Cmadong Chula

"กิจกรรมสมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" => โครงการรินน้ำใจเพื่อหอพักนิสิตจุฬาฯ => ข้อความที่เริ่มโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2557, 10:12:43หัวข้อ: คณะกรรมการรินน้ำใจสู่จุฬาฯพบท่านอธิการบดี
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2557, 10:12:43
วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557
คณะกรรมการโครงการรินน้ำใจสู่จุฬาฯเพื่อสร้างอาคารหอพักนิสิตฯและอาคารอเนกประสงค์
นำโดย นายปรีดา รวมเมฆ ประธานกรรมการฯ
เข้าพบท่านอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล
ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารจามจุรี 4
เพื่อรายงานการเดินทางเข้าพบนิสิตเก่าชาวจุฬาฯ 50 จังหวัดทั่วประเทศ
และมอบเงินบริจาคเข้าโครงการรินน้ำใจสู่จุฬาฯ โดยท่านอธิการบดีเป็นตัวแทนรับมอบ


หัวข้อ: Re: คณะกรรมการรินน้ำใจสู่จุฬาฯพบท่านอธิการบดี
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2557, 10:14:30
(http://www.cmadong.com/picup/201401/6718814105780532772225895.jpg)


หัวข้อ: Re: คณะกรรมการรินน้ำใจสู่จุฬาฯพบท่านอธิการบดี
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2557, 10:15:47
(http://www.cmadong.com/picup/201401/3899314105781367081892061.jpg)


หัวข้อ: Re: คณะกรรมการรินน้ำใจสู่จุฬาฯพบท่านอธิการบดี
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2557, 10:17:17
(http://www.cmadong.com/picup/201401/4890514105782235010928562.jpg)


หัวข้อ: Re: คณะกรรมการรินน้ำใจสู่จุฬาฯพบท่านอธิการบดี
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2557, 10:18:42
(http://www.cmadong.com/picup/201401/5507114105783089440735657.jpg)


หัวข้อ: Re: คณะกรรมการรินน้ำใจสู่จุฬาฯพบท่านอธิการบดี
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2557, 10:20:06
(http://www.cmadong.com/picup/201401/8998614105783915686584068.jpg)


หัวข้อ: Re: คณะกรรมการรินน้ำใจสู่จุฬาฯพบท่านอธิการบดี
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2557, 10:21:32
(http://www.cmadong.com/picup/201401/7203614105784807544455127.jpg)


หัวข้อ: Re: คณะกรรมการรินน้ำใจสู่จุฬาฯพบท่านอธิการบดี
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2557, 10:22:49
(http://www.cmadong.com/picup/201401/8309414105785554720844603.jpg)


หัวข้อ: Re: คณะกรรมการรินน้ำใจสู่จุฬาฯพบท่านอธิการบดี
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2557, 10:24:23
(http://www.cmadong.com/picup/201401/30314105786539716674974.jpg)


หัวข้อ: Re: คณะกรรมการรินน้ำใจสู่จุฬาฯพบท่านอธิการบดี
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2557, 10:25:37
(http://www.cmadong.com/picup/201401/4395014105787278273022440.jpg)


หัวข้อ: Re: คณะกรรมการรินน้ำใจสู่จุฬาฯพบท่านอธิการบดี
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2557, 10:26:58
(http://www.cmadong.com/picup/201401/6435414105788081728836302.jpg)


หัวข้อ: Re: คณะกรรมการรินน้ำใจสู่จุฬาฯพบท่านอธิการบดี
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2557, 10:28:16
(http://www.cmadong.com/picup/201401/417011410578884466093332.jpg)


หัวข้อ: Re: คณะกรรมการรินน้ำใจสู่จุฬาฯพบท่านอธิการบดี
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2557, 10:29:40
(http://www.cmadong.com/picup/201401/129214105789688508504610.jpg)


หัวข้อ: Re: คณะกรรมการรินน้ำใจสู่จุฬาฯพบท่านอธิการบดี
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2557, 10:30:55
(http://www.cmadong.com/picup/201401/1995814105790448726223176.jpg)


หัวข้อ: Re: คณะกรรมการรินน้ำใจสู่จุฬาฯพบท่านอธิการบดี
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2557, 10:32:18
(http://www.cmadong.com/picup/201401/7535914105791285791203631.jpg)


หัวข้อ: Re: คณะกรรมการรินน้ำใจสู่จุฬาฯพบท่านอธิการบดี
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2557, 10:33:39
(http://www.cmadong.com/picup/201401/9704814105792105982261919.jpg)


หัวข้อ: Re: คณะกรรมการรินน้ำใจสู่จุฬาฯพบท่านอธิการบดี
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2557, 10:34:55
(http://www.cmadong.com/picup/201401/7958114105792849396376293.jpg)


หัวข้อ: Re: คณะกรรมการรินน้ำใจสู่จุฬาฯพบท่านอธิการบดี
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2557, 10:36:13
(http://www.cmadong.com/picup/201401/4876214105793617130596060.jpg)


หัวข้อ: Re: คณะกรรมการรินน้ำใจสู่จุฬาฯพบท่านอธิการบดี
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2557, 10:37:29
(http://www.cmadong.com/picup/201401/189661410579439433013569.jpg)


หัวข้อ: Re: คณะกรรมการรินน้ำใจสู่จุฬาฯพบท่านอธิการบดี
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2557, 10:38:48
(http://www.cmadong.com/picup/201401/9562814105795176375568057.jpg)


หัวข้อ: Re: คณะกรรมการรินน้ำใจสู่จุฬาฯพบท่านอธิการบดี
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2557, 10:40:05
(http://www.cmadong.com/picup/201401/6612414105795941053807130.jpg)


หัวข้อ: Re: คณะกรรมการรินน้ำใจสู่จุฬาฯพบท่านอธิการบดี
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2557, 10:41:25
(http://www.cmadong.com/picup/201401/3713814105796736594340442.jpg)


หัวข้อ: Re: คณะกรรมการรินน้ำใจสู่จุฬาฯพบท่านอธิการบดี
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2557, 10:42:41
(http://www.cmadong.com/picup/201401/823401410579751589997302.jpg)


หัวข้อ: Re: คณะกรรมการรินน้ำใจสู่จุฬาฯพบท่านอธิการบดี
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2557, 10:44:38
(http://www.cmadong.com/picup/201401/9354414105798289116489174.jpg)


หัวข้อ: Re: คณะกรรมการรินน้ำใจสู่จุฬาฯพบท่านอธิการบดี
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2557, 10:45:57
(http://www.cmadong.com/picup/201401/8961914105799464528093263.jpg)


หัวข้อ: Re: คณะกรรมการรินน้ำใจสู่จุฬาฯพบท่านอธิการบดี
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2557, 10:47:17
(http://www.cmadong.com/picup/201401/722914105800274764233082.jpg)


หัวข้อ: Re: คณะกรรมการรินน้ำใจสู่จุฬาฯพบท่านอธิการบดี
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2557, 10:48:29
(http://www.cmadong.com/picup/201401/401931410580100161985959.jpg)