Cmadong Chula

"กิจกรรมสมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" => การประชุมของสมาคม => ข้อความที่เริ่มโดย: kumpolcomcai ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558, 03:03:38หัวข้อ: บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมซีมะโด่ง ประจำเดือนกุมภาพันธุ์ 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558, 03:03:38
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาฯ (สนหจ.)
วันพุธที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2558 เวลา 18.00-21.00 น.
ณ.ห้องประชุม 2 สำนักงานหอพักนิสิตจุฬาฯ
โดยมีวาระที่สำคัญ ดังนี้
1. การมอบทุนค่าหอพัก เทอม 2 ให้กับน้องนิสิตปัจจุบัน จำนวน 20 ทุน ทุนละ 4,500 บาท
2. การเตรียมงานกิจกรรม ซีมะโด่งทัวร์เมืองน่าน วันที่ 5-8 มีนาคม 2558
3. ชี้แจงความคืบหน้าโครงการปรับปรุงเรือนอนุสาสก และเตรียมเปิดบัญชีระดมทุนสนับสนุนโครงการ
4. ชี้แจงความคืบหน้าโครงการจัดทำหนังสือที่ระลึกในวาระ 100 ปีหอพักนิสิตจุฬาฯ และหนังสือเรื่องเล่าชาวหอ


หัวข้อ: Re: บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมซีมะโด่ง ประจำเดือนกุมภาพันธุ์ 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558, 03:06:06
(http://www.cmadong.com/picup/201401/6436314249811474299019337.jpg)


หัวข้อ: Re: บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมซีมะโด่ง ประจำเดือนกุมภาพันธุ์ 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558, 03:10:07
(http://www.cmadong.com/picup/201401/6649014249813875173621457.jpg)


หัวข้อ: Re: บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมซีมะโด่ง ประจำเดือนกุมภาพันธุ์ 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558, 03:11:25
(http://www.cmadong.com/picup/201401/1785214249814726843192381.jpg)


หัวข้อ: Re: บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมซีมะโด่ง ประจำเดือนกุมภาพันธุ์ 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558, 03:12:39
(http://www.cmadong.com/picup/201401/3486214249815482588362484.jpg)


หัวข้อ: Re: บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมซีมะโด่ง ประจำเดือนกุมภาพันธุ์ 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558, 03:15:16
(http://www.cmadong.com/picup/201401/3446614249816348372630225.jpg)


หัวข้อ: Re: บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมซีมะโด่ง ประจำเดือนกุมภาพันธุ์ 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558, 03:16:37
(http://www.cmadong.com/picup/201401/5180414249817827708253627.jpg)


หัวข้อ: Re: บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมซีมะโด่ง ประจำเดือนกุมภาพันธุ์ 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558, 03:18:26
(http://www.cmadong.com/picup/201401/9301214249818956875054254.jpg)


หัวข้อ: Re: บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมซีมะโด่ง ประจำเดือนกุมภาพันธุ์ 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558, 03:19:43
(http://www.cmadong.com/picup/201401/3784214249819715232214280.jpg)


หัวข้อ: Re: บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมซีมะโด่ง ประจำเดือนกุมภาพันธุ์ 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558, 03:21:04
(http://www.cmadong.com/picup/201401/7270114249820454105929639.jpg)


หัวข้อ: Re: บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมซีมะโด่ง ประจำเดือนกุมภาพันธุ์ 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558, 03:22:47
(http://www.cmadong.com/picup/201401/1108514249821337730819969.jpg)


หัวข้อ: Re: บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมซีมะโด่ง ประจำเดือนกุมภาพันธุ์ 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558, 03:24:00
(http://www.cmadong.com/picup/201401/253314249822297494896184.jpg)


หัวข้อ: Re: บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมซีมะโด่ง ประจำเดือนกุมภาพันธุ์ 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558, 03:25:13
(http://www.cmadong.com/picup/201401/9211714249823027349175661.jpg)


หัวข้อ: Re: บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมซีมะโด่ง ประจำเดือนกุมภาพันธุ์ 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558, 03:26:29
(http://www.cmadong.com/picup/201401/7253614249823792588424058.jpg)


หัวข้อ: Re: บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมซีมะโด่ง ประจำเดือนกุมภาพันธุ์ 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558, 03:27:46
(http://www.cmadong.com/picup/201401/756314249824519855753951.jpg)


หัวข้อ: Re: บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมซีมะโด่ง ประจำเดือนกุมภาพันธุ์ 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558, 03:29:10
(http://www.cmadong.com/picup/201401/3878614249825382046722969.jpg)


หัวข้อ: Re: บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมซีมะโด่ง ประจำเดือนกุมภาพันธุ์ 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558, 03:30:35
(http://www.cmadong.com/picup/201401/8032314249826232461995445.jpg)


หัวข้อ: Re: บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมซีมะโด่ง ประจำเดือนกุมภาพันธุ์ 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558, 03:32:03
(http://www.cmadong.com/picup/201401/6600914249827118450312558.jpg)


หัวข้อ: Re: บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมซีมะโด่ง ประจำเดือนกุมภาพันธุ์ 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558, 03:33:17
(http://www.cmadong.com/picup/201401/598081424982786857949303.jpg)


หัวข้อ: Re: บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมซีมะโด่ง ประจำเดือนกุมภาพันธุ์ 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558, 03:34:51
(http://www.cmadong.com/picup/201401/9596514249828671834078663.jpg)


หัวข้อ: Re: บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมซีมะโด่ง ประจำเดือนกุมภาพันธุ์ 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558, 03:36:23
(http://www.cmadong.com/picup/201401/9599614249829586671331147.jpg)


หัวข้อ: Re: บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมซีมะโด่ง ประจำเดือนกุมภาพันธุ์ 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558, 03:37:49
(http://www.cmadong.com/picup/201401/3507014249830485799647802.jpg)


หัวข้อ: Re: บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมซีมะโด่ง ประจำเดือนกุมภาพันธุ์ 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558, 03:39:16
(http://www.cmadong.com/picup/201401/2527414249831314493692964.jpg)


หัวข้อ: Re: บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมซีมะโด่ง ประจำเดือนกุมภาพันธุ์ 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558, 03:40:47
(http://www.cmadong.com/picup/201401/2291424983218608059451.jpg)


หัวข้อ: Re: บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมซีมะโด่ง ประจำเดือนกุมภาพันธุ์ 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558, 03:42:28
(http://www.cmadong.com/picup/201401/1051014249833325992505527.jpg)


หัวข้อ: Re: บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมซีมะโด่ง ประจำเดือนกุมภาพันธุ์ 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558, 03:43:46
(http://www.cmadong.com/picup/201401/9114914249834149559535114.jpg)


หัวข้อ: Re: บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมซีมะโด่ง ประจำเดือนกุมภาพันธุ์ 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558, 03:45:00
(http://www.cmadong.com/picup/201401/1055714249834887873012749.jpg)


หัวข้อ: Re: บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมซีมะโด่ง ประจำเดือนกุมภาพันธุ์ 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558, 03:46:21
(http://www.cmadong.com/picup/201401/2814014249835692274956833.jpg)


หัวข้อ: Re: บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมซีมะโด่ง ประจำเดือนกุมภาพันธุ์ 2558
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558, 03:50:49
(http://www.cmadong.com/picup/201401/8731314249836491543036792.jpg)


หัวข้อ: Re: บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมซีมะโด่ง ประจำเดือนกุมภาพันธุ์ 2558
เริ่มหัวข้อโดย: Pooh20 ที่ 03 มีนาคม 2558, 08:11:55
ตามอ่านตามดูกิจกรรมชาวหอค่ะ...