17 เมษายน 2567, 23:14:43
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน [สมาชิกเก่าลืมรหัส โทร 081-7611760]
A A A A  ระเบียบปฎิบัติ
   
Languages    
  หน้า: [1]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ลำนำกลอน ทริปไปนครวัด-นครธม เมื่อ ๑๑-๑๓ ม.ค.๕๖  (อ่าน 14437 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
Keartipong07
Full Member
**


ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 391

« เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2556, 15:42:49 »


  ปิ๊งๆ หึหึ emo20:)):)ถึง น้องพี่ ซีมะโด่ง แฟนพันธุ์แท้ ทั้งหลาย

    -  พี่ปิ้ง ตั้งใจว่า จะประมวลภาพทริปไป เขมร นครวัด-นครธม ครั้งล่าสุดมาฝากพวกเรา

           ก็ยังไม่มีเวลามาเข้าเว็บเลย ต้องเดินทางไปดูงานกับนักศึกษา ป.เอก ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

             ที่ได้รับเชิญไปสอน จำนวนทั้งสิ้น ๕๑ คน ลงพื้นที่ ไปดูงาน โรงเรียนประถม-มัธยม ที่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น ฯลฯ

                ประจวบกับ น้องๆท่านอื่นที่ไปทริปคราวนี้ ได้นำเสนอภาพไปก่อนแล้ว เช่น น้องเหยง ๑๖ น้องลูกหยี น้องอ้อย๑๗

               เป็นต้น..

  -  พี่ปิ้ง จึง ขอนำเสนอ เป็นลำนำกลอน มาฝาก ..


                   -  ประมาณ เจ็ด ตอน  ...เป็นตอนๆ ไป  .. ดังนี้ ..


                             ตอนที่ ๑  ลำนำกลอน นครวัด - นครธม  ๔ บท


       ๑.  ป รา สา ท หิ น น ค ร วั ด   ห นึ่ง ใน เ จ็ ด  มหัศ จ ร ร ย์ ขอ ง โ ล ก

               ถู ก โ ฉ ล ก ประ จั ก ษ์ จ ริ ง    ยิ่ ง ใ ห ญ่ แ ม้ น    ดุ จ แ ด น ส ว ร ร ค์ 

                 ตั้ ง อ ยู่ ห่า ง เ มื อ ง น ค ร ห ล วง ๑.๕ กิ โ ล เ ม ต ร  ส ร้า ง เ ส ร็ จ ทั น


                 รั ช ส มั ย เ จ้า สุ ริ ย ว ร มั น ที่ ๒  เ น้ น เ ป็ น ศา ส น ส ถา น ท อ ง    ข อ ง พ ระ อ ง ค์


   ๒.   เ ป็ น ศู น ย์ ก ลา ง สำ คั ญ     ที่ เ ห ลื อ ร อ ด ต ล อ ด มา     ณ  วั น นี้

                 ซึ่ ง เ ดิ ม ที เ ป็ น เ ท ว ส ถา น ข อ ง ศา ส นา ฮิ น ดู   ผู้ ป ระ ส ง  ค์

                       ส ร้า ง ขึ้ น ถ วา ย พ ระ วิษ ณุ  ที่ ใ ห ญ่ สุ ด ก่ อ น เ ป ลี่ ย น เ ป็ น  พุ ท ธ ส ถาน ใ ห้ ดำ ร ง


                           ใ ห้ ยื น ย ง ส ถา ปั ต ย ก ร ร ม  ย้ำ ค วา ม สุ ข   ยุ ค รุ่ ง เ รื อ ง


    ๓.   ภา พ น ค ร วั ด  สิ บ ป รา ง ค์   สะ ท้ อ น น้ำ      ตา ม  มุ ม  ถ่า  ย


                     ภา พ ส ลั ก  ลา ย       นา ง อั ป ส ร ส ว ย สุ ด    ดุ จ  นา ง  เ สื อ ง


                        นา ง อั ป ส ร     ส ว  ย  เ ซ็ ก  ซี่    วิ เ ม  ลื อ  ง


                             ช ว น ฝั น  เ ฟื่ อ  ง      ย้ อ น อ ดี  ต ไ ป     ไ ก ล  แ ส  น ไ ก  ล


         ๔.   โ อ้  น ค ร วั  ด    ช่า ง  วั ด  ใ  จ    ใ  ค  ร  รู้  บ้า ง


                  พี่ อ้า ง  ว้า  ง      วา ง  ใ  จ  น้  อ  ง     ใ ห้  ผ่ อ  ง   ใ  ส

                 
                    น ค ร วั ด    วั  ด  ใ  จ   พี่       ใ ห้  มี  ชั  ย


                       ถึ ง  อ ย่า  ง  ไ  ร     ไ ม่  อ ยา ก  พ รา  ก  ......  จา  ก  น้ อ  ง  เ  ล  ย  ฯฯฯ                                  ด้ ว ย ค วา ม รั ก และ อา ลั ย อา ว ร ณ์

                                              จา ก พี่  " ด ว ง จำ ปา "


                                                   ณ ตำหนัก ไพร   ขอนแก่น

                                                  พุธ  ๐๖ ก.พ. ๒๕๕๖

           
      บันทึกการเข้า
nok15
Full Member
**


ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 529

« ตอบ #1 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2556, 18:17:16 »ข่าวด่วน!..ข่าวด่วน!..

ประกาศ.พี่ปิ้งมาแล้ววว

ไชโย..ไชโย..ได้อ่านกลอนเพราะๆแล้ว

สวัสดีค่ะพี่ปิ้ง

Nok15. ขอรายงานตัวค่ะ
      บันทึกการเข้า
Leam
Cmadong Member
Cmadong อภิมหาอมตะเซียน
****


ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 23,776

« ตอบ #2 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2556, 11:44:26 »


สวัสดียามสายครับ... พี่ปิ้ง..พี่นก และพี่น้องทุกท่าน

รออ่านลำนำกลอน 6 ตอนที่เหลือครับ.. พี่ปิ้ง
      บันทึกการเข้า
Keartipong07
Full Member
**


ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 391

« ตอบ #3 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2556, 18:11:34 »

    ปิ๊งๆ เหอๆๆ emo9:huhu:ถึง น้อง พี่ ซีมะโด่ง แฟนพันธุแท้ ที่รักทุกท่าน

       - พี่ปิ้ง มานำเสนอ ลำนำกลอน บรรพ ๒ ( ตอน ๒ ) นครธม ( ธม แปลว่า ใหญ่ ยิ่งใหญ่ จ้า )


                 

                               ภาพหมู่ ชาวซีมะโด่ง รวมทุกเพศ หน้าตาดีทุกคนเลย..สิริรวมอายุ ใกล้เคียงอายุนครธมเลย จ้า
                             
                    

             ภาพหมู่เพศชายล้วน...เพื่อความมั่นคงและสง่างาม เมื่อเทียบกับปราสาทหินที่แข็งแรงของ ปราสาท บายน

                         ... ดู ดี ทุ ก ค น เ ล ย.....


                            


                                                ลำนำกลอน  ยอ เมือง นครธม   ๔  บท

 ๑.  น ค ร ธ ม  เ ป็ น    อา ณา จั ก ร ข อ ม โ บ รา ณ   ตำ นา น โ  ล ก


           ถู ก โ ฉ  ล  ก     ด้ ว  ย ศิ ล ปะ  คื อ     " ป รา สา ท  บา ย น "  ย ล  แ จ่ ม ใ  ส


                 ส ร้า ง  ขึ้ น ส มั ย พ ระ เ จ้า ว ร มั น ที่ ๗    ส ลั ก เ ส ร็ จ  ๒๑๖ ใ บ หน้า ยิ้ ม    เ ป็ น พิ ม พ์  ใ จ


                     ๕ ๔  ป รา ง ค์  ที่ ยิ่ ง  ใ ห ญ่    ใ ห้ ค น รุ่ น ห ลั ง  อ ย่า ง เ รา ๆ   ไ ด้  เ ข้า  ช  ม


         ๒.   มี รู ป ปั้ น เ ท พ  แ ละ อ สู ร   ฉุ ด พ ญา นา ค  จา ก เ รื่ อ ง  ก ว น เ ก ษี ย ร ส มุ ท ร

                   ที่ เ ยี่ ย ม ยุ ท ธ    ข อ ง  ศา ส นา ฮิ น  ดู        ดู  ส ว ย  ส ม


                      ซุ้ ม ป ระ ตู ใ ต้  เ มื อ ง  น ค ร ธ ม  ส ลั ก เ ป็ น พ ระ โ พ ธิ สั ต ว์ อ ว โ ล กิ เ ต ศ ว ร  ช ว น  นิ ย ม


                           ไ ด้ ชื่ น ช ม  ลา น ช้า ง  ป รา สา ท นา ง สิ บ ส อ ง  ที่    ดี มา ก  เ  ล  ย


              ๓.  นา ม เ รี ย ก ขา น เ มื อ ง น ค ร ธ ม  " ดิ น แ ด น แ ห่ ง ร อ ย ยิ้ ม "   พิ ม พ์ ใ  จ  สุ ข


                    พ ว ก เ รา ไ ด้ ส นุ ก ส นา น  ผ่า น ร อ ย ยิ้ ม   คื อ  เ ม ต ตา ก รุ ณา  ดี  ที่ เ ปิ ด เ ผ ย


                     ถ่า ย ภา พ ใ ห้  จ มู ก ช น กั น  กั บ ใ บ ห น้า  พ ระ โ พ ธิ สั ต ว์ อ ว โ ล กิ เ ต ศ ว ร ไ ว้  ไ ด้  ช ม เ  ช  ย


                       สุ ด จะ เ อ่ ย  ค วา ม ง ด งา ม  ข อ ง ศิ ล ปะ ไ ด้ ถ้ ว น ทั่ ว     ชั่ ว  โ ม ง  ยา ม


           ๔.   โ อ้  น  ค  ร  ธ  ม      ธ ม  เ ป็ น  ค วา ม ยิ่ ง ใ ห ญ่    คื  อ  ใ  จ  น้  อ  ง


                        " ธ ม " ป ก ป้ อ ง      ชี วิ  ต พี่        ศ  รี  ส  ยา  ม


                             " ธ ม "  ยั  ง  รั  ก       ยั  ง ห่  ว  ง   ใ  ย       ใ ค  ร่  ติ ด  ตา  ม                                   แ ม่ น ง  รา  ม      อ ย่า  ห  น่า  ย  พี่    ..................  ค น  นี้ เ  ล  ย   ฯฯฯฯ
                                              ด้  ว  ย  อา นิ ส ง ส์  แ ห่  ง  รั ก

                                                   จา ก พี่  " ด ว ง  จำ ปา  "

                                                    ณ  ตำ ห นั ก ก ลา ง ไ พ ร  แ ก่ น น ค ร  ขอ น แ ก่ น

                                                       พฤหัสบดี  ๐๗ ๑๘๐๕  กุ ม ภา.. ๕๖
 


             
                     
      บันทึกการเข้า
wannee
Global Moderator
Cmadong พันธุ์แท้
*****


ออฟไลน์ ออฟไลน์

รุ่น: จุฬาฯรุ่นประวัติศาสตร์ 2516
คณะ: ทันตแพทยศาสตร์
กระทู้: 4,806

« ตอบ #4 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2556, 18:56:17 »สวัสดีค่ะพี่ปิ้ง    รักนะ ปิ๊งๆ รักนะ
      บันทึกการเข้า

"เสียด" ภาษาจีนฮากกา แปลว่า หิมะ
Preecha2510
Cmadong Member
Full Member
****


ออฟไลน์ ออฟไลน์

รุ่น: rcu2510
กระทู้: 788

« ตอบ #5 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2556, 21:34:36 »    สวัสดีครับพี่ปิ้ง

                    ผมติดตามอ่านกลอนและดูรูปภาพที่พี่โพสต์ทุกครั้งที่เข้ามาในเว็บ  เขียนลงมาบ่อยๆนะครับ
      บันทึกการเข้า
Keartipong07
Full Member
**


ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 391

« ตอบ #6 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2556, 15:38:33 »

    ปิ๊งๆ หึหึ emo20:)):)สวัสดีจ้า  น้องพี่ ซีมะโด่ง แฟนพันธุ์แท้ ที่รักทุกท่าน

         - วันนี้ พี่ปิ้ง๐๗  มานำเสนอ ลำนำกลอน นครวัด-นครธม- พนมบาเค็ง-พนมกุเลน

               ( พนม แปลว่า ภูเขา กุเลน แปลว่า ลิ้นจี่ รวมความแปลว่า  ภูเขา ลิ้นจี่ ) บรรพ ๓  ( ตอน ๓ )

               

                  

                 

                   

                       ทัศนียภาพ ของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของชาวเขมร ในทะเลสาบน้ำจืด ชื่อ " โตนเล สาบ "

                           ซึ่ง คราวนี้ น้ำลดน้อยลงมาก ..ต่างจากคราวที่แล้ว ที่พี่ปิ้งมากับ ทริปซีมะโด่ง ประมาณห้าปีมาแล้ว
 
                           ทุกอย่างก็ เปลี่ยนไป...มากทีเดียว อาทิ มีการทำถนน ให้รถยนต์ เข้าไปถึงท่าเรือเลย..

                            เพื่อให้นักท่องเที่ยว ไม่ต้องเดินไกล...และไม่ลำบากมากเหมือนคราวที่แล้ว..จำได้ว่า คราวที่แล้วมี

                              คณะน้องอี๊ด๑๔ คณะน้องทิฟฟี่ ๒๐ และน้องตุ๊กกี้ ๒๒ และอีกหลายๆท่าน..สนุกสนานและทุลักทุเล มากเลย..

                              -  ถนนหนทางก็ไม่ดี เหมือนปัจจุบัน..แตก็ได่รับความสุขมาก  ...การเดินทางจากเมืองเสียมเรียบ

                                  ทางเป็นลูกรัง ถนนขรุขระมาก. ต้องอาศัย วงดนตรีจากวง โอ้โลมปฏิโลม ร้องเพลงขับกล่อมกันมาตลอดทาง

                                 เพื่อให้ลืม   ความทุกข์ยาก..จากการเดินทาง.
                                  พี่ปิ้ง จำได้ว่า เราได้มือกลองฝีมือยอดเยี่ยมมาก คนหนึ่ง เป็นเภสัช ซีมะโด่ง ๑๔ ชื่อ เล่นว่า

                                  คุณ ตั้ง (ศีริชัย จากชัยนาท ) เพื่อนของหลิว ๑๔   ...ตีกลองมาตลอดทาง...โดยใช้เสียงปาก เป็นเสียงกลอง..

                                    เสมือนจริง ไพเราะมาก..จึงได้รับอนุมัติ ในรถทัวร์ คราวนั้นให้เป็น สมาชิกถาวร ประจำวง " โอ้โลมปฏิโลม "

                                       ของซีมะโด่งทัวร์ ตั้งแต่นั้น เป็นต้นมา..                     

                                   - วิถีชีวิต ของขาวเขมร ใน โตนเลสาบ เปลี่ยนไป..แต่ที่ไม่เปลี่ยน ยังดำรงอยู่ ก็คือ ..ความ ยากจน จ้า..

                       

                             -  พี่ปิ้ง๐๗ กับ พี่นิภา ...กับบรรยากาศในเรือรับจ้าง พาชม ทิวทัศน์ รอบๆ ทะเลสาบ..

                                และเนื่องจาก เวลาจำกัด..จึง ไม่ได้ขึ้นไปชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และวิถีชีวิตชาวทะเลสาบ เหมือนคราวที่แล้ว

                                  ...รวมความแล้ว ก็ โอ เค ..สำหรับ ผู้ที่ไป เป็นครั้งแรก นะจ๊ะ


                           

 
                                     ลำนำกลอน เมืองเสียมเรียบ โตนเลสาบ และพระอาทิตย์อัสดงที่ พนมบาเค็ง

                                                                   บรรพ สาม  ( ตอน ๓ )     ๔  บท   


    ๑.  เ มื อ ง เสี ย ม เ รี ย  บ     เ รี ย บ  ใ จ พ รา ก    จา ก ป อ ย เ ป  ต

                ผ่า น ชา ย เ ข ต   ดิ น แ ด น ไ ท ย กั ม พู ชา  ดี      ศ รี ส มั  ย


                    ผ่า น เ มื  อ ง ศ รี โ ส ภ  ณ   ค รั้ ง ห นึ่ ง เ ห็ น   เ ป็ น แ ผ่ น ดิ น ไ ท  ย


                      จ ว บ ลุ ส มั  ย     ล่า เ มื อ ง ขึ้  น  ข อ ง ฝ รั่ ง เ ศ ส   ต ก เ ป็ น เ ข ต ข อ ง กั ม พู  ชา


          ๒.  ถึ ง โ ต น เ ล สา บ  คื อ ทะ เ ล สา บ น้ำ จื ดที่ ใ ห ญ่ สุ ด  ใ น เ อ เซี ย    ไ ม่  เ พ ลี  ย  นั  ก


                      พ ว ก เ รา  จั ก    ไ ด้ ล ง ล่ อ ง เ รื อ  ช ม ทั ศ นี ย ภา พ เ ห็ น      เ ป็ น วา ส  นา

                        ห่า ง ตั ว เ มื  อ ง เ สี ย ม เ รี ย บ  ๑ ๒ กิ โ ล เ ม ต ร    เ ก ร็ ด แ ก้  ว   ต ระ กา  ร  ตา


                           ชา  ว  ป ระ ชา  ชา ว ป ระ ม ง     ดำ ร ง ชี วิ ต ทุ ก ฝี ก้า  ว     ใ ห้  ยา ว  นา  น


         ๓.  ช ม  พ ระ อา ทิ ต ย์ อั ส ด ง        ค  ง  ส ว ย  ส ม      ที่  พ น ม บา เ ค็ ง   

                   
                 ไ ม่ รี บ เ ร่ ง      เ ห็ น วิ ว ป รา สา ท  น ค ร วั ด  ชั ด เ จ  น ดี    ที่  สุ ข  สั  น  ต์                          ค่ อ  ย  เ  ค ลื่ อ  น  ย้  อ  ย       ค ล้  อ  ย  ต่ำ  จุ  ด       สุ  ด  รำ พั  น


                               เ บื้ อ  ง ห น้า  นั้  น       ง ด งา ม  ยิ่  ง            ก  ว่า    สิ่  ง    ใ  ด ...             ๔.   สา  ยั  ณ  ห์  ซั  ว  สะ  เ ด  ย         คื อ  สา ยั  ณ ห์  ส วั  ส  ดี      ที่ น้ อ  ง  ทั  ก


                              ทุ ก  ค  น   จั  ก       ยิ้ ม  แ  ย้  ม   ดี        สี  ส ด   ใ   ส


                                    เ ส น่  ห์  งา  ม  ท รา ม  ส วา  ท          บา ด  ใ  จ  น้ อ  ง       เ  ป็  น    ย  อ  ง   ใ  ย


                                         มั  ด   หั ว  ใ  จ          ข อ  ง  พี่   ไ  ว้   ...............     ไ ม่  ห  น่า   ย    เ  ล  ย    ฯฯฯ                                  เ รี ย  น  ซั  น เ ฮ  ย  ( ลา ก่ อ น )   แ ม่ สา ว ละ อ อ ( งา ม )  เ มื อ ง เ สี ย ม เ รี ย บ


                                                           ด้ ว  ย  รั ก  แ  ละ  คิ  ด ถึ  ง

 
                                                                 จา ก  พี่   " ด ว  ง  จำ  ปา "


                                                                     ณ  ริ ม บึ ง ใ ห ญ่  แ ก่ น  น ค ร  ข อ  น  แ ก่  น

                                                                        ศ. ๐๘  ๑๕๓๕  ก.พ. ๕๖


                                     

     
                   

                                                     
                       
      บันทึกการเข้า
Keartipong07
Full Member
**


ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 391

« ตอบ #7 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2556, 16:59:16 »


                             ปิ๊งๆ หึหึ emo20:)):)ลำนำกลอน บรรพ สี่  ( ต อน ๔ ) ปราสาท บันทาย สรี


                                                                           ๓  บท

                          

                              ภาพหมู่ สาวงามล้ ว น ๆ  ชาวซีมะโด่ง ถ่ายหน้าปราสาท บันทาย สรี  ( บัน เ ตีย สะ เ ร ย )

                                          ๑๙ ชีวิต สันนิษฐานว่า ชาติก่อน เป็นเจ้าหญิง แห่งอาณาจักรขอม ที่รุ่งเรืองมาก มาก่อน ทั้งนั้น...

                             

                                      ภาพหมู่ ทั้งชาย-หญิง รวม ๔๐ ชีวิต ถ่ายหน้าปราสาท บันทราย สรี ปราสาทหินทรายสีชมพู ที่สวยงามเป็นพิเศษ

                                           เทียบเคียง ความงาม แล้ว ไม่ แพ้ กัน เ ล ย  จ้า..


                                     

                                        ลำนำกลอน บรรพ สี่  ( ตอน ๔ )  ปราสาท บันทาย สรี   ๓  บท

                                      -  ปราสาทบันทาย สรี  ภาษาเขมร เรียก ว่า  " บั น เ ตี ย สะ เ ร ย "

                                            บันเตีย  แปลว่า " ป้อม "   สะ เ ร ย  แปลว่า   " สตรี "

                                           
            ๑.   " ป รา สา ท บั น ทา ย  ส รี "    ที่  ส  ง่า        แ  ละ  น่า  รั  ก


                         ถู ก ส ลั ก      ส ร้า ง  ด้  ว  ย  หิ น ท รา ย สี ช ม พู        ดู แ  จ่  ม  ใ  ส


                            ส ร้า ง  ถ วา ย    ใ ห้  พ ระ อิ  ศ  ว  ร     ดู   น ว  ล  ใ  ย


                                 ส ร้า ง  ใ  น  ส  มั  ย       พ ระ เ จ้า  รา เ ช น ท ร์  ว ร มั น ที่ ๒     ข อ ง กั ม พู  ชา


        ๒.     " บั น ทา ย  ส รี "   มี ฉา ยา ว่า         รั ต น ชา ติ ศิ ล ปะ  แ ห่ ง กั ม พู  ชา


                         งา ม  ส ง่า      เ พ ราะ ฝี มื อ  แ กะ ส ลั ก เ ด่ น แ น่ น      บ น แ ผ่  น  ผา


                             มี  นั ย ยะ     ค วา ม สำ คั ญ  เ ป็ น ตำ นา น      ที่  ผ่า น   มา


                               ท ร ง คุ  ณ  ค่า   ทา ง ป ระ วั ติ  ศา ส  ต  ร์  ใ ห้ รำ  ลึ ก       ต รึ ก  ต ร อ  ง  ดู


    ๓.   โ  อ้  น้  อ  ง  เ  อ๋  ย       น้ อ  ง  น  ง  รา  ม       พี่  ถา  ม  ไ  ถ่

                        อี  ก  เ มื่ อ  ไ  ห  ร่      เ จ้า จะ  รั  บ รั ก  พี่  ไ ว้         ใ  ห้   เ  ลิ  ศ  ห  รู


                            พี่ ใ ห้  คำ มั่ น  สั  ญ ญา       ว่า จะ อ ยู่  เ  คี  ย  ง ข้า ง น้ อ  ง     ป อ  ง พ ธู


                                โ ป ร  ด  รั  บ  รู้   หั ว  ใ จ  ข อ  ง พี่  นั้น        เ ป็  น ปึ ก แ ผ่  น    ..............  แ น บ แ น่ น  เ อ  ย    ฯฯฯ


                                           ด้ ว ย อา นุ  ภา พ แ ห่ ง  รั ก  ข อ ง บั น เ ตี  ย  สะ เ  ร  ย


                                                    จา ก พี่  " ด ว ง  จำ  ปา "

                                                       ณ ตำ หนัก ขา ม แ ก่ น    แ ก่ น น ค ร  ขอน แก่ น

                                                           ศ. ๐๘  ๑๗๐๐  ก.พ. ๕๖
                   
                               
      บันทึกการเข้า
Keartipong07
Full Member
**


ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 391

« ตอบ #8 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2556, 15:06:20 »

    ปิ๊งๆ เค้าไม่ยอม เหอๆๆ ถึง น้องพี่ ซีมะโด่ง แฟนพันธุ์แท้ ที่รักทุกท่าน

             - เมื่อวานนี้ พี่ปิ้ง๐๗ ได้โพสท์ ลำนำกลอน ตอนที่ ห้า มาฝากแล้ว

                   วันนี้ไม่ทราบหายไปไหน..อาจเกิดข้อผิดพลาดไปกด "แสดงตัวอย่าง " ก็อาจเป็นได้

                      เพราะจะรีบกลับ จ.มหาสารคาม..เกรงจะมืดค้ำ เดินทางลำบาก..เพราะบนเส้นทาง

                            จาก อ.เชียงยืน ไปจ.มหาสารคาม บางตอนมืด ไม่มีไหล่ทาง..เกิดอุบัติเหตุบ่อบๆ ..

                - ต่อไป เป็น ลำนำกลอน บรรพ ห้า ( ตอน ๕ )


                     


                         


                             


                            ลำนำกลอน " ปราสาท ตาพรม " บรรพห้า ( ตอน ๕ ) และ นครธม เมืองหลวงโบราณ ของ อาณาจักรกัมพูชา

                                                                      ๓ บท

                           

                                       

              ๑.  ป รา สา ท ตา พ ร ม   สิ่ง ก่ อ ส ร้า  ง  ด้ ว ย ม นุ ษ ย์       สุ ด ป ระ เ ส ริ  ฐ


                         ต ก แ ต่ ง เ ลิ ศ   ด้ ว ย ธ ร ร ม  ชา  ติ เ ป็  น  รา ก ไ ม้        ใ ก  ล้  ภู  ผา


                        ดู  ร่ ม   รื่ น                ส ว  ย  งา  ม  แ ท้                   แ ม่  ด ว  ง    ตา


                           งา ม  ส  ง่า      ด้  ว  ย  " ต้ น  ส ป ง "  แ ละ " ต้ น ไ ท  ร "          ยิ่  ง  ใ ห ญ่  ค  รั  น


               ๒.   ไ ด้ ไ ป  ช ม     น ค ร ธ ม เ มื อ ง  ห ล ว  ง โ  บ รา  ณ  ข  อ ง ขะ แ ม  ร์    แ  ล  ค วา ม ห  ลั  ง


                            ไ ด้  ก่  อ  ตั้ ง    ใ น ศ ต ว ร  ร ษ ที่ สิ บ ส อ ง แ ท้     ไ  ม่  แ ป ร  ผั  น


                              ทั้  ง  รู ป เ ท พ แ ละ อ  สู  ร  ฉุ ด  พ ญา นา  ค  ล้ ว  น             ช ว  น ผู  ก พั น


                               เ ป็  น  ค วา ม เ ชื่  อ  สำ คั  ญ  ข อ ง  ศา ส นา ฮิ  น  ดู   เ ป็  น  คู่   ล้ำ   ..... ป ระ  จำ  ใ  จ           ๓.   โ  อ้  ป รา สา  ท   ตา  พ ร ม                 มา  ช ม  แ ล้  ว      แ ก้  ว  ตา  พี่


                     ป่า น  ฉะ นี้              จะ  ถา  ม  หา                         แ  ม่  ฟ้า    ใ  ส


                        รำ ลึ  ก   น้ อ   ง             ป อ  ง   รั  ก                       จา  ก หั  ว  ใ  จ


                                จะ  ยา ก  เ ย็  น              เ พี ย  ง  ไ  ห  น ..................  ไ ม่  ท้ อ  เ  ล  ย   ฯฯฯฯ                                                   ด้ ว  ย ค วา ม  รั ก  แ  ละ คิ ด ถึ  ง  น้ อ  ง  นา ง  ไ พ ร


                                                                 จา ก พี่  " ด ว ง จำ ปา "

                                                                    อา. ๑๐ ๑๕๐๐  ก. พ. ๕๖       
 

                     
                       
      บันทึกการเข้า
Keartipong07
Full Member
**


ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 391

« ตอบ #9 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2556, 16:16:54 »


                 -  ปิ๊งๆ หึหึ emo20:)):)ต่อไป เป็น ลำนำกลอน บรรพ หก ( ตอน ๖ )  พนมกุเลน ( ภูเขา ลิ้นจี่ )

                                                       ชื่อ เดิ ม  " มหานคร บรรพต "

                      - 

                         

                           
                             

                               

                             

                               

                               
             ๑.  " พ น ม กุ เ ล  น  "   คื อ  ถู เ ขา  ลิ้  น  จี่ "     ที่ ศั ก ดิ สิ ท  ธิ์


                           เ ป็  น  นิ มิ ต  ร     แ กะ ส ลั ก หิ น ธ ร ร ม ชา ติ  ก้ อ น ใ ห ญ่               ไ ว้  บ น  เ  ขา


                             เ ป็ น พ ระ พุ ท ธ รู ป       ปา ง ไ ส ยา ส  น์  ไ ว้ สั ก กา ระ ดี     ไ ม่  มี  เ  บา


                                    ไ ก ด์  พา เ รา     ไ  ป  ช ม แ ท่  น  ศิ ว  ลึ ง ก์   นั บ พั น        อัศ จ ร ร ย์  ใ  จ


           ๒.  ต้ น แ ม่ น้ำ เ สี ย  ม เ รี ย  บ     อ ยู่ ที่   พ น ม กุ เ  ล น  นี้

                     
                       เป็ น แ ม่ น้ำ ศั ก ดิ์  สิ ท  ธิ์       เที ย  บ แ ม่ น้ำ ค ง คา     มา  ทุ ก  ส  มั  ย


                             ระ ยะ ทา ง  ๗๐ กิ  โ ล เ ม ต ร  จา ก เ มื อ ง เ สี ย  ม เ รี ย บ  ซึ่ ง       ต รึ  ง ห  ทั  ย


                                 ไ ม่  ห่า  ง  ไ  ก   ล    ๒  ชั่  ว โ ม  ง  ถึ  ง           จึ  ง   ดำ   ร  ง                 ๓.   "  พ น ม  กุ เ  ล  น  "      เ ป็  น  ใ  จ              ใ ห้  ห  ว   ง   รั ก


                                 ผู ก ส มั  ค  ร        ผู ก   สั  ม  พั  น  ธ์         พ  ลั  น   ใ  ห  ล  ห   ล  ง                                       นิ  มิ  ต ร  เ  ห็  น      รู ป  ร่า  ง  นา ง  อั  ป  ส  รา        ส ง่า  อ  ง  ค์                                        แ ม่  โ  ฉ  ม   ย  ง                อ  ย่า  ทิ้  ง   ร้า   ง .......................  ห่า  ง   พี    ไ ป    ฯฯฯ                                                           ด้ ว  ย ค วา  ม รั  ก  แ  ละ ระ  ลึ  ก ถึ  ง  เ ส ม   อ                                                                      จา ก พี่  "  ด ว  ง  จำ  ปา "


                                                                         อา. ๑๐  ๑๖๑๕   FEB 2013

                             
         
                                   
           
             
      บันทึกการเข้า
Keartipong07
Full Member
**


ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 391

« ตอบ #10 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2556, 16:06:07 »


   ปิ๊งๆ หึหึ emo20:)):)สวัสดีจ้า น้องพี่ ซีมะโด่ง ที่รักทุกท่าน

         - พี่ปิ้ง เพิ่งกลับจากประชุมที่กรุงเทพฯ

              มาเข้าเว็บ เพื่อนำเสนอ ลำนำกลอน ตอนสุดท้าย ( ตอนที่ ๗ )

              คือ ตอน โตนเลสาบ... ดังนี้


             

             

             

               

               

                     
     

                 


                              ลำนำกลอน  " โ ต น เ ล สา บ " 

                                 ทะ เ ล สา บ น้ำ จื ด  ที่ ใ ห ญ่ ที่ สุด ใ น เ อ เ ซี ย

                                    บรรพเจ็ ด ( ต อ น ที่ ๗ ) สุด ท้า ย     ๓  บท

                           ( โ ต น เ ล คื อ  ทะ เ ล            สา บ  คื อ  จื ด  โ ต น เ ล สา บ คื อ ทะ เ ล สา บ น้ำ จื ด )


      ๑.   " โ ต น เ ล สา  บ "  ห่า ง  ๑ ๒  กิ โ ล เ ม ต ร      จา ก เ มื อ ง เ สี ย ม เ รี ย  บ


                        น้ำ เ ย็ น  เ ฉี ย บ      เ ลี ย บ เ รื อ ล่ อ ง  ช ม ทิ ว ทั  ศ น์     สะ บั ด  ไ ห ว


                           ฤ ดู น้ำ ห ลา ก      น้ำ ท่ ว ม  ลึ ก  ๑๐๖  เ ม ต ร  แ ละ ก ว้า ง  .....   อ้า  ง ว้า  ง  ไ  ก  ล


                            เ ป็ น ทะ เ ล สา บ  น้ำ จื ด ที่ ใ ห ญ่      ที่ สุ ด  ใ น เ อ เ ซี  ย  นี้       ...........  ที่  ยื น  ยั  น           ๒.   โ ต น เ  ล  สา บ     ค ร อ บ ค ลุ ม พื้ นที่     ๕   จั ง  ห  วั  ด .........     ที่  สำ คั ญ


                           ส ร้า ง สั ม พั น ธ์    ไ ด้  แ ก่  กำ ป ง ธ ม  กำ ป ง ช นั ง   โ พ ธิ  สั ต ว์   พระ ตะ บ อ ง  และ เ สี ย ม เ รี ย บ ส ว ร ร ค์


                            ช ม ชี วิ ต ชา ว ป ระ ม ง     ดำ ร ง  อ ยู่       คู่  พิ พิ ธ  ภั ณ  ฑ์                                      เ ก ษ ม สั  น  ต์    บ  ร ร ยา กา  ศ  ดี ..........................   ที่  รื่ น  ร  ม   ย์             ๓.   โ ต น เ อ๋ ย    โ ต น เ ล สา  บ        สา  บ  ใ  จ        ใ  ห้  พี่   คิ   ด


                            แ  น  บ  ส  นิ  ท         ด ว  ง   ใ  จ  น้  อ   ง        ลำ  ย อ  ง   ส  ม                                  ห อ  ม  ก  ลิ่  น  งา  ม     ท  รา  ม  ส  ง   ว   น       ช  ว  น  นิ  ย   ม


                                      ไ ม่ ป รา  ร ม ภ์      แ  ม้   ขา  ด   ใ จ  อ  ยู่  ต ร ง  นี้  ...................พี่  ก็  ย อ ม  ฯฯฯฯ
                                              รั  ก  น้ อ ง   โ  ต  น เ  ล  ขะ  แ ม  ร์     ละ อ  อ  ธ   ม  เ ส ม อ                                                  จา ก พี่  "  ด ว ง  จำ  ปา "                                                    พุธ   ๑๓  ๑๖๑๕   ก.พ.  ๕๖


                                     


                           
           
      บันทึกการเข้า
เหยง 16
Cmadong อภิมหาอมตะเซียน
******


ออฟไลน์ ออฟไลน์

รุ่น: rcu2516
คณะ: เภสัชศาสตร์ 2516
กระทู้: 23,533

« ตอบ #11 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2556, 19:08:16 »

พี่ปิ้ง


นำภาพแห่งความประทับใจ จากการมอบทุนมาโพสต์์ให้ชมด้วยน่ะครับ
      บันทึกการเข้า
  หน้า: [1]   ขึ้นบน
  
กระโดดไป:  

     

สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มวลสมาชิกสมาคม คณาจารย์ และนิสิตเก่าทุกคน ขอน้อมเกล้าถวายความอาลัย  พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ <;))))><