Cmadong Chula

เรือนรับแขก เมาท์แหลกไม่เลือกรุ่น => เรื่องนี้มีพี่บอก => ข้อความที่เริ่มโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 04:22:18หัวข้อ: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 04:22:18
อาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์ อดีตผู้ช่วยอนุสาสกหอพักนิสิตชายจุฬาฯ
ผู้ซึ่งเป็นที่รักของชาวหอซีมะโด่ง โดยเฉพาะชาวหอชายที่เคยอยู่หอเจ้าจอม
ถึงท่านจะได้จากพวกเราชาวซีมะโด่งไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับ
แต่ความรักความผูกพันที่มีต่ออาจารย์และครอบครัวจะยังคงอยู่ต่อไปตราบนานเท่านาน


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 04:46:46
ขอเริ่มจากงานทำบุญ 100 วัน อาจารย์พินิจ
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.
ณ วัดใหม่ทองเสน อยู่ใกล้แยกเกียกกาย
บนถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ที่เลือกวัดนี้ เนื่องจากวัดชลประทานไม่ว่าง
และวัดใหม่ทองเสนนี้ อาจารย์เผ่าเป็นผู้แนะนำและติดต่อให้
เนื่องจากเจ้าอาวาสเป็นคนอุบลฯเหมือนกับอาจารย์เผ่า และพี่ติ๋ว
ซึ่งอาจารย์เผ่าได้เคยมาช่วยบูรณะวัดนี้ ซึ่งเป็นวัดเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นราชธานี


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 04:51:32
(http://www.cmadong.com/picup/201401/6430715052530766363654462.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 04:53:26
(http://www.cmadong.com/picup/201401/1311315052531831297372467.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 04:55:14
(http://www.cmadong.com/picup/201401/3627815052532984861181899.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 04:56:38
(http://www.cmadong.com/picup/201401/5773915052533851557904649.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 04:57:54
(http://www.cmadong.com/picup/201401/1852215052534628882035496.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 04:59:07
(http://www.cmadong.com/picup/201401/3884515052535354185132253.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 05:00:14
(http://www.cmadong.com/picup/201401/123515052536039143201126.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 05:02:25
(http://www.cmadong.com/picup/201401/3334015052536819087256528.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 05:03:48
(http://www.cmadong.com/picup/201401/4147915052538166688095466.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 05:07:35
(http://www.cmadong.com/picup/201401/5190315052540439623332107.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 05:08:49
(http://www.cmadong.com/picup/201401/9560015052541181196236731.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 05:10:00
(http://www.cmadong.com/picup/201401/5407115052541885532191200.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 05:11:43
(http://www.cmadong.com/picup/201401/6168915052542636482275412.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 05:13:02
(http://www.cmadong.com/picup/201401/648415052543681325348517.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 05:14:18
(http://www.cmadong.com/picup/201401/4366915052544445928344940.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 05:16:02
(http://www.cmadong.com/picup/201401/24115052545464739583958.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 05:17:13
(http://www.cmadong.com/picup/201401/8462515052546218564224559.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 05:18:36
(http://www.cmadong.com/picup/201401/7749115052546998097618585.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 05:21:51
(http://www.cmadong.com/picup/201401/8697615052548956466095987.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 05:23:11
(http://www.cmadong.com/picup/201401/5284315052549808899809066.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 05:24:34
(http://www.cmadong.com/picup/201401/6503115052550543893979694.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 05:25:59
(http://www.cmadong.com/picup/201401/3583515052551461079511451.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 05:27:31
(http://www.cmadong.com/picup/201401/349015052552229684475222.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 05:28:43
(http://www.cmadong.com/picup/201401/651715052553102460454301.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 05:30:09
(http://www.cmadong.com/picup/201401/7251215052553855195201928.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 05:34:49
(http://www.cmadong.com/picup/201401/8255315052556777408223752.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 06:53:47
(http://www.cmadong.com/picup/201401/7113415052604153130594962.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 06:58:24
(http://www.cmadong.com/picup/201401/9169315052606905953774661.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 07:01:49
(http://www.cmadong.com/picup/201401/833821505260898870611732.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 07:03:29
(http://www.cmadong.com/picup/201401/9911515052609842396668912.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 07:04:45
(http://www.cmadong.com/picup/201401/2379415052610711414556885.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 07:08:58
(http://www.cmadong.com/picup/201401/9768215052613274420407619.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 07:10:13
(http://www.cmadong.com/picup/201401/9895815052614027232629316.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 07:11:29
(http://www.cmadong.com/picup/201401/3848815052614792531800810.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 07:14:37
(http://www.cmadong.com/picup/201401/1100915052616611602886891.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 07:19:18
(http://www.cmadong.com/picup/201401/4491915052619476580265606.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 07:20:26
(http://www.cmadong.com/picup/201401/6713915052620169617527392.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 07:21:45
(http://www.cmadong.com/picup/201401/181215052620941687306989.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 07:23:03
(http://www.cmadong.com/picup/201401/5632915052621702661962495.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 07:24:24
(http://www.cmadong.com/picup/201401/5362115052622475511796385.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 07:25:41
(http://www.cmadong.com/picup/201401/9517915052623302562969969.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 07:27:01
(http://www.cmadong.com/picup/201401/5143715052624121499798968.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 07:28:17
(http://www.cmadong.com/picup/201401/5384815052624879827073779.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 07:29:31
(http://www.cmadong.com/picup/201401/8721315052625601351246749.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 07:31:07
(http://www.cmadong.com/picup/201401/4825415052626525013201148.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 07:32:29
(http://www.cmadong.com/picup/201401/1155415052627351089072581.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 07:33:39
(http://www.cmadong.com/picup/201401/8075115052628079286293126.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 07:36:01
(http://www.cmadong.com/picup/201401/3731615052629518753947019.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 07:37:14
(http://www.cmadong.com/picup/201401/4768215052630229244676940.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 07:38:34
(http://www.cmadong.com/picup/201401/7322715052630998700060378.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 07:39:53
(http://www.cmadong.com/picup/201401/2967715052631837048139716.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 07:41:04
(http://www.cmadong.com/picup/201401/1616015052632514858581195.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 07:42:08
(http://www.cmadong.com/picup/201401/5892415052633187084094267.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 07:44:53
(http://www.cmadong.com/picup/201401/3421615052634813387870774.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 07:47:19
(http://www.cmadong.com/picup/201401/400815052636281773026189.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 07:48:44
(http://www.cmadong.com/picup/201401/708451505263713977490241.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 07:50:03
(http://www.cmadong.com/picup/201401/7761215052637859141910006.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 07:51:33
(http://www.cmadong.com/picup/201401/1443515052638774713108520.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 07:52:46
(http://www.cmadong.com/picup/201401/2937415052639572008800953.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 07:53:57
(http://www.cmadong.com/picup/201401/8420715052640262684150924.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 07:55:07
(http://www.cmadong.com/picup/201401/538611505264095600429899.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 07:56:05
(http://www.cmadong.com/picup/201401/7351715052641543034997340.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 07:57:12
(http://www.cmadong.com/picup/201401/6009815052642164173673405.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 07:58:26
(http://www.cmadong.com/picup/201401/73015052642974000531593.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 07:59:32
(http://www.cmadong.com/picup/201401/882971505264359858767889.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 08:00:30
(http://www.cmadong.com/picup/201401/5866015052644196947665978.jpg)


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องราวอาจารย์พินิจ เพิ่มพงศ์พันธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: kumpolcomcai ที่ 13 กันยายน 2560, 08:01:51
(http://www.cmadong.com/picup/201401/209691505264496118308058.jpg)