31 มกราคม 2558, 05:18:01
พื้นกำแพง กว้างเดินสวนกันได้ ภาพแรก ด้านขวาอยู่ในกำแพงเมืองแล้ว

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4351014226568878038492421.jpg)

พื้นเดิมๆ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4641314226562581831225519.jpg)

ปัจจุบัน บางส่วนลาดซีเมนต์เป็นทางเดิน.  ซ้ายมือเป็นนอกกำแพงที่เป็นคูน้ำ
 
(http://www.cmadong.com/picup/201401/5859314226573722807234493.jpg)หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 31 มกราคม 2558, 07:19:01
กรมพระยาดำรงฯ พระนิพนธ์การไปตีเชียงตุง ตีกำแพงเมืองนี้ ในครั้งที่สองไว้ว่า

เรื่องราวที่กรมหลวงวงศาสฯ เสด็จขึ้นไปตีเมืองเชียงตุงครั้งที่สอง เมื่อปีฉลู พ.ศ ๒๓๙๖ รายการจะอย่างไร ยังไม่พบสำเนาใบบอกและท้องตรา เหมือนเรื่องที่ยกไปคราวแรกในปีชวด แต่ได้ความในจดหมายเหตุเรื่องอื่น พอทราบเรื่องราวเป็นเค้าเงื่อนได้ว่าข้อที่กรมหลวงวงศาฯ ทรงขอผู้คนและเครื่องศัสตราวุธเพิ่มเติมไปจากกรุงเทพฯ นั้น ได้รี้พลคนหัวเมืองชั้นใน กับทั้งปืนใหญ่และปืนครกและกระสุนดินดำ ส่งเพิ่มเติมขึ้นไป แต่เห็นจะไม่ได้เท่าจำนวนที่ขอ ข้อที่จะขอเกณฑ์คนตั้งแต่เมืองอุบล จนถึงเมืองหลวงพระบางมาใช้นั้นไม่โปรดอนุญาต แต่เมืองเชียงรุ้งรับอาสาจะส่งเสบียงอาหารมาให้ถึงแดนเมืองเชียงตุงอีกทาง ๑ กำลังผู้คนและพาหนะต้องเกณฑ์ในมณฑลพายัพเป็นพื้นเหมือนเมื่อคราวก่อน

พอสิ้นฤดูฝนกรมหลวงวงศาฯ ก็เสด็จขึ้นไปจากเมืองอุตรดิตถ์ ไปจัดกองทัพที่เมืองน่าน เจ้าพระยายมราชก็กลับขึ้นไปจัดกองทัพที่เมืองเชียงใหม่ กำหนดจะขึ้นไปประชุมทัพพร้อมกันที่เมืองเชียงรายในต้นเดือน ๓ แต่การเกณฑ์ทัพคราวนี้เกิดขัดข้องมากไม่สะดวกเหมือนคราวก่อน ทำนองจะเป็นผู้คนเคยไปลำบากมาแล้ว ครั้นมาถูกเกณฑ์ซ้ำเป็นคราวที่สองก็เบื่อหน่ายพากันหลีกเลี่ยงมิใคร่จะได้ตัวคน กองทัพกรมหลวงวงศาฯ ได้ยกจากเมืองน่านเมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ แรม ๖ ค่ำ ปีฉลู พ.ศ. ๒๓๙๖ เดินทาง ๒๑ วัน จึงไปถึงเมืองเชียงราย กองทัพหลวงไปถึงเมืองเชียงรายแล้ว เสบียงพาหนะและผู้คนซึ่งเกณฑ์ทางอื่นก็ยังไม่ได้พร้อมตามเกณฑ์ เจ้าพระยายมราชก็ยังเร่งรัดผู้คนอยู่ที่เมืองเชียงใหม่ กรมหลวงศาฯ จึงต้องประทับรออยู่ที่เมืองเชียงราย เสียเวลาตอนนี้ถึงเดือนหนึ่ง เพราะฉะนั้นข้อที่หมายว่าจะได้เวลาทำการสงครามนานกว่าครั้งก่อน ก็เป็นอันไม่สำเร็จเสียแต่ต้น กว่ากองทัพจะพร้อมกันที่เมืองเชียงราย เวลาล่วงเข้าไปจนถึงเดือน ๔ จึงได้ยกออกจากเมืองเชียงราย เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๔ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีฉลู พ.ศ. ๒๓๙๖  


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 31 มกราคม 2558, 07:20:46
ฝ่ายข้างเมืองเชียงตุงสืบสวน รู้ความแต่ในฤดูฝนว่า ไทยจะยกกองทัพขึ้นไปอีกในฤดูแล้งปลายปีฉลู และในปีฉลูนั้นพระเจ้ามินดงได้ราชสมบัติเมืองพม่า เลิกการสงครามกับอังกฤษ เจ้าเมืองเชียงตุงบอกไปขอกองทัพพม่ามาช่วย พระเจ้ามินดงจึงให้กองทัพพม่ามีจำนวน ๓,๐๐๐ แต่ผู้ใดจะเป็นนายทัพหาปรากฏชื่อไม่ มาเกณฑ์กองทัพพวกไทยใหญ่เข้าสมทบอีก ๖,๐๐๐ ยกมาช่วยเมืองเชียงตุง ส่วนเมืองเชียงตุงเองมีจำนวนพล ๗,๐๐๐ รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนข้าศึก ที่คอยต่อสู้กองทัพไทยที่ยกขึ้นไปคราวนี้ประมาณ ๑๖,๐๐๐ จึงกล้าออกมาตั้งรักษาตามหัวเมืองหลายแห่ง

กองทัพกรมหลวงวงศาฯ ยกขึ้นไปพอเข้าแดนเมืองเชียงตุงก็ได้รบกับข้าศึกขึ้นไปทุกระยะ คราวนี้ที่ได้รบกับพม่า แต่พวกพม่าสู้ไทยไม่ได้ ต้องถอยหนีไปโดยลำดับ ถึงกระนั้นก็พอเป็นเหตุหน่วงเวลากองทัพไทยจนเดือน ๖ ปีขาล พ.ศ. ๒๓๙๗ จึงยกขึ้นไปถึงเมืองเชียงตุง เมื่อ ณ วันพุธ เดือน ๖ ขึ้น ๕ ค่ำ กองทัพหน้าเข้าไปตั้งถึงชานเมืองเหมือนคราวก่อน ส่วนกองทัพหลวงตั้งอยู่ที่เมืองเหล็ก ห่างเมืองเชียงตุงออกมาประมาณ ๑๒๐ เส้น รอกองทัพพระยายมราชซึ่งยกขึ้นมาทางเมืองหัวโป่ง แต่ทางนั้นเป็นหนทางเป็นแต่ทางกันดารยิ่งกว่าทางที่กรมหลวงวงศาฯเสด็จไป หนทางเป็นแต่ภูเขา ทั้งผู้คนช้างม้าพาหนะต้องเดินเรียงตัวกันไป เสบียงอาหารยิ่งขนส่งยาก กองทัพเจ้าพระยายมราชยกไปไม่ได้เท่าใด ก็เกิดอัตคัดต้องหยุดคอยเสบียงเสียเวลาร่ำไป จึงไปไม่ถึงเมืองเชียงตุงทันกำหนด

กองทัพกรมหลวงวงศาฯ ยกขึ้นไปพอเข้าแดนเมืองเชียงตุงก็ได้รบกับข้าศึกขึ้นไปทุกระยะ คราวนี้ที่ได้รบกับพม่า แต่พวกพม่าสู้ไทยไม่ได้ ต้องถอยหนีไปโดยลำดับ ถึงกระนั้นก็พอเป็นเหตุหน่วงเวลากองทัพไทยจนเดือน ๖ ปีขาล พ.ศ. ๒๓๙๗ จึงยกขึ้นไปถึงเมืองเชียงตุง เมื่อ ณ วันพุธ เดือน ๖ ขึ้น ๕ ค่ำ กองทัพหน้าเข้าไปตั้งถึงชานเมืองเหมือนคราวก่อน ส่วนกองทัพหลวงตั้งอยู่ที่เมืองเหล็ก ห่างเมืองเชียงตุงออกมาประมาณ ๑๒๐ เส้น รอกองทัพพระยายมราชซึ่งยกขึ้นมาทางเมืองหัวโป่ง แต่ทางนั้นเป็นหนทางเป็นแต่ทางกันดารยิ่งกว่าทางที่กรมหลวงวงศาฯเสด็จไป หนทางเป็นแต่ภูเขา ทั้งผู้คนช้างม้าพาหนะต้องเดินเรียงตัวกันไป เสบียงอาหารยิ่งขนส่งยาก กองทัพเจ้าพระยายมราชยกไปไม่ได้เท่าใด ก็เกิดอัตคัดต้องหยุดคอยเสบียงเสียเวลาร่ำไป จึงไปไม่ถึงเมืองเชียงตุงทันกำหนด

ฝ่ายกองทัพกรมหลวงวงศาฯ ยกขึ้นไปถึงเมืองเชียงตุงในเดือน ๖ พอเข้าฤดูฝน กองทัพไปตั้งไม่ได้กี่วันฝนตกหนักลงมา พวกเมืองเชียงตุงยกออกมารบหลายครั้ง กองทัพไทยมีอาวุธดีกว่าก็ตีพม่าถอยกลับเข้าเมืองไปทุกที แต่ฝ่ายกองทัพไทยก็ไม่สามารถจะบุกรุกติดตามเข้าไปตีเมืองเชียงตุงได้ ด้วยตั้งแต่ฝนตกชุกลง ผู้คนในกองทัพก็พากันเจ็บป่วยชุกชุม เป็นไข้จับบ้าง เป็นบิดบ้าง ตายวันหลายๆคนไม่ขาด ที่เจ็บป่วยอยู่ก็มาก ซ้ำช้างและโคต่างพาหนะกองทัพก็เกิดโรคระบาดล้มตายลงด้วย การลำเลียงเสบียงอาหารก็เลยติดขัด

ส่วนกองทัพเจ้าพระยายมราช ก็ไปติดฝนอยู่กลางทาง ตามขึ้นไปยังไม่ถึง กรมหลวงวงศาฯ ตั้งล้อมเมืองเชียงตุงอยู่ได้ ๒๑ วัน ทรงพระดำริเห็นว่า ถ้ากองทัพตั้งรออยู่ที่เมืองเชียงตุง ต่อไปเห็นจะทีข้าศึก ด้วยกองทัพอ่อนกำลังทั้งขัดสนเสบียงและพาหนะ จะถอยกลับได้ด้วยยาก จึงมีรับสั่งให้ถอยกองทัพมาจากเมืองเชียงตุง เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๖ แรม ๑๑ ค่ำ ปีขาล พ.ศ ๒๓๙๗

กองทัพกรมหลวงวงศาฯ ถอยลงมาคราวนี้ลำบากมาก ด้วยกำลังเป็นฤดูฝน ผู้คนและพาหนะก็เจ็บป่วยทรุดโทรม ต้องเสียทรัพย์สิ่งของแก่ข้าศึกหลายอย่าง ฝ่ายกองทัพเจ้าพระยายมราชยกขึ้นไปได้สักครึ่งทาง ทราบว่ากองทัพกรมหลวงวงศาฯ ถอยลงมาแล้ว เจ้าพระยายมราชก็ถอยกลับตามลงมา เป็นเสร็จเรื่องรบพม่าที่เมืองเชียงตุงเพียงเท่านี้

******สงครามคราวรบพม่าที่เมืองเชียงตุงที่กล่าวมานี้ เป็นครั้งที่สุดท้าย ที่ไทยกับพม่าได้ทำสงครามกัน แต่นั้นมาก็มิได้รบพุ่งกันอีกจนตราบเท่าที่พม่าเสียอิสระภาพแก่อังกฤษ เมื่อปีระกา พ.ศ. ๒๔๒๘  


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2558, 11:26:10
 อีกสอง สามวัน. จะมีภาพและเรื่องราวที่เชียงตุง ต่อครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2558, 12:51:47
พาไปชมวัดกลางป่าของไทปะหล่อง ตามเส้นทางไปเมืองลา

เลึ้ยวซ้ายก่อน เรียกว่า แยกบ้านแง่ะและบ้านแสน ครับ สองชุมชนจึงมีสองวัด

บ้านแง่ะ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4489014231378769086611969.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/350761423137991890443501.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/470221423138153161828366.jpg)

เด็กชายที่จะบวชเณรในวันรุ่งขึ้น

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4181114231383218764837072.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2558, 19:14:16
ความงามของพระอุโบสถ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4851914231384409148065964.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/5427214231389693038778230.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3483214231386285681603294.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6944214231385415462648342.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3283514231390932681441218.jpg)
หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2558, 19:28:13
ห่างออกไป ๕ กม...บ้านแสน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/3146414231392762963856398.jpg)(http://www.cmadong.com/picup/201401/5236914231395827317576459.jpg)(http://www.cmadong.com/picup/201401/4409114231393807495707590.jpg)
หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2558, 19:37:30
ภายในและโดยรอบ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/3520014231425077117573735.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/9517414231397959501633220.jpg)

ตู้เก็บพระไตรปิฎก หลายร้อยปี

(http://www.cmadong.com/picup/201401/846901423139915778474877.jpg)

ภาพเขียนพื้นบ้าน..เลือนลางมากแล้ว

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8749014231400176983316955.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2558, 19:42:34
ได้เวลาต้องกลับ..มืดกลางทางไม่ดีแน่

(http://www.cmadong.com/picup/201401/334861423140135615175263.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/2126414231402098623250667.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3725314231404053337656953.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/582114231404824700695895.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2558, 19:49:23
ยังมีอีกหลายตอนครับ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2534914231406444928002809.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2558, 09:36:41
เชียงตุงเคยมีวังหลวง.. ที่อยู่ในความทรงจำ..ที่คนเชียงตุงอายุน้อยกว่า ๒๕ ปีไม่เคยเห็น  

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7662214233645935939646339.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6532214233629562269432093.jpg)

วันนี้..ในมุมเดียวกัน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7624314233632251783417202.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1073714233636617371118743.jpg)
หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2558, 09:52:00
มองมาจากด้านใน ทีสร้างโรงแรมตอนแรกๆ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/1583814233638104240953405.jpg)

เมื่อแรกสร้าง

(http://www.cmadong.com/picup/201401/3360214233644919969726880.jpg)

ปัจจุบัน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/5597314233647545748722380.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/2529214233651116763282730.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2558, 10:13:48
อดีต

(http://www.cmadong.com/picup/201401/174914233652107087265122.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6344214233652629033050318.jpg)

ปัจจุบัน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/5150514233654342094333963.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2558, 10:25:51
โรงแรมสร้างใหม่ อยู่อีกด้าน  

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7766514233658795819319733.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1545514233660299985245279.jpg)

ต้นมะพร้าวและกำแพงเดิม

(http://www.cmadong.com/picup/201401/117931423366196506734955.jpg)

ถนนซอยที่แยกมาหนองตุงที่ตรงข้ามเป็นตำหนักเก่าของแม่นางบุยยงค์

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2204514233663999412776008.jpg)

หันหลังกลับไปมองทางที่เดินมา ไกลๆเป็นวัดเชียงยืน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/962114233665694664526269.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2558, 10:40:57
ตำหนักเก่าที่เอ่ยถึง ..ครั้งนี้ไม่ได้เข้าไปชื่นชมด้านใน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/6518414233667796570391138.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/2928914233669783803517022.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2558, 10:48:21
อีกหนึงตำหนักของเจ้านางอีกหนึ่ง ทีทายาทพักอยู่แม่สาย..เปิดเป็นที่พัก

(http://www.cmadong.com/picup/201401/5131814233672804814042127.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/5688514233673817629988533.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1194214233675781658603395.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2558, 10:58:25
และใกล้กันเห็นอาคารที่จอมพลผิน ใช้เป็นสำนักงานทีมาทำงานที่นี่

(http://www.cmadong.com/picup/201401/3832014233683694494385826.jpg)หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2558, 17:40:29
พาไปชมวัด...และ.วัดครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558, 20:19:33
วัดมหาเมียะมุนี ศิลปะแบบมัณฑะเลย์ อยู่ตรงวงเวียนกลางเมืองที่มีสามวัด เห็นชัด

(http://www.cmadong.com/picup/201401/3292614235744655481401551.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/9270214235766859603783832.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/628014235748934006040319.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7022014235745788319791043.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558, 20:34:20
วัดที่สอง วัดพระแก้ว วัดปิด นี่ประตูครับ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/527061423575243353406090.jpg)

วัดที่สาม วัดหัวข่วง

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7130414235754403522196346.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/2869814235756107427601939.jpg)
หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558, 20:47:12
ใกล้วังหลวงเดิม มีวัดเชียงยืน เป็นวัดประจำวังหลวงเดิม

มองจากกำแพงวัด ใก้ลสถานที่สำคัญ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/9623414236204136194830518.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1969614236177765355615597.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1446414235761364719860684.jpg)

ลวดลายที่เคยเป็นทางขึ้นวัดจากด้านนี้

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7121514236202812368832454.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558, 20:53:06
พระสังฆราชประจำที่วัดนี้

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7860914235764989344418230.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1572514235763641322078495.jpg)

ท่านเล่าว่า ทหารไทยที่มาเชียงตุงในปีพ.ศ. ๒๔๘๕ มาพักที่นี่ และมีอดีตทหารไทยมาวัดนี้หลายครั้งและหลายๆท่าน ตอนนี้ไม่มีมาแล้ว คาดว่าคงจากไปแล้ว  


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558, 21:08:48
พระอุโบสถ ผนังสองด้านเป็นแบบฝรั่ง ติดกระจกให้แสงสว่างเข้า  สร้างในสมัยเจ้าฟ้าพรหมลือและเจ้านางทิพวัลย์  

(http://www.cmadong.com/picup/201401/5240214235772067512373626.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/436321423577448458851726.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558, 21:14:12
วัดจองคำ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/6585714235776191025779168.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4480914235777814810925647.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6174914235779999468128955.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7435614235781374964124197.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/904914235782718094899188.jpg)
หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558, 21:28:01
วัดอินทร์

(http://www.cmadong.com/picup/201401/3413114235784555965606947.jpg)

ประดับด้วยอัญมณีจากเมืองอังวะ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4379414235785979697582218.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/9798214236200381069706189.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7399014235786933374138581.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3256114235788182663303418.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558, 21:37:03
และวัดยางกวง วัดนิกายสวนดอกที่เผยแพร่จากล้านนามาสู่เชียงตุง

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4791914235789736376270158.jpg)

ยามเย็นที่มองจากหลังวัด

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4268414235791735269694435.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/5531914235793241137963072.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558, 08:26:14
พาเดินเล่น ..ตามคนมีเป้มา

(http://www.cmadong.com/picup/201401/5698514236187032733012679.jpg)

ร้านกาแฟและอาหารที่คนเชียงตุงชอบมากัน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7563614236179528504343149.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3710514236180279986864207.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3331214236181143055314715.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558, 08:31:49
หนองตุง

(http://www.cmadong.com/picup/201401/5940314236182727031092895.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/8501514236183469098216341.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558, 08:36:54
บ้านช่างตีมีดที่ทำเป็นหมู่บ้าน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/875521423618592990194808.jpg)

เครื่องเขินมีเพียงแห่งเดียว

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8332814236188309075977350.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/9085314236189088046409455.jpg)

งานที่บ้านเครื่องเขิน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/6710114236199437401196421.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558, 09:11:39
ไปนอกเมืองเชียงตุง. สองแห่ง

หมู่บ้านไต

(http://www.cmadong.com/picup/201401/5285714236208947980281375.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6126414236206633262095549.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/2876114236207439765906697.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7544414236208213948856559.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6648914236212684695753799.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/315214236214519632879095.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558, 09:16:42
เสนอขายผ้าทอ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/9598514236209699812005171.jpg)

ที่ทอในหมู่บ้าน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8910114236210614817327321.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558, 09:26:47
และน้ำพุร้อน.   แวะก่อนกลับเข้าเมือง

(http://www.cmadong.com/picup/201401/6854914236215893717481559.jpg)

ไกลๆเป็นห้องอาบน้ำพุร้อน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7883414236216476119123380.jpg)

ลองต้มไข่..สุก

(http://www.cmadong.com/picup/201401/5039714236217629339540074.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558, 09:47:16
ตอนหน้า... จบแล้วครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558, 13:39:36
ออกจากเชียงตุงวันนี้แล้ว

เดินบันทึกภาพเชียงตุงในความทรงจำอีกครั้ง.. ยังไม่สว่างเลย

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4671614236367319926491454.jpg)

วัดมหาเมียะมุนี เปิดให้ผู้เลื่อมใสมาสวดมนต์แล้ว

(http://www.cmadong.com/picup/201401/9173814236368955249516284.jpg)

ที่วงเวียน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/1752214236370085480720680.jpg)

วัดพระแก้ว

(http://www.cmadong.com/picup/201401/215261423637097808928934.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558, 13:46:45
พื่นทีวังหลวงเดิม


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6318714236371863369363802.jpg)

เลี้ยวซ้ายไปหนองตุง ผ่านตำหนักเจ้านางบุยยงค์

(http://www.cmadong.com/picup/201401/3470214236372785878531853.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558, 13:51:25
หนองตุง..ยังเช้ามาก

ไกลๆเป็นต้นยางนาที่เป็นไม้หมายเมือง บนที่สูงเป็นเมืองเชียงตุงโบราณ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2716214236373966103752739.jpg)

ไกลๆเห็นพระชี้นิ้ว..ที่ไม่ชอบเลย ๕๕

(http://www.cmadong.com/picup/201401/6778514236375855078261853.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558, 13:58:34
เดินกลับขึ้นมา เป็นกำแพงวังหลวงเดิม

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8759714236401801460671345.jpg)

ผ่านป้ายบอกชื่อที่พักที่เป็นตำหนักมาก่อน..เจ้าของบอกขายแล้วสิบล้านบาท

(http://www.cmadong.com/picup/201401/3827114236378726507384274.jpg)

ที่ทำการจังหวัดสหรัฐไทยเดิม ซึ่งเป็นของไทย. 2 ปีเศษ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8885914236398352735364316.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558, 14:00:10
ผ่านวงเวียนกลับที่พัก

(http://www.cmadong.com/picup/201401/6060414236379884885718715.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/728041423638048311414324.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558, 14:03:40
ภาพจากห้องพัก

(http://www.cmadong.com/picup/201401/836514236382022518218401.jpg)

และภาพจากโรงแรม ประตูเมือง ชื่อประตูป่าแดง. เหลือหนึ่งเดียวเท่านั้น

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2803514236383302305368827.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558, 14:08:15
กลับก่อนครับ..เชียงตุง

(http://www.cmadong.com/picup/201401/5895014236384717842241153.jpg)

 " See again Kyainge Tong ?"

 " Yes, sure. ha ha ha  emo28:win:


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: สมชาย17 ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558, 16:26:54

สวัสดีครับ น้องเริง

ได้รายละเอียดทั้งภาพและคำบรรยาย ภาพคมชัดมาก

อ่านแล้ว เสมือน ไปเที่ยวด้วยตัวเองเลยครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: KUSON ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558, 11:24:25
ผมได้เจอพวกเราคนละนิดในวันบอลประเพณี
กลุ่มครุมีวรสฤทธิ์  ปิงเมืองเข้ามาทักนอกนั้นเป็นน้องๆก่างกันมาก
ตอนกลับมีน้องสูงๆคลำ้ๆแต่ไม่รู้ใครเข้ามาทักเหมือนรู้จักกันดี
มีรูปพวกครุใกล้เคียงรุ่นสำเริงขอดูภาพน่อยสิ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558, 11:57:18
ไม่มีภาพเลยครับ    ไม่ได้มีเครื่่องมือไปเลย


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558, 12:16:37
ครับผม พี่สมชาย


ไปกัน26 คน

 
แต่ภาพออกมาเหม่ือนว่าไปคนเดียวครับหัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: สมชาย17 ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558, 21:46:39

สวัสดีครับ น้องเริง

ผมได้ดูของทุกๆคนครับ แต่การจัดเรียงลำดับภาพสลับไปมาเพราะหลายคน เลยดูไม่ต่อเนื่อง

ดูของน้องเริง เรียงลำดับดีเข้าใจง่าย ครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558, 22:16:10
ขอบคุณครับ พี่สมชาย

เหมือนสอนหนังส่ือ  นำมาทำใหัง่ายต่อการเข้าใจครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558, 12:17:54
. ปีหน้าจะะมีรถบัสโดยสารบขส.ปรับอากาศ

จากเชียงใหม่ไปเชียงตุงและกลับเชียงใหม่ครับ

ทำให้ไปและมาสะดวกขึ้น


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558, 11:41:15
จะมีเก็บตกเที่ยวเชียงตุง อีกเล็กน้อยครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558, 17:31:22
เก็บตกที่ยวเชียงตุง

อาหารมื้อแรก อาหารกลางวันที่พม่า  เมืองพะยาก  และมีหมูทอด(อร่อย) เกือบทุกมื้อ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/3466614239097279161154846.jpg)

มีการใส่บาตรด้วยอาหารแห้ง ผ้าห่ม และอื่นๆทีเตรียมมาจากแม่สาย ในวันรุ่งขึ้นที่ไปถึง ตรงวงเวียนสามวัด

(http://www.cmadong.com/picup/201401/75414239101989102510609.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/762314239653256100057247.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558, 17:39:11
บรรยากาศร้านโรตีโอ่งที่เราลองชิม

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4475914239654361387366354.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6469214239103183414507498.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1574314239104164106099186.jpg)

มาก่อนชิมก่อน ไปที่หลังนั่งยิ้มรอ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4319714239105079921281626.jpg)

ใกล้กันมีโรตีแบบแขก  สังเกตว่าคนเขียงตุงกินโรติกับชาและกาแฟตั้งแต่เช้าถึงค่ำ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/560871423910756564773855.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558, 17:50:54
ที่วัดจอมทอง พระพุทธสิหิงส์ยุคแรกๆ (องคใหญ่) ผ้าคาดบ่าด้านหน้าจะสั้น


ต่อมา(องค์เล็กซ้ายมือ) ผ้าคาดบ่าจะยาวเหมือนปัจจุบัน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/246614239110195105592608.jpg)หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558, 18:13:58
เจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลง มีชายา 6 พระองค์ มีโอรส-ธิดารวม 19 พระองค์ ได้แก่

1.เจ้าแม่ปทุมามหาเทวี ราชธิดาเจ้าเมืองสิงห์ เป็นมหาเทวี(มเหสีเอก) มีราชธิดา 1 องค์ และราชบุตร 1 องค์ คือ

    เจ้าหญิงทิพย์เกษร
    เจ้าฟ้าสิริสุวรรณราช ยสสรพรหมลือ (พรหมลือ ณ เชียงตุง) (ต้นสกุล ณ เชียงตุง ได้สมรสกับเจ้าทิพวรรณ ณ ลำปาง (พ.ศ. 2446-2532) หลานสาวของเจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต เจ้าหลวงลำปางองค์ที่ 13 (มารดาคือเจ้าหญิงฝนห่าแก้ว เป็นธิดาเจ้าหลวงลำปาง)

2.เจ้านางจามฟอง เดิมเป็นสามัญชนมีราชบุตร-ราชธิดารวม 6 องค์ คือ

    เจ้าฟ้ากองไท (ได้เป็นเจ้าฟ้าเชียงตุงต่อจากเจ้าพ่อ)
    เจ้าอินทรา (ได้เป็นบุตรบุญธรรมเจ้าฟ้าเมืองสีป้อ)
    เจ้าปราบเมือง
    เจ้าขุนศึกสุวรรณสงคราม (ต้นสกุล ขุนศึกเม็งราย ได้สมรสกับนางสาวธาดา พัฒนถาบุตร ธิดาของแม่บัวจันทร์และนายดาบแดง พัฒนถาบุตร (2430-2523) คหบดีบ้านวัวลาย เชียงใหม่)
    เจ้านางบัวสวรรค์
    เจ้านางฟองแก้ว

3.เจ้านางบัวทิพย์หลวง หรือเจ้านางทิพย์หลวง มี 5 องค์ ได้แก่

    เจ้านางแว่นแก้ว (เป็นมหาเทวีเจ้าฟ้าลอกจอก)
    เจ้านางสุคันธา ณ เชียงตุง (สมรสกับเจ้าอินทนนท์ ณ เชียงใหม่ ราชบุตรของพลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 9)
    เจ้านางแว่นทิพย์ (เป็นชายาเจ้าฟ้าแสนหวี แต่ภายหลังหย่าร้าง)
    เจ้าสิงห์ไชย
    เจ้าแก้วมาเมือง

4.เจ้านางแดงหลวง มี 2 องค์ ได้แก่

    เจ้าสายเมือง
    เจ้านางจันทร์ฟอง (สมรสกับข้าราชการป่าไม้ชาวไทย)

5.เจ้านางบุญยวง มี 2 องค์ ได้แก่

    เจ้านางฟองนวล
    เจ้าบุญวาทย์วงศา (ท่านผู้นี้มีบทบาทในการต้อนรับกองทัพไทยที่บุกเข้าเชียงตุงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง กองทัพพายัพของไทย ซึ่งนำโดยหลวงเสรีเริงฤทธิ์(พลเอกจรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์) ได้ใช้คุ้มของท่านผู้นี้เป็นกองบัญชาการ)

6.เจ้านางบัวทิพย์น้อย ได้แก่

    เจ้านางบัวน้อย
    เจ้ายอดเมือง


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558, 18:20:07
แล้วเจ้าฟ้าเชียงตุงและลูกหลานตอนนี้อยู่ไหนกันบ้าง

บางส่วนอยู่ในประเทศไทย

สายของเจ้าฟ้าพรหมลือ

  (http://www.cmadong.com/picup/201401/9374414239127816866128384.jpg)

เมื่อเจ้าทิพวรรณอายุได้ 17 ปี ก็ได้พบรักกับเจ้าฟ้าพรหมลือ ราชโอรสในเจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลง เจ้าผู้ครองนครเชียงตุง ซึ่งได้เสด็จเดินทางมาเยือนนครลำปาง และได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจากเจ้าผู้ครองนครลำปาง แต่การที่เจ้าต่างนครจะอภิเษกสมรสกันได้ จะต้องได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสียก่อน และเนื่องจากขณะนั้นเชียงตุงอยู่ในบังคับของอังกฤษ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงเกรงว่าจะมีปัญหาระหว่างประเทศได้ จึงไม่ทรงอนุญาต แต่ต่อมาก็ได้มีการหมั้นกันไว้ก่อน จนกระทั่ง พ.ศ. 2465 เมื่อเจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต ได้เสด็จถึงแก่พิราลัย เจ้าฟ้าพรหมลือได้เสด็จเดินทางมาเคารพพระศพ และถือโอกาสนี้เข้าพิธีอภิเษกสมรสกับเจ้าทิพวรรณ จากนั้นทั้งสองพระองค์ก็ได้เดินทางกลับนครเชียงตุง


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558, 18:57:21
ต่อมาไม่นานเกิดเหตุการณ์ไม่สงบในนครเชียงตุง ทำให้เจ้าฟ้าพรหมลือถูกส่งตัวไปช่วยราชการที่เมืองตองยี และเมื่อเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาขึ้นก็ถูกส่งไปควบคุมตัวที่เมืองโหม่วหยั่ว แต่ภายหลังเจ้าฟ้าพรหมลือก็ได้พาครอบครัวหนีการควบคุมของอังกฤษเข้าหาฝ่ายไทย ที่ตำบลท่าก้อ ซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้การต้อนรับอย่างสมพระเกียรติ และเมื่อรัฐบาลประกาศให้รวมแคว้นสหรัฐไทยเดิมเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเจ้าฟ้าพรหมลือเป็นเจ้านครเชียงตุง และให้เป็นผู้ช่วยข้าหลวงปกครองฝ่ายทหาร ช่วยราชการสนามนครเชียงตุงด้วย ซึ่งท่านก็ได้สนับสนุนและช่วยเหลือกองทัพไทยเป็นอย่างมาก

เมื่อสงครามสิ้นสุดลง เจ้าฟ้าพรหมลือได้อพยพครอบครัวเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 โดยประทับที่จังหวัดลำปางก่อน จากนั้นจึงได้เสด็จย้ายมาอยู่ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2488 หลังจากเจ้าฟ้าพรหมลือเสด็จถึงแก่พิราลัย เมื่อ พ.ศ. 2498 เจ้าทิพวรรณ ได้ประกอบอาชีพทำไม้สัก และโรงเลื่อย โดยได้รับสัมปทานป่าไม้จากรัฐบาล


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558, 19:02:09
เจ้าทิพวรรณ ณ เชียงตุง มีโอรสธิดา 7 คน คือ เจ้าวรจักร พันเอกเจ้าวรเดช เจ้าหอมนวล เจ้าพิไลลักษณ์ เจ้าวิลาวรรณ

เจ้าวรจักร จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี   

(http://www.cmadong.com/picup/201401/588614239156744045858597.jpg)

เจ้าวรจักร ณ เชียงตุง รับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558, 19:23:41
"เจ้าพิไลลักษณ์ อายุ ๗๕ ปี ยังคงอยู่ที่กรุงเทพฯ

จากเชียงตุงมาประเทศไทย เมื่ออายุ ๔ ปี พี่น้องมากัน ๖ คน คนโตเสียชีวิตที่เชียงตุงก่อนมา

ท่านกลับมาเชียงตุงบ้าง แต่จำอะไรไม่ได้เลย เพราะยังเล็กมากตอนไป  ในแต่ละปี ท่านและลูกหลานจะมาเจอกันที่กรุงเทพฯรวมทั้งเจ้าวรจักรด้วย "

ผู้เล่าเอ่ยถึงเจ้าวรจักร์ ผู้เป็นน้าและเจ้าพิไลลักษณ์ ผู้เป็นแม่เท่านั้น คาดว่าท่านอื่นคงไม่อยู่แล้ว

 ผู้เล่าได้ไปเที่ยวเชียงตุงครัังนึ้ดัวย


  
ในภาพคนขวามือ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8525614239166032127641150.jpg)หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558, 19:34:22
สายเจ้าขุนศึกสุวรรณสงคราม

เจ้าฟ้าขุนศึกเม็งราย กงศุลอังกฤษคนแรก ของเชียงใหม่
เจ้าฟ้าขุนศึกเม็งรายเป็นราชบุตรของเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง และ เจ้าแม่จามฟอง
ซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงตุง รัฐฉานตอนใต้ เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 1915
ได้รับการศึกษาจากโรงเรียน Government English High School เมือง Maymyo ประเทศพม่า
และโรงเรียน Government High School for the Sons of Chief เมืองตองหยี รัฐฉาน
หลังจากนั้นก็ได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในย่างกุ้ง แต่ขณะกำลังศึกษาอยู่นั้น
ถูกเรียกตัวกลับเชียงตุงเพื่อไปบริหารประเทศ เพราะเจ้าฟ้ากองไต
ซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงตุงถูกลอบปลงพระชนม์

เจ้าฟ้าขุนศึกเม็งรายได้เลื่อนยศเป็นพันตรี และเป็นทูต 207 Military Mission
มาปลดอาวุธทหารญี่ปุ่นในประเทศไทย (ภาคเหนือ)
ค.ศ.1946 ได้มีการเปิดสถานกงสุลอังกฤษในจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ปิดตอนช่วงสงคราม

เจ้าฟ้าขุนศึกเม็งรายจึงได้ รับตำแหน่งเป็นกงสุลอังกฤษคนแรก
ต่อมาได้แต่งงานกับนางสาวธาดา พัฒนถาบุตร
เป็นบุตรของนายดาบแดง และนางบัวจันทร์ พัฒนถาบุตร
มีราชบุตรและราชธิดา 3 องค์ คือ

๑.แพทย์หญิงเจ้านางเขมรัสมี  ขุนศึก-เม็งราย เคยรับราชการเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่

                          (http://www.cmadong.com/picup/201401/6501514239186164212625231.jpg)

๒.เจ้านางเขมวดี  ขุนศึก-เม็งราย จิตรดอน เคยทำงานเป็นรองประธานกรรมการบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

๓.เจ้าชายเขมรัฐ  ขุนศึก-เม็งราย เคยทำงานตำแหน่งผู้จัดการภาค บริษัทสำรวจน้ำมันชลัมเบอเช่ ที่กรุงเทพฯ

เจ้าฟ้าขุนศึก เม็งรายถึงแก่พิราลัย วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2535

จากคอลัมน์ของ คุณสุทธิศักดิ์ และ คุณมนตรี ปัญญาฟู  


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558, 19:53:29
 ที่เชียงใหม่ ฝั่งตรงกันข้ามเยื้องกับห้างสรรพสินค้ากาดสวนแก้ว ถนนห้วยแก้ว มาทางทิศตะวันออก เป็นบ้านของเจ้าเชื้อสายเชียงตุง ชื่อ เจ้าฟ้าขุนศึกเม็งราย ตระกูล “ขุนศึกเม็งราย”

บ้านหลังนี้อยู่ในที่ดินรวม ๕ ไร่เศษ เจ้าฟ้าขุนศึกเม็งรายซื้อไว้ขณะยังพักอาศัยอยู่ที่นครเชียงตุง ต่อมาเปิดขายเครื่องเงินตามต้นตระกูลของภรรยา คือ หม่อมธาดา บริเวณบ้านปลูกไม้ดอก เมื่อปลูกบ้านได้บ้านเลขที่ ๑๒ ถนนห้วยแก้ว

บ้านของเจ้าฟ้าขุนศึก เรียกว่า หอ ต่อมาเมื่อมีการเวนคืนจากราชการเพื่อขยายถนนห้วยแก้ว จึงได้รื้อบ้านเดิมและสร้างใหม่ ใช้ชื่อว่า หอบ้านเม็งราย บริเวณด้านหน้าบ้านเปิดขายเครื่องเงิน ใช้ชื่อว่า “ร้านธาดา” ตามชื่อภรรยา คือ หม่อมธาดา ขุนศึก-เม็งราย

..สำเนาภาพไม่ได้..


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558, 09:09:54
สายเจ้าสายเมือง ไปอยู่แคนาดา

เจ้าสุรินทร์ และ เจ้าแสนดา หลานของเจ้าสายเมือง
ที่เกิดและโตในแคนาดาประเทศที่เจ้าเชียงตุงส่วนใหญ่ไปลี้ภัย  

(http://www.cmadong.com/picup/201401/481861423966177569498338.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/2930014239662262086973777.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558, 09:27:24
สายเจ้านางสุคันธา

เจ้านางสุคันธา ณ เชียงตุง (สมรสกับเจ้าอินทนนท์ ณ เชียงใหม่ ราชบุตรของพลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 9)

เมื่อก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่านให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่ง

"เจ้านนท์ เพิ่งเสียไปได้สองปีที่แล้ว อยู่ได้แปดสิบเอ็ดปี เรามีลูกด้วยกันห้าคน เป็นชายสามหญิงสองชื่อ รัตนินดนัย วิไลวรรณ สัมภสมพล ไพฑูรย์ศรี วีรยุทธ ที่ชื่อคล้องจองกัน เจ้านนท์ไปขอให้เจ้าคุณวัดเทพศิรินทร์ตั้งชื่อให้ลูกทุกคน"

ภาพ ท่านวิไลวรรณ

                               (http://www.cmadong.com/picup/201401/7789614239675996513446723.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558, 09:41:10
ปิดท้ายด้วย บรรยากาศเชียงตุงเมื่อร้อยปีก่อน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/586514239680164301944081.jpg)

เมื่อ ๑๐๐ ปีที่่ผ่านมา มีชาวอังกฤษเดินทางไปเที่ยวเมืองเชียงตุง เเละเขียนหนังสือนำเที่ยวเมืองเชียงตุงซึ่งถือได้ว่าเป็นหนังสือนำเที่ยวเล่มเเรกๆของเมืองเชียงตุงเลยก็ว่าได้

"เมืองเชียงตุงในหน้าหนาวนั้นต้นไม้เหี่ยวแห้งเป็นสีน้ำตาล แต่เมื่อถึงหน้าน้ำหลากในเดือนสิงหาคมทุกแห่งก็กลับเขียวขจี นาข้าวแลดูราวทะเลสีมรกตไปจรดเทือกเขาด้านหน้า

เมืองเชียงตุงมีกำแพงและคูเมืองล้อมรอบ กำแพงส่วนใหญ่พังทลายและมีหญ้าขึ้นปกคลุมจนสิ้น เราจะเห็นแนวกำแพงได้ชัดเจนในหน้าแล้งที่ต้นหญ้าแห้งตายแล้วเท่านั้น ภายในกำแพงเมืองเชียงตุงนั้นมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ภายในกำแพงเป็นที่ตั้งของหอเจ้าฟ้า ตลาด หนองน้ำ และวัดวาอารามขนาดใหญ่ แต่หากคุณคาดหวังจะได้เห็นถนนหนทางที่พลุกพล่านในเมืองเชียงตุง คุณจะผิดหวัง เพราะเมืองเชียงตุงนั้นหลับใหลอยู่ตลอดการ เงียบเชียบเหมือนนครเกียวโต

เมื่อเดินแยกออกจากถนนหลักในตัวเมืองก็จะเป็นเจดีย์วัดอินทร์ที่เงียบเหงา มีเพียงแต่เสียงระฆังกังสดาลแว่วตามสายลมมาเท่านั้น ภายในบริเวณเจดีย์นั้นอยู่ภายใต้เงาไผ่ที่ร่มครึ้ม และดงต้นซากุระที่กลีบดอกร่วงหล่นลงสู่พื้นดินราวกับสายฝนพรำ

เสน่ห์ของเมืองเชียงตุงนั้นซ่อนเร้นซึ่งคุณต้องค้นหาเอาเอง ความประทับใจครั้งแรกของเมืองเชียงตุงนั้นคือความผิดหวัง คุณต้องหามุมสงบนั่งชมหลังคาบ้านเรือนที่งดงาม พระเจดีย์เก่าแก่ บานพระตูและฝาผนังของวัดที่วิจิตรรวมถึงหมู่พระพุทธรูปที่มีอย่างมากมาย

ผมจะนำเสนอเรื่องธุรกิจการค้าหรือตลาดของเมืองเชียงตุงซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุด หากพ่อค้าแม่ค้าและนักเดินทางได้เดินทางออกจากเมืองเชียงตุงไปหมดแล้ว เมืองทั้งเมืองก็จะเงียบเหงา วังเวง ราวกับเวทีที่ไร้นักแสดง

ในเวลากลางวันมีเพียงแสงอาทิตย์ที่ร้อนแรงสาดส่องคอกสัตว์ เศษขยะและใบไม้ในตลาดที่ว่างเปล่าเท่านั้น ในตลาดมีเพียงหมาขี้เรื้อนนอนเลียแผลพุพองและเห่าหอนต้อนรับแสงจันทร์ในยามค่ำ ม้ากลับมาจากทุ่งหญ้านอกเมืองเดินผ่านถนนทำให้ฝุ่นกระจายคละคลุ้ง ส่วนม้าที่เป็นโรคหมดแรงก็เดินหาสถานที่เงียบสงบเพื่อนอนพักและสิ้นใจ

ตลาดจัดขึ้นทุก ๕ วัน ซึ่งครึกครื้นราวกับงานฉลอง ผู้คนเบียดเสียด และหากคุณต้องการไปชมชาวเมืองเชียงตุงก็ควรจะไปให้ตรงกับวันตลาดหรือกาดนัดนี้

ท่ามกลางชาวเชียงตุงที่มาตลาดก็ยังมีชาวเขาเดินปะปนเบียดเสียดเยียดยัดอยู่ด้วย ในตลาดมีทั้งชาวไท ชาวพม่า ชาวจีน ชาวก้อ ชาวว้า ชาวมูเซอและชาวสยาม คุณอาจว่าจ้างจิตรกรสำหรับวาดภาพบรรยากาศและผู้คนแต่ละเผ่าพันธุ์ลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นหากคุณต้องการเรียนรู้เรื่องราวของเพื่อนบ้านอย่างละเอียด และคุณก็จะเข้าใจว่าเหตุใดรัฐบาลอังกฤษใช้เวลาถึง ๓๐ปีในการเก็บข้อมูลและภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆในพม่าตอนเหนือ

และที่เมืองเชียงตุงก็มีทั้ง ไท ลื้อ เขิน แลม ลาว และโยน นอกจากนี้ยังมี ก้อ มูเซอ กวี ปะหล่อง แอ่น ว้า ไทดอย ฯลฯ"....สุทธิศักดิ์ถอดความหัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558, 12:46:54
  ภาพชุด"เที่ยวกรุงเก่า"

(http://www.cmadong.com/picup/201401/3386914241519705912692993.jpg)


วัดพนัญเชิง ริมแม่น้ำป่าสัก


  เจดีย์วัดสามปลื้ม ปัจจุบันไม่มีวัดนี้แล้ว


(http://www.cmadong.com/picup/201401/9366314241831931145119392.jpg)


มาอยู่อยุธยาถึงวันพฤหัสฯครับ. จะมีภาพชุด"เที่ยวกรุงเก่า"


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558, 19:09:41
ไปที่ป้อมเพชร


(http://www.cmadong.com/picup/201401/734881424175621101470444.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/9092514241750318529088455.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4895814241755104858578280.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6515614241757662455542921.jpg)(http://www.cmadong.com/picup/201401/9136314241767666820188430.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/8222214241760032835721089.jpg)


อยู่จนค่ำ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/6674414241764689216032950.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558, 04:17:24
ย่านป้อมเพชรเป็นชุมชนใหญ่ในสมัยก่อน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4976214242078779305042303.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558, 04:25:51
ต่อมามีระบบประปาในสมัยร. 5 ยังมีบางอย่างที่สร้างเมือ100 ปีก่อนให้เห็นใก้ลๆป้อมเพชร

(http://www.cmadong.com/picup/201401/6484714242083092647668519.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1761814242086845017482489.jpg)หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558, 04:38:40
ด้วยที่นี่ใกล้ป้อมเพชร อยู่ริมน้ำบรรยากาศดี


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6549014242250106789705092.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/8907414242091681798428636.jpg)

เยื้องกับวัดพนัญเชิง ที่อยู่ตรงข้าม

(http://www.cmadong.com/picup/201401/9374714242093008310852553.jpg)

วิวดีซะ นั่งจนเพลิน


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6567414242094035712503166.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558, 09:38:22
หากพอมีเวลาจะไปที่อื่นบ้าง...สองแห่งนี้ใกล้ที่พัก


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558, 19:36:11
ไปกันต่อ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/1579814242629002735175006.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/507191424263240860346988.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/664414242633789259354686.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558, 19:58:28
(http://www.cmadong.com/picup/201401/139814242642768681259048.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/2021214242650956631469624.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/9836814242660418687458136.jpg)


วิหาร

(http://www.cmadong.com/picup/201401/6070614242644144483321998.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/5698714242645647821593023.jpg)หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558, 20:30:48
(http://www.cmadong.com/picup/201401/2099014242664303234402239.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6766314242662177262523835.jpg)

หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558, 20:41:20
อุโบสถ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/57214242669413311373167.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/9254014242668502088680267.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/9682914242670777199285165.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/821711424267225737640135.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558, 20:50:10
ของเดิมเมื่อสี่ร้อยปีเศษมาแล้วที่ยังคงอยู่

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7842614242673658149029966.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/992214242674866622055904.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/2594114242677167879730029.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4835714242675912525872956.jpg)


ทั้งหมดมีเพียงภาพแรกครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558, 20:58:27
ยังมีต่ออีกสามวัดงาม..งามทุกวัดครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558, 06:19:02
อีกวัด

(http://www.cmadong.com/picup/201401/9833914243015155305213946.jpg)

ติดกับวัดราชบูรณะ กับภาพที่หันหลังไปมอง

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8812514243024982267309017.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/5700914243020072421167530.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/9719314243271915359637741.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558, 06:31:05
ของเดิมที่ัยังคงอยู่

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4421414243022018187205116.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6365714243023883468346260.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7518214243027421185086737.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/32114243031568888109703.jpg)

(http://www.cmadong.com/picup/201401/794641424303394395215786.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558, 06:53:39
(http://www.cmadong.com/picup/201401/3956514243035834661370660.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/949681424303664856490926.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6076914243037583598643913.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558, 13:32:46
มาที่หลวงพ่อมงคลบพิตร

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8966014243274405097405770.jpg)

เลยเวลาห้าโมงเย็น. วิหารนี้ปิดแล้ว


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3039514243276629131661700.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558, 16:12:10
จึงเดินชมพระราชวังหลวงเดิมที่อยู่ติดกัน ยังคงมีแนวกำแพง


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7033914243370722499481667.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558, 18:07:02
ภายในกำแพงมีวัด..วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์ เดิมในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ใช้เป็นที่ประทับ ต่อมาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงสร้างพระราชมณเฑียรขึ้นใหม่ทางตอนเหนือ แล้วจึงโปรดฯให้ยกเป็นเขตพุทธาวาส เพื่อประกอบพิธีสำคัญต่าง ๆ ของบ้านเมือง จึงเป็นวัดในเขตพระราชวังที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา แตกต่างกับวัดมหาธาตุสุโขทัย ที่มีพระสงฆ์จำพรรษา ทั้งวัดมหาธาตุ สุโขทัย,วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ต่างก็ถูกสถาปนาขึ้นในมูลเหตุการสร้างวัดเดียวกันนั่นคือ "สร้างเพื่อเป็นวัดประจำพระราชวัง"

ต่อมาในปี พ.ศ. 2035 รัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระสถูปเจดีย์องค์ตะวันออก เพื่อบรรจุพระอัฐิของพระราชบิดา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และพระสถูปเจดีย์องค์กลางเพื่อบรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 ผู้เป็นพระเชษฐา

หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2042 พระองค์โปรดให้สร้างพระวิหารหลวงขึ้น

ในปีต่อมา พ.ศ. 2043 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงสร้างพระวิหาร ทรงหล่อพระพุทธรูป ยืนสูง 8 วา (ประมาณ 16 เมตร) หุ้มด้วยทองคำหนัก 286 ชั่ง (ประมาณ 171 กิโลกรัม) ประดิษฐานไว้ในวิหาร ถวายพระนามว่า พระศรีสรรเพชญดาญาณ ซึ่งภายหลังเมื่อเสียกรุง พ.ศ. 2310 พม่าได้เผาลอกทองคำไปหมด และองค์พระพังยับเยิน รัชกาลที่ 1 จึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายมาประดิษฐานวัดพระเชตุพน และ บรรจุชิ้นส่วนซึ่งบูรณะไม่ได้เหล่านั้นไว้ในเจดีย์องค์ใหญ่ที่สร้างขึ้นแล้วพระราชทานชื่อเจดีย์ว่า เจดีย์ศรีสรรเพชญดาญาณ เจดีย์องค์ที่ 3 ถัดมาจากด้านทิศตะวันตกเป็น เจดีย์บรรจุพระอัฐิ ของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ซึ่งสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4(พระหน่อพุทธางกูร) พระราชโอรสได้โปรดให้สร้างขึ้น เจดีย์ทั้งสามองค์นี้เป็นเจดีย์แบบลังกา

ในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรมพระองค์โปรดเกล้าฯให้สร้าง พระที่นั่งจอมทอง ตั้งอยู่ใกล้ๆ กำแพงทางด้านติดกับ วิหารพระมงคลบพิตร เพื่อให้เป็นสถานที่ให้พระสงฆ์บอกเล่าหนังสือพระสงฆ์

ราวรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดหลวงแห่งนี้เป็นครั้งแรก

 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระยาโบราณราชธานินทร์ สมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่าได้ดำเนิน การขุดสมบัติจากกรุภายในเจดีย์ พบพระพุทธรูป เครื่องทอง มากมาย และในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้มีการบูรณะวัดนี้จนมีสภาพที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558, 18:17:38
(http://www.cmadong.com/picup/201401/5284914243445943601600723.jpg)

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7526114243451507261170689.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558, 18:22:05
เจดีย์สามองค์

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2241214243448875596252586.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7032714243450495947774974.jpg)หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558, 18:29:43
มาถึงแล้วแน่นอนครับ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4555414243457504546358915.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4632714243455028015420334.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558, 07:57:19
กลับล่ะ

ผ่านวัดพระรามและเงาพระปรางค์ของวัด

(http://www.cmadong.com/picup/201401/422514243938104587030196.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1854414243939001277703433.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558, 14:22:05
 หมายเหตุ  ภาพชุด"เที่ยวกรุงเก่า" นี้ถ่ายจากแท๊ปเล็ต ภาพไม่คมชัดครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558, 15:10:13
กล้องที่เป็นเพื่อนเที่ยวไม่สามารถถ่ายได้แล้ว

ถูกน้ำตอนไปน้ำตกหัวยขมิ้น ครั้งที่ไปอุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพที่กาญจนบุรี

ไปตกกระจกร้าว  ครั้งที่ไปอำเภอปาย

แต่ยังใช้งานได้

ครั้งล่าสุดถอดแบตฯมาชาร์ตไม่ได้

ได้เขามาจากโลตัสโคราช ครั้งที่ไปอุทยานประวัติศาตร์พิมาย เมื่อสามปีก่อน

วันนี้...เขาไปแล้วครับ..... emo31:bye:


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558, 14:50:01
จึงถ่ายภาพ"เที่ยวกรุงเก่า" ไม่คมชัด.....คงได้ไปอีก


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 01 มีนาคม 2558, 18:02:03
พบซากเรือโบราณ บริเวณป้อมเพชร

เมื่อเวลา15.00 น.วันที่ 1 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรับแจ้งจากชาวบ้านว่า มีการกู้ซากเรือสำเภาโบราณ ขึ้นจากใต้แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองในไก่ ต.หอรัตนชัย อ.พระนครศรีอยุธยา เชื่อว่าเป็นซากเรือสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้เดินทางไปตรวจสอบพบว่า บริเวณที่พบเรือนั้นอยู่กลางลำน้ำเจ้าพระยา เป็นขนาดเล็ก 2 ลำกำลังช่วยกันลากซากเรือ เข้าฝั่งบริเวณใกล้โรงสูบน้ำ คลองมะขามเรียงก่อนจะใช้เชือกมัดทุ่นถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร 50 ใบ ช่วยพยุงซากเรือกดังกล่าว และบางส่วนได้ทำการถอนหมุดหรือตะปูตอกไม้ขนาดใหญ่ออก

จากการสอบถาม นายนิรุต ม่วงงาม อายุ 33 ปี หนึ่งในกลุ่มนักปะดาน้ำ งมของเก่าชุมชนกุฎีทอง ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา ที่ร่วมในปฏิบัติการกู้ซากเรือโบราณ ทราบว่า ในช่วงนี้การงมของเก่าจากแม่น้ำค่อนข้างลำบาก ไม่ค่อยมีของให้พบเหมือนเมื่อก่อน จึงได้หันมาดำน้ำหาซากเรือเก่า ที่จมโดยเฉพาะบริเวณปากคลองในไก่ และบริเวณป้อมเพชรเป็นจุดที่มีเรือสำเภาและเรือสินค้าต่างชาติสมัยกรุงศรีอยุธยามาจอดและจมลงจำนวนมาก

 โดยลำที่พบนี้จมอยู่ในแม่น้ำลึกกว่า 15 เมตร ใช้วิธีกู้ด้วยการใช้ถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร 50ใบ ผูกตามส่วนต่างๆ แล้วอัดลมเข้าไปจนลอยขึ้นทั้งลำโดยเรือดังกล่าวมีขนาดยาวไม่น้อยกว่า30 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 8 เมตร แต่เท่าที่พบด้านข้างเรือผุพังไปเกือบทั้งหมดเหลือความสูงประมาณ 2เมตรเศษเท่านั้น ส่วนที่พบคือ กระดูกงูด้านข้างของเรือที่ยังยึดกาบเรือบางส่วน โดยมีเหล็กหมุดขนาดใหญ่ยึดอยู่ และจากการที่เคยพบเรือลักษณะดังกล่าวมาแล้ว เชื่อว่าเป็นกลุ่มเรือสินค้าจีนที่เป็นเรือลำเลียงสินค้าเพื่อส่งผ่านเข้าคลองในไก่ ซึ่งเป็นคลองโบราณเข้าสู่กรุงศรีอยุธยา โดยเรือลำนี้น่าจะจมลงเอง ซึ่งหลังจากที่พบแล้วก็จะลากไปยัง อ.บางปะอิน เพื่อทำการชำแหละนำไม้ไปขายเป็นไม้เก่าต่อไป..

ข่าวเดลินิวส์  ๑ มีนาคม ๒๕๕๘

(http://www.cmadong.com/picup/201401/9591614252073552252794550.jpg)

ภาพต่อมา ภาพแรกจากข่าว ภาพที่สองและสามสังเกตถังประปา ที่ถ่ายเมือไปที่ป้อมเพชรสองอาทิตย์ก่อน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/188014252079941123408148.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/256514252088116684155208.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3826714252089703069633198.jpg)
หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 02 มีนาคม 2558, 07:41:57
สวัสดีน้องเริง

เข้าเว็ปวันนี้เอง
ขอบคุณมากที่เฝ้าติดตาม
ยังไม่ได้อ่านตั้งแต่หน้า 17 เลย


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 04 มีนาคม 2558, 15:09:33
ไปแวะชมวังพญาไท

 (http://www.cmadong.com/picup/201401/1102914255348741658319807.jpg)

(http://www.cmadong.com/picup/201401/861551425480830834934888.jpg)

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4414114254567658336993069.jpg)

(http://www.cmadong.com/picup/201401/1714254569191444839825.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 04 มีนาคม 2558, 19:31:45
(http://www.cmadong.com/picup/201401/4686814254722298283770596.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/851714254723867700439691.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3873214254729994075021254.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6045814254724616325859935.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 04 มีนาคม 2558, 19:37:10
(http://www.cmadong.com/picup/201401/6747714254725893433562861.jpg)

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8483114254754097235960252.jpg)

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4321214254728593845798028.jpg)

(http://www.cmadong.com/picup/201401/10652142547321570495977.jpg)

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2872314254734338111053388.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 04 มีนาคม 2558, 19:54:17
อดีต

(http://www.cmadong.com/picup/201401/70291425473619718875350.jpg)

ปัจจุบัน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7596014254739962927074446.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 04 มีนาคม 2558, 20:03:18
งาม

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4772814254741595094398930.jpg)

(http://www.cmadong.com/picup/201401/9231014254743112342810346.jpg)

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2866114255185943086252328.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 04 มีนาคม 2558, 20:08:48
กำลังบูรณะ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/1990614254744829862195649.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6158414254746001249658805.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 05 มีนาคม 2558, 08:14:49
ภาพเก่า

(http://www.cmadong.com/picup/201401/179381425518060904309782.jpg)


กลับออกมาแล้ว....มองผ่านรั้วเข้าไป

(http://www.cmadong.com/picup/201401/9614814255185256073567583.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 07 มีนาคม 2558, 06:33:13
ห้องนี้ปิดทำการชั่วคราวครับ emo28:win:


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 10 มีนาคม 2558, 10:31:45
(http://www.cmadong.com/picup/201401/7019114259591498199758706.jpg)

ชั่วเวลาเพียงครึ่งวัน ข่าวการจารกรรมโบราณวัตถุที่ห้องพิพิธภัณฑ์จีน ภายในพระราชวังฟองเตนโบล ประเทศฝรั่งเศส ก็ดังข้ามทวีป เป็นที่โจษจันสนั่นเมืองไทย

เป็นเพราะหนึ่งในโบราณวัตถุที่หายไปอย่างไร้ร่องรอยในเช้าวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา พร้อมกับสิ่งของล้ำค่าอื่นๆ รวม 20 ชิ้น คือ "พระมหามกุฎ" ที่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีรับสั่งให้จัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะ 2 องค์ เพื่อเป็นเครื่องมงคลราชบรรณาการส่งไปพระราชทานแก่ พระราชินีนาถวิกตอเรีย แห่งสหราชอาณาจักร และ พระเจ้านโปเลียนที่ 3 แห่งฝรั่งเศส

นับเป็นครั้งแรกที่มีการพระราชทานเครื่องมงคลราชบรรณาการเป็น "พระมหามงกุฎ" สัญลักษณ์แทนพระองค์

"พระมหามงกุฎ" ทั้ง 2 องค์ จำลองจากพระมหาพิชัยมงกุฎ แต่มีขนาดเล็กกว่า คือสูงราว 51 เซนติเมตร (พระมหาพิชัยมงกุฎสูง 66 เซนติเมตร หนัก 7.3 กิโลกรัม) ตัวมงกุฎทำขึ้นด้วยทองคำแท้ ประดับด้วยอัญมณี ประกอบด้วย เพชร 233 เม็ด ทับทิม 2,298 เม็ด มรกต 46 เม็ด และไข่มุกอีก 9 เม็ด

นอกจากความเสียดาย มองในแง่บวกเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นโอกาสให้คนไทยได้ทบทวนประวัติศาสตร์ไทยในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของยุคล่าอาณานิคมกันอีกครั้ง

 ชุด การเมือง "นอกพงศาวดาร" รัชกาลที่ 4 : KING MONGKUT หยุดยุโรปยึดสยาม และพระจอมเกล้ารู้เท่าทันตะวันตก "มิตรภาพอาบยาพิษ" เขียนโดย ไกรฤกษ์ นานา นักวิชาการประวัติศาสตร์ไทย หยิบเอาเรื่องน่ารู้ในรัชสมัยรัชกาลที่ 4 ที่ไม่มีบันทึกไว้ในตำราประวัติศาสตร์มาเขียนเล่าอย่างน่าสนใจ

หนึ่งในนั้นคือ กำเนิด "มิวเซียมสยาม" ในพระราชวังฟองเตนโบล ที่นี่เป็น "กรุสมบัติ" ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้ส่งเครื่องมงคลราชบรรณาการชั้นสูง รวมมูลค่ามหาศาลมูลค่าหลายแสนฟรังค์-เมื่อ 154 ปีก่อน บรรจุในหีบห่อขนาดใหญ่ 48 หีบ ลงเรือรบที่ฝรั่งเศสส่งมารับ พร้อมกับคณะทูตชุดใหญ่ที่สุดรวมได้ 27 คน ฝ่าคลื่นลมรอนแรมมาทางคลองสุเอชที่เพิ่งขุดเสร็จใหม่ เข้ามายังทวีปยุโรป สิ่งของมีค่าเหล่านั้นผ่านพ้นวิกฤตการณ์สงครามกลางเมืองและสงครามโลกหลายครั้งมาได้ ในขณะที่พระราชวังอันประเมินค่ามิได้ของฝรั่งเศสหลายแห่งถูกเผาผลาญวอดวายไปในกองเพลิง แต่กรุสมบัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รอดปลอดภัยมาจนทุกวันนี้ เพราะเก็บซ่อนอยู่ในพระราชวังเก่าๆ แห่งหนึ่งในต่างจังหวัด

                       (http://www.cmadong.com/picup/201401/5429114259582862205042717.jpg)


พงศาวดารฝรั่งเศสกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า...

"27 มิถุนายน ค.ศ.1861 ราชทูตพิเศษจากคิงมงกุฎได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นที่ฟองเตนโบล บรรณาการจากสยามประกอบด้วยพระบรมรูปของคิงมงกุฎและเครื่องราชูปโภคหลายสิบชิ้นที่เป็นของใช้ส่วนพระองค์จริงๆฯลฯในเดือนเดียวกันนั้นยูเจนีโปรดให้จัดแสดงของขวัญในห้องพระเจ้าหลุยส์ที่13 ขึ้นเป็นครั้งแรกที่วังจักรพรรดินี ทรงยินดีกับของมีค่าเหล่านี้ ถึงกับมีพระราชเสาวนีย์ให้นายช่างชื่ออเล็กซี พากกา ออกแบบดัดแปลงส่วนหนึ่งของพระตำหนักด้านหลัง งานเริ่มทันทีกลางปี ค.ศ.1862 แล้วเสร็จในวันที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ.1863

วันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ.1863 ตู้ขนส่งพัสดุภัณฑ์ขนาดยักษ์จำนวน 15 ตู้ ถูกลำเลียงทางรถไฟมายังฟองเตนโบล จ่าหน้าถึงจักรพรรดินี เครื่องตกแต่งทั้งหมดถูกนำเข้าติดตั้งโดยการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยพระองค์เอง ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามพระราชเสาวนีย์ตามลักษณะแบบแผนของชาวตะวันออกไกลทุกกระเบียดนิ้ว ตั้งแต่ปี 1863 เป็นต้นมา นโปเลียนที่ 3 พร้อมทั้งพระมเหสีมักจะใช้เวลาพักผ่อนพระอิริยาบถเป็นประจำในพื้นที่ส่วนนี้ของพิพิธภัณฑ์ จนเรียกกันติดปากว่า "ซาลองยูเจนี" จนตลอดรัชกาล"


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 10 มีนาคม 2558, 10:34:44
(http://www.cmadong.com/picup/201401/5828814259584165232197106.jpg)

ส่วนสภาพภายในห้องพิพิธภัณฑ์จีนเป็นอย่างไร ?

ไกรฤกษ์ ซึ่งเดินทางตามรอยพงศาวดารฉบับนี้ เล่าไว้ในหนังสือ KING MONGKUT หยุดยุโรปยึดสยาม ไกรฤกษ์ เมื่อ 12 ปีก่อน ว่า

"...พบ เสลี่ยง องค์งามวางอยู่บนพระแท่นสูงเด่น มีกระจกปิดกั้นไว้เป็นสัดส่วน พระโธรน ภายใต้ พระกลด องค์มหึมากางออกอย่างสง่าผ่าเผย อานม้า และ สายบังเหียน หลวง งาช้าง ไทย พระกลดเดินลายปักดิ้นเงินดิ้นทองหลายองค์ พัดยศ ปักลายไทย คทา มีพุ่ม พระแสงของ้าว ที่มีใบมีดคมกริบ นอกนั้นยังมีเครื่องประดับพระราชอิสริยยศ เช่น สายรัดพระองค์ ฝังอัญมณี จี้มรกต ประดับเพชร แหวน ฝังเพชรและมรกต ดาบ ฝักถม ตลับ และเครื่องทองคำลงยา จัดแสดงอยู่ในตู้ต่างๆ หลายใบ นอกจากนั้นยังมี ภาพวาดพระแก้วมรกต ทรงเครื่องสามฤดูบนผืนผ้า

(http://www.cmadong.com/picup/201401/12061425959716868265046.jpg)

และที่ล้ำค่าที่สุดคือ พระมหามงกุฎสยาม สัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นเครื่องหมายตัวแทนของพระองค์ ล้วนเป็นของขวัญที่นโปเลียนที่ 3 และยูเจนีพึงพอพระทัย...."  มติชน 9 มีค.


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 10 มีนาคม 2558, 17:09:18
ไปท่าน้ำปากเกร็ด

(http://www.cmadong.com/picup/201401/3259314259825395347674731.jpg)

ที่เคยเป็นท่าเรือข้ามฟาก วันนี้เป็นลานพักผ่อน ขายอาหาร

เมื่อมีสะพานพระรามสี่ ข้ามไปอีกฝั่ง

(http://www.cmadong.com/picup/201401/9573114259850222690900978.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1491214259853111095270551.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 10 มีนาคม 2558, 18:06:45
ริมน้ำยังมีร้านค้าดั้งเดิม...ของทึ่ขายยังเหมือนเดิมที่ขายมาหลายสิบปี


(http://www.cmadong.com/picup/201401/8897114259855695822305562.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6153614259857886144787468.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/7758514259867344873618171.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 10 มีนาคม 2558, 18:34:18
ท่าเรือที่จะไปเกาะเกร็ด และทีาเรืออื่นๆก่อนทีจะมีสะพานพระรามสี่ ตรงนึ้เป็นร้านค้าที่มีคนผ่านไปและมาทั้งวัน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/830591425987229449645328.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1993914259877114135554418.jpg)


ด้านซ้ายคือเกาะเกร็ด. เห็นวัดปรมัยฯที่มึเจดีย์เอียง

(http://www.cmadong.com/picup/201401/6443814259874586869939351.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 10 มีนาคม 2558, 18:46:47
ค่ำแล้ว ไม่ได้ไป..กลับก่อน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/3972914259879733762719728.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 13 มีนาคม 2558, 10:44:01
ที่จันทบุรี

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8923614262181993188273967.jpg)

(http://www.cmadong.com/picup/201401/5024214262183011823817337.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 13 มีนาคม 2558, 21:26:06
(http://www.cmadong.com/picup/201401/3061314262572831794112920.jpg)

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8165414262570354447441138.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 13 มีนาคม 2558, 21:37:14
(http://www.cmadong.com/picup/201401/6276914262582471404044656.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3576514262573966091356528.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 13 มีนาคม 2558, 21:41:58
ถนนสายสำคัญ...แยกจากเส้นหลักสู่น้ำตกพลิ้ว. หรือว่าเป็นเส้นทางเสด็จประพาสเดิม


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1476914262575632166069862.jpg)


ถนนสายสำคัญนี้

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2110114262579359164507095.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 13 มีนาคม 2558, 21:54:30
โบราณสถาน

อดีตตึกบัญชาการของฝรั่งเศส

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7907714262584121976804174.jpg)(http://www.cmadong.com/picup/201401/829814262586632275909874.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/411514262587822809868594.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 14 มีนาคม 2558, 06:32:05
กลับล่ะ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/3621214262894838085994753.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/325411426292163735648847.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 14 มีนาคม 2558, 09:10:39
และซื้อสินค้าชุมชนกลับด้วย

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7315714262990018139296295.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 14 มีนาคม 2558, 20:12:43
ครับ
เหมือนกับประเทศที่พระองค์ท่านได้เคยเสด็จ
มีถนน"จุฬาลงกรณ์ "

ตรงไปน้ำตกพลิ้ว


(http://www.cmadong.com/picup/201401/673151426338947477544567.jpg)

ต้นถนน


(http://www.cmadong.com/picup/201401/957414263394692267113663.jpg)
 


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 14 มีนาคม 2558, 20:21:31
สวัสดีเริง

ไม่ได้เข้า "มาตามครูไปเที่ยว" นานเป็นครึ่งเดือนทีเดียว
ภาระนอกบ้านยังมากอยู่ครับ
ต้องออกจากบ้านก่อน 8 โมงเช้าเป็นประจำ กลับก็มีย่ำค่ำเช่นกัน
ถึงวันพุธหน้าทีเดียว


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 14 มีนาคม 2558, 20:23:02
เวลาเปิดไลน์ยังไม่มีเลยครับ
เป็นการทำงานในฐานะ กรรมการธรรมภิบาลจังหวัดนครสวรรค์
ออกไปสอดส่องการใช้งบประมาณปี 2558 ของงบจังหวัดนครสวรรค์
ในการก่อสร้าง 15 อำเภอของจังหวัด


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 15 มีนาคม 2558, 15:39:42
(http://www.cmadong.com/picup/201401/8744614264087395369237349.jpg)


ถนนจุฬาลงกรณ์ที่สวีเดน. ตั้งชื่อตามที่พระองค์ได้เสด็จเมื่อพ.ศ.2440


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 16 มีนาคม 2558, 09:16:34
รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสยุโรปถึง 2 ครั้ง ในครั้งแรกพ.ศ.2440  เสด็จประพาสสวีเดนด้วย พระองค์เสด็จยังกรุงสต็อกโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงของสวีเดน แล้วเสด็จขึ้นไปทางตอนเหนือด้วยเรือและรถไฟ กระทั้งถึงบิสโกเด้น (Bispgarden) เมืองเล็กๆ ในรากุนดา ซึ่งมีถนนสายหนึ่งที่พระองค์ท่านเคยเสด็จพระราชดำเนินผ่านในขณะนั้น เป็นเพียงถนนสายเล็กๆ เรียกกันว่า ถนนจุฬาลงกรณ์ (King Chulalongkorn’s Road) ซึ่งเป็นการเรียกขานชื่ออย่างไม่เป็นทางการในเวลาต่อมา

 หลังจากนั้นราวอีก 50 ปี ทางรัฐบาลสวีเดนร่วมกับหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชนได้ทำการบูรณะ ติดตั้งป้ายชื่อถนนจุฬาลงกรณ์ไว้อย่างเป็นทางการ ต่อมาเมื่อมีคณะนักศึกษาระดับปริญญาเอกเดินทางไปศึกษาต่อที่สวีเดน ด้วยความที่เป็นนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทางคณะอาจารย์ที่มหาลัยสวีเดนจึงบอกกับนักศึกษากลุ่มนั้นว่า ที่นี่มีถนนชื่อจุฬาลงกรณ์ด้วย


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 16 มีนาคม 2558, 14:41:46
ถนนสยามที่ฝรั่งเศส

(http://www.cmadong.com/picup/201401/48995142649164760625672.jpg)


ถนนสยาม (ฝรั่งเศส: Rue de Siam) เดิมชื่อ ถนน Saint-Pierre (ถนนนักบุญปีเตอร์) เป็น ถนนที่ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นอนุสรณ์ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงส่งคณะทูต (นำโดย โกษาปาน) ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับ พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่พระราชวังแวร์ซาย โดยมีกำหนดการเข้าเฝ้าเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2229

คณะราชทูตสยามเดินทางมาโดยทางเรือ มาขึ้นบกที่ท่าเรือเมืองแบร็สต์นี้เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2229 ถือเป็นจุดแรกที่เข้าสู่ประเทศฝรั่งเศส และเดินทางผ่านถนนสายดังกล่าว ต่อมา ชาวเมืองจึงได้เปลี่ยนชื่อถนนเป็นถนนสยาม เพื่อระลึกถึงการเดินทางของคณะราชทูตครั้งนี้ โดยเริ่มใช้ชื่อดังกล่าวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2354


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 16 มีนาคม 2558, 14:52:07
ครับ ชื่อถนนทั้งสามสายต่างมีที่มาในประวัติศาสตร๋อย่างน่าสนใจยิ่ง .ต่างประเทศ..ต่างเวลาและต่างที่มาของชื่อ

_ถนน ร.5 เสด็จ
_ถนนจุฬาลงกรณ์
_ถนนสยาม


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 19 มีนาคม 2558, 21:12:57
ยังมีอีก  1 แห่งทีเมืองปีนังมีชื่อซอยว่ากรุงเทพ

เป็นแหล่งพักดั้งเดิมของคนสยาม ใกล้กับวัดไทย.ที่นั่นด้วย

(http://www.cmadong.com/picup/201401/862911426774350119315804.jpg)

สภาพบ้านในซอยนี่้


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4041214267745048959846338.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 21 มีนาคม 2558, 06:06:32

การปฏิรูปการศึกษาของไทย เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานมากสำหรับสถาบันการศึกษาไทย ไม่ว่าจะมองในมิติใดก็กลายเป็นเรื่องที่ล้มเหลวและเหลวไหลในทุกๆ มิติ มองเห็นว่าเป็นเรื่องที่ล้าหลัง เป็นเรื่องของความด้อยพัฒนา เป็นเรื่องของการให้เสมียนบริหารการศึกษา เพราะว่ามีเสมียนเป็นใหญ่ พยายามที่จะทำให้นักวิชาการกลายเป็นเสมียน ความเหลวไหลนำการศึกษาไปผูกกับประเพณีและพิธีกรรม การศึกษาไทยมีรสนิยมต่ำ มิติของการศึกษาที่สร้างคนให้เป็นขอทาน มิติของการวิ่งตามโลก "ตามเขาว่าเก่ง ทำเองว่าโง่" สรุปรวมๆ แล้วเห็นว่าการปฏิรูปศึกษาไทยเป็นเรื่องที่เหลวไหลและเลื่อนลอย

สิ่งสำคัญก็คือ ผู้บริหารการศึกษาไม่รู้จักการศึกษาที่มีคุณภาพ ไม่รู้ว่าคุณภาพที่ดีนั้น จริงๆ แล้วเป็นอย่างไร เมื่อพูดถึงการปฏิรูปการศึกษา คนที่มีอำนาจกลับเป็นบุคคลที่ล้าหลัง อยู่ในโลกอดีต เชย ไม่มีรสนิยม ดังนั้น การปฏิรูปการศึกษาไทยจึงเป็นการสร้างปัญหา สร้างระเบียบมากกว่า เป็นการสร้างภาระต่อทุกคน และเป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลง พูดอีกกี่ครั้ง พูดอีกกี่ปี ก็ไม่สามารถปฏิรูปได้สำเร็จ

ความล้าหลังของกระทรวงศึกษาธิการ มีตั้งแต่ความล้าหลังของคนทำงานที่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ ความล้าหลังของโครงสร้างกระทรวง ความล้าหลังของประเพณีและพิธีกรรม ความล้าหลังเรื่องวิถีชีวิตของคนในกระทรวง ความล้าหลังของความรู้เทคโนโลยีในกระทรวง ความล้าหลังของสิ่งแวดล้อมทั้งในและรอบๆ กระทรวง และความล้าหลังของขั้นตอนในการทำงานของคนในกระทรวง เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปการศึกษาทั้งสิ้น

เมื่อเวลาผ่านไป การปฏิรูปการศึกษาก็กลายเป็นเรื่องที่เหลวไหลและเลื่อนลอย ไม่น่าเชื่อถือและไม่มีใครฟังอีกต่อไปการศึกษาไทยเป็นเมืองขึ้นตะวันตก เป้าหมายของการศึกษาไทยคือเพื่อความสำเร็จ ความสำเร็จคือให้ได้กำไร "เรียนเพื่อให้รวย" ความร่ำรวยก็คือกำไร และกำไรก็คือเงิน คนมีเงินได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จ คนมีเงินทำอะไรก็ไม่น่าเกลียด ความจริงของการศึกษาไทย ศึกษาเพื่อหาความร่ำรวย แม้ทำโดยการเอาเปรียบคนอื่นก็ทำ ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงิน เมื่อมีเงินแล้วก็จะแสวงหาเกียรติ เมื่อได้เกียรติแล้วก็จะแสวงหาอำนาจ เมื่อคนได้เงิน ได้เกียรติ และได้อำนาจแล้ว ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต แม้ว่าคนที่มีอำนาจจะนั่งตายบนอำนาจก็ตาม

เมื่ออยากรวยเร็ว ก็ต้องจัดการศึกษาที่จะประสบความสำเร็จได้เร็วที่สุด ก็คือ "การซื้อความสำเร็จ" นำความสำเร็จมาใช้ ซื้อทั้งความรู้ ซื้อทั้งระบบ บางครั้งการศึกษาก็ไม่เหลือตัวตนอีกต่อไป

การศึกษาไทยจึงต้องปีนป่ายเพื่อไปอยู่ในที่สูงๆ ให้ได้ เพื่อให้อยู่เหนือคนอื่นๆ ซึ่งเป็นโอกาสที่จะฉกฉวยโอกาสได้มาก ฉกฉวยทุกอย่างในชีวิต ทั้งเงิน เกียรติ และอำนาจ การใช้เงินซื้ออำนาจ ซื้อความรู้ ซื้อเกียรติ วิธีการที่นิยมใช้มากคือการซื้อความรู้ ไทยจึงตกเป็นเมืองขึ้นทางการศึกษา แม้แต่ความฝันก็ยังฝันเป็นเมืองขึ้น

ปรัชญาการศึกษาไทย "ตามเขาว่าเก่ง ทำเองว่าโง่" เนื่องจากการจัดการศึกษาเป็นเรื่องของโอกาส "มือใครยาว สาวได้สาวเอา" คนที่มีโอกาสก็จะทำอะไรได้ง่ายกว่าและมากกว่า เมื่อคนที่มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างดีจากประเทศมหาอำนาจ คนที่มีโอกาสเหล่านั้นก็จะนำโอกาสน้อยๆ มาให้กับเด็กไทยทั่วไป เด็กไทยได้รับการศึกษาแบบอาณานิคม โดยมีความรู้สึกที่อยู่เหนือกว่าผู้อื่นโดยธรรมชาติ คนที่ได้รับการศึกษาที่สูงส่งเหล่านั้นก็พยายามที่จะรักษาสภาพความเหนือกว่า จึงต้องชื่นชมการศึกษาของมหาอำนาจ ชื่นชมรสนิยมมหาอำนาจ ทำให้การศึกษาไทยตกเป็นเมืองขึ้น ตกเป็นอาณานิคมทางการศึกษา ตกเป็นอาณานิคมทางวัฒนธรรม และตกเป็นอาณานิคมวิถีชีวิต รู้สึกภาคภูมิใจเมื่อได้เลียนแบบ รังเกียจตัวเองแต่กลับชื่นชมความเป็นอื่น

การจัดการศึกษาไทยสร้างคนให้เป็นขอทาน เมื่อการศึกษาถูกตัดรากเหง้าของการเรียนรู้ ก็ต้องรอคอยความรู้ รอคอยทุกอย่างให้คนอื่นมาช่วยเหลือ คอยหนังสือแจก คอยนมแจก คอยดินสอแจก คอยคอมพิวเตอร์แจก คอยเสื้อผ้าแจก คอยอาหารกลางวันแจก คอยความรู้ทางไกลแจก ฯลฯ ครูไม่สามารถช่วยตัวเองได้ นักเรียนก็ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ครูอ่านหนังสือไม่ออก นักเรียนก็อ่านหนังสือไม่ออก ต้องคอยเครื่องมือที่จะช่วยให้อ่านออก ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาอย่างยถากรรม สร้างให้เด็กไทยเป็นขอทานคอยของแจก เมื่อไม่มีใครแจกก็จะร้องเรียกสิทธิ โดยไม่คิดที่จะช่วยตัวเอง สร้างให้เด็กไทยงอมือและงอเท้า

การจัดการศึกษาเพื่อให้คนออกไปหางานทำ เด็กจึงตกงาน แต่การศึกษาไม่ได้สร้างคนที่ฝีมือเพื่อให้คนช่วยตัวเองได้ สร้างคนออกไปหางาน ซึ่งจะต้องมีฝีมือ มีความคิดสร้างสรรค์ ขยันเรียนรู้ เอาใจใส่และตั้งใจทำงาน

การศึกษาไทยสอนให้คน "ชั่วจนโง่" การศึกษาของเด็กที่โรงเรียน พบว่าเด็กเรียนแล้วเป็นคนดีน้อยลง เห็นแก่ตัวมากขึ้น ชั่วมากขึ้น ทั้งๆ ที่เด็กทุกคนเกิดมาเป็นเด็กที่บริสุทธิ์สดใส เมื่อไปโรงเรียนแล้วเด็กติดเชื้อความชั่วมาจากโรงเรียน ทั้งๆ ที่พ่อแม่จะต้องใช้เงินซื้อการศึกษาให้กับลูก เมื่อส่งลูกให้ได้รับการศึกษาแล้ว พ่อแม่มีฐานะยากจนลง ไปโรงเรียนมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น เด็กมีแต่ค่าใช้จ่าย เด็กไม่สามารถสร้างงานเพื่อเป็นรายได้ให้กับครอบครัวได้ ครอบครัวกลับยากจนลง และเด็กไม่สามารถเรียนรู้อะไรที่จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้น กลับเอาตัวไม่รอด ช่วยชีวิตตัวเองไม่ได้ มีแต่จะโง่มากขึ้น

ในขณะที่ผู้บริหารการศึกษากลับมีฐานะดีขึ้น มีตำแหน่งสูงขึ้น มีเงินเดือนมากขึ้น มีความสะดวกสบายขึ้น มีอำนาจมากขึ้น ได้สิ่งตอบแทน ได้เรียนต่อสูงขึ้น อยู่ห่างไกลจากชาวบ้านมากขึ้น ส่วนการศึกษาของเด็กส่วนใหญ่กลับแย่ลง ครูที่สอนเด็กก็มีความรู้น้อย รายได้น้อย ไม่มีแม้แต่ตำแหน่ง ไม่มีหลักประกันนโยบายการศึกษาไทย โง่อย่างมีหลักการ ทำให้การศึกษาล้มเหลวอย่างเป็นระบบ กระบวนการจัดการศึกษาของไทยเป็นเรื่องของคำสั่งและอำนาจจากข้างบนลงข้างล่าง ในขณะที่ธรรมชาติของการศึกษาเป็นเรื่องของความเจริญงอกงาม เกิดจากข้างล่างขึ้นไปข้างบน ค่อยๆ โตขึ้นๆ เมื่อกระบวนการสวนทางกับธรรมชาติก็ทำให้การศึกษาชุลมุนชนกัน สูงขึ้นก็ไม่ถึงยอด ต่ำลงก็ไม่ถึงดิน ชนกันหน้าเยินอยู่ตรงกลาง ผู้มีอำนาจก็มีผู้นำอยู่คนเดียว ที่เหลือเป็นหน้าที่ของเสมียนที่จะต้องทำตามคำสั่ง

หากผู้นำการศึกษาเป็นผู้รู้ "ผู้รู้เป็นผู้ชี้" รับรองได้ว่าการศึกษาไทยต้องเจริญ แต่ผู้นำการศึกษาไทยส่วนใหญ่แล้วไม่รู้ คือ "ไม่รู้ไม่ชี้" และ "ไม่รู้แล้วชี้" ซึ่งเป็นอันตรายต่อการศึกษาชาติอย่างรุนแรง เพราะโง่อย่างเรื้อรัง จึงไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาให้การศึกษาชาติก้าวไปข้างหน้าได้

เด็กที่มีพ่อแม่แข็งแรงก็จะก้าวไปได้ตามกำลังของพ่อแม่โดยไม่ต้องง้อหน่วยงานการศึกษาของรัฐ ส่วนเด็กที่เป็นชนชั้นล่าง ก็ต้องอาศัยการศึกษาของรัฐ ซึ่งก็จะได้รับการศึกษาที่พัฒนาไปอย่างยถากรรม เพราะต้องขึ้นกับนโยบายรัฐ การศึกษาไร้ความแน่นอน เชื่อถือไม่ได้ คาดเดาไม่ได้ การศึกษาไทยจะเป็นอย่างไร จะไปทางไหน เรียนจบแล้วจะออกไปทำอะไรไม่รู้ บอกได้แต่เพียงว่าเด็กได้ไปโรงเรียนแล้ว เรียนรู้อะไรบ้างก็ไม่รู้ จบออกไปทำมาหากินอะไรก็ไม่รู้

หากผู้นำการศึกษาไทยใจกว้างพอ ยอมปล่อยให้แต่ละชุมชนจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความจำเป็นและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยรัฐให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณ แน่นอนว่าการศึกษาจะเติบโตในอัตราที่แตกต่างกันและไม่เหมือนกัน ในที่สุดการศึกษาทุกท้องถิ่นก็จะเจริญตามความต้องการของชุมชน ผู้บริหารการศึกษามีหน้าที่เพียงให้การสนับสนุนให้เจริญเท่านั้น

หากขาดเงินในการปฏิรูป เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ขอเสนอให้ยุบกระทรวงศึกษาธิการให้เล็กลง จาก 6,000 คน ให้เหลือ 600 คน เอาไว้เฉพาะฝ่ายนโยบายและเสมียน ที่เหลือส่งให้ไปสอนหนังสือเด็กให้หมด ต่อมาก็ยุบสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยกให้สภามหาวิทยาลัยต่างๆ ทำงานแทน ยุบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ปล่อยให้โรงเรียนและชุมชนจัดการเรื่องคุณภาพการศึกษา ยุบสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยมอบให้ทุกโรงเรียนและชุมชนทำหน้าที่ประกันและประเมินแทน

และสุดท้ายขอให้ยุบสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเสีย เพราะไม่มีงานทำมานานแล้ว หากทำได้เช่นนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะมีงบประมาณเหลือให้กับโรงเรียนอีกจำนวนมาก

 
โดยสุกรี เจริญสุข มติชน. 20 มีค.


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 22 มีนาคม 2558, 11:02:43
ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ตนเห็นด้วยที่ควรจะมีซูเปอร์บอร์ดเข้ามาบริหารจัดการระบบ แต่จะต้องปราศจากนักการเมือง เพราะนักการเมืองทำระบบการศึกษาเสีย ทุกวันนี้กระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงเกรดเอ เพราะเป็นกระทรวงที่ได้รับงบประมาณสูงสุด แต่มีคุณภาพต่ำ เพราะทุกครั้งที่มีการปรับรัฐบาลก็จะมีการปรับเงินเดือนข้าราชการครู ทำให้ครูและนักการเมืองเป็นพวกเดียวกัน ดังนั้น ในการจะปฏิรูปการศึกษาจะต้องมีการล้มล้างระบบเดิมทิ้งไปให้หมด และพัฒนาโรงเรียนและครูให้มีประสิทธิภาพ โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะระบบการศึกษาในท้องถิ่น

นอกจากนี้ ส่วนตัวยังเห็นว่าควรจะเลิกระบบการกวดวิชา และดึงบุคลากรเหล่านั้นมาช่วยผลิตสื่อการเรียนการสอนป้อนให้กับการศึกในระบบ เพราะถือเป็นผู้ที่มีคุณภาพ

มติชน..21 มีค.


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: Dtoy16 ที่ 24 มีนาคม 2558, 12:33:36
           ตามครูมาเที่ยวไม่ทันเที่ยวตั้งหลายๆวัน
           ด้วยงานๆๆแต่ที่ปลื้มคือเจอน้องหอ2520
           ที่งานรับเสด็จพระเทพ และส่งมอบศูย์การเรียนรู้
          ร.รเขาส่องกล้อง บ้านนา นครนายก

          จะเป็นใตร น้องน่ารักมากพอบอกเป็นพี่ซีมะโด่งหอ
          ดร.กมล รอดคล้าย


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 24 มีนาคม 2558, 12:51:44
เขารหัส  2520. ครับ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2463714271767143504340755.jpg)

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8321814271767863700418747.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 26 มีนาคม 2558, 10:58:06
สวัสดี เริง

เข้ามา"ตามครูไปเที่ยวอีก"
หลังจาก หายหน้า-หายตา ไปหลายวัน


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 26 มีนาคม 2558, 10:59:43
ืครับ
เข้ามาชมบ่อยๆนะครับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 26 มีนาคม 2558, 11:03:22
ภาพบ้านเคยอยู่ประจำจนถึงอายุ16 ปี  ก่อนมาเรียนที่โรงเรียนทวีธาภิเศก ใกล้วัดแจ้ง

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7861214273426828988801902.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 26 มีนาคม 2558, 11:19:14
คงเข้าได้บ่อยครั้งขึ้นครับ

อย่างไรก็ตาม ตอนนี้สายโทรศัพท์ยังเร่ยดินอยู่เลย
ไฟฟ้ากำลังเปลี่ยนเสาไฟอยู่ครับ
ระยะทางนับสิบกิโล


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 26 มีนาคม 2558, 18:21:32
26 มีนาคม


(http://www.cmadong.com/picup/201401/574514273691145270445658.jpg)

วันนี้วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 เป็นวันครบรอบ 98 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ

ผมได้รับเอกสารจากศูนย์สื่อสารองค์กรจุฬาฯแจ้งว่าจะมีการจัดงานเช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา จึงขออนุญาตนำมาสรุปให้ชาวจุฬาฯได้รับรู้รับทราบไว้ เผื่อจะมีใครแวะกลับไปเยี่ยมเยียนสถาบันเก่าตามห้วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งผมจะขอไล่เรียงไปตามลำดับ ตั้งแต่เช้าจดคํ่าดังที่เคยปฏิบัติมานะครับ

จริงๆแล้วผมตั้งใจจะเขียนให้ตั้งแต่เมื่อวาน เพื่อให้ศิษย์เก่าเตรียมตัวล่วงหน้า...เผอิญมีข่าวด่วนเข้ามาว่า อดีตนายกรัฐมนตรี ลี กวนยู รัฐบุรุษของสิงคโปร์ถึงแก่อสัญกรรม ผมก็เลยต้องรีบเขียนถึงท่านเสียก่อนเพื่อไม่ให้ตกข่าวใหญ่

แต่ยกมาเขียนวันนี้ก็ยังทันครับ สำหรับท่านที่อ่านกรอบล่วงหน้า หรือแม้แต่อ่านกรอบประจำวันก็ยังทันอยู่ดี เพราะเขามีงานตลอดทั้งวัน

เริ่มจาก 07.00 น. จะมีพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระปิยมหาราช และ สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯทรงบาตรด้วยในเวลาดังกล่าว

เวลา 08.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะผู้เข้าร่วมบรรพชาและอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เข้าเฝ้า เพื่อกราบถวายบังคมลาบรรพชาและอุปสมบท ณ ห้อง 114 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จากนั้นเวลา 10.00 น. เสด็จฯทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยป่ีพาทย์ดึกดำบรรพ์ ณ หอประชุมจุฬาฯ

ในช่วงบ่ายเริ่มจาก 13.00 น. ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดแพรคลุมป้าย ศูนย์ “เพชรรัตน์” นิติทรัพยากร ณ คณะนิติศาสตร์ เวลา 13.30 น. ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ “อาคารมูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และ เวลา 14.00 น. ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ “อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา”

ส่วนในช่วงเย็นตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานรอบศาลาพระเกี้ยว จะมีงาน “98 ปีคืนเหย้า เพราะใจเราคือจุฬาฯ” มีทั้งอาหารการกิน และการแสดงรื่นเริงบันเทิงใจไปเรื่อยๆ เหนื่อยเมื่อไรก็เลิกเมื่อนั้น.  ไทยรัฐ 26. มีนาคม


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 27 มีนาคม 2558, 15:55:11
(http://www.cmadong.com/picup/201401/447714274464699338148985.jpg)

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ "จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย"

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

2. เป็นมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศ ที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยคำว่ามหาวิทยาลัย

3. เป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่ไม่มีป้ายชื่อมหาวิทยาลัย มีแต่เพียงป้ายบอกอาณาเขต

4. เป็นมหาวิทยาลัยที่ สถาปนาโดย พระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มาลงเสาเอกด้วยพระองค์เอง

5. จุฬาฯ เป็นสถานที่ที่เกิดขึ้นจากความรักของ 2 พระองค์ที่มีแก่กัน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระประสงค์อยากให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นอนุสรณ์ในพระราชบิดาของพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เป็นสถานที่ที่เป็นอนุสรณ์ บ่งบอกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้อย่างถ่องแท้ นอกจากนี้ พระองค์ยังมีพระประสงค์อยากให้สถานที่แห่งนี้เป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตกาล

6. เหตุที่ให้ชื่อมหาวิทยาลัยว่า "จุฬาลงกรณ์" เพราะว่า มีการสืบต่อเนื่องมาจากโรงเรียนที่รัชกาลที่ ๕ ทรงก่อตั้งขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ ชื่อแรกคือ " สำนักวิชาฝึกหัดข้าราชการฝ่ายพลเรือน " --> "โรงเรียนมหาดเล็ก" -->" โรงเรียนข้าราชการพลเรือน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว " --> " จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย " รัชกาลที่ 6 ทรงเล็งเห็นว่าใช้ชื่อเกี่ยวกับพระราชบิดาของพระองค์มาโดยตลอด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความหมายว่า มหาวิทยาลัยของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ หรือ University of Prince Chulalongkorn

7. เมื่อก่อนชื่อ "จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย" ไม่มีการันต์ เป็นคำสมาสที่ไม่ได้อ่าน กะ-ระ-นะ อ่านว่า" กอน " เฉย ๆ แต่มาสมัยจอมพล ป. รัฐบาลชุดนั้นก็ได้มาเปลี่ยนให้มีตัวการันต์ เพราะเขาบอกว่า ถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องอ่าน " กะ-ระ-นะ " ก็เลยต้องมีตัวการันต์จนถึงปัจจุบันนี้ -_-"

8. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บัญญัติว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระบรมราชูปถัมภกแห่งโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ และเป็นพระราชปฏิบัติว่าพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีเป็นพระบรมราชูปถัมภกของสถาบันนี้ตลอดมาจนถึงปัจจุบันและตลอดไป (ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยแรกแห่งกรุงสยามได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบรมราชูปถัมภกแห่งจุฬาฯ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน 5 พระองค์)

9. เงินที่นำมาสร้างจุฬาฯ คือ เงินบริจาคของประชาชนครับ เงินที่เหลือจากการบริจาคสร้างพระบรมรูปทรงม้า เรียกว่า "เงินหางม้า"

10. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินของพระคลังข้างที่จำนวน 1,309 ไร่ ซึ่งอยู่ที่อำเภอปทุมวัน ให้เป็นสถานที่ตั้งของจุฬาฯ นอกจากนี้ ได้พระราชทานเงินทุน เป็นทุนก่อสร้างโรงเรียน

11. ถ้าจะนับเวลาที่จุฬาฯ เกิดขึ้นจริง ๆ แล้ว โดยที่ไม่นับรวมว่าใช้ชื่อสถาบันว่าอะไรก็ตั้งแต่ปีพ.ศ.2442 ในขณะนั้นยังใช้ชื่อว่า "สำนักวิชาฝึกหัดข้าราชการฝ่ายพลเรือน" (ร้อยกว่าปีผ่านมา...)

12. คณะก่อตั้งจุฬาฯ 4 คณะแรก คือ รัฐศาสตร์,วิดวะ ,แพทย์ และ อักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์

13. คณะรัฐศาสตร์ มีเค้ากำเนิดมาตั้งแต่โรงเรียนฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือนพ.ศ. 2442 (ร.ศ.118) ต่อมาเปลี่ยนเป็นโรงเรียนมหาดเล็กในสมัยรัชกาลที่ 5และได้ยกเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในสมัยรัชกาลที่ 6 จนกระทั่งเป็น 1 ใน 4 คณะแรกของจุฬาฯ โดยใช้ชื่อว่า "คณะรัฏฐประศาสนศาสตร์" ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์” ในปี พ.ศ.2476 ต่อมารัฐบาลได้ให้คณะดังกล่าวไปขึ้นต่อมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ ครั้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2491 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง และคณะเศรษฐศาสตร์ก็เคยเป็นแผนกหนึ่งในคณะรัฐศาสตร์มาก่อนที่จะจัดตั้งเป็นคณะด้วย

14. เมื่อก่อน ศิริราช คือ คณะแพทย์ของจุฬาฯ ต่อมาเมื่อมีการตั้งมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะแพทย์ เภสัช ทันตะ ก็ไปสังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จึงเป็นการสิ้นสุดคณะแพทย์ที่สังกัดจุฬา ต่อมา รัชกาลที่ 8 ทรงพระราชดำริสมควรมีคณะแพทย์แห่งใหม่ จึงเลือกตั้ง คณะแพทย์ ร.พ.จุฬาลงกรณ์ ดังนั้น คณะแพทย์ ที่สังกัดจุฬาจึงกำเนิดขึ้นอีกครั้ง(พ.ศ.2490) และนับเป็นรุ่นที่ 1(พ.ศ.2496) ตั้งแต่นั้นมา

15. จะเห็นได้ว่า ชาวคณะรัฐศาสตร์กับนิติศาสตร์ จุฬาฯ มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่ชาวคณะแพทยศาสตร์/ทันตะ/เภสัช จุฬาฯ จะมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยมหิดล

16. “พระเกี้ยว” พระพิจิตรเลขาประจำรัชกาลที่ 5 เป็นตราสัญลักษณ์ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจของนิสิตจุฬาฯ ทุกคน

17. เข็มพระเกี้ยวต้องติดที่อกเบื้องขวา เพราะเป็นของพระราชทาน (ของพระราชทานจะติดที่เบื้องขวา)

18. เพลงพระราชนิพนธ์ มหาจุฬาลงกรณ์ เพลงประจำมหาวิทยาลัย แต่ก่อนเคยใช้เป็นเพลงมหาฤกษ์

19. สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีชมพู เป็นสีประจำวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 5 อัญเชิญมาใช้ครั้งตอนงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์

20. จามจุรี เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย มีอยู่ 5 ต้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาปลูกด้วยพระองค์เอง โดยพระองค์ทรงนำต้นจามจุรีทั้ง 5 ต้นมาจากพระราชวังไกลกังวล หัวหินด้วยพระองค์เอง และมิได้แจ้งทางมหาวิทยาลัยล่วงหน้า นำความปลาบปลื้มมาสู่ชาวจุฬาฯทุกคน และยังได้พระราชทานพระราชดำรัสถึงความผูกพันระหว่างชาวจุฬาฯ กับจามจุรีว่ามีมานานตั้งแต่สร้างมหาวิทยาลัย ทรงเน้นว่า “ดอกสีชมพู” เป็นสัญลักษณ์สูงสุดอย่างหนึ่งของจุฬาฯ พระองค์ทรงเห็นว่าจามจุรีที่นำมานั้นโตขึ้น สมควรจะเข้ามหาวิทยาลัยเสียที และสถานที่นี้เหมาะสมที่สุด "จึงขอฝากต้นไม้ไว้ห้าต้นให้เป็นเครื่องเตือนใจตลอดกาล"

21. เครื่องแบบการแต่งกายของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเครื่องแบบแห่งแรกและเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับพระราชทานมาจากองค์พระมหากษัตริย์ และเป็นแห่งแรกที่มีการสวมใส่เครื่องแบบนิสิต นอกจากนี้ เครื่องแบบนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเครื่องแบบของมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยที่ถูกตราไว้ในพระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2498
(เป็นเกียรติ เป็นศรี เป็นศักดิ์ - - เป็นเอกลักษณ์งามสง่า - - สวมชุดนิสิตจุฬาฯ - - ประกาศค่า “จุฬาลงกรณ์”)

22. จุฬาฯ แทบจะเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในไทยที่บังคับให้นิสิตแต่งกายถูกต้องตามระเบียบทุกประการ เพราะถือว่าที่นี่เป็น Original เอามาก ๆ ทำกันมาตั้งแต่ก่อนปีพ.ศ.2459 จนถึงปัจจุบันนี้ พอน้อง ๆ ที่เข้ามาเป็นนิสิตใหม่ พวกรุ่นพี่ก็จะต้องอบรมสั่งสอนเรื่องการแต่งกายแบบเข้มงวดมาก ๆ โดยเฉพาะน้องปี 1 หญิง-จะบังคับให้ใส่กระโปรงพลีตและรองเท้าหนังสีขาวล้วนเท่านั้น ชาย-ต้องผูกเน็คไทด์ ส่วนพวกรุ่นพี่ก็ต้องคอยดูแล ควบคุมการแต่งกายของทั้งน้องปี 1 และของตัวเอง ให้ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด พวกเราชาวจุฬาฯ ควรจะภาคภูมิใจในเครื่องแบบนิสิตซึ่งพระมหากษัตริย์พระราชทานมาให้และรักษากฎระเบียบเพื่อความเรียบร้อย สวยงามและได้รับคำชื่นชมจากคนรอบข้าง ว่าที่นี่นิสิตมีวินัย ให้เกียรติสถาบัน ดูงามตาน่ามอง (สมกับคำขวัญที่ว่า " แต่งกายสง่างาม สมพระนามจุฬาลงกรณ์ ")

23. จีบด้านหลังของเสื้อนิสิตหญิง เป็นสัญลักษณ์แทนสไบ (สะ-ไบ) แปลว่า ผ้าแถบ,ผ้าห่มผู้หญิง ส่วนที่ตลบกลับตรงท้องแขนของเสื้อนิสิตหญิง เป็นสัญลักษณ์แทนพาหุรัด แปลว่า เครื่องประดับ,กำไลแขน,ทองต้นแขน ซึ่งเป็นเครื่องประดับชั้นสูง

24. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เกิดขึ้นที่จุฬาฯ โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์พระราชทานให้แก่นิสิตคณะแพทยศาสตร์เป็นที่แรก

25. เป็นประเพณีในวันที่พี่บัณฑิตได้รับพระราชทานปริญญานั้น พี่ ๆ เขาจะให้สตางค์แก่น้องปี 1 ด้วย

26. ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อหลายสิบปีผ่านมาแล้ว ผู้ร่วมเหตุการณ์หลาย ๆ คนคงยังจำได้แม่นยำขึ้นใจ โดยเฉพาะนิสิตชายคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ปี 5 ที่โดนคัดชื่ออกจากจุฬาฯ ในปีการศึกษาสุดท้ายของตนคนนั้น ...ในขณะรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคลื่อนที่ผ่านพิธีตั้งซองรับเสด็จฯ ของนิสิตปี 1 ... นิสิตชายคนนั้นได้วิ่งเข้ามาขวางรถยนต์พระที่นั่งและหมอบกราบลงกับพื้นถนน ... ท่ามกลางความตื่นตกใจของทุกคน ณ ตรงนั้น ... นิสิตชายคนนั้นได้ถวายฎีกาแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องจากเขาถูกคัดชื่อออกเพราะมีเรื่องวิวาทกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งโดนคัดชื่อออกจากจุฬาฯ เช่นกัน ... เขาขอศึกษาต่อ เพราะเป็นปีสุดท้ายแล้ว ในปีนี้เพื่อน ๆ ร่วมชั้นปีได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกันหมด แต่เขาถูกเพิกถอนสิทธิ์ศึกษาต่อในจุฬาฯ ... ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงนำความนี้เข้าที่ประชุม และให้นิสิตชายคนนั้นได้ศึกษาต่อ ... ในปีการศึกษาถัดมา เขาได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ... เขาได้เข้าถวายตัวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมมหาราชวัง เป็นสถาปนิก ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจงรักภักดีตลอดอายุการทำงานของเขา ... เมื่อปลายปี 2547 เขาคนนี้เพิ่งเกษียณอายุงานจากการเป็นสถาปนิกในพระบรมมหาราชวังตลอดมา

27. จุฬาฯ เป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ใช้คำว่า " นิสิต-นิสิตา"

28.สมเด็จพระเทพฯ ทรงสำเร็จการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

29. สมเด็จพระเทพฯ ได้รับการแต่งตั้งพระยศเป็นเจ้าฟ้า ในขณะที่ทรงศึกษาอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ชั้นปีที่ 2 (สำหรับเรื่องนี้ก็ไปดูที่หอประวัติชั้นสองได้เช่นกัน มีพระฉายาลักษณ์ของท่านที่ติดอยู่กับบัตรห้องสมุดและบัตรประจำตัวนิสิตด้วย มีคำบรรยายประกอบพร้อมสรรพ)

30. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเข้าศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ในปีการศึกษา 2548

31. จุฬาฯ เป็นสถาบันเดียวที่มีสมเด็จเจ้าฟ้าอาจารย์ 4 พระองค์ ได้แก่
- 4 ตุลาคม 2461 สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย เสด็จมารับราชการที่จุฬาฯ นับเป็นเจ้าฟ้าอาจารย์พระองค์แรกของจุฬาฯ ในครั้งนั้นท่านทรงสอนวิชาภาษาอังกฤษที่คณะรัฏฐประศาสนศาสตร์
- พ.ศ. 2467-2468 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงสอนวิชา vertebrate anatomy แก่นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ทรงริเริ่มและสอนวิชาอารยธรรมและประวัติศาสตร์แก่นิสิตทุกคณะที่ลงทะเบียน ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าอาจารย์องค์ที่สอง
- มิถุนายน 2495-2501 สมเด็จพระพี่นางฯ ทรงเคยเป็นอาจารย์สอนนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะอักษรศาสตร์ วิชาวรรณคดีฝรั่งเศส และ phone'tiquie สำหรับนิสิตปี 3 และ conversation ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 เมื่อพระองค์ท่านมีทรงงานเยอะขึ้น จึงต้องล้มเลิกการสอนไป (ถ้านิสิตคนไหนอยากดูพระฉายาลักษณ์ตอนที่ท่านเคยสอนนิสิตคณะอักษรศาสตร์ ลองไปดูที่หอประวัติจุฬาฯ ชั้นสองได้ มีรูปและคำบรรยายประกอบด้วย) พระองค์ท่านทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าอาจารย์องค์ที่สาม
- พ.ศ. 2522 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสอนวิชาอารยธรรมแก่นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนตามโครงการการศึกษาทั่วไป ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าอาจารย์องค์ที่สี่

32. พระยาอุปกิตศิลปสาร เป็นอาจารย์สอนคณะอักษรศาสตร์ และได้สร้างกฎไว้ว่า ก่อนที่ท่านจะเข้ามาสอน-หลังจากสอนเสร็จ-พบกันในเวลาอื่น ๆ ให้นิสิตทุกคนไหว้ท่าน เพื่อเป็นการเคารพผู้เป็นอาจารย์ที่ให้วิชาแก่ตน และแสดงความนอบน้อมต่อผู้อาวุโสกว่า ซึ่งเป็นคณะแรกที่สอนแบบนี้

33. จุฬาฯ มี 5 ฝั่งนะ ฝั่งแรก คือ ฝั่งอนุสาวรีย์สองรัชกาล หน้าหอประชุมใหญ่ เป็นที่รวมของหลายๆคณะ.....ฝั่งที่ 2 คือ ฝั่งหอกลาง เป็นที่ตั้งของคณะอีก 3 คณะ คือ นิเทศฯ นิติฯ ครุฯ...ฝั่งที่ 3 คือ ฝั่งสยามสแควร์ เป็นที่ตั้งของคณะทันตะ,สัตวะ,เภสัช...ฝั่งที่ 4 คือ ฝั่งหลังมาบุญครอง เป็นที่ตั้งของคณะสหเวช,จิตวิทยา,วิทย์ฯกีฬา และคณะพยาบาล ฝั่งสุดท้าย คือ ฝั่ง ร.พ. จุฬาฯ คือ ที่ตั้งของ คณะแพทยศาสตร์

34. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไม่ใช่ของจุฬาฯ แต่เป็นของสภากาชาดไทย


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 28 มีนาคม 2558, 19:27:50
พระบรมราชานุสาวรีย์ที่ให้มีโอกาสเล่าเรียนได้เสมอกัน [ สวัสดิ์ จงกล ]

“...เมื่อได้กล่าวถึงโรงเรียนนี้ ว่าจะเปนการสงเคราะห์แต่ตระกูลเจ้านายดังนี้ ใช่ว่าจะลืมตระกูลข้าราชการและราษฎรเสียเมื่อไร โรงเรียนที่มีอยู่แล้วแลที่จะตั้งขึ้นต่อไปภายน่า โดยมากได้คิดจัดการโดยอุส่าห์เต็มกำลังที่จะให้เป็นการเรียบร้อย พร้อมเพรียง เหมือนอย่างโรงเรียนนี้ แลคิดจะให้แพร่หลายกว้างขวาง เปนคนที่ได้เรียนมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ทั้งจะมีโรงเรียนวิชาอย่างสูงขึ้นไปอีกซึ่งกำลังคิดจัดอยู่บัดนี้ เจ้านายตั้งแต่ลูกฉันเปนต้นไป ตลอดจนถึงราษฎรที่ต่ำสุด จะให้ได้มีโอกาสเล่าเรียนได้เสมอกัน ไม่ว่าเจ้าว่าขุนนางว่าไพร่ เพราะฉะนั้นจึ่งขอบอกได้ว่า การเล่าเรียนในบ้านเมืองเรานี้จะเปนข้อสำคัญที่หนึ่ง ซึ่งฉันจะอุส่าห์จัดให้เจริญขึ้นจงได้”

  พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานแก่พระราชวงศ์ และข้าราชการซึ่งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในงานของโรงเรียนราชกุมารในพระบรมมหาราชวัง ที่อัญเชิญมาข้างต้นนี้เป็นพระราชปณิธานซึ่งแสดงให้ว่าทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา (ทรงใช้คำโรงเรียนวิชาอย่างสูง) ให้มีขึ้นในกรุงสยามเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยทุกคนมีโอกาสเล่าเรียนเสมอกันพระราชปณิธานนี้ได้รับการยืนยันอีกครั้งดังปรากฏในพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ผู้ที่ชุมนุมงานพระราชพีธีวาง ศิลาพระฤกษ์ตึกบัญชาการโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ตึกอักษรศาสตร์ 1 ในปัจจุบัน) เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2458 ดังนี้

  “วันนี้เรายินดีที่ได้รับอัญเชิญให้มาวางศิลาฤกษ์สำหรับมหาวิทยาลัยนี้ เพราะเป็นกิจอันหนึ่งซึ่งเราปรารถนาอยู่นานแล้ว ที่จะยังให้เป็นผลสำเร็จตามพระราชประสงค์
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้ทรงพระราชปรารถนามานานแล้วในเรื่องที่จะให้มีมหาวิทยาลัยขึ้นสำหรับเป็นสถานอุดมศึกษาของชาวสยาม แต่ในรัชสมัยของพระองค์ยังมีเหตุติดขัด ซึ่งการจะยังดำเนินไม่ได้ตลอดปลอดโปร่ง ตัวเราเป็นรัชทายาทจึ่งรู้สึกเป็นหน้าที่อันหนึ่งที่จะต้องทำการนั้นให้สำเร็จตามพระราชประสงค์โดยรู้ว่าเมื่อทำได้สำเร็จแล้วจะเป็นเครื่องเพิ่มพูนพระเกียรติยศ เป็นราชานุสาวรีย์เป็นที่คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราชของชาติไทยเรา เป็นการสมควรยิ่งนักที่จะสร้างพระราชานุสาวรีย์อันใหญ่และถาวรเช่นนี้ ทั้งจะได้เป็นเครื่องที่จะทำให้บังเกิดประโยชน์แก่ชาติไทยไม่มีเวลาเสื่อมสูญด้วย”

(http://www.cmadong.com/picup/201401/3859614275459645349801825.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/621701427546073653412104.jpg)

  พระราชปณิธานและพระราชดำรัสที่อัญเชิญมานี้ชี้ให้เห็นพระราชปรารถนาที่จะให้พสกนิกรของพระองค์มีโอกาสศึกษาหาความรู้เท่าเทียมกันนับตั้งแต่การศึกษาขั้นต้นจนถึงระดับอุดมศึกษา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเคยพระราชทานพระราชดำริว่าการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมี 2 แนวทางคือตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเลย กับค่อย ๆ พัฒนาสถาบันซึ่งทรงมีพระราชปณิธานจะให้เป็นมหาวิทยาลัยตามกำลังจะประมาณ การจัดตั้งอย่างแรกทรงเห็นว่าสิ้นเปลืองมากและจะไม่มีงบประมาณดำเนินงานกิจการอื่นเลย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งและเตรียมการให้สำนักฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน หรือโรงเรียนมหาดเล็กขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย

  ในขณะเดียวกันก็ทรงสนับสนุนให้เปิดโรงเรียนวิชาชีพชั้นสูงในหลายสาขาวิชาขึ้นเพื่อผลิตคนเข้าทำงาน เหตุที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะอนุมานจากพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเป็นองค์รัชทายาทผู้ทรงรับพระบรมราโชบายและทรงทราบพระราชปรารถนาในสมเด็จพระบรมชนกนาถเป็นอย่างดี จึงทรงสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กขึ้นเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นมหาวิทยาลัยตามพระบรมราโชบายแลพระราชปรารถนาแห่งสมเด็จพระชนกธิราชของพระองค์ และในที่สุดก็ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ ขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ที่นำเสนอเรื่องนี้เพื่อประสงค์จะให้นิสิตใหม่ทุกท่านได้ตระหนักถึงเกียรติประวัติของมหาวิทยาลัยอันเป็นที่รักเคารพของเราว่าสถาบันนี้ไม่ใช่เป็นเพียงมหาวิทยาลัย แต่เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์อันยิ่งใหญ่และถาวรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราชให้เจริญก้าวหน้ายั่งยืนตลอดไป จุดประสงค์อันสำคัญและยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัยนี้ก็คือจะต้องเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเข้ามาศึกษาหาความรู้ ขอให้นิสิตใหม่ทุกท่านแสวงหาความรู้ฝึกทัศนคติและทักษะในวิชาชีพของท่านให้เต็มตามศักยภาพของท่านแล้วทำงานรับใช้บ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

  หากท่านเข้าใจและทำสำเร็จท่านก็จะเป็นผู้ที่ถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระบรม ราชูปถัมภกทั้งสองพระองค์ รวมทั้งจะเป็นการแสดงความรักจุฬาฯ ที่มีคุณค่าทั้งต่อตัวท่านเองและสถาบันแม่ของเรา


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 28 มีนาคม 2558, 19:39:46
พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงมีคุณานุปการต่อจุฬาฯ : พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกแห่งกรุงสยาม

    " ด้วยวันที่ 25 ตุลาคม ศกนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาแก่บัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การพระราชทานปริญญาครั้งนี้เป็นครั้งแรกอันพึงบังเกิดขึ้นในประเทศสยาม
    สำนักท่านเป็นสำนักศึกษาแห่งหนึ่ง ถ้าท่านสนใจในเรื่องนี้จะแต่งผู้แทนไปประชุมในการนี้แล้ว มหาวิทยาลัยยินดีต้อนรับ และขอเชิญไป ณ ตึกมหาวิทยาลัยด้านถนนสนามม้า เวลา 16.30 นาฬิกา......"

จดหมายเชิญฉบับนี้มหาวิทยาลัยส่งไปยังหน่วยงาน 11 แห่ง อาทิ สยามโซไซเอตี อัลลิยะ อังซ์ ฟรังเซส์ โซซิเอตา อันเตลิเฆียรี กรมยุทธศึกษาทหารบก กรมยุทธศาสตร์ทหารเรือ สภากาชาดสยาม วชิรพยาบาล มหามงกุฎราชวิทยาลัย ราชบัณฑิตยสภา กรมร่างกฎหมายและโรงเรียนกฎหมาย ผู้ที่ได้รับเชิญครั้งนั้นมีหลายกลุ่ม ได้แก่ พระบรมวงศานุวงศ์ เสนาบดี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทหารเรือ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตราธิการ กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม กระทรวงวัง กรมราชเลขาธิการ กรมพระคลังข้างที่ เอกอัครราชทูตของประเทศที่ส่งมาประจำในประเทศไทย อาจารย์พิเศษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์เก่า บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ และผู้เกื้อหนุนโรงพยาบาลศิริราช


       (http://www.cmadong.com/picup/201401/4583414275467139118028227.jpg)

    พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกแห่งกรุงสยาม ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2473 นี้ จัดให้มีขึ้นที่ห้องประชุมตึกบัญชาการ (ตึก 1 คณะอักษรศาสตร์ในปัจจุบัน) พระราชทานปริญญาบัตรแก่เวชชบัณฑิตหรือแพทยศาสตรบัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิธีเริ่มเมื่อพระบรมวงศานุวงศ์และผู้ร่วมพิธีเข้าสู่ห้องประชุมแล้ว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ห้องประชุม ทรงจุดเทียนชะนวนที่พระพุทธรูปและพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อจากนั้นเสนาบดีกระทรวงธรรมการ (มหาอำมาตย์เอกพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากรครั้งนั้นยังไม่ได้ทรงกรม) ทูลเกล้าฯ ถวายฉลองพระองค์ครุยบัณฑิตพิเศษแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานครุยบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ข้าราชการของมหาวิทยาลัยสองท่าน คือ บัณฑิตชั้นโท (มหาบัณฑิตในปัจุบัน) ทางวิทยาศาสตร์แก่พระยาภะรตราชาผู้บัญชาการ (อธิการบดีในปัจจุบัน) และบัณฑิตชั้นเอก (ดุษฎีบัณฑิตในปัจจุบัน) แก่ ศ.นพ. A.G.Ellis คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ต่อมาเป็นอธิการบดีคนแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่าง พ.ศ.2478 - 2479)

ต่อจากนั้นผู้บัญชาการของมหาวิทยาลัยกล่าวกถาญัตติกรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานประกาศนียบัตร (ปริญญาบัตรในปัจจุบัน) บัณฑิตใหม่กล่าวคำปฏิญญา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานรางวัลเหรียญทองคำและเหรียญเงินสำหรับผู้ได้คะแนนยอดเยี่ยมตลอดหลักสูตร 4 ปี เหรียญทองแดงสำหรับผู้ได้คะแนนเป็นที่ 1 ในแผนกอายุรศาสตร์ แผนกศัลยศาสตร์ แผนกสูติศาสตร์ แผนกพยาธิวิทยา แผนกสรีรวิทยาและแผนกกายวิภาควิทยา ทั้งในปี พ.ศ. 2471 และ 2472 ทั้งนี้เนื่องจากมีผู้สำเร็จการศึกษาใน พ.ศ. 2471 จำนวน 18 คน ใน พ.ศ. 2472 จำนวน 16 คน รวมทั้งสิ้นเป็นเวชชบัณฑิต (แพทยศาสตรบัณฑิตในปัจจุบัน) 34 คน

ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาท จากนั้นจึงถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์ถวายอดิเรกและ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 29 มีนาคม 2558, 07:32:51
(http://www.cmadong.com/picup/201401/742214275894799292710041.jpg)

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๔๙๒ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓

อธิการบดี และสมาชิกแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีที่มีโอกาสมางานแจกปริญญาบัตรในวันนี้ และขอบใจที่ทางมหาวิทยาลัยให้ปริญญากิตติมศักดิ์รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตอันเป็นปริญญาสูงสุดแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะรักษาเกียรติแห่งปริญญานี้ไว้ทุกประการ

ตามรายงานที่อธิการบดีได้อ่านมาแล้ว แสดงว่าจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได้เจริญขึ้นมากทั้งนี้เนื่องจากผลงานที่บรรดาศาสตราจารย์ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกๆคนได้ร่วมมือกันเป็นอย่างดีจนเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปว่าสถานศึกษานี้เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของบ้านเมือง เมื่อพิจารณาดูจาก "ทุนอุดหนุนการศึกษา" ก็เห็นได้ชัดว่า จำนวนผู้อุปการะให้ทุนแก่มหาวิทยาลัยมีมากอย่างน่าปลื้มใจ

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาและอนุปริญญาในวันนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วย เพราะการที่จะบรรลุถึงผลขั้นสุดท้ายของการศึกษา เช่นที่ได้ปฏิบัติมานั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากและน่าสรรเสริญ แต่ขอให้นึกอยู่เสมอว่า เมื่อท่านสำเร็จการศึกษาออกไปแล้ว ยังมีคนเป็นจำนวนมากที่เอาใจใส่เฝ้าดูการกระทำของท่านอยู่ต่อไป ใครทำดีก็ได้รับคำชมเชยและสรรเสริญ ใครทำไม่ดีเขาก็จะพากันติ และพลอยติชมถึงสถานศึกษาของท่านด้วย ชื่อมหาวิทยาลัยของท่านคือ "จุฬาลงกรณ์" จะติดตัวท่านไปด้วยเสมอไม่ว่าจะประพฤติดีหรือประพฤติชั่ว ฉะนั้น ทุกๆครั้งที่ท่านจะกระทำการสิ่งใดลงไปจงคิดแล้วคิดอีก ทบทวนดูทั้งทางได้ทางเสียให้แน่ชัดเสียก่อน

"จุฬาลงกรณ์" หาได้เป็นแต่เพียงชื่อของมหาวิทยาลัยนี้เท่านั้นไม่ ยังเป็นนามของผู้พระราชทานกำเนิดของสถานที่แห่งนี้ด้วยฉะนั้น จึงเป็นการจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนไปจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนี้

ข้าพเจ้าขออวยพร ให้ท่านทั้งหลายที่มาประชุมอยู่ ณ ที่นี้ จงมีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 30 มีนาคม 2558, 07:55:44
ทรงพระเจริญ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/3986014276778145095691164.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4630114276769094695494263.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/8955514276779198046003058.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/3990014276772516486375667.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/5582414276773236298606828.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/8537014276774717983760866.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 30 มีนาคม 2558, 13:20:34
(http://www.cmadong.com/picup/201401/3870214276969804042226793.jpg)

นักโบราณคดีจากประเทศสเปน ที่ศึกษาวิจัยโครงกระดูกที่ค้นพบที่เมืองอัสวาน ประเทศอียิปต์ พบว่าโครงกระดูกที่พบ เป็นโครงกระดูกของผู้หญิงที่มีอายุเก่าแก่ถึง 4,200 ปี และยังพบด้วยว่า หญิงรายนี้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งถือเป็นการค้นพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เก่าแก่ที่สุด และเป็นการตอกย้ำอีกครั้งว่าโรคมะเร็ง ไม่ใช่โรคสมัยใหม่แต่อย่างใด

โดยกระทรวงดูแลกิจการโบราณคดีของอียิปต์ ออกแถลงการณ์ถึงการค้นพบดังกล่าวว่า โครงกระดูกของผู้หญิงที่นักโบราณคดีขุดค้นพบว่าถูกตรวจพบว่า กระดูกมีส่วนที่ถูกทำลายอันเนื่องมาจากการแพร่กระจายของเชื้อมะเร็งเต้านม จากการตรวจสอบหลังกฐานเบื้องต้นพบว่าหญิงรายนี้น่าจะเป็นหญิงสูงศักดิ์ที่อาศัยอยู่บนเกาะเอเลฟานทีนี บริเวณริมแม่น้ำไนล์ ในช่วงราชวงศ์ที่ 6 ของอียิปต์ คือช่วง 2325-2150 ปี ก่อนคริสต์ศักราช

อย่างไรก็ตาม ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการพบหลักฐานว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งในยุคโบราณ เพราะเมื่อเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมา นักโบราณคดีได้ค้นพบโครงกระดูกเก่าแก่อายุถึง 3,000 ปี ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง ที่สุสานแห่งหนึ่งในประเทศซูดานปัจจบัน และเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีการทำเอ็มอาร์ไอมัมมี่ไซบีเรียตนหนึ่ง ที่มีอายุเก่าแก่ 2,500 ปี และพบว่ามัมมี่ตนนั้นเป็นโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งเท่ากับว่าการค้นพบโครงกระดูกของผู้หญิงที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมล่าสุดนี้ เป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในโลก เพราะมีอายุถึง 4,200 ปี...เดลินิวส์ 30. มีนาคม 2558


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 30 มีนาคม 2558, 17:36:57
(http://www.cmadong.com/picup/201401/164614277118804983850768.jpeg)

พระราชทานอภัยโทษ 5 รอบ 'สมเด็จพระเทพฯ'
“อภัยโทษ” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ สมเด็จพระเทพฯ ปล่อยทันที นักโทษทุพลภาพ ป่วยโรคร้าย ชรา นักโทษหญิงจำคุกครั้งแรกอายุไม่ครบ 20 ปี ลดโทษประหารชีวิตเหลือจำคุกตลอดชีวิต จำคุกตลอดชีวิตเหลือ 50 ปี นักโทษยาเสพติดโทษไม่เกิน 8 ปี ให้ลดโทษตามลำดับชั้น

วันจันทร์ 30 มีนาคม 2558 เวลา 16:09 น.
เมื่อวันที่  30 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 30 มี.ค. พระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เม.ย. 58 ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยหลักเกณฑ์ผู้ต้องขังที่มีสิทธิได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวมีดังนี้ ต้องเป็นผู้ต้องขังที่เหลือโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาบังคับใช้ หรือเป็นผู้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้ พิการ ทุพลภาพอย่างเห็นได้ชัด เจ็บป่วยด้วยโรคที่ได้รับการตรวจรับรองเอกฉันท์ว่าไม่สามารถรักษาในเรือนจำให้หายได้ เช่น โรงเรื้อน ไตวายเรื้อรัง มะเร็ง เอดส์ โดยจะต้องเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของโทษตามกำหนด

กรณีหญิงซึ่งต้องโทษจำคุกเป็นครั้งแรกไม่ว่าความผิดเดียวหรือหลายคดีซึ่งต้องรับโทษจำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของโทษตามกำหนด เป็นคนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 60 ปี ซึ่งเหลือโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือคนที่มีอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป เป็นผู้ต้องโทษจำคุกครั้งแรกและมีอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ โดยต้องได้รับโทษาจำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 เป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดชั้นดีเยี่ยม ซึ่งมีโทษจำคุกเหลือไม่เกิน 2 ปี

สำหรับผู้ต้องขังเด็ดขาดที่ไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว แต่ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษมีดังนี้ ผู้ต้องขังเด็ดขาดต้องโทษประหารชีวิต ให้เหลือโทษจำคุกตลอดชีวิต ผู้ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตให้เปลี่ยนเป็นจำคุก 50 ปี แล้วให้ลดโทษตามลำดับชั้น ประกอบด้วย ชั้นเยี่ยม 1 ใน 5 ชั้นดีมาก 1 ใน 5ชั้นดี 1 ใน 6 ชั้นกลาง 1 ใน 7 ส่วนผู้ต้องขังคดียาเสพติดโทษจำคุกไม่เกิน 8 ปี มีหลักเกณฑ์ดังนี้ ชั้นเยี่ยมลดโทษ 1 ใน 7 ชั้นดีมาก 1 ใน 8 ชั้นดี 1 ใน 9 และชั้นกลาง 1 ใน10...... .มติชน 30 มีนาคม


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 30 มีนาคม 2558, 18:20:08
มาร่วมงานที่โรงเรียนลูกชายเรียน

(http://www.cmadong.com/picup/201401/5008314277143703539793393.jpg)

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7327914277150267247271449.jpg)

(http://www.cmadong.com/picup/201401/262021427714498920101036.jpg)

(http://www.cmadong.com/picup/201401/3827114277146588085779473.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 31 มีนาคม 2558, 11:09:15
ตามไปเที่ยว รร.สวนกุหลาบ นนทบุรีแล้ว


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 31 มีนาคม 2558, 13:42:20
(http://www.cmadong.com/picup/201401/2997614277846801975413081.png)


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี : Suankularb Wittayalai Nonthaburi School (อักษรย่อ: ส.ก.น., S.K.N.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษาในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ลำดับที่สอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 สหวิทยาเขตเบญจวิทยานนท์กองการมัธยมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชื่อเดิม: กรมสามัญศึกษา) กระทรวงศึกษาธิการ
โดยกรมสามัญศึกษา ได้รับบริจาคที่ดิน จากนายผาสุก และนางเง็ก มณีจักร สองสามีภรรยา คหบดีชาวอำเภอปากเกร็ด ที่มีความประสงค์ให้สร้างโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย บนพื้นที่ดังกล่าว จึงเกิดการประสานงานจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 30 มีนาคมพ.ศ. 2521 เดิมให้ชื่อไว้ว่า “โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ๒ (ผาสุก มณีจักร)” และมอบหมายให้ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รักษาราชการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน จนถึงปลายปีถัดมา จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็นชื่อที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 31 มีนาคม 2558, 20:08:07
40 ราชภัฏ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านการศึกษา “สมเด็จพระเทพฯ”
       
       ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) เพชรบุรี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ทปอ.มรภ. มีมติร่วมกันที่ มรภ. ทั้ง 40 แห่ง ขอพระราชทานทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านการศึกษา แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ด้วยทรงสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทรงตั้งพระทัยให้ประชาชนทุกระดับชั้นสามารถได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เพื่อช่วยนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ เพื่อไปประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 01 เมษายน 2558, 08:12:35
ทรงพระเจริญ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8896514278507205272452821.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1369314278507903530069645.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/2928714278543379546313514.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/4694614278509007769037671.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 01 เมษายน 2558, 21:25:16
ทรงพระเจริญ


(http://www.cmadong.com/picup/201401/943914279371931152142393.jpg)


ที่มา..เดลินิวส์ออนไลน์


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 02 เมษายน 2558, 06:22:53
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ 3 ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ พระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต และได้รับการถวายพระนามจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์” พร้อมทั้งประทานคำแปลว่า นางแก้ว อันหมายถึง หญิงผู้ประเสริฐ

โดยเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2520 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการสถาปนาพระอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ เฉลิมพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี” นับเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระองค์แรก ที่ทรงดำรงฐานันดรศักดิ์ที่ “สยามบรมราชกุมารี” แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ นานัปการในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์อันเป็นคุณประโยชน์ต่อบ้านเมืองและประเทศชาติ พระองค์ทรงเรียนรู้งานด้านการพัฒนาจากการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ชนบทห่างไกลและท้องถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์

พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร ทำให้ทรงทราบปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของความยากจน การขาดแคลนอาหาร ปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัย บริการด้านสาธารณสุข ตลอดจน ปัญหาด้านการศึกษา จึงเกิดโครงการพัฒนาตามพระราชดำริขึ้น เพื่อช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และประชาชนผู้ยากไร้ในชนบท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มงานพัฒนาในปี พ.ศ. 2523 โดยทรงทดลองทำ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 3 โรง ประกอบด้วย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแจง ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งศาลา ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคอกอ้ายเผือก ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงพระราชดำริส่งเสริมให้นักเรียนปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ แล้วนำมาประกอบเป็นอาหารกลางวันรับประทาน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดอาหารและพัฒนาภาวะโภชนาการและสุขภาพของเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้

การระบาดของ โรคคอพอกเนื่องจากการขาดสารไอโอดีน เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญอีกประการหนึ่ง พระองค์ทรงแก้ไขปัญหานี้โดยทรงริเริ่มโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนด้วยการรณรงค์ให้มีการใช้เกลือไอโอดีนหรือหยดไอโอดีนในการประกอบอาหาร และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขาดไอโอดีน พระองค์ยังให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพอนามัยของแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร ทรงตระหนักว่าคนเราจะมีภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยที่ดีนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดา พระองค์จึงเริ่ม โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้แม่และเด็กได้รับบริการทางด้านอนามัยและการโภชนาการที่ถูกต้องและเหมาะสม

นอกจากการพัฒนาเด็กให้มีภาวะโภชนาการดีและสุขภาพแข็งแรงแล้ว ทรงพัฒนาศักยภาพของเด็กในด้านการศึกษาด้วย ทรงตั้งพระทัยให้ประชาชนทุกระดับชั้นสามารถได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรได้รับจากรัฐ โดยใน พ.ศ. 2526 มีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ พร้อมที่จะไปศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

พระองค์ทรงสนพระทัยใน ด้านศาสนา เนื่องจากทรงได้รับการอบรมให้มีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทำให้พระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ โดยพระองค์มักจะได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เสด็จฯ เป็นผู้แทนพระองค์ เพื่อเป็นองค์ประธานในพิธีที่เกี่ยวข้องกับศาสนา เช่น พิธีเวียนเทียนที่พุทธมณฑล เนื่องในวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา การถวายผ้าพระกฐิน เป็นต้น

ไม่เพียงงานพัฒนา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังสนพระทัย งานศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะทางด้านดนตรีไทย ซึ่งพระองค์ทรงสนับสนุนในการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ความรู้ด้านดนตรีไทยอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด นอกจากด้านดนตรีไทยแล้ว พระองค์ยังประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งในด้าน การช่างไทย นาฏศิลป์ไทย งานพิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์และโบราณสถาน ภาษาและวรรณกรรมไทย

พระองค์มีพระราชดำริว่า ควรจะมีการถ่ายทอดงานด้านวัฒนธรรมไปสู่เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ผ่านกระบวนการจัดการศึกษาอบรม ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้คนรุ่นใหม่เหล่านี้ได้เรียนรู้ ตระหนักความสำคัญ รักและผูกพันในศิลปวัฒนธรรมของชาติ สามารถสืบทอดเพื่อการอนุรักษ์และอาจพัฒนาเป็นอาชีพได้ ทรงสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และสืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระสมัญญาว่า “เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย” เมื่อ พ.ศ. 2531และ “วิศิษฏศิลปิน” เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 เพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถในศิลปะหลายสาขา รวมทั้ง ทรงมีคุณูปการต่อเหล่าศิลปินและศิลปวัฒนธรรมของชาติ

ด้วยพระวิริยอุตสาหะในการปฏิบัติกิจการอันเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองและประชาชน อันเป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทย และนานาอารยประเทศ จึงทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเกียรติยศ พระเกียรติคุณ ตำแหน่งเกียรติยศ และปริญญากิตติมศักดิ์ จากสถาบัน หน่วยงานและองค์กร ทั้งในราชอาณาจักรและต่างประเทศจำนวนมาก


ทีมวาไรตี้    เดลินิวส์ 2 เมษายน


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 02 เมษายน 2558, 08:47:05
(http://www.cmadong.com/picup/201401/1784314279391761226267884.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/1230914279393237606675857.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/2787914279394713645280464.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 02 เมษายน 2558, 14:10:47

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7293314279586016970612364.jpeg)


เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 2 เม.ย. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าวาสุกรี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2558 และทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา เป็นพันธุ์ปลาไทย 9 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาโพง ปลาหมอไทย ปลากราย ปลากระแห ปลาสร้อยขาว ปลาบึก รวมจำนวน 590,000 ตัว และปลากระเบนเจ้าพระยา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว 1.5 เมตร จำนวน 1 ตัว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา..

ข่าว. เดลินิวส๋ 2 เมษายน


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 02 เมษายน 2558, 16:30:54
(http://www.cmadong.com/picup/201401/222114279717161372660701.jpg)

พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพฯ ต่อผู้มาถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้บุคคลและคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2558 ในโอกาสนี้ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับผู้สูงอายุและพระราชทานพรให้แก่ผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และพสกนิกรชาวไทย


ตอนหนึ่งของพระราชดำรัส สมเด็จพระเทพฯ ตรัสถึงสังคมผู้สูงอายุและการเป็นครูที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าว่า

“ตอนนี้ทั้งผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ทั้งหมอ นักกายภาพ หรือแม้แต่สถาปนิก วิศวกรก็มีบทบาทอย่างมากในการสร้างบ้านให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุให้อยู่ได้อย่างสบายและปลอดภัย ก็ต้องช่วยกัน มีเรื่องเล่าอยู่นิดว่า ก่อนจะสูงอายุก็ได้ทำงานที่อาจจะไม่ได้เห็นกันทั่วๆไป

คือทำงานเป็นครูเป็นอาจารย์มา 36 ปี แต่ทำอยู่ที่โรงเรียนนายร้อยฯ 35 ปี พอมาถึงตอนนี้ อีก 6 เดือน เราเป็นข้าราชการเราก็จะต้องทำงานถึงสิ้นปีงบประมาณ เจ้าหน้าที่ทางทหารเขาก็เขียนในบัตรประจำตัวว่า ‘ถึง 30 กันยายน’ ก็ถามว่า อ้าว..แล้วหลังจากนั้นจะให้ฉันทำยังไงล่ะ เขาก็บอกว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวเขาออกให้อีกใบเป็นบัตรข้าราชการบำนาญ”

ในตอนท้าย สมเด็จพระเทพฯ ได้พระราชทานพรแก่ผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้

“สุดท้ายนี้ก็ขอออวยพรอีกครั้ง ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและคุณความดีของทุกๆท่าน ขอให้เป็นเครื่องคุ้มครองและทำให้ท่านมีความสุขพร้อมจตุรพิธพรชัยทุกๆ ประการและขอขอบคุณที่มาในวันนี้”หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 02 เมษายน 2558, 19:31:00

(http://www.cmadong.com/picup/201401/1351414279779075439308811.jpeg)

ธปท.ออกธนบัตรที่ระลึกสมเด็จพระเทพฯ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 02 เมษายน 2558, 19:58:14
                                (http://www.cmadong.com/picup/201401/5590914279794311699907826.jpeg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 03 เมษายน 2558, 05:39:45
(http://www.cmadong.com/picup/201401/6750314280221909879810367.jpg)

ภาครัฐ เอกชน และประชาชน พร้อมใจสวมใส่เสื้อสีม่วง ร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ณ ท้องสนามหลวงกันอย่างเนืองแน่น

วันที่ 2 เมษายน 2558 ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมสวมใส่เสื้อสีม่วงที่มีตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เดินทางมาที่ท้องสนามหลวงเพื่อรอเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 03 เมษายน 2558, 08:18:46
ทรงพระเจริญ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/837714280238724847337305.jpg)

วันนี้( 2 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ ได้เผยแพร่บทความเรื่อง “น้องน้อยของพี่ชาย” ซึ่งเป็นบทความที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระราชนิพนธ์ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 3 รอบ เมื่อวันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2534


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 03 เมษายน 2558, 08:35:24
(http://www.cmadong.com/picup/201401/8943014280246455193598172.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/9173614280248635062774331.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/9458614280257506696842010.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/5193614280260329165560081.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 04 เมษายน 2558, 17:19:05
พสกนิกรตื่นเต้น ตื่นตูม
ยืนแถวแลกแบงก์ แลกเหรียญ กับมาก
10 ล้านฉบับสำหรับคนไทย 60-70 ล้านคน ติดได้ไง??
ต้องพิมพ์รอบสองอีก 10 ล้านฉบับ จะพอรึเปล่าก็ไม่รู้


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 05 เมษายน 2558, 04:33:46

(http://www.cmadong.com/picup/201401/9988314281832545632129469.jpg)

นางรัตติยา  ไชยวงศ์ นักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย  เข้ามาตรวจสอบสิ่งที่พบที่จังหวัดสุโขทัย พบว่า วัตถุโบราณดังกล่าวเป็นชิ้นส่วนด้านหน้ากลองมโหระทึก เส้นผ่านศูนย์กลาง 75 เซนติเมตร มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย

ตรงกลางมีลายนูนต่ำพระอาทิตย์ 14 แฉก ที่ขอบมีประติมากรรมรูปกบหันทิศทวนเข็มนาฬิกา 2 ตัว ลายนูนต่ำนกกระเรียนบินทวนเข็มนาฬิกา 4 ตัว อายุไม่ต่ำกว่า 2,500 ปี

"เป็นการค้นพบที่สำคัญมาก และจากขนาดหน้ากลองที่ใหญ่ มีลวดลายสวยงาม ก็มีความหมายบ่งบอกถึงฐานะที่ไม่ธรรมดาให้กับท้องถิ่น เบื้องต้นทางคณะกรรมการชุมชนบ้านวังหาด มีมติร่วมกันว่าจะขอเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติชุมชน เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป". มติชน..๔. เมษายน


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 05 เมษายน 2558, 22:32:46
(http://www.cmadong.com/picup/201401/8689114282478704316677106.jpg)

นายชัยพจน์ เปิดเผยว่า แรงจูงใจที่ทำให้ตนต้องการประดิษฐ์เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นมาใช้เอง เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมา ตนได้ติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าของประเทศ บางครั้งได้ข่าวว่าประเทศพม่าหยุดการส่งแก๊สธรรมชาติให้กับประเทศไทยมาหลายครั้ง ตนจึงคิดว่าจะทดลองคิดค้นหาต้นทุนพลังงานที่ใช้สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า พร้อมทั้งคิดหาทางแก้ไขว่าหากน้ำไม่ไหลจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร และหากกระแสไฟดับจะมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร ถึงแม้ตนจะเรียนจบแค่ชั้น ม.6 แต่ตนก็พอจะมีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าพอสมควร จึงได้ทดลองประดิษฐ์เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยการลองผิดลองถูกมานานกว่า 6 ปี คิดค้นหาความรู้ทั้งเรื่องของถ่านหินหรือแม้กระทั่งนิวเคลียร์ แต่สุดท้ายก็มาคิดได้ว่าจะผลิตกระแสไฟฟ้าจากแรงดันของน้ำ เหตุผลเพราะไม่ต้องใช้ทุนมากมาย จึงคิดค้นและศึกษาเกี่ยวกับการไหลของน้ำ เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับการหมุนของกังหันลม จากการลองผิดลองถูกจนสุดท้ายตนก็สามารถประดิษฐ์เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าได้สำเร็จ ซึ่งต้นทุนที่นำมาผลิตประมาณ 4 แสนบาท

"สำหรับเครื่องประดิษฐ์ผลิตกระแสไฟฟ้า ตนได้ไปยื่นเอกสารเพื่อจดลิขสิทธิ์เอาไว้แล้ว โดยใช้ชื่อว่า “ระหัดรับน้ำแนวตั้งเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า“ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 20 กิโลวัตต์ ซึ่งเหมาะที่จะนำไปใช้กับภาคอุตสาหกรรม เช่นโรงงาน หรือโรงแรม นอกจากนี้เครื่องดังกล่าวยังสามารถปรับกระแสไฟฟ้าได้ตามที่ต้องการอีกด้วย แต่ถ้าหากต้องการกระแสไฟฟ้ามากกว่านี้ ก็จำเป็นจะต้องผลิตเครื่องประดิษฐ์ชนิดนี้ให้ใหญ่ขึ้น แต่ทางที่ดีควรจะผลิตเครื่องเท่าเดิมแต่เพิ่มจำนวนมากขึ้นตามที่ต้องการจะเหมาะกว่า สำหรับเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าที่ตนคิดค้นขึ้นมา สามารถนำไปใช้กับหมู่บ้านได้ทั้งตำบล โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าแรงสูง และสามารถนำไปติดตั้งที่ปลายทางตามที่ต้องการได้ด้วย" นายชัยพจน์ กล่าว

นายชัยพจน์ กล่าวทิ้งท้ายว่า อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐบาล เข้ามาให้การสนับสนุน ตนเชื่อว่าจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าช่วยคนไทยทั้งประเทศได้อย่างแน่นอน ส่วนตัวแล้วเชื่อและมั่นใจว่าเครื่องประดิษฐ์ที่ตนคิดค้นขึ้นมาเป็นเครื่องแรกของประเทศและอาจเป็นเครื่องแรกของโลก.  ข่าวไทยรัฐหัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 09 เมษายน 2558, 22:23:10
มาระยอง

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8769414285929288371641407.jpg)


(http://www.cmadong.com/picup/201401/6279414285934255227343128.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 11 เมษายน 2558, 11:26:40
มาถึงจันทบุรีอีก..

(http://www.cmadong.com/picup/201401/5431214287263557217256599.jpg)

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4807314287265493685747557.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 12 เมษายน 2558, 14:00:12
พักที่โฮมสเตย์
(http://www.cmadong.com/picup/201401/5158214288222893653708575.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 12 เมษายน 2558, 14:25:57
ที่หน้าทีพักมีตลาดสายหยุด....7โมงตลาดวายแล้ว

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4674114288235261910892017.jpg)

ปลากะพง..ธรรมชาติน่ะ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/1551114288236889737407830.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 12 เมษายน 2558, 14:31:38
ตามรอยตลาดสดสนามเป้า

(http://www.cmadong.com/picup/201401/902214288238417831976646.jpg)

ที่มีบ้านไม้เก่า

(http://www.cmadong.com/picup/201401/7519114288240084075748389.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 12 เมษายน 2558, 14:37:03
ได้เวลากลับล่ะ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8619614288241737112697851.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 18 เมษายน 2558, 21:21:59
เล่นน้ำสงกรานต์ที่บางลำภู

(http://www.cmadong.com/picup/201401/3092814293670292598545472.jpg)


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: Dtoy16 ที่ 19 เมษายน 2558, 15:45:37
(http://www.cmadong.com/picup/201401/7862714294329888530566627.jpg)
น้องเริง พี่ต้อยวางหาภาพ ดร.กมล ตอนรอรับเสด็จที่ ร,
.รเขาส้งกล้อง นครนายกได้ล่ะ  วันนั้นคงเป็นวันที่ทูลหม่อม
รับสั่งเรื่องงานการศึกษากับน้องดร.ไว้เยอะล่ะน่ะ


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 20 เมษายน 2558, 12:35:21
(http://www.cmadong.com/picup/201401/1548614295078594577154349.jpg)
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ทายาทของนายโรเบิร์ต เลวิส หนึ่งในนักบินร่วมของเครื่องบิน"อีโนล่า เกย์"เครื่องบินลำประวัติศาสตร์ของสหรัฐ ที่ใช้ทิ้งระเบิดปรมาณู ถล่มญี่ปุ่น ได้นำภาพลับที่ไม่เคยถูกพบเห็นมาก่อน ที่ประกอบด้วยภาพสเก็ตซ์แผนทิ้งระเบิดปรมาณูถล่มเมืองฮิโรชิม่าของญี่ปุ่น จำนวนนี้รวมทั้งจดหมายของบิดาเขา ที่มีข้อความสำนึกผิดต่อการกระทำของเขาด้วย

รายงานระบุว่า ภาพเหล่านี้คาดว่าจะถูกประมูลได้เป็นมูลค่ากว่า 3 แสนปอนด์ ซึ่งจะถูกนำขายโดยนายสตีเฟ่น เลวิส บุตรชายนักบินประวัติศาสตร์รายนี้ โดยจะประกอบด้วยภาพเอกสารที่ไม่เคยถูกพบเห็นมาก่อน โดยจำนวนนี้ ภาพหนึ่งเป็นภาพสเก็ตซ์เครื่องบินบี 29 ของสหรัฐที่ถูกใช้ปฎิบัติการโจมตีญี่ปุ่น หรือที่รู้จักกันว่าเครื่องบิน"อีโนล่า เกย์" จะทิ้งระเบิดปรมาณูถล่มยังเมืองฮิโรชิม่าของญี่ปุ่น ในวันที่ 6 ส.ค.ปี 1945 ที่อยู่ในระดับความสูง 3 หมื่นฟุต
โดยภาพดังกล่าวถูกวาดด้วยปากกาหมึกซึม แสดงให้เห็นแผนของเครื่องบินอีโนล่า เกย์ ทิ้งระเบิดปรมาณู"ลิตเติล บอย"ใส่เมืองดังกล่าว ก่อนที่เครื่องบินนี้จะบินกลับด้วยการบินวกไปด้านขวาหักมุม 150 องศา และรวมทั้งภาพที่มีข้อความเขียนว่า"ระวัง จงอยู่เหนือควันระเบิดปรมาณูในระดับอย่างน้อย 2-3 ไมล์ ตลอดช่วงที่เกิดควันปรมาณู"

อย่างไรก็ตาม ในการประมูลนี้ยังรวมทั้งจดหมายของนักบินโรเบิร์ต เลวิส ด้วย ซึ่งเป็นการแสดงความรู้สึกผิดต่อเหตุการณ์โจมตีรุนแรงที่สุดในโลก ของประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองดังกล่าว มีเนื้อความระบุว่า "พระเจ้า เราทำอะไรลงไป เราฆ่าคนไปมากแค่ไหนนี่ และว่า ผมคิดว่าลูกเรือทั้งหมดจะรู้ว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นมากกว่าสิ่งที่มนุษย์คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ และหากผมอยู่ได้ถึงหลายร้อยปี ผมจะไม่มีปล่อยให้เหตุการณ์ทิ้งระเบิดที่เกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีนี้ หายไปจากจิตใจตัวเองเลย

ทั้งนี้ ประเมินว่า ปฎิบัติการ"อีโน่า เกย์"ทิ้งระเบิดปรมาณู ถล่มเมือง"ฮิโรชิม่า" ส่งผลให้มีชาวญี่ปุ่นเสียชีวิตกว่า 150,000 คน หรือคิดเป็น 70 เปอร์เซนต์ของประชากรทั้งหมด
...ข่าวมติชน


หัวข้อ: Re: ตามครูไปเที่ยวอีก
เริ่มหัวข้อโดย: เริง2520 ที่ 23 เมษายน 2558, 11:22:14
(http://www.cmadong.com/picup/201401/687431429762863791403292.jpg)

6 สิงหาคม ค.ศ. 1945 เมืองฮิโรชิมา
    เครื่องบินบี 29 อีกลำหนึ่งได้บินอยู่เหนือเมืองฮิโรชิมาเพื่อตรวจสอบสภาพอากาศ ทำให้ประชาชนตื่นกลัวและหลบอยู่ในที่กำบัง เครื่องบินตรวจสอบสภาพอากาศรายงานผลไปยัง อีโนล่า เกย์ และเมื่อเครื่องบินตรวจสอบอากาศบินเลยไปโดยไม่มีการโจมตี ช่วงนั้นดูเหมือนภัยคุกคามจะผ่านไปแล้ว

    แต่ต่อมาไม่นานเครื่องบิน อีโนล่า เกย์ ก็บินอยู่เหนือน่านฟ้าฮิโรชิมา เวลา 8:15 นาฬิกา ระเบิดนิวเคลียร์(ทดลอง)ที่มีชื่อว่า Little Boy ระเบิดลูกประวัติศาสตร์ถูกปล่อยออกมา หลังจากหล่นลงมา 43 วินาที กลไกที่ทำงานตามเวลาและแรงดันอากาศก็เริ่มกระบวนการจุดระเบิด กระสุนยูเรเนียมถูกยิงไปตามลำกล้องเข้าใส่ยูเรเนียมที่เป็นเป้าหมาย ยูเรเนียมทั้งสองเริ่มทำปฏิกิริยาลูกโซ่ อณูของแข็งเริ่มแตกตัวและปล่อยพลังงานออกมาในปริมาณมหาศาล
ระเบิดปล่อยอานุภาพทำลายล้างออกมาทีละขั้น ประกายไฟที่ออกมาจากลูกไฟ