Smaller Default Larger

กฐินสามัคคีชาวซีมะโด่ง ประจำปี 2561

สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนพี่น้องชาวซีมะโด่งร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่  วัดพระนอน จ.สิงห์บุรี ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561

 

ศาลาการเปรียญหลังนี้ ออกแบบโดยอาจารย์เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรมไทย โดยมี ดร.สุริยา ทัศนียานนท์ และ คุณมานพ กลับดี เป็นวิศวกรคำนวณโครงสร้าง

 

โปรแกรมมีดังนี้

06.00 น. รถออกจาก สมาคมฯ

09:00 น. ถึงวัด

09:30 น. แห่ผ้ากฐิน รอบอุโบสถ

10.30 น. ทอดถวายกฐินสามัคคี 

11.30 น. ถวายภัตตาหารเพล /รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

13.30 น. แวะชมอนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจัน/ไหว้พระนอนจักรสีห์

14.00 น. แวะชมชมตลาดไทย ย้อนยุค บ้านบางระจัน 

17.00-18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

20.00 น. เดินทางถึงหอพัก

 

ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญได้ที่ ร่วมทำบุญ โดยโอนเงินเข้าบัญชี

 ธนาคารกรุงเทพ

เลขที่ 008-8-03917-7

ชื่ออัจฉรา ชารี / กนกวรรณ ใจศรี

ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

และกรุณาส่ง pay in slip พร้อมชื่อ ที่อยู่ มาที่ line id: cmadong connex เพื่อจะได้จัดส่งใบอนุโมทนาบัตรให้ภายหลัง

 

สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย

ความสั่งสมบุญ นำสุขมาให้