Cmadong Chula

"กิจกรรมสมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" => ข่าวประกาศทั่วไป => ข้อความที่เริ่มโดย: พธู ๒๕๒๔ ที่ 07 มิถุนายน 2558, 22:00:34หัวข้อ: ข่าวการเสียชีวิตของพี่กมลพงศ์ ชูมณี 7 มืย.58 (นิติจุฬา 2515)
เริ่มหัวข้อโดย: พธู ๒๕๒๔ ที่ 07 มิถุนายน 2558, 22:00:34
 :rip)ศพพี่กมลพงศ์ ชูมณี นิติจุฬา 2515 RCU ศาลา ๗ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน เผาวันพฤหัสบดี เวลา 17:00น. เรียนเชิญครับ


หัวข้อ: Re: แจ้งข่าวการเสียชีวิตของพี่กมลพงศ์ ชูมณีอยู่ นิติจุฬา 2515
เริ่มหัวข้อโดย: Manop Klabdee ที่ 09 มิถุนายน 2558, 09:42:50
(http://www.cmadong.com/picup/201401/3888014338176917168778376.jpg)

พี่สิงห์  ขอเรียนเชิญทุกท่าน ที่ยังระลึกถึงกันครับ

วันนี้พี่สิงห์  ขอไปเป็นเจ้าภาพ
และวันฌาปนกิจศพ ครับ

สวัสดี


หัวข้อ: Re: แจ้งข่าวการเสียชีวิตของพี่กมลพงศ์ ชูมณีอยู่ นิติจุฬา 2515
เริ่มหัวข้อโดย: Manop Klabdee ที่ 09 มิถุนายน 2558, 10:29:33
(http://www.cmadong.com/picup/201401/6672214338205559271109304.jpg)


หัวข้อ: Re: แจ้งข่าวการเสียชีวิตของพี่กมลพงศ์ ชูมณีอยู่ นิติจุฬา 2515
เริ่มหัวข้อโดย: Manop Klabdee ที่ 09 มิถุนายน 2558, 10:30:06
(http://www.cmadong.com/picup/201401/2505614338205917632750133.jpg)

(http://www.cmadong.com/picup/201401/919261433857190742064751.jpg)

อ้างถึง
ข้อความของ Manop  Klabdee เมื่อ 09 มิถุนายน 2558, 20:40:07

ฌาปนกิจศพ  คุณกมลพงศ์  ชูมณี

วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน เวลา ๑๗:๐๐ น.

พี่สิงห์  เรียนเชิญทุกท่านที่มีเวลา ครับ

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2948814338572322408157670.jpg)

อ้างถึง
ข้อความของ Manop  Klabdee เมื่อ 09 มิถุนายน 2558, 20:40:50

พี่สิงห์

ขอขอบคุณ  คุณราเมศวร์  ศิลปะพรหม  คุณหมอตุ่น

ที่ได้ไปร่วมเป็นเจ้าภาพฟังพระสวดพระอภิธรรมศพ

และชาวซีมะโด่ง ทุกท่าน ด้วยครับ

ขอบคุณมาก

(http://www.cmadong.com/picup/201401/8965714338572766472561983.jpg)

อ้างถึง
ข้อความของ Manop  Klabdee เมื่อ 09 มิถุนายน 2558, 20:41:56

พี่สิงห์

ขอขอบคุณ ซีมะโด่ง 2515  ที่ยังระลึกถึงคุณกมลพงศ์  ชูมณี  ที่ไปร่วมเป็นเจ้าภาพ ฟังพระสวดพระอภิธรรม วันนี้ครับ

ขอขอบคุณ คุณสมชาย  เสรีรัฐ  ยิ่ง ที่ได้ขอเป็นเจ้าภาพด้วยการสมทบเงินทำบุญ

ขอบคุณมาก


หัวข้อ: Re: แจ้งข่าวการเสียชีวิตของพี่กมลพงศ์ ชูมณีอยู่ นิติจุฬา 2515
เริ่มหัวข้อโดย: suriya2513 ที่ 09 มิถุนายน 2558, 21:47:56
(http://www.cmadong.com/picup/201401/8247714338591246895566312.jpg)

ภรรยาคุณกมลพงศ์

(http://www.cmadong.com/picup/201401/4157914338592114609919348.jpg)

ลูกชายคุณกมลพงศ์ อยู่ชั้น ม.6

(http://www.cmadong.com/picup/201401/957614338594104940259261.jpg)

ลูกสาวคุณกมลพงศ์ อยู่ชั้น ม.5

คือสิ่งที่คุณกมลพงศ์ เพื่อนรักของเราเหลือไว้


หัวข้อ: Re: แจ้งข่าวการเสียชีวิตของพี่กมลพงศ์ ชูมณีอยู่ นิติจุฬา 2515
เริ่มหัวข้อโดย: suriya2513 ที่ 10 มิถุนายน 2558, 21:55:12
(http://www.cmadong.com/picup/201401/464521433933419524062202.jpg)

(http://www.cmadong.com/picup/201401/12214339425129752890048.jpg)
อ้างถึง
ข้อความของ Manop  Klabdee เมื่อ 10 มิถุนายน 2558, 20:22:09
พ่อ  จากไปแล้ว เหลือแต่ แม่

(http://www.cmadong.com/picup/201401/1643914339425659962039836.jpg)
อ้างถึง
ข้อความของ Manop  Klabdee เมื่อ 10 มิถุนายน 2558, 20:23:05
บวชทดแทนคุณพ่อ - แม่

เพราะเป็นลูกชายคนเดียว ของตระกูล

(http://www.cmadong.com/picup/201401/1127514339426666309957848.jpg)
อ้างถึง
ข้อความของ Manop  Klabdee เมื่อ 10 มิถุนายน 2558, 20:23:51
พ่อ - แม่ และพี่สาวคนโต ที่บ้านอำเภอนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี


หัวข้อ: Re: แจ้งข่าวการเสียชีวิตของพี่กมลพงศ์ ชูมณีอยู่ นิติจุฬา 2515
เริ่มหัวข้อโดย: suriya2513 ที่ 10 มิถุนายน 2558, 21:58:25
(http://www.cmadong.com/picup/201401/596621433942716775615535.jpg)

                                          ป๋อง สุริยา          กลม กมลพงศ์       สิงห์ มานพ
อ้างถึง
ข้อความของ Manop  Klabdee เมื่อ 10 มิถุนายน 2558, 20:25:32
วัดนี้ เป็นวัดที่ตั้งศพของ มจ.วิภาวดี-รังสิต  นางสนองพระโอษฐ์ ที่เสียชีวิตจากเครื่องบิน ฮ.ตก ที่สุราษฎร์ธานี สมัยที่มีผู้ก่อการร้ายชุกชุม

(http://www.cmadong.com/picup/201401/2052214339427556554838446.jpg)
อ้างถึง
ข้อความของ Manop  Klabdee เมื่อ 10 มิถุนายน 2558, 20:26:11
กินข้าว  บ้านอาจารย์พินิจ - พี่ติ๋ว

(http://www.cmadong.com/picup/201401/407114339427947153042526.jpg)
อ้างถึง
ข้อความของ Manop  Klabdee เมื่อ 10 มิถุนายน 2558, 20:27:14
นี่คือชีวิตในอดีตของคุณกมลพงศ์  ชูมณี

(http://www.cmadong.com/picup/201401/5345214339428593054479593.jpg)
อ้างถึง
ข้อความของ Manop  Klabdee เมื่อ 10 มิถุนายน 2558, 20:28:26
นี่ที่นอนข้า  ใครอย่ามายุ่ง 555!

คนลืมอดีต ของ ดร.สุริยา


หัวข้อ: Re: แจ้งข่าวการเสียชีวิตของพี่กมลพงศ์ ชูมณีอยู่ นิติจุฬา 2515
เริ่มหัวข้อโดย: suriya2513 ที่ 10 มิถุนายน 2558, 22:03:37
(http://www.cmadong.com/picup/201401/2200614339443308087654914.jpg)

(http://www.cmadong.com/picup/201401/9670114339444306225663614.jpg)

(http://www.cmadong.com/picup/201401/5088714339441241316203176.jpg)


หัวข้อ: Re: แจ้งข่าวการเสียชีวิตของพี่กมลพงศ์ ชูมณีอยู่ นิติจุฬา 2515
เริ่มหัวข้อโดย: suriya2513 ที่ 10 มิถุนายน 2558, 22:05:35
(http://www.cmadong.com/picup/201401/2518614339441923108930913.jpg)

(http://www.cmadong.com/picup/201401/626341433944563421669119.jpg)

(http://www.cmadong.com/picup/201401/5871914339449826111594499.jpg)


หัวข้อ: Re: แจ้งข่าวการเสียชีวิตของพี่กมลพงศ์ ชูมณีอยู่ นิติจุฬา 2515
เริ่มหัวข้อโดย: Manop Klabdee ที่ 11 มิถุนายน 2558, 07:20:47
(http://www.cmadong.com/picup/201401/1556514339820327831601924.jpg)

พี่สิงห์  ขอขอบคุณ คุณราเมศวร์  ศิลปพรหม  ยิ่ง

ที่จะขอเป็นผู้อุปการะ ลูกชาย-ลูกสาว ของคุณกมลพงศ์  ชูมณี ส่งให้เรียนจนจบการศึกษา

ขอขอบคุณยิ่ง

สวัสดี


หัวข้อ: Re: แจ้งข่าวการเสียชีวิตของพี่กมลพงศ์ ชูมณีอยู่ นิติจุฬา 2515
เริ่มหัวข้อโดย: Manop Klabdee ที่ 11 มิถุนายน 2558, 07:22:06
(http://www.cmadong.com/picup/201401/9063014339821109250004175.jpg)


หัวข้อ: Re: แจ้งข่าวการเสียชีวิตของพี่กมลพงศ์ ชูมณีอยู่ นิติจุฬา 2515
เริ่มหัวข้อโดย: Manop Klabdee ที่ 11 มิถุนายน 2558, 19:43:10
(http://www.cmadong.com/picup/201401/2116114340265395161508773.jpg)

เอาอะไร? ไปไม่ได้เลย นอกจากกรรมดี  กรรมชั่ว ที่ได้กระทำเอาไว้


หัวข้อ: Re: แจ้งข่าวการเสียชีวิตของพี่กมลพงศ์ ชูมณีอยู่ นิติจุฬา 2515
เริ่มหัวข้อโดย: Manop Klabdee ที่ 11 มิถุนายน 2558, 19:45:55
(http://www.cmadong.com/picup/201401/9424614340266776377485143.jpg)

ขอขอบคุณ ชาวซีมะโด่ง ทุกท่าน ที่ไปร่วมฌาปนกิจศพ  คุณกมลพงศ์  ชูมณี


หัวข้อ: Re: แจ้งข่าวการเสียชีวิตของพี่กมลพงศ์ ชูมณีอยู่ นิติจุฬา 2515
เริ่มหัวข้อโดย: Manop Klabdee ที่ 11 มิถุนายน 2558, 19:46:43
(http://www.cmadong.com/picup/201401/1696314340267796144755459.jpg)

ภรรยา ลูกชาย และลูกสาวของ คุณกมลพงศ์  ชูมณี