Cmadong Chula

เรือนรับแขก เมาท์แหลกไม่เลือกรุ่น => ห้องท่องเที่ยวไร้พรมแดน => ข้อความที่เริ่มโดย: leek ที่ 15 มีนาคม 2553, 21:11:56หัวข้อ: เที่ยว เวียดนามกลาง-ถ้ำฟองญา-เว้-ดานัง-ฮอยอัน
เริ่มหัวข้อโดย: leek ที่ 15 มีนาคม 2553, 21:11:56
เที่ยว เวียดนามกลาง-ถ้ำฟองญา-เว้-ดานัง-ฮอยอัน  เที่ยวสนุกกับหมวก! มหัศจรรย์

                เช้ารับคณะที่ จ. มุกดาหารดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารผ่านแดน ข้ามแม่น้ำโขงที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว2 เข้าสู่เมืองสะหวันนะเขต ออกเดินทางไปตามถนนหมายเลข 9 ไปสู่ประเทศเวียดนามออกเดินทางสู่เส้นทางโฮจิมินห์ เมืองดงฮา จ. กวางตริ เพื่อไปเยี่ยมชม อุโมงค์วินม๊อคซึ่งเป็นอุโมงค์หลบภัยใต้ดินจากการทิ้งระเบิดอย่างหนักของทหารอเมริกา ซึ่งคนทั้งหมู่บ้านช่วยกันขุดในปี 1966 ใช้เวลา 20 เดือน ลึก 3 ชั้น มีทางเข้าออกถึง 13 ทางและชาวบ้านได้อาศัยอยู่ในอุโมงค์ เป็นเวลาถึง 5 ปี เดินทางเข้าสู่เมืองกวางบิ่นห์ /แล้วนำคณะลงเรือที่แม่น้ำเซิน เพื่อไปเดินทางถึงมรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยาน ฟองยาแกะบ่าง (มรดกโลก) ซึ่งได้รับการยอมรับจากนักสำรวจถ้ำทั่วโลกว่า เป็นถ้ำอันดับหนึ่งของโลกเนื่องจากเป็นเจ้าของสถิติถึง 4 รายการ ได้แก่ น้ำลอดยาวที่สุด ในโลก, โถงถ้ำสูงที่สุด ยาวที่สุด และกว้างที่สุด มี หาดทรายภายใน ถ้ำที่สวยงาม และความอลังการของหินงอกหินย้อย วิจิตรตระการตา โดยจะเข้าชมด้วยเรือเครื่องแบบปิดประทุน ล่องแม่น้ำซอน แล้วมาดับเครื่อง/ เปิดประทุน เพื่อแจวอย่างเงียบๆเมื่อเข้าไปในตัวถ้ำหลัก ซึ่งลึกเกือบ 8 กม. ส่วนที่มีน้ำลอดทั้งหมดยาว 14 กม. มีถ้าแยกย่อยทั้งหมด 14 ถ้ำ ซึ่งรวมระยะทางที่ สำรวจแล้วถึง 44.5 กม. แต่ส่วนที่นักท่องเที่ยวเข้า ชมได้อย่างปลอดภัย มี ระยะทางเพียง 1.5 กม.จากนั้นคณะเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองเว้ ออกเดินทางเพื่อไปชมเมืองเว้ เมืองหลวงเก่าเวียดนาม เป็นหนึ่งในมรดกโลก เป็นเมืองถิ่นกำเนิด ของจักรพรรดิ์ราชวงศ์เหงียน ถึง วัดเทียนมุสร้างในศตวรรษที่ 14 ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายริมแม่น้ำหอมทางไปสุสานของพระเจ้ามิงห์หม่างวัดแห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกาย เซนจุดเด่นที่สุดของวัดแห่งนี้ คือ เจดีย์สูง 21เมตรทรงเก๋ง 8 เหลี่ยมสูงลดหลั่นกัน 7ชั้นแต่ละชั้นเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆของพระพุทธ เจ้า ส่วนทางฝั่งซ้ายและขวาเป็นที่ตั้งของศิลาจารึกและระฆังสำริดขนาดใหญ่หนักถึง 2,052 กิโลกรัม เชื่อว่าเมื่อตีแล้วจะดังไปไกลถึง10 กม. ถัดมาทางด้านหลังของเจดีย์เป็นประตูทางเข้าสู่บริเวณภายในวัดมีรูปปั้นเทพเจ้า 6 องค์ คอยยืนเฝ้าปกป้องไม่ให้ความชั่วร้ายเข้ามาเยือน วัดแห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และการเมืองในช่วงยุคหลังของเวียดนาม เมื่อพระภิกษุทิกกวางหยุก เจ้าอาวาสของวัดเทียนมู่ได้ใช้รถออสตินสีฟ้าคันเล็กเป็นพาหนะไปเผาตัวเองที่กลางกรุงไซ่ง่อนหรือโฮจิมินห์ซิตี้ในปัจจุบัน ในช่วงสายของวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2506 เพื่อประท้วงการบังคับให้ประชาชนไปนับถือศาสนาคริสต์และการฉ้อราษฎร์บังหลวงของรัฐบาลโงดินห์เดียมที่เป็นคาทอลิก รวมทั้งใช้ความรุนแรงขัดขวางการฉลองวันวิสาขะบูชาของประชาชนในประเทศ ปัจจุบันรถออสตินสีฟ้า คันนั้นได้ถูกเก็บรักษาและจัดแสดงไว้ภายในวัดแห่งนี้ หลังจากนั้นนำท่านชมพระราชวังหลวงนำท่านผ่านประตูราชวังที่เรียกว่า ข้ามสะพานหินที่มีสระบัวขาวกระดาษไปทั่วห้องน้ำ ชมพระที่นั่งท้องพระโรงสำหรับว่าราชการของจักรพรรดิ ชมอาคารสระสมุด และวัดหลวงประจำพระราชวัง ชมเขตพระราชฐานนั้นเป็นที่เรียกว่าพระราชวังนี้เคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิทั้ง 13 รัชกาล องค์ สุดท้ายคือ จักรพรรดิเบาไต๋ ซึ่งสละราชสมบัติ นำท่านชม สุสานกษัตริย์ไคดินห์ สร้างโดยกษัตริย์ลำดับที่ 12 ของราชวงเหงียน ต้องใช้ เวลาถึง 11 ปีในการสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 1931แตกต่างจากสุสานของจักรวรรดิองค์อื่นอย่างสิ้นเชิงนับว่าเป็นสุสานที่สร้างได้วิจิตรสวยงามที่สุดของราชวงศ์เหงียน ตระการตาเป็นการผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตกสุสานแห่งนี้ถือว่าเป็นสุสานที่สร้างได้ตามหลักฮวงจุ้ยมากที่สุด ชมภาพวาดมังกรในม่านเมฆซึ่งวาดโดย ศิลปินที่ใช้เท้าวาดแทนการใช้มือ/ออกเดินทางเที่ยวชม สุสานของจักรพรรดิ์ไคดิ่งห์ เป็นสุสานที่ออกแบบผสมผสานศิลปะฝรั่งเศสและเวียดนามได้อย่างลงตัวจากนั้นเข้าสู่เมืองดานังระหว่างทางลอดอุโมงค์ใต้ภูเขาไฮวัน เป็นอุโมงค์มีความยาวที่สุดในเอเชีย ยาว 6280 m และยังสามารถมองเห็นชายหาดลังโก  ชมความงดงามของทะเลจีนใต้เข้าสู่เมืองดานัง  ชมย่านใจกลางเมือง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของเวียดนามนำท่านสู่ แหล่งช้อปปิ้งของตัวเมือง ดานัง ที่ตลาดห่าน เป็นตลาดสดซึ่งมีสินค้ามากมายโดยเฉพาะอาหารทะเล / เดินทางสู่เมืองโบราณโห่ยอาน (มรดกโลก) 30 ก.ม.เป็นเมืองเก่าตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและอยู่ในความดูแลขององค์การยูเนสโก รวมโบราณสถาน ทางวัฒนธรรม  ได้รับการอนุรักษ์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์ เข้าชมศาลเจ้าของชุมชนชาวจีนสะพานญี่ปุ่น และบ้านโบราณอายุกว่า 200 ปี สร้างผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม จีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม เลือกซื้อสินค้างานฝีมือแท้ๆ จากเวียดนามเดินทางกลับสู่เมืองเว้ ระหว่างทางแวะ ชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนนอนเหนือกและเลือกซื้อสินค้าที่ทำจากหินอ่อน ที่มีความประณีตและสวยงาม/เดินทางกลับสู่เมืองเว้ ช้อปปิ้งที่ตลาดดองบา เลือกซื้อของใช้และของฝากของที่ระลึก ที่เป็นเอกลักษณ์ของเวียดนามจากนั้นนำท่าน ลงเรือสำราญมังกร ล่องเรือในแม่น้ำเฮืองยาง  ฟังเพลงพื้นเมืองและชม การแสดงนาฏศิลป์ของสาวชาวเว้ ดั่งเช่นที่เคยเล่นถวายจักรพรรดิในอดีต จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่สะหวันนะเขตถึงสะหวันนะเขต เข้านมัสการ วัดพระธาตุอิงฮัง เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองสะหวันนะเขตโดยผ่านด่านตรวจคนขาออกข้ามแม่น้ำโขงสู่ จังหวัดมุกดาหารกลับบ้านด้วยความประทับใจโดยสวัสดิภาพทุกๆท่าน

* แจกหมวก พลังมหัศจรรย์ให้ทุกท่าน สวมใส่แล้ว มีพลังมากทันที สนุกจริงๆ เชิญพิสูจน์ได้ที่นี่ ครับ! 

** รู้จริง-ซื่อตรง-สะดวก-ปลอดภัย-ประหยัด-สุขกายสบายใจ-ทั้งบริการและราคา ค่ะ **

สอบถามได้ที่…
แลนด์ท่องเที่ยว ดีเสมอกรุ๊ป แม่สาย  16/3 ม.8 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร.. 085-7122575, 087-6578975, 082-7590302,  053-733032 (คุณ เล็ก) e-mail: a.abc.123@hotmail.com


เส้นทางแลนด์ค่ะ..
เชียงราย..  ดอยตุง-ดอยแม่สอง-ล่องเรือสามเหลี่ยมทองคำ-เชียงแสน-แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก-วัดร่องขุ่น-ภูชี้ฟ้า-พระขี้ม้าบิณฑบาตร-คนขี่ช้างที่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร-อ.ปาย แม่ฮองสอน- เชียงใหม่ ฯลฯ
ต่างประเทศ..เชียงตุง-เมืองลา–หลวงพระบาง-สิบสองปันนา-เขมร-เวียดนาม-ปักกิ่ง-ญี่ปุ่น-ฮ่องกง-มาเก๊า-เซินเจิ้น-คุนหมิง-ฯลฯ


หัวข้อ: Re: เที่ยว เวียดนามกลาง-ถ้ำฟองญา-เว้-ดานัง-ฮอยอัน
เริ่มหัวข้อโดย: leek ที่ 15 มีนาคม 2553, 21:13:42
นำคณะลงเรือที่แม่น้ำเซิน เพื่อไปเดินทางถึงมรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยาน ฟองยาแกะบ่าง (มรดกโลก) ซึ่งได้รับการยอมรับจากนักสำรวจถ้ำทั่วโลกว่า เป็นถ้ำอันดับหนึ่งของโลกเนื่องจากเป็นเจ้าของสถิติถึง 4 รายการ ได้แก่ น้ำลอดยาวที่สุด ในโลก, โถงถ้ำสูงที่สุด ยาวที่สุด และกว้างที่สุด มี หาดทรายภายใน ถ้ำที่สวยงาม และความอลังการของหินงอกหินย้อย วิจิตรตระการตาหัวข้อ: Re: เที่ยว เวียดนามกลาง-ถ้ำฟองญา-เว้-ดานัง-ฮอยอัน
เริ่มหัวข้อโดย: leek ที่ 15 มีนาคม 2553, 21:15:15
เยี่ยมชม อุโมงค์วินม๊อคซึ่งเป็นอุโมงค์หลบภัยใต้ดินจากการทิ้งระเบิดอย่างหนักของทหารอเมริกา
ซึ่งคนทั้งหมู่บ้านช่วยกันขุดในปี 1966 ใช้เวลา 20 เดือน ลึก 3 ชั้น มีทางเข้าออกถึง 13 ทางและชาวบ้านได้อาศัยอยู่ในอุโมงค์ เป็นเวลาถึง 5 ปี


หัวข้อ: Re: เที่ยว เวียดนามกลาง-ถ้ำฟองญา-เว้-ดานัง-ฮอยอัน
เริ่มหัวข้อโดย: leek ที่ 15 มีนาคม 2553, 21:16:45
ลงเรือสำราญมังกร ล่องเรือในแม่น้ำเฮืองยาง  ฟังเพลงพื้นเมืองและชม การแสดงนาฏศิลป์ของสาวชาวเว้ ดั่งเช่นที่เคยเล่นถวายจักรพรรดิในอดีต


หัวข้อ: Re: เที่ยว เวียดนามกลาง-ถ้ำฟองญา-เว้-ดานัง-ฮอยอัน
เริ่มหัวข้อโดย: leek ที่ 15 มีนาคม 2553, 21:18:49
 วัดเทียนมุสร้างในศตวรรษที่ 14 ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายริมแม่น้ำหอมทางไปสุสานของพระเจ้ามิงห์หม่างวัดแห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกาย เซนจุดเด่นที่สุดของวัดแห่งนี้ คือ เจดีย์สูง 21เมตรทรงเก๋ง 8 เหลี่ยมสูงลดหลั่นกัน 7ชั้นแต่ละชั้นเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆของพระพุทธเจ้า


หัวข้อ: Re: เที่ยว เวียดนามกลาง-ถ้ำฟองญา-เว้-ดานัง-ฮอยอัน
เริ่มหัวข้อโดย: leek ที่ 15 มีนาคม 2553, 21:20:17
นำท่านชมพระราชวังหลวงนำท่านผ่านประตูราชวังที่เรียกว่า ข้ามสะพานหินที่มีสระบัวขาวกระดาษไปทั่วห้องน้ำ ชมพระที่นั่งท้องพระโรงสำหรับว่าราชการของจักรพรรดิ ชมอาคารสระสมุด และวัดหลวงประจำพระราชวัง ชมเขตพระราชฐานนั้นเป็นที่เรียกว่าพระราชวังนี้เคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิทั้ง 13 รัชกาล องค์ สุดท้ายคือ จักรพรรดิเบาไต๋ ซึ่งสละราชสมบัติ


หัวข้อ: Re: เที่ยว เวียดนามกลาง-ถ้ำฟองญา-เว้-ดานัง-ฮอยอัน
เริ่มหัวข้อโดย: leek ที่ 15 มีนาคม 2553, 21:22:11
 นำท่านชม สุสานกษัตริย์ไคดินห์ สร้างโดยกษัตริย์ลำดับที่ 12 ของราชวงเหงียน ต้องใช้ เวลาถึง 11 ปีในการสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 1931แตกต่างจากสุสานของจักรวรรดิองค์อื่นอย่างสิ้นเชิงนับว่าเป็นสุสานที่สร้างได้วิจิตรสวยงามที่สุดของราชวงศ์เหงียน


หัวข้อ: Re: เที่ยว เวียดนามกลาง-ถ้ำฟองญา-เว้-ดานัง-ฮอยอัน
เริ่มหัวข้อโดย: leek ที่ 15 มีนาคม 2553, 21:23:35
ชมภาพวาดมังกรในม่านเมฆซึ่งวาดโดย ศิลปินที่ใช้เท้าวาดแทนการใช้มือ


หัวข้อ: Re: เที่ยว เวียดนามกลาง-ถ้ำฟองญา-เว้-ดานัง-ฮอยอัน
เริ่มหัวข้อโดย: leek ที่ 15 มีนาคม 2553, 21:25:40
 เดินทางสู่เมืองโบราณโห่ยอาน (มรดกโลก) 30 ก.ม.เป็นเมืองเก่าตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและอยู่ในความดูแลขององค์การยูเนสโก รวมโบราณสถาน ทางวัฒนธรรม  ได้รับการอนุรักษ์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์


หัวข้อ: Re: เที่ยว เวียดนามกลาง-ถ้ำฟองญา-เว้-ดานัง-ฮอยอัน
เริ่มหัวข้อโดย: leek ที่ 15 มีนาคม 2553, 21:28:15
ระหว่างทางแวะ ชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนนอนเหนือกและเลือกซื้อสินค้าที่ทำจากหินอ่อน ที่มีความประณีตและสวยงาม


หัวข้อ: Re: เที่ยว เวียดนามกลาง-ถ้ำฟองญา-เว้-ดานัง-ฮอยอัน
เริ่มหัวข้อโดย: leek ที่ 15 มีนาคม 2553, 21:30:15
ช้อปปิ้งที่ตลาดดองบา เลือกซื้อของใช้และของฝากของที่ระลึกที่เมืองเว้


หัวข้อ: Re: เที่ยว เวียดนามกลาง-ถ้ำฟองญา-เว้-ดานัง-ฮอยอัน
เริ่มหัวข้อโดย: leek ที่ 15 มีนาคม 2553, 21:32:20
ลอดอุโมงค์ใต้ภูเขาไฮวัน เป็นอุโมงค์มีความยาวที่สุดในเอเชีย ยาว 6280 m และยังสามารถมองเห็นชายหาดลังโก  ชมความงดงามของทะเลจีนใต้เข้าสู่เมืองดานัง


หัวข้อ: Re: เที่ยว เวียดนามกลาง-ถ้ำฟองญา-เว้-ดานัง-ฮอยอัน
เริ่มหัวข้อโดย: leek ที่ 15 มีนาคม 2553, 21:33:32
** รู้จริง-ซื่อตรง-สะดวก-ปลอดภัย-ประหยัด-สุขกายสบายใจ-ทั้งบริการและราคา ค่ะ **

สอบถามได้ที่…
แลนด์ท่องเที่ยว ดีเสมอกรุ๊ป แม่สาย  16/3 ม.8 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร.. 085-7122575, 087-6578975, 082-7590302, 053-733032 (คุณ เล็ก) e-mail: a.abc.123@hotmail.com