01 มีนาคม 2564, 16:05:01
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน [สมาชิกเก่าลืมรหัส โทร 081-7611760]
A A A A  ระเบียบปฎิบัติ
   
Languages    
  หน้า: [1]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ข้อบังคับสมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (อ่าน 14303 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
พธู ๒๕๒๔
Administrator
Cmadong ชั้นเซียน
*****


ซื่อต่อนายไม่หน่ายมิตรใกล้ชิดลูกน้องคุ้มครองชาวBan
ออฟไลน์ ออฟไลน์

รุ่น: 64
คณะ: niti
กระทู้: 7,842

เว็บไซต์
« เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2555, 07:45:02 »

หมวดที่ 1  ชื่อและวัตถุประสงค์
    
                  ข้อ 1. สมาคมนี้ชื่อว่า “สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ใช้ชื่อย่อว่า “สนหจ.”
                           เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “เรสซิเด็นซ์ ออฟ จุฬาลงกรณ์ ยูนิเวอร์ซิตี้ อะลัมไน แอสโซซิเอชั่น“
                           เขียนเป็นอักษรอังกฤษว่า “RESIDENCE OF CHULALONGKORN UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION” ใช้อักษรย่อว่า “RCU.AA.”
                           เครื่องหมายของสมาคมประกอบด้วย ตราพระเกี้ยว อันเป็นเครื่องหมายราชการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประดิษฐานอยู่เหนือวงกลมสองชั้น ภายในเป็นรูปศาลาซีมะโด่ง ตั้งอยู่บนฐานที่เป็นเลขไทย “๒๕๕๕” อันเป็นปีก่อตั้งสมาคม พื้นที่วงแหวนมีอักษรด้านบนว่า “สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิต” มีอักษรด้านล่างว่า “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” นอกวงกลมมีลายกนกมารองรับ ตราพระเกี้ยวและเปลวรัศมีรอบยอดพระเกี้ยว สีของลายเส้นเครื่องหมายเป็นสีชมพูหรือดำตามความเหมาะสม ในกรณีเป็นภาพสีอาจใช้สีอื่นเป็นสีพื้นและหรือสีลายเส้นประกอบเครื่องหมายของสมาคมได้ตามที่เห็นสมควร เว้นแต่สีของหมอนรองพระเกี้ยวให้ใช้เฉพาะสีชมพู
                          รายละเอียดภาพเครื่องหมายสมาคมตามภาคผนวกท้ายข้อบังคับ

                 ข้อ 2. สมาคมนี้ตั้ง ณ หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

              ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้  คำว่า

“หอพัก”              หมายถึง หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“นิสิต”                  หมายถึง นิสิตปัจจุบันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“นิสิตเก่า”           หมายถึง นิสิตเก่าหอพัก
“นิสิตหอพัก”       หมายถึง นิสิตปัจจุบันหอพัก
“คณาจารย์”        หมายถึง อนุสาสก ผู้ช่วยอนุสาสก  อาจารย์ปกครองหอพัก และ หัวหน้างานสำนักงานหอพักนิสิต
“สมาคม”            หมายถึง สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารสมาคม
“กรรมการ”          หมายถึง กรรมการบริหารสมาคม
“นายก”              หมายถึง นายกสมาคม
“อุปนายก”          หมายถึง อุปนายกสมาคม
“เลขาธิการ”        หมายถึง เลขาธิการสมาคม
“เหรัญญิก”         หมายถึง เหรัญญิกสมาคม
“นายทะเบียน”     หมายถึง นายทะเบียนสมาคม

                  ข้อ 4. วัตถุประสงค์ของสมาคม คือ
                  (1) เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่าง คณาจารย์ นิสิตเก่า และนิสิตหอพัก  กับหอพัก
                  (2) ส่งเสริมและหรือจัดกิจกรรม เพื่อความสามัคคี และสวัสดิการของสมาชิกและครอบครัว
                  (3) ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่วิทยาการแก่นิสิตหอพัก สมาชิก บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป
                  (4) จัดหาทุนการศึกษาให้แก่นิสิตหอพักที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประพฤติดี และจัดหารางวัลแก่  นิสิตหอพักที่มีความสามารถ  หรือบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม หรือผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ สมควรได้รับการยกย่อง
                  (5) ดำเนินการหรือร่วมมือกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์กรการกุศล และหรือ องค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อการศึกษา การกุศล และหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์
                      (6) บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และหรือสาธารณกุศล
                      (7) สมาคมนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับการเมือง

      บันทึกการเข้า

เว้นชั่ว ประพฤติชอบประกอบแต่สิ่งดีงาม ทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว
พธู ๒๕๒๔
Administrator
Cmadong ชั้นเซียน
*****


ซื่อต่อนายไม่หน่ายมิตรใกล้ชิดลูกน้องคุ้มครองชาวBan
ออฟไลน์ ออฟไลน์

รุ่น: 64
คณะ: niti
กระทู้: 7,842

เว็บไซต์
« ตอบ #1 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2555, 07:56:21 »

หมวด 2  สมาชิก

             ข้อ 5. สมาชิกของสมาคมนี้มี 4 ประเภท คือ
                        (1) สมาชิกทั่วไป       ได้แก่ คณาจารย์และนิสิตเก่า
                        (2) สมาชิกสามัญ      ได้แก่ สมาชิกทั่วไปที่ยื่นคำขอจดทะเบียนกับสมาคม
                        (3) สมาชิกสมทบ      ได้แก่ นิสิตหอพักที่ยื่นคำขอจดทะเบียนกับสมาคม
                        (4) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ซึ่งคณะกรรมการเชิญเข้าเป็นสมาชิกเพื่อเป็นเกียรติแก่ สมาคมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการที่เข้าประชุม

            ข้อ 6. การขอจดทะเบียนกับสมาคมเป็นสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสมทบ ผู้ประสงค์ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนกับสมาคม ตามแบบที่สมาคมกำหนดไว้และยื่นต่อเลขาธิการ โดยมีสมาชิกสามัญ จำนวน 1 คน ลงนามรับรองคุณสมบัติ
                      ให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายนำคำขอนั้นเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาในโอกาสแรกที่จะทำได้ เมื่อคณะกรรมการลงมติเป็นประการใด ให้แจ้งให้ผู้สมัครทราบ

            ข้อ 7. สำหรับสมาชิกทั่วไป และนิสิตหอพัก ในการขอจดทะเบียนกับสมาคม ต้องเสียค่าจดทะเบียนอัตราคนละ 100 บาท โดยชำระพร้อมกับการยื่นคำขอจดทะเบียน และมีหน้าที่เสียค่าบำรุงสมาคมดังนี้
              (1) สมาชิกสามัญเสียค่าบำรุง อัตราปีละ 100 บาท อัตราตลอดชีพ 900 บาท
              (2) สมาชิกทั่วไป สมาชิกสมทบ และสมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่เสียค่าบำรุง
                      ให้คณะกรรมการ มีอำนาจเสนอขอเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเกี่ยวกับการกำหนด  วิธีชำระค่าบำรุง และเปลี่ยนแปลงอัตราค่ายื่นคำขอและค่าบำรุงสูงกว่าเดิมตามที่เห็นสมควรต่อที่ประชุมใหญ่ได้ แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงสมาชิกที่ ได้จดทะเบียนและชำระค่าบำรุงไว้แล้ว
 
      บันทึกการเข้า

เว้นชั่ว ประพฤติชอบประกอบแต่สิ่งดีงาม ทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว
พธู ๒๕๒๔
Administrator
Cmadong ชั้นเซียน
*****


ซื่อต่อนายไม่หน่ายมิตรใกล้ชิดลูกน้องคุ้มครองชาวBan
ออฟไลน์ ออฟไลน์

รุ่น: 64
คณะ: niti
กระทู้: 7,842

เว็บไซต์
« ตอบ #2 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2555, 08:02:54 »

หมวดที่ 3  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

                      ข้อ 8. สมาชิกมีสิทธิได้รับสวัสดิการใดๆ ที่สมาคมจักอำนวยให้ได้

                      ข้อ 9. สมาชิกอาจแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคม

                      ข้อ 10. สมาชิกมีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ และประชุมใหญ่วิสามัญ ทั้งมีสิทธิขอรับทราบหรือตรวจดูกิจการ การบัญชี การเงิน การทะเบียน ของสมาคม

                      ข้อ 11. สมาชิกมีหน้าที่ดังต่อไปนี้คือ
                       (1) ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคม ข้อกำหนดของที่ประชุมใหญ่ และกฎหมาย
                       (2) ต้องรักษาคุณธรรมความดีงาม และไม่ประพฤติเสื่อมเสีย
                       (3) ช่วยส่งเสริมและร่วมมือในกิจการของสมาคมให้เจริญก้าวหน้า

      บันทึกการเข้า

เว้นชั่ว ประพฤติชอบประกอบแต่สิ่งดีงาม ทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว
พธู ๒๕๒๔
Administrator
Cmadong ชั้นเซียน
*****


ซื่อต่อนายไม่หน่ายมิตรใกล้ชิดลูกน้องคุ้มครองชาวBan
ออฟไลน์ ออฟไลน์

รุ่น: 64
คณะ: niti
กระทู้: 7,842

เว็บไซต์
« ตอบ #3 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2555, 08:08:35 »

หมวดที่ 4 การขาดจากสมาชิกภาพ

               ข้อ 12. สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเมื่อ
                 (1) ตาย         
                 (2) ลาออก      
                 (3) ถูกลบชื่อจากทะเบียน โดยมติเอกฉันท์ของที่ประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามหน้าที่สมาชิก
                 (4) ไม่ชำระค่าบำรุงติดต่อกัน 3 ปี และคณะกรรมการมีมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนด้วยจำนวนเสียงจำนวนกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
                 (5) นายทะเบียนประกาศให้ขาดสมาชิกภาพ เนื่องจากตรวจสอบพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
 
             ข้อ 13. สมาชิกสามัญผู้ใดประสงค์จะลาออกจากสมาชิกภาพก็ย่อมกระทำได้ โดยมีผลทันทีเมื่อแจ้งความประสงค์ลาออกต่อเลขาธิการ

               ข้อ 14. สมาชิกสามัญที่ได้ลาออกหรือถูกลบชื่อ นั้น มีสิทธิยื่นคำขอเป็นสมาชิกสามัญได้อีกเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ขาดจากสมาชิกภาพ และหากคณะกรรมการได้พิจารณาคำขอและไม่ยอมรับผู้นั้นเข้าเป็นสมาชิกสามัญแล้ว ผู้นั้นอาจยื่นคำขอได้อีกเพียงครั้งเดียวเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการวินิจฉัยไม่ยอมรับเป็นสมาชิกสามัญ

              ข้อ 15.  การขาดสมาชิกภาพตามข้อ 12 ให้มีผลโดยทันที และให้นายทะเบียนปรับปรุงทะเบียนสมาชิกให้ตรงตามความเป็นจริงภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบการขาดสมาชิกภาพ

      บันทึกการเข้า

เว้นชั่ว ประพฤติชอบประกอบแต่สิ่งดีงาม ทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว
พธู ๒๕๒๔
Administrator
Cmadong ชั้นเซียน
*****


ซื่อต่อนายไม่หน่ายมิตรใกล้ชิดลูกน้องคุ้มครองชาวBan
ออฟไลน์ ออฟไลน์

รุ่น: 64
คณะ: niti
กระทู้: 7,842

เว็บไซต์
« ตอบ #4 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2555, 08:14:28 »

หมวดที่ 5 คณะกรรมการบริหารสมาคม

               ข้อ 16. ให้สมาคมมีคณะกรรมการบริหารสมาคม โดยเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ จำนวนไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน แต่ไม่เกินสิบเจ็ดคน โดยสมาชิกสามัญในที่ประชุมใหญ่เป็นผู้เลือกตั้ง
                 สมาชิกสามัญที่จะรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ จะต้องเป็นผู้อยู่ในที่ประชุมใหญ่   หรือได้ยื่นความจำนงเป็นหนังสือต่อที่ประชุมใหญ่โดยได้ยื่นต่อเลขาธิการไว้แล้ว
                ในการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการ ในกรณีที่กรรมการพ้นตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการเปิดรับสมัครสมาชิกสามัญเพื่อรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการก่อนวันที่หมดวาระไม่น้อยกว่า 60 วัน ทั้งนี้ให้มีวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ และให้คณะกรรมการ
กำหนดวันประชุมใหญ่เพื่อจัดการเลือกตั้งภายหลังวันปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า 30 วัน หากกรณีเป็นการพ้นตำแหน่งตามข้อ 22วรรคท้าย ให้เปิดรับสมัครก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 28 วัน ให้มีวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยให้นายทะเบียนสมาคมเป็นผู้ดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกผู้สมัคร เมื่อพบว่าคุณสมบัติครบถ้วนให้ออกประกาศรับสมัคร และกำหนดหมายเลขผู้สมัครเรียงตามลำดับก่อนหลังการสมัคร หากมาสมัครพร้อมกันให้ใช้จับสลากกำหนดหมายเลข ในการเชิญสมาชิกเข้าประชุมใหญ่ที่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ ให้ส่งรายชื่อผู้สมัครและประวัติโดยย่อไปพร้อมหนังสือเชิญด้วย 
                ในช่วงเวลาหลังจากปิดการรับสมัครและก่อนเวลาการเริ่มการประชุมใหญ่   ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ถ้าสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 50 คน เห็นว่ายังมีสมาชิกสามัญคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนที่ ไม่ได้สมัครรับเลือกตั้ง แต่สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้สมาชิกจำนวนดังกล่าวลงชื่อในหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนเพื่อเสนอชื่อสมาชิกสามัญคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนโดยความยินยอมของผู้ถูกเสนอชื่อนั้นเข้ารับการเลือกตั้ง เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกผู้ถูกเสนอชื่อ หากพบว่าคุณสมบัติครบถ้วนให้ออกประกาศรับสมัคร และกำหนดหมายเลขผู้สมัครเรียงตามลำดับต่อจากหมายเลขผู้สมัครคนสุดท้าย
                 การลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการให้เป็นการเลือกตั้งโดยตรง โดยให้สมาชิกสามัญมีสิทธิลงคะแนนเลือกคณะกรรมการได้ไม่เกินคนละ 17 คน ๆ ละ 1 คะแนน การดำเนินการเลือกตั้งจะเป็นแบบลับหรือเปิดเผย ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม ทั้งนี้ให้ประธานในที่ประชุมตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ผู้ที่ได้รับคะแนนการเลือกตั้งสูงสุดเรียงตามลำดับคะแนนจนครบจำนวนคณะกรรมการถือว่าเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง หากมีคะแนนเท่ากันให้จับฉลากเพื่อเรียงลำดับ
      หากเมื่อถึงเวลาเริ่มประชุมใหญ่และมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว แต่มีผู้สมัครและผู้รับการเสนอชื่อรวมกันไม่ถึง 11 คน ให้ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้ที่ประชุมใหญ่เสนอชื่อสมาชิกสามัญในที่ประชุมใหญ่เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการได้จนจำนวนผู้สมัคร ผู้ได้รับการเสนอชื่อ และผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยที่ประชุมใหญ่ รวมกันครบจำนวน 11 คน และถือว่าทั้งหมดเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นโดยไม่ต้องลงคะแนน

              ข้อ 17. ให้คณะกรรมการเป็นผู้เลือกนายกจากกรรมการคนหนึ่ง และให้นายกเป็นผู้เลือกกรรมการเพื่อแต่งตั้งให้เป็น อุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน ปฏิคม ประชาสัมพันธ์และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่ข้อบังคับหรือมติคณะกรรมการกำหนด
                กรณีที่ไม่มีนายกและคณะกรรมการยังมิได้เลือกนายกคนใหม่แทนตามวรรคหนึ่ง หรือมีนายกแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้อุปนายกเป็นผู้รักษาการแทนนายก  กรณีมีอุปนายกหลายคนให้คณะกรรมการแต่งตั้งลำดับอุปนายกในการรักษาการแทนนายกทันทีหลังจากมีการแต่งตั้งอุปนายก กรณีไม่มีอุปนายกหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งรักษาการแทนนายก
              ภายใต้อำนาจของข้อบังคับนี้ นายกอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นผู้ทำการแทนนายกในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ได้ ทั้งนี้ต้องทำเป็นหนังสือและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
                 ภายใต้บังคับในวรรคสองและสาม สมาคมมีนายกเป็นผู้แทนนิติบุคคล นิติกรรมใด ๆ ที่ได้กระทำขึ้นจะผูกพันกับสมาคมต่อเมื่อเป็นไปข้อบังคับและมติของคณะกรรมการ

              ข้อ 18. นายกหรือกรรมการของสมาคม ดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ แต่จะได้รับเลือกตั้งเป็นนายกหรือกรรมการเกินกว่า 2 คราวติดต่อกันมิได้
                ห้ามมิให้คณะกรรมการมีเงินค่าตอบแทนตำแหน่ง เบี้ยประชุมคณะกรรมการ เว้นแต่การไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมายนอกสำนักงานให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และเบี้ยเลี้ยงตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการกำหนด
      คณะกรรมการที่พ้นตำแหน่งเนื่องจากถึงคราวออกตามวาระ ให้รักษาการในตำแหน่งไปจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการแล้วและให้คณะกรรมการชุดเก่าส่งงานและคณะกรรมการชุดใหม่รับมอบงานให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน กรณีเป็นการพ้นตำแหน่งเฉพาะตัวให้ดำเนินการตามข้อ 16 วรรคสองและข้อ 22 ตามแต่กรณี        

             ข้อ 19. คณะกรรมการมีหน้าที่ดำเนินกิจการของสมาคมตาม วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กฎหมายและข้อกำหนดของที่ประชุมใหญ่ มีอำนาจดำเนินกิจการของสมาคม กำหนดระเบียบ และแต่งตั้ง ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินกิจการใด ๆ ของสมาคมตามที่เห็นสมควร
               สำหรับอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่คณะกรรมการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  ในภารกิจของสมาคมให้มีสิทธิเบิกค่าตอบแทน ค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าที่พัก ตามที่คณะกรรมการกำหนด
               การประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการที่มีอยู่จริง จึงเป็นองค์ประชุม โดยให้นายกเป็นประธานในที่ประชุม
 
             ข้อ 20. มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด เว้นแต่มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
                การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ใช้วิธีชูมือ แต่ถ้ากรรมการอย่างน้อย 2 คน ร้องขอให้ลงคะแนนแบบลับ ให้ประธานในที่ประชุมดำเนินการให้ลงคะแนนแบบลับได้

              ข้อ 21. นายกหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
                (1) ตาย              
                (2) ถึงคราวออกตามวาระ          
                (3) ลาออก
                (4) ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพ

              ข้อ 22. ถ้านายกพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งดำรงตำแหน่งแทน และให้อยู่ในตำแหน่ง ได้เท่ากำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน
                ถ้ากรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับคะแนนถัดไปเป็นกรรมการแทน โดยให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน กรณีไม่มีผู้ได้รับคะแนนถัดไป ให้คณะกรรมการมีจำนวนเท่ากับที่มีอยู่จริงจนกว่าจะครบวาระ
               ถ้าคณะกรรมการที่มีอยู่จริงตามวรรคสองมีจำนวนน้อยกว่า 11 คน ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายใน 30 วัน เพื่อดำเนินการเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ และในกรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มีอยู่จริงที่เหลือพ้นจากตำแหน่งไปด้วย และให้คณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่มีวาระ 2 ปี

      บันทึกการเข้า

เว้นชั่ว ประพฤติชอบประกอบแต่สิ่งดีงาม ทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว
พธู ๒๕๒๔
Administrator
Cmadong ชั้นเซียน
*****


ซื่อต่อนายไม่หน่ายมิตรใกล้ชิดลูกน้องคุ้มครองชาวBan
ออฟไลน์ ออฟไลน์

รุ่น: 64
คณะ: niti
กระทู้: 7,842

เว็บไซต์
« ตอบ #5 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2555, 08:19:04 »

หมวดที่ 6  การประชุมใหญ่

               ข้อ 23. การประชุมใหญ่สามัญให้คณะกรรมการจัดให้มีขึ้นปีละครั้ง การประชุมใหญ่นอกเหนือจากนั้นให้เรียกว่าประชุมใหญ่วิสามัญ

                ข้อ 24. องค์ประชุมสำหรับการประชุมใหญ่ จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสามัญทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า 50 คน จึงจะถือเป็นองค์ประชุม
                  หากจำนวนสมาชิกสามัญไม่ครบองค์ประชุมภายใน 1 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่กำหนดให้เริ่มประชุมตามหนังสือเรียกประชุม ให้ประธานสั่งงดประชุม และให้เรียกประชุมใหม่อีกครั้งภายใน 14 วัน  การประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจำต้องครบองค์ประชุม

                 ข้อ 25. ให้นายกทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่       ภายใต้บังคับของข้อ 17 วรรคสองและสาม หากนายกไม่อยู่หรือไม่อาจทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ได้ ให้อุปนายกหรือกรรมการผู้อื่นทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่แทน หากไม่มีอุปนายกหรือกรรมการในที่ประชุม ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกสมาชิกสามัญผู้หนึ่งผู้ใด ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน

                 ข้อ 26. สมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมใหญ่เท่านั้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคนละ 1 เสียง ส่วนสมาชิกทั่วไป สมาชิกสมทบ และสมาชิกกิตติศักดิ์ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่

                ข้อ 27. การประชุมใหญ่สามัญ อย่างน้อยจะต้องมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
                  (1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                  (2) รับรองรายงานประชุมใหญ่ครั้งที่แล้ว
                  (3) คณะกรรมการแถลงผลงานและสถานการเงิน
                  (4) พิจารณารับรองงบดุล และเลือกตั้งผู้สอบบัญชี (รอบปีบัญชีละครั้ง)
                  (5) เลือกตั้งคณะกรรมการ (ถ้ามี)
                  (6) กิจการอื่นๆ

               ข้อ 28. มติของประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ หากคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
 
                ข้อ 29. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ให้ใช้วิธีชูมือ เว้นแต่มีสมาชิกสามัญ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน ร้องขอให้เป็นการออกเสียงลงคะแนนแบบลับ ให้ประธานในที่ประชุมสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนลับ โดยให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการมาดำเนินการจัดการลงคะแนน

                ข้อ 30. การประชุมใหญ่วิสามัญจะกระทำได้ต่อเมื่อคณะกรรมการเห็นสมควร หรือกรณีตามข้อ 22 วรรคสาม หรือกรณีมีสมาชิกสามัญซึ่งมิได้ค้างชำระค่าบำรุง จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน ร่วมกันลงชื่อร้องขอเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการพร้อมวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เรียกประชุมเพื่อการใด       ให้คณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ตามที่ร้องขอภายในกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอนั้น
                  การประชุมใหญ่วิสามัญให้ถือองค์ประชุมเช่นเดียวกับการประชุมใหญ่สามัญ หากจำนวนสมาชิกสามัญไม่ครบองค์ประชุมภายใน 1 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่กำหนดให้เริ่มประชุมตามหนังสือเรียกประชุม ให้ประธานสั่งงดประชุม แล้วจัดให้มีการประชุมขึ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก สำหรับการประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ามีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนเท่าใด ก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุม ยกเว้นถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่เกิดจากการร้องขอของสมาชิก ก็ไม่ต้องจัดประชุมใหม่ ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันยกเลิก หากในกรณีนี้สมาชิกยังต้องการให้เรียกประชุมใหม่ให้ยื่นเป็นหนังสือตามความในวรรคแรกอีกครั้ง โดยให้คณะกรรมการ  เรียกประชุมใหม่ได้แต่วันประชุมต้องพ้นกำหนด 60 วัน นับตั้งแต่วันที่งดประชุม
                 การร้องขอให้จัดการประชุมใหญ่โดยสมาชิกที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันสามารถกระทำได้แต่ให้คณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ตามที่ร้องขอ  โดยกำหนดวันประชุมห่างจากการประชุมที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันไม่น้อยกว่า 180 วัน
                 การประชุมใหญ่วิสามัญให้มีระเบียบวาระการประชุมตามข้อ 27 เท่าที่จำเป็น

               ข้อ 31. หนังสือเรียกประชุมใหญ่ทุกคราว ให้ส่งทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางไปรษณีย์ไปยังสมาชิกสามัญตามที่อยู่ที่ได้จดทะเบียนไว้กับสมาคม   ก่อนวันนัดประชุมใหญ่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ในหนังสือนั้นให้ระบุสถานที่ เวลาและระเบียบวาระการประชุมด้วย
      บันทึกการเข้า

เว้นชั่ว ประพฤติชอบประกอบแต่สิ่งดีงาม ทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว
พธู ๒๕๒๔
Administrator
Cmadong ชั้นเซียน
*****


ซื่อต่อนายไม่หน่ายมิตรใกล้ชิดลูกน้องคุ้มครองชาวBan
ออฟไลน์ ออฟไลน์

รุ่น: 64
คณะ: niti
กระทู้: 7,842

เว็บไซต์
« ตอบ #6 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2555, 08:26:57 »

หมวด 7  การเงินและการบัญชี

              ข้อ 32. การเงินของสมาคมให้ดำเนินการไปตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการกำหนดระเบียบวิธีการดำเนินการไว้ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับนี้กำหนด
                สมาคมต้องไม่ดำเนินการหาผลประโยชน์มาเพื่อแบ่งปันกัน หรือเพื่อบุคลหนึ่งบุคคลใดหรือคณะบุคคล เว้นแต่เพื่อการใช้จ่ายในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของสมาคม

              ข้อ 33. ให้คณะกรรมการจัดให้มีการทำบัญชี และการเงินของสมาคมพร้อมด้วย ใบสำคัญและหลักฐานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการบัญชีและให้ตรงต่อข้อความจริง

              ข้อ 34. เงินของสมาคมให้ฝากไว้ในสถาบันการเงินในนามของสมาคม การเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากให้ดำเนินการโดยอนุกรรมการเบิกจ่ายเงินประกอบด้วย นายก เหรัญญิก และกรรมการอื่น   ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากกรรมการอีกจำนวนไม่เกิน 3 คน โดยให้การเบิกจ่ายเงินดำเนินการโดยอนุกรรมการดังกล่าวลงนามไม่น้อยกว่า 2 คน
               การสั่งจ่ายเงินทุกรายการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับและมติคณะกรรมการ โดยให้มีผู้มีอำนาจสั่งจ่ายตามวงเงินดังนี้
               (1) เหรัญญิก หรือกรรมการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ครั้งละ ไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
               (2) นายกหรือกรรมการที่นายกมอบหมายตามข้อ 17 วรรคสาม ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
               (3) เหรัญญิก หรือกรรมการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และนายก หรือกรรมการที่นายกมอบหมายตามข้อ 17 วรรคสาม ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
               (4) หากเกินกว่า 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นอำนาจของคณะกรรมการ

             ข้อ 35. ให้คณะกรรมการจัดการให้ทำงบดุลส่งให้สมาชิกสามัญทราบทุกรอบปีการบัญชี โดยผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
               รอบปีบัญชีให้เริ่มในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ศกเดียวกัน

      บันทึกการเข้า

เว้นชั่ว ประพฤติชอบประกอบแต่สิ่งดีงาม ทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว
พธู ๒๕๒๔
Administrator
Cmadong ชั้นเซียน
*****


ซื่อต่อนายไม่หน่ายมิตรใกล้ชิดลูกน้องคุ้มครองชาวBan
ออฟไลน์ ออฟไลน์

รุ่น: 64
คณะ: niti
กระทู้: 7,842

เว็บไซต์
« ตอบ #7 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2555, 08:28:57 »

หมวด 8  การตีความและการแก้ไขข้อบังคับ

                ข้อ 36. การตีความข้อบังคับสมาคม หากเป็นที่สงสัยในประการใด ๆ โดยทั่วไป ให้ใช้มติของคณะกรรมการเป็นผู้ชี้ขาด เว้นแต่เป็นที่สงสัยในที่ประชุมใหญ่ให้ใช้มติที่ประชุมใหญ่ชี้ขาด
                   ให้นำบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยสมาคม มาใช้บังคับ   ในกรณีที่ข้อบังคับสมาคมมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
                    การแก้ไขเปลี่ยนข้อบังคับจะกระทำได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญผู้เข้าร่วมประชุม
                    ให้คณะกรรมการส่งร่างข้อบังคับที่ขอแก้ไขไปพร้อมกับหนังสือเรียกประชุมด้วย

      บันทึกการเข้า

เว้นชั่ว ประพฤติชอบประกอบแต่สิ่งดีงาม ทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว
พธู ๒๕๒๔
Administrator
Cmadong ชั้นเซียน
*****


ซื่อต่อนายไม่หน่ายมิตรใกล้ชิดลูกน้องคุ้มครองชาวBan
ออฟไลน์ ออฟไลน์

รุ่น: 64
คณะ: niti
กระทู้: 7,842

เว็บไซต์
« ตอบ #8 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2555, 08:31:42 »

หมวด 9  การเลิกสมาคม

                       ข้อ 37. สมาคมนี้จะเลิกได้โดยข้อเสนอของคณะกรรมการและมีมติของที่ประชุมใหญ่ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของสมาชิกสามัญที่เข้าประชุม

                       ข้อ 38. เมื่อเลิกสมาคมแล้ว ให้ทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของสมาคมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในกิจการของหอพัก
                         ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการชำระบัญชีให้เสร็จโดยเร็วที่สุด และโอนมอบทรัพย์สินดังกล่าวใน วรรคก่อนเป็นการด่วนไม่ช้ากว่า 6 เดือน

      บันทึกการเข้า

เว้นชั่ว ประพฤติชอบประกอบแต่สิ่งดีงาม ทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว
พธู ๒๕๒๔
Administrator
Cmadong ชั้นเซียน
*****


ซื่อต่อนายไม่หน่ายมิตรใกล้ชิดลูกน้องคุ้มครองชาวBan
ออฟไลน์ ออฟไลน์

รุ่น: 64
คณะ: niti
กระทู้: 7,842

เว็บไซต์
« ตอบ #9 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2555, 08:33:57 »

หมวดที่ 10 บทเฉพาะกาล

                ข้อ 39. ให้คณะกรรมการชมรมนิสิตเก่า เป็นผู้เริ่มการก่อตั้งสมาคมในฐานะคณะกรรมการดังปรากฏรายชื่อในคำขอจดทะเบียนสมาคม ทำหน้าที่คณะกรรมการชุดเริ่มแรก จนกว่าจะถึงวันจัดงานคืนสู่เหย้าหอพัก ทั้งนี้ให้คณะกรรมการชุดแรกต้องจัดงานคืนสู่เหย้าภายใน 2 ปี นับตั้งแต่การจัดงานคืนสู่เหย้าครั้งสุดท้าย ก่อนวันที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
                    ให้คณะกรรมการชุดแรกจัดการประชุมใหญ่เพื่อดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ในวันจัดงานคืนสู่เหย้าที่คณะกรรมการชุดแรกจัดตามวรรคแรก

                   ข้อ 40. เมื่อสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ให้ถือว่าผู้จะเป็นกรรมการ ผู้เริ่มการทั้งหมด และที่มีคุณสมบัติเป็นสมาชิกทั่วไปที่ยื่นขอจดทะเบียนกับสมาคมแล้ว เป็นสมาชิกสามัญ และเริ่มสมาชิกภาพของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้น

                    ข้อ 41. การใด ๆ ที่ชมรมนิสิตเก่าโดยมติของคณะกรรมการชมรม ได้ดำเนินการไปแล้ว ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการของคณะกรรมการโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดข้อบังคับ และกฎหมาย ตั้งแต่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

                  ข้อ 42. ทรัพย์สินและหนี้สินใด ๆ ของชมรมชมรมนิสิตเก่า ให้โอนเป็นของสมาคมโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดข้อบังคับ และกฎหมาย ตั้งแต่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
   
                  ข้อ 43. ข้อบังคับฉบับนี้ ให้เริ่มใช้บังคับได้ตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นต้นไป
 
      บันทึกการเข้า

เว้นชั่ว ประพฤติชอบประกอบแต่สิ่งดีงาม ทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว
พธู ๒๕๒๔
Administrator
Cmadong ชั้นเซียน
*****


ซื่อต่อนายไม่หน่ายมิตรใกล้ชิดลูกน้องคุ้มครองชาวBan
ออฟไลน์ ออฟไลน์

รุ่น: 64
คณะ: niti
กระทู้: 7,842

เว็บไซต์
« ตอบ #10 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2555, 08:39:06 »

วันที่ 31 มกราคม 2555 เป็นวันที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล      บันทึกการเข้า

เว้นชั่ว ประพฤติชอบประกอบแต่สิ่งดีงาม ทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว
พธู ๒๕๒๔
Administrator
Cmadong ชั้นเซียน
*****


ซื่อต่อนายไม่หน่ายมิตรใกล้ชิดลูกน้องคุ้มครองชาวBan
ออฟไลน์ ออฟไลน์

รุ่น: 64
คณะ: niti
กระทู้: 7,842

เว็บไซต์
« ตอบ #11 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2555, 08:40:13 »


ตราสมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ออกแบบโดยอ.เผ่าและ อ.แนน จักรพงษ์ สุวรรณกร
( jakaporn suwannakorn)

      เครื่องหมายของสมาคมประกอบด้วย ตราพระเกี้ยว อันเป็นเครื่องหมายราชการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประดิษฐานอยู่เหนือวงกลมสองชั้น ภายในเป็นรูปศาลาซีมะโด่ง ตั้งอยู่บนฐานที่เป็นเลขไทย “๒๕๕๕” อันเป็นปีก่อตั้งสมาคม พื้นที่วงแหวนมีอักษรด้านบนว่า “สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิต”   มีอักษรด้านล่างว่า  “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” นอกวงกลมมีลายกนกมารองรับ ตราพระเกี้ยวและเปลวรัศมีรอบยอดพระเกี้ยว  สีของลายเส้นเครื่องหมายเป็นสีชมพูหรือดำตามความเหมาะสม   ในกรณีเป็นภาพสีอาจใช้สีอื่นเป็นสีพื้นและหรือสีลายเส้นประกอบเครื่องหมายของสมาคมได้ตามที่เห็นสมควร  เว้นแต่สีของหมอนรองพระเกี้ยวให้ใช้เฉพาะสีชมพู
      บันทึกการเข้า

เว้นชั่ว ประพฤติชอบประกอบแต่สิ่งดีงาม ทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว
  หน้า: [1]   ขึ้นบน
  
กระโดดไป:  

     

สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มวลสมาชิกสมาคม คณาจารย์ และนิสิตเก่าทุกคน ขอน้อมเกล้าถวายความอาลัย  พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ <;))))><